27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18EKİM1996CUMA CUMHURİYET SAYFA VAZIYET Deniz SOM brteraet: http://www.iJmiet.cow.tr/XB Ekktroafc posto: [email protected] Tek 0.212.512 05 05 Fdts: 0.212.512 44 97 TCAKDTYKTDK'nin dil yanlışlam T am adı aynen şöyle: Türkiye Cumhunyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kunjmu Başkanlığı. Kısaca yazılsa bile yine uzun: TCAKDTYKTDK. işte o kunjmun. üniversitelere gön- derdığı "imlâ kurallan" yazıs/ndakı ya- zım hatalarından sözetmiştik ya... O kurumun başkanı profesör doktor Ahmet B. Ercilasun "Maalesef konu- yu yanlış anlamış ve yanlış değerlen- dirmışsıniz" diye başlayan biraçıklama gönderdi. O kurumun başkanına göre, söz ko- nusu yazıda tezlerın yazımında satır araları gibi teknık kuralların üniversite- lerce belirlendiğı ancak "imlâ kuralla- n"nın kurumlarınca saptandığının ha- tırlatıldığı açıklanıyor. O kurumun başkanı açıklamasında. üniversitelere gönderdikleri yazıdaki yazım hataları konusuna da değinerek, "Nitekim sız bu suçlamayı yapmanıza rağmen hiçbır 'yazım hatasf göster- mıyorsunuz" diyor ve "tekrar bakabi- lirsiniz" diyerek söz konusu yazıyı gön- deriyor. O kurumun başkanının imzasını ta- şıyan yazıya bir kez daha baktığımız- da ortaya bırçok "imlâ hatasfnın çık- tığı görülüyor... Örneğin: Daha ilktümcede "...Lisansüstü Eği- tim ve Öğretim Yönetmeliğinin" yerine "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönet- meliği'nin" şeklinde yazılmasj gerek- miyor muydu?. Ûçüncü paragrafta "...2876 sayılı Kanunun" yerine "2876 sayılı kanu- nun" şeklinde yazılması gerekmiyor muydu? Aynı paragrafın son tümcesinde "...basım ve yayım organlannın" yeri- ne "basın ve yayın organlarının" şek- linde yazılması gerekmiyor muydu? Dördüncü paragrafın son tümcesin- de "Türk Dil Kurumu'nca çıkarılan im- lâ Kılavuzuna" yerine "Türk Dil Kuru- mu'nca çıkarılan imla Kılavuzu'na" şeklinde yazılması gerekmiyor muy- du? Beşinci paragrafta "YÖK Başkanlığı- na" yerine "YÖK Başkanlığı'na" ve "Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına" yerine "Üniversitelerarası Kurul Baş- kanlığı'na" şeklinde yazılması gerek- miyor muydu? Ayrıca dilimize Arapça, Farsça, La- tince, ingilizce gibi yabancı dillerden girmiş ancak Türkçe karşılıkları bulu- nan sözcüklerin de yazıda kullanılma- ması gerekmiyor muydu! SESSÎZ SEDASIZ NURİKURTCEBE Zırtapoz K addafi gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna, kuruculanna, ilke ve devrimlerine dil uzatan Hürriyet gazetesinin karikatürcüsü Necdet Şen için "zırtapoz" demiştim... Çizgiyi ve çizmeyi aşıp yazıyla zırvalamaya başlayan bu kişiye şeriatçı çevreler anında sahip çıktı. Zırtapoz, layık olduğu yeri buldu. Bu arada zırtapoz sözcüğünün ne anlama geldiğine ilişkin sorulara da yanıt verme gereği doğdu. Zırtapozun Türkçesi delişmen; sözlerinde ve davranışlarında ölçüsüz, şımank tavıriı. Son günlerdeki yazılarında soruları olduğunu çizen zırtapozun aslında soruları değil sorunları var! Sorulanna yanıt bulabilmesi için önce sorunlarını çözmesi gerek... Erken teşhis zırvalığı önler! Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİ$LER Balkon beton havalandırmasıdır. Çağdaş Yaşam'ın hedefi 100 bin öğrenciye burs vermek rtık her hafta cuma günleri bu köşede bir de "Çağdaş Yaşam" köşesi açıldı... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın, Topkapf da yapımını üstlendiği Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek üsesı'ne bağış kampanyası ile başlayan bu köşede bu hafta birçok haber var... Bir Işık da Siz Yakın Önce yeni bir kampanya... RAKS firmasının katkısı ile 11 pop sanatçısı; Rafet El Roman, Seçil, Harun Kolçak, Tulga, Tüzmen, Çelik, Emel, Bendeniz, Barış, Suavi, Pınar Aylin, ÇYDD için kaset ve CD doldurdu. "Bir Işık da Siz Yakın" adlı kaset ve CD'lerin satışından elde edilecek gelirin tümü ÇYDD'ye kalıyor... ÇYDD de bu gelirle öğrencilere verdıği burs sayısını arttırmayı hedefliyor. llk kez 1994 yılında 250, 1995 yılında 2 bin 500 öğrenciye burs veren ÇYDD bu yıl 10 bin, gelecek yıl 100 bin öğrenciye burs vermeyi amaçlıyor. Büyük şirketler yılbaşı armağanı olarak "Bir Işık da Sız Yakın" kaset ve ÖD'lerini değerlendirebılir... Bu konuda bilgi edinmek isteyen şirket yöneticıleri 0.212. 259 93 09 yada 259 83 29 numaralı telefonlardan Yavuz Can Yazıcı'yı arayabilir. Prof.Dr. Türkan Saylan'ın başkanlığındaki ÇYDD'nin genel merkez telefonu ıse 0.212.275 50 82. İlköğretim Okulu ÇYDD Kâğıthane Şubesı'nce gecekondu bölgesinde yaptırılan Ferrt Aysan Çağdaş Yaşam İlköğretim Okulu'ndan haberlere gelince. ÇYDD Kâğıthane Şube Başkanı Perran Yorgancıgil anlatıyor: "Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Okulumuzu gelecek eğitim yılına yetiştırmenin çabası içindeyiz. Şu anda ülkemizde yaşananlar, gerek dernek olarak gerek ulus olarak kaybedecek hiç zamanımız olmadığını gösteriyor. İnşaatımız beton aşamasına geldi. Beton firmalannı bizi desteklemeye çağırıyoruz. Malzeme yardtmları da nakit yardımlar gibi okulumuzun girişindeki panoda yer alacak. 2 milyar liralık malzeme bağışı yapanlann adlarını sınıf veya işliklerin kapısına veriyoruz. Bu arada Nişantaşı'ndaki IşıK Lisesi ' 1-B sınıfı öğrencileri aralarında para toplayarak hesabımıza 20 milyon lira yatırdılar. Bir ağbi ya da ablaya burs vermek istiyorlar. Ayrıca Makbule Öz, Sabahattin Özsezgin, Yapı ve Kredi Bankası, ÇYDD Tarsus Şubesi, ÇYDD Çorum Şubesi, Haluk-Melis Tuncay okul ınşaatımtza destek oldu. Vakıflar Bankası Nişantaşı Şubesi'ndeki hesap numaramız 2015977." Ayrıntılı bilgi için ÇYDD Kâğıthane Şubesı'nin telefonu 0.212.268 72 80. Meslek Usesi Topkapf daki Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek Lisesi için bağış kampanyası bitti ama bağışlar sürüyor... Önceki hafta. profesyonel turist rehberı Zafer Güney, Anadolu'da gezdirdiği turist grubunun bir eğitim kurumuna bağışlanmak üzere verdiği 800 markı Çağdaş Yaşam'ın meslek lisesi hesabına yatırmıştı... Zafer Güney. yeni bir tura daha çıktı ve bu kez 39 kışilik Alman grubu adına Miachel VVabbel ın verdiği 1000 mark bağışla döndü... Güney, bu parayı da Türk lirasına çevirdi ve ÇYDD'nin hesabına yatırdı. Geçen hafta tam 644 milyon 833 milyon lira daha bağış yapıldı. Böylece toplam bağış miktarı 23 milyar 615 milyon 323 bin 932 liraya yükseldi. Bağişçılar Ve... Kısaca Cumok olarak andığımız Gumhurıyet okur oluşumlarının ayrı bir hesapta toplanan bağışları da 554 milyon 883 bin lirayı buldu. işte geçen haftanın bağışçılan: Cemalettin Tunca, Çiğdem Tuğ, Serpen Karadenizli, Esin Öngören, Engin-lzzet Koç, Refik Bayam, Handan Ersezer, Saadet Coşkun, Cisel Pir Sefimoğlu, Sıvas SSK Hastanesi uzman hekimleri, Tülay Savaş, Arif Yılmaz, Leman Karadağ, Şükran Şendil, Hasan Türkoğlu, N.M. Bozok- A.O. Sayraç- S.S. Sayraç- C. Johansson- M. Sunter- F. Ozan, Tuna Baltacıoğlu, Nedret Erkli, Aliye Çavuşoğlu, Necla Velidedeoğlu, " """ •• Müfide Gözen, Sevim Kordon, Turan Cankurtaran, Meral Zincil, Teoman Zincil, Özcan Önder- Hüsnü Önder- Hüsniye Özen, Bilge Yuca, Işıok Selamoğlu, Fatma Yağlı, Nasuh Bektaş, Ataköy İngilizce Grubu, Rukiye Güler, Müjgan Burge, Selahattin Yılmaz, Ülkü Ulusagüven, Fikret Tezcan, Coşkun Sungur- Kemal Dalan, Hülya Baydar, Nuran Uzel, Mustafa Yalkın, Nedret Pişkin, Basko denizcilik ve Tic. A.Ş., Kemal Gülmez, Fethiye Belediyesi ve Mesut Gültekin- Turgut Sevinç- Cem Cüceoğlu- A.İhsan Parça- Doğan Çakıroğlu- Dünda Sarıbaş, Emine-Yarim Gökçek, TBMM Bilgi Işlem Birimi, Ömer Ofluoğlu, A.S., Süperlik Boru San., Müjoat Küçükkaya, Fatma İsmailoğlu, inci Aktosun, Ferhunde Aker, Prof.Dr. Selman Uslu ve eşi, Tuncer Ören, Hakan Kalyoncu, Bülent Sankur, Prof. Metin Özek, Serdar Sağlamtunç, Esin Kotiloğlu, Nazan Kalmuk, Al-Fa Laval Dış Tic. Ltd. Şti., Lebibe Bahçeci, Dilek Kalcıoğlu, İrem Onayer, İlter Argüden, Işın Ergin, Yaşar Saytürek, Atiye Göçen, Nejla Sağlam, Zafer Güney, Turak Salıkaya, Çiğdeam Etiskol, Adalet Sallı, ilhan Kaya Orkun, Nursel-Mehmet Cingöz, ÇYDD Fethiye Şubesi, Cahit Murathanoğlu, Tamer Güven, Hayriye-Savaş Sönmez, Fatma Acar, Meral Enginkök, Haldun Oksar ve 12 arkadaşı, Münevver Erdal, Hasan Kadıoğlu. Yeni Bağışlar İçin Evet kampanya bitti ama Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek Lisesi için bağışlar sürüyor... ÇYDD yöneticileri, okulun öğrenci kafeteryası için 2.5 milyara daha gereksinım olduğunu söylüyor; 500 milyon lira bağış yapanların adlarının kafeteryanın kapısına yazılacağını açıklıyor. ÇYDD'nin Vakıflar Bankası Taksim Şubesi'ndeki hesap numarası: 2.017.517. SODEV ve YEKÜV bursları L Cihcın Denıirci clen A F O R I Z M A L R Ganbanın cehaletı büvümü> bir de bakmı^ız "Talıban" olmuş! lA\maz vaâıvla beslenenlere!) S osyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ile 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) de ı 1 Çağdaş Yaşam gibi aydınlık kuşaklar yetiştirmek için öğrencilere burs olanağı sağlıyor... SODEV ünıversite öğrencilerine ayda 2.5 milyon, YEKÜV ünıversite öğrencilerine ayda 2 milyon, lise öğrencilerine ayda 1 milyon lira burs veriyor. Bu burslar bağışlarla sağlanıyor... Ayrıntılı bilgi için SODEV'ın telefonu 0.212. 252 72 85, YEKÜVün telefonu 0.212. 274 15 02. Bağışlar için SODEV'in Vakıflar Bankası Taksim Şubesi'ndeki hesap numarası 2024626, YEKÜVün Vakıflar Bankası Nişantaşı Şubesi'ndeki hesap numarası 2009543. 13 HAYVANLAR ISMAÎL GILGEC KİM KİME DLM DUMA BEHÎÇ AK ÇİZGİLİK K.İMİL MASAKACl GADDAR DA\XT MRIKIRTCEBE 'CJ &B/BJ.U3/AICE ^ • • v •'•*V-'\ V SÜOBCEK BULUT BEBEK MR\\ çinçi Ben de VjO büyüyünce BersiîAâam MIRMIRLAR I'ĞI'RDCRAK TARİHTE BUGUN MVMTAZ ARIKA\ 18 Ekim MACAR YAZARI TIBOR DERY.. 1894 'TS sueüfj, üM-ü POSMC/Ş7U. </ARUkJ.t B/R S/HA K*e$tN, D /HL/K Dt/yMUŞ, 6/eMtfn ö , 195O ' rygoG ÇOCUĞu OLM4- y/LLAe/HO* /ŞÇr- £EtzÇESiri-E ÜÇ y' . 1356 ' OLDUĞü S£ OİfîY, , DÖA/EM Rl ÛMLÜ Ş GÖMME rOGEA/,y' /S£,"BtT!UEVt/Ç- CÜMLE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle