26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 EKİM 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 6 Tek kollu adam'ın peşinde Cem "Nılmaz, konuk o\uncu olarak katılıyor. Çıtırlar döndü TV Ser\i5İ - "Bir De- metTivatro" yenıdenek- randa \ ılmazErdoğan'ın yazdıgı. Se>gi Birsel'ın yonettıâı dızınm bu ak^am 49 bolumu yayımlanacak Çıtıraıksıııde. aıkyeye- nı katı'.an bebeöın >e\ ıncı yasanmaktadır Fadıl. be- bek bezlen \e mamalarıv- ia ılgılenırken Mukremın \e Tırbu^on bebeğın kar- y ola sorununu çozmey e *>o- yunurlar Lutfiye ı»e bebe- ğını mumkun olduğu kadar Ylukremın'den uzak tut- mava çalısmaktadır Aıledekıen buyuk sorun ıse bebeğe konulacak ısım- dır Cem ^ ılmaz'ın konuk oyuncu olarak katıldiğı "Bir Demet Ti\atro"da Demet Akbağ. YılmazEr- doğan ZerrinSumer. Er- doğan bikmen \e Bican Giınalan baslıca rollerı pavlasıvor (İnterstar, 20.15) ShcmTA MLRATOZER David Janssen"m başro- lunuusilendıgı. Amerıka'da 1963'ten l%7"ve dek ul- kemızde ıse telev ızyonun evlere gırdığı 1970'terde ekrana gelen unlu "The Fugitive - Kaçak" dızısı- nın stnema versıyonu a>nı gerılımı beyazperdeye taşı- yor E\e donduğunde karısı- na hunharca saldtran "tek kollu adam'Ma mucadele eden doktor Rıchard Kımb- le (Ford). ne y azık kı saldır- ganı elınden kaçınr KariM. son nefesını Kımble'ın kol- lannda verırken, kahrama- nımızı bekle>en kotu surp- rızler henüz sona ermemıs,- tır Uzerındekı kan lekelen ve aleyhınde olan daha pek çok kanıt. Kımble'ın katıl olarak suçlanmasına neden olur Onun ıçın artık yasam adetabıtmistir Olumemah- kûm edılen K.ımble, hapis- haneden nakıl islemı »ıra- sında akıl almaz bır sekılde kaçar Bu saatten sonra bır yandan onu ne pahasına olursa olsun yakalamaya >emm eden komıser Ge- rard'dan (Jones) kaçacak. bır yandan da kansmın ka- tılını bulmay a çalı^acaktır Roy Huggins'ın T\ ıçııi yarattığı karakterler. "Ka- çak*"da daha modernıze edılmis ve daha ınandmcı bır halde yerlerını koruvor- lar Ba^arılı oyuneuluğuyla adı doktor Rıchard kımb- le'la ozdesjesen Da\ıd Janssen'ı aratmayan Harrı- son Ford. ıkı saat suresince sınemaseverlere unutulmaz dakıkalar ya^atıyor kımble ı her defasinda koseye ^ikı^tırdığını zanne- derken sııreklı elınden kaçı- ran komıser Gerard rolunde Tomm> Lee Jones filmde meslek yasamının belki de en ıvı oyunlarından bırını sergılıyor "Kaçak". Jo- nes'a En Iyı Yardımcı Er- kek Oyuncu Oscarı'nı ka- zandıran bu kompozisyonu- nun yanı sira. altı dalda da- ha bu odule aday olmu^tu en IM film goruntu yonet- mcnı nıuzık, kıırgu ses \e ses etektlerı kurguMi dalla- nııda Kanal D 20 20 Kaçak - The Fugıtıve / Yonetmen Andrew Davis / Oyuncular Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Joe Pantoliano, Jeroen Krabbe, Andreas Katsulas /1993 ABD yapımı, 127dakıka MERCEKLE BAKINCA Lsta aktor Harrison Ford. sinemase\erlere unutulmaz dakıkalar yaşatacak. '32. Gün' T\ Servisi - Mehmet Ali Birand ın sunduğu "32. Gıin". 1993 yılında bır uçak kazasinda sehıt dusen Jandarma Genel Kumutanı Eşref Bitlis ve dort arkada^ışla ılgılı kaza dosyasinı yenıden açıvor Cuneyt Ozdemir ın araştırmasında buolayın bır sıııkasi olması ıhtımalı uzennde durulacak Programın ıkıncı dosyasinda ise son bır vılda 5O'ye yakın ınsanın havatını kaybettığı cezae\lerı ele alınıyor . Konu>la ılgılı olarak Adalet Bakanı Şe\ ket Kazan canlı vay ına katılacak Kııdus'ten son haberlerın \erıldiğı bolumun ardından 70yasinı kutlav an Can \ ucel'ın konuk olacagı program tarıhten değı^ık olavlann aktarıldığı "Saatli Marif' ko>esı\le sona erecek. ^. Sevilen TV dizisinden uyarlandı Nöri Gantar'ın seçim serüveni Rembetikonun tarihi TURH\\GLRKAN Tecımsel alandakı ba>a- riMnı. bivasal vaşamında da Mjrdurebılmek ıçın, se- t,ımde mılletvekıllığıne adaylığmı kovan Ka\sen- lı ı^adamı Nöri Gantarın gulunçluo\kusu Televız- \ onumuzun siyah beyaz % e tek kanal olduğu donem- de en uzun surelı %eızlen- me rei.orları kıran unlu dı- zısı "Ka\nanalar"dan >ola cıkarak. Zeki Ök- ten'ın 19^5'te sıcağı sıca- ğına çektığı aynı adlı fılnı- de. buvuk kenrte \a^a\an becerıklı. ıi)bılır. açıkgoz ı^adamı Non Gantar'ın se- çım seru\enı anlatılıyor Dızının tazla dı^ına çıkma- \an. kı^ılıklerı bozmayan. Oktenın akıci anlatımıyla toplumumuzun polıtık ta^- |ama>ını ,i^pan eğ.lencelı Kanal D 16 10 Kaynanalar - Yonetmen: Zeki Ökten / Senaryo: Tekin Akmansoy, Zeki Ökten / Oyuncular Tekin Akmansoy, Leman Çıdamlı, Sevda Aydan, Haşim Hekimoğlu, Defne Yalnız, Sermin Hürmeriç, Muammer Çipa / 1975, ErmanFılm. Dınamık. ba^arılı Ka>- serı kokenlı ışadamı Norı Gantar (Tekin 4kman- sov). venı bır gın>ımde bu- lunarak mıllet\ekıllığıne adavlığını kovar Dunuru onu desteklerken. karibi (Leman Çıdamlı), polıtı- ka>a atılmasına sıcak ba- kar TV Senisi - "Muzik Mozaik"te. Turk-Rum ortak kulturunun urunu olan rembetıko muzığınm geh^ımının anlatılmasına de\am cdılıyor Programın bu haftakı bolumunde. İzmır \oreMiiden sanaleıların muzıklerı ekrana geleeek "Bergama Bengisi" (Rebet orneğı Turk muzığı) "Oli Rebetestu Dunia" (Markos \am\akarıs). "Frankosyriani" (Markos \'am\arıkis) "İzmir'in Ka\akları" (Tolga Candar) Turk ve^ unan dostluğunun onemının de uırgulanacaâı programda Mikis Teodorakis \e Zıilfu Li\aneli'nın bırlıkte ^eslendırdıklerı bır Rum turku^u ıle Maria Farandurinın Turkçe vommladığı "Karlı ka\ın Ormanı"da \er alı\or Programda a\nı.a unlu "Rembetiko" filmınden bolumler dc ekrana üeleeek (TRT 2, 20.00) Programda t arandurı (solda) "'Karlı Ka\ınOrmanı"nı, Li\aneli>e is de bir Rum turkıisüaüsesler\direcek. ^ İdiz'le Trizma' T\ Servisi - Nurseli İdiz ve ekıbı eğı- tırn sonınunun u^tunegıtmeyı surduruyor "Prizma"> nın ılk dosyasında. çalı^an nu- fusun uçte bırını. okula gıdemeyen eocuk- ların olu!?turduğuna defiınılıyor Almanya'da duğun yapıp Antalya da balayına gelen ancak Antalya Havalıma- nı'nda e>rarengız bıçımde ortadan kay bo- lan gelınle ılgıiı haberın yer aldığı pro- gramda aynca. tedavısi 11 ay once sona emıesine kar^ın halâ hastanede relıın tu- tulan kuçuk Ezgi'nın oskusu ekrana gele- cek "Prizma"nın son dosyasinda ıse l;>- tanbul da yeraltındakı dunya ara>tırıh\or (Kanal D, 22.45). Okyar tanıtılıyor T\ Ser\isi - "Gun Başlıyor" ku^ağı ıçerisinde saat 09 OO'da canlı olarak ya- yımlanan "Orhan \>han'la Dünden Bugune Spor" kosesınde. eskı Beşıktas- lı mıllı futbolcuN edat Okyar tanıtılıyor Canlı yayınakatıîacakOkyar'ıeskı Be- sıktas Genel Kaptanı Sami Albayrak'la takım arkadası Sanh Sarıoğlu anlatacak Aynca gazetecı Guven Taner\e kâ/ım Kanat da Oky ar"la ılgılı y orumlar y apa- cak Orhan Ay han'ın prograınının tekran bu ak^am 21 İ5'te TRT 3'te de yayımlana- r >L\H>11 T T. ONGOREN Ne Dersiniz? Zeki Müren oldu Dıyarbakır E Tıpı Cezaevı'nde 12 tutuklu olduruldu Uluslararası Af Orgutu Tur- kıye yı buyulteç altına aldı Işte aynı gunlerdekı olaylar Neden Muren'ın olumu ıle dığer ıkı olayı bır- lıkte anımsatıyorum Aralarından bınnın daha ağır bastığını anımsatmak ıçın mı'' Zeki Muren'ın ben radyoda çalışırken yayımlanan herhangı bır ızlencesınden sonra uyandırdığı ılgıyı, merakı ve sevgıyı hep anımsarım Kuruluşundan sonrakı yılbaşında TRT televızyonunda Zeki Mu- ren'ın TV studyolarında gerçekleştırılen ılk ızlence- sınden sonra da gorduğumuz sevınç ve bu yayın- dan oturu aldığımız kutlamalar da hâlâ belleğımde- dır Muren'ın muzığın dışındakı alanlarda yarattığı yapıtların etkısı ve yerı kuçumsenebılır mı'7 Zeki Muren gıbı bınnın olumunun buyuk acı, ke- der ve sarsıntı yaratmasını hıç yadırgamamak ge- rekıyor Çunku halk onu bağnna basmıştı Ama devletın kımı yorumcuların ve toplumun Muren'ın olumunden hemen sonrakı tutumu ve tepkılerı uze- nnde durmadan da geçmemelıyız Zeki Muren, hem "devlet sanatçısı ' olmanın hem de gonuller- de taht kurmanın sonucunda olumunden sonra bu- yuk torenler ve halk arasında derın ızler bırakarak sonsuza dek belleklerden çıkmayacağı bır doruğa ulaştı Oteyanda "devletsanatçısı' olmayan.boylebır unvanı asla kabul etmeyen ve etmeyecek nıce sa- natçımız da toplumun (devletın değıl) sevgısını ve bılıncını ayağa kaldırmıştır Muren toplumun yarat- tığı sanatçılardan bırıdır Dığer sanatçılanmız ıse toplumu yaratmaya, toplumu değıştırmeye çalı- şanlardır Bu devlet onları sevmemış, onları ceza- evlerınde surundurmuş ışkence etmış horlamış, oldurulmelenne ve hatta mezarlannın tahrıp edılme- lerıne kayıtsız kalmıştır Hıçbır sanatçıyı kuçumsemeden herkesı yerlı ye- rıne koymak gerekır Toplumun yarattığı sanatçıla- rın bıraktıkları ızler, onların yenı ufuklar açtığı anla- mına gelmez Zeki Muren bu sanatçılar arasında- dır Kımı TV yorumcularının anlayamadıgı da budur. Muren bır yenı doneme geçışı sağlamamış, yenı bır doneme geçış sırasında kendıne ozgu yenılıkler yaratarak o doneme geçışe uyum sağlamıştır Bu nedenle de devletten aşırı ılgı goruyor Gerçı her sanatçıyı toplum yaratır Ama kımı dı- ğer sanatçılar da kendılermı yaratan toplumu yenı- den oluşturmaya ve değıştırmeye kalkarlar Bu ne- denle de yok edılme pahasına yaratıcılıklarını sur- dururler ve devletı de karşılarına alırlar Burada uze- nnde durulması gereken asıl nokta, toplumun tu- tumudur. Topluma uyum sağlayan bır sanatçıya gerçekten layık olduğu ılgıyı sevgıyı ve onemı gosteren halk, toplumu yenıden oluşturmaya ve değıştırmeye ça- lışana kayıtsız kalıyorsa ve Dıyarbakır E Tıpı Ce- zaevı ndekı 12 tutuklunun oldurulmesıne (PKK'lı olsalar bıle) aldırmıyorsa ve Uluslararası Af Orgu- tu nun Turkıye'yı buyulteç altına almasından (bır turiu sonu gelmeyen ışkence kayıplar, faılı meçhul- ler, yargısız ınfazlar, kotu cezaevı koşulları, Kurt sorunundan oturu) rahatsız olmuyorsa toplumun değer yargılannda ıçtensızltk yapaylık ve guven- sızlık var dıye duşunuyorum Ya sız nasıl duşunu- yorsunuz'' Amatorler ve profesyoneller ıçın bır kıtap A. Ka- dir Demircan, Vıdeo Kamera Fotoğrafçtlık ve TV Yapımçıiiğı", Çuldıken YayAnlan, Istanbul, 1996 KENT HABERLERI Taksiciler traliği kilitledi • Istanbul Haber Ser>isi - Arnav utkoy "de bır bataklıkta cesedı bulunan taksı sofbru Doğan Ayhan'ın cenazesinı dlmak ıçın \dlı Tıp onunde ogle saatlennden ıtıbaren toplanan 200 kadar taksıcı protesto eylemı vaptı Doğan Avhan'ın katılı olarak aıanan 5 kı^ıden ıkısının halen vakalamadığını soyleyen taksiciler. katıllerın bır an once yakalanmasını ıstedıler Polisin genıs guvenlık onlemı aldığı Ay han'ın cenazesı ıkındı namazından sonra Kemer Mezarlığı'nda toprağa verıldı Kurtuluş gazetesi toplatıldı • İstanbul Haber Ser>isi - Hattahk kurtuluş gazetesinın 9 sayısı Devlet Gu\enlık Mahkemesı tarafından toplatıldı Gazeteden vapıtan yaztlı açıklamada kurtuluş gazetesi GazeMahalleM lstıhbarat Burosu'nun polıs tarafından basildığı \e gazete muhabın Bulent Goıgulu \e adı ogrenılemeyen kervan gazetesi muhabınnın gozaltına alındığı bıldırıldı Rumelikavağı İskelesi kapalı • İstanbul Haber Servisi - Turkıye Denızcılık Isletmelen'nden dun yapılan yazılı açıklamaya gore Şehırhatları Isletmesi'ne bağlı Rumelikavağı Iskelesfne bakım çalismalan nedenıyle 2U ekıme kadar \apur sefen yapılamayacak Maliye Bakam'na kınama • İstanbul Haber Servisi - H B V Anadolu kultur Vakfı tstanbul Şube Ba^kanı Kmaıl Saçb. Maliye Bakanı nın bıvas Madımak Oteh'nı yakan ve 37 aydın \e sanatçiyı katledenlen zıyaret etmesını kınadı Saçlı bu znaretın serıat ozlemcılerını ve o tarartan gelen terorist evlemlen desteklemek olduâunu belırttı Yılda yaklaşık 3 milyon insanın sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğü belirtildi Sağhkh yaşam için Akdeniz diyetitstanbul Haber Servisi - Turkıye de doktor- ların da buyuk çoöunluğunun sigara ıçmelerı ne- denıyle hastalarına "sigaravı bırakma" onerı- sınde bulunamadıkları belirtildi Marmara Unı- versıtesı'nden Dr ElifDağlı sıgaranın zararlan konusundaunıversitelerdedersbulunmasıgerek- tıgını vurgularken Oxford Lnıversıtesı nden Prot Dr Godfrey Fov»ler. doktorların az sigara ıçmesının toplum uzennde olumlu etkılerı olaca- ğmı soy ledı kongrede ay nca. sağlıklı ve uzun bır yaşam ıçın Akdeniz dıyetı onerıldı lngılız Tabıpler Bırlığ\"nın y ılhk kongresı Tur- kıye de basladı Her yıl değısık ulkelerde topla- nan lngıhz tabıplerı ılk kez Turkıye'de toplanı- yor 1832"de kurulan ve 100 bınden tazla uyesı bulunan lngılız Tabıpler Bırlığı. dun Svv îssotel de başlay an y ıllık kongrelerınde. tıbbı konuların y a- nı sıra sosyal ve hukuksal konuları da tartisiyor- lar konreye katılan ElifDağlı Turkıye'de dok- torların yuzde 60-70' ının sigara ıçtığını soy ledı Doktorlar arasında sıgara ıçımınm bu kadar y uk- sek olması yuzunden hastaya bırakma onensin- de bulunamadıklannı v urguîay an Dağlı ^oy le de- v am ettı • Her >ıl değısık ülkede toplanan lngılız tabıblerı. dun SvvısbOtel'de başlavan yıllık kongrelerınde. tıbbı konuların \anı sıra sos\al ve hukuksal konuları da tartıştılar. "Bir hastanın Sıgarav ı nasıl bırakabılırım ' sorusunun cevabını çoğu doktor bilmiyor. Turkiye'de bulunan universitelerin sadece 3'unde tutünun zararları konusunda tğitim \eriliyor. 'S ani oğrenciler. sigaranın /ararları konusunda bilgilendirilmiv orlar. Doktorların küçiik yaştan itibaren ıcındf bulundukları toplumun yapısı da sigaravı normal karşıla- malarında ve çok u;melerinde etkili oluvor." ^ ılda yaklaşık 3 milyon insanın sigaraya bağ- lı hastah'klar nedenıyle olduğunu soyleyen Prot Godtrey Fovvler sigara ıçenlerın ıçmeyenlere oranla akcığer kansenne yakalanma nskının 10 kat fazla olduğunu belırttı Fovvler. ingıltere'de doktorlar arasında sigara kullanımmın da çok en- der olduğunu kaydettı Kongrede "Sağlıklı ^ aşam Tarzı" konulu oturunıda ıse "Akdeniz diyeti" ele alındı Lz- man konusmacılar, sağlıklı ve uzun bır ya^am ıçın Akdeniz diyeti onerdıler I U Istanbul Tıp Fakultesi oğretım uyesı Prot Dr Gülbin Gök- çay Akdeniz toplumları uzennde yapılan »ağlık arastırmalarında da bu ulkeler arasında ortak bes- lenme ozellıklennın varlığıııın saptandığını ıfa- de ederek "Akdeniz tipi beslenme piramidi. \kdeniz bolgesinde 30 yıldan daha uzun sure- dir zeytin yetiştiren. aynı zamanda beklenen yaşam suresinin en yuksek olduğu ve koroner kalp hastahklarının. bazı tip kanserlerin ve beslenmeye bağlı sureğen hastalıkların en az goruldüğu yorelerdeki beslenme tipi temel alınarak geliştirilmiştir" dedı Gulbın Gokçay. Akdeniz tıpı beslennıede bıtkisel kaynaklı besin- lerden mey\a, sebze. patates bezelye tıstık ek- mek ve dığer tahıllı besinlerden ozellıkle bulgur ıle taze meyvenın onemlı yer turtuğunu. temel yag kaynağı olarak da zeytınyağının kullanıl- dığını vurguladı Gokçay kımıızı etmdebalık ve tav uğa gore daha az oranda \ e ay da sadece bır kez tuketıldığını belırterek etın genellıkle az nııktar- da ve sebze ıle kariştırılarak yenıldığını soy ledı Kreş açıldı Istanbul Haber Servisi - Bevolu Beledıve Başkanı Nusret Bavraktar Semt Sokağı nda kres ve 1996-1997 donemı kurslannı torenle hızmete açtı Dıkıs ev mefru^atı modehstlık kuma^boyama takı-ev dekorasyonu. makıne nakışı. ıımnastık ve Ingılızce datlanndakı kurslara kavdolan iO4 kadının katıldığı açıh^ta geçen donemın kursıyerlennın el urunlen de seıgılendı Ybnetimde demokrasi şapf • İstanbul Haber Senisi - Demokratık Cumhıınyet Programı (DC P) \ onetım kurulu Başkanı Ba>ar Yaltı. devletın asıl gorevının yurttaşlara hukuk duzenı ıçmde guv enlık sağlamak olduğunu belırttı Dev letın bu gorevını \ arto. Yuksekova ve cezaevı olaylannda ıstenılen ^ekılde yeune getırmedığını kaydeden Yaltı. vazılı açıklamasında, hukumetın bu konudakı vurdumduvmazlıgını tehlıkelı bu gelışme olarak değerlendırdıklerını ıtade ettı Basar \ altı devtete saygının yolunun. devletın hukukd baglı kalacagı yonünde \aratacağı ınançtan geçtığını helırttı. Toplu iş sözleşmesi • İstanbul Haber Servisi - Tez-Koop-i^ Sendıkası İstanbul 2 \o'iu Şube Başkanı Faruk Lstun. İstanbul Serbest Muhasebecıler ve Malı Muşavırler Odasi'na (İSMMMOı bağlı ı^yerlerınde çalısan ı^çılefın sendıkaya üye olduklarını ve toplu is sozlo^meM goruşmejennm 4 ekım tarıhınde baslavacağını bıldırdı Siyasal Birikim' bir yaşında • İstanbul Haber Sen isi - Av eılar bolgesınde yayımUnan yerel Sıyasal Bırıkttn*> gazete'îimn kuruluşunun bıııncı yıldonumüonvekı gece Avcılar > esihddı Lokantası nda düzenlenen bır yemekle kutlandı 70 bin işçiyi kapsıyor Metal işkolunda imza töreni İstanbul Haber Sen isi - Turkı\ e Metal Sa- nayıcılerı Sendıkası (\1ESS) ıle Turk Is'e bağ- lı turk Metal Sendıkası arasindakı 1996-199J?, grup toplu ı$ sozlesmesi torenle ımzalandı ]996-1998 yıllarını kapsayan ve 160 ısverınde "'O bın ısçıyı ılgılendıren sozlesmeyle. ı^çı uc- retlenneılköay yuzde45. ıkıncı 6ay yuzde 35 artış sağlanırken. 2 y ıl enflasyon oranmda zam sağlanacak Sozlesme ıle sosy al haklarda da ar- tış getmldı Lutfü Kırdar Lluslararası Kongre ve Sergı SaravTnda düzenlenen ımza torenın- de bır konus,ma vapap MESS \ onetım kurulu Başkanı Erdoğan karakoyunlu, Turkıve'de toplusozle^melenn ımzalanma aşamasında uzun bır prosedur ızlendığını. bunun da bırçok olumsuzluklara % ol açtığım belırterek bunun is- çı îsveren ve ulke ekonomısıne zaran dokun- duğunu ioyledı Turk Metal Sendıkası Genel Başkanı Mus- tafa Özbek de ımza îorenınde yaptığı konus.- mada "Türk insanını tanımayan insanlar başbakan olursa, gidip Endonez\a ve Malez- ya'da Türk milletine beyinsiz derse. onların bu ülkeyi yönetmeye hakları yoktur"" dedı Ozbek, ımzalanan toplu ı$ sozleşinesıyle is- çı ucretlennde vılhk ortalama yuzde 96 artı> sağlandığını. bunun yuzde 81 enflasvon du^u- nulduğunde yuzde 14 refah pa\ını da ıçerdığı- nı anlattı TlSk Yonetım Kurulu Başkanı Refik Bay- dur da bedelsız oto ıthalının oto sanav itisinden çok yan sanayıde çalisanları etkıleyeceûını de savunarak. oto yan sanayıınde 400 bın kı^ının ışsız kalacağını soy ledı L- Türkije'deki trafik kazalarında. ••«tes>itlılik" bakımın- K a Z a d a n da Dünya Rekorlar Kitabı'na girecek şaşılası ör- nekler yaşanıyor. "Trafık cana\an" olmamak için tüm kurallara sıkı sıkıja uvan sürü- cüler bile bu kazalardan kurtulamıyor. Örneğin bu hafta sonu Bursa'dan IstanbuTa ge- lenler. \alo\a girişinde sıkışan trafİğin nedenini gördüklerinde once gözlerine inanama- dılar. Orta refiıjdeki beton direklerden birini aniden "uzerinde"" gören oto sürucüsü. devrilen direkten kaçamadı. Lstelik çarpına sonucu değil. ••kendiliğinden" meydana ge- len bu direk devrilmesi olayının. yine kendisine rastlamış olmasını da onun "kör talihi- ne" bağlayan meraklı 'S alovalı seyircilerle tartışarak... (Fotoğraf OK.TA\ EKİNC1) Patrikhaııeye boıııba n er'*Rîım Patrikhanesi'ne önceki gece kimliği belirlene- meyen kişi \a da kişilerce bombalı saldırı dü- zenlendi. Patrikhanenin bahcesinde saat 01.30'da meydaHa gelen patlamada. can kaybı olmadı. V etkililerden alınan bilgiye gore saldı- rı\ı, >asadışı İBDA-C adlı terör örgütünün üst- lendiği bildirildi. Bu olay yerini görüntiilemek isteyen gazeteciler patrikhanenin bahçesine alınmadı. (Fotoörat kEREM 1LG.AZ) TCC'den acıklama Eylülde 13 gazeteci saldmya uğradı AP üyelerinden TEMA'ya ziyaret İstanbul Haber Servisi - Turkıye Frozyonla Mucadele ve Ağaçlandırma \akfının. (TEMAl kırsal kalkınma ama- cıylauyguladığı.rnera islahı ve erozyonla mucadele proıelerı- nı ıncelemek ıçın Avrupa Par- lamentosu Çe\ıe komısyonu uyesı mılletvekılleıı Tuıkı- ye'ye geldı Cevre komısyonu uyesı ve GLOBE (Hukumet Oıganları Dunya Çevre Iletı^ım Agı) Bı- yolo|ik Zengınlık Grubiı Koor- dınatoru, Hollanda Mılletvekı- Iı Eisma Doekebaskanlığında- kı heyette yer alan Çevıe ko- niısyoııu uyesı Belçıka Mıllet- vekılı Sicrens Kesteljin ve In- üilteıe Mılletvekılı John Cor- rıe. dun TEMA merkezme gı- derek projeler hakkında bılgı aldı Bugun Bergama'nın Ça- mavlu kovu mera ıslah alanın- da ıncelemelerde bulunacak he- yet ardından Izmır'e gıdecek \ arın Ankara ya geçecek olan \vrupalı parlamcnterler. aynı gun TBMM Ba>kanv ekılı L luç Gurkan ı zıvaıet edecek İstanbul Haber Ser\ isi - Turkıye Gazetecıler Ce- mıyetı (TGC) eylul ayı ıçerısındegazetecılerın 13 olayda saldırıya uğradık- lannı ve 8 gazetecının go- zaltına alındığını. çoğu sol eğılımlı gazete v e dergıle- re y onelık 9 polıs baskınıy - la kars,tla;,ıldığını bıldırdı TGC aylık olarak ya- yımladığı "basına yone- lik saldııılar. tehditler. gozaltına almalar. da\a- lar, gazete v e dergi topla- malar ile benzeri olayla- ra ilişkin eylul ayının bi- lançosunu"" at,ıkladı TGC taıatından yapılan yazılı açıklamaya gore ey- lul av ında 13 olay da gaze- tecıler saldırıya uğrarken 8 gazeteci gozaltına alın- dı \ ıne çoğu sol eğılımlı gazete \ e dereılere v onelık 9 polıs baskınıvla karsila- ş,ıldı \ e 19 toplatma kararı polısçeuygulandı Basınla ılgılı mev^ut davalara de- v am edılırken 11 y enı da- \a daha açıldı Dort da\a mahkıımıyetle. 2 dava ıse beraatle sonuçlandı Bu arada. > suç du\urusunda bulunulan \ e be^ kez kıtap toplatılan bu ayda yayın- cı veyayınlar hakkında da 6 sorusturmave dava açıl- dı TGC "nın açıklamasına gore eylul ayında Radyo v e Telev ızy on L st Kurulu (RTUk). rady o v e telev ız- yonlara herhangı bır ceza vermedı Bu ay aynca, TGC ıle Turkıye Gazete Sahıplerı Bırhğû D\P Ge- nel Bas,kan \ ardtmcısı Meral Akşener hakkında. "Başbakan \ ardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Cıller"e ilişkin haberler nedenıyle, bazı gazetele- ri hedef alarak, basına tehditte bulunduğu" ge- rekçesıyle İstanbul Cum- hurıyet Başsavcılığı'na suç duy unısunda bulundu- lar Basın konsevı de eylul ayı bılançosunu dun açık- ladı Basın Konseyfnın yaptığı yazılı açıklaması- na gore ey lul ay ı ıçınde 11 gazetecı gozaltına alındı, 22 yayın organı toplatıldı, 10 gazete \e dergı burosu da polıs tarafından basıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle