27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3- EKtlV 1996 PERŞEMBE CUMHURIYET SAYFA 13 VAZIYET Deniz SOM fcttratt: http:/;www^a€t.(om.tf/Xn Elektrşmk posto; [email protected] Teü 0.212.512 85 05 faks: 0.212.512 44 97 Kanada polisinin aradığı telefon S tratejı Grubu'nın haber bulte- nı "Gundem 'ın son sayısında ılgınçbır haber>eraldı Kana- da'da uyuşturucu kaçakçıhğı /aptığ gerekçesıyle yakalanan bır kışı- -ıın uzernden çıkan telefon numarasıy- a ılgılı bu haben ozetleneye çalışalım 1)Toronto da postakutusu ıçındees- -ar dağ tım ışını yoneten David Ding- wail ve surdurûlen operasyon sonucu dağıtmı yapar Bert Samuel David- son tutuklanıyor 2) Davıdson ıfadesınde DıngwaH'ın talımatıyla parayı Amsterdam'dakı bır hesaba havale ettıgını soyluyor Dıng- wall ılebağlantı ^urulacak ıkı telefondan bırının Hollanaa'daotekm/n Turkıye de olduğunu açıklıyor 3) Davıdson Ankara'daki numara- dan Mıchael adlı bır kışyle bırkaç kez telefon goruşmesı yaptıgını bıldırıyor 4) Kanada polısı bu bıgılerı edındık- tsn sonra 31 Ekım 1995 tarh ve UIPI- 7074 numaralı belgeyı Ernnıyet Mudur- luğu Kaçakçılık istıhbarat Daıre Baş- kanlığı na gondererek Ankar a dakı te- lefon numarasının kıme aıt olduğunu soruyor 5) Emnıyet Genel Mudur Vekılı Cemil Sertıadlı bakan adına ımzaladığı 21 Kasım 1995 tarıhlı dılekçeyle konuyu Başbakanlık Musteşarlığı'na ıletıyor ve saptanan telefon numarasının Başba- kanlık Ozel Kalem Mudurluğu'nun fak- sı olduğunu belırtıyor 6) Başbakanlık Ozel Kalem Muduru Akın istanbullu Başbakanlık Muste- şar Yardımcısı Nedim Öztürk'un dık- katıne sunulmak uzere 24 Kasım 1995 tanhlı bır yazı yazarak. soz konusu te- lefon numarasından Kanada polısının belırttığı gıbı bır goruşme yapılmadığı- nı ancak konunun onemı nedenıyle be- lırlenen tanhler ıçınde yapılan goruş- melerın aynntılı dokumunun alınmasın- da yarar olduğunu hatırlatıyor 7) Kaçakçılık İstıhbarat Daıre Başka- nı Tuncay Yılmaz, 14 Aralık 1995'te Kanada narkotık polısıne Ankara'daki telefon numarasının kendılerınce dın- lenmeye alınıp alınmadığını soruyor ve numaranın yenıden araştırılmasını ıstı- yor 8) 2 Ocak 1996'da Kanada narkotık polısınden Doornbos ımzasıyla gelen yanıtta tutuklu Davıdson un bu numa- SESStZ SEDASfZ NVRİKVRTCEBE o Cfr/ ' OftTA/A /.. rayla bağlantı kurmadığının saptandığı ancak Dıngvvall ıle bağlantı kurulması gerektığınde kullanılmak uzere venldı- ğı bıldırılıyor 9) Kaçakçılık İstıhbarat Daıre Başka- nı Yılmaz, Doornbos'a 12 Ocak 1996'da gonderdığı faksta, "Ulkemızle ılgılı her turlu detaylı bılgının gonderıl- mesını rıca ederım" dıyor 10) Doornbos aynı gun "Turkıye ıle ılgılı elımızde mevcut tum bılgılerı sıze gondermış bulunuyoruz Tekeksığımız Ankara'daki telefon abonesı hakkında- dır Abonenın bıyografık bılgılerı ıle ka- yıtlarınızda tanınıp tanınmadığını bıldır- menızı rıca ederım" yanıtını verıyor 11) Kanada polısının ısrarla yanıt bek- lemesı uzerıne Emnıyet Genel Mudur Vekılı Sertıadlı, 16 Şubat 1996'da Baş- bakanlığa bır yazı gondererek. ne yap- malan gerektığı konusunda ıvedı goruş bıldırılmesım ıstıyor 12) Gundem'ın haberıne gore, Baş- bakanlık Ozel Kalem Mudurluğu'ne aıt telefonun dokuz aydır 16 mılyon 210 bın lıralık borcu bırıktığı ortaya çıkıyor ancak Kanada'ya ne yanıt verıldıgı he- nuz bılınmıyor Atom çekirdeği ustafa Kemal Üniversıtesı'nde... Iskenderun'da... Universitenın Muhendıslık ve Mimarlık Fakultesrnde... 11 Ekım 1996'da... Makıne mühendıslığı bölümunde... ikınci sınıfta... Derste... Bir oğrencı, araştırma gorevlısı Adil Öztürk'e şu soruyu soruyor: - Atom çekirdeğtndekı pozrtıf yüklü protonlann birbinnı itmesı gerekirken, çekırdek nasıl oluyor da dağılmadan duruyor? Mustafa Kemal Ünıversitesı Muhendıslık ve Mimarlık Fakültesı Makıne Mühendıslığı Bolumü ikinci sınıfında derse gıren araştırma gorevlısı Adil Ozturk şu yanıtı venyor: - Zaten o noktaya kadar gelen bilim adamı, Allah'ın varlığına teslım olur. Mert Alı Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Yaşayarak oğrendıklerının başında olum vardı Ankara Cumok doruk toplantısında alınan kararları • Ik zırve toplantısını 19 Mayıs'ta Samsun da yapan Cumok'lar, ıkıncı zırveyı Cumhurıyet Bayra- mı'yla bırlıkte geçen hafta Anka- ra'da gerçekleştırdı Şımdı sırada 10 Mayıs Izmır zırvesı var Cumok Ankara doruk toplantısını ve bolgelerdekı etkın- lıklerı oğrenmek uzere soz yıne Cu- mok'larda Ankara zirvesi "Ankara. Istanbul Bursa Edırne An- talya Samsun Sakarya Kocaelı Kon- ya Sıvas, Ayvalık, Marmans Aydın, Bo- lu Balıkesır, Kayserı Cumok oluşumla- nnın katılımıyla 27 Ekım'de Ankara'da yapılan Cumok doruğunda alınan karar- lar 1- Orgutlenme bıçımını belırlemek amacına donuk olarak yapılan goruş- meler sonunda, a) Orgutlenmenın gereklı olduğuna b) Bu konuda ortaya atılan tuzel kı- şılık kazanma' ıle 'gonullu bırlıktelık mo- delı'nın Cumok oluşumlarına taşınma- sına c) Ilgılı Cumok oluşumlarının, bu ko- nudakı goruş ve duşuncelennı yazılı bı- çımde 15 Şubat 1997 tarıhıne kadar tum Cumok oluşumlarına ıletmelerıne 2- Cumok oluşumlarının uye ve sayı olarak arttırılması ıçın gereklı çabaların gosterılmesıne 3- Cumok olarak Ataturk Cumhunye- tı'nın yıkılmasına yonelık olarak artık açıktan sergılenen ve çoğu kamu kuru- mu ve gorevlılerı elıyle gerçekleştırılen yıkıcı, gerıcı, yobazca davranışlar ve devrım karşılıgı konusunda. çağdaş ya- şamın tek guvencesı olan halkımızın du- yarlı olmaya çağrılmasına 4- 'Sıyaset dının emrındedır' dıyerek, 'halkın hızmetınde olmadığınr ortaya koyan. katıldığı ve sergıledığı her dav- ranışı ıle dın ve dınce kutsal değerlerı sıyası ve ekonomık çıkan doğrultusun- da kotuye kullanan DYP Genel Başka- nı ve Başbakan Yardımcısı, Dışışlerı Ba- kanı Tansu Çiller hakkında tum Cu- mok lann Yargıtay Cumhurıyet Başsav- cılığı'na suç duyurusunda bulunmaları- na 5- Son gunlerde gıderek hız kazanan duşunce ve duşun adamlarına yonelık mahkûmıyet, tutukluluk ve gozaltı ıle so- ruşturmaları şıddetle kınarken, 21 yuz- yıla gırerken ulkemızın ve toplumumu- zun'duşunceyeduşman olarak tanım- lanması ayıbının sona erdırılmesıne 6- Cumok Ankara doruğunda dıle ge- tınlen goruş ve onenlenn temsılcılen ka- nalı ıle kendı Cumok oluşumlarına taşın- masına ve bu konu ve onerılerde ortak davranış ve eylemlerın gelıştırılmesıne Cıhan Demıra 'den TJ A F O R l Z M A L A l V > ıkanmavı az se\en toplumlar bc\ınlennın \ıkanmasindan daha çok ho^lanırlar' 7- Ortak bır TV konusunda. dığer çağ- daş kurum ve orgutlerle çalışmaların hızlandırılmasına, yerel TV'lerden yarar- lanma konusunda etkın çabalarda bu- lunulmasına 8- Cumok oluşumları arasında ıletışı- mın sureklı kılınması ıçın gereklı adres, telefon, faksveadların 1 Aralık 1996 ta- rıhıne kadar istanbul Cumok oluşumu- na bıldırılmesıne 9- Cumok uçuncu doruğunun 10 Ma- yıs 7997 tarıhınde Izmır'de toplanması- na gundem ve ışleyış konusundakı onerılerın yazılı olarak Izmır Cumok'a bıldırılmesıne 10- Cumok oluşumlarının kendı çalış- ma ve uretımlerının bırbırlerıne aktarıl- masına olanak ıçınde ortak çabave ça- lışmaların gerçekleştırılmesıne karar ve- rılmıştır" Zonguldak Zonguldak Cumok bıldırıyor 27 Ekım toplantısında bundan boy- le her ayın uçuncu pazar gunu saat 14 00 de toplanılması benımsendı Zonguldak-Ereglı yolunun 25 kılo- metresındekı Cumhurıyet Gazetesı Okurları Ormanı'na fıdan dıkımı ıçın 1 Aralık pazar gunu saat 12 00 de Uzun Mehmet anıtı onunde buluşulması ka- rarlaştırıldı 29 Ekım torenlenne ADD pankartı al- tında ve Cumok yaka kartları ıle katılın- dı, 10 Kasım'dadaAnıtkabırzıyaretı ıçın ADD Zonguldak şubesı ıle ılışkı kurul- ması ve Ankara'ya gıdılmesı kabul edıl- dı Cumhurıyet gazetesının koy kahvele- rıne gonullu olarak gondenlmesıne baş- landı llkoğretım okullannagonderılmek uzere bır kıtap kampanyası başlatıldı, kampanya konusunda ıletışım (0 372) ıçın Mustafa Yeşilyurt'un telefonu 265 54 79" Balıkesir Balıkesır Cumok'tan U.Güngör Ak- soy, Nuray Güner bıldırıyor 23 Ekım dekı toplantımız Balıke- sır'de yankı yarattı DrHasan İleri'nın Balıkesır Reddı llhak Cemıyetlerı ve Ba- l/kesır Kongrelennın Kurtuluş Savaşı- mızdakı yerını anlatan konuşması buyuk ılgı ıle ızlendı Toplantıda alınan karar gereğı, Uğur Mumcu kavşağı ıçın de- ğerlı çıkışları ıle Balıkesır'de adını duyu- ran orgeneral Eşref Bitlis'ın babası Ke- mal Bitlıs Balıkesır Huzurevı'ndezıya- ret edılerek kendısıne teşekkur edıldı 27 Kasım Çarşamba yenı konuk ve soy- leşılerle ADD'de toplanıyoruz" İzmir Izmır Cumok bıldırıyor "29 Ekım ı coşkuyla kutladık Zübey- de Hanım ın mezarı başında toplanıp yuruduk Son yurutme kurulu toplantı- sında yerlı Talebanlarca Gebze ADD ye yapılan saldırıyı ve karabeyınlı yobazla- rı kınadık Bır Cumhurıyet Bır Işık kampanyamız suruyor 9 Eylul Ortaokulu'na 40 gundur Cumhurıyet bırakıyorduk, oğretmenler "bıray daha" dedıler A Ragıp Uzum- cu oğretmenlen her gun okuldakı uç og- retmen odasına ayrı ayrı Cumhurıyet al- maya başladı, gazetenm parasını ken- dı aralarındatopluyorlar Kampanyamı- za geçen hafta Hilmi Değirmenci ve Rabia Aslantaş, 1 5'ar mılyon lıra lıra destek verdı" Trabzon-Rize Trabzon-Rıze Cumok'tan Celâlettin Çıftçı bıldırıyor "Cumhurıyetımızın 73 yılını 1 Kasım Cuma saat 19 30'da SSK Hastanesı karşısı Karayolları Konukevı'nde ye- meklı bır toplantı ıle kutluyoruz Yeme- ge katılmak ısteyenler ıçın ıletışım (0 462)telefonları 32662 87 32144 27 Yemeklı toplantımız sırasında ÇYDD - nın meslek okul ınşaatına katkı amacıy- la duzenleyeceğımız kermes konusun- da da bılgı verılecek 3 Kasım Pazar sa- at 15 00'te Trabzon Devlet Tıyatro- su'ndaAtaol Behramoğlu'nunşıır Ha- luk Çetin'ın gıtar dınletısındeyız " Sıvas Sıvas Cumok'tan Atilla Atalay bıldı- rıyor "Cumok Ankara zırvesının sonuçları- nı goruşmek uzere 3 Kasım Pazar saat 13 OO'te Sıvas ADD de toplanıyoruz ' Samsun Samsun Cumok bıldırıyor "Bafra ve Samsunlu Cumok lar ola- rak Bafra'nın Kolay beldesınde Ney- zen Tevfik anıtının açılışında ve beledı- ye başkanı Hüseyin Şahin'ın gınşımıy- le duzenlenen Neyzen Tevfik 1 Kultur Şenlığı ndeydık Istanbul trafığını aşa- mayan Müjdat Gezen ve bır haftadır aralıksız yağan yağmur nedenıyle bır- çok Samsunlu Kolay'a gelemedı ama gelebılenlerle Kolay dakı sınemasalonu doldu taştı" LJHeburgaz Luleburgaz Cumok bıldırıyor "Kırklarelı ıl ve ılçelenndekı Cumok la- nn da katılımıyla 3 Ekım Pazar saat 13 00 te Luleburgaz Beledıyesı karşı- sındakı Petrol-lş Sendıkası lokalınde toplanıyoruz Iletışım (0 288) ıçın Vehbi Dinçer (417 28 58) Ekrem Şahın(417 86 03), Tufan Hılmi Emre (423 18 63)' Kocaeli _. Kocaelı Cumok'tan Yalçın Arslan, Ömer Akın bıldırıyor "Oncekı toplantımızda aldığımız karar geregı her ayın ılk cumartesı toplanıyo- ruz 2 Kasım Cumartesı saat 13 00 te Kocaelı Yuksek Ogrenım Dernegı loka- lındeyız Izmıtlı Değırmendereh Geb- zelı Cumok lan beklıyoruz Toplantıda Cumok Ankara zırvesıne ılışkın bılgı ak- taracağız, ay sonunda Kocaelı nde ya- pılacak Marmara Cumok 4 bolge top- lantısının hazırhgını goruşeceğız ' HAYV4NLAR ut/m KİM KİME DLHV1 D O L 4 BEHIÇ AK ÇİZGİLİK KİMİL \ı\s G4DDAR DAM T N< HI hi RK kitk 1 ptkTMT ^ ~ BULIT BEBEK \ım\ CIFTCI TARİHTE Bl GUN \/t MTVZ HALLOWSEN t ,TII ** 1 ÇOCUKL4IZ /ÇftJ Ytog&tM K4MPA TŞğ^A W*>£ roPute* et** 8>s s I\ YUZrtCLAg. GGÇrrKÇE g/te TZı PıT£J:,.fEAc£& i/V-r'A M4£ÇL/< LA&4K IV&SKELt ££*SER >M e l 31 Ekim a&t*/ 4DErc£/l/A/E ÜE(J<-£fiJ Bil MAW$, < eâCENCSYE £>O- jıezjfie, *3D8*u/n/Cu 7DP4ARİ/S&. !Ç( CrU-
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle