03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET 13 KİM KİME DIM Dl'MA BEHIÇ Deniz SOM hteraet: http://www.pk8wt.afflt.tr/XB Ekfctronik posto: [email protected] Tefe 0.212.512 05 05 Fofcs: 0.212.512 44 97 Gazete başlıklarındaki manzaraun sabah gazetelere şoyle bır gozatıyorum Haberlerı oku- madan başlıklara bakıyorum Refah Partısı Mılletvekılı Şev- ki Yılmaz, Hızbullah olduğunu açıkla- mış Genelkurmay Başkanı Orgene- ral Ismail Hakkı Karadayı Gıdışko- tu" demış Uluslararası FrankfurtKıtap Fuarı nda Turkıye Said-i Nursi ve Fet- hullahGülen'ın kıtapları ıletemsıledı- lecekmış Denız Kuvvetlerı Komutanı Oramıral Güven Erkaya, PKK ve dıncı orgutle- re karşı anayasal kuruluşların ve sıvıl orgutlerın mucadeleye hazır olması ge- rektığını soylemış Anavatan Partısı Genel Başkanı Mesut Yılmaz, huku- metı demokratık yolla devırmek ıçın dı- nı cemaatlerı arkasına almak ıstıyor- muş Mustafa Kemal Demeğı Kongre Başkanı Prof Dr VakurVersan "Şerı- at devletı kurmak ısteyenler ulkeyı ku- şatıyor" demış Gebze'nın Çayırova beldesınde Atatürk bustunu beledıye bınası onunden alıp tuvaletlerın onune koydurduğu ıddıasıyla beledıye baş- kanı Yaşar Alkan'ın yargılanmasına başlanmış Afganıstan'ın Ankara Bu- yukelçısı Sayed Zaher Shah, ulkede yonetıme el koyan şerıatçı Taleban or- gutunun adım adım gelışını fark ede- medıklerını belırterek "Şerıata gafıl av- landık' demış Selçuk Unıversıtesı nın açılışına ka- tılan Başbakan Necmettin Erbakan, yenı oğretım yılının Islam âlemıne ha- yırlı olmasını dılemış, torene Suudı Ara- bıstan'dan gelen şerıat hocası Ebu Gudde Başbakan'ın ozel konuğu ola- rak katılmış ve Istıklal Marşı okunurken ayaga kalkmamış Hava Harp Oku- lu'nun yenı oğretım yılına başlaması nedenıyle duzenlenen torende Mus- tafa Kemal Atatürk un "iyı bılınız kı, SESSİZ SEDASIZ NURİKURTCEBE APAL£T_ BAKANLIGI Turkıye Cumhunyett şeyhler dervışler, murıtler, meczuplar ulkesı olamaz' 1 so- zunun bulunduğu pankart dıkkat çek- mış ABD Dışışlerı Bakanlığr, Başbakan Necmettin Erbakan'ın terorızmı des- tekleyen Sudan ve Lıbya ıle ılışkılerın- den kaygı duyulduğunu açıklamış Tu- nus Dışışlerı Bakanı, Başbakan Erba- kan'ın Tunuslu rejım muhalıfı Gannuşi ıle goruşmesını ve Refah Partısı Buyuk Kongresfne davet etmesını kınamış New York'a gıden Başbakan Yardım- cısı ve Dışışlerı Bakanı Tansu Çiller'ın Bırleşmış MıHetler'deyapacağı konuş- mayı ıptal ederek Boston'a oğlu Mert Uçuran ıçın kıraladığı luks apartman daıresını gormeye gıttığı anlaşılmış Turkıye'de Turkıye Cumhurıyetı'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'un kurduğu Cumhunyet Halk Partısı dıye bır partı varmış 1 Yaya tıkanıklığı stanbul'un kadendir, ıki damla yağmur düştü mü, yollarda su birikintileri oluşur ve dolayısıyla trafik tıkanır. ilginçtir kıyı kesimlerinde bile sular denize akacağına caddelerin ortasında toplanır! Birkaç kılometrelik yolun otomobille birkaç saatte gıdildığı olur. Geçenlerde bir başka ilgınçlik yaşandı... Bu kez, "yaya"lar tıkandı! Geceden yağan yağmur duımuştu, ama sular Sirkeci'deki tek yaya üstgeçidinin ortasında "gölet" oluşturmuştu! Kadıkoy, Uskudar, Boğaz ve Harem'den vapurla Sırkecı nhtımına gelenler, ustgeçıde çıktıklannda durup kaldılar. Tek geçış olanağı, "oncu bırlıkler"ce sulann ortasına konmuş taşlara basarak "karşı kıyıya" atlamaktı... m Mert Alı Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Duşunduklerınızle duşundurebılıyor musunuz^ Istanbul Cumok'un Çağdaş Eğitim Kooperatifi yasallaştı c umhurıyet okurlarının etkın- lıklerı suruyor Istanbul'da ku- rulan Çagdaş Eğıtım Koope- ratifi bakanlık onayından geç- tı, Mugla da yapılan okur anketının so- nuçları bellı oldu Denızh'de Kayabaşı koyu ıçın kampanya başlatıldı, Anka- ra'da 2 Cumok zırvesının hazırlıklan devam edıyor, Istanbul'da Marmara bolge toplantılarının ılkı yapıldı işte Cu- mok'lar İstantıul Istanbul Cumok bıldırıyor "Istanbul Cumok'un ıçınden doğan S S Istanbul Çağdaş Egıtım Koopera- tıfı'nın (İÇEK) kuruluşuna ılışkın bakan- lık onayı 27 Eylul 1996'da çıkmış ve uzun soluklu bır çalışmanın urunu olan kooperatıfımız yasallaşmıştır." Marmara İÇEK Sekreterı Saniye Dödüoğlu Yalçın bıldırıyor "İÇEK geçıcı yonetım kurulunun çağrısı ve denetım kurulunun katılımı ıle 28 eylulde Cumok'lar arası 1 Mar- mara Bolge toplantısı gerçekleştırıl- mıştır Tahsin Ocaklı'nın başkanlığında Şadı Aşıroğlu, Mehmet Merdin, Gü- ney Karaman ve Yalçın Arslan ın dı- van uyelıgınde yapılan toplantıda bol- ge ıllerı arasında ıletışımın arttırılması çalışmaların aktanlması konulan ele alınmış ve yurt genelınde orgutlenme bıçımı tartışılmıştır Toplantı sonunda Marmara Bolge- sı'nde ıkıncı toplantının 13 ekımde Bur- sa'da uçuncu toplantının 20 ekımde Tekırdağ dayapılması kararlaştırılmış- tır Balıkesır Gemlık ve Gebze Cumok oluşumlarının da 0 216 445 02 58 nu- maralı teiefondan Nursel Altıpar- mak la ıletışım kurmaları ıstenmıştır Muğla Muğla Cumok'tan Abdulkadir Bo- zacı bıldırıyor "21 eyluldekı toplantımızda bır su- re once başlattığımız anket çalışması- nın sonuçlarını değerlendırdık Muğ- la'dakı Cumhunyet okurları arasında yaptığımız anketten çıkan sonuçlar şoyle 1) Ankete katılanların yuzde 96 sı Cumhunyet ın promosyon yapmasına karşı 2) Ankete katılanların yuzde 84'u Cumhurıyet'ın dış gorunumunu beğe- nıyor ve sıyah-beyaz devamını ıstıyor 3) Ankete katılanların, a) Yuzde 13'u ılkoğretım b) Yuzde 25'ı ortaoğretım c) Yuzde 62'sı yuksek oğrenım gormuş 4) Ankete katılanlann L Cıhan Demırcı den T> A F O R I Z \ 1 A L \ r \ . Hoca nın sa\esınde ->adece kadavıtın deâıl Kaddatı'nın de altı kızardı sonunda1 (Hala MIZU kızaıma\anlard') a) Yuzde 6'sı 1 -3 yıldır b) Yuzde 12'sı 3-10 yıldır c) Yuzde 24 u 10-17 yıldır d) Yuzde 20'sı 17-25 yıldır e) Yuzde 38ı 25 yıldan fazla Cumhunyet okuyor 5) Ankete katılanların yuzde 6O'ı de- mokratık bır kıtle orgutune, yuzde 30'u sıyası bır partıye uye 6) Ankete katılanlann yuzde 56'sı Cumhunyet ı ıkı kışı, yuzde 30'u uç kı- şı okuyor 7) Ankete katılanların yuzde 56'sı ıkıncı bır gazete daha alıyor Muğla Cumok olarak ayrıca. gerek yuksek, gerekse ortaoğrettm çağında- kı oğrencılerın yurt gereksınımını kar- şılamak ıçın demokratık kıtle orgutle- rıyle ortak çalışma yapılmasına karar verıldı Denızlı nın Kale ılçesıne bağlı Kayabaşı koyunde yapılmakta olan ıl- koğretım okuluna destek sağlanması benımsendı Çağdaş ve demokrat çız- gıde aylık bır yayın organı hazırlanma- sı ıstendı " Ankara Ankara Cumok bıldırıyor ' 29 Ekım kutlamalarına ve Anka- ra'da 26-27 ekımde yapılacak 2 Cu- mok zırvesıne ılışkın çahşmalar suru- yor Toplantıların yapılacağı salonun tahsısı Çankaya Beledıye Başkanı Do- ğan Taşdelen den sağlandı Zırveye katılacak Cumok oluşumla- rının 0 312 alan koduyla 425 41 96 nu- maralı teiefondan Levent Karakaş ya da 446 35 00 numaralı teiefondan Re- fik Maraşoğlu ıle ıletışım kurmaları ge- rekıyor Iletışım ıçın 446 35 15 numa- ralı faks da kullanılabılır" Denizli Denızlı Cumok adına Zekeriya Gü- neş bıldırıyor 'Son toplantımızda Denızlı nın Kale ılçesıne bağlı Kayabaşı koyunde ılko- kul oğretmenı ve oğrencılerı tarafından çıkarılan Kayabaşı'nın Sesı gazetesının yaşatılması ıçın destek verılmesı ka- rarlaştırıldı Gazete çıkaran, Atatürk ılkelerıne sahıp çıkan ve koyune ılkoğretım oku- lu yaptınlması ıçın kampanya açarak 80 mılyon lıra yardım toplayarak temel atılmasını sağlayan Kayabaşı koyu oğ- retmenı Ali Kariık hakkında soruştur- ma açılması ve ceza verılmesı protes- to edıldı Kayabaşı Ilkoğretım Okulu'nun yapı- mına maddı destek sağlanması ve Ka- yabaşı nın Sesı gazetesıne abone olunması da kararlaştırıldı Yardımları- mızı Zıraat Bankası Denızlı Kale Şube- sı 304590-4578-D numaralı hesaba yatırıyoruz ve tum Cumok'ların da ka- tılımını beklıyoruz" Ayvalık Ayvalık Cumok'tan Nurdan Top bıl- dırıyor Yedıncı toplantıyı Eğıtım-Sen salo- nunda yaptık Gundem gereğı Cum- hurıyet gazetesı gonderılen yerlenn du- rumu goruşuldukten sonra Cumhurı- yet'te yayımlanan yazılardan pano ha- zırlanması ve kentın çeşıtlı yerlerıne asılması kararlaştırıldı bu amaçla bır komısyon oluşturuldu Rahmi Pul- cu'nun onerısı uzerıne Ayvalık'ta de- mokrası ve laıklığı savunan kuruluşla- rın aynı çatı altında toplanmaları ve da- ha sıkı ışbırlığıne gıtmelerı yonunde tavsıye kararı alındı Ayvalık Cumok 6 ekım pazar saat 15 30'da Armutçuk Ceren Restorant'ta toplanıyor" Konya Konya Cumok adına avukat Hüse- yin Soydan bıldırıyor "Konya Cumok olarak Konya ADD nın açılışına katıldık Atatürk anı- tına gıttık, panelı ızledık Gece duzen- lenen yemekte bulunduk 20 ekım sa- at 14 OO'te Konya Beledıyeler Bırlığı salonunda toplanıp Turkıye'de sol sı- yasetın sorunlarını tartışacağız, 29 Ekım'de de Ankara toplantısına bır temsılcıyle katılacagız" Sakarya Sakarya Cumok bıldırıyor "Sakarya Cumok'un 26 eyluldekı toplantısında Marmara toplantısı ve Ankara zırvesı ele alındı, onerıler tartı- şıldı Ikı arkadaşımız Marmara toplan- tısına katıldı 10 ekımde Adapazarı'ndayapacağı- mız toplantıda kooperatıfleşme konu- sunu tartışacağız Toplantı her zaman- kı yerımızde ve saatte " Kocaeli Kocaelı Cumok'tan Yalçın Arslan, Ömer Akın bıldırıyor '5 ekım cumartesı saat 14 00 te Ko- caelı Yuksek Oğrenım derneğı sosyal tesısierınde toplanıyoruz Değırmen- dere ve Gebze Cumok'u da beklıyo- ruz " Bahkesir Balrkesır Cumok'tan Uğur Aksoy, Nuray Güner bıldırıyor "Balıkesır Cumok başlatıcılığında ADD, TMMOB Eğıtım-Sen bırlıktelığı ıle her ay sosyopolıtık ve kulturel temel- lı Aydınlanma Toplantılan duzenlenme- sı kararlaştırıldı ilk konferans 23 ekım saat 17 00'de ADD'de olacak 16 kasımda Doç Dr Atilla Erden, Balıkesır kultur yapılan hakkında konuşacak Erden, beledıye galerısınde fotoğraf sergısı de açacak Bu arada Balıkesır Çağdaş Eğıtım Vakfı (BAÇEV) gırışımcılerı de çalışma- larını surduruyor" Bodrum Bodrum Cumok adına Alaattin Say- dam bıldırıyor "Bır sure ara verdığımız Bodrum Cu- mok toplantılarına 6 ekım pazar saat 17 00-19 00 arası Bodrum Öğretme- nevı'nde yenıden başlıyoruz Kış done- mıne ılışkın çalışmalarımızı planlaya- cak, yenı gorev bolumu yapacağız En onemlısı ADD Bodrum Şubesı nın ku- ruiuş çalışmalarına başlayacağız Bu- gune kadar aramıza katılmamış Cu- mok'ları da beklıyoruz ' ÇtZGİLİK /UV//L \LAS\R\CI R4RBİ SE\ıttiPORO\ GADDAR DA\XT \ı RI KI RTC.EBE BULUT BEBEK MRU ÇIFTO f /ah^imdi c b b A. ycmekleri Birzz kirleniyorum MIRMIRL\R IĞIRDI RAK CAMAH Bİ TAV0K TARİHTE BUGIN m MTAZ ARIK.İ\ 2 Ekitn YAPIŞAN BOMBAMR! PA, tfiJGıLI2 "(5/a.l-rLK (_/-?T€:Sı "HPBN Çf- kA/t/LAN BıS. SOMSAYO4 ILG/Ll AÇffOSl- MA YAPILMfŞTI. KUZBY AFG.ıW&A, AL- MAM TAMICLAZINA KARŞI 8AŞA£_ıyL/) KULLANILAN 8OM8A, ELLE A77LMAK- TAYPI- /ÇlA/e PATL4YICI A^ADOS KOA/AAJ CAM Bl/Z f=r4HUS, SLORGUSU YUH Kf- L./FA P BZ NA /ÇlfJ KÂPAKLI &l£- K-UIS-E ıÇıNDE 77/- TULAM BOMgAUtM FUNYE BAGI^AM- T7LI B'R PE SAPI VARDl. gOMBA AT,- HBDEF^ YAP/flp CSADA PArUYO/SPU.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle