01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
(ŞÇAGDAŞYAYINLARI I İ XM ET ÇE T İN K A Y A kuzu postunda kurt 35OO0OTL ag Pazariama A.Ş Yereoatan Cad Salkmsoğut Sotc No 9/B C'eaJogalstanbij/ Tef 14 01 se^S Pcstaçekıno 666322 Cumhu <£ CAĞDAŞ YAYINLARI ^ I F E R T E M döğal yaşamdan », işneke uygarfığına * ' 300 000TL Çağ Pazarigma A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsogut Sok No 9/B ** CağatogMstanbul Tel5U01 96/95 Postaçek no 666322 73 Yl SAYI 25957 50000 TL «DVıçmde) KURUCUSU VÜNÜSNAOİ 1924 1945) BASYAZARI NflflİR N/UM (7945 31 B(MV11996 PERŞEMBE Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Osmanlı saltanatı emperyalizm karşısında pes etmişti... Türk halkı cephelerde kazanarak emperyalistleri dize getirdi... 3 bölümlük tıpkı basımınm üçüncü ve son bölümü bugün, Cumhuriyet ile birlikte. Almayı unutmayın **^'£****£*''''* Para ve sermaye piyasasmda önce dini heyetten izin alınıyor Islaıııiihıaıısa ^fetvah icazetYasal başvuru sonra Faızın "haram" olduğu savıyla kurulan Islamı fınans kurum \e bankalan. "dım \e tıcan alanlarda" etkınlığı olan 3 kışıden oluşan bır "Fetva Kurulu"ndan icazet aldıktan sonra yasal başvurularını yapıyorlar "Fetva Kurulıf "nun etkınlığı, aynı zamanda. kurulan İaırum ya da bankanın etkınhk \e saygınlığının da belırleyıcısı oluyor Yalnızca kurulun çızdığı çerçeve ıçınde ışlem yapabılen Islamı fınans kurumlan, icazet sonrasında, devletın "yasal" mercılerı olan SPK, Merkez Bankası ve Hazıne'ye başvurma gereğı duyuyorlar Kâr payı veya nema örtüsü Haram saydıkları faızı "kâr pa>ı" ya da "nema" adı altında müştenlenne dağıtan Islamı fınans kurum \e bankalarının sayısı gunden gune artıyor Ozal donemınde temelı atılan Islamı fınans kurumlarıyla birlikte sermaye pıyasasına da yenı "gelenekler" gırıyor Feha Kurulu, "dovız gelırlennden vazgeçemeyen" Islamı sermaye sahıplennı "telkın" yoluyla bu kurumlara çekme ışlevını ustlenıyor Fetva kurullarına dınsel ve akademık alanlarda kendılerını kanıtlamış, tıcarı başarıları olan üyeler alınıyor StffcM SGMBTCfriin baben • 8. Sayfada Cumhuriyet Doğuyor Turkıve Cumhumetı nın kuruluşu 1 Dun\aSa\aşı »onrası donemde adetd ınsanlıgın ortak ba^ansı olarak kutlanmıştır Dunva kurtuluş Sava^ı nı ızle\en vıllarda hasta adam ın ulkesinde gerçekleştırılen bu ola\ı havranlıkla ızler Inyılız Fransız Amenkan Italv an v e dogaLlıkla So\ v et baîıinının vanı sıra kom$u Balkan ulkelcrının basını da ( umhumeun kuruluşunu bLVirKjle dostça dmgularla kar^ı! ır CÜ»YTAKAUN'myazıdtflSJ yarmCumhurryette 'Atatürk ilke ve inkılaplanna aykırı' Damştay: Türbana cezayasal • Tum uyanlara karşın turbanla ders>lere gırnıev ı surduren bır oğrencıye kınama cezası venldı Bunun uzenne oğrencı, cezanın ıptalı ıçın da\a a^tı Oğrencıvı haklı bulan Danı^ta> 8 Daıresı. unıversıte tarafından verılen kınama cezasını ıptal ettı • Unıversıte rektorluğu de karara ıtıraz ederek Danıştay 1dan Dava Daırelerı Genel Kurulu'na başvurdu Genel kurul. oğrencıye kınama cezası \eren urmersıte yonetımını haklı bularak cezayı kaldıran Danıştay 8 Daıresı'nın kararını bozdu • 7. Suyfada Erbakan 'Başörtüsü zulmü bıtecek' • Bd^bdkan Necmettm Erbakan ba^ortusu vasağının kalkacağını, hacca ıse karayolu>Ia gıdıleceğını soyledı I 6. Sayfada Cenelkurmay Baskanı KDP ve KYB'ye 'Uzlaşmazsanız çekilirim' diyen Washington, Türkmenleri masaya çağırdı ABD Kürt liderleriuyardı 4 Bîr er ölünce bin defa ölüyorum 9 • İstersek teroru uç ayda bıtınnz" dıye konuşan Genelkurma> Başkanı Ismaıl Hakkı Karadayı "Demokrası, msan haklan ve hukukun ustunluğune tzen gosterdığımız ıçın yavaş ılerlıyoruz" dedı ANKARA (Cumhumet Bu- wsu) - GenelkurmaN Baskanı Crgeneral İsnıail Hakkı Kara- «iavı teror sorununu uç avda btırebıleceklennı belırttı Cumhurba^kanı Sulejman Demırel ın 29 Ekım Cumhun- 3e! Ba\ ramı nedenıv le Çanka- 3a Koşku nde \ erdıgı kokte\ 1- <E gazetecılenn sorulannı \a- ntlav an karadav 1 terorun ~urki\e nın en onemlı sorun- lannın başında geldığını \ur- gulayarak şu goru>len dıle ge- tırdı "Ben bu ordunun komu- tanı> ım. Bir er olunce bın defa oluvorum. \e \apaJım ki şehit %ertceğız. Bu sonınu uç a\da bitirebilinz. Ancak demokra- si, insan haklan \e hukukun ustunluğuneozengosten>oruz. Bu yuzden de vavaş ılerli>o- MArkasıSa.6,Sü.3'te Ş P > & t e m S i i c i m i z F e . nerbahçe. kendı sahasında \\ rupa takımlanna karşı 40 yıldır maç ka\betme\en Manchester Ututed'ı Old TrafFord'da 1-0 \enerek Turk futbol tanhınde aitın bır sayfa daha açtı San-Lacı\ertlıler, 28 yıl once Manchester Cır>\\le Manchester'da berabere kalarak buyuk bir ba- şanja imza atmışlardı. Fenerbahçe dun aksamkı zafen\Ie Şampivon- lar Lıgi'nde çevrek final için \eni bir umut kapısı da açtı. • Spor 'da • ABD ve Turkıve nın eşbaşkanlığında ve Ingıltere nın katılımı ıle Ankarada dun başlavan Kurt gruplar arasındakı goruşmelerde taraflar arasinda \anlan ateşkesın koşulları ele alındı Kurt gruplan arasında gergın anlar va^anması uzenne ABD nın taraflara 'Lzlaşmazsanız masadan çekılırım dnerek uvanda bulundugu ogrenıldı • Turkmenlenn ateşkesın denetlenmesınde veralmalarına KDP hevetı karşı çıktı ve B\t nın ateşkesı denetlemesını ıstedı KDP nın Ankaradakı toplantılarda temsil edılmelerınden de rahatsızlık duvÜugu bıldinlen Turkmenler Turkıve nın ağırlıgını ko\ması sonucu goruşmelere katılarak K Irak ta resmen taraf durumuna geldı • 10.Sa\fada DSP lideri Bülent Ecevit 4 Olüm özlemi körükleniyor' • Kadınlara çarşaf gıvmelerı volunda >apılan baskılann artık bır guvenlık sorunu olduğunu sovleven Bulent Ecevit gıderek \a>gınlaşan bombalı ıntıhar saldınlarını yalnız guvenlık açısından değıl sosval ve ruhsal açıdan da ınceleme geregıne dıkkat çekerek "Gunevdogu da olunı ozlemını busbutun koruklevıcı ortam oluştu dedı I 5. Sayfada ASKERI BIRLIKLERDE KADINLAR AR.A.NIYOR • 6. Sa\fada 3 U G U N GUNCEL CLI\EYTARC\1LREK cumhuriyetle birlikte Dokunulmazlık Masalı Şunun şurasında dun bır bugun ıkı Tansu doktrmı" dıye adlandınlan zırvaların Tansu'ya aıt olmadığı ortaya çıktı Meğer yenı tartışmalara yol açan "Sıyaset dının hız- metındedır' kuralıyla "bılım-lslam bırleşmesınden do- gaca/c/ş//f"doktrınınıSaıd-ıNursı den'araklayıvermış" şaıbe rehıne hanım 1 Ne kıtap okur ne de doğru durust gazete Çevresın- dekılenn onune getırdıklerınden guncel yutturmacaları- U 4rkası Sa. 6, Su. 1'de BORSA ûDun 83 692 58 Oncekı Işlem yafHİma* DOLAR f MARK ODun 95 750 Oncekı 96 100 ÛDun 63 450 Oncekı 63 100 ALTIN Dun 1 175 000 Oncekı 1 188 000 Gelibolu yeni rant kapısı Fatıh'ın Istan- bul'u alışını her yıl 'tekbır getırerek' kut- layanlar, şımdı aynı Fatıh'ın yıne Istan- bul'u alabılmek ıçın Çanakkale Boğa- zı'nda yaptırdığı Kılıtbahır ve Çımenlık ka- lelerını 'kopru altına sokacak' bır yağma planına onay verıyorlar • 12. Saıjada Artvin'de 'tehlikeli' altın arayışı Art- vınlıler sondajlar sonucu ıkı katına çıkan altın rezervını bırakmayacağını soyleyen Comınco Madencılık Şırketı'nın yoreden 'derhal' gıtmesını ıstedı ÇED raporu al- mayan şırket, çalışma alanlarını daha da genışletıyor • Arka Sayfada YÖK 'tamgün'de kararlı YOK, tamgun' statusunu çığneyen oğretım uyelerıne karşı savaş açtı YOK Başkan Vekılı Uy- gur Tazebay, Istanbul Unıversıtesı Rek- torluğu'nu, oğretım uyelerının tamgun statusune uymaları gerektığı konusunda uyardı • 3. Sayfada TÜYAP Kitap Fuan 15 yaşında llk ola- rak 1982 yılında duzenlenen Istanbul Kı- tap Fuarı'nın 15'ıncısı yarın saat 11 00'de Tepebaşı Istanbul Sergı Sarayı'nca açılı- yor • 14. Sa\jada GUNDEM MUSTAFA BALBA1 Başkamnızı Oldürün!.. II olmak ıçın Ankara nın yolunu aşındıran her mıtıng- de pankart kaldıran mılletvekıllerını usandıran ılçe sa- kınierı Butun bunlar boşuna Kestırmeden ıl olup başbakanları bakanları ayağı- nıza getırmek ıstıyorsanız beledıye başkamnızı oldu run llçenızın yuzunu guldurun Sıyasette ılkem deyınce ııçem ılımdeyınce, ";/"ım • ArkasıSa. 6, Su. 8'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle