03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 EKİM 1996 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 fLacivert - Beyazlılar ilk yandaki etkili oyunuyla maçı kazandı Efes Beşiktaş'ı da geçti Efes Pilsen: 68 Beşiktaş: 57 TSALON: Avhaıı Şahenk »İAKEMLER: Mehmet Keseratar (5). MCihaı Le\ent (5) KFES PİLSE.N: Erdal (4)4. Ufiık (5)7. Sarııer (5)4. Pope (6)12. Hüseyin (7)11. ^iaıımoski (4)9. Murat (5) 9. Vblkan (5) 7. _-4lpa\ (4j3, Hidayet (4)2 BEŞIKTAŞ: thsan (4). Hüsnü (4)7. ,Alexander(7)21. Af.Ali(6)7. Sihat (5)8. JBnıvson (6)14. Samer (4). Okrav (3). CDnıır (i) t i K YARI: 42-23 Efes A\A ESER Efes Pilsen. Beşiktaş'ızordaolsayene- _jnek liderliğinı sürdürdü. Efes Pilsen. ilk yanya çok iyi başladı. Sçavunmada tek keİimeyle harikaydı. Be- , şaktaş uzun süre içeriye ginp sayı atama- da. Bu savunma önlemi Efes'in Dinamo Moskova maçından iyi bir ders aldığının zöstergesiydi. Ç Rakibinin ördüğü etten duvan bir türlü gşeçemeyen Sıyah-Beyazhlar, dış suta yö- neldi ama bunda başanlı olamadı. İlk 10 dakikada bütün nbaundlan toplayan Hü- servin, hücumda da etkili oyununu siirdür- dû Coach Aydın Ors"ün bu oyuncuyu yo- rulduğu zamanlarda Tamerıle değiştirme- si ise Efes'in savunmasını daha da canlan- dırdı. Hüseyin'eş.utlardaPopeveUfukun şkoreroyünu eklenince Lacivert - Beyaz- lılar farkı 25 sayıya kadaryükseltti. Beşik- taş ise bu yanda dağınık bir görüntü çizdi ği oyunu bir türlü oturtamadı. hücumda ise Braysonve Alevander ın basketlenyle farkı azaltmaya çalıştı. Kendisiyle tartışan Naumoski'yi ikinci yanda kenarda tutan ve hiç oyuna sokma- yan Coach Aydın Örs'ün farka rağmen si- nirli tavn dikkat çekti. Beşiktaş, bu yanda Mehmet Ali'nin iyi oyunu ve Alexander"ın içenden ve dışandan attığı isabetli şutlar- Efes, Beşiktaş'ı yenereklidertiğini korudu.(Fotoğraf: MüSTAFA ERSOY) la farkı 13 sayıya kadar indirdi. Yaptıgı sert savunma ile de rakibini hata yapmaya zorladı. Naumoski'nin boşluğunudoldur- mak için oyuna alınan Erdal. top çıkar- makta zorlandı. Kendisiyle birlikte oyunu yönlendiren Murat ise Beşiktaş'ın yaptığı prese dayanamadı ve sürekli hata yaptı. Sonuçta Efes Pilsen. ilk yanda yakaladığı farklı sonuçla Beşiktaş'ı zor da olsa yen- meyi başardı. İTÜ'yü yendi Fenerbahçe lige döndü Raks tTÜ: 80 Fenerbalıçe: 87 SALON: İTÜAyazağa Kumpıı- HAKEVILER: Alparslan Kanı (2). UfukAkyü;(2). RAKS İTÜ: Recep (5) 6. Cö- ntert 15) 9. Kenneth Comvav (7) 2H. Şafak (5) 6. Jeun (6) 19. Bti- rif (4) 4. \fert (5) <V. Vedıtt (3). FENERBAHÇE: Erdal (5) X. Tıınıer (6) 17. Ibnıhim (81 2H, Giiray (5) 4. Comegys (8). 24. Tutıı (4) 4. Cenk (4) 2. Burak (3). Afıısiafiı (3). İLK VARİ: 52-43 iF.Bahçe). 5 FAtL: Mert 39. 24 (Raks İTC). ASLAN VİLDIZ Türkiye 1. ErkeklerRuffles Basketbol Ligi"nde Fenerbah- çe. Raks İTÖ karşısında 87- 80 galip geldi. Diğer sonuçlar: 1. Lig (Er- kekler/ Ruffles): PTT Türk Te- lekom-Tuborg: 64-57. TED Kolejliler-Karşıyaka: 71-70. Kombassan Konya-TOFAŞ: 76-86. Kayseri Meysu-NE- TAŞ: 59-49. 1. Lig(Bayanlar): Beşiktaş- MTA: MTAtakımısahayaçık- madı. Ankara An Koieji-De- niz Nakliyat: 68-63. Urla Gençlık-İLSBK: 65-60. TED Kolejliler-BOTAŞ: 35-54 M.J. ORTAKÖrE FARK ATTI Daçka moral buldu Darüşşafaka: 72 ,-Ma\i Jeans Ortaköy: 60 "SALON: Ayhan Şahenk HAKEMLER: Xecip Kapanlı (5). Tolga Şahin (5) jDARÜŞŞAFAKA: Altar (5)12. Selçuk (6)20. Orhan (5)7. Alexander .,(6)12. Halıık (4)2. Murat (5)7. Rııbchenko (6)12 MJ. ORTAKÖY: K Küçiikozan (5)10, Johnson (4)1. Serdar Kövmen •(4)4. M.Kahyaoğlu (5)8. Clurk (6)28. Serdar Sıısmıış (5)9 ILKYARI: 34-26 (Darüşşafaka) Spor Servisi - Basketbol Li- gi'nin 6. haftasında Darüşşafaka, ÎMavi Jeans Ortaköy'ii farklı yene- rek moral buldu. Darüşşafaka ma- çın ilk yarısını da 34-26 önde ka- padı. RUS BASIM EFES VE İ^LKER'İ ÖVDÜ 'Basketbolu öğrettiler'V1OSKOVA (Cumhurivet) - A\ ru- pa Ligi'nde oynadıgı maçlarla Rus basketbol takımlarınıyenen Clker \e Efes Pilsen'e. Rus basınından övgü- ler yağdı. Krasnaya Zvezda gazetesı. CSKA'nın kendı e\inde ıki yıl aradan sonra ilk mağlubiyetini Ülkerden al- dığını \ urgulayarak, Türk takımımn. bu takımın Avrupa Ligi'ndeki duru- munu zora soktuâunu belirni. Rassiskaya Gazetta'da da "tstan- bul kulüpleri bize basketbol dersi verdi" denildi. Moskova'dakiCŞ; KL^-C'lkermaçını izleyen Türk seyir- cisinin coşkulu tezahüratına da dik- kat çekılen haberde. "Salonda yalnız- ca 100 kadar Türk işçisi vardı. Ancak 3 bin kadar CSKA taraftannı bastır- dılar. İ'lker, kendi evjnde gibi o* nadı" denildi. Haberde. Efes Pilsen'in de İstan- bul'da Dinamo Moskova'ya "ders verdiği" belirtildi. Komsomolskaya Pra\da'da da "BasketbolculanmızTürk hamamın- da terlediler" başlığını kullandığı ha- berinde, CSKA'nın geçen yıl Ülker'i iki kez yendiğini anımsatarak, "An- cak bu yıl karşımızda vepv«ni bir LI- ker bulduk. Türkler buraya zafer için gelmiflerdi \e btınu başardılar. Bize basketbolu adeta ögrettiler" dedi. 1913-1993 Topluluğumuzun Kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı aramızdan ayrılalı üç yıl oldu. Saygıyla anıyoruz. lHEczacıbası 1 SIEMENS Gözlerinize inanamayacaksınız! Beklediğiniz marka, Siemens yeni kampanya fiyatlarıyla şimdi çok "Yakınınızda". Siemens çamaşır makinelerini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Her zaman herkesten bir adım önde olan Siemens teknolojisinin ürünü çamaşır makineleh, aradığınız özelliklerin tümüne sahip. Hemen bir Siemens bayiine gelin. Siemens'in geniş servis ağı ile sağladığı güvenceyi ve uygun fiyat koşullarıyla sunduğu fırsatı kaçırmayın. Siemens. Evinizdeki güçlü marka. Ü R Ü N A D I WM2mGH MOPdR R¥*T sunıni' 6TAXSİT RŞİWT 5SBCT vmm- TOfUM HYAT SUftM- WM 71060 GR ımoEv» asnm- mm- a m « - SIW*MAT«10 MOFVlfraajSİBŞlJ SMAMAT41010 l«0 DEVİRTR SU SİRİ^J mmmti ttommtsme. mıams moMmsnmE 561OUHI- sauoo- 114M0B.' 9TAXsrr PtŞİNAT ISSCT U30JU, s.sı.nt Lstun- tsMm KSBM-; M111*- MJB3OL- mıımsı IMDEV»IFUZZYCWÎDOI , njgmt' tutnm.-wmm- I2.O0JBO TDHAM R»AT asnm- SU30JM- C6«L«- esxm- t»ıw- mmm- 13 TAKSİT KŞİUT US8CT TOflAM HYAT ICM- SMM- luun.. umm- ımm- ll«JO0- 17I10O ıtmm- HMM- nrnrn- nsam- %mm- mmm- r&mm- •B.S.P. DafiıtifT) A.Ş. Cemal Sahir Sokak 26-28 Mecidiyaköy 80470 istantui -Bu fıyaıiar ' EKim-3: =ktm 1996 tarihleri amınds geç«Hkfir. '6u tompanya Sanay4 ve Ticarat Bakanlığı'nın 26/5^4 tarihli 21940 sayılı teb^ig hüküml«rine uyeun otarak yapılmaktadif. •Fiyattara KDV dahildir. *Vergi ve bandrol oranlannda otabilecek değişiklikler fryatlsra aynen yansıtılır. *Talapler stok ve üretim otanakları dahîlinde karsılanacaktır va BSP Oağmm A.ş.nin sabit fîyat garantisi altındadır. Mjrünler p«fakanda satf* noktalanrrda teslim edilecetctir. •Parakende seviyede KDV hariç vade farttı, 2.Boçenekte %3.9, 3.seçenetcte %4.8, 4.seçenekte ise %5.4 basît feiz uysulanmtştır. •Fiyatlanmtz Tûrk ürasıdır. SİEMENS TÛKETİCİ HATTI • GÛNETOOĞU/AOANA Tel: (0-322) 435 80 71 - 435 54 60 • ORTA ANADOLU/ANKARA Tel: (0-312) 348 19 61 • 348 64 73 • EGE/İZMİR Tel: (0-232) 435 90 48 (4 Hat) • TRAKYA/İSTANBUL Tel: (0-212) 266 34 27 - 266 61 57 • DOĞU KARAOENİZ/SAMSUN Tel: (0-362) 231 35 70 (4 Hat) • AKDENİZ/ANTALVA Tel: (0-242) 322 12 45 (2 Hat) • MARMAHA/lSTANBUl Tel: (0-216) 390 87 70 (3 Hat) 0800 21140 68
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle