30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ŞÇACDAS YAYINLARI CEMİ L Y EN ER fuzuli 200.000TL 9/BÇ*ğPazartamaA.$."erebatanCad CagaoÇluisanbol ~e( 51* 01 96/95 Posta çekı no 666322 Cumhuriyet ® CAĞDAS YAYINLARI ^ r g ITJ inn'i > A T E Ş işüöce parlamentosu 150000TL i A-Ş. >Vetı*an Cad Salkımâ%rt Sok No 9/B iltl/lsl»t£>ul T6İ514 01 96/35 P*s1fçekı no 666322 73. « SAYI 25*5 / 50000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU YUNUSNADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİRNADİ (1945-1991'I ISnKtSttCUMMTESİ Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklanna yapılacak artış yüzde 30'da kaldı MemıırııaldatblarMemura eşelmobıl sıstemı ıle enflasyon oranında zam yapacağını sovleyen REFAHYOL hukumetı IMF'ye boyun eğdı ve ocak ayında yapılacak zammı yuzde 30 duze>ınde tuttu Bır haftadır sureklı olarak enflasyon oranından yuksek zam yapılacağını dıle getıren hukumetın uluslararası pıyasalarda yenıden gınen kazanmak ıçın IMF'nın ıstemlerı doğrultusunda hareket ettığı belırtılıyor Malıye Bakanı Abdullatıf Şener, gelecek yıl ıçınde memur maaşlanna yapılacak zam oranının enflasyon ve buyume rakamları toplamı kadar arttınlması konusunda herhangı bır yasal duzenleme olmadığını da belırtırken "Soz \enyoruz" demekle yetındı Butçenın denk olduğunda ısrar eden Şener, "Enflasyon >ıl sonunda da goreceğınız gıbı hukumetımızın tahmını kadar artacaktır" dedı • 9. Sayfada TOPLAM GELİRLERİN YÜZDE 3OT RANTTAN GELİYOR Çalışmadan kazanç • De\let tstatıstık Enstıtusu sayılanna gore yetışkın nufusun buyuk bolumunu oluşturan çalışanlar toplam gelırın yuzde 40'ını alıyor Gelır dağılımındakı bu dengesızhk bolgelere bakıldığında daha da belırgınleşıyor • Marmara Bolgesf nde yaşayanlar toplam gelınn yuzde 38 6\ını alırken Karadenız Bolgesı'nde yaşayanlar yuzde 10 9'unu alıyor Doğu Anadolu'da yaşayanlar toplam gelınn yuzde 5 7'sını. Gunevdoğu Anadolu'da yaşayanlar da yuzde 4 5'ını alıyor sun \uzde 57 sını olu>turan uc- retlı-maaşli \e vevmıyelıler ıse topıam gelınn >alnızca vuzde 40 ını kullandı DlE tarafından dun açıklanan hane halkı gelır dağılımı anke- tıne gore 1994 \ılında hanele- rın elde ertığı toplam gelınn vuzde 28 3 u nıaaş ucret \e vevmıvelerden vuzde42 4ude ANkARA (Cumhumet Bu- rosu)-Devlet Istatıstık Enstıtu- su (DlE) \enienne gore 1994 \ılında Turkıvede elde edılen gelırlenn>uzde29 i uuretıme vatırıma davalı olmavan men- kul kıvmet gavnmenkul gıbı rant-faız olarak adlandınlan \e karşılığında bır mal \eva hız- met oluijturulmadan sağlanan gelırlerden olu^tu Çalı^anlann \anlızca >uzde 5 8 ını oluştu- ran ışverenler toplam gelınn vuzde21 ınıaldı Çalışannufu- muteşebbıs gelırlennden oluş- tu \enlere gore toplam gelı- • Arkası Sa. 6, Su. 6 'da LEBED GÖZDAĞI VERDİ 'Kremlin 'i zorgünler beUiyor' B E S Y Ü Z Ü N C Ü S A Y I Bılım ve Teknık 500'uncu sa\ı\a ulastı. 21 Şubat 198"tanhlı ılk sayının ardından 9.5 \ıl ve 500 ftafta geç tı. Turk basımnda bır ılkı gerçekleştıren Bılım ve Teknik bu ozellığinı koruma\ı surduruyor. Cumhurı\et Bılım ve Teknık'ı bııgune kadar ayakta tutan dusunte şoy le ozetlenebtlır: Turkı\ e ay dınlanma hareketınm, dusumesının bır a\ağı da bıhnıdır, bılımsel dusuntedır. Elestirel akıldır. Bılımsel dusunme \ontemını edınmek ve bıına gore davranmaktır. Bılımsel dusunıe ısıgında halkıtt refaha ulasmasını planlamak, programlamaktır. i Ikenın geleteğını buna gore (,ızmektır. Dogmaları değil, aklı on planda tutmaktır... Bugün ve her cumartesi Cumhupiyet'le birlikte • "'Darbecıiıkle ' buçlandıktan sonra Bons Yeltsin tarafından gorevınden azledılen Rusya Guvenlık Konseyı Sekreterı Aleksander Lebed. Rus hukumetının a> lardır asker ve memurlann maaşlannı ode>ememeM nedenı>le Moskova nın 20 ekımden (>arın) ıtıbaren 'sıcak bır sonbahar" geçırme>e başlayacağı uyansında bulundu • Yeltsın'e kalp amelıyatı başanlı olmazsa venıden dev let başkanlığı seçımlen duzenlenmesı gerekıyor Boylece, bır zamanlar nasıl Gorbaçov 'un Kremlın'den uzaklasjtırmaya çalıştığı Yeltsin başa geçtıyse, şımdı de Yeltsin tarafından ışıne son venlen Lebed yenıden ıktıdara donebılır • Moskova'da sıyasal mucadelenın ana yontemı saray entrıkalan Çarlar, genel sekreterler \ e dev let ba^kanlan once bırılenyle bırleşıp otekılen tasfıye edıyor, daha sonra da kalanların ayağını kaydırmak ıçın kendıne venı muttefıkler buiuyorHJUUNJIKSAY'ın 111. Sayfada Gözaltında öldürülen gazetecinin katil zanlısı polislerin yargılanmasına Aydın'da başlandı Göktepe içîn sanıksız yargdama YARGITAY Yaşar Kemal'in cezası onandı • DGM'nın hakkında verdığı kararı 5 yıl ertelemesı nedenıyle Kemal. bu sure ıçınde av nı suçtan yenıden mahkum olmazsa cezaevıne konulmavacak Yaşar Kemal. kararı oğrendıkten sonra yaptığı açıklamada dev let mahkemelerının kendısını bu kararla 5 yıl yazı yazmamaya mahkûm ettığını kav dederek "Bana bundan daha buyuk ceza venlemezdf" dedı • 5. Sayfada Zarakolu ve Kürkçü yargılandı • ^rms Project'm raporunu Turkçeyeçevıren Ertufrul Kurkçu ve dığer davalardan tutuklu bulunan yay ıncı 4vşe Nur Zarakolu hakkında "devletın asken ve emnıyet muhafaza kuvvetlennı tahkır ve tezyıf ettıkJen ıddıasıyla TCK. nın 159 1 maddesı uyannca 1 ıle 6 yıl arasında hapıs cezası ıstenıvor • 4. Sayfada ^IetinGoktcpe'IlinannesiFadimeGoktepe*Asılemirverenlernerede?BukatIıamdanernir^erenlerdesorunılu,o^larda>argıları- malı. Faillerinin Istanbul'da olduğu bir davanın 4ydın''ataşınmasınıkını>orum''dedı. (Fotograf CEL\L \ILM\Z) • Gazetecı Metın Goktepe'nın ölumu, uzerınden 284 gün geçtıkten sonra mahkemeve gelebıldı Goktepe'yı gözaltında oldürdugu one surulen 11 polısın de aralarında bulunduğu 48 polısın Aydın Agır Ceza Mahkemesf nde yargılanması sırasında buyuk ızdıham yaşandı Sanıklann hıçbınnın gelmedığı duruşmanın ıkıncı yansı ızleyıcılenn çokluğu nedenıyle Aydın Ataturk Kapalı Spor Salonu'nda \apıldı • Goktepe aılesının ve nudahıl avukatların, sanıklann tutuklanması ve Javanın Istanbul'da gorulmesı taleplennı reddeden mahkeme başkanı, duruşmayı 29 kasıma erteledı NECATİAYG* OÜRDANE KOCAOĞurnm baberi I 4. Sayfada Tarihi davaya tanık OİITiak... Duruşma ızdıham ve arbede nedenıyle hep ayakta yapıldı Sanıklann bulunmadığı duruşmada sanık bolumunde Goktepe aılesı orurdu Metın Goktepe'nın ablalan Meryem ve Gulsum Göktepe ıle ağabevlen Ibrahım. Ihsan, Paşa Göktepe ıse gıydıklen tışortlerle adeta haykınyorlardı "Buyurek susmayacak " SEVtM BITEMUR - DENtZ TEZTH % I 4. Sayfada HALKBANK DOSYASI Borcunu ödemeyene kredi verildi•• Halk Bankası'nın bazı medya kuruluşlan ıle bazı DYP mılletvekıllenne ve Çıller aılesıne yakın ısımlere maddı temınat almadan 15 tnlyon lıra dolayında nakdı ve gayn nâkdı kredi sağladığı, kımı şırketlen de borçlannı zamanında odememelenne karşın tekrar kredilendırdığı belgelendı DOĞAN AKt\ 13 bin ton ANKARA - Çıller aılesıne yakın iMmler ve medya kuruluş- lan ıle bazı DYP mılletvekıllenne genel olarak maddı temınat almadan 15 tnlyon lıra dolayında nakdı ve gayn nakdı kredı sag- layan Halk Bankası nın, kımı şırketlen de borçlannı zamanın- da odeyememelenne karsjin tekrar kredılendırdığı belgelerle saptandı Cumhuriyet ın ele geçırdığı beigelere go- re, 20 Ekım 1991 seçımle- nnden bugune dek kurulan koalısyon hukumetlenn- den sureklı DYP kanadının yonetımınde bulunan Halk Bankası'nın, borcunu va- desınde odememesıne kar- şın tekrar kredılendırdığı bazı şırketler şunlar Ege Metal Endustri AŞ: Halk Bankası Yonetım Kurulu, 21 Eylul 1995 te Ege Me- tal Endustn AŞ'ye 2 5 mıl- yon dolar (vaklaşık 235 mılyar lıra) dovız kredısı açtı Yonetım kurulu, 18 Ekım 1995'te yaptığı top- lantıda ıse vadesı 10 Ekım 1995 te dolan 1 5 mılyon dolarlık (141 mılyar lıra) kredının vadesının 2 ay I Arkası Sa, 6, Sü. 3 'te TMO, zehirli buğday sattı • TMO "Volsuzluğunu Araştırma Komısyonu, hazırladığı raporda, yaklaşık 13 bın ton hastahklı buğdayın 1994 yılı ıçınde ıç pıyasada satıldığını saptarken, ıhracatçı fırmanın da kaymldığını one surdu Komısyon, ıhmalım gorduğu donemın TMO Yonetım Kurulu uyelen hakkında suç duyurusunda bulunma kararı da aldı • 7. Sayfada Milletvekili özel emekliliği iptal edildi • Anayasa Mahkemesı. mıllervekıllerının emeklılıkJennde ozel duzenlemelergetıren ve kamuoyunda "'kıyak emeklılık" dıye bılınen 4049 savılı yasanın bazı maddelennı oybırlığı ıle ıptal ettı \ uksek mahkeme aynı ıçenkte hazırlanan 3 yas>a\ ı daha once v ıne ıptal etmıştı • 7. Sayfada GUNCEL CITVEYT 4RCAYUREK Son Gelişme Her gun yazan bır gazetecinin geçmıştekı yazıların- dan alıntılar yapması sevımsız bır şey Kendını ovmek gıbı bır duygu venyor ınsana Ne çare bugun kısa sure oncekı bır yazımdan alın- tıyla başlamak gerekıyor 6 Eylul 1996 gunku Guncel'ın başlıgı Gelişme Yazıda şu satırlar yer alıyor "Medyada gerçeklerı yansıtmaya çalışanlarbıle ken- dılerını 'bır hayal-ı hama' kaptırmışlar Turkıye ıçın ar- • Arkası Sa. 6, Su. I'de BORSA ÛDun 81 743 62 Öncekı 79 719 25 DOLAR ÛDun 94 900 Oncekı 94 850 MARK Dun 61 650 Öncekı 61 700 ALTIN Dun 1 163 000 Oncekı 1 164 000 Kemalettın Tuğcu öldü Çocuk edebıyatımızın onemlı kılometre taşlarından, gazete- cı-yazar Kemalettın Tuğcu, dun oldu • 75. Sayfada Gözler Ankara'ya çevrildı ABD'nın son gunlerde yoğunlaşt/rdığı Ku- zey Irak dıplomasısının en krıtık noktasını Ankara'da yapılması planlanan goruşmeler oluşturuyor • 10. Sayfada Oostum ateş aftında Ozbek general Raşıd Dostum'un guçlennı Taleban'a karşı savaşan eskı hukumet bır- lıklerı ıle bırleştıımesının ardından Afganıs- tan'dakı ıç savaş daha da kızıştı • 10 Sa\fada Bodrum'da 'tarihsel' gokdelen Bodrum'da gokdelen-otel ıznı alamayan tu- nzm yatırımcıları, 'Mausoleum' şeklınde bır otel ve ış merkezını kentın ımargundemıne getırmeye çalışıyorlar I Arka Sayfada Dönüşleri muhteşem olmadı Bırçok unlu grubun muzık aşkı ıçın gen don- melerı muzıkseverlerı heyecanlandırdı An- cak kısa surede devlerın arasında lyı ış çıkarabıieceklerın sayısının fazla olmadığı goruldu • 14. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Yolsuzluk Vaaar... Yolsuzluklara artık alıştık "Vay nasıl olur", "Bunun hesabını ınutlaka sormak lazım" gıbı yaklaşımlar yerı- nı şunlara bıraktı - Ne kadar goturmuş? - lyı goturmuş, helal olsun adama - Vay be, kıtabına nasıl uydurmuş? - Yapma yaa O da mı yemış' 7 Ama olsun, lyı şey- ler de yaptı Artık bankalardan kredı almak ıçın ıpotektı, temınat- • Arkası Sa. 6, Su. 8'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle