05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET 13 HAYVAIVLAR İSMAİLGLLGEÇ Deniz SOM tnternet: http://www.plaaet.coffl.tr/Xn Bektroaft pesfc Deaiı.So»@pfaıwt.«MMr Tefc 0.212.512 05 05 Fdts 0.212.512 44 97 Hürriyet'in Kaddafisi Necdet Şen T ı ürkiye birkaç gündür, Libya hükümdarı Muammer Kad- dafi'nin Türkiye Cumhuriyeti ı 1 Başbakanı Necmettin Erfoa- kan'ın yanında Türkiye Cumhuriyeti'ne ettiği hakaretler ve Erbakan'ın bu ha- karetler karşısındakı sessizliği ile çal- kanıyor... Yine birkaç gündür Hürriyet gazete- sinin karikatürcüsü NecdetŞen köşe- sirıden aynen Kaddafi ağzıyla çizıyor. Çizıyor demek yanlış olur yazıyor: Birgün. "Biraydındüşünki,cumhu- riyetin kurucusunun Tiavi gözlü ve sa- rışın oluşundan gurur duyar" diye sö- ze girip zırvalamaya başlıyor: "'Düşün ki o aydın yuri dışında ken- disine 'Aaa! Sız Türk müsünüz. Hiç benzemiyorsunuz' denmesini iltifat olarak kabul eder. Öyle bır aydın getir ki gözünün önüne. Allah'a inanmayı banal bulur." Başka bir gün, yine "aydın"dan yo- la çıkıp Aydınlanma düşüncesine ve Atatürk'ün başlattığı devrimlere dil uzatıyor: "Laik cumhuriyetin harcında kara ka- f alı Osmanlı'nın birkaç yüzyıfdır bileği- ni bükemediği Avrupalı'ya karşı besle- diği marazi ezikliğin hiç payı yok mu sence? Diyelim ki çözüm müslüman ahaliye dipçik zoruyla redingot giydirmekten, hacı. hoca. şeyh gibi ünvanları yasak- lamaktan ve Avrupalı toplumlara öy- künmekten geçiyordu. Bu yolla çağ- daş olacaktık. Ve herkes avanaktı, bu gerçeğı bir tek sen gördün. Peki niye SESSİZ SEDASrZ ( ' &CİA/LAJZ SAT/ TJAK Vv "—\^L I V '" ı ij.ijijjiır _—*s **•— * --% ^ /wSw f~* KtS A NURİKURTCEBg £/7Ç/l£/Z/AJ/Af. \ ilillm|)|ıir .4. olamadık?" Ve öylesine zırvalıyor ki, Amerikalıla- nn Amerikal/lara verdiği sinema ödülü Oscar'ı neden kazanamadığımızın bi- le hesabını soruyor! Yine bir başka gün, "Sizi gidi Hristi- yan aşıkları sizi" diye yazıyor. Ne ki "Hı- ristiyan" sözcüğünün nasıl yazılması gerektiğinin farkında olmayan bu zırta- poz. Atatürk'ün bulunduğu bır fotoğ- rafı çizgiye dönüştürüp şöyie diyor: "Bu aydın 'devrim' aydınıdır. Vedev- rim "birikim'in katilidir. imitasyon ay- dınlar yaratır." Helal olsun Ertuğrul Özkök'e; ya- bancı yazarların kitaplarından çalarak âdet günlerini anlatan "yazar"lar ya- rattığı gibı. Kaddafi'yi aratmayan "çi- zer"leri bulmak herkese nasip olmaz! Parkmetreciler i stanbul'un bazı semtlerindeki parkmetrelerle biriikte, kimilerine yeni bir "geçim kapısı" daha çıktı... Örneğin Şişli'de... Şişli'de parkmetrenin süresi biter de vatandaşın işi bitmezse hemen bir "görevli" geliyor ve otomobilin tekerine kilit vuruyor. Kilidi açtırmak için belediyeden ihaleyle bu "iş"i alan şirketin adamına para ödemek gerekiyor... Kilit açtırma ücreti ise 1 milyon lira! Karşılığında fiş de veriliyor... Oysa... Yürüriükteki Trafik Yasası'nda bile böyle bir ceza yok... Ama Şişli Belediyesi ile özel şirket kafa kafaya vermiş bir milyon liralık cezayı uygun görmüş. Vatandaşı satan memnun, vatandaşı soyan memnun! Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Çadıra giren terler Şoförler, lETT'yi yönetenlenin kulaklarını çınlatıyor • stanbul'da belediye otobüslerin- de çalışan şoförler çıldırmak üzere... Sabah ve akşam saatle- rinde durağa yanaşmaya gör- sünler... Otobüs sayısının yetersizliği yüzünden normal koşullarda alabile- ceği yolcunun neredeyse iki katı yolcu L Cihcın Demirci 'den x\ A F O R I Z M , U A K Boşuna göklere bakmayın sevgılı halkım, şehirlerinizi uzavlılar vok etmevecek! otobüse biniyor... itiş kakış arasında öndeki yolcu, oto- büsün arkasındaki on santimetrekare boşluğu doldurmayan yolcuyla kavga ediyor. şofö'rle atışıyor... Şoförün "ilerleyelim beyler" demek- ten ağzı kuruyor... Bu arada da şoför. yolcunun biletini kontrol etmek durumunda; kutuya at- tı mı atmadı mı? Öğrencinin kimliği var mı? Aylık kartın süresi geçerli mi? Yeni çıkan "akıllı bilef'i kullandı mı, kullanmadı mı; makine onay verdi mi? Pasolar gösterildi mi? Ve bütün bunların üstüne dün yeni bir uygulama başlatıldı: I t l l'nin işgü- zar yöneticileri biraz da gazetecilerle zıtlaşmak için şoförlerden Sarı Basın Kartı kontrolu istedi. Basın Yayın'dan alınan geçersiz ba- sın kartları taşıyan kişilerin listesini bir kağıda yazmışlar şoförlere vermişler. Bunca hengame içinde şoför, elinde- ki listeye bakıp basın kartının geçerli olup olmadığını kontrol etmek duru- munda... Özetle I t l I şoförleri çıldırmak üze- re... İETT'yi yönetenlerin kulaklan şu sıralar epeyce çınlıyor olsa gerek! Marmara ve Iç Anadolu Cumok oluşumlam için toplantı C ı umok'lar bu hafta Bursa'da j Marmara bölgesi, | Ankara'da Iç Anadolu 1 bölgesi Cumok oluşumu için toplanıyor. Daha önce oluşan Karadeniz bölgesi Cumok'tan sonra Marmara ve iç Anadolu'nun da devreye girmesiyle Cumhuriyet okurlarının birlikteliği bölgesel nitelik kazanmış olacak. Söz yine Cumok'larda, Cumhuriyet okur oluşumlarında: Ankara Ankara Cumok bildiriyor: "Eylül ayı genel okur ve iç Anadolu bölge toplantısı verimlı. katılımlı ve somut kararlarlasonuçlandı. 26-29 Ekim arasında Ankara'da 2. Cumok zirvesini gerçekleştireceğiz ve Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacağız. Programı önümüzdeki hafta duyuracağız. 13 Ekim Pazar saat 13.00'te Gençlik Parkı içindeki Sanat Kurumu'nda Ankara genel okur ve Iç Anadolu bölgesi Cumok oluşumu toplantısı yapıyoruz: Çorum. Eskişehir. Kayseri. Konya, Kütahya, Nevşehir, Afyon, Polatlı ve Şereflikoçhisar Cumok oluşumu temsılcılerinin de toplantıya katılması. iletişim için adres ve telefon bildirilmesi diyaloğumuzu güçlendirecektir. Ankara Cumok'la iletişim için yazışma adresimiz: P.K. 878 Yenişehir, Ankara. Ankara Cumok'tan Levent Karakaş'ın telefonları 0.312. 418 09 0 ve 0.532. 613 40 85, faksıO.312.425 41 96. Refik Maraşoğlu'nun telefonları 0.312. 446 35 00 ve 0.532. 613 82 80, faksıO.312.287 27 76. ikinci Cumok zirvesi için önerileri de bekliyoruz. Bu arada Cumok zirvesi ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalan için Ankara'ya gelecek dostlarımızı konukevlerınde ve evlerimizde ağırlayacağız." İzmir Izmir Cumok bildiriyor: "Bir Işık Bir Cumhuriyet kampanyamız sürüyor. Gazetemiz 6 Ekim'den bu yana bir ay süreyle Merkez Öğretmenevf ne yenıden girmeye başladı. 7 Ekim'den itibaren bir ay süreyle Karabağlar lyiburnaz llköğretim Okulu'na, Eserkent Ibrahim Kavur llköğretim Okulu'na, Yeşilyurt llkokulu'na. Zeytinlik Mimar Sinan llkokulu'na, 8 Ekim'den itibaren bir ay süreyle Limontepe llkokulu'na Cumhuriyet giriyor. Hedefimiz tüm okullara bir Cumhuriyet! Kampanyamıza geçen hafta 1.5'ar milyon lira ile Şirinyer'den dişhekimi Nursen Coşkun, Konak'tan dişhekimi Oya Akalın destek verdi. Bu arada Hümanist Düşünce Birliği'ni zıyaret ettik. Başkan Prof. Sadun Koşay, "Çalışmalarınızı, etkinliklerinizi izliyoruz" dedi. Sakarya Sakarya Cumok bildiriyor: "10 Ekim Perşembe günü yapacağımız toplantıda kooperatifleşme konusu ele alınacak. Sağlıklı bir tartışma ve geniş katılımlı kararlar için toplantıya katılım konusunda titiz davranılmasını bekliyoruz. Toplantı her zamanki yerimizde saat 18.00'de." Çanakkale Çanakkale Cumok bildiriyor: "19 Ekim'de Çanakkale Şehir Kulübü'nde bir yemek düzenliyoruz. Yemeğimize katılmak isteyenlerin Feriha Balçık'ı (tel:217 44 72) ya da Fatmagül Künelgin'i (tel:217 10 54) aramaları..." İstanbul Istanbul Cumok'tan Nursel Altıparmak bildiriyor: •'16 Ekim Çarşamba saat 19.30'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde. tüm Cumoklan aramızda görme ümidi ile toplanıyoruz." TekiPdağ Tekirdağ Cumok bildiriyor: 'Tekirdağ Cumok'tan arkadaşımız Mehmet Merdin, Diyarbakır'da şehit edilen ilerıci demokrat öğretmen Uğur Gören'in Lüleburgaz Ahmetbey'de yapılan cenaze törenine Marmara bölgesi Cumhuriyet okurlan adına katıldı. Sanıyoruz Ahmetbey Cumok da çok kısa bir sürede oluşacak. Tekirdağ Cumok olarak 13 Ekim'de Bursa'dayız." Lülebupgaz/Ahmetbey Lüleburgaz'dan Tufan Hulusi Emre bildiriyor: "Gazetemizin devrimci şehit öğretmen Uğur Gören'e gösterdiği ilgi acımızı biraz olsun hafifletti. 13 Ekim Pazar saat 14.00'de Kaya Hoca'nun Platın Bılardo Salonu'nda Ahmetbey Cumok oluşumu için ilk toplantımızı yapıyor ve tüm Cumhuriyet okurlarını be"kliyoruz." Bolu Bolu Cumok'tan Mustafa H/zarcı bildiriyor: "Bolu Cumok toplantılarına yeniden başlıyoruz. 26 Ekim Cumartesi saat 12.00-16.30 arası Belediye Nesgül Düğün Salonu'ndayız." Polatlı Polatlı Cumok'tan Mahir Çakmak bildiriyor: "13 Ekim Pazar saat 16.00'da Eğit- Der lokalinde Polatlı Cumok toplantısını yapıyoruz." Kayseri Kayseri Cumok'tan Kadir Çevik ve Cengiz Şarlı bildiriyor: "Son toplantımızda bir dizi karar aldık. Buna göre 29 Ekim'de okurlar arasında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama kartı yazılacak, Kayseri'de Atatürk anıtına çelenk konulacak. Yine 29 Ekim'de ADD ve ÇYDD'nin de katılımıyla 'Cumhuriyeti Anlamak' konulu bir panel düzenlenecek. fotoğraf ve resim sergisi açılacak. iletişim komitemiz gazete bırakılacak yerleri saptayacak ve ilk aşamada CHP Kayseri il Başkanlığı'na her gün bir Cumhuriyet bırakılacak. Giderlerin karşılanması için gönülden kopan ödentilerin toplanacağı bir havuz oluşturulacak. Her hafta sonu dörder kişilik komiteler halinde demokratik kitle örgütleri ziyaret edilecek. Ankara'daki iç Anadolu bölge toplantısına bir temsilci gönderilecek. Kayseri Cumok olarak 14 Ekim'de tekrar toplanıyoruz.'' KİM Kİ>1E D O I DLMA BEHIÇAK ÇİZGİLİK K.İMİL HL4RBİ SEMtH POROY I S^«s GADDAR DAVUT MRi KIRTCEBE HAAA. DEMEK TiSiKSU' KöRKAAA A S M E R A K BULUT BEBEK MRIYÇIFTU TARİHTE BUGLTS \ii\\mzARIK.İ\ 10 Ekim ISTANBUL'DANIZLENEN GUNEŞ TUTULMASL , o sûv ÇİZ/ML££L£ Ş y/c KADA/S AST&ONCMİ B. , YÜ2. GOGÜCMüŞVzr. İ9. YUZYILDA YEAJİOEH Ot&tLTİL£N BU BlLlM, PE£S
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle