25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18EKİM1996CUM 18 SPOR Güçlü rakibini sahadan silen San-Kırmızılılar, 4-2 galip gelerek çeyrek final kapısını araladı G.Saray St.Germain'iildye kallaclıAflİFMZILVALIN Cım-Bom. 'gerçek' A\ - rupalı KupaGalıplen Kupası, 2 nır ılk maçında Fransa lıgının •jenilgisiz* lıden Parr. Saınt Germaın"ı 4-2 gıhı gorkemlı bır sonuçia venen Galatasarav hem çeyrek fınalın kapiMnı araladı hem de Avru- pa^lakı "farklT vuzunu gosterdı En formsuz en kotu donemınde bıle Barcelo- na ları \lanı.hester'lan, Eıntracht ları Alı Samı Yen Lehennemınden "boy- •u bukuk'uğurlav an San- Kırmızilı ekıpdungecede geçen \ılın -\\rupa Şam- pıvonu umanı ıle sahava çıkan Paris Saınt Germa- ın"ı •penşan' ettı O w ındç oncesı »ans ıbresı Fransız ekıbın- den vanavdı Kadrosunda Raı Roche Leguen I oko gıbı vıldızları bulunduran Fransız futbo- fuııun "yeni'lokomotıfı 90 dakıkaya fa\orı ola- rak gırdı Maçtan sadece 1 gun once \an Gob- bel 'şoku' v a>ay ıp. sakatlar nedenıv le sav unma- da "dar boğaza' duşen Galatasaray ıse sadece kendı e\ ınde o> namanın \erdıgı ozgu\enle çık- tı sahaya Ama San-Kırmızılı ekıp'inancıVhır- sı" \e Avrupalıları bıle kıskandıracak 'tempo- suMa ovunun'akışını'daha maçın hemen baş- lannda Iehıne çe\ınrken yagmur gıbı gelen gollerde Pansekıbının'hava'sınıbıtırmeveyet- tı OKavt pozı>vonundakı B Hakan'ın ağlara gıden ba^anlı son \ uruşuy la erken gol atmanın a\antajını yakalayan San-Kırmızılı ekıp. oyun du>uncesını Ha\rettın ınıkı ınanılmazhatasıdı- »ında "kusursuz'uvgulayınca Saınt Germaın ı hiı, de uınmadıgı bır sona surukledı 1-0 ın \erdıgı moralle patlama yapan Cım- Bom 10 dakıka ıçınde 2 golune de kavuştu Trıbundekı 30 bın Galatasaray lı dahıl herkesın. Galatasaray: 4 PS Gernıaiıı: 2 STAT: 4lı Samı \en HAKEMLER: Pıeılıııgı Collma C7 ) \ıcoletıı Donatü ('/ Pıezıosı Ennco f)(halya) G\LAT\S\RA\:Hauettw (3) Bekır Cı BulentlH) \eJat(8) LmırC) Ha- gı (9) (dk 8~ Meıt) Tuga\ (9ı Etgım fl Hakan Lnsal (8/ (dk 81 Sııat V 4ııfl8)(dk 85Okan) Hakan Şukuı (9i PS GERM4IYFemandez(2) Cobos (4ı Roche (5ı Le Gııen (y kened\ (4) Leıo\ <i) Gııenn (5) Cauet (4) laldes (5) (dk "V \1 Boma 4ı Loko (4) (dk 63 4nelka5) Raı(4)idk öOFoııı- met >) GOLLER: Dk 4 \e 32 Hakan Şukuı dk 14 Tuga\ dk 19 Le Gııen dk 20 laldes dk 48 A Hakan SAR1 KARTLAR: Hakan L'nsal Tıı- ga\ Gueıın Cauet. Feı nandez "Acaba duş mu goruyo- ruz? Rakip Saint Germa- in değil mi?" dedıgı anlar- da îse Fransızlann gollerı gelıverdı San-Kırmızılı ekıp çokıyıoynadıgıhal- de kalecısının ınanılmaz hatalan ıle başladığı yere gelmıştı Hele hele Saınt Germaın'ın aglara gıden \e otsayt dıve say ılmayan golu de hesaba katıldığın- da "Diış gerçeğe mi dö- nuştü" demeve başladık Ancak. 'duş' dıye adlan- dırdıgımız futbol gerçe- ğın ta kendısıydı Gece- nın > ıldızı Hakan Şu- kur'un2 goluyleyenıden havasinı bulan Cım-Bom. deueyıdeondebıtrrdı \e \ar kı gollu tek farklı galıbıyetın Parc De Pnn ces Stadı'nda kendısıne vetmeyecegını bılen Cım- Bom ok gıbı gırdığı 2 yanda da bu kez Hakan'lann kuçuğuv le (Hakan L nsal I bırgol daha buldu \ e dune hatta hatta bır- kaç saat oncesıne kadar 'öcu' gıbı gorduğu Sa- ınt Germaın kar$isinda5 sayıyıaramayab&jla- dı Ama. 4 gol vıven genç mıllı kalecı Fernan- dez \e adeta 'baskına'uğravan Pans savunma- sı lyıee 'bitmemek' ıçın çekıhnce maç Galata- saray "ın 4-2 lık ustunluguyle sona erdı Ha\ rettın dışında tum San-Kırmızılı ekıp ye- deklen de dahıl olmak uzere çızgılerının uzenn- de futbol sergılerken, takımm 4 tek jabancı'sı Hagı Tugav ıleenonemlısı buvukmaçlarıngol- cusu 'Bu)iık'Hakan\e Vedat-Bulent ıkılısı ge- eeveadlannı ı^ıklı harflerleyazdıran ısımlerol- dular Şımdıısegozler lSgunsonrakırovanşta Ga- latasaray, bu futbolunu yınelerse turu 'giıleoj- naya'geçer Ama kart cezalısı Tugay sız. çıkaca- gı ıkıncı 90 belkı de 120 dakıkada tela^a kapı- lır, mıllı takımın bır hafta once yaptıgı hatalan > ınelerse 2-0"la hıç de ummadığı bır sonla kar- şıla^abılır Parıs Saınt Gernıain karşı<>ında B. Hakan ilk goliı atan isim olurken takımını ateşledi ie galibi>ete taşıdı. Nasıl tur atlarlar? G.Saray avantajlı Spor Servisi - Fransa'nın guçlu ekıbı Pans Saınt Ger- maın'ı Kupa Galıplen Ku- pası 2 tur ılk maçında 4-2 yenen Galatasaray. Pans'te oynanacakro\anşıçınavan- taj saŞladı Galatasaray 'a çeyrek final ıçın her turlu beraberfık vey a tek farklı ye- nılgı>eterken5-3 6-4 gıbı ı- kı farklı venılgıler de San- Kırmızılı takımı Kupa Ga- lıplerfnde ılk ;>ekıze soka- cak 2-0 \e 3-Ilık gıbı ıkı \e- ya daha farklı yenılgıierde tur Fransız takımının olur- ken ıkıncı mdçta alınacak 4- 2'lık Pans Saınt Germaın gahbıyetı maçı uzatmaya goturecek LİGDE TEK MAÇ Beşiktaş Samsun önünde Spor Senisi - Turkıye 1 Futbol Lıgı'nın 10 haftası bugun o\ nanacak Beşiktaş - Samsunspor karşılaşmasıy- la ba^lıyor Saat'l9 00'da Jnonu Sta- dı'nda başjayacak maçın ha- kemı Nedim Goklu Besık- ta^'ta Erkan'ın sakatlığı dı- şında sakat futbolcu yok Denızlıspor karşılaşmasın- da kınnızı kart goren Alpav da bu maçta forma gıyeme- yecek Genç milliler yenildi Türkiye: 0 Almanya: 2 STAT: Atatuık HAKEMLER: laleıı Lnufeı P/ )aıosla\ Leınek (5) l\- tah Zın asontsen (5j TL RKht: Özdeıı (5) Bulent (5) Eııgııı (5) Lnal (5) Is- nıaıl IV lolkan (4) (Sa\ aş 4) EmtahfS) Gokmen (5) }ı/dı- ıa\ (5) Lfuk (4) (Omercan 4) )ı!dııu) 15/ Seıkan (5/ 4LMAMA: Schaffeı (5) Schmtedel (7 ) Banneı (7/ Rapp (~r ) Eınst (5) Baıton ni Boıııdt ("') l'oıke (7) Lısch (6) (Bıtgera 8) Kımm Cl Majunke (8ı GOLLER: Dk 16 Ma/ıınke dk 56 Buoeıa İLHANÜVGLN - \ Genç Mılh Futbol Takımı. Avrupa Sam- pnonası eleme grubunda \\- manva \a 2-0 \enilerek ılk mağlubıvetını aldı Elemeler- dekı ılk ıkı maçını galıp kapa- tan mıllı takım. Almanya ıle deplasmandaoynadığı ılk ma- çı 4-2 kazanmı^tı TV'de Spor TRT4 14.00 M yarışları. CINE5 19.00 Beşıktaş- Samsunspor(canlı) ALI SAMI YEN STADPNDAN NOTLAR / MLSTAFA ERSOY- DENJZ DERINSU Cim-Bomyine sokağa döktüA\rupa kupalanndakı temsılcılenmız- den Galatasaray, Kupa Galıplen ıkıncı tur ılk maçında de\ bırtakımıagırlıyordu Adı yabancı takımlar ıçın 'cehenneme' çıkan Alı Samı \en Stadı'nın bu seferkı mısafı- n. son yılJarda buyuk gelısme gösteren Fransa'nın Pans Saınt Germaın takımıy- dı Geçen y ıl bu kupayı kazanan Pans Sa- ınt Germaın. San-Kırmızılılar ıçın zor bır rakıptı Ancak Galatasaray. karşılaşmaya buyuk bır seyırcı desteğıyle başlıyordu Alı Samı Yen tnbunlen tıklım tıklım dolar- ken taraftarlara en guzel surpnz, San-Kır- Mac sonrası Terim: Tarihi farkı kaçırdık SporSenisi-Galatasarav Teknık Dırek- toru FahhTerim. Pans Saınt Germaın karşı- sında tarıhı farkı kaçırdıklan ıçın uzgun Vlaç sonrası buvuk se\ınç \aşa\an Tenm "Geçen yıl\\Tupa Kupa Galıplen Kupası'nı kazanan Pans Saint Gennain'in gucu orîa- da. Biz bu takımı fena ettik. Biraz daha dik- katüolsaydık tarihi birfark yakalamamıztç- ten bile değildı. Tum o> unculanmı canı go- nulden kutiuşorum' dedı G Saray Asbaşakanı Ergun Gürsay ıse skorun tur ıçın kendılenne veterlı oldugunu soy lerken "\ncak inanıyonım ki. Fransa'da da iyi birskoryakalay acağız.Galatasaray fut- bol takımı bunu basaracak guçte. Fransa'da ve A\Tiıpa'nın dığer ulkelennde \aşa>an gur- betçilenmizden bu>ukdestekbeklıvoruz.Ina- nıyıonım ki onlar, Parc De Prince Stadı'nıAü SamiVen'eçevireceklerdır-dne konuştu PS Germaın teknık dırektora Gomez, goreı e geldığınden bu vana ılk kez takımının 4 gol vedığını belırterek. "2. maçta şansımı? *ar"dedı mızılı takımın yenı Rumen transferlen İlie ıle Fılipescu'ydu Dun akşam istanbuTa gelen ıkı futbolcu. Galatasaraylı taraftar- lann huzuruna çıktı Tnbunlen tek tek do- la^an Ilıe ve Fılıpescu'nun. kendılenne göstenlen ıTgıden şaşırdıklan herhatlerin- den bellıydı Bu tur bır anlamda Hollan- dalı \'an Gobberın Galatasaray 'dan ayrıl- masını da seyırcılere unutturdu Bugun ulkesıne donecek Ilıe. Steau Bukreş'ın ŞampıyonlarLıgı'ndekı maçla- nndan sonra. bır başka deyışle 24 kasım- dan ıtıbaren Galatasaray formai,! gıyecek Fılıpescu ıçın ıse gınşımlenn başladığı, bu futbolcunun hafta sonu oy nanacak Gazıan- tepspor maçına yetış.tınlmeye çalı^ıldığı oğrenıldı fkı Rumen futbolcu dun gece Le\ent"tekı Galatasaraylılar E\ı'nde kut- lamaJara katıldılar. Galatasaraylıiîrraftarlar, herzaman gor- meyeali!fikolmadı|ımız'No\\a\Out'7Çı- kı> yok) pankartının bu kez Fransızcasını 'Sans Issue'olarak tnbunlere asmışlardı Gecenın ılgınç yanlarından bın de Fransa Lıgı'nde 12 maçta toplam 4 gol yıyen Pa- ns Saınt Germ.iııı'ın Galatasarav'dan 90 Maçın y ıldızı Hakan 'ın attığı Uk golden sonra San - Kırnıı/ılılann oluşfurduğu se\inç kuk-si gorülmeje değerdi. Galatasaray 'ın >eni transferieri Rumen İlie ve Filipescu da taraftarlanvla dün akşam tanıştılar. (Fotoğrattar MUSTAFA ERSOY) dakıkada 4 gol yemesıydı Fenerbahçe',»e 4-0 kaybedılen maçtan sonra Constructorul kar^ıla^malan da da- hıl olmak uzere yedı maçtırgol yeme\en San-Kırmızılı takımın kalecısı Hayrettin, dun akşam gol orucuna son \erdı Sarı- Kırmızılılann fıle bekçısi. yedığı 2 'hata- h'golden sonra 2 yannın başında taraftar- lanndan buvuk destek aldı Hay rettın. bu moralle 2 yanda daha başanlı bır perfor- mans sergıledı Ancak Hay rettın "e en buyuk tepkı. tek- nık dırektorFatihTerim'dengeldı Oyunun son dakıkalannda 3 goluyememek ıçın çok dıkkatlı davranan defansın uzattıûı bırtopu uzaklaştırmak \erı- ne pas olarak kullanmak îsteyen Hay rettın ın başansız olması uzen- nesinırlenenTenm kalecısını el kol hareketleny le protesto ettı Tenm, Hayrerrın ın vedığı 2 golden sonra da sınırlenerek katasını yedek kulu- besıne \urdu Hay rettın ıse 8 maç sonra 2 gol bırden yıyerek tepkılen uzenneçektı Tenm maçın bıtımın- den sonra da ılk olarak asbaşkan Er- gun Gursm'a donerek zafer ışaretı yaptı Tuga\ \ok Dun akşam oynadığı futbolla ge- cenın •vıldı/Janndan" bırı olan Tu- gay. Constructorul'la oynanan ro- \anş maç ndan sonra dun akşam da san kart gorduğu ıçın Pans Saınt Germaın'le oynanacak ro\anş ma- çında forma gıyemeyecek San-Kırmızılılann sakat futbol- culan Evren v e Fefi maçı ozel loca- dan ızlerken Rumen futbolcular Ilıe ve Fılıpescu da şeref trıbununde kendılenre aynlan yerde karşılaş- mayı buyûk bır hevecanla ızledıler 3 taraftar hastaneük Bu maça vetiştınleceğı soylenen Alı Samı^enStadı'nınyenıskorbo- ardu yıne yoktu \etkılıler. skorbo- ardun, kasım ayının ılk haftasında îstanbulspor'la oy nanacak lıg ma- çında çalışır hale geleceğını açıkJa- dılar Maç ıçınde v e sonrasında 3 taraf- tar bay ılarak ambulansla hastahane- ye kaldınldı Maç sonrası Fatıh Tenm. futbol- culanneğlenmesı ıçın ızın venrken San - Kırmızılı tutbolcular bu ızne karşı çıkıp ev lennde dınlenmev ı ter- cıh ettıler Teknik Direktör Rasim Kara, 'Tempomuzla sonuca gidiyoruz' dedi Beşiktaş ikinci yanda vııruyor ASE1NAOZKAN Bundan bır kaç sezon once ol- sa. "Beşiktaş yemedenamujor" dıyenler çoğunlukta olacaktı. ancak şımdı soylenecek tek şey var. o da. Beşiktaş "ın ıkıncı ya- nda vurdugu Sıyah-Bevazhlar >enı teknık dırektorlerı Rasım Kara ıle başladıkları 1996-97 sezo- nunda sonuca genelde karşılaşmaların ıkın- cı 45 dakıkalık bolumunde gıttıler Ornekmı DınamoMınsk ıle oynanan UE- FA Kupası on eleme turu rovanş maçı. Mo- îenbeek ıle oynanan yıne L/EFA Kupası ılk tur rovanş maçı ve oncekı gunku Legıa \ar- şova karşilaşması Beşıktaş'ın ıkıncı 45 dakıkalık bolumde- kı performansı salt LEFA Kupası maçlan ıle sinırlı degıl Çunku, Beşiktaş. Gençlerbırlığı'nı. Fener- bahçe'yı ve Sanverde 46 lı dakıkalarda alt ettı "Bu bizim ne kadar isfikrariı ve güçlü bir takım olduğumuzun kanıtıdır" dıy en Ra- sım Kara. ıkıncı 45 dakıkalık bolumlerı şoy- !e değerlendınvor "Demek ki, şartlar ne olursa olsun Beşiktaş hıç birzaman panik ol- mtıvor. Bu futbolculanmın oyun disiplinin- den kopmadığının en guzel kanıh. \vrica Be- şiktaş'ın kondusvonunun da kusursuz oldu- ğu rahadıkla anlaşılıvor" Kara. Cumhunyet'e bu akşam Inonu Sta- dı'ndaSamsunsporıleoynayacaklan 10'un- cu hatta maçını değerlendırırken de sozlerı- nı şoyle surdurdu " \rt arda 3 ay n kentte 3 onemli maç ov na- dık Samsunspor karşısına sadece bir anfren- manla çıkıyoruz- Kimse işimizin kolay oldu- ğunu soyleyemez. Bu tip maçlar zordur. ka- zanacağızdemıyorum, sadece kazanmakiçin elimizden geleni yapacağız diyorum" Kara, Legıa Varşova karşısındakı başarılı oyunuyla alkiş alan kalecı Mrmıç ıçınse. u Önu izleyip transfer ettik. Mrmiç'in i>ı kale- ci olduğunu herkes biliyor" dedı Sevince acı kanştı Spor Servisi - Bağcılar'da Galatasa- rav "ıngalıbı\etınıkutlav an 11 va^ındakı bır çocuk av tufeğıvle havaya rastgele ateş açınca 13 vaşındakı ablasının olu- mune vol açtı Alınan bılgıvegore olav \ uzv ıl Mahallesı Kazım Karabekır Cad- desı 42 Sokaktakı bır evde saat 23 00 siralannda mevdana geldı Galatasa- rav ın galıbr.etmeseıınen 11 vaşındakı Omer Kadan.evde bulunan av tufeğıv- le havava ra>tgele ate^ etmeve başladı Evde bulunan Omer Kadan ınablasıNi- met Kadan (131 açılan ateş Mrasında katasından vurularak v aralandı Ca Pa Tıp Fakultesı ne kaldınlan \ımet Kadan kurtanlamadı MAÇIN ELEŞTİRİSİ Muhteşem G.Saray ADN4.N DİNÇER Galatasaray ve Fatih Terim dun gece Turk futbolu- na altın bır sayfa ekfeyen zafer kazandırdı Bu başanda çok onurlu bırduşunce taktık uygulama- da tam ısabet ve Parıs Saınt Germaın'ı aşan kışılık yatı- yor Ama aslında bır gerçek ortaya çıktı Turk takımları, "Turk teknık adamı" ıle Avrupa da daha başarılı Çunku onu kışılığını heyecanını ulus onurunu ancak Turk tek- nık dırektoru bılır Psıkolojık motıvasyonu mukemmel Galatasaray Polonya'dakı Beşiktaş gıbı koştu, oynadı, baskı yaptı ve mağrur Fransızlar'ı gerçekten şaşkına uğ- rattı, ezdı geçtı Oyunda top rakjpteyken 3-6-1 taktığı ıle oynayan Galatasaray topu kazanınca meastro Ha- gi'nın paslarını iyi kullandı ve çok guzel goller artı Aslın- da oyun başında Hakan ve Tugay ın gollenyle one ge- çen Sarı-K/rmızılılar Hayrettin'ın bır anlık gafletıyle be- raberlığe duşunce çok uzulmuştum Ama Cım-Bom, bı- zım stılımıze uyan cesur ve savaşçı oyun tarzının mey- vasını attığı gollerle gordu Hagı'nın dışında Tugay da çok iyi bır oyun oynadı Anf'ın deparlan Ergün ve Umit'ın taktık dısıplını ortaya guçlu bır çağdaş takım çıkardı Bır başka patlama da Hakan Şukur den geldı Bu uyu- yan bır yanardağın patlaması gıbı bırşeydı Pans Saınt Germaın takımını geberten deparlan hava ustunluğu, at- tığı 2 gol ıle Hakan bır dev gıbı Fransızlar ın ustune çok- tu Sahada 6 gol vardı Bu gollerde ıkı kalecının de ha- '. taları vardı Ama buyuk duşunen Turk ınsanının kendını aşmışlığı da ortadakı gerçek Kımm neyı nasıl duşunduğunu bılm/yorum ama Fatıh Terim zor gunlerı ınançlı bır bıçımde ortaya koyduğu bu zaferle aşarken Hag/ de uluslararası bır star olduğunu ortaya koydu Evet Galatasaray Fransızfar'a futbol dersı verırken, ulusal takımın geçen haftadakı yenılgının rovanşını da al- dı Pans Saınt Germaın kanımca bu skorun etkısı ıle de hem rahat hem de tedbırsızdı Bır Avrupa Kupası şam- pıyonlu ğunu kazanan bır takım goruntusunu vermedı Galatasaray'da tam bır takım oyunu ve dısıplını vardı Ve- rılen taktık tum oyun suresınce iyi uygulandı Bu duşun- ce Parıs'te de gol getırecek ve Sarı-Kırmızılı takım turu geçen takım olacaktır Tebrıkler Cım-Bom tebrıkler Galatasaraylı futbolcu- lar ve tebrıkler Tenm Alkışlanmız hepınıze G.Saray Sildi Süpürdü 1 MAHMl'TSERT Dun gece kıran kırana geçen final havasında bır kar- şılaşma ızledık ikı ekıbın de yuksek tempoda oynama ıstegı ızlenmesı keyıf veren bır futbol ortaya çıkardı Av- rupa nın savunması en guçlu ekıplerınden olan Parıs Sa- ınt Germaın e daha ılk yanda 3 gol atmak çok onemli bır olay Ancak ıkı ekıbın de kalecılerının kotu oyununun so- nucun çok gollu olmasındakı rolu unutulmamalı Atılan goller estetık olarak ızleyenlere zevklı anlar yaşatırken ka- lecıler en hatafı gol yeme yarışinasında gıbıydüer Galatasaray karşılaşmaya oyun alanının her yerınde baskı uygulayan bır anlayışla başladı Ikılı mucadeleler- dekı savaşımcı yapılanma yanlışsız yardımlaşma du- şuncesını de uygulayınca rakıplenne nefes aldırmayan bır tempoya ulaştılar Savunmada Bülent, Vedat ve K. Hakan sıfıryanlışla oynadılar Ilk toplara gırmedekı iyi za- manlamaları rakıplenne pozısyon vermedı Dun gecekı gorkemlı sonucun alınmasında orta alandakı hareketlı ve akıllı futbolun payı buyuktu Bu bolgede ozellıkle Hagi, attırdığı uç golle başrolu oynadı Tugay ıse son haftalar- da yukselen formunu zırveye taşıdı Rakıbın ataklarını canla başla karşılarken atak organızasyonlarında da sa- natsal bır noktaya ulaştı Gecenın kahramanlarından B. Hakan, sankı çıft cığer- lı Karşılaşmanın başından sonuna dek yuksek tempo- da rakıbe uyguladığı baskıyla adeta uç kışılık enerjı har- cadı Attığı gollerde ıse zarıf vuruş teknığıyle ızleyenlerı şaşırttı Galatasaray sezon başından ben en iyi futbolu- nu Parıs Saınt Germaın'e karşı oynarken takım olarak bu- yuk bır uyum ıçındeydı Sarı-Kırmızılı futbolcuların ışı ar- tık bundan sonra daha guç olacak Çunku bu kadar yuk- sek tempoda bu kadar akılcı futbolu oynayabılıyorsanız bundan daha azına kımseyı razı edemezsımz Parıs Saınt Germaın, Avrupa'nın sayılı ekıplennden ve bu kupanın geçen yılkı şampıyonu ama San-Kırmızılıla- nn etkılı futbolu karşısında Hayrettin'ın hedıye ettığı gol- lerın dışında bır şey yapamadılar Dun gecekı gorkemlı sonuçta Galatasaray ın ekıp olarak ortaya koyduğu per- formans buyuk Sarı-Kırmızılıların uyumlu bır orkestra gorunumunun yanında Hagı Tugay B Hakan veArif gı- bı yıldızların soloları karşılaşmaya ayrı bır guzeilık kattı. ıtalyan hakem Pıerluigı, klasına yakışır bır karşılaşma yonettı Sonuç olarak Galatasaray oynadığı futbol ve al- dığı sonuçla ılk ayakta onemlı bır avantaj yakaladı, ama Fransızlar yabana atılır bır ekıp degıl ikıncı karşılaşma- da da Cım-Bom un dun gecekı futbolunu yınelemesı gerek Fransız basını da sasırdı Yüzde 5'ten yüzde 80'e , Spor Senisi- -\lı Samı\en Stadı dun ak^am bırçok Fran- sız gazetıcıve ev sahıplığı yaptı Fransızlann unlu fut- bol dergısı 'France Foot- ball'un yazan Rem Lacom- be. maçtan once gazetemızın sorulannı yanıtlayarak Gala- tasarav "ın tur şansını y uzde 5 olarak gostenyordu Oncekı akşam Fenerbahçe nın Manc- hester Lnıted'Iayaptığı maçı da ızleyen Lacombe "Turk- lerin seyircisi gerçekten çok ateşli. Ancak bu. Saint Ger- maın için dezavantaj olamaz: çunku onlar Barcelona. Ju- ventus gibi futbolun devleri onunde birçok sınav \erdiler. Ancak \li SamıYen Stadı'nın atmosferi, futbol için Fener- bahçe Stadı'ndan dahaetkile- >ici"vorumunu vapıyordu Fransız gazetecı maç ^on- rası da sorulanmızı yanıtlar- ken bır haylı ^aşkmdı La-' combe. Galatasaray'ın tufj »ansinı bu kez vuzde 80 ols- rak gostenrken "Galatasaray pek bize bahsedildiği gibi bir; takım çıkmadı. Çok iyi ovna-~ dılar.herhalde bu onlann nor-~ mal performansı değil. Maçuı kaderini her ikı kalecı çizdiler. Ancak Fernandez genç ve tec- rubesiz bir kaleci. hatalan hoşgorulebihVdıye konuştu ' G Saray" ın eskj Fransız fut"-^ bolcusu Didier Sh de 'Canaf- Plus'un yorumcusu olarak Sa-- mAendevdı Sıx Galatasaray bev ırcibine o\ güler > ağdırarak0 ~Yme eskisi gibi takımın 12r' adamıgorevini başanv layap»-' \orlar. Galatasaray da çok iyi bir takım oluşturmuş. Paris'te Saint Germain'in işi çok zoTv olacak" dedı K l PA 2 DE DIGER SOINUCLAR Liverpool çeyrek final yolunda" Spor Ser>isi - 4v rupa Ku- pa Galıplen Kupası 2 tur maçlannda alınan dığer »o- nuçlardan bazıları şovle Olımpıja Ljubl|ana(Sloven- ya)- \EK A.thens(Yunanıs- tan) 0-2. Nımes (Fransa) - AIK SolnaltsveO 1-3, ıl Brann Bergen(Norveç) -, PS\ Eınhoven2-1 Sıon(Is-, vıçre) - Lıverpool(lngılte>,, re)l-2 Fıorentına(ltalya)^j Sparta Parg(Çek Cumhua-_ yetı) 2-1. Barcelonaflspan,— ya) - Kızılyıldız(Yugoslav-r ya)3-l
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle