05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 2 EKİM 1996 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Afganistan'm yeni yöneticileri, Özbek lider Raşid Dostum'la hiçbir sorunlan olmadığını açıkladılar Taleban Ozbelder'e göz kırpb• Çiller. Gali'ye Dostum'un kan dökülmemesi için Taleban'la ortak zemin arayışı içinde olduğunu söyledi. Haberin ardından Taleban ağız değiştirdi. Dış Haberler Servisi - Afganistan'da Cümbüş-i Milli Islamı Partısi liden Öz- bek General Raşid Dostum'un. başkem Kâbıl dahıl. ülkenin üçte ıkisıni eline ge- çiren Taleban örgütüyle ışbirliğine hazır olduğu öne sürüldü. BM çe\releri. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in Ge- neral Dostum ıle Taleban "in ortak ze- min arayışlan ıle ilgili kendisine ulaşan duyumlan, önceki günkü görüşme sıra- sında BM Genel Sekreterı Butros Ga- H'ye ılettiğinı belirttıler Bu çevrelerin Kinkel: Taleban 'haydut adaleti' uyguluyor Dış Haberier Servisi - ABD'nin. Iran yanlısı yönetimi deviren Pakistan yanlısı Taleban örgütüne ılımlı yaklaşımına karşılık Almanya Dışişleri Bakanı Klaus KAnkel, bu hareketi haydutlukla suçladı. Taleban'ı, "haydut adaleti" uygulamak ve kadınlann temel haklannı ihlal etmekle suçlayan Kinkel, "Alğsnistan kanıyor. İç savaş biitün ülkeyi mahvetti Yaptlacak ilk iş, 1992'den beri süren iç sa>aşa son \ermek için ateşkes ilan etmektir. Taleban, BM özel temsikisi ile biriikte çalışmalıdır. Taraflar. BM aracılığıvla banş görüşmeterine başlamaudır" dedi. verdığı bilgive göre Taleban örgütüyle çatışmadan yana olmayan General Dos- tum. ülkede daha fazla kan dökülmesi- nın önüne geçmek \e millı bırligi sağla- mak amacıyla, ortak zemın aramaya ha- zır olduğunu bıldırdı. Kaynaklar. 20 bin vetışmış asken bulunan \e ülkenin 8 eyaletını kontrolü altında tutan General Dostum'un. gecmışte de Taleban'a kar- şı olumsuz bir yaklaşım içinde olmadı- ğını, hatta Taleban. Herat kentıni ele ge- çirirken onlara destek verdiğini hatırla- tıyorlar. Cümbüş-i Milli Islami Partı- si'nin Ankaratemsilcisi Dr. Murat Asun da Afganistan'da kurulan her hükümet ile görüşmeden yana bir tufum izledik- lerini bıldirdı. Türkiye Cumhuriye- tı'nden, bütün Afgan halkının huzura ka- vuşması için en kısazamanda gırişımler- de bulunmasını istediklerini de belirten Dr. Murat Asım, Taleban yönetiminin, General Dostum ile işbirliği anlaşması için kuzeye bir heyet gönderdığini de açıkladı. Asım. "Cümbüş-i Milli tslami Partisi'nin de kendine göre şartlan var. Bu şartlar kabul edildiği takdirde anlaş- ma sağlanacaknr" dedi. Dün sabah Dostum'a sılahlannı bı- rakması için ültımatom \erdığı öne sü- rülen Taleban yönetimi ıse öğleden son- ra yaptığı açıklamada Dostum'la arala- rında hıçbır sorun olmadığını bıldırdı. Açıklamayı yapan Dışışlen Bakan Vekili Şer Muhammed Stanakzai. Dos- tum'a ültimatom verildiği yolundaki ha- berlerin asılsız olduğunu sövledi. Sta- kadınlara venıden eğitim \e ça- lışma iznı \erileceğini de belirtti. Afgan AIP habeT ajansı ise dün sabah yayımlanan Taleban ültimatomundan sonra Dostum'un stratejık öneme sahıp Salang tünelindekı kuvvetlerinı geri çek- tiğıni öne sürdü. Moüa Ömer, Kâbil'de Bu arada Taleban'ın liderı Molla Ömer. >eni hükümetı oluşturmak üzere. dün başkent Kâbıl'e geldi. Kâbıl Radyo- su'na göre Molla Ömer, kente gelir gel- mez, eski hükümete baglı Şah Mesud'a "süahlannı bırakması" çağnsında bu- lundu. Şah Mesud güçleri ise Taleban'ın iler- lemesini güçleştirmek için Pencşir vadi- sınin girışını dınamitle ha\aya uçurdu. Şah Mesud'a bağlı komutan Bismillah Han, AFP'ye yaptığı açıklamada "Penc- şir vadisini sonuna kadar savunarak, Ta- leban'ın girişini engelle\eceğiz~ dedi. Afgan Büyükelçisi Şah 'Türkiye Taleban yönetimini tanımasın' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Afganistan'm Ankara Büyükelçi- si Seyid Zahir Şah, Türkiye'nin ül- kesinde yönetimi ele geçiren şeriat- çı Talebanlann yönetimini tanıma- yacağını umduğunu bildirdi. Şah, dün düzenlediği basın top- lantısında. Türkiye'nin etkinliğini kullanarak ülkesinin güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olmasını istedi. Ülkeye dönmesi durumunda öldürüleceğini kaydeden Şah, Dı- şişleri Bakanı ve Başbakan Yardım- cısı Tansu Çiller'le görüşemediğinı. Başbakan Necmettin Erbakan'dan da randevu beklediğini bildirdi. Şah. Türkiye'nin ev sahipliği yapa- cagı bir BM konferansı konusunda- ki görüşlerinin sorulması üzenne, BM'nin önerilerini uygulamayaha- zır olduklannı belirtirken, BM'nin ülkesindeki gelişmelere yeterince ilgi göstermedığini savundu. Şah. ABD'nin Talebanlan tanıyacağı yo- lundaki savlann anımsatıİması üze- rine, konuyla ilgili bilgisinin olma- dığını bildirdi. General Dostum ıle Talebanlann işbirliği yapacaklan yolundaki ha- berlerin doğru olduğunu belirten Şah, "Bu bir poütikadır ve politika- da garanti yoktur" dedi. Şah. diğer ülkelerde bulunan Afganistan bü- yükelçilerinin de benzer toplantıla- n yapması gerektiğini vurgulaya- rak, Talebanlann. Rabbani'nin ve Dostum'un biraraya getirilerek hü- kümet kurmalan durumunda ülke halkının tavnna bakarak karar \ ere- ceklerini söyledi. Talebanlann Pa- kistan'ın emriyle ülkesine girdiğini kaydeden Şah. "Sadece emri Ue de- ğiL tanklan. toplan \e silahlan ile gi- rilmiştir. Afganistan halkı böyle bir devleti kabuletmeyecektir" diye ko- nuştu. MAKI 9.AGAÇ MAKİNELERİ, ORMAIM ÜRÜIMLERİ, AHSAP TEKNOLOJİSİ, MOBİLYA AKSESUARLARI, PNÖMATİK VE HİDROLİK DONANIMLAR FUARI A.B.D., Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Daninıarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, Ispanya, İsrail, Isveç, Isviçre, İtalya, Kaııada, Polonya, Portekiz, Slovenya, Tayvan ve Türkiye'den 342 fîrnıanın katılımı ile hazırlanan bu fuara TÜYAP tüm ağaç işleme sanayici, yönetici ve ilgilileri saygı ile davet eder. FUARIN KAPSAMI Ağaç işleme makineleri, mobilya imal makine ve tezgahları, ağaç işleri için yardımcı makine ve araçlar, kaplama tezgahları ve malzemeleri, parke imalatı, cila ve lake makineleri, çemberleme makineleri, konveyor bant sistemleri, hidrolik ve pnömatik sistemler, mobilya aksesuarlan, kapı kollan, menteseler kulplar, kilit sistemleri, el aletleri, kesici takımlar, kurutucular, zımpara ve diğer aşındırıcılar, bileme makineleri, çivi çakma tabancası, kimyasallar, boya püskürtme cihazlan, yüze> tamir malzemeleri, kenar bantları, lif ve lamine levhalar, sürgü ve katlanır kapı sistemleri, dekor kağıtları, folyolar, ahsap ürünleri ve mesleki yayınlar AĞAÇ M A K İ N E S İ ' 1 9 9 6 F U A R I N A KATILAN FİRMALAR • 3H SAN VE TIC A.Ş. • AAC HAKINA • AGT AĞAÇ SAN. VE T1C. LTD. ŞTI • AKDOM OANIŞMANUK VE DIŞ TK LTD ŞTI. -AKDOM İŞ GÜVENUĞI EKIPVANUARI • AKKUŞLAR MAKINA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. • ALFA DEMIRER MAKİNE SANAVI VE TIC. A.Ş UNIVER SPA (ITALYAl VVILKEHSON COHPORATION ,A B Dl . ALTERNATIF MAK SAN VE DANIŞMANLIK HGM. LTD. ŞTI. ALB6RT1 |ITALYA| BRUKLE (ALMANYAj CASADEI (ITALYAl CB llTALYAl COMOFER ITALYAl GABBIANI (İTALYA) LCR (ITALYA) OUICK WOOO (DANIMARKA) SCM ılTALYAl STEFANI ılTALYAl STRIEBIG ilSVİÇRE' VVAGNER COLORA (ITALYA) • ANKARA DOGUŞ MAKINA SANAYI • AS METAL AĞAÇ HAKINALARI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI CMC ITALYA). GMC IİTALYA) GRIGGIO (ITALYA) Hl . Tl LOGOTEL ıSLOVENYA, LAZZARI (ITALYA) MINI MAX IİTALYA) NABURUS (HOLLANDA) OLIMPIC (ISPANYAl PBR ılSPANYAl WITOX IITALYAl • ATLAS ZIMPARA SAN. VE TIC. A.Ş. . AYDEMIR YAPI MALZ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI • AYDINLAR BÜRO MOBILYALARI • BAYKARA AHŞAP SAN. VE TIC. LTD ŞTI. ATE)< GmbH (ALMANYA, BURGEB (ALMANYAI HOFMAN GnbH IALMANYA HORNSCHUCH (ALMANYA) PRUM TUR DESIGN lALMANYA TOVAL JAPAN & PAPER GmDH ALMANYA. VAKUM PRES IALMANYA) • BETA ÇİVİ ÇAKMA TABANCALARI SAN. TIC LTD. ŞTI - BETA KIUYA SANAYI - ADIL PELISTER • BtLGI TRAFO MAKINA SANAYHSMAIL VE MUHITT1N BILGI KOLL ŞTI. • BILSAN SERT MADEN TAKIM IML. VE BİLEME SAN. LTD.ŞTI • BILTEK KESİCİ TAKIM IML SAN. • BOSNA ÇEKMECE • CANSA MAKINA SANAYII VE TIC LTD. ŞTI. . ÇAĞDAŞ TESTERE VE ÇEUK SANAYI GUHDO ( ALMANYA| HAAGER IALMANYA) • ÇAM TICARET KOLL. ŞTI. M.G. TAYYAR TAŞKINLAR - S ISIK GIVCI VE ORT. • ÇAYPA METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. LARIUS (ITALYA) • DATES SERT METAL OAIRE TESTERE IML SAN. VE TtC. A.Ş. • OIABOR SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. • DIPAŞ DIŞ VE İÇ PAZ. A.Ş. • DOGAN HIHDAVAT MAKİNE TIC. VE SAN. A.Ş. AEROSMITH (ISVIÇRE). ATROHTALYAl EUDORA (AVUSTURYAı FIAC SRL |ITALYA| ORGAPACK (ISVİÇRE) UNIPAK (JIA-INnTAYVAN/ • DOĞU HIRDAVAT MAKINA SAN. LTD. ŞTI DOĞU KLEIN IITALYAl • DUNA DIŞ TIC. LTD. ŞTI. ARTU SAGEKORDEL (ALMANYA) BMI (ALMANYA) CAMEO 'İNGİLTERE) GROSFILLEX 'ALMANYAı HECKENROSE lALMANYAı MEA (ALMANYAı PLANTOVVER (İSRAİL) RUKO ,ALMANYA) STRIBO ı FBANSAI SUN FIX (ALMANYAj VOGELS IHOLLANDAJ VVOLFCRAFT lALMANYAı ZAGIABDl • DURA MAKINA SANAYI • EGE- BANT ZIMPARA VE POLISAJ MALZ. SAN. VE TIC A.Ş • EGELI ZIMPARA SAN. A Ş • EGEN MAKINA SANAYI VE TIC A.Ş • EGESAN AŞINDIRICI TAŞLAR SAN. A.Ş. • EMRE MOBİLYA DEKORASYON SAN VE TIC LTD. ŞTI • EMGIN BANT ZIMPARA PAZ SAN VE TIC LTD ŞTI. • ENYAP ENDUSTRI YAPIŞTIRICILARI KIMYA SAN A.Ş. • ERAY ÇEUK EŞYA SAN. • ERÇIV ÇİVİ SAN. VE TIC. A.Ş. ITW PASLODE (A.B.D). • ERMAKSAN MAKİNE SANAYI • EUROPLAST A.Ş LEBORGNE (FRANSA). • EVEREST INŞAAT MALZEMELERİ ÜRETIM VE PAZ. A.Ş COOPER GHOUP (ALMANYA) FEL1SATTİ SRL (İTALYA) POZZO SPA FREUD (ITALYAl • FEHAMETTTN TAŞKAYA G M C (ALMANYA) IMA (ALMANYA).KEIL (ALMANYA1, KUPER (ALMANYAı LEUCO IALMANYA) ROBLAND (HOLLANDA). VITAP (İTALYAt VOLLMER (ALMANYA) • GÛRER MOBİLYA SAN. VE TIC. A.Ş. • HAK - YAPI MAD. EŞYA SAN. TIC. LTD.ŞTI. • HAMLE YAPI GEREÇLER1 ÜRETM PAZ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. • HETAŞ MAKİNE TIC VE SAN A.Ş- • HUN KAPLAMA ITH. IHR. ORMAN ÜRÜNLERİ SAN TIC LTO ŞTI. ARMABORO LTD ılNGILTERE) BEUSCHAG (ALMANYA) HEITZ (ALMANYA) • INTERLIN YONGA LEVHA SAN. VE DIŞ TIC. A.Ş. AGGLO (BELÇİKA) DECOLAM IBELÇIKA) H1ZODECOR (BELÇIKA. NTERLIN BELÇİKA) . IDIL TESTERE SAN. VE T1C. LTD C6HISA (ISPANYA) CONFALONIERI (İTALYA) FEZER (BREZILYAl HOFER IAVUSTURYA) ISELI (ISVİÇRE) SCHELLING (AVUSTURYA) STEINEMANN (ISVIÇHE) STRIEBIG İlSVİÇREı TOS ıÇEK CUM > WKP (ALMANYAı • ILERI MAK SAN LTD ŞTI. • ILMAKSAN MAKINA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. HOLZHER ALMANYAı VVEINIG (ALMANYA ı • INTERDEKOR • rTO EMNIYET KİLİT SIST. SAN. VE TIC. A.Ş. . KADOMA ORM. ÜR SAN VE T»C. LTD. ŞTİ. • KALAYCIOĞLU MAK. SAN. TIC. LTO ŞTI. • KALE KIUT VE KAUP SAN AŞ • KARACA MAKINA HIRDAVAT SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. ELIS (TAYVANI KRAWN (ITALYAl LUDECKE (ALMANYA. MUNDIAL ılTALYAî OSAKA ITAYVAN) PADRE (ALMANYAı • KAVtPSAN SAN. VE TTC. LTD ŞTI • KESKIN TESTERE SAN.- M. HAKAN ERKESKIN • KOCAMAZ TARtM HAVAU EL ALETLERİ SAN. TIC. LTD. ŞTI. • KOCAYUSUF AGAÇ MAKİNALARI SAN VE TIC. LTD. ŞTI. • KONYAU KESİCİ TAKIM BİLEME SAN. VE TIC. • LEITZ KESİCİ TAK. TIC. A.Ş • LIGNO MAKİNE SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI. BUSELLATO (ITALYAı GABBIANI (ITALYA, HOLZ HER IALMANYA) MAGIC (ITALYA) PAOE (ITALYA) SIMIMPIANTI IİTALYA) VVEINIG (ALMANYAI • MAKEL MAKINA SAN. VE TIC. A.Ş. BACCI SPA (ITALYA), CASATI MACCHINE (ITALYA), FLEXIBORD IİTALYA) G1BENI«PIANTI SPA (İTALYA) HIP (ITALYA) IDM INTERNAT1ONAL SPA (ITALVA). MAHROS (ITALYA, MIDVVEST (A B 0) MORBIDELLI SPA (İTALYA) ORMAMA0CHINE (ITALYA) PUTSCH MENICONI SRL (ITALYA) SCM 1NTERNAT1ONAL SPA (ITALYA), SOftBINI (ITALYAı TOMASSINI (İTALYA) • MATEKSAN MAKİNE TIC. VE SAN. A.Ş ASTURO ORIGINALI SRL (ITALYA) • ME - PA MOBİLYA MALZ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI ARIAN TRADE INTL CORP A B D MODULAR SYSTEMS INC IA B D) • MELKUÇ MARANGOZ MAKINALARI SANAYI • MEPA MOB. GEREÇLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. • MERT CAM MAK. IML. ITH IHR SAN. VE TIC. LTD ŞTI. • M6T1N MOBİLYA - METIN BUYÜKÇIVGIN EFESIS SCHLEIFTECHNIK GmbH VVEHK VVESSEUNG IALMANYA KLEBCHEMIE M G BECKER GmbH * Co KG (ALMANYA) • METSAN END. VE YAPI MALZ. ITH IHR LTD. ŞTI E v<0 BOND iTAYVAN) EVO MELT | T AYVAN) EVO TAPE (TAYVAN) ROCAFIX -FRANSAı • MIKRON ELMAS KIMYA SAN VE TIC. LTD. ŞTI. • MODtMA SARI MAM SAN. VE TIC LTD. ŞTİ • MOTIF AGAÇ FREZE BIÇAKLARI SAN VE TIC • NTE DEKORASYON ITH. IHR. SAN VE TIC LTD. ŞTI BEAUTY FLOOR (ALMANYAı EGGER (ALMANYA) MOBELFOLIEN GmbH (ALMANYA) • NURI BAYLAR MAKİNE TIC VE SAN. A.Ş. BARBERAN .ISPANYA. BCM !İTALYAI BIESSE (ITALYAI, CELASCHI IİTALYA) COMIL IİTALYA), COSTALEVIGATRICI (ITALYA) EVANS I A B D I GANNOMAT (ALMANYA) ITALPRESSE (ITALYA). KUPER (ALMANYA) KURZ (ALMANYA), NARDELLO IİTALYA) POLYMAC (ITALYA) RBO (ITALYA) SELCO (ITALYA) VVAGNER (ALMANYA) VVEINIG CTALYA) • NURSAN MAKINA SANAYI • O.M.F. MÜMESSILLJK ITH. VE PAZ. LTD. ŞTI. • O.M.G. ONARAN MOBİLYA GEREÇLERI SAN. LTD ŞTI. • ORENT PARKE SANAYI EBAC (ALMANYAj, • ORKU MAKINA VE IMALAT SANAYI - ORO HIROAVAT ÛRÜN. SAN. VE TIC LTD.ŞTI. ARREGUI (ISPANYAl AZBE 'ISPANYA JIS ISPANYA SUINCO (ISPANYAı MITAL IİTALYAI • ÖMERSAN MAK. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. • ÖMÜRLÜ MAKINA SANAYI VE TICARET LTO. ŞTI. • ÖNSELLER TESTERE, SANDVIK (ISVEÇ) • OZEN MAKINA AĞAÇ IŞL MAK SAN VE TIC KOLL. ŞTI. • ÖZGÜR PARKE SANAYI • ÖZGÜVEN AĞAÇ İŞLEME MAKINALARI IML ITH. IHR. SAN. TIC. LTD. ŞTI. • PAKIŞ PAKRAT BODURYAN VE ORT. ADI. KOM. ŞTI. • PAKMELT KIMYA VE AMBALAJ SAN. VE TIC. LTO. ŞTI DOLLKEN (ALMANYAI PURİCELLI (ITALYA) OUARRATA FORNITURE 1ITALYA) RAKOLL (ALMANYA) ROXAN (ALMANYAI • PARKESAN ORMAN ÜRÜNLERİ VE INŞAAT SAN. TIC. LTO ŞTI. • POLITEKNO TEKNIK HIZMETLER. BAO CHEMIE (ALMANYAı BAUSCH AG (ALMANYAı FLAI SPA IİTALYAI SCHURMANN HILLEKE GmbH 8 Co KG (ALMANYAı • POLY - YAP AHŞAP EURO TRADE DIŞ TIC A.Ş MASONITE CP LTD A B D - İNGİLTERE, • PRIMA SARI MAMÜLLERI SAN VE TIC LTD. ŞTI. • REHAU POLIMERI KIMYA SAN. A.Ş • ROMA PLASTIK SAN. VE TIC. LTO. ŞTI. PROADEC (PORTEKIZ) • SABRI YAMAN AĞAÇ MAK. SAN. VE TIC A.Ş. • SADA DIŞ TIC. A.Ş HOLZHER IALMANYA) KARL M REICH MASCHINENFABRIC GmbH (ALMANYA) • SADIK USTA AĞAÇ MAK. VE TAMİR BAKIM SERVİSİ • SAMET ENDUSTRI MAMÜLLEBI SAN. VE TIC. A.Ş. • SANDVIK END. MAM. SAN. VE TIC. A.Ş • SANIMED SÜNGER SAN. VE TIC. A.Ş. • SELTEK MAKİNE ITH. IHR. PAZ. SAN TIC LTD. ŞTİ. & PAMAC BACCI (ITALYA) BALLESTRIER IİTALYA) BRUSA & GARBOULI [ITALYA) CASATI IİTALYA) ESSETEAM I ITALYA) ESSETRE (ITALYA) LASM IİTALYA) MAKOR (ITALYA, OMEZ IİTALYA) PAULONI I ITALYA) POVVER SYSTEM (ITALYA) S S B 4 F (ITALYA) SAOM (ITALYA. SAOMAD ITALYA:. TOMANIN (ITALYA), • ŞAHSUVAR YAPI GEREÇLERI ÜRETIM VE PAZARLAMA A.Ş • ŞANAL MAKINA SAN. • ŞEKERCILER MAK. LTO. ŞTI. C S C CHEI SHENN CO LTD .TAYVANı COYER WOOD VVORKING MACHINE CO LTD (TAYVAN) FUSAN MACHINERY CORP (TAYVANl GEETECH CHIUTING MACHINERY CO LTD (TAYVAN) REXON INDUSTRIAL CORP LTD ıTAYVAN), • TAHAŞ TAZYIKLI HAVA SAN. VE TIC. A.Ş. TAHAŞ COMPAIR BROOMVVADE IlNGILTERE) COOPER TURBO (A B D) EXITFLEX (INGILTEREı GAST MANUFACTURING (> DEVILBISS (İNGİLTERE) ITW RANSBURG (A B Dİ VR COATING f TIC. LTD. ŞTI. . TEKNIK AĞAÇ MÛH. LTD. W 0 0 D TECH WOC LTD. ŞTI. CANPLAST (KANADA) NEVAMAR 'A B D) SVVFT HYBC VE TIC LTD. ŞTI. ALTES DELTA . TOKUZ MARANGOTMAK. AHŞAP SAN VE TIC. LTD. ŞTI. • TÖRK MAKİNE SAN. VE TICH.Ş • TURHAN MÛHENDISLIK SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. ANDI <ALUA" BARGSTEDT (ALMANYAj BRANDT (ALMANYA) FRIZ IALVMJ (ALMANYA) HOMAG ESPANA (ISPANYA) JONSDORF (AL«A1M V (ALMANYA) • ULPASAN ULUSLARARASI MOBİLYA «KS£SU/> AGAFORM GmbH lALMANYAı FSB GmbH (ALMANYAı. GRASS GmbH (ALMANYA) PS DEKOR (AVUSTURYA) VVIDMER (AWH O T İI DIŞ TIC. LTD. ŞTI. • ÛNMAR tTH. VE TIC. KOLL. ŞTI. M K > ( ACMETRACK ıKANADA-INGILTERE) VIRUTEX S A (ISPAN MAKINA SANAYI • ÛSTÛNKARLI MARANGOZ MAK. I M I . S J N TRANSPORT VE TIC. A.Ş • YÜKSELEN YILDIZ BÜRO GEREÇLE* O F İ S D İ Z A Y N 9 6 F U A R I ' N A ' K A • ALT1NELLER METAL MOBİLYA • ARGIZA ITH. IHR MOB«jr*İMBJ (ITALYAı • LEGNOFLEX (ITALYA) • MOBILCLAN (ITALYA) . OEB» (fl DEKORASYON LTD. ŞTİ. • TALIN (ITALYA) • TRAU PRESS ılTALYm •( M A.Ş • AVI MOBİLYA SAN- VE TIC LTD ŞTI • HERON PARIGI .ITALY/ ALTEK IİTALYAI • B U M IİTALYA) • BAKAY BÜRO SISTEU MOBIL» MOBİLYA TASARIM DEKORASYON SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. •SESTA II ÜRETIM TIC. LTD. ŞTI . BERK LAMINAT LTD. ŞTI. • LAMICOLOR-S PA VE TİC. A.Ş. • BILGIU MOBİLYA SAN. VE TIC. A.Ş. • CLUB 8 (DANH ÇORSINI ,ITALYA) • BMS BURO MOBİLYA SAN. A.Ş. • HERMAI M06ILYALARI • DELTA MOBİLYA DEKORASYON SAN. VE TIC. A.Ş VVILKHAHN (ALMANYA) • ROSSETTO (ITALYA) • LOVATO f!TSL"YA) . 0
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle