25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 TRT2 'Ne Var Ne Yok' •' T\ Sem'si - Soyleşı programı ••\e \ ar Ne Yok"un bu haftakı ko- nuklan Marmara Irmer- sıtesı Uluslararası Ilışkı- ier Bolumu oğretım uyesı Yrd Doç Dr IMensur Akgun ılcGunseli \ksoy olacak Canlı olarak va- \ımlanacak programda Ciunselı Aksoy arabulucu- iuk \ e çatişma çozme yol- larını Turkıye'de ılk uy- gulayan kişi olarak bu vontemı açıklayacak Su- nuculuğunu \Ji Say- dam' ın y aptığı programın ıkıncı konuğu Mensur Akgun ıse dunya gunde- mının Turkıye'ye etkıle- nnden soz edecek |show TY 22 30 LuluVla cinsefliğin her türü | Fırat'ta gerilim-felak•^ ^»—•* -y v- •. TI DU4V/^İDf ı v "Tomruk". "Denrpm". 'Objektif T\ Servisi-Sunueulu- gunu Kadir Çelik'ın y ap- tığı haber programı "Ob- jektif" bu akşam yayım- lanacak olan ılk bolumu> - le yenı yayın donemıne merhabadıyecek Progra- mın ılk bolumunun konu- gu olan Mesut V ılmaz ıle Turgut Yılmaz, Ağan- soy cınayetlennın altında yatan gerçeklen açıklaya- caklar "Objektif'ın ıkıncı konuklan ıse Anka- ra Buyukşehır Beledıye Başkanı Melih Gdkçek ıle Çankava Beledıve Başkanı Doğan Taşdelen olacak Programda. polıs ıçındekı unıformalı çete- ler de ele alınacak MLRATOZER Erotızmın yoğun bıçımde hıssedıldığı b'ırîspanyol fıl- mı ""Lulu". Francesca Ne- ri gıbı bır ••afet"m de \ arlı- ğıyla buozellığını ustuneba- sa basagosterıyor Fılm, Lulu adındakı kadı- nın (Nen) yaşamından bır kesıtı aktarıyor Vakın çe- kımle bır kız bebeğın cınsel organının goruntusuy le açıîı- yor Lulu'dur bu bebek Bır sure sonra, kisa da olsa Lu- lu'nun çocukluk donemını ızlıyoruz Ardından ılk gençlık yıl- ları \ e ılk cınsel deney ım ge- lıvor Bu deney ımı ağabeyı- nın arkadaşı Pablo'vla yaşar \e ona âşık olur Pablo ABD'ye gıder Ama Lu- lu'nun aşkı bıtmez tersıne daha da ale\Ienır \ e Pablo donduğunde ıhşkılerı tekrar gundeme gelır. e\lenırler E\ lılık sonrasında vaşanansa ShonTVOO 15 Lulu: Bir Kadının Öyküsü - Las Edades de Lulu / Yonetmerr Bigas Luna / Senaryo Almudena Grandes, Bigas Luna (Grandes'ın romanından) / Goruntu Fernando Arribas / Muzık Carlos Segarra / Oyuncular Francesca Neri, Oscar Ladoire, Maria Barranco, Fernando Guillen Cuervo / 1989 Ispanya yapımı, 90 dakıka. mutluluğun ta kendısıdır Cınsel ılışkılenn her turunu denerler. bırbırlennden bık- maları dıy e bır şey soz konu- su değıldır Ama Pablo'nun kaçamak bır ılışkisı çıftı ay- rılmaya değın goiurur Ay- rıldıktan sonra Luiu. cınsel açlığını gıdermek ıçın "sap- kın" yollara duşer "Sado- mazoşist" ılışkılerın tuza- ğındadırartık Pablo ıseonu yenıden kazanmak îstemek- tedır Gorulduğu gıbı "Lu- lu"nun oykusunde oyle "ahım şahım" bır ozellık vok Duzbırovku Sonunda ne olup bıteceğı ıse neredey- se başından bellı lspanyol sinemasimn cınsellıgı one çı- karan yonetmenlennden Bi- gas Luna. filmınde oy kunun toplumsal yonunu hıç mı hıç duşunmeden. y alnızca cınsel \onunu aktarmava çalışmış Fılmde cınsel tercıhlerın açıkça anlatılmasının dışinda pek bır ozellık goze çarpmı- yor Bıınun da bazı sahneler- de Shovv TV'nın otosansu- rune takılacağını bıldıgımız- den "erotiC film" ızleme derdınde olmanın da bır ışe yaramavacağını şımdıden belınelım Francesea Nen, eroti/min yoğun bir şekilde hissedüdiği | fîlmin •'sejir" değerini arttırıvor. |T^İ)interstar 14 10 Nehir - Yonetmen: Şerif Gören / Senaryo. Sadık Şendil / Oyuncular Tarık Akan, Müjde Ar, Sevda Aktolga, Cem Şendil, Civan Canova, Selin Sel, Korkut Altın, Marcus Henrich, Veronica Vendel / 1977, Arzu Fılm yapımı TTRHANGIRKAİN Fırat \ehn'nde sallarla yola çıkan tstanbullu sekız gencın soluk kesen serü\en oykusu Şerif Gören'ın 1<T7 de Sadık Şendil'ın5 e- narvosundanvonettığı " \ e - hir" fılmı. tehlıkelı \e coş- kulu seruvenlerle dolu oyku ıçınde. bır a\ uç gencın once doğay la. sonra kotu kışilerle çatiş,masinı. yore ınsanları arasindakı çelişkıy ı doğal bı- çımde ortaya kovuyor Go- ren ın o donem moda olan •'Tomrıık". "Depreıtı", "Köprü" gıbı felaket fılm- lerının uzantısı olan '•Ne- hir", bır bakıma John Ber- man'ın 1972 de JamesDic- key'ın oykusunden yonettı- ğı Burt Reynolds, John \oight, Ned Beatty'nın ov- nadığı Oscar ada\ı Amerı- kan filmı "Kurtuluş- Deli- \erance"un ba^arılı bır uyarlaması "Nehir", akıcı anlatımı. nehır uzerınde çe- kılmış kusursuz goruntule- nvle one çıkan yerlı malı bır •gerilim-felaket' orneğı Cezayir'in kurtuluşu Bir dulun 6 aykın' aşkı at> 00 30 KanalD 2155 'Arena' T\ Ser\isi - Uğur Dündar ve ekıbının ha- zırladıgı "Arena"da. ge- çen hafta ele alınan "ölüm kampı" nıtelıgın- dekı huzurevıyle ılgılı ge- lışme)erede\amedı)ecek Programda. eskı bır çalı- şanla yapılan roportaja gore huzurevınde kalan bazı hastalara fazla dozda ılaç verılerek "ötanazi" uygulandığı açıklanacak Meleğin Ayak İzleri - VVhere Angels Fear to Tread / Yonetmen Charles Strurridge Oyuncular Helena Bonham Carter, Judy Davis, Rupert Graves, Giovanni Guidellı, Barbara Jefford, Helen Mirren, Thomas VVheatley, Sophie Kullman / 1991 Ingıltere yapımı, 112 dakıka E. M. Forster'in Türkiye'de gösterilmeyen tek u>ar- lamasını bu akşam izleme şansına kavuşacağız. T\ Ser\isi-1879- 1970 yıllan arasında yaşamı^. 1924"ten sonra roman yaz- mayı bırakmıs. unlu Ingılız yazar E. M. Forster ın "aristokratik" romanları- nın -"The Longest Jour- ne> " dışında- tumu Miıema- ya uyarlandı "A. Passage to India - Hindistan Geçi- di" (1984) Davit Lean ta- rafından. "A Room \»ith a View - Man/aralı Oda" (1985). "Maurice"{ 1987) \e "Ho«ards End" (1992) Janıes hor> taratın- dan sınemava aktarılırken bu akşam ızleyeceğımız "\\here \ngels Fear to Tread - Meleğin Ayak İz- leri" (1991)Charles Stur- ridge tarafından pelıkule yansıtıldı Fılmın oykusune gelın- ce Dul bır kadın olan Lı- lıa Herıton (Mirren). uzun bır sure yalnız kaldıktan sonra kendınden kuçuk bır Italyan gencıne (Guidelli) âşık olur ve onunla e\len- meye karar verır Ancak aı- lesı bu evlılığe kar^ı çık- maktddır Akrabası Phılıp (Graves). aılelennın adını "korumak" ıçın sertlık kullanılmasından yanadır Ama ıkı se\gılının e\lılığı- nı engellemek oldukça guç- tur "Runners" (1983). "\ria"(Bırbolum- 1987) \e "A Handful of Dust" (I988)adlı fılmlerınden ta- nıdıgımız Ingılız yonetmen C harles Stumdge. bır E M Forster uyarlamasına gıder- ken olabıldığıne yazarın dunyasından sapmamaya çalı>mı> ve sonuçta da orta- ya elı vuzu duzgun bır ede- bıyet uyarlaması çıkmıs. "Manzaralı O d a " "Maurice" ve "Howards End"deoynayan\etambır E M Forster oyuncusu olan Helena Bonham Carter. bır kez daha y azarın duny a- sının uygunluöunu kanıtla- yan bır performans sergılı- yor Onun yanı sira Helen Mırren'ın orta \a^lı "asi" anstokratkompozisyonuda filmın kozları arasında "Meleğin Ayak izleri" E M Forster uyarlamaları- nın Turkıve'de gosterılme- yen tekomeğı Bu fırsatı ka- çırmayın' Kanal D 20.30 'Olacak O Kadar Televizyonu' T\' Servisi - Le\ent Kırca \e ekıbı urafindan hazırlanan gulduru prog- ramı "Olacak O Kadar Televizyonu" bu hafta da neşelı dakıkalaryaşatacak Nebalet'ın açış konus.ma- sıyla başlayacak olan programda "Hastanede Teea\üz", "Okul Faci- ası". "Nerna". "Veşil Adam", "Mahkeme", " Alkışlarla"." Protokol Gereği" \e "Sharon Emel" başlıklı skeçleryer alıvor Kanal E 21.35 '5. Boyut' T\ Ser\isi - Merdan Vanardağın hazırlayıp sunduğu haber programı "5. Boy u t " u "kara para kanunıTçıkarmadıgı ıçın OECD tarafından "kara listeye" alınan Turkı- ye'nın bu noktaya nasıl geldığı ısjenecek TV Servisi- Yaklaşjk bır buçuk ay once TGRT'nın programa alıp (nedendır bı- İınmez) gostemıedığı polı- tık sınema ba^yapıtı "Ceza- yirSa\aşı"yadaTGRT'cı- İenn verdıgı ısımle "Ceza- yir Çıkmazı". umarız bu kezekranlara gelır Bağımsızlıgına kav u^ma- dan kisa bır sure once Ceza- yır'de ya^anan Fransız bas- kısinı vebuna karşı bılınçlı, orgutlu bır bıçımde ayakla- nan halkın yaşadığı acıları beyazperdede somutla^tıran bır film "Cezayir Savaşı" Bır ulusun ul'ke olma ıste- ğının doruga çıktıgı gunlenn acılarlayogrulmu:?, amaay- nı zamanda ınanç dolu anı- lannı ızlıvorum film bovun- ca Cezayir Kurtuluş Ordu- su'nun lıden Alı'nın gozun- den genve donu^le ızledığı- mız bu "sancılı günler"ın goruntulen bellegımıze ka- zınıvor adeta, ltalvan vonet- TGRT 00 30 Cezayir Çıkmazı - La Battahlıa dı Algerı / Yonetmen Gillo Pontecorvo / Senaryo' Franco Solinas / Oyuncular: Jean Martin, Yacef Saadı, Brahim Hagglag, Tommaso Nen, Favvzia El Kader/1965 Cezayir - Italya ortak yapımı. 120 dakıka. men Gillo Pontecorvonun belgesele yakın bır uslupla perdeyeaktardığı bu "vakı- cı" goruntuler. ısyankâr bır toplumun kıy ımlara ugray a- rak geldığı ven belgelıyor Orgutlu bır bıçımde bagım- sızlıga dogru emın adımlar- la vuruyen. harta ko^an bır toplum var karşımızda Bu toplumun genlla sa\ aşı sur- durerek ula^tığı noktaysa gerçekten şa^irtıcı Fransız askerlenne karşı ıntıhar sal- dınlanyapan veulkesını bır somurge olmaktan kurtar- maya çalı^an kent genllala- rı. Cezayir bağımsızlığının mımarlan oluvorlar Fılm, bu ınsanların yap- tıklannı bırer "ders" gıbı sınema sevırcisine aktarı- yor L'zun yıllar Fransa'da vasaklı olan "Cezayir Sa- \aşı". bu ulkenın ya^adıgı gecıkmii bır "kurtuluş sa- \aşı"nınanatomısını ızlettı- nyorbızlere Fran^ız somtır- gesı olarak yaşadığı uzun y ılların tum bınkımını "ku- san" bır toplumun "özgıir- lük çığlığı" adeta bu film Polıtık sınemanın "di- rekt" omeklen arasında baş sıralardaveralan veyıllardır eskımeyen başvapıt 1990 ve 1996lstanbul Fılm festı- vallerınde de Turk sınema ızleyıcısıyle buluşmuştu TGRT'nin daha önce akışına alıp bilinmeyen bir nedenle yayımdan çıkardığı 'Cezajir Çıkmazı'' umarız bu kez ekrana gelir... KENT HABERLERI Kutmangil davası • tstanbul Haber Ser\isi -Yenı Gunaydın gazetesının eskı sahıbı Bekır Kutmangıl'ın oldurulmesıne ıhşkın olarak 3'u hakkında ıdam cezasi ıstenen 8 ^anığın yargılandığı davada duruşma karar ıçın ertelendı tstanbul 6 Agır Ceza Ylahkemesı ndekı duruşmaya. tutuklu sanıklar lbrahım Cıcı. Engın Golve. Ibrahım Yucel. Şemsettın Alaca ıle tutuksuz sanıklar Turgay Şenel. Huseyın Vurçekıç ve Alı Aycan katıldı Duruşmada soz alan lbrahım Cıcı daha once mahkeme hevetıne sunduğu dılekçelerın ıncelenmesını ıstedı ve dılekçelerde aleyhıne kanıt oluşturan polıs ıfadelerının ışkenceyle alındığını belırttı Mahmut Şahin'in öldürülmesi • Istanbul Haber Ser\isi -Pendık kurtkoy 'de akaryakıt ibtasyonu sahıbı Mahmut Şahın ve "Drej Alı lakabıyla tanınan Alı \ asak'ın yegenı Nıhat ^ asak'ın olumuyle sonuçlanan olaya adı kanşan 5 sanıktan 3'une dun tatbıkat yaptırıldı Konuyla ılgılı olarak jandarma tarafından yapılan açıklamada Nıhat \ asak ıle Mahmut Şahın'ın. aralarındakı 'ış anlaşmazlığı'nı gıdermek ıçın olay tarıhınden once de bırkaç kez gorustuklerı belınıldı Benlioğlu'nun savunması M Istanbul Haber Ser\isi -Kendısını Rock Hudson'a Jenzeten ıkı arkadaşını oldurduğu gerekçesıyle muebbet {apse mahkûm olan Ishak Benlıoelu. karann 'ı argıtay »arafından bozulmasından sonra tekrar yargılanıyor Jstanbul 5 Agır Ceza Mahkemesf nde gorulen Juruşmaya. tutuklu sanık tshak Benlıoglu katıldı fienhoğlu savunmasinda. "Ben karıncayı dahı mcıtmekten korkan bır ınsanım Hay atım boy unca hiı, Jukuatım olmadı Olay gunu. alkolun de etkısıyle inaktullenn sozlen benı ıradem dısinda bırolava ırtı' dedı Kemal Gömi tekrar yargılanıyor Jl Istanbul Haber Senisi -DHKP-C orgutu adına polıs Jldurme ve çok sayıda bombalı eylem gerçekleştırdığı (ddıasiyla TCY'nın ıdam cezasinı ongoren 146 maddesi >ıyannca ceza alan Kemal Gomı nın. 'ı argıtav 9 Ceza tiaıresf nın hakkında verılen kararı bozması uzerıne Jstanbul DGM de yenıden yargılanmasına başlandı X argıtay, Gomı hakkında venlen karan "nufus İüzdanındakı muhurun ve nufiib memurunun soyadının Jkunmadığı" gerekçesıyle bozmuştu 17 DHKP-C liye gözaltı • tstanbul Haber Senisi -Terorle Mucadele Şubesı ekıplen tarafından Istanbul'da gerçekleştınlen operasyonlarda. Devrımcı Halk Kurtuluş Partısf ne uye olduklan one surulen 4'u kadın 1"" kı^ı gozaltına alındı Yakalanan sanıkların gosterdıklerı yerlerde yapılan aramalarda ıse 3 adet kamp çadırı. İ adet cep telefonu. 3 adet eğıtım amaçlı askerı elbise ve sın çantaları. kamp eğıtım programlan. 1 adet daktılo ve çok savıda orgutsel dokuman ele geçınldı Ortak mucadele çağrısı I İstanbul Haber Ser\isi - DİSK Genel Sekreterı Kemal Daysal. son donemde ozellıkle yabancı seımayelı şirketlerde yaşanan yoğun sendıkasizlaştırmaya karşı ortak mucadele verıimesi gerektığını kaydettı Beşiktaş'a imam hatip girişimi • İstanbul Haber Senisi - İstanbul 11 Mıllı Eğıtım \luduru Omer Balıbey Beşıktaş Ihlamur'da ımam-hatıp lısesı açmak ıçın tlım Vayrna Cemıyetı nın gırişimlen olduğunu belırterek demekten, soz konusu arsa uzerınde bır ılkoğretım okulu va da lıse yapmasinı ıstedıklerını sovledı Artan hava kirliliği insan sağlığını tehdit ederken kurumlar birbirini suçluyor Kurumlann egzoz yetkisi CEMLLLTAŞ Taşıtlardan kaynaklanan kanse- rojen hıdrokarbon kırlılıgınde tehlı- kelı bır artış olduğu belırtıldı Yenı bır kış sezonuna gıren İstan- bul'da ın-<an saglıgı açısından onemlı bır tehdit oluşruran hav a kır- lılığı artarken. konuy la ılgılı kurum- lar bırbırını suçlayarak yetkı sava- şımı verıyor 1995 yılında, TSE ıle bırlıkte taşitların egzoz muayene yetkısını valılıkten devralan Makı- ne Muhendıslen Odası (MMO). uy- gulamanın başarıya ulaşmamasın- dan istanbul \ alılığı'nı sorumlu tu- tarken MMO İstanbul Şubesı Baş- kanı Mustafa Aral. Valılığın de- netleme mekanızmasını yeterınce ışletmemesı nedenıv le taşıt sahtple- rının duy arlı davranmaktan v azgeç- tığını belırttı istanbul Buyukşehır BeledıyeM Çevre Koruma Daıre Başkanı Prot Mustafa Oztürk ıse egzoz muavene yetkısını devralan MMO'yu tıcaret yapmakla suçladı MMÖ istanbul Şubesı Başkanı Mustafa Aral, valılığın denetleme- lerı gev ^etmesı sonucu, oda olarak y aptıkları egzoz muayenelerının ba- şarıyaulaşamadığını sovledı Istan- bul"da taşıt sayısımn I mılyon 400 bıne ulaştığını kaydeden Aral. şım- dıye kadar 200 bın aracın egzozmu- ay enesının y apı labıldıgını. ancak bu sayının hava kırlılığının kontrolu bakımından çok yetersız olduğunu sovledı Aral. Istanbul'dakı 1 4mılyon ta- şıtın yaydığı emısyonun. Batı'dakı 10 mılyon aracın yaydıgı kırlılıkle eşdeğer olduğunu belırterek şunla- rı sovledı "Serli araçların yüzde 73'ü, yüzde3.5'in üzerinde karbonmo- noksit emisyonu çıkarıyor. Kata- litik kon\ertörlü kurşunsuz ben- zin kullanılan araçların ise binde 5 oranında karbonmonoksit enıis- yonu var. Bu, bir yerli üretim ta- şıtın. Batı'daki 8 taşıtın yarattığı kirliliği çıkarması demektir. 70'Ii yılların teknolojisiyle üretilen yerli taşıt motorlarının tasarımı- nın y enilenmesi gerekliliği bir y a- na. İstanbul \ aliliği'nin egzoz pu- lu denetlemesindeki duyarlılığı. hava kirliliğinin azaltılmasında önemli rol oynayacaktır." Buyukşehır Beledıyesı'ne aıt top- lu taşitların denetlenmesının yapıl- madıgını anlatan Aral, hazırladıkla- n projenın kabul edılmesı halınde otobuslerın egzoz emısyonlannı ye- nnde denetleyeceklerını sovledı Prof Mustafa Ozturk ıse araçla- nn egzoz denetlemesı y etkısı almak uzere İstanbul ll Mahallı Cevre Ku- rulu'na başvurduklarını belırterek savaşımıyetkının Makıne Muhendıslen Oda- sı na verılmesının ıstenen sonucu dogurmadığını ıddıa ettı Aral da Prof Ozturk"un 'egzoz muavene- lerinden MMO'nun para kazan- dığı' ıddıasını reddederek "İki yıl boy unca hiç para kazanmadık. Muay ene istasy onları için y aptığı- mız yatırım 1994 rakamlarıyla 3 milvar liraya ulaştı. Sö.vlentileri kesmekicin muay ene sonucu iste- nen standartları ikinci kez de tut- mayan araçların daha sonraki muayenelerinden para almıyo- ruz" dedı Makıne Muhendıslen Odası İs- tanbul Şubesı. istanbul tl Mahallı Çevre Kurulu'na yaptıgı başvuru sonucu. 1995'ın Mart ayında taşıt- lann egzoz muayene yapma yetkı- sını almış. Bakırkoy. Beşıktaş ve Maltepe'de muayene ıstasyonları kurmuştu 6 zabıta yaralandı MGV'lilerden zabıtaya saldın İstanbul Haber Servisi - Beyazıt Çarşıkapı'dakıbırotoparkaaıtışletme hakkının İstanbul Buyukşehır Beledı- yesı tarafından Emınonu Beledıye- sı'nden alınıp Mıllı Gençlık Vakff na (MG\) verılmesı uzerıne başlayan gergınlık dun taşlı sopalı kavgaya do- nuştu Kav gada. 6 zabıta memuru y a- ralandı 3 MG\ uyesı ıse gozaltına alındı Uzun yıllardır Emınonu Beledıye- sı'ne bağlı Hızmet \ akfı'nca ışlerılen Çarşıkapı'dakı otopark. istanbul Bu- yukşehır Beledıyesfnce 150 mılyon lı- raaylıkkıraıleMılh Gençlık Vakfi'na (MG\ ) kıralandı Bu îşlemın usulsuz olduğu gerekçesıy le otoparkı çalıştır- mayadevameden Emınonu Beledıye- sı Hızmet \ aktı gore\lılerı. dun oto- parkta bulunan vakıf çekıcısını başka bırçekıcıaraçlauzaklaştırmayaçalışan yaklaşık40kışılık MG\' grubuna kar- şı çıktılar Bunun uzenne. çıkan taşlı- sopalı kavga sırasında Emınonu Bele- dıyesi Zabıta Mudurluğu Motorıze Ekıpler Amırlığı'ndegorevlı zabıta ko- mıserı Hasan Hüseyin Genç ıle zabı- ta memuru Menderes üstek. darp so- nucu yaralandı Genç ıle Ustek. Hase- kı Hastanesf ndetedavıaltınaalındılar 4 zabıta memurunun da hafıf şekilde yaralandığı olay a mudahaleeden polıs ekıplerı. MG\ gorevhlerı olduklan one surulen kışılerden 3'unu eozaltına aldı Belediyedeıı çiıııento fabrikası yıkınu tlfa J"sTF e l) ait Güzelvalfda Hazine arazisi üzerine kurulu çimento fabrikası dii Pendikait, Güzelvalfda Hazine arazisi üzerine kurulu çimento fabrikası. diin Pendik Belediye- si'nce yıkıldı. Belediye yetkilileri. fabrikanın çevreyi kirlettiğini belirterek yıkını kararı çı- karıldığını ve fabrika sahiplerine durumun bildirildiğini kaydettiler. Vıkjm öncesi belediye /abıtasıyla tartışan fabrika yetkilileri yıkımı engelemek istedi. Belediye zabıtası, güvenlik güçlerinin korumasıyla yıkımı gerçekleştirdi. Vaklaşık 10 yıldır üretimde bulunan ve 8700 metrekare alan üzerine kurulu çimento fabrikası. çevre kirliliği nedeniyle yurttaşların vo- ğun tepkisine neden oluyordu. (Fotoğraf KADER TLĞLA) Taksim olayları 2'si tutuklu 14 kişi yargılanacak İstanbul Haber Sen isi - Dıyarbakır Cezaev ı'ndekı olayları protesto ıçın geçen pazargunuTaksim'debasın açıklamasi yapmak isterken gozaltına alınan 52 kışiden 2'sı çıkarıldıkları mahke- mede tutuklanarak cezaev ı- negonderıldı 38kışisavcı- lık tarafından serbest bıra- kıldı. i2sanığındatutuksuz olarak yargılanmalanna ka- rar venldı Gozaltında tutuldukları Guvenlık Şube Mûdurlu- gu'nden Beyoglu Adlıye- si'ne se\ k edılen 11 "ı kadın 52 kışı. Cumhunyet Savcisi Mustafa Gürsoy'a tek tek ıfade verdı Savcı Gursoy. sorguladıkları sanıklardan 38'ını serbest bırakırken Osman Laçin. Erdal \ ıl- maz. Mithat Karakaya. Necati Çalışkan. Rustem Kılıçkıran. Nadiy e \ orıik. Lokman Demir. Mehmet Lygur. Celal Eniş, Abdul- lah Ö/can. \ ılmaz Arlan. \vşen Mert. Hiısna Altun- dal ve İkran ^ uksel ı No- betçı 3 Sulh Ceza Mahke- mesf ne sevk ettı Nobetçı mahkeme Os- man Laçın ve Erdal Yıl- maz'ı tutuklama karannı al- dı ve sanıklar Bayrampaşa Cezaev ı ne gonderıldı Dı- ğer 12 kışı ıse tutuksuz yar- aılanmak uzere serbest bıra- kıldı Mahkeme tarafından ser- best bırakılanlar daha sonra HADEP İstanbul ll Merke- zı nde basin açıklamasi yap- tı Gozaltında ışkence gor- duklennı soyleyen HADEP ıl yonetıcısı Ferhan \ eğin. aozaltıyla ılgılı şunları soy- fedı "4gunkaldığımızşube- de 48 saat açlık grevi yap- tık. Sağdan soldan topla- dıkları insanları. şubeye getirdiler. Kiırtlere benze- y en ^ ozgat v e Sinoplu bir- kaç kişi serbest bırakıldı. Hatta namaz kılmak iste- yen sakallı bir kişi vardı. onu da bıraktılar. N aşlı analarımızın başdrtuleri- ni intihar edebilirler diye- rek aldılar. Gençlerimize ajanlık teklif ettiler. Os- man Laçin ve Erdal "S ıl- maz'a. molotofkoktey li atılması olayını yıiklemek istediler." 5'i için idam isteniyor İslami Hareket Örgütü davasma devam edildi İstanbul Haber Serv isi - Şenatçı "İslami Hareket Orgütu"ne uye olduklan ve bu orgut adına Mer- ter'dekı bır banka soy gunu- na katıldıklan one surulen bın kadın 6 kışının y argılan- masına devam edıldı İstanbul 5 No'lu DGM- dekıduruşmava tutuklu sa- nıklar Sabri Aktaş. Murat Bilen, İdris V ağmur İbra- him Gunaydın ve V elit Bi- len katıldı Tutuksuz yargı- lanan Sabiha \ktaş ıse du- ruşmayagelmedı Muvekkı- lının cezalandırılmasının ıs- tenıldığı ve ıdamı ongoren TCY'nın 146 maddesınde- kı siıçun oluşmasi ıçın ey le- mın tjmamlanmiş. olması gerekliliği uzennde de du- ran av ukat Mustafa Akçay. ancak eylemın teşebbus ha- lınde kaldıâını savundu Avukatlardan sonra soz alan sanıklar da tahhyelerı- nı talep ettiler Tahlıye ıs- temlennı reddeden mahke- me heyetı. duruştnayı ılerı bır tarıhe bıraktı tstanbul DGM Cumhunyet Ba^sav- cılığfnca hazırlanan ıddı- anamede tutuklu sanıklar Sabn Aktaş. \furat Bılen, Idrıs Yağmur. lbrahım Gu- naydın ve Velıt Bılen'ın "silah zoruyla devletin anavasal diızenini zorla değiştirmeye kalkışmak" suçundan TCY'nın 146 maddesi gereğınce ıdam ce- zasına çarptırılması ıstenı- yor tddıanamede. tutuksuz sanık Sabiha Aktaş'ın da "yasadışı orgute vardım ve yataklık" suçundan 4 5 ıle 7 5 yıl arasında ağır ha- pıs cezasına çarptırılması ongoruluyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle