01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
*8 EKİM 1996 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Brezilyalı teknik direktör yönetimin isteği üzerine takımda bazı operasyonlar yapmaya karar verdi Fenerbahçe'de Lazaroni'ye uyarıHİLMİTÜRKAY Fenerbahçe'de AvrupaŞampi- yonlar Li- gi'nde oynadı- ğı ve 2-Ö kay- bettiği Manchester United maçı sonrasında gergin bir hava esmeye baş.ladı. San- Lacivertli yöneticiler. şansla- nnın tamamıyla zayıfİadıöı- nı. hedeflerinın artık lig oldu- ğunu ifade ederlerken "Laza- roni'ye sabır göstermeliyiz" dediler. Operasyonvar ~ F.Bahçe'nin Brezilyalı ça- liştıncısı Sebastiao Lazaroni. takımdaki futbolculann bazı- Jannda son haftalarda büyük düşüs gözlediğini söyleyerek operasyona gidecegini ve başta Kostadinov, Högh, H. îbrahim, Bülent ve Tuncay Jolmak üzere bu beşjiy i hepsi- Ini bir arada olmamakla bera- ber dinlendireceğini belırtti. Lazaroni konuyia ilgili ola- rak yaptığı açıklamada. "Operasyon yapmam şart ol- du. Erol'a, Aygün"e, Tank'a, Mustafa Doğan'a şans tanı- > acağım. Hayal kınklığı yara- tan futfoolcuîann sayılan hay- li yüksek. Bu futfoolcular ken- dilerini toparlamazlarsa, bir daha takıma zor girerter" de- di. M.Lnitedmaçınadadegi- nen Brezilyalı teknik direk- tör. "Çeyrek fınal şansımızı yitirdik. Venilgide yorgunluk ve bazı oyıınculann isltnilen düzeyde olmamalan büyük rol oynadı.Artık bu maç geri- de kaldı. Şimdi deplasnıanda oynay acağınuz Vanspor ma- çııu düşünmek zorunday ız" şeklinde konus,tu. Kosta, Van maçında yok Bursaspor maçında oldugu gibi Manchester United ma- çında da kendisinden bekle- nileni veremeven ve bazı vö- neticiler tarafından gönderil- mesi gündeme gelen Kostadi- nov için Futbol Şube Sorum- lusu Vefa Küçük şunlan söy- ledi: "Kostadinov formsuz. Hem Bursa hem de M. l nhed maçlannda kötü oynadı. An- cak bir futbolcu iki maçta kö- tü oynadı diye göndermemiz söz konusu olamaz. Lazaro- ni'den rapor istedik. Bu rapo- ru beküyoruz." Öte yandan Kostadinov saŞ kasığındaki çekme nedeniyle V'anspor maçtnda oynayamayacak. Bugün gidiyoriar Pazar günü Van'da Vans- por'la karşılaşacak olan F.Bahçe. bu sabah Dereağ- zı'nda yapacağı çalışmadan sonra Van "a hareket edecek. As futbolculanna dün dinlen- me izni veren Lazaroni, üzer- lerindeki moral bozukluğunu Vanspor karşıstnda alacakla- n bir galibiyetle atacaklanm sövledi. Avrupa Süper Ligi'ndeki 5. maçmı kazandı Efes Piken kılpayı IŞ BASINDA FENERBAHÇE 'Şerefle döndüler' REŞATAKAR Oyuna MHiradan üirvn Fenerbahçdi iarık c-tkili ulamadı. (Fotoğraf: ALİ ESER) LONDRA -İngilizler zafer sarhoşu. Manchester L'nited'in Fenerbahçe'yi 2-0 yenmesi, hafta ba^ından bu yana Türkiye aleyhine yayın yapan İngiliz gazetelerince göklere çıkarıldı. Hemen hemen tüm gaze- telerin"tek başına takım" olarak nitelendir- dıği EricCantona'yı överek. Fenerbahçe"nin ezik oyunundan bahsetti. Fenerbahçe ile oynadıklan karşılaşmaya 3 sayfa yer ayıran Daily Mirror gazetesi önce- ki günkü manşetinde Manchesterli oyuncu- ların Türk taraftarlarca taşlandığını ele ala- rak. "Kahraman t'nited'e öldürücü taşlar. İki oyuncumuz bu hain saldından kılpayı kurtûldur-ŞerefkdöndiuerVFergi'ninsul- tanlan dans etti" diye başlıklar artı. SUN gazetesi karşılaşma sonrası takımla- rını havaalanına taşıyan otobüsü taşlayan Türk taraftarlan kınadı ve "Pusu terörü" baş- lıgtnıattı.TheTimesise"LnitedAvrupaşar- kısına devam ediyor" ba^hgını kullandı. Efes: 69 - Sevilla: 66 SALON: Dariişşafaka Ayhaıı Şalıenk HAKEMLER: K. Koraİewski ı5t, S. Dozai <5) EFES: Tanıer 14) 10, Saumoski l6> 22, Pope 15) 15, Kara- sev (4) i. Vfıık (5) 15. l'olkun (4), Hüseyin (4). Mtırar 14) 4 fcE\İLLA:.-irra«r (i) S. R. Peıez (5ı N.Andenoıı (5) 21. D Perez (i). Frank 14) 7. Carner (5) 16. DoblaJo 14) ( <. Sok (î) |LKYAR1: r-35 (Efes Piisen) Efes rMlsen Sevilla'yı >enerek yüzümüzü güldürdü. ASLI DIRL Efes Piisen kılpayı... Avrupa Ligfndeki beşinci maçında Is- panyol takımı CDB Sevilla ile karşılaşan Lacivert-Beyazlılar, ol- dukça çekişmeli geçen maçtan 69-66 galip aynldılar. Maça hızlı bir tempoyla başla- yan Efes. ilk dakikalarda özellik- le pota altından Tamerve l'fuk'un kenarlardan bulduğu üçlüklerte 5. dakikayı 14-10 önde geçt\. Ispanyol takımında ise Ander- son.\aumoski'yi durdurmaya ça- lıştı. Aynca R. Perez de pota altın- dan bulduğu sayılarla etkili oldu. Ama ilk yanda istediği tempoyu oyuna yansıtan Lacivert-Beyazh- lar. devreden 3^-35 ealip aynldı- lar. tkinci yannın hemen başjnda üstünlüğü ele geçiren tspanyollar (21. dakika 41 -40) bu dakikadan sonra müthiş bir savunmayla oy- nayıp Efes'in oyun planını boz- maya çalıştılar. Ve ikinci yan, sa- hada büyük çekişme vardı. Önce Sevilla pota altından sayı üretti, sonra Efes sayı bulmaya çahştı. ancak Lacivert-Beyazlılann şan- sı bir türlü yaver gitmedi v e attık- ları birçok top isabet bulmadı. İkinci yannın son dakikalannda Naumoski ile oyuna takrar oriak olmayı başaran Efes Piisen, LJ- fuk'la bulduğu sayılarla biraz ra- hatladı (35. dakika 59-57). Son saniyelerde Pope'un da ni- hayet oyun'da kendim gösterme- siyle Efes Piisen önemli bir ga- libivet aldı: 69-66. 'Cantona'nın intikamı' MİŞEL PERLMAN PARİS - Fransa'nın ünlü günlük spor ga- zetesi L'Eguipe, önceki akşam Istanbul'da oynanan Fenerbahçe-Manchester United maçını, "Cantona'nın rövanşı" manşetıyle vurguladı ve karşılaşma yazısını adeta hır- çmT^ransız oyuncusunun yıllar önceki dav- ranışının bir özetine indirgedi. Türklerin 3 yıl önce Cantona'nın Galata- saray'a karşı tutumunu unutmadıklannı be- lırten Fransız gazetesi, bu kez, Sarı-Laci- vertlilerin İngiFizlere sadece 15 dakika bo- yunca "sıcak" bir hava yaşattıklanna dikkat çekti."Jntikama"Cantona'nınçokciddibir . "festivaTsergilediği görüşündeki L'Eguipe. bir daha geçmişi anımsatarak "Kral Eric, hiçbir zaünan Sultan olmayacak" şeklinde bir espri yapmaktan geri kalmadı.Yazıda maç öncesinin Cantona'nın bu kezki "uslu" tutumu gibi olaysız geçtiği belirtilirken. hır- çın mizaçlı Eric Cantona'nın "suskunluğu yeğlediği'*ne de işaret etti. Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuruSpor Senisi - Avrupa Şampiyonlar Li- gı'nde 3. maçlar oynamrken temsilcimiz Fenerbahçe, Manchester United'a Beck- ham\e Cantona'nın golleriyle sahasında 2-0 yenildikten sonra grubunda son sıra- ya indı. C grubunda oynanan bir diğer maçta Rapid VV'ien'le Ju\ entus Avusturs a'da 1 -1 berabere kaldı. Italyantakımı Juventus. 9. dakikada Meri'yle öne geçmesine rağmen 20. dakikada Lesiak'ın golüne engel ola- madı \e her iki takım sahadan beraberlik- le aynldı. A Grubu'nda Ajax sahasında Glasgov. Rangers'ı 4-1'lik skorla geçti. Kubilay Türkyilmaz'h Grasshoppers ise Auxerredeplasmanından 1-0'lıkyenilgiy- le döndü. Bu kars.ılaşmada Grasshoppers, Kubilay'ın kullandığı 4 serbest atı^tan so- nuç alamadı. B Grubu'nda ise Alman takımı Borus- sia Dortmund. zorlu İspanya deplasma- nındaAtleticoMadrid'i 51. dakikada Re- uter'in attığı golle yendi ve 3. maçını da galibiyetle kapadı. Gecenin en büyük sürprizi ise D Gru- bu'nda gerçekleşti, Italya'nın güçlü tem- silcisi AC Milan. Isveç deplasmaninda Göteborg'a yenilerek 3. maçlar sonunda 2. yenilgisini aldı. AC Milan. 53. dakika- da VVeah'ın golüyle öne geçti. Ancak Gö- teborg 75. dakikada \Vahlstedt85. daki- kada da Alexandersson"un attığı gollerle 2-1'lik galibiyeti yakaladı. Diğer maçta Porto, Rosenborgdeplasmanından 90. da- kikada Jardel'in anıgı golle 1 -0 galip dön- dü ve üçüncü maçını da kazandı. A Grubu B Crubu Takımlar Ajax Grasshop. Auxefre Rangers 0 G 3 2 M 1 1 1 3 Y P 1 6 1 6 2 6 9 - Takımlar 0 B.Dortmurtd3 A. Madrid 3 Bükreş 3 W.Lodz 3 B M - 1 - 2 - 3 Y P 1 9 2 6 7 3 7 - C crubu D Grubu Takımlar Juventus Manchester Rapid Wien Fenerbahçe 3 - Takımlar Porto Milan Göteborg Rosenborg B M - 2 - 2 - 2 Stadyumda facia: 82 ölü Guatemala'nuı başkentinde önceki ge- ce yapılacak olan Guatemala-Costa Rica futbol maçından önce stadyum- da meydana gelen izdihamda 82 kişi öldü, en az 150 kişi yaralandı. Mateo > Fkıresstıldvumunungirişlerindemat;- tan 1 saat önce büyük izdiham yaşan- dı. Bazı tanıklar.çok fazla bilet satılma- sının stadyumgirişkrinde anormal > ı- ğılmaya yol açtığını, buralarda mey- dana gelen itiş-kakış sırasında insaıv- lann ya havasu kalarak boğuldukla- nnı >a dayerdeezildiklerini söylediler. Naralı sa> ısınm çok fazla olduğu. ölü say»sının artabilecegi ka\ dedildi. Daha önceki stat facialannda 198? yılında Brüksel'de 38 kişi, 1989 yılında da 94 kişi hayatını kay betnüşti. BASKET YORUM / AHMET KI RT Yopulmayalım! ! Yeter artık! Sıkıldım. Sizi bilmem ama, ben maç izlemekten yo- fuldum artık. Futbol, basketbol... Lig. kupa... Şampiyonlar ügi, Kupa Galipleri, UEFA, Koraç - moraç (!), canlı yayın cansız yayın... Deplasman veya iç saha. Fransa, Italya, İspanya... Inönü, Avni Ak- er. Abdi Ipekçi, Ayhan Şahenk. Yakalayamaz oldum artık. Kim, ne- cede. ne zaman ve kiminle oynayacak? Hangi maça gidece^iz, hangisini televizyondan izleyeceğiz? Maçlar, maçlar, maçlar... Öff! Sıkıldım artık. i Haksız mıyım? Biraz sonra bu yazıya son noktayı koyup düşe- tegim yollara. Ver elini Ayhan Şahenk! Daha Manchester United t Fenerbahçe maçının tartışmaları sona ermeden, Efes Piisen - San Fernando maçında bulacağım kendimi. Oysa ne güzel irde- İeyecektik kendi aramızda o güzel (!) futbol maçını. Taraflı yorum- larla dalgamızı geçecek, naklen yayın sonrasında pozisyonları degerlendiren hakem eskisinin "kör mü yoksa fanatik mi olduğu" konusunu tartışacaktık. Yan hakemin bayrağmdan önce ofsayt di- ye duran llker'in acemiliğine mi, yoksa llker durduktan sonra bay- k çeken hakeme bozulan bizim hakem eskisine mi kızmamız rektiğini konuşacaktık. Otmadı! Kalkıp gıdecegiz basketbol ma- fffca ve yenisi geldiğinden eskisi hükümsüz kalacak yine... Ah! Bir dakika! Yenisi değil yenileri gelecek o saatte; çünkü, ay- nı anda Ülker'in de çok önemli bir maçı oynanıyor olacak Abdi Ipekçi'de... O maçı da kaçıracak degiliz ya; arada sırada salon- daki toplantı odasına gidip televizyondan takip edecegiz Macca- bi maçını. Ya da.. akşam evimizde oturup banttan izle... Ne? Ak- şam Galatasaray - PSG maçı mı var televizyonda? Ben şahsen kaçırmam o maçı! Gideceğim stada ve gidip PSG'yi tutacağım! ,'Buyrun işte! Şaşırdık yine. Kedi gibi; Avrupa maçını bol bulun- câ neremize süreceğimizi şaşırdık... Başanya doyduk herhalde. Başandan boğulduk belki de... Oysa. daha birkaç yıl önce Efes Pûsen'in peşinden Torino'lara, Galatasaray futbol takımının pe- şipden de Monaco'lara koşarken böyle değildik biz de: Türk ta- kımlarını tutardık kayıtsız şartsız. Şimdi... Şimdi ise papaza kızıp o'ruç bozabiliyoruz artık. Yalnızca antrenörüne bozulduğumuz için Galatasarayımızın karşısındaki bir Fransız takımını tutabiliyor; ba- şşrı ve başansızlığın yüzde altmışını sahiplenen o teknik adamın kazanmasını, haklı çıkmasmı istemediğimiz için vatan haini (!) ola- biüyoruz. Garip! Eyvah! Sonun başlangıcı mı yoksa bu? ilgi ve sev- gjnin tırnnanışı durup doygunluk rnu başladı bizlerde? ,Yok. hayır! Bu yalnızca benirm yorgunluğum, benim doygunlu- ğum o'lmalı. Hem basketbolü hem de futbolu izlemekten kaynak- lânan. hem basketbol yazarı hem de sporsever olmaya çalışmak- tan gelen bir bezginlik olmalı. Geçecektir bu günler! Avrupa'da ypluna devam eden takımlarımız azaldıkça, ilgimiz artacaktır ye.- ntden. Galatasaraylı Fenerbahçe'yi, Efessever de Ülker'i tutma- yacaktır belki, ama olsun. İlgi artacaktır ya, siz ona bakın... Anne- sinın ligine dönenler ve taraftarlan yoluna devam edenleri bugün- künden çok daha büyük bir ilgi ile izleyeceklerdir o gün. Yan kıs- kânçlık, yan gıpta ile her maçı takip edecek. bir yandan sevinir- ken diger yandan üzüleceklerdir. Yani... Yeniden futbol ve bas- ketbol izleyicisi olacağız hepimiz. Olmalıyız da; çünkü, açlığımız brterse başarılarımız da biter... Dikkat! Bütünleşmek değil önem- li olan. "Fenerbahçeli Ga/atasaray V, Efes// Ülker'i desteklesin" de- rhiyoruz. llgimizi kesmeyelim yeter... Bizegelince, bizde FatihTe- rim'in çahştırdıgı takımın kazanmasını istemek zorunda da degi- liz Türküz diye. Ama titreyip kendimize gelmeliyiz. Yorgunluğu, bezginliği üzerimizden atmalr. maça gitmeli, saçma sapan bile ol- sa yorumları dinlemeli, gazetelerdeki taraflı - tarafsızyazılan oku- malıyız. Başarının besini ilgidir. Bizim ilgimiz, sizin ilginiz; eşimi- zin, dostumuzun, çoluk çocuğumuzun ilgisi... İlgi göstermekten yonjlmayalım! Doymayalım hemen... Yolun başındayız çünkü! Maccabiyi 84-80 yendi Ülker lideri devirdi Ulkerspor: 84 Maccabi - Tel Aviv: 80 S\L0i\: AMi tpekçi HAKEMLER T. Jovancic (YUE.MS). Pascal Donzon (Fra.)(6) ÜLKER: Orhıın (7/ 16. Hurıın (7) IX. Rıtnkin (5) 5. Alibegoviç (7) 19. Haluk (6) 10, Godfread (5) X. Ser- dar (5) 7, A:i: 13) 1 MACCABİ TELAVtV: Shurp (5) 10. Leaf(5) 11. Shef- f'er (4) 5. Kattash (6) 19, Rtıdovic (5) 12. tt'hite (5) 9. Johnson 16) 14 \LK\AR\: 39-36 Muccabi ALİ ESER Avrupa Ligi'nde mücadele eden Ulkerspor. bu karşılaşmaya çıkmadan önce grubunda lider durumda bulunan Israil takımı Maccabi Tel A\ iv'i 84-§0 yendi. Öte yandan aynı grupta ovnanan maç- ta CSK.A Moskova. Limoges'u 74-65 yendi. Hentbol YKM - Rostselmash SporSemsi-Clkemizi Avrupa Hentbol Federasyo- nu EHF Kupasf nda temsil eden Yeni Karamürsel ba- yan takımı ilk turıtkmaçında Rusya'nın Rostselmash ekibini ağırhyor. Gebze Kapalı Spor Salonu'nda o>- nanacak bu karşılaşmanın başlama saati 18.00. Rö- vanş pazar günü yine Gebze'de oynanacak. G Ö R Ü Ş HALİT DERtNGÖR Erzik Suçlusun, Ayağa Kalk!Ah Şenes Eraik, ah... Sen yok musun sen... Yatacak yerin yok... Kapristenn yüzünden koskocşı Fençrbahçp'yi rhâddi ve manevi yıktın... Butün umutlanrhızın üzerine adeta limon sıktın. Ne olurdu sanki 4 artı 1 'i kabul etsey- din? Günaha mı airerdin? Bir de Fenerbahçeliyim diyor- sun. Senin ülkenlsviçre mi, yoksa Türkiye mi? Türk oğlu Türksün, senin yaptığını 'gâvur/ar bile' yap- mıyor. 4 artı 1 'i kabul etseydin, Vıyana ile belki berabere kalmazdık! O kaçınlmayacak golleri kaçırmazdık... Belki de Kostadinov'un sinirteri bozulup rakibine yumruk at- mazdı! Bu yüzden de 3 maç ceza almazdı! Bir de kalk- mış maça geliyorsun...Perde arkasında sanki yaptıkların yetişmiyormuş gibi... Geldiğin bir şey değil de, seni gö- ren F.Bahçe taraftarı gıcık oluyor. Hepsinin moralleri sıfı- ra iniyor... Sen eger maça gelmeseydin belki Kostadi- nov'un ceza alanı köşesinden atıp taca giden şutu insan- lan güldürmezdi. Belki de sahanın yıldızı Okocha'nın sa- vurdugu ve direğin iki santim dışından giden şutu gol olabilirdi. Çarkçılara ve dümen neferlerine sözümüz yok. Ama birinci kaptan Rüştü ile ikinci kaptan Bülent takım- larını karaya oturtmazlardı! Son günlerde kafası yerine geldi dediğimiz llker'in yine kafası bozulmazdı. Daha da saymaya gerek yok. Bütün bunlar neden, Erzik! Yıktı perdeyi eyledi vîran. Onun yüzünden Fener'in başına ge- len, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bütün bunlardan sonra Fenerbahçe taraftarı "Erzik dışan" diye bağırdı. Hakları yok mu? Bereket versin Ali Şen var. Bir orkestra şefı gibi ellerini havaya kaldınp tepkiyi susturmaya çalış- tı. Bir de Erzik'e düşman falan derler Ali Şen için. Varsın olsun, biz içten ziyade dışa önem veririz. insanları önce asar, sonra başında gözyaşı dökeriz. Şaka bir tarafa, genelde biz yanlışlarımızı ve hatalan- mızı sırtımızda taşımaya alışmamışız. Bunları kabullen- mek erdemliliğini de bir türlü gösteremiyoruz, Hep baş- kasının sırtına yüklemeye çalışıyoruz. Sadece Şenes Er- zik konusunda değil, her şeyde böyleyiz. "Kabahat sa- mur kürk olmuş da kimse sırtına giymemiş..." Tam bize uygun bir özdeyiş. Peki kabahati kendi sırtından Şenes Erzik'e yüklemeye çalışan Lazaroni'ye ne demeli... FlKJtET DAGLIO 1. KOŞL!: F: Arapkızı 7 (2). P: Canan 3 13). PP: Arife 2(6), S: Sehriban 1 (4). 2. KOŞU: F: Royal Castle (1). P: Kazakbeyi (3), PP: Tos Tos Turan 14). S: Albeni (5). 3.KOŞL: F: Baharyığidi (4). P: RüzgârTuluy |8), PP: Takmakh(2KS:S.'Bamka(7). 4.KOŞL: F: Miss Efe (4). P: Mahmure (3). PP. Alp- börü(2). S: Legioner(S). 5. KOŞU: F: Kashmirian (4). P: Cheery (9). PP: Mr. Chico(6l. S: K.raliçem(5). 6.KOŞL: F: Emrebey (7). P: Baturalp (13). PP. Çay- güzeli (3). S: Topnel |9). SS: Pertevniyal |8V 7.KOŞL: F: Fivaka2 — . . —.. • <s. . . • » < . . • u>.p umudum(2i ALT1L1GANYAN PP: Esnazlı (9). S: 1 4 4 4 7 1 O ğ u z K a a n ( 7 | . 3 Güniin tkilisi: 3. Ko- şu: 4,8 TabelaBahis:7.13.3 9.8. 7 13 3 9 8 5 YEDİTEPE ÜNİVERSİTEŞİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ NDEN UYUR İç Mimari Endüstri Ürünleri Tasarımı Grafik Tasanmı Tekstil Tasarımı Plastik Sanatlar Tiyatro bölûmlerine 21, 22, 23, 24,25 Eylül tarihlerinde başvuracak öğrenciler içinden az sayıda açık bulunan kontenjanlara sınavla ögrenci ahnacaktır. Deuyh bilgi için: Adres -.Yednepe Üniverâtesi Gûzel Sanatlar Fakûltesi Beyhan Aral Kampüsû, Bûyükada , Isunbul Telefonlar : (0216) 382 34 00 Fakslar : (0216) 382 64 78 S.S. tSTANBLL DOKTORLARICENNET ADAS1 TURİZM VE KONLTYAP1KOOPERATİFİNDEN DLVURU Kooperatifımızin 30.06. 1996 tarıhinde yapılan olağan ı;enel kuru- lunda kararlaştırıldığı üzere. olağanüstû genel kurul toplantısı 24 ICa- sım 19% Pazar günü saat I4.00"teCsküdar-Se!ımiyeHaremOKl\- n4e. aşağıda yazılı gûndem dahılınde yapüacaktıc. G C N ' D E M : 1) Açtiış \e saygı duruşu. 2) Ba^kanlık Divanı seçımı. 3 ı Başkanhk Divanı'na genel kurul toplantı nıtanaklannı ımza etme yctkısı serilme- si. 4) Yönetim ve Denetım kurullannın 19% faaliyet raporlannın ve kat"i mizan" ın 1 Kasım 19%'ya kadar olan kısmımn) bılanço. gelir - gi- der hesaplarınm okunması. tartışılması. onanması vcya reddi. 5) Yöne- tim Kurulu \e Denetım Kurulu üyvlerinin ayrı ayrı ibrası. 6) Yönetim Kunılu ve Denetım Kurulu üyelerınin yeniden se<;ılmelerı. 7) Mü^te- rek malık olduğumuz bir taşmmazdakı ş'ahıslarla yapılan tüm görüşme- lere göre karar verilmesi. 8) Kooperatıfın taşınmazlannda özel. parse- lasyon konusu ve bu konuda bir karar alınması. 9) Danı^tay'daki da\,a ile ilgili son durumlar hakkında bilgı v erılmesi. bununla ilgili tüm ma- li. idari ve teknik konuların karara bağlanması. 10) Koope"ratıfınıiz ta- şınmazlannın denize erıştiği kıyılardaki balık üretme çiftliği kuranlar- la ilgili tüm yasal \e idarı tedbirlerm almması konusunda Yönetim Ku- rulu'na yetki verilmesi. 11) Dilek \e temennıler. Sayszılarımızla YÖNETİM KL Rl LL DENÎZ DERİN DEŞARJTESİSİ TAMİR ETTİRİLEÇEKTİR SEKA DALAMAN MÜESSESESİ MÜDÛRLÜĞÜ'NDEN Müessesemiz Atıksu Denr, Deniz Deşarj tesisinde hasar göTen deniz bölümii imalatlannın tamıratı ve yenilenmesi işi şartnamelerine uygun olaiak yaptınlacaktır. thalemiz için 5.11.1996 tarihine kadar Yer Görme Belge- si alınması şarttır. Bu işe ait şartnamekr mesji saatleri ıçınde müessesemiz Ticaret Kısım Müdürlüğü'nden 10.000.000.- TL adet fi- yattan satın alınabılir. thale dosyamıza göre hazırtanacak tekliflerin 12.11.1996 günü saat 17.00'ye kadar müessesemize verilmesi gerekli- dir. Süresinde verilmeyen açık jelen teklifler dikkate alınmaz. Müessesemiz 2886 sayılı >asaya tabi değildir. thaleyi ya- pıp yapmamakta ve dilediğir^ yapmakta serbesttir. Detaylı bılgi için telefon: 10 252) 69? 56 00 llan olunur. Basın: 110951
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle