26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 10 EKİM 1996 PERŞEMBE 18 SPOR Paris'te oynanan özel maçta Fransa karşısında hiçbir varlık gösteremeyerek farktan kurtulamadı VIillitalvuıı ıııoral bozduFransa: 4 - Türkiye: 0 STAT: Paıc dev Prınces (Paris) HAKEMLER: .7 £ Uontenoca Comado (6) L G Codez Bapısta (6) L Mamıel Sımoes (6/ (Portekiz) ¥YOi\S\:Barthe:(6) KarenbeuC) Goma (6) Blanc (6) Thurum(6) Idk ~6 D/eteıt 5) Lamouchı (5) (dk 23 Candela 6) Deschamps ('') Zıdane(^) PetwU6) (dk 65 Ga\a 5) Dı/oıkaeff C) Loco (6) (dk "7> Pııts 6) l\.9Aİİ\T.:Rııştu<5) Recep<3> Ogıın (3) Alpa\ (3), Bıılenr (4) 4ıtf (3ııdk 46Saffer3j Tohma\ (3)<dk 70 Erkan 2) Lnat<3)ldk 30Oğuz 4) Cehll3)ldk 60Serdar 3).Abdullah(4) B Hakan (3) (dk 7 5 \feh- met 2) GOLLER: Dk 33 Blanc dk 35 Peiıos dk 50 Dıjorkaeff dk 82 Pııes SARI KARTHR: Goma Zıdane (Fransa) R4RİS(Cumhuri>et)-Tarthımız- de ilk kez karşılaştığımız Fransa "dan ı>ı bır sonuçla donmek îstıyorduk Ama olmadı Ozel maç olmasına karşın. oyunda 'dengeyi'kuramadık. rakıbın > uksek temposuna a> ak uy - duramadık Sonuçta da, Fransa'ya 4-0yenıldık \e Dunya Kupası Ele- me Grubu'nda San Manno ıle oy na- yacağımız maç oncesı hıç de ıvı 'sinjaller'vermedık Oysa. teknık dırektor Mustafa Denizli. maç oncesı >aptığı açıkla- mada. Fransa'ya karsı Belçıka tak- tığını sahay a > ariMtacaklannı soy lu- yordu. ancak bu taktık tutmadı Fransa'nın. ozel maç olmasına kar- şın kar^ılaşmav ı cıddıye alması. sa- hada o> nanan futbola tempo kazan- dırdı Savunmada kademeyı maç boyunca kuramadık, orta sahada pres yapmadık. çok top kaybettık Gol bolgelerınde çoğalamadık. 'bi- linçsizce" ataklar urettık Hucumda B. Hakan. toplan seyretttı. pozıs- yonlara gırerken 'ürkek'davrandı Savunmamız rakıp ataklan dur- duramadı. kısa surede oy undan duş- MAÇIN ELEŞTİRİSİ / METIN TEZCAN PARİS - Peşinen söy- leyelım, Fransızlar tam ıstım üstünde bır takım. Bu takımla on kez kar- şılaşsak, onunda da ye niliriz. Ancak mil- li takım ıçın iyı şeyler soylemek olası de- ğıl. Defansımız, yanlanndan geçen Fran- sızları görernemiş bile. Orta sahamtz, adamlan tutmak için koşuşturmaktan for- vete top bile uzatamamış genellıkle. For- vet ise girdiği birkaç pozısyonu kullana- mamış. Böyte bir takım nasıl gof atabılır, Sadece Golleri Saydık nasıl kazanabılır? Yani, işın özeti; takımımız birden onbi- re, sonra da yedekleri ile 'sıfıra sıfır, el- de var sıfır1 ! oynadı. Yaptığımız tek şey, Fransızlann gollennı "1, 2, 3, 4"dıye sa- yıp santra yapmak oldu. Oyun disıplının- den uzak, hucuma kalktığımızda bile ra- kıp kaleye gıdecekken kendı eksenımız etrafında donüp topu ge- rıye çıkaran bir düşünce ıçinde. pozitif bir futbol- dan soz etmenın anlamı yok. Aslında, ışin en ilgınç ve üzücü ya- nı, milli takımımızın özel maçlan cıddıye almamak gıbi son yıllarda ortaya çıkan bır duşunceyı alışkanlık halıne getırmesı. Fransızlar mıllı maçı ne kadar cıddı bır hava ıçinde oynamışsa, bizim takım la- ubalilığın bır ornegını daha verdi.Yenilgı- den çok, ışte buna üzüldük. tuk Kisaca. Fransa, bızı savunma- da 'hallaç pamuğıT gıbi dağıttı 29 maçtır yenılgı >uzu gorme>en Fran- sa. maç bovunca ovuna ıstedığı gı- bi >on verdı Daha farklı yenılme- dıvsek bunubırazda Fransa ione- tının kaçırdığı gollere bağlavabıh- rız Fransa'ya sadeceyanmsaat da- yanabıldık Neoldu>sabundan son- ra oldu \e arka arkaya fılelenmızde 2 gol gorduk Gol perdesi 33 dakı- kada Blanc ıle açıJdı Daha. yedıöı- mızbugolun •şokunu'uzenmızden atamadan. *hatalarzinciri'35 dakı- kada 2 golu yememıze yol açtı Skor2-0olduktansonra. sahada •amatöriergibrdolaş.- tık durduk Vapılan oyuncu degışıkhklerı bile. skorun artmasını onleyemedı. saha- da sergıledıöımız 'berbat' futbol değişmedı Ikıncı \anda Fransa. fut- boldan guzel ornekler \erdı Fransa bıze. oyunun nasıl ku- rulduğunu. gol bolgelerıne nasıl ınıleceğının dersıni \e- rır gıbı\dı Bu \anda kendı- nı sıkma> an Fransa. 2 gol da- ha buldu \e sahadan 4-0'lık aalıbıvetleavnldı NOTLAR Gurbetçilerden büyük destek PARİS (Cumhuri>et) - Fransa-Turkne mıllı ma- çına Turk taraftarlar bu- vuk ılgı gosterdı Kars.rlaşma oncesı bın- lerce Turk seyırcı Parc de Prınces Stadı nın etrafını sararken Fransız ozel tımı- nın, stat çevresınde aldıgı guvenlık onlemlerı dıkka- tı çektı Stat etrafında kui} uçun- mavan gu\enlık gore\hle- n. herhangı bırolay çıkma- masi ıçın oldukça dıkkatlı da\randılar Fransa-Turkıye mıllı maçını ızlemeve gelen Turk taraftarlar arasinda. ba\ an se> ırcılenn fazla ol- ması dıkkatçekerken orga- nızasyonyetkılılerı. yakla- ^ık 10 bın bıletın Turk se- yırcılere satıldığını açıkla- dılar \etkılıler. maç once- sı 45 bın kişilık Parc de Prınce Stadı'na gelecek Turk se\ ırcılenn artabıle- ceğı konusuna da dıkkat çektı Parıs te oncekı gun baş- layan \agis.ın de\am etme- sı sonucu. Parc de Pnnce Stadı'nın zemını oldukça >umus.ak hale geldı Teknık dırektor Musta- fa DenizU. maç oncesı \ ap- tığı açıklamada. >ağiş.ın devam etmesının. ovun planı uzennde herhangı bır değı^ıklıge engel olus.tur- ma\acaSını l d Fenerbahce Tayfun yine yok HİLMİTÜRKAY Fenerbah- ç e c j e Ta>fun panığı Be- şıktaş maçı oncesı ısınır- ken ayak bılegı burkulan ve Juventusdahıl bırçokonem- lı maçta veşıl sahalarda n uzak kalan genç oyuncunun dunku antrenmanda sakatlı- ğının y ınelemesı teknık kad- royu endışelendırdı Takım- la bırlıkte antrenmanlara başlayan genç oyuncunun. dunku çalı^mada aynı yer- den ıkıncı kez sakatlanması uzerıne bır açıklama yapan kulup doktoru \sım Eİay- kan. genç oy uncunun Manc- hester L nıted maçına kadar ıyılesecegını bıldırdı Tay- fun'un Bursa ve \laıi«hes- ter nıaçlannda da fonna gı- yemeyecegı yolundakı ıddı- alar ı-,e doârulanmadı Teknık dırektor Lazaroai. Tayfun'un venıden sakatlan- masını 'şanssızlık' olarak de- ğerlendınrken "10 gun için- öe3 onemli maçımız var.Tav- fun'un oynamasını isterim" açıklamasını yaptı Tank terörii Fenerbahçe'nın son gun- lerdekı problemlı futbolcusu Tank bu kez de antrenman- da olay çıkardı Takıma uyum saglayamadığı gerek- çesıyle Kocaelıspor'a kıra- lanmasi gundeme gelen genç oyuncu dunku çalışma- da once Kemaleftin sonra da Tuncay'la tartıştı lkılı mucadelelerde rakıp- lenne oldukça sert hareket- ler yapan Tank'ı dıger tut- bolcular ve teknık dırektor Lâ2a»onı gûf lukle yatistmr- ken yonetıcıler genç oyun- cunun uyarılacaâını bıldır- dıler Cözler sehir merkezinde Salonlar paylaşılamıyor DENİZ DERİNSU lstanbui'dakı spor »aionlan paylaşılamıyor Bırzamanlarbasketbol \o- leybol \e hentbol. Spor Sergı Sarayı - Baglarbasi - Altunıza- de uçgenı arasinda oynanırken zamanla \apılan venı salonlar. bu dalların çeşıtlı yerlere da- gılmasına neden oldu Artık basketbol denılınce akla Abdı tpekçı \e Avhan Şahenk gelı- yor Voleybol yıne Bağlarba- şı"nda vapılan ek salonlarda oy nanırken hentbol Altunızade ve Bayrampaşa arasinda pay- laşıldı \ncak spor dalları. buyu- yenlstanbul'unmerkezıyerle- nne tasımnak ıstıyor Mıllı ve A\mpa Kupası maçlannı \kat- lar'dakı yenı spor kompleksın- deoynamak uzere Istanbul Be- ledıyesı'ne basvuran Hentbol Federasvonu Genel Sekreterı \dnan Zeytingöz, "Ozellikle milli maçlan artık İstanbul'da daha bü>uk se.u'rci kitlelen onunde mnamak istiyoruz. İs- tanbul Buyukşehir Belediyesi bize \ardımcıolacağını so> ledi. Eğer bu gerçekleşırse hentbol açısından da olumlu bir adım olur"diNekonustu Istanbul Buyuk^ehır Beledı- yesı Spor Etkınlıklerı Muduru Mehmel Atalay ıse su an ken- dılerıne bağlı 8 salonun bulun- duğunu belırtırken "Bunlann içinde en gözdeleri Akatiar S- por Kompleksi'vle Okmeyda- m'ndakisporsalonu. Ancakbi- raz daha gerçekçi olmak lazım. Hentbol \e voley bolda lig maç- lan azkişi tarafindan takip edi- liyor. Bunun için de o salonlan açmamız soz konusu olamaz. Onemli milli maçlar ıçin her turiu >ardımı yapmaya hazınz. Diğer karşüaşmalar ise eskisı gibi oynanmaya devam ede- cek'dedı GÖRÜŞ/KEM4HLISL Sus Pus Bir Federasyon Ne yaparlar. ne ederler, bılen yok Demırperde gı- bi! Fransa ıle A mıllı ozel maçımızı bile tesadufen bır arkadaş duğununde Ayhan Bermek'le otururken oğ- rendık Masada, Erkan Özerman Bey de vardı O da şaşırdı Sayın Bermek'e bır haylı sıtem ettı ve de haberı ol- saydı yapacağı organızasyonlaria ılgılı oyle hanka şey- ler anlattı kı Saatlerce konuşuldu Netıce ne oldu, bı- lemıyorum, ama Erkan Bey'ın, "Şenes'/ tanırım, ya- pacaklarını zannetmıyorum" demesı enteresandı Ozetle başlık gıbi federasyonumuz uykuda Her hafta hakemlerı. sahaları. saatlerı ılan edıyorlar, lıg maçlan oynanıyor, hanka bır ıcraat1 Koşe yazarları bar bar bagırıyor, kımın umuru TV'ler bombardıman edıyormuş boşver, kapat TV'yı dınleme geçer gıder Sayın Şenes Bey'ı hıç maçta goruyor musunuz 7 Ge- çenlerde GS - Sarıyer maçına gıdebılmış Futbol Fe- derasyonu Başkanı hıç maça gıtmez mı9 Fenerbah- çelı başkan, Fenerbahçe'nın tek lıg maçında yok 3+1 'lyapmışsın, 4+1,5+1 neyazar. Ipın ucunu kaçır- mışsın Kulupler, futbolcular neredeyse federasyona kufure başlayacaklar, ceza gucun yok. Sayın Demi- rel'ın kafasına pet şışe atılır, ceza yok. GS'ye para at- tığı ıçın ceza var, ama maç Izmır'de! Ne ceza değıl mı'? Adamı aptal mı zannedıyorlar? Uluslararası hıçbır faalıyet, organızasyon yok Olımpıyat Komıtesı. Istanbul 2004 dıye çırpınıyor Futbol Federasyonu, Avrupa - Dunya Kupası ıçın sus pus Velhasıl yaz yaz çok dert var Olu toprağı altında yat- mak acaba çok mu keyıtlı9 Bence o toprağı bır an on- ce kaldırıp mezardan çıkmak lazım Genel kurulumu- zun kıymetlı uyelerıne tekrar duyurulur Koraç Kupası'ndaki temsilcimiz, İberopa Queluz'u farklı yenerken alkışlandı Beşiktaş rahat kazandı Beşiktaş: 72 - 1. Queluz: 52 SALOS: 4hdı lpek<,ı HAKEMLER: )aıon Zcıııf (hıuıh (3) Dıugoslu\ L/ıucı (}u%oslu\ \u) (3) BEŞİKT\Ş:V/ 4lı (4)8 \ıhut(5)12 Hıı\nu<5)13 Bnson (5)15. 4le\umler (5)15 Sıımeı (4T Ahmet Eıan (3) Ih- san (4)2 Onur (3) İBEROP4QUELLZ: Ferreııv (4)3 Ramııez (5)13 Scımı (3)2 Dıa\ (4)5 Moıeıra (4)5 Pedıo (4)2, \fathado (4)8, \foore (4)14 İLK YARI: 33 - 29 (Be^ıkta)) 5 FALL: V/ 4lı (37 15), \ioore (38 41) \SLI Dl'RL zorlanmadan kazandı Av- p Radı\o| Koraç Kupasi ndakı tem- sılcılenmızden Beşiktaş. grubunda oy- nadıgı ıkıncı maçta İberopa Queluz'u 72 - 52 venerek ıkıncı galıbıyetını aldı Maçın ılk dakıkalarında pres yapan Por- tekiz ekıbı 5 dakıkayı 9 - 7 ondegeç- tı Ancak bu dakıkadan hemen ıkı dakı- ka sonra ustunlugu ele geçıren Sıyah - Beyazlılar ("" dk 11 - 9) pota altından Br\son"la bulduâu savılarla rahatladı Ilk yarıda sadece oyunun başında pres yjpıp Be^ıktaş'ın uzerıne gıden Queluz takımı bu yarıdan ıtıbaren rakı- bıne teslım oldu \edevre. Besjktas/ın 33 - 29"luk ga- lıbıyetıyle kapandı Beşiktaş ıkıncı ya- rıva da basketlerle başlayarak farkı aç- tı (50-4!) Sıyah - Beyazlılarda ozellıkle M. \li \e Samer yuzde 100 luk oyunlarıyla dıkkatlen çeken isimlerolduîar Bnson da yaptığı 4 asıst ve aldığı 16 rıbaund ıle takımını sirtlayan îMtn oldu Sıyah - Bevazlı ekıp bu oyunuyla Beşiktaş, İberopa Queluz karşısında sonuca rahat giderken maçta zaman zaman ilgjnç hareketler Ldendi. (Fotoğraf A.Lİ ESER) Queluz'u Istanbul'da n 2 - 52 venerek Avrupa da bır maç daha kazandı Ote yandan Beşıkta^. Koraç Kupasfndakı uçuncu maçını 16 ekımde Ispanya'da Lnıcaja \lalaga takımıyla oynayacak Masa hakemleri gelmedi Beşiktaş - Queluz maçının saatının daha once 20 00 olarak ılan edılmesı y uzunden masa hakemlen maçın başla- ma saatınde (17 00) salona gelmedıler Masa hakemlennın gorevını. maç bo- yunca \bd\ tpekçı Spor Salonu gorev- İılen yaptılar Fenerbahce: 60 KK A. Kocaııi: 49 SMJO\:Ccıleıaga HAKEMLER: Coumo Coısa 16) (Itatva) Gudı Zılbeı berg 16) (tsrail) FENERBAHÇE: )eh:i")20 \eshhan ı6ı5 Tuğbıi 161ID Ze\nep Selda 14)5 Ce\da (6)11 \hut61~ Hılall4)2 KK \GROOPRE\U KOC\Nİ: SıjanoM- ka<4)6 Bidmai4ı6 Tace\u 16) 14. Jcnsıto- uı 16)13, Tosık 14/4 \lıjalu\a (4) Dımo\a (4)2 Dzmo\ıi(4)3 Ra\njak(4)l İLK VARI. 29-30 f Kocam lehmet Diğersomıçlar: Koraç Kupası K Mey- suspor M-B M Odessa 62,Astra 1\- Galatasarav ^9 ZTE Goldsun 66-Tofaş 89 Bayanlar Ronchetti Kupası: Fener- bahce 60-KK Agrooprema 49 BOTAŞ 79-ASAJerusalem 72 Şimdi sıra Efes ve Ülkerspor'da Spor Servisi - A\Tupa Super Lıgı ndekı temsılcılenmız Efes ve Llker. bugun 4 maçlannaçıkıyorlar (D) grubunda Efes Pıl- sen. Pau Orthez ıle Fransa'nın Pau kentın- de TSt 21 30 da karşılaşacak ( A) grubun- da LIkersporda Fransa nın Lımoges kentın- de CSP Lımoges ıle mucadele edecek Her ıkı karşılaşma da CINE 5'ten donuşumlu olarak vayımlanacak Bayanlar AiTupa Lı- gı'nde ıse Galatasarav. gruptakı ıkıncı ma- çını Ispanyol ekıbı Pool Getafe ıle saat 18 00"de Abdı ıpekçı Spor Salonu nda oy- nanacak Boston Maratonu'nu 3 kez kazandığı iddia edilen Kenyalı Scolastica'nın varlığı tartışılıyor Avrasya'dan hayali adete davet • 18'ıncısı gerçekJeşecek Avrasya Maratonu'na davet edilen Kenyalı bavan atlet Scolastıca Ndıgıngı ıçın goruşlennı aldığımız Boston Maratonu organızasyon komıtesınden Jack Tvveın, "Bayanlarda 3 kez maratonu kazanan tek sporcu Alman Uta Pıppıg" açıklamasını \aptı ARİFKIZILVALPs Istanbul Buv ukşehır Beledıy esı'nm duzenlediğı ge- leneksel L luslararası A\Tasya Maratonu'na. •hayali'at- letdavetedıldı Bu\ıl 18'ıncısıgerçekleştınlecekja- rışa aralannda olımpıyat >ampıyonu Etıvopyalt Fato- ma Roba'nın da yer aldığı bırçok unlu atletı çağıran organızasyon komıtesinın. basına \e kamuoyuna \er- dığı -\ansa kablacak 1 atletlerın hstesınde - l numara- da' bulunan ve 3 kez Boston Maratonu'nu kazandığı ıddıa edilen Kenvalı bavan maratoncu Scolastıca >di- girigi'nm 'hayali' atlet olduğu oğreruldı Bugune ka- dar Boston Maratonu nu 3 kez kazanan tek bayan at- letın Alman Lta Pippig olduğu \ urgulanırken Recep Ta»ip Erdoğan başkanlığındakı Istanbul Beledıvesı, 'ağteizükle' suçlandı A\rasy a Maratonu organızasyon komıtesı. yansa katılacak atletlerle unlu menaıer Stig Eklundaracılığıv la 'start' bağlantısı kurulduğunu bıl- dınrken Jstanbul Spor Etkmhklen 'nden Mehmet \ta- lav. -İsimleri menajer Stig Eklund bize bildiriliyor, biz de kamuoMJna açıklamay ı yapıyoruz. Vrada bir yanlış anJasılma \arsa bile bızden km naklanmnor" dıye ko- nustu Telefonla goruştuğumuz Boston Maratonu Or- ganızasyon komıtesınden JackT«ein ıse Scolastı- ca Ndıgırıgı adında bır Kenyalı ba\ an atletı tanıma- dığını sovîedı Aynı yetkıl'ı Boston Vîaratonu'nu Alman atlet Uta'nın kazandığını açıkladı Atletızm Federa^yonu uyesı \e istatısnk uzmanı NejatKök de Scolastıca Ndıgıngı adında Kenv alı bır bayan at- letı tanımadığım sovlerken "Boston maratonunu son yıllarda 3 kez kazanan Alman l ta Pippig var. O nunjdışında 3 kez kazanan bir bayan atlet \ok"dedı 'Unlüler gelmez' Atletızm dunvasinın unlu ısımlerı ^ebuvıl 18'ın- cısı duzenlenecek Avrasya Maratonu na davet edilen bırçok atletın katılmasının soz konusu olmadığını so\ - ledıler Bırvetkılı, "OUmpiyatşampiyonuFatomaRo- ba'yı çağırmışlar. Roba,Japonya'dan 120 bin dolar s- tart-mani'y i (\ anş kosnıa parası) kabul etmedi. Istan- bui Belediyesi'nin 40-50 bin dolanna koşmaz" dedı TENIS KLLIS / IZZET ziY4 VTB "Veteran Tenıs- çılerBırlığı" tarafindan duzenlenen 1996 Ve- teranlar Turkıye Tenıs.Şampıyo- nası, Kadıkoy yakasındakı Raket Kulup'teoynandı Buşampıyona- nın en onemli ozellığı, yenı VTB Yonetım Kurulu tarafindan duzen- lenen ılk Turkıye bırıncılığı olma- sıydı Bılındığı gıbi VTB turnuvaları son zamanlarda canlılığını ve renklılığını yıtırmek uzereydı Tun- cer Aksoy'un başkanlığındakı ye- nı yonetım kurulu. bu goreve go- nullu olarak talıp olurken amaçla- n once kotuye gıdışı durdurmak Olmak Umidi Veteranlam Canlandırdı t hotuz beş yaşın uzerın- va ıçinde, 1996 Dunya Veteranlar dekı musabakaların, once meslek Tenıs Şampıyonası'na katılması- açısından sonrada parasal açıdan nın olumlu etkısını, Turkıye bırın- bır hafta bır başka şehıre gıdıp cılığmde gormek mumkundu sonra da "daha lyıye" yonelmek- tı.işte, 1996 VTB etkınlıklerını bu anlayış ıçinde yorumlamak gere- kıyor. Bıze gore VTB, amacının ılk bölumu ıçın bır haylı yol almış du- rumda Kotuye doğru gıdış dur- muş gorunuyor Daha lyıye gıdış ıçınse, lyımser duşunmek, hata- ları ve yanlışlan hoşgoruyle karşı- layıp, bu amator yonetıcılerı yu- reklendırmek gerekıyor Ozellıkle bu mısyon, VTB uyelenne duşu- yor VTB'nın elı yuzu duzgun bır mıllı ekıp oluşturarak cıddı bır ha- ğ g Şımdı, VTBtenısçılerı ıçın katıldık- ları turnuvalar ve aldıkları puanlar. daha fazla bır anlam taşıyor Ge- lecek sezon bu puanlarıyla yapı- lacak sıralama mıllı takıma gırme şansını behrleyecek Işte bu faktor hem tumuvalara katılımcı sayısını arttırdı hem de maçlann daha "kı- ran /orana"oynanmasına yol açtı Diğer şehırlerdekı veteranların da- ş ş g p maç oynaması kolay değıl. Bu bakımdan puanlı klasman tur- nuvaları ıçın bazı formuller bulmak gerekıyor 1996 Cumhurbaşkanlığı Ku- pası'nı bayanlarda Ipek Şenoğlu, Duygu Akşit'ı, erkeklerde de Mustafa Askara, Erhan Oral'ı yenerek kazandılar Boylece per- formans tenısınde yaz sezonu da sona ermış oldu VOLEYBOL İlk derbi G.Saray'm Beşiktaş: O Galatasaray: 3 SALOV Burhan Felek HAKEMLER: 4lı O:erbo\ ("i Sıtat Carlı C) BEŞİKTAŞ: \ısa (5) Feng (7) Todaro\a (6) Tatıuna (5), Carohn (6) Ozlem (5) Fatma (6) GALATAS-VRAY: Bounno\a (6) Bunın (6) Suıun O Sı- mım\a(8) 4rzu(6) Elena/7) \ ıldan (5) SETLER:// 75 14 16 12 15 ALE\ ANAKÖK Turkıye Bayanlar \oleybol Lıgfndekı ılk derbı maçında Galatasaray Beşıktaş/ı 3-0yen- dı Diğer sonuçlar Bayanlar: Karşıyaka 3- Yeşılyurt 0. Gen- taş 1-Guneş Sıgorta 3. Nılu- ferspor 0-Enka 3 Erkekler: Halk Bankası 3- Zıraat Banka- sı 1. Arçelık 3- Galatasaray 2. Emlakbank 3-Aselsan 1, Fe- nerbahce 2-lstanbul Bld 3. Marmara Koletı 3-Besikta^ 1 Altıh23.4 milyon verdi Spor Servisi- Dun koşulan at yanşlarında 1-1-1-6-2-4 kombınesını bılenler23 mıl- yon428bın500TLverdı Beşiktaş'ta Rahim oynamıyor Spor Senisı - Beşıktaş'ta sA- katiığı suren Rabim'ın Denız- lıspor a karşi forma gıvemeye- ceğı açıklandı Gençlerbırlığı maçında adalesınden sakatlanan genç futbolcu en ı\ı olasılıkte Legıa Varşova ya karşı oynaya- cak Bu arada Ingıltere ve gıden teknık dırektor Rasim Karâ, \Vemblev de o\nanan Ingıltere- Polonya maçında Polonyalı for- masmı gıven Legıa \arşova1ı oyunculan ızledı Bu arada Be- şıktaş'ın gençlerden kurulu takı- mı 2 lıg ekıplerınden K.artal'ı Salih ve Orhan'ın gollenyle 2-0vendı G.Saray'dan tesis atağı Spor Servisi- Galatasaray Ku- lubu'nun Florya Metın Oktay Te- sislerı, hazıran ayında venı çeh- resıne kavuşuvor Proıeve gore 140 mılyarlık harcamayla tesıs- lenn duvarlan yenılenecek. sos- yal tesıslerde hızmet bınası çeştf- İı eklerle buvutulecek \ e mev cut bınayaekkatlaryapılacak ayn- ca sporcuların kamp yerlen de venıden duzenlenecek Bu arada Galatasaray. genç ta- kımıvla ovnadığı hazırlık maçı- nı 8-1 kazanırken. Knup attıgı gollerle beğenı kazandı UEFA'dan Trabzon'a ceza SporSenisi - Avrupa Futbol Federasvonları Bırlığı (LEFA) Konrrol \e Dısıplın Komıtesı. Trabzonspor Kulubu'ne 15 bın Isvıçre Frangı para cezası \erd^ Trabzonspor Kulubu Basın ve Halkla llişkıler Muduru Hayri Güner. Trabzon'da yapılan L EFA Kupası ılk tur rovanş. ma- çında sahava atılan patlayıcı maddeler nedenıy !e kulube 16 bın Isv ıçre Frangı para cezası \ e- rıldığını. bunun Turk parası kar- şilığının ıse 1 mıKar 100 milyon lıraolduğunu so\ledı Kostadinov'dan galibiyet golü Spor Servisi - Turkıye lıgle- rınde top koşturan çeşıtlı ulke- lerden futbolcular oncekı gece kendı ulke mıllı takımiarının ba- şansı ıçınterdoktu Fenerbahçeiı Kostadinov Bulgarıstan'm Luksemburg u 2-1 vendıgı karşıla^mada takı- mım galıbtyete taşıyan ıstm ob- du Ilk 20 dakıka ıçinde 1-1 olan skoru Letckov'un pasinı ıvı de- ğerlendıren Kostadınov. takınn- nı 2-1 e ta^ırken klasinı da bır kez daha ıspat ettı Aynı karşı* bşmada forma gıven ve 90 da- kıka oyunda kalan Beşiktaşh ^ankov da oldukça başarılı bif pertormans sergıledı Huub Stevens Schalke'de SporSenısi - SchalkeO4 Hu- ub Stevens ıle anlaştı Trabzons- por un L EFA Kupası ıkıncı turu- nakı rakıbı Schalke 04. Joerg Berger'ın geçen hafta gorevden alınma^ıvla boşalan teknık dı- rektorluge Hollandalı HuubSte- vens'ı getırdı İskoçya hükmen galip TAEL1NN (Cumhuriyet) - Futbolda Dun\a Kupası Avrupa Elemelen 4 Grup'ta bugun Es- tonva nınbaşkentıTallınn'deoy- nanması gereken Estonya-Iskoç- ya arasmdakı tutbol karşılaşma- M. ev sahıbı Estony a nın, maç sa- atının değiştınlmesıne tepkı gos- tenp sahav a çıkmaması nedenıy - levapılamadı Karsilaşmayı. ts- koçya 3-0 hukmen kazandı TV'de Spor TRT4 14.00 Atvanşlan C1NE? 20.45 Lımoges -Llker ve21 30 Pau Orthez-Efes Pılsen (naklen donuşumlu - şıfresiz) l.KOŞL: F Hayırlısı (2). $ LesOlıvıersll) 2. KOŞL': F Tommy (8). Ç Bartmh(2). PP Hanbev (5) S Demırkanı4) 3. KOŞL: F Aslanalp (11. P Ya\uzatlı(8) PP Kuban Bam- ka(6). S Bay-Bav (2) 4. KOŞL: F'Ferruhbev (4), P. Başakcan (3). PP Gunden î (2). S Ayşo(l) 5. KOŞÜ: F Gıve God (3). P Adıl 1 |2). PP Rostov (8), S' Lockton Boy (4) 6. KOŞL: F Ozhanbev (6). P' Bedırhan 1 (9), PP Demırcan (8) S Kırcan(3) 7. KOŞL: F Gold Jubılee (4). P Esenboea (11 PP Barkotak (6). S Ferıdunbey 1 <9| SS Casamento (11) 8.KOŞL:F Ibocan(5| P Ser- gen (1), PP Babacan 2 (3). & KuçuktuncaTı Günün İkiJisi: 6 Koşu 6'9 Tabela Bahis: 4 16 9 11 ALTILIGANYAN 1 4 3 6 4 5 3 1 1 2 6 3 1 9 9 11 5 2 7 10 '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle