25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFÂ CUMHURİYET 31 EKİM 1996 PERŞEMBI 18 SPOR San-Lacivertliler, yıllardır OldTrafford'da yenilmeyen M. United'ı mağlup ederek çeyrek final için yeniden umutlandı EBahçe'ımıManchesterdestaın Manchester LnitedcO Fenerbahçe:1 STAT: Old Tıuftonl (Manchester) HAKEMLER: \lano ian Der Ende (6) Â Dohtra (6) Eııçene Theelen (6) (Hollandu MANCHESTER LMTED: Schmeıchel ı- G \e\ılk (4/ (P \e\ılle ') Inun (5) M (4) Johnsen(5),Keane (4) Batt(5) Beckhu (4) Poboıskı 14) (Sohkjaeı 4} Cantona (tj Cnnff (5) (Scholes 4) FENERBAHÇE: Rııstu (8) Ilker (6), L'che (ıij A Saffet (6) Tunca\ (5) (Mustafa Doğan 5) Hogh (5) (Bulent 4). Kemalettm (7 ) Okoc- ha (f» Erol (5) Bolıç <7 ) (Tciıık 5/ Kostadı- no\ 15) GOL: Dk 7 H Bolıç SARI KART: Uustafa Dogcın (Fenerbahçe) KÖŞE ATIŞI: Manchester Lnıted 111) Fe- nerbahçe (2) OFSA\TADÜŞME:A/tf«c/;^/e> lnıted(1) Fenerbaht, e (4) TOPA SAHİP OLMA: Manchester lnıted (\ uzde 57 ) Fenerbahçe (\ uzde 43) REŞATAKAR VLVNCHESTER - Şampıyonlar Lıgt'ndekı şansını Manchester Lnıted'ı \enerek yenıden 'arttıran'Fenerbahçe. Old Trafford Stadı'nda ta- rıhe geçtı Uzun y ıllar Vfanchester'm kendı sa- hasindakı yenılmezlığıne bu statta Boliç'ın go- lüyleson \eren Fenerbahçe, puanını 4'eyuksel- terek ıddıasını surdurdu Manchester'ın son 2 lıg maçında kalesmde toplam 11 gol gormesi. Ingılız teknık heyetını Fe- nerbahçe maçı oncesı oldukça duşundurdu. sa- vunmanıngerektığıgıbımucadeieetmemesi ta- kımdakı form "grafiğinin' hızla aşağı duşmesı çeşitlı yorumlara >ol açtı Kımisı "Fenerbah- çe'yihafifealmayın.Yoksaaldamrsımz"dedı kı- mısı de "Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 sıra>ı aJa- rak kotıı ûlenimleri silin" dedı Manchester'ın yuklenecegını. gol ıçın her şeyını orta>a ko\a- cagınm 'büinrinde'olan teknık dırektor Lazaro- ni, futbolculanna verdıgı 'akıllı'taktıkle Manc- hesier'ı ılk yarıda uvurtu Sa\unmanın kademede başarılı gorunmesı ılk toplara zamanında gtnlmesı. hava toplann- dakı ustunluk. Uche'mn sogukkanlı hareketle- rı> le defansı toparlaması. Manchester'ın gol beklentisinı kırdı Ylanchester"ın oyuna tempo kazandırarak rakıbı yorma duşuncesı, Fenerbah- Fenerbahçeortasahasında90dakikabo\uncabirdinaniogibiçalışan Kcmalletin. gaiibi\ettebu>ukpa> sahibi oldu.(Fotoğrat RhLThRSj çe'nın ovuna ıstedığı gıbı yon vermesı sonucu suya duştu Orta sahada yapılan başanlı pres de ev sahıbı takımın bu bolgede oyun kurmasını engelledı. pas yuzdesı oranının yuksek oluşu. orta saha-hucum or- ganızasyonuna "işlerlik" kazandırdı Ancak OKoc- ha'nın uzaktan şut çekmekte israr etmesı. Kostadi- no\'un gol bolgelerınde 'ağır'kalması. pozisyonlara gıreceğıne seyretmesı. Fenerbahçe'nın gol umutları- nı 'rastlantıya'bıraktı Manchester'ın maç boyunca ısraria ha\adan o\na- ma ıstegı. dar alanda paslaş.may ı unutmasi. Fenerbah- çe defansının ışını kolay laştırdı Rüştiı'nun kalesın- de guven \eren kurtarışları da futbolcuların moralını yukseltıı 2 yarıda Fenerbahçe defansa daha fazla onem ve- rınce orta sahada zaman zaman 'boşluklar'oluştu bu bolgeden atağa çabuk kalkan Manchester. nedense eol bolselerındeacelecı hareketlerdebulunmayı yeö- ledı Fenerbahçe nın bu \arıda da sa\ unmada ı> ı kapan- ması. Vlanchesterlı tutbolcuları dakıkalar ılerledıkt,e sinırlendırdı Lazaronrnınovunı.udeğı*ıklıklennı za- manında vapmama!>ı da takımdakı vorgunluk belırtı- lerını on plana çıkardı Orta sahada kay bedılen toplar sonucu sav unnıa ve- nnı almakta zaman zaman zorlandı Forvete ise orta sahada o_\undan du^ulmesı nedenıvle etkılı paslar gıtmedı Fenerbahçe. Manchester'ın dıreneını kırdıktan son- ra kontrataklaıla rakıp kalede gol aradı Amaç. Man- chester ı kendı sahasında şcnerek hem tarıhegeçmek hem de Şampıvonlar Lıgı'ndekı azalan umutlannı arttırmaktı 78 dakıkada Boliç'ın muhteşem golu. bu beklentıyı gerçeğe donu^turdu ^rdından Kostadı- no\ un dırekte patlavan katası. Manchesterlı tarattar- lara soğuk dus aldırdı Maçın >on dakıkalarında kalecı Schmeichel'ın da fonete destek \ermesı sonucu değıştırmedı Fener- bahçe defansinın mukemmel kademe anlaş ısı. Man- chester'ın butun umıtlerını \ok ettı MAÇ SONRASI Lazaroni: Manchester efsanesini yıktık MANCHESTER (Cumhuri\et^ - Fe- nerbahçe'nın Manchester Lnıted kar>ı- sında elde ettığı 1-0'lık tarıhı galıbı>et sonrasi Sarı-Lacı\ertlı ekıbın so\unma odasında bu\ uk se\ ınç \ ardı 1spamol ha- kemın bıtıs. "duduğu\le bırlıkte futbolcu- sundan teknık adamına, masorunden \o- netıcısıne tum F Bahçelıler sev ınç çıglık- larıv la Old Trafford Stadı'nı ınlettıler Tarıhı geceve attığı golle adını vazdı- ran EJ\ ir Boliç. golu atacağını hıssettıgı- nı sovlerken. "Öpozis\onda topun ağ- lara gideceğini tahmin ettim" dedı Fenerbahçe Teknık Dırektoru Sebasti- ao Lazaroni ise maç sonrasi guçlukle ko- nu^uvordu Son 10 dakıkanın bır turlu geçmek bılmedığını bıldıren BrezıKalı teknık adam Kostadino\ 'un dırekten do- nen kafa \ uruş.unun da ^anssizlık olduğu- nu sovledı Lazaroni. ''Sanıjorum Manchester Lnited'ı \enen nadir ta- kımlardanız. Efsane>i jıktık. Fener- bahçe'\ le tarihe geçtiğim için çok mut- luvum.Teknikolarakçok i\i oynama- sak da hırslı \e mucadeleci bir futbol sergiledik. Manchester'azoranlar \a- şattık'" dedı Manchester Lnıted Tekrıık Dırektoru \le\ Ferguson ise çevrek fı- nal umutlanm zora sokruklarmı sovler- ken. "Kotıi bir maçoynadık.Yakaladı- ğınıız pozisyonlar gol olmadı. Artık çejrek OLD TR\FFORD STADFNDAN NOTLAR puan durumu Takımlaf 0 G B M A Y P Juventus 4 3 1 0 8 1 10 Manchest» 4 2 0 2 4 2 6 Fenerbahçe 4 1 1 2 2 4 4 RapıdVıenna 4 0 2 2 2 9 2 final için her maçı kazan- nıak zo- runda- \ız" dedı Manchester'140 yıl sonra Feneryendi [VHNCHESTER (Cumhurivet) - »)0 dakıka bıtmış. uzatmalaro%nanı\ordu Old Trafford Stadı'nda 3 dakı- ka 2 dakıka \e derken Hollandalı hakemın bıtı^ dudu- ğu E\et San-Lacııert!ı ekıp. dun gece Manchester da tarıhyazdı Sahasındatam40yıldır\enılme\en Bntan- va'nın futbol de\ ı. ŞampnonJar Lıgı maçında Fenerbah- çe'yeboyuneğdı V ıllardır sahasında hıçbır -\\rupa Ku- pasi maçını kavbetmeven \I L nıted'ı de\ ıren Fenerbah- çe. 1968'dekı ManchesterCıt\ zaferınden sonra ıkıncı bır kez adını ada\a yazdırdı Buyuk unıutlarlaba^ladığı Şampıyonlar Ligi'nde um- duğunu bulamay an \ e ıddıasinı \ ıtıren Fenerbahçe grup- takı 4 maçında Manchester Lnıted'ınkonuğuydu Fener- bahçe'nın bu kez hedetı umuda \okuluktu Geıçı kım- se Sarı-Lacı\ertlılere ^ans tanımıyordu. ama teknık dı- rektor Lazaroni.yonetıcılerve tutbolcular. ınanmı^tı ga- lıbıyete En azından Manchester'a teslım olmayacakla- nnı bılı\orlardı Hem bu kez ne sevırcı baskısi \ardı. ne gol telasj iste bu rahatlık Fenerbahçe'yı Manchester karsısındazatere ta^ıdı Fenerbahçe. hem 3 puan alıp>e- nıden çeyrek final ^ansinı yakalarken hem de L EFA'dan 90 mılyarparaodulu kazandı Fenerbahçe geçmisınak- sınebukez A\rupa"dayalnızka!dı tngıltere\edığer -\\- rupa ulkelerındeyaş.ayan gurbetçılerden maç oncesi bek- Fenerbühçe SOkağa CİÖktÜ - Fenerbahçe'nin Şamphonlar Liginde Manchester United'ı dep- lasmanda yenmesi tum yurtta büyük se\inç yarattı. İstanbul'un ozellikle Anadolu vakasında sokaklara dokii- len binlerce kişi ortalığı 'Fenerbahçe' seslcriyle inletti. Ankara. İzmir. Adana ve diğer kentlerde de büyuk coş- ku yaşandı. Bazı kişilerin havaya silah sıktığı da görülürken 3 kişi de silahla \aralandı.(OZk \\ GL\ E\ ı lenen ılgıvıgorememışlerdı San-Lacı\ertlı!er Ancak tn- bunleregelenbıravuçTurkse\ırcısı Boliç'ın golu\leta- rıhe tanık olmanın keytını yasadı Mav sonrasi hep bır agızdan soy lenen Istıklal Mar^ı na 53 bın Ingılız fazla bır anlam \eremedı Ancak trıbunlerdekı az say ıda Turk seyırcisi ıçın 29 Ekım C umhumet Bayramı ardından ya- şanan bu zater \e ıçtenlıkle soy lenen istıklal Mar^ı çok ^eyler ıfadeedıyordu Utanbul'dan geldığını belırten bazı ızlevıcıler. bılet bulamamaktan \e stada gırememekten yakınıyorlardı Hoolıganlann çıkardığı olay lar nedenıy le sık sik ba^ı ağrıyan lngılızler. Fenerbahçe kanjila^ması ıçındeyoğun gu\enlıkonlemıalmayı ıhmal etmemışlerdı At- lı pohslergun boyu stadın çe\ resınde ku^ uçur- mazken maçı ıziemek uzere gelen alkollu taraf- tarlar ıçen alınmadılar Old Trafford'dakı Turk ızley ıcıler ozel bırguvenlık onlemı ıle korun- dular Onlemler nedenıvle Ingılız hoolıganlar maç oncesı herhangı bırolay çıkarmazken Fenerbah- çe aleyhıne olan tezahuratlarına tutbolcular isınmak uzere sahaya çıktıkları anda basjadılar Tnbunlerdekı Turk ızleyıcılerı kış.kırtmak ıçın voöunçaba sarfeden Ingılız seyırcılerarasında \unan bayTaklan goze çarptı Bu bayraklar Old Trafford'dakı Türkler tarafindan buyuk tepkıy- le kar^ılandı Maçın başjama duduğuy le bırlıkte top ne za- man Fenerabahçelı futbolcuların a\ağına geçse OldTraftorddayeryenndenoynadı Ancak tem- sılcımızın ılk 2Ödakıka\ı ba^a ba> geçırmesın- den sonra kımı Ingılızlerden takımlan aleyhıne protestolar duyuldu Bunun da başlıca nedenı, Manchester Unıted'ın son 2 lıg maçında 11 gol yemı>olması\dı Ingılıztakımının teknık dırek- toru Ale\ Ferguson da 90 dakıka oncesinde bu kaygısını dılegetırırken -Ligdekotugunlerge- çirdik.Tum bunları unutturabilmek için Fener- bahçe'y le Şampiyonlar Ligi'nde oy nayacagımız karşılaşmasonşansımız"^eklındekonu^uyordu Fenerbahçe de sakatlıklan nedenıy leoynayıp oy namay acağı merak konusu konusu olan Hogh \e Kostadinm.kendılerıne yapılan yogun teda- \ ı sonrasi teknık dırektor Lazaroni tarjfından ılk on bırde forma gıydıler Hogh. orta alandakı eksıkler nedenıs le sa\ un- madan çıkıp bu bolgede gorev yaptı 3. tura yükselen Siyah-Beyazlılar, Alman ekibini gözüne kestirdi Beşiktaş'ın göıüü Schalke 04'te ASENAOZKA.N Ilk karşılaş.mada berabere kaldığı Polonya temsılcısı Legıa \arşo- \a'yı InonuStadı'nda2-l yenerek LEFA Kupasi nda 3"uncu tura yükselen Beş.ıktaş. gozune Trab- zonspor'u kupa dışına atan Schalke 04'u kes- tırdı Asbaijkan A\dınA\a\dın.yaptığıaçık- lamada "3'uncu rûrda Schalke 04 ile eşleşip Trabzonspor'un intikamını almak istiyoruz. Ancak, taraflı tarafsız herkes gordu ki Beşik- taş, tum takımlan eleyecek guce sahip. Bu ne- denle 3'uncu turda kiminle eşleşirsek eşleşe- lim. çev rek fınale y ukselen tarafbiz olacağu" dedı Oncekı gece Inonu Stadı'nda tanh >azarak tur atlayan Beş.ıktaş'ta AvTupa'nın en ıyı 16 takımı arasına gırmenm heyecam y a^anırken. yonetıcıler de kendılerını destekleyen taraf- tarlaraovgu yağdırdılar Be^ıktaş Basın Sozcusu Aydın Ayaydın "Bu se> irci> leçe> rekfinalede çikanz"derken. artık hem L EFA hem de lıgde mucadele ede- ceklennı açıkladı Legıa \arşo\a karsısında turu geçen Be- şıktaşlı futbolcular oncekı gece bır gece kulu- bunde eğlendı Ancak gece fazla co^kuîu de- ğıldı Kara: Rehavete ginneyin LEFA co^kusunu bır yana bırakıp yannkı Altav maçının hazırlıklanna ba^layan Beşık- ta^'ta antrenman oldukça nes.elı geçtı Teknık dırektor Rasfni Kara. kupa kar;,ı- lasmasında oynayan futbolculannı fazla zor- lamazken dığer o\ unculara kııltur tızık hare- ketlerıyaptırdı Izınlıofan Amokachi'nmka- tılmadığı ıdman \aklas.ık 1 5 saat surdu Kara nın antrenman oncesı futbolcularla vaptığı kısa konu^mada, ftıtbolcularını uya- nrken "Tur reha\etine girmeyin. Daha oniı- muzde çok uzun bir yolumuz \ar. Legia ma- çını unutup Altay 'a konsantre olun. Galatasa- ra> 'dan 8 gol yijen rakibimiz bize karşı onur mucadelesi verecek. Boy le bir zaferin ardın- dan taraftanmıza kotu gunler >aşahna>m" dedığı oğrenıldı " Ote yandan ağrıları olduğunu bıldıren Mehmet'ın de kontrol amacıy la MR'ının çe- kıleceğı oğrenıldı Dıs basın Beşiktaş çarptı Spor Servisi - Be^ıkta^ ın L EFA Kupasi'nda tur atlaması BBC tara- tından "Beşiktaş Legia'yı surklase etti"bıçınıınde yoıumlandı Polonya ekıbının geçen MI Şam- pıyonlarLıgı ndeçe\rek tınaleçık- tığını belırten BBC 'nın haberınde Anıokachi \e Vanko\'dan da soz ederken "Beşiktaş guçlu Legia'jı adeta çarptı. Legia ikinci \arıda tu- ru \ermekzorunda kaldı" denıldı Kuravann Be>ıkta> ın tur atladığı LEFA Kupasi ıle G Saray 'ın mucadele et- tıgı Kupa Galıplen Kupasi nda ku- ralaryarın ls\ ıçre'de çekılecek Sı- yah-Beyazlı ekıbı kura çekımınde oldukça guçlu takımlar beklıyor 3 Alman 2 Belçıka 2 Fransiz\e2 ls- panyol ekıbının yanı sira Italya'dan Inter de Besıktai} ın en guçlu olası rakıplerı Kupada \unanıstan. Po- lony a \ e Rusy a'dan takım bulunmu- yor Oncekı gece Avrupa'nın çe>ıtlı kentlerınde oy nanan maçlar sonrasi Be^ıktaş'la bırlıkte >uekıpler tur at- ladı Schalke 04 Karsruhe. Ham- burg ( Almanva). Brugges Ander- lecht (Belçıka) Helsinborg (ls\eçı. Feyenord (Hollanda). Monaco. Metz(Fransa). Interdtalya). Brond- by (Danımarka) "^evvcastle (Ingıl- tere) Boa\ ısta (Ponekız), \alencıa. Tenerıfe llspanyaj MAÇIN ELEŞTtRİSt E Bahçe Zaferi FAIKCENK MANCHESTER - Bu hırsa, bu ısteğe, bu arzuya 1 - 0 bıle az Evet, Fenerbahçe dun gece Manchester da bır destan daha yazdı Hem de oyle boyle bır destan değıl bu Rakıp, adıyla sanıyla Manchester Unıted Kımı ararsanız kadrosunda Fransız yıldız Canto- na'dan, Çek Poborsky'ye, Norveç ın genç starı Solskjaer'den. Danımarkalı panterSchmeichel'e bır- çok Avrupalı yıldız Kırmızı Şeytanlar'ın 11 'ındeydı A- maTurkıye'nın, istanbul'un, Kadıkoy'un Fenerbahçe- sı Avrupa devının karşısına dıkıldı Yenılmek yoktu Sarı-Lacıvertlılerın sozluğunde Ingılız futbolunun o geleneksel ılk 20 dakıkalık fırtınasını sert savunmayla atlatan Fenerbahçe, tempolu ve bılınçlı futbolundan bır an olsun odun vermedı Kemalettin ı. llker'ı, Okocha'sı koştu, çabaladı, mucadele ettı Kurallan ıh- lal edercesıne kalkan krampona kafasını uzattı Sarı- Lacıvertlı 11 adam Ve sonuçta ortaya muhteşem bır tablo çıktı Boliç'ın spor programlanna jenenk olacak golu Fenerbahçe'yı adeta zafere taşıdı Kım mı ıyı oynadı? Bu tıp maçlarda şu ya da bu ıyı oynadı demek yersız olur Sarı-Lacıvertlı formayı gı- yen 11 ve yedeklerı varguçlerıyle koştular, enerjılen- nın yettığı yere kadar değıl. bır kademe otesıne geçer- cesıne savaştılar ve Brıtanyalı rakıplerını dıze getırdı- ler Ruştu bır harıkaydı kalesmde Çıkardığı mutlak po- zısyonlarla takımını ayakta tutan kaptana, savunma- nın guvenılır ısmı Uche ayak uydurdu once llker, In- gılızlerı kıskandıracak yan topları ve uzun ortalanyla bu savaşımın ıçıne gırdı Bülent ı. yorulana kadar Tiın- cay'ı Högh u. Okocha'sı kısaca herkes bır an gıbı dı- dındı durdu Bolıç mı7 O. dunun belkı de en az koşanı çalışa- nıydı Ama golunu attı Bır forvetten daha ne bekler- sınız kı Kemalettın'ı unuttu demeyın Fenerbahçe'nın go- runmez kahramanıydı deneyımlı futbolcu Çok top kaybettı dıye eleştırebılırsınız, ama o, orta alanın onun- de karşıladığı toplarla takımın belkemığıydı Bır çıft sozumuz de Lazaroni ıçın Fenerbahçe'de belkı de ılk kez zamanında oyuncu değışıklığı yapa- rak takımı ateşledı ilk yarının bıtımıyle bırlıkte 'cesur- ca' bır karar alıp savunmayı orta alana çeken Brezıl- yalı çalıştırıcı boylelıkle takımını rahatlattı, Manches- ter'ın atak organızasyonunu kırdı Kırmızı Şımşekler ın toparlandığı anda Hogh'u sa- vunmaya çekıp takıma yenı bır hava getırdı funcay- Mustafa Doğan değışıklığı ise gecenın anahtarıydı ve Lazaronı'nın krıtık anlardakı mudahalelerı Manches- ter gol adamlarını etkısız kılıp ingıltere zaferıne son noktayı koydu.. Şımdı mı? Evet şımdı Fenerbahçe evınde kaybettı- ğı puanlara yanıyor Ama daha her şey bıtmış değıl Boyle bır Fener, Juventus'tan puan alıp Rapıd'ı devı- rır ve belkı de çeyrek fınalı yakalar Fener Tarih Yazdı MAHMITSERT Fenerbahçe sogukkanlı ve akıllı futboluyla ingılız- lerı kendı evlerınde şaşkına çevırdı Sarı-Lacıverth- ler, ozellikle savunmada ekıp olarak başarılı bır oyun ortaya koydular Uyguladıkları yardımlaşmalı alan savunmasında Ingılızlere fazla hareket alanı bırak- madılar Savunmada Uche, Saffet ve İlker, ozellikle ılk toplara yaptıklan yerınde gmşlerle rakıplenne pozıs- yon fırsatı vermedıler Savunmanın onunde oyna- yan Kemalettin maçın yıldızıydı Hem ingılızlerın akınlannı karşılamada hem de takımının ataklarını yonlendırmede çok başanlıydı Fenerbahçe savunmasının ıçıne ve arkasına sıza- rak etkılı ataklar gelıştıremeyen Manchesterlılar, bu kez uzaktan şutlarla gol aradılar Gecenın yıldızla- rından kalecı Rüştü, çok ıyı yer tutarak yaptığı ba- şarılı kurtarışlarla Avrupa çapında bır oyuncu oldu- ğunu gosterdı. Karşılaşmanrn ılk yarısında Sarı-Lacıvertlıler. ge- rek savunmada gerekse orta alanda Ingılızlere go- re topu daha ıyı kontrol ederek oyunu ıstedıklen tempoda goturduler Bu bolgede Okocha -zaman zaman pas yanlışı yaprfıasına karşın- yuksek tek- nığıyle klasını gosterdı Dun gece Fenerbahçe ekıp olarak kendı yan ala- nında uyguladığı uyumlu savunma duzenıyle ingı- lızlerı etkısız hale getırdı Çabuk gelıştırdığı bır kar- şı atakta da Boliç'ın guzel goluyle tarıhı bır yengı al- dı. Sarı-Lacıvertlıler, deplasmanda kazandıkları uç puanla Şampiyonlar Lıgı'ndekı şanslarını surduru- yorlar Bundan sonrakı maçlarda alınacak sonuçla- nn ne olacağını kımse bılemez Ancak gururlu Ingı- lızlerı kendı evlerınde yenmenın keyfı başka oluyor. Zoru kolaya çevıren Fenerbahçe 'ye kocaman bır BRAVO. ŞAMPİYONLAR LİGİ Juventus garantiledi SporServisi- Avrupa Şampıvoniar Lıgı CGrubu nda Fenerbah- çe \lani.hester Lnıted ıyenerkena\nıgruptaJu\entus RapıdWı- en'ın sahasında 5-0 mağlup ettı Grupta Juventus. çeyrek finalıga- rantılerken 10 puanlı ttalyân takımının arkasinda 6 puanla Manc- hester ıktncı. 4 puanla Fenerbahçe uçuncu sırada \er alıyor Şampıvonlar Lıgı A Grubu'nda Glascov. Rangers sahasında A- ja\"a 1-Oyemlırken Gras^hopers Auxerre"ı 3-1 mağlup ettı Grup- ta Gra-^hopers \e A|a\'ın 9"ar Au\erre ın 6 puanı bulunusor B Grubu'nda \\ ıdzeu Lodz Steaua Bukreş'ı 2-0 yenerken Atle- tıco \ladnd. Dortmund u 2-1 mağlup ettı Bu sonuçlarla Atletıco Madnd \e Donnıund 9 ar puanla sıralamada ılk sirayı alıvorlar D Grubu'ndavsa Porto Rosenbor u 3-0 Mılan da Goteborg u 4- 2\endı Ilk Mradakı Porto nun 12 ıkıncı Mılan ın6. uçuncuGote- borg \e dorduncu Rosenbora un 3 er puanı bulunu\or KISA.. KISA.KISA.. KISA.. KISA. Hentbolde sevinç Spor Senisi- Dun\a Şampı yonası Hentbol Eleme Grubu 3 maçında Turkıye - Belçıka yı 2 - 21 yendı Avnı grupta yer ala Norveç ise. Romanya'yı 25 - 2 yendı Gençler galip S AKAR\ A (Cumhuriyet) Gençler Avrupa Şampıyonas Grup elemelennde Portekız ı]ı kar^ıla^an A Genç Mıllı Ta kım, Portekız'ı 2-1 yendı Beşiktaş: 3 Gentaş: O BEŞİKTAŞ: iıetlaıuı /'/ Oz- lem (7) Feng (') Caıvlın ("/ Tatıana (6) \u>a O> IIka\ 16) Fılı: 16) Faıma /V GENTAŞ Olga (6) \ıhal Öı Tuba (6) \ataha (5/ Seul /5) Ze\ nep ı5) Ebnı 15) Beste I î/ 4\ lın Ö) SETLER 15 3 15 4 15 4 BayanlarSuperVoleybol Lı- gı maçında Beşiktaş Gentaş ı 3-0 vendı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle