03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 2 EKİM 1996 ÇARŞAMBA 18 SPOR 39yıllık profesyonel ligde 1996 gol atan Sarı-Lacivertli ekipte tüm futbolcular 'tarihe' geçmek için sabırsızlanıyor Fenerbahçe'de 2 bin heyecanı• 500. gol Ogün Altıparmak'tan, 1000. gol ıse B. Mehmet'ten gelmişti. 1500 golde ıse Şenol Çorlu'nunimzası vardı. Bakalım 2000. golü kim atacak BDÜÇ mi. Okccha mı, Lche mj. yoksa kaleci Rüşrü mü? rfİLMİTLRRAY Gol km fjtbol un en gu- zd vanı Onsuz maç ka- zjnamnor şampı.on olanıvor kupal rı kucckla>arri)orsunuz He- golun kendıne ozy bırozellığı \ar. amabugoluı havasıda he\e;anı dabırbas ka. Evet Fenerbahçe siı gun- lerde tıtlı bır "ela^ >as,ıyor 39 vıll k bınncj lıg tanriınde rakıp fılelerı tamı tamına 1996 kez ha\clandıran Sarı- Lacı\ertlı ekıp. >ımdı 2O0O golun heveeanını du\ına\a ba^la- dı Acaba kım. hangı maçta vapa- caktı o beklenen \ uru^u' O\ le \ a bır tek nareket'e tarıhe geçmek ol- dukçaguzel bırdu>sııolmalı>dı 500 eol Ogün ÂJtıparmak'tan. 1000 gol ıse B. Mehmet'ten gel- mıijtı î*00 golde îse Şenol Çor- lu'nun ımzasi \ardı Fenerbahçe camiası. 2000'inci golü kimin atacağinı merakla bekJi\or. Fa\oriler Boliç, L che. Okocha \e Rüştu. Oaralarda kımlergol atniadı kı Ümit'ı Tanju'su Ruhan'ı \iel- sen'ı, ama 2000 gol onlara 'kıs- met'olmadı Şınıdı ıse Fenerbahçe kadrosun- dakı herkes 2000 golun du>u> le vaşıvor Kaleci Rü$tü'den tutun da tbrvettekı Saffet'e kadar o "altın \uruş" ^ansının kendısıne gelme- \ıbeklı\or Hepsınıngonlundeva- tan aslan o. hepsı de ıddıalı Kame sorsak "Neden ki?~dı\or ben atma\a\ını Ne divoriar? Fenerbahçe förmasını gıyen \c attıklan gollerle taraftarlann gon- lunde taht kuran unlu futbolculara 2000 golu sorduk Eskılenn hepsı sankı ^u Mralar rutbol o\nu>ormu>çasına heşe- canlndı Ortak gonış ıse bu tıp gollerın kınıe kısmet olacağının belırsızlığndı Rıdvan Dilmen: 2000 golu at- mak buuık bırze\k ke^keovna- sdvdını da atsavdım dedığım olıı- \or Fenerbahçe de tonetovuncu- İar bır haş lı fazla. ama bana Uche atacak gıbı gelı\or Cem Pamiroğlu: Fenerbahçe'de vıllarca sa\unmada gore\ aldım Gol elbet tbr\etın ı>ı ama 2000 gol bır derans o\ uncusundan da gelebılır Şımdıden o go- lun sahıbını kutluvorum Emre Can (yonetıeı): 2000 golu kalecımız Ruştu'nun at- masinı ıs.tı\orum Gerçı bu çok zor ıhtımal ancak ben "Penaltı olur o \uruşu da kaptanunıza \aptırırlar~ dı- vedu^uııuvorum \efa Kuçukı F Bahçe Futbol Şube Sorunılusu):2000 go- lu kım atan>a atsin rakıp fıle- ler havalanacağı ıçın se\ınç du\acağım Bızım \onetıu- iık donemımızde bojle bır onuru \a^avacak olmamız benı a\rıca se\ındırı\or .Şadaıı KaJkaıan (E-,kı \one- tıcı) Hepsı Fenerbahçe'nın bas,anM ıçın uğra>ı\or. bu ne- denledebırtercıhım_\ok A- nıa 2000 golu hele h'ele Fe- nerbahçe gıbı bır kulupte at- mak en bu\uk ^ereriır ElvirBoliçiF Bahçelı futbol- tu) Takımdafoneto\nu\o- rum. o \ uzden 2000 goluat- manı surprız sa\ılmaz An- ı_ak benım dışımda bajka bı- rısı deogoluatabılır Onem- lı olan Fenerbahçe"nın maç- ları kazanıp sampnon olma- sidır Miıjdat Vtkiner (Eskı F Bahçelı futbolcu) 2000 >a da 3000 golu atmak onemlı değıl Bana gore bır esprisi \ok \lane\ı \onuağırbasi\or -\mabu gollerın pe^ınde koş.acağımıza. Fenerbahçe"} ekalıcıbırsevlerka- zandırsak daha ı>ı olur dus,unce- sındeş ım Orneğın Fenerbahçe te- sıslerı Fenerbahçe okulu Fener- bahçe hastanesı gıbı so-^al vonu ağır bas>an ı^lere ağırlık \enlse bır Fenerbahçelı olarak daha çok se\ ınırını FIFA kokart vereceği hakemlere 40 yaş sınırı getirdi Hakemler gençleşiyor ARİF KIZ1LN ALIN Vlerkez Haken komıtesı bu kez hakemiere sahıp çıktı Oncekı >ıl- larda hakem hatalanndan eanı \ anan kulüplern yaptığı acınıa.MZca ele^tı- nlerkarşisindase>Mzkaldıgnçın "il- gisizlikle' •îuçlanan MHK.. Turkıve Bınncı Futbol Lmı nınılk7hartasın- dagore\ .ılan hakemlere "gıhenoyu' venrken Ba^kan Doğan Babacan ozellıkle genç ısımlenn ba^arılı ol- duğunu voyledı Son haftalarda anan hakem hata- lannı 'olağan' kar^ladıgıııı açıkla- \an MHK Ba^kanı Babacan. ınsan unstırunun olduğa her \erde 'hata' pa\ının da goz onunde bulundurul- \> han V ücebilgiç nu. Hakemlen polcmığt yıkma\ı/ \e Mpranmalanna da i/in \erme- \iz" jıse konu^tu FIFA'nın \ ıllarca onee ko\ dugu 45 \a^ sınırını \enı bır u\gulamavİ3 40"a çektığını de sozlenne ekleven Dogan Babacan son haftalarda go- rev \erdıklerı genç iMmlenn ba^a- rılı olmasının Turk hakemlığının aelecegı açısından bu\ uk onem ta- sidıgını \ urgutadı \e şo\ lekonu^tu. -\rtık FlFk kokaıHereceği hakem- lere 40\aş sımnıugetırdı.B«\lelik- le bır hakemden en a/ 5-6 vıl \arar- lanmak ismor. Her futbol takımı kadrosunu >eniler, gençleştirir. Biz de o\ le >aptık. Gelecegi olan isimle- re şans \en\oni7. ünlar da bı/im nıasi gerektığını sa\unurken "FutboLhatalarmıı- nudıır. Daha az hata\apan maçı kazanır. Macın bır parçası olan haktnıın de anlık dalgınlıklar nedeni\- le hatalı dudukçalması ofcunluUa karşılanmalıdır. Çünku bizinı biımenuzdeki hıçbir hakem, kasıdı düduk çalnıaz.^ onetıcıler \e kulııp başkanlan ha- kemlerieılgili>orumlannıdoğnı >apsınlar.Çunku MHK olarak gom lendirdığiınız tsunleregu\eniyo- »erdiğimı/ bu şansı ı\i değerlendin\or. 5-6 hakenı- le ligi goturemeMZ." \İHK nınMkçagorev \enp FIFA lıstesıneha- zırladıgı hakemlerara^ında \\han\ ucebil0ç.Mu- hittin BoşaL llhanıı Kaplan. \furat llgaz, Mustafa Kalkandelen.MustafaÇulcu"nun ısınılen geçı\or Asrıca \hmetÇakar\eOğuzSar\anda FIF\ lı>- te>ıne sırecek en auvlu adavlardan NEYMIŞ ABDÜLKADİR Yl CELMAN Şen ve Lazaroni Futbol da kafa ışı Avrupalı rakıplerımız çok lyıler- mış, doğru Adamlar teknık ve taktık anlayışa sahıp- lermış doğru Adamlar oylesıne bır savunma yapıyor- larmış kı bızımkıler aralarına bıle sızamamış Bu da doğru Pekı ama neden sızamadık neden gol nokta- larına ulaşamadık? Juventus maçında neden maç boyunca kaleyı bulan tek şutumuz var 7 Neden aya- ğına topu alan pas atacak bır arkadaşını aradı? Ne- den pas ıstemek durumda olan Fenerbahçelıler. ra- kıplerının arkasına saklandı? Neden yetışebılecekle- rı toplara son bır hamle yapıp yetışemedıler? Neden tek topu beceremedık? Neden, neden neden'' iş- te bu sorulann yanıtlarını bulabılırsek -kı buluruz- ne- den Juventus'e yenıldığımızı anlarız Bu Fenerbahçe sahaya daha lyı bır 11 çıkarabılır mıydı? Evet Bu takım Lazaroni'nın keyfı davranış- larının kurbanı oldu mu'? Oldu Antalya'nın ve Galatasaray'ın dışladığı 15 gun on- ce de "ışıme yaramaz" dıye yonetıme rapor verdığı Benhur'u Juventus maçında çıkletten çıkarıp once kulubede oturttu, sonra da sahaya çıkarttı Bır hafta onceAygün'uoynatıpTarık'ı unutan Lazaroni ogun de Aygun'u unutmuştu. YaErol Sakat sanmıştık Meğersakatdeğılmışde Lazaroni onu pek tutmuyormuş Oysa tum Fener- bahçelıler, Erol'un dırekten donen kafa şutuna hâlâ yanıp duruyor Tam dort hafta once 'Fenerbahçe, Lazaroni >e 2 gom/ek buyuk" dıyorduk. Antalya maçında atılan 4 golden sonra da aynı şeyı soyluyoruz Evet Başkan Ali Şen, ne kendı teknık adamlanna ne de futbolcu- lanna tek laf ertırmez bılıyoruz O nedenle de Laza- ronı'ye destek olmak ıçın 'Benım Lazaronım lyıdır" dıyorsa da duygusallığı bırakıp transferde yaptıgı gı- bı gerçekçı bır gozle takımını değerlendırmesı zama- nıdır sanırız Bugun Fenerbahçe camiası ne dıyor bılıyor musu- nuz? "Antalya maçında oynayanlar bu hafta trıbun- de, geçen hafta trıbunde olanlar da sahada ' Mıllet Lazaroni nın şaşkınlıklarını alaya almaya başladı Bun- lar Başkan Alı Şen'ın de kulagına gelıyordur muhak- kak Ama benım tanıdığım Alı Şen her ne kadar La- zaronı'den yana gozukuyorsa da "tepeden ınme" bır operasyon da yapabılır Merak edıyoruz, sayın Alı Şen, acaba trıbunde rahat rahat purosunu ıçebılıyor mu 9 O ozlemını çektığı Fenerbahçe sahada oynuyor mu, gezınıyor mu9 Kendısı karar versın Bır şey daha, belkı de dedıkodudur ama gerçek payı bence fazla Bu Lazaroni yı Parreıra onermedı mı 9 Belkı kafasında yenıden Fenerbahçe'ye donmek varsa, Lazaroni ıle bu ortam pekâlâ saglanabılır De- dıkodu deyıp geçmeyın. adamların kafasında bın bır tılkı dolaşıyor Bakın Italyan gazeteler bıle 'Lazaroni Fener'eyakışmıyor demış Sayın Şen 'KolKırılıryen ıçındekalır dıyorsa bılmem ama bu kol Lazaroni ye degmez Fenerbahçe Högh oynamıyor SporSenisi- Sakatlığı suren Feneıbahı,e lı Hogh'un 4nkara- gucu maı,ında da o\ nas amavaca- ğı açıklandı Teknık dırektor La- zaroni. kasıgındakı sakatlıgı ne- denı\le AntaKa^por maçında \eralma\an Danımarkalı futbol- cunun hafta sonuna\etı>eme\e- cegını bıldırdı Hogh un 'luna- nistan ıle o_\na>acakları Dunva Kupası Eleme Grubu maçında da ovnamasının şuphelı olduğu ıtade edıldı Sakaı tutboleular bakımmdan »ıkıntılı bır donem geçıren Fenerbahçe"de sakatlar kenanınına Lche de katıldı Hogn Tajfun. İlker. Kemalettin \e Halil îbrahim"m sakathkiarı nedenıvle zor durumda kalan teknık he\et Antalvaspor maçı sonrası Lche nın de iurpnz sa- katlıgının ortava çıkmasıvla en- dı^eve du^tu BrezıKalı teknık adam Lazaroni dun sabah kros çalı^masi onceM tutbolculanvla bırhktebır toplamı \aparak haıa iicaklıgının du$mesı\le bırhkte hastalıklara karı?ı onlem almala- rını ıstedı Bu arada Okocha nın evındekı e^valan çalan bahgvan \ütevakalandı Beşiktaş'm gençyılduı Oktm. teknık direktor Rasim kara'nın jokeri oldu. Oktay son dakika golcüsü SporSenisi-TrabzonNpor'dan Be^ıktas a geldıgınde değı^ık vorumlaı vapıldı Kımı "Başanlıolur",kımı "Olamaz"dedı Cordon Milne \ e C hristoph Daum done- mınde tazla sesi vıkmadı \ma Oktay o\le \a da bo\le vıllardır torma gıvdı Kımı za- man parladı. kımı zaman >ubtu Şımdı ı^e bon dakıkalann adamı olup çıkıverdı Teknık Dııektor Rasim Kara ıle kendıne olan gu\enını kazanan \e ılk 1 l'de ^ans bu- lamamasına karşm o>una gırdığı aıılarda at- tığı gollerle Sı\ah-Be\azlı takıma çok >e\- ler kazandıran genç ovuncu. Cumhurıvet ın borularını \amtlarken. "Beşiktaş'ta >edek kalmak da şereftir" dedı Rasim kaıa nın "son çarem' dı\e adlan- dırdıgı üktav. daha tazla fırsat bulnıasi ha- lınde daha çok gol atacağını da ıddıa eder- ken "Forveto>nu>orum,işim gol atmak. El- bet daha çok o>narsam gol sa>ımda artış olur. \ıııa hocamın benint hakkımdakı kara- nna da sa\gılmm. Rakip >ıırulup \ ıprandık- tan sonra o\una giriyor \e golleri atıyorunı. Aslında bu a\antaj gibi gozuku>or"dedı Kaç dakika o\nadı F Bahçe 45 G Sara\ 45. Dıııamo \1ın^k - Vanspor II Dıııamo \lın;>k 29(lgolat- tı). Trabzonspor 20. Kocaehspor 2"1 \1o- lenbeek W Fenerbahçe 25. Sarner 2^ Molenbeek 6 (1 gol attı) Çanakkale Darda- nel P (1 eol anı) RALLARNEDtYOR? 'Gol orgazm gibi bir şey'Spor Ser\isı - Fenerbahçe tormasinı gı\ ıp attıklan gollerle Turk futbouna adlannı altın harflerle vazdıran Selçuk\ula\e Tanju Çolaka 2000 golu sorduk San- Lacnertlı camıadagol de\ınce aklagelen bu ıkı ısım tanhı gol ıçın Boliç'e :>ans tanıdılar Samsunspor Galatas.ara\ Fenerbahçe \e Istanbulspor formalannı gıven Turk futbolunun unutultnaz goicusu Tanju ÇolaL Sarı-Lacıvertlı kuluptekı 2000 gol olavına değısak bır gozle bakışor Tanıu'va gore 1000'ıncı. 2000'ı'nef\a da 10 000 ıncı golu atmak •tarihe geçmekten'oteye bıranlam ıtade etmı\or Tanju ıçın kalıcı olmak onemlı Golun anlatımını \apmasını ıstedıöımızde Tanjıı >u açiklamavı \aptı "Golorgazm gibi bir şey Hele gıizel bir golun tadı apa\ n. Hem se\ini>or hem de | tribunJere gelen onbinlerı se\indiri>orsunuz. Çunku \asam şartlarından bunalan insanlar maça koşuvor rahatlamak için. Bi/inı atacağımız gol onlan baskıdan kurtarnor \e guzel şe>ler duşünme>e başlnoıiar. 2000 gol için Bohç \a da Okoı.ha dı\orum. Ö golu atan çokça se\ıneceL Gazeteler \a/acak. T\ "lere çıkacak. ama sonra unutulacaL Bence bir tek gol değil surekli gol atmak onenıli." Fenerbahçe'nın unutulmaz golculerınden Selçuk\ula da Tanıu gıbı Bohç ı sanlı goru\or Golun anlatımını >aparken topun ağlarla kuı.akla^tığı anı. "dumanın durduğu sani\e" olarak değerlendıren Selçuk "Gol bir futbolcu için >aptığı işin karşılığını fa/lasn la almasıdır. O > uzden ba/ı kaleciler penaltı atmak ister. Bu \ uzden 2000. goi şu an Fenerbahçe'de m na>an her futbolcunun rmasına giri\ordur"dı>e konustu EUROSTARS Istanbuldayapılacak Basketbolda büyük zirve • A\rupa"nın en bü>ük basketbol zır\e;>ı "EUROSTARS", 27-30 aralık tanhlerı arasında Istanbul'da vapılacak. Organızasyona 50 ülkeden en bü\ük basketbolcular akatılacak Spor Senisı - Llker>por Kulubu'nun ana sponsorlu- gunu ustiendıgı \e Ba^ket- bol Federa^vonu"nun da katkılarıvla gerçekle^tırıle- ı.ek olan \\rupa nın en bu- vuk ba;>ketbo] zınesı "El- ROSTARS'" 27-30 aralık tanhlerı arasında Istan- bul da \apilaeak L Ikerspor kulubu Genel koordınatoru L mitTarhan A\rupa ulkelennın dogu \e batı olarak a\rılacağını. ıkı blokun karma takımlarının Ktanbulda kar^ıla^acağını FlBA'nın sorumluluğunda- kı bu organızasvonun ılk kez ibtanbul'da olmasinın Turk basketbolunun gelı^- me hızını tescıl edeceğını bO\ ledı Oıaanızasvona 50 ulke- den en buvuk basketbolcu ların kaulacagını belınen Tarhan "Eldeedilecekgeli- rin yuzde 50"sı LMCEF"e %eriiecek"dedı Turkıvede spor basını bınncı Iıg takımlannın me- najer \e antrenorlerınden olu^an 105 kisihk |urı tara- tından me\kılenne gore karma ıçın 14 o\ uncu ada\ ı belırledı Ba>ketbol Federas\onu kontenıanı ıle 2 basketbolcu daha lısteve eklenerek top- lam 16 ada>. kamuovuna su- nulacak duruma geİdı Bundan sonrakı asama olan halkovlamaMnda seçı- lecek 2"sı vedek 6 ovuncu Dogu A\rupa karmaM'nda o\na\abıleı.ek Dogu A\ rupa karma- si nda o\namak uzere hal- koNİamasına sunulan bav ketbolcular ^unlar Haluk ^ıldınm, Harun Erdenay Huseyin Beşok Ib- rahim kutluay Ke\in Ran- kın. Le\ent Topsakal. Mir- sadTûrkcan. Murat Konuk. Orhun Ene. Petar Naumos- kı. Tamer O> kuç. Teoman \libegwic, l fukSancaAa- sili Karase\. \ ladan Alano \ıç.\olkan Avdın. Ote vandan FIBA EO- ROSTARS % Ktanbul'da karsı kar^ısa gelecek olan doğu-batı karmaM takımla- rının tam kadroları aralık aunın ba^lannda FIBA Ge- nel Sekreten Borisla> Stan- kmiç'ın Ktanbul da duzen- le\ecegı basın toplantısında Turk \e dun\a basinına a\- F. Bahçe ve PTT sevindirdi Rabotııiçki:78 - F.Bahçe:84 Salon: Guıılskı Park Hakemler: \knıo Pozana (7)(Itaha) Costantm Dıımtra- ku ~')(Romcımu) Godel Rabotniçki: Vo\no\ıç (6)'7 Kole^ (4) Boct; ı vA; (7)26 Zerenbergen (5)H Dınntneuç (6)5 Da\ıtko\ (5) 5 \o\uno\skı (6)18, StankoMt, (5)9 Fenerbahçe: Eıdal O .5 TatuC)4 Tıırner C)16 Ibrahım (H)25 Guım (S) r . Dallas C)l~ Mustafa (6) İlk \an: 46 -35 Feneıbahçe lehıne İSKLP(Cumhuri>et)- A\rupa Basket- bol Kulupler Kupasf nda ( A) Grubu nda mucadele eden Fenerbahçe Makedon- > a nın Godel Rabotniçki takımını depla»- manda 84-78 \ enerek. 3 maçından da ga- lıbı\et ıle a\rıldı \fakedon>a'mn ba^kentı Lskup'tekı kar^ılaşmada rakıbıne oranla çok ustun oynavan Fenerbahçe kar^ıla^manın ılk şarisim da 46-35 onde kapadı k^ars.ılas,manın ıkıncı \arisinda da UJ.- tunluğu elden bırakmaşan Fenerbahçe ozellıkle Guray \e İbrahim'ın ba^arılı ovunu ıle maçı 84-~8 kazandı Sarı-Lacı- \ertlıler. bo\lece ( A) gıubundakı uçuncu maçtan da galıbı\etle a\rılma5inı bıldı PTT TürkTelekom galip kulupler kupası (H) Grubu nda muca- deie eden PTT Turk Telekomspor ıse 3 maçında Ingıltere'nın London To\\ers ta- kımını depla^manda ^2-61 vendı PTT Turk Telekonı ılkvânvi da 3^-29 onde kapadı İTALYA MEKTUBU/ Roberto Baggio'nun neşesi yerine geldi Ju\entus'un hocası Lippi.alınan sonuçlardan memnun. MİLANO - Italya lıgının guçlu takımlarından AS Roma. Reggıana'yladep- lasmanda 1-1 berabere kalarak taraftarlarını bır kez daha uzdu Lazıo ıse sezonun ılk galıbıyetını sa- hasında Parma yı 2-1 ye- nerek aldı Parma Teknık Dırektoru Ancelotti, al- dıkları ılk yenılgı sonrası • yaptığı açıklamada ge- çen sezona oranla daha kotu bır oyun sergıledıkle- rınırtırafettı Moldova mıl- lı maçı nedenıyle onumuz- dekı hafta ara verılecek Italya lıgınde, 4 haftayıFı- orentına'yı 1-0 yenen Ju- ventus 10 puanla lıder ka- padı. Fenerbahçe'nın de Şampıyonlar Lıgı ndekı nan sonuçlardan mem- nun olduğunu soyleyerek "Guçlu bır kadromuz var Bunun sonucu olarak Mılan'da sık sık yedek kulübesıne duşen unlu futbolcu Roberto Baggıo tek gole ımza atarken "Yedek kalmamın \anlı^ olduğunu oynadığım oyunla herkese gösterdım" dedı rakıbı Juventus'un tek go- Iunu8 dakıkada Padova- no kaydettı Boksiç ıse kırmızı kart gorerek oyun dışı kaldı Teknık dırektor Marcello Lippi ust uste gelen maçlar sonrası alı- hem Şampıyonlar Lı- gı 'nde, hem de kendı lıgı- mızde emın adımlarla he- defe yuruyoruz" dıye ko- nuştu Avrupa Şampıyonlar Lı- gı'nde Rosenborg'u 4-1 yenen, lıgde ıse Perugıa'yı 3-0 mağlup eden AC Mı- lan'da ıse yuzler guluyor Ust uste alınan bu galı- bıyetler başkan Berlus- coni'ye doğum gunu he- dıyesı olurken AC Mılan, 9 puanla Jevuntus'un ar- kasından 2 sırada yer alı- yor. Mılan'da sık sık yedek kulübesıne duşen unlu futbolcu Roberto Baggıo ıse tek gole ımza atarken "Yedek kalmamın yanlış olduğunu oynadığım oyunla herkese goster- dım" dedı Basketbol Koraç Kupası'nda: zor smavlar Spor Sen ısi - A\ rupa Radıv cj Koraç Kupası nda gruplardakl mucadele bugun başlı\or Bursa ekıbı Tofas ılk maçını Bursadâ \ugosla\\a temsılcısı Spartak Subıtoca ıle ovna_\acak Karşı- la^ma >aat 18 OO'de baıjlavacalc \ e Sho\v T\ ekranlanndan nak=- len \a\ımlanacak » Koraç Kupası ndakı bır dığer tem^ılcımız Beşıkta^ Istanbul da Abdı Ipekçı Spor Saionu'nda Is- raıl takımı Hapoel Halon ıle sa< at 2U 00 de karsı kar^ıv a gele- cek Bukarsılaşma TGRf den naklen \a\ımlanacak Galatasa- rav ise VunanistandaPAOKSe- lanık takımı ıle karsı karsiva ge- lecek Fransa'da SLLC Nancv takımı ıle ovnavacak olan Me\- suspor bu maçtan umutlu Ba\anlarda3maç A\rupa Bavanlar Ronchettı kupa.si ndakı temsılcılenmızden BOTAŞ. \lakedon rakıbı kupa- dan çekıldığı ıçın ılk hafta maç. \apmavacak Bu kupadakı ılk. maçlann programı so\le Izmıtte 1" 00 BRISA Spor- Santarem ıPortekızi. Macarıs- tan'da Mıskolc - Denız Naklıvar Lkra\nada Dnepr Dnepropet^ ro\sk - Fenerbahçe Besiktaş Fevzi ilk yanyı kapattı: Spor Sen isı - Besiktaş m ka- lecısı Fevzi. ılkyanvıkapattı Se-, zon ba^ından bu \ana sakat!ık j lardan bır turlu \akasını kurtara- 3 mavan. Be^ıkta^'ta sjg el bıle£ı kınlan kaleci Fevzı nın ılk vafr M kapatması Sısah - Bevazb ekıbı uzdu KulupDoktoruĞok- han Metin kaleci Fe\zı nın C. Dardanel maçı oncesinde \apı- lan antrenmanda sakatlandığını- \e çekılen "MR"sonucunda da sağ el bılegınde kırık tespıt edıl-^ dığını behnerek genç kalecının bugun amehvatolacagını \e an- cak 2 a> sonra antrenmanlari ba>la\abıleceğım sosledı Kocaelispor Sefa Sirmen yeniden aday ? IZMIT(Cumhuri\et) - Ge-' çen hafta gore\ınden ütıta edeır Kocaehspor Ba^kaft"İeTa'wi men \oğun baskılar kar^ısında 26 ekımdekı kongrede venıdeı^ adav olacagını açıkladı ktıfasi- nı gen almadıgını ancak Koca-' elıspor'u sahıp»ız bırakmasının, da soz konusu olmadığını belır- ten Sirmen. "Kocaelispor bü- »uk camia. Şimdi kongrede je-" nıden ada\ olacağım. eğer se- çılırsem gore\e gelirim. kongJ- re> e kadar da geçici olarak ku-> lubun başında\ım" dedı , Avrasya'ya rekor katılım k SporSenisi-18 Lluslarara- si A\ras\a Maratonu. 20 ekım- pazar gunu Istanbul'da kosula- cak îstanbul Buvukşehır Bele- dı\e Ba^kanı RecepTayyip Er- doğan duzenledığı basın toplan- tısında A\ ras\ a Maratonu hak- kında bılgı verdı Erdoğan her \ilbironcekinden çok daha gor- kemlı geçen \e dunvanın takdh_ nnı kazanan Istanbul A\ras_\a Maratonu nun bu deta daha bu- \uk ses getırmesinı hedefledık- lennı so\ledı Erdoöan A\ra>- \a Maratonu nda bu \ıl 5 kıta- dan ^S ulkenın sporcularının ka*' tılacağmı behrttı Kupamaçlan Spor Senisi - Turkıve Kupası ıkıncı kademe maçlan bugun oy - nanacak Kupada Ktanbul maçla- nnın programı iovle Nışantası- Anadoiuhı^a^ı Idmanvurdu. (15 00\usutZı\aOniş) Bmuk- ?ehır Bel - Gazıo>manpa:>aspor 115 00 Ba_\ rampa^a) Bakırkoş ^ por - Be\'lerbe>ı (15 00 ŞenfıiJ» ko\ I Tepecık Fıratpen - kanals- por 115 00 Tepecık ı. Pendıkspor - Edımespor (15 00 Pendık) ^ 1. KOŞL:F Escape(3). P Eniî nco(2) PP Adnan(l) S ^enı-, >ut7 l 2.KOŞl:F Sokulluıöı. P BCH ", ruhan ı4ı PP Katlav 111. S A\- < 3. KOŞl: F Malabadı (3). P Pantomıme 1 (11). PP Vuld Gate (14) S Mor Menekşe (10) 4. KOŞL: F Içanbulut (5) P , komando 1 (6ı PP Rub> (İOC. ' S Sandokan(^ı 5. KOŞL: F Serener (4). P As-' ton \ılla C). PP Adıl ! (3). SL' kınalım(2) 6.KOŞL:F Alaamnbev (1) P , kuban Bamka (S) PP ^avuzat-, lı (12) S Mert^ıasm (9). SS,O Ba\-Ba\ (3) '-, 1. kOŞL: F Kaptan 1 (10). P ' Banazlıı2) PP Sehenelı 1 (7 ),' S karaca Sultan(6) Gunun tkilisi: 5 Ko^u 4 " ' Tabela Batus: 1 8 12 9 1 '; ALTILIGANYAN ' 6 3 5 4 1 10 ;"! 4 11 6 1 14 3 10 10
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle