03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 EKİIA1996CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 96 Cannes festivalinde Joel Coen'e en iyi yönetmen ödülünü kazandıran k Fargo' gösterimde Kirahkkatiller de pembe (lizi izler... Farıo Ycnetrren: Joel Coen/ Senaryo: Ethan Coen, J.Coen / Kamera: Roger A. Deakıns/ Müzik Carter Bjrvvell / Oyjncular: Frances McDormand, VVilliam H. Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare, Harve Presnell, Kristin Rudrud, Tony Denman, John Carrol Lynch/1996 ABD (Umut ( Sanat) Bugün sinemalarda gösterime giren, Amerikan bağımsız sinemasının yüz akı sayılan Joel \e Ethan Coen kardeşlerin son filmi 'Fargo', I987'de Minnesota'daki gazetelere yansımış gerçek bir polisiye soruşturmasından kaynaklanan bir cinayet olayını naklediyor. 1940'lann sinemasına göz atan. Paul Newman'lı bir güldürü denemesi niteliğindeki. gişesi başarısız 'The Hudsucker Pımy-Bir Şirket Komedisi'yle iki yıl önce hayranlarını biraz hayal kınklığına uğratan. yapımcısı VVarner Bros'u da zarara sokan Coen kardeşlerin bu kez doğup büyüdükleri yöreye ve başarılı oldukları kendi stillerine dönerek ve ilk kez gerçek bir olaydan yola çıkarak çektikleri 'Fargo', belgesele yakın. aynntıları önemseyip değerlendiren. nesnel. gözlemci \e 'cool' bir yaklaşımla görüntülenmiş. seyircisini baştan sona kıskıvrak içine çeken, esaslı bir yeni kara film (Neo-Noir) başyapıtı. Yaşamı. başta parasından hiç koklatmayan zengin kayınpederi olmak üzere sürekli onu horlayıp duraniara karşı kendini savunmakla geçen. gergin ve bastınlmış ama temiz ve düzenli bir kişiliğe sahip. saplandığı borç batağından çıkabilmek için tuttuğu iki kirahk katile (her zaman harika Steve Buscemi'yle İskandinavya asıllı. hıç konuşmaz. ürkütücü bir Bruce NVUlis'i andıran Peter Stormareı. hamile kansinı (Kristin Rudrud) kaçırttirıp kuşkucu. cimri kayınpederinden (Harve Presnell) yüklü bir fidye kopartmavı pianlayan. taşralı. ezik. sünepe bir oto satıcısınm (VVilliam H. Macy) öyküsünü anlatıyor 'Fargo'. Uyanık geçinen taşkafa aile babası satıcımız. fidyenin azıııı. filmin başında, randevulaştığı barda görüşüp anlaşarak evinin anahtannı teslım ettiği iki kiralık katile \ermeyi. çoğunu da eebe atarak feraha çıkniayı tasarlarken. kızını kaçıranlara fidyeyi bizzat kendi eliyle sunmakta ısrar ve inat eden kayınpederi yolıına taş koyuyor her zamanki gibi. L'fuk çizgisinin bile belirsizleştiği. karlarla örtülü. ıssız. soğuk ve bembeyaz yörede, durduk yerde. pisi pisine önce bir polisi. sonra da yoldan geçen iki genci, tanık bırakmamak için \urup öldürerek işi yüzlerine gözlerine bulaştınyor sürekli birbirleriyle Unutulmaz bir klasiğin Amerikan versiyonu Cok yıllar öncesınin kimi şasirtmacalı. hatta şoke edicı sahnelerivle belleklerde yer etmis filmlerinden biri\di. Fransız si- nemasının Alfred Hitchcock'la asik at.ın gerilıtr ustalaruıdan Henri Georges Clo- uzot'nun "Les Diaboliques-)jeytan Ruhlu İnsanlar"*ı (1955). Son dönem'de. dolarla- rı bastırıp telıf haklarını satın alarak bazı unlü vabancı filmlerin Amerikan \ersi- vonlarını vapıp pıyasava süren Hollyvvo- od'un özellıkle Franssz filmlerine vönelık. doymak bümez -remake->enidençe\rinr ıştahınn sütı gö^terışlı örneğı diyebılece- ğııniz "Diabolique-Şe>tanca" aslında as- Fına çck sadık kalarak Clouzotnun bu unutulmaz aerılım klasıöinı üünümüze ta- Polisiye edebıyatın namlı ustalarından Boileau-Narcejac ikilisinin ünlü bir kara dizi romanından CCellequi n'etait plus') 40 yıl önce Clouzot usta ehv le bevazper- deye uyarlanarak sınenıa tarihme gecmi^ bu siyah-beyaz. iilet aibi heyecan \enici başyapıtı. görünürde zorba. maço bir er- kek okulu müdürünün baskısın- dan gına getirerek kadın dayanis.- ması içinde müdürü ortadan yok eden. despot adatnın hastalıklı. zayıf kişılikli kansıyla fettan met- resinin işbirliğine \e sürpnz bir finale bağlanan tüyler ürpertıcı bir cinayet entrikasına dayanıyor- du. yaşı tutan sınemaseverlerın anımsayacağı gıbi. Müdürü Paul Meurisse'in. karısını (yönetmen Clouzot'nun da sevgili kansı olan)\eraClouzofnun.çekıcı sa- rışın metresinı de Simone Signo- refnin canlandırdığı Fransız kla- >iğine neredeyse aynen bağlı ka- lan bu yeni renkli. göz alıcı Ame- rikan remake'indeki değisiklık. orijınal filmde ıkılı oynayan met- resiylebırlıkte. karısını aşın heye- canlarla. büyük şoklarla öldüre- rek malına-nıülküne konmayı planlayan "kötü" müdürün yaka- sına yapışıp sonunda olayı çö- zümleyen. feleğın çemberinden aeçmiş >aşh polısın (unutulmaz Charles Vanel) yerıni. kansere bir iöğsünü kaptırmı^. deneyimli. emekli. valnız bir kadın dedektı- fin (Kathy Bates) almış' olması. Ve havu- zun dibıni bo\ lanıis bir ölüyken dirilnıis müdürün karı>ı\la metresi tarafından bu kez gerçekten öidürüldüğü. Kathy Ba- tes'ın de kötüşe müMahak diyerek iki ka- dının vaptığını. sonda aeık etmediğı. hay- 1) uzatılmiş kanlı t'inalı de aslından farklı. Birbirinden rol çalan yıldızlar MT\"\e klipler. reklanı filmleri çeke- rek \e Johnnv Depp"le Mar> Stvıart Mas- terson'u yönettiği "Benm ve Joon**la (l') c )2ı ılk kez adını duyuran. Montreallı Jeremiah Chechik'ın yöııettıği. "Les Di- aboliques"in Amerikan \apımı \enıden v'e\rinıınde. Simone Signoret'in rolünü günümüzün ünlü Hollyvvood starı Sharon Stone,\'eraClouzot'nunkınıFransız sine- masımn ııarın. masum. meleğımsi görü- nüşlü ilahesi. hat'iften yanaClan si^mi^. ağzı sarkmış*. apıık tenli. kınlgan dilber IsabeHeAdjanioynuyor. Paul Meurisse'tn yerinı ChazzPalminteri'njn. polis Charles Vanel"ınkınıde KathvBafes'inaldıöı~Di- abolique-Şe\ianca"da. kimi lezbiyen ima- lara da davetiye çıkaracak şekilde iki ka- dının ılişkisinı öne çıkaran yönetmen Checkik finali de değiştirmeyi yeğlemiş. Chechik'in düzmece cinayet i^lenirken TV'de seyredılen. geçımsiz karı-koca dır- dın üstüne. 1966 yapımı MikeNicholskla- sığı ~\\ ho's Afraidof \ irginia VVoolf-Kim KorkarHainKurttan'adlı EdwardAlbee uyarlamasından sahnelere de yer veren, göndermelere. türün kalıplanna açık an- latınıına. parlak görüntülere. birbirlerin- den rol çalmaya hazır. hırsiı, ünlü oyun- cularının performanslarına pek diyecek yok. Ögrencılerın yemeğinden bile kısan za- lim müdürkocasından boşannıak isteyen. rahibelıkten öğreımenliğe geçmiş. kalp hastası. ezik ve kocasının metresine kucak açan Isabelle Adjani'yle. hırsiı. kararlı. seksi sarışın matematik ögretmeni metres Sharon Stone'un sürüklediği. kadın psiko- lojisı üstüne odaklaşarak ünlü bir Fransız klasiâinden 199ü'laraaktarılan bu Hollv- wood usulü korkulu. gerilimlı, kanlı "fılm noir" denemesi. aslınınbaşarısına. etkıle- yiciliğine kesinlikle ula^amıyor bizce. Vaktiyle. sular taşan banyo ku\etinden ağır ağır doğrulup kalkan ceset Paul Me- urisse'nin zavallı karısını kalpten götür- dükten sonra tersine dönmüş korkunç tak- magözleriniçıkardığı gıbisindensiııırbo- zucu. sürprız sahnelerıyle bizım kuşağın belleğine kazınmış bir gerilim klasığinın anısına kuşkusuz saygısızlık eden "Şey- tanca". öteden beri Amerikan yeniden çevrimlerine gıcık oluşumuzu da haklı çı- karan. albenili. cilalı bir Holly\vood-Sha- ron Stone yapımından öteye anlam ve önem taşımayan bir genlim çeşitlemesi. Bizi hiç germedi. ama hem buz gibı hem de acayıp ates,li olabüen günümüzün sarı- şın tannçası Sharon Stone'un çekim ala- nına kapılmışlara ve Clouzot"nun bu fil- me kaynaklık eden klasiginden habersiz yeni kuşak sinemase\erlere ilginç gelebi- İir yine de ~Şe>tanca". Bir de bu Cürürvıf- lah olmaz. kayitsız-şartsız tutkunlarına... Şeytanca Diabolique / Yönetmen: Jeremiah Chechik / Senarist: Don Roos, Clouzot'nun "Les Diaboluques"inden / Kamera: Peter James / Müzik: Randy Edelman / Oyuncular: Sharon Stone, Isabelle Adjani, Chazz Palminteri, Kathy Bates, Spalding Gray, Allen Garfield, Adam Hann-Byrd, Shirley Knight 1996 ABD (WB), Beyoğlu Emek, Harbiye As, Etiler Akmerkez, Istanbul Princess. Çemberlitaş Şafak, Bakırköy 74, Kadıköy Süreyya, Altunizade Capitol, Galleria Prestige sinemalannda. atışıp takışan. iki beceriksiz sersenmiz. Bu cinayetlerle kana bulanan kaçırma planının giderek sarpa sardığı filmin yanm saatinin bitiminde. meslek yaşamının ilk cinayet soruşturmasını üstlenen hamile kadın polis (Frances McDormand) devreye giriyor. Coen kardeşlerin eski filmlerinden anımsadığımız. genelde tuhaf. kaypak. antipatik karakterlere aykırı kaçan. sıcak. olumlu. hoşgörülü bir kahraman diyebileceğimiz. (Joel Coen'in de 12 yıllık kansı olan) Frances McDormand'ın canlandırdığı. irikıyım. mazbut kocasının habire beslediği her an yiyip içen, hep sabırlı. sakin. nazik. 7 aylık hamile polis şefimiz. neden sonra bu cinayetlerle kaçırma olayını bağdaştırarak düğümü çözecektir... On yıl önce kara film türüne yeni bir soluk getiren. biranlamda. esinlendirdiği. günümüzün Quentin Tarantino N b. gibi moda yönetmenlerini de haberleyen. tokat gibi çarpıcı ilk filmlen v Blood Simple-Kansız'la (1985) Amerikan sinemasında fırtına gibi esen Coen kardeşlerin çıkışı. sonraki yıllarda da sürdü. delidolu polisiye komedi '.\rizona Raising1 (19871. polisiye edebiyata ve Dashiell Hammett'e saygı niteliâindeki. bizde uösterilmeyen 'Miller's Crossing' (Î989) ve 1940lı yıllarda tiyatro yazanyken HollvAvood'dan çalışma önerisi alan. tıkaıınıış bir senaristin (John Turturro) öyküsünü anlatan. Cannes festtvalinden Altın Palmiyeli. giizelim 'Barton Fink'le (1991). Kaosa dönüşen bir kaçırma Büyük yıldızlarla ve büyük paralarla çalışmaya yönelmeden. düşük bütçeli, ilkelerinden ödün vermeksizin. doÇru bıldikleri yoldan <.aşmadan. alışılmit» ticari klis;elere sapmadan. aynı ekiple birtakım "yüksek voltajlı', sıkı filmler yaparak özel hayranlar edinen yönetmen Joel Coen ve senarist- yapımcı Ethan Coen kardeşlerin bu son filmleri. öyküsü \e üslubuyla doğrusu meraklısına büyük sinema keyfi \eriyor bir buçuk saat süresince. Sözgelişi Ucuz Roman'la 'moda' haline gelen Tarantino'nun o kabına sığmayan. coşkun taşkın. saldırgan stiline karşılık, soğukkanlılığın, ince ince dokunmuş olay-ilişki örgüsüyle humorun öne çıktığı, aynntıların da hakkını veren Coen kardeşlerin sinemasımn üsîünlüğü tamşılmaz son tahlılde. Coen'lerin. anlatılanın nerdeyse bütün girıntisini çıkıntısını görüntülemenin üstesinden gelerek akıp giden. kişisel gözlem ve aynntılarla örülmüş. soğuk. yalın ve ironik anlatımının yine doruğa çıktığı. Amerika'nın kuzeyi ve soğuğu anvştıran o donuk 'orta batı melankolisi'nin de duyumsandığı 'Fargp'yu. gülünçlü. gırgır bir korku filmi dehşetiş le. bu polisiye soruşturmanın yolları girtikçe kesişen (kadın polis şefi. oto satıcısı. kayınpeder \e iki aykın kiralık katil gibi) özgün karakterleri arasında gide gele. soluksuz kalarak ve hep bıyık altından gülümseyerek. zevkle seyrettik özetle. Az sayıda kamera hareketine. uzun planlara ve plan- sekanslara rastladığımız filmin dehşetengiz finalindeyse çenesinden yaralanmış. ge\eze Steve Buscemi'nin başına gelenler kolayca unutulur gibi değil. Meraklısınca kaçınlmaması gereken 'Fargo'yu şimdiden haftanın filmi ilan edebiliriz kısacası. ABD/Dünya Karması:1 UzayUar: 0 Gösterime girdiği 4 temmuz gününden iti- baren hasılat rekorlan kırarak şimdiden Holly- \vood"un box-office şampiyonu filmlersırala- masının ön saflarını zorlayan. ABD'de ner- deyse "kitlesel bir histeri'v le karşılanıp yoğun ilgi gören -Independence Da> - Kurtuluş Ğii- nü"nü. bu haftanın sinema mönüsünde önü- müze sürülen ana yenıek olduğu için tıklım tı- kış dolu bir salonda gidip gördük mecburen. Karşımıza. şimdiye dek iyice aşina olduğu- muz cinsten. içine beylik görüş ve yaklaşmı- lann boca edildiği. gişe başansı geçmişteki ör- neklerle doğrulanmış bazı türlenn karışımı nı- teliğinde, etkileyici birgörselliğe sahip. tadı tu- zu hadi yerinde divelim ama pek doyurucu sa- yılamayacak bir fantezi bilim- kurgusal aksiyon çorbası çıktı! "KurtuluşGünü". yedinci sa- natın utkunu açan yaratıcı yö- netmen usulü. aydınca ve özgür- ce yaklaşımın tam tersi bir tica- ri zihniyetin ağır bastığı. tanıtı- mı. pazarlanması ve zamanla- ması beceriyle yapılmış. gişe kâygısı güden. büyük bütçe. sfüd"yo ve ekip yaratısı dıyebile- ceğimiz. gelecekte dünyayı im- ha edebilecek olası bir uzaylı istilası üstüne tezgâhlanmış. yep yeni ve iddialı bir Ameri- kan eğlenceliği. klişedeyişle Hollyvvood'aöz- gü. parlak bir bilimkurgu-serihen fantezisi. Felaket filmiyle savaş filmi çorbası... Film. evrende yalnız olup olmadığına hep yaman meraklanan insanoğlunun. sıradan bir yaz gününde. yeryüzünü yerle bir edecek. de- vasa bir uzay gemisinin çıkagelmesiyle karşı- laştığı dünyanın sonu tehlikesini nasıl berta- raf ertiğini \e se\gili E.T.'nin tam karşıtı. bir- takım tehditkâr uzaylıların nasıl hakkındaıı «zeldiğini hikâye ediyor özetle. Her renk. cins ve ırktan uluslann birleşip. tabii ki en kahra- man Amerikalılann liderliğinde el ele vererek dünyamızı kötü uzaylıların şerrinden ve in- sanlığı kavurucu "ısı ışınlan'yla yok olmaktan kurtarışını. hayli şo\enist tarafından ve çizgi roman basitliğiyle aktaran "KurtuluşGünü". Alman yönetmen Roland Emmerich'le sena- rist (\eyapımcı) Dean Devlin'in eseri. Genel- de Amerikan kültürünün. her yıl Hollyvvood aracılığıyla üretip pazarlayarak bütün dünya- ya kakışladığı. bü\ ük kitleye yönelik kotanl- nıış. çok masraflı. şenlikli. şamatalı. gösteriş- li üstün-yapım geleneğinden bu kez 19%"da kısmetimize çıkan bu filmde. çeşitli türleri har- manlamış Emmerich - Devlin ıkılisi. 1980lerin sonuna doâru transfer olduûu Kurtuluş Günü Independence Day / Yönetmen: Roland Emmerich / Senaryo: R. Emmerich, Dean Devlin / Kamera: Karl Walter Lindenbaum / Müzik: David Arnold / Oyuncular: Bill Pullman, Jeff Goldblum, Will Smith, Mary McDonnell, Judd Hirsch, Margaret Colin, Randy Quaid /1996 ABD, Fox (Özen Film) Beyoğlu Lale. Bakırköy Avşar. Bakırköy incirli, Kadıköy Reks, Galleria Prestige, Atrium Prestige sinemalannda. Hollyvvood'a "Moon 45". "L'nh'ersal Soldi- er". "Stargate - Y'ıldızlara Geçit" gibi gişesi parlak. fantastik filmleriyle kendini kabul et- tiren Alman yönetmen Roland Emmerich'in başarı reeetesi eşittir 1970'li \ ıllarda moda olan Irvin Allen"\ari felaket filmleri türü artı vatanseverlik \e kahramanlık edebiyatı para- la\an "En UzunGün". "K\vain Köprüsü" gi- bi görkemli. epik savaş filmleri türü. Cok kah- ramanlı. heyecanlı, inanılmaz görsel efektle- re. teknolojik lıokus- pokuslara. bilgisayar triiklerine dayanan. değişik tonlarda ve alışıl- nıış bir tempoda seyreden bu 'türler bileşimi" eğlencelik. nispeten ilginç sayılacak ılk yan- sından sonra tahammülü zor bir hamasi, vatan (dünya) millet (Amerikalılar) muhabbetine sardınyor işi. İyice Amerikan övgüsüne dü- men kırana filmin beylik, şovenist özü git gi- de belirginleşiyor. Bunca yıldır yakından aşina olduğumuz bi- limkurgu filmleri tanhinde. Spielberg'in "Clo- se Encounters - Lçüncii Türden \akınlaşma- lar^ından George Lucasın "Star \Vars - Yıl- dız SavaşlarTna kadar uzatılacak nicc uza> fantezisinin anılannı da tazeleyen "Kurtuluş Günü'"nün. tepeden tırnağa kötü niyetli. yer- yüzünü un ufak etmeye kararlı. düşman uzay- İı motifi ve UFO paranoyasıyla pompalanmış klişe senaryosu. kimi mantıksızltklarla çizgi roman yüzeyselliği içeriyor. Cok ileri birtek- nolojiye sahip. saldırgan uzaylı- lara karşı verilen kurtuluş müca- delesinde başı çeken. evliliğini yürütememiş. bilgisayar dehası. Yahudi bir bilim adamı (Jeff Goldblum), astronot olma iste- ğini NASA'nın geri çevirdiği, gözünü budaktan esirgemez. zenci bir pilot (\Vill Smith) ve Körfez Savaşfnda uçak filosuna komuta ederken gösterdiği kah- ramanlıklarnedeniyle Beyaz Sa- ray"a seçilmiş. önderlik sorumluluğuyla ruhu- nu taşıyan. beyaz. anglosakson. Protestan Amerikalı bir ABD Başkanı (Bill Pulman)gi- bi stereotiplerin dayanışması ve işbirliğiyle ka- çınılmaz mutlu sona eriştiğimiz "Kurtuluş Günii w . fazla önemsenecek. kalıcı bir yapıt değil. Ama popüler düzeyde. parlak bir gişe filmi. Görsel efekt cilasıyla parlatılmış, bilgi- sayar oyunu gibi çekilip yönetilmiş. fınaldeki Amerikan uçaklannın düşman uzay gemisine sorti'ler yaptığı gibisinden sahneleriyle hayli çocuksu kaçmış ve VVells'in "Dünyalar Sava- şı~yla "Zelzele"nin rastlaşıp buluştuğu. renk- li felaket filmi gibi bildik bir bilim- kurgusal seyirlik. Öncelikle türün meraklısı için. KEDI GOZU VECDİ SAYAR Umutsuzluk Bugün canım yazı yazmak istemedi. En iyisi size bir şiir okuyayım. Daha doğrusu bir taşlama. Kedi- lerin başucu kitabı "Azizname"öen. Taşlamanın adı: "Giden Gelen". Başka kavga yok, kavgamız, sen ben... Bizde gideni aratır gelen, Kim gelecekse belli önceden... Sakın sanma ki bikes gelir, Bir teres gider, bir teres gelir! önce olanı son gelen bozar, Planını buz üstüne yazar. Yazboz tahtası, değmesin nazar... Nevheves gider pürheves gelir, Bir teres gider, bir teres gelir! Yapılmış şeyi yenisi söker Sonra da kalkar geçmişe söğer; Yapar eder de bir de tüy diker... Gider, ardından bir de ses gelir, Bir teres gider, bir teres gelir! Model Almandır, sonra Fransız... Ondan da döner, cayar imansız. Amerika'ya benzer amansız; "Vıy mösyö" geçer, "olrayt yes" gelir, Bir teres gider, bir teres gelir! Bir koltuk için bu ne emektir! Bılinmez, nasıl nane yemektir... Maksat bizleri kafeslemektir, Bir kafes gider, bir kafes gelir, Bir teres gider, bir teres gelir! Önce geçmişi etmeli inkâr, Demokraside yoktur ihtikâr, Din ticareti, bire beşbin kâr. Inkılap diye başta fes gelir... Bir teres gider, bir teres gelir! Her taraf harap, bir taraf gülşen... Her zaman böyie, birkaç kişi şen... Nutuklar aynı, yalnız değişen; Tiz sesli gider, sesipes gelir... Bir teres gider, bir teres gelir! Tam sözün şimdi geldi sırası: Sızlar içimin derin yarası, Görüp âlemde bu ihtirası, Dostlar, aklıma son nefes gelir... Bir teres gider, bir teres gelir! • • • Bir tane de "Hazret-i Dangalak"\.an okuyalım mı? Taşlamanın adı "Bilmece": Bir bilmecem var sizlere, Nice ileri mileri gelenler, Nice büyükler müyükler, Genel menel müdürler falan fitân, ' ' ' ' ' Bakan makan Başbakan maşbakanlar, Vesair mesairler, Daha daha kimler mimler, Bir sorum var hepinize mepinize, Bilen parmağını kaldırsın; Söyleyin lütfen, Kaçıncı yüzyılın, Hangi yılındayız? BUGUN AKBANK6. LLISLARARASI CAZ FESTt\ALİ kapsamında Cemal Reşıt Rey Konser Salonu'nda saat 18.30'da Abdullah Ibrahim Ûçlüsü'nün konsen saat 21,30'da da Steve Turre & Sanctifted Shells konseri izlenebilir. AKSANAT'ta Caz Festivali kapsamında saat 15.00'te Steve Turre'nin semineri. saat 13.00"te "Airto Moreira, Rhythm and Colours", saat 18. 00de de "Eric Dolphy, Last Date" başlıklı belgesel filmler Ingılızce orijinal halleriyle laser-disc'ten izlenebilir. TARANTA BABli KL LTÜR MERKEZl nde saat 19.00'da Muazzez tlmiye Çığ'm "Siimer'de Edebiyat ve Din" başlıklı konferansı yer alıyor. EVRENSEL KÜLTCR MERKEZİ nde saat 15.00'te Norman Jovison'ın yönettiği "Danıdaki Kemancı" başlıklı film. saat 19.30'da da "Bana Giizel Bir şey Söylesene" başlıklı stand-up komedi izlenebilir. BEKSAV'da saat 18.00"de Gültekın Tekın'ın "Barılı Bİr Gezegenin Gözünden Güneydoğu Coğrafjası ve Mardin" başlıklı dia gösterisi. saat 19.00'da da "Vağmurdan Önce" adlı film yer alıyor. (Tel:34<> 91 55) SAHAF CAFE KÜLTL R MERKEZİ nde saat 17 00 de "Bereketli Topraklar Üzerinde" başlıklı film izlenebilir BAKIRKÖY BELEDtYE TİYATROLARI Y1NUS EMRE KL LTÜR MERKEZİ'nde saat 20 30 da "Hacıvatmaz" adlı ovun sahnelenivor. İstanbul Devlet Tiirk Müziği Korosu sezonu açıyor Kültür Servisi-Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu. 20 ekim pazar günü saat 11.30'da AKM'de düzenlenecek konserle yeni sezona merhaba diyecek. Ender Ergün yönetiminde. solist Cetin Körükçüoğlu ile saz sanatçılan Aziz Şenol. Filiz Yayla ve Birol Yayla'nın katılacağı konser iki bölümden oluşacak. İlk bölümde. Dede Efendi'nin yapıtlarından ve klasik Türk müziğinden örnekler sunulurken. ikinci bölümde ise çeşitli saz eserleri seslendirılecek. Bu sezon açılış konsenni kaçıranlar için. 27 ekim pazar günü koro programını tekrar edecek. YENİ BAŞLAYANLAR BLUE N THE FACE Yönetmen VVayne Young ve yazar Paul Auster büyük bir oyuncu kadrosuyla Brooklyn'de geçen yaz sezonunun en iyi filmlerinden biri olan "Smoke" için bir araya gelmişlerdi. NVayne ve Auster için uzun emek getiren bu film. kadın ile erkeği. siyah ile beyazı. eğitimli ile cahili oldukça hümanist bir açıdan aktaran geniş karakter yelpazesiyle başanya ulaşınca. yazar ve yönetmen yapımcıları Peter Nexman, Greg Johnson ve Hisami Kuroi\va. başroldeki oyuncuları ve mekânları sabit bırakarak ikinci bir film yapmaya karar veımişler. "Blueinthe Face" "Dumanv 'dan etkilenmiş. ama daha çabuk ve daha az masraflı bir film. Bir haftadan daha kısa bir zaman dilimini kapsayan bir çekim planı ve mütevazı bir bütçe hazırlayan Wang ve Auster senaryolannı çabucak hazırlamışlar. Brooklyn'de yaşayan insanlar üzerine neredeyse tamamen doğaçlama bir film olan "Blue in the Face"de Harvey Keitel. Roseanne, Michael J. Fox, Lirv Tomlin, Ru Paul. Jim Jarmusch ve Madonna bir arava aeliyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle