26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 EKİM 1996 SALI CUMHURIYET SAYft 13 Deniz SOM bftgrnet: http://www.plMet.com.tr/XB Elektranft posto [email protected] Tel: 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.512 44 97 Afganistan ya da Deccal'ın sistemi A fganıstan'da şerıatçılar ara- sındakı savaşta Taleban or gutuyonetımıelegeçırdı sor- 1 gusuz ıdamlar başladı kızla- rın okula gıtmesı kadınların çahşması yasaklandı peçesız sokaga çıkan ka- dın lara meydan dayagı getırıldı Afganistan ornegı bır kez daha gos- terdı kı şenatın nasıl uygulanacagına yonetımı ele geçırenler karar verıyor Talebanların uygulamasına gore tur- banla doktorluk yapmaya kalkışan kız- ların kadınların hemen o dakıkada taş- lanarakoldurulmesı turbanlılan hâkım ve savcı yapan bakanın asıldıktan son- ra cesedının uç gun dırekte sallandırıl- ması gerekıyor1 Faızle ış goren başbakanın ıse kaça cak yerı yok1 Gelelım Turkıye ye Laıklıgın demokrasının ayrılmaz bır parçası oldugunu kabul edemeyen ay- mazlara Laıklıgın altını oymakla de- mokrasının altının oyulduğunun ayır dına varamayan safdıllere Bızım lıboşlar nasıl kı laıklıgı yerden yerevurup demokrası yı agızlanndan duşurmuyorsa Istanbul un varoşların da ucretsız dagıtılan bır kıtapta da de- mokrası densozedılıyor Laıklıgı go- zardı eden demokrası nın yarattıgı bugunku ortamda bu krtap demokra- sıyı Deccal ın sıstemı olarak tanımlı- yor Bakın ne dıyor 70 kusur seneden berı ınsanlık uç Deccal ın zulmu altında ınlemıştır Bunlar komunızm Kemalızm ve de mokrasıdır Komunızm mıadınıdoldurmuş ece- lıgelmış yokolmuştur Artık tarıhe ka rışmıştır Kemalızm deonayakın artıknemal oldugu ortaya çıkmıştır Sadece hey- kellerın başına ıpı takıp çekmesı kal- mıştır SESSİZSEDASIZ NURİKIRTCEBE İ A/E Yalnız demokrası Deccalı hepsınden daha buyuk ve kurnazdır Onun ne mal oldugu yeterı kadaraçıklanamamıştır Kıtap Demokrası Deccalı nın ne mal oldugunu anlatıyor ve bunun da yok edılecegını yerıne şerıatın hakım kılınacagını soyluyor Pekı hangı şerıaf Tabıı kı kendı yorumuna gore olanı Hemen belırtelım kı Istanbul un va- roşlarında dagıtılan bu kıtapta Nec- mettın Erbakan da payını alıyor1 Amacının Turkıye de demokrasıyı yok etmek oldugunu açıkça ılan eden bu orgut Istanbul un varoşlarındafınk atıyor Camılerde mescıtlerde der- gahlarda medreselerde tekkelerde talebeler yetıştırıyor Afganistan da yonetıme el koyan Taleban ınanlamıtalebedemekmış Afganistan da demokrası olmadıgı ıçın Pakıstan da yetışmışler Turkıye de ıse demokrası var1 Mektup sorgusu atandaş izmır Mordogan'da tatıl yaparken Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel'e bır mektup gondermek ıstemıştı de postanedekıler vatandaştan kımlık sormuştu hanı... Posta Işletmesı Genel Muduru Velı Bettemtr, konuyu araştırtmış: "Yapılan araştırma sonucunda izmır Karaburun merkezıne bağlı Mordoğan şubesıne, Cumhurbaşkanlıgına gonderılmek uzere yazdıgı mektupla muracaatta bulunan yakınıcıya, gorevlı memurun konuyu Telgraf Işletme Rehberının 8 maddesı ıle kanştırdığı ıçın kımlık sorduğu tespıt edılmıştır Gorevlı personelımız mevzuatımız geregınce kımlık tespıtı ıle kabul edılecek gonderıler konusunda tekrar bılgılendırılerek, daha dıkkatlı olması yonunde uyarılmıştır" 12 Eylul'un ızlerı kolay sılınmıyor! V Mert Alı Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Anılar yaşamın belgeselıdır Foça Devlet Hastanesi'nde 'saldırı'ya uğrayan milletvekili A nımsarsanız DYPBurdurMıl- letvekılı Mustafa Çıloğlu Fo- ça Devlet Hastanesı nde 'sal- 1 dırı ya ugramıştı Gazete haberlerı oyle dıyordu Mılletvekılıne saldıran hastane veznedarı hakkın- da soruşturma başlatılmıştı Ama bır vatandaş gorgu tanıgı olarak olayın başka turlu gelıştıgını soyluyordu Ve gorduklerını yetkılılere anlatmak ıstı- yordu Olayla ı'gılı ıdarı soruşturmanın sur- duruldugunu bıldıren İzmır Valısı Kut- lu Aktaş kamuoyunda unutulup gı- den konuya ılışkın bır başka açıklama daha yaptı Metın Işıksalan adlı vatandaşla te- lefonla goruşulmuş gosterdıgı duyar- lılıga teşekkur edıldıgı gıbı ll Saglık Mu- durluğu nce yurutulmekte olan soruş- turma ıçın tanık olarak ıfadesıne baş- vurulmuştur Vatandaş Metın Işıksalan'ın gonder- dıgı yazılı ıfade çok ılgınç "6 Agustos salı gunu İzmır den Istan- bul a muteveccıhen kız kardeşımın arabasındagelırken sıcaktan solunum spazmı geçırdım O esnada Foça sa pagından ayrılarak en yakın hastane olan Foça Devlet Hastanesı ne gıttım Saat 15 00 sıralarında kız kardeşı- mın refakatınde vezneye geldıgımde vezne onunde uç kışı sırada ıdı Kız kardeşım para almak ıçın arabasına gıttıgınde ben de vezne onundekı ban- ka oturdum Ondekı zat veznedara derhal ıdrar tahlılı ıstedıgını ve sadece laboratuvara gıtmek ıçın fış kesmesını sınırlı bır şekılde tekrarlıyordu Veznedekı memur da dırekt tahlıl fı şı veremeyecegını doktordan tahlıl ıçın sevk almasını hastane talımat ve pro- sedurunun bu oldugunu defalarcaan- latmaya çalıştı Aksı takdırde başhe- kım beyle goruşmesını rıca ettı Muthış sınırlenen bu zat Ulan sen benı laboratuvara gonder Sen benım kımoldugumu bılıyormusun? dıyerek merdıven çıkışının yanındakı vezne ka pısını tekme ve yumrukla açarak ıçerı gırmek ıstedı Kapı sadme ıle hemen arkasındakı masaya çarparak gerı kapanırken şıd- detle ıçerı gırmeye kalkışan zatın kafa sına çarptı Daha da sınırlenen bu zat Ulan ben senın ananı Ananı aglatı- nm dıyerek vezneye gırdı ve vezneda- rın gırtlagma sarılarak saldırdı Orada bulunan hemşıre de saldırıya manı ola- madı Boguşma başlayınca kız karde- şım benı hastaneden uzaklaştırdı ve Is- tanbul a avdet ettık Istanbul a geldıgımde gazetelerde Bır milletvekili dayak yedı dıye habe- rı okuyunca vıcdanım sızladıgı halde habere guldum Aynı hıslerle Valılıge telefon ederek durumu sayın İzmır Va- lımıze anlatmaya çalıştım Umıt edıyo rum veznedar hak etmedıgı ceza ve suçlamalarla bır an evvel kurtulur ve adelet yerını bulur Saygılarımla hurmetlenmın kabulunu affınıza magruren dılıyorum efendım Soruşturmanın sonucuna gelınce Ne zaman sonuçlanacagı bellı olmak- sızın devam edıyor efendımi Osmanlı'ya methiye düzerken Cıluın Demutıden T J L F O R I Z VU L \ 1 \ E\et »,ok ^ukur ınanan msanlarız ama heı>e\e ınanan' eçen cumartesı akşamı TRT 1 ın haber bultenınde Ayaş Beledıyesı ıle Gazı Unı- versıtesı nın bır etkınlıgı ekra- na getırılıyor Ayaş ta Osmanlı evı açıl- mış Osmanlı âdetlerı tanıtılmış Os manlı yemeklerı tadılmış Ekranda Osmanlı aşagı Osmanlı yu- karı varsa Osmanlı yoksa Osmanlı TRT nın spıkerı de aynı dogrultuda Osmanlı dan başka bır şeyden soz et- mıyor Ekran başında bunları ızleyıp de ko- nuyu bnenler ıse uzuluyor Çunku Osmanlı evı denen yerın bır Turk evı oldugunu Osmanlı âdetlerı dı- ye anlatılanların Turk âdetlerı oldugu- nu Osmanlı yemeklerı dıye sunulanla- rın Turk yemeklerı oldugunu bılıyorlar Ve TRT nın de alet oldugu bu ceha let aslında Turklere degıl Osmanlı ya bır hakaret unsuru taşıyor1 Çunku Osmanlı da Turkler aşagı sı nıftan sayılıyor aşagılanıyor Madalyonun otekı yuzunde ıse ne acıdır kı bırılerı Osmanlı ya methiye duzmekle aslında hala kendılerını aşa- gıladıklarının farkında bıle olmuyor TURSAK SİNEMA KURSLARI 1 Kurs (Hofto Song) ] 1 Elcım 28 Aralık ] 994 (Cumortesı gunkm Soat 14 00 18 00! 2 K.rs (Hofta la) HEkım 8Kosıml9S6(PozQr1esı CoiMmbo CumoSool 14 00 18 00) • D»nyo Sınema Tarihınc Genel Bakıs • Turk Sınema Tarihıne Gcıel Bakıs • Sınema Kuramları • Senoryo Yflzım Teknigi • Sinemo Kameraları • Ob|ektıf Ozelliklerı ve Kodra| • Video Kameraları • S'nentada Sanol Yonetımı • Aydmlatmo Tekniği ve Isık Bitgısı • Cekım Planlon ve Komera Hareketlen • Sınemoda Oyuncultık • Sınemada Kurgu llkelerı • Sınemada Seslendırme llkelerı • Sınenta Fılmınde Kurgu Teknıgı (Studya Zıyaretı) • Video Fimmde Kurgu Teknıgı (Studyo Zıyareti) • Ffctı Yonehmmı Temel llkelerı • lir Fılmın Yapım Sureıı • Filn Cozualeaesi BAŞB-VKAISLIKGÜMRLK MLŞTEŞARLIĞI HALKALI GİRİŞ Gl MRÛK MLDÜRLlĞÜ Koza U Merkezi B Blok kat S 80~00 BeMktas Ktanbul adresinde mu- kım Altınel Melamın San \ Ş firmaM adına Gumruk Gms Be\anname lerınden dogan \e karşjlannda mıktarlan gostenlen kamu alaeaklarının tahsilı n,ın çıkartılan teblıgatlar f ırmasının adreste bulıınamamabi ^ebe- bı\le lade edılmı^tır 7201 ;>a\ılıTeblıgatKanunu nun28\eıl ıntı maddelerı geregınce te- blıgat \erme kaım olmak uzere ılanen teblıgıne karar \erılmı^tır \ukanda belırtılen nedenler ıle anılan adreste taalı\et gosteren sirke- tın belırtılen bortunun 1"> gun ıçınde gumrugumuz \a\manlıgına oden- mesi aksi haldeölS^ sa%ıh A \ TL H kanunu nun ^">-60\e 114 uncu maddelen geregınce îslem ^apılacagının bılınmesi ılanen teblıg olunur Tahsın Comert Gumruk Muduru Bf\annameNo/Tjrıhı \mme \laca°ı Mıktarı 4 M- İIK 14 ["MHHI TL Bjvin ı M14 Aynca: ANTRAKT dergısıne bır yıl uaetsız abonefik Tursak Sinemo Yıifagı % 3 0 tndirırnli TURSAK VAKf I Gazelaı Erol Dernek Sok Mo tl/2Beyoglu ISTANBUL Tel (0 212)25167 70 244 52 51 Romanlarınız ve ansıklopedılerınız yerınızden alınır Tel: 554 08 04 HAYD\RPAŞ\ GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Gumrugumuzce -\\lin Tn.aret-Ca\ ıt Gultas adına tescıllıgı ^b'1 ^ sa- Mİı li 9 1W tanhlı gını? bevannameünden ka\naklanan a^agıda doku- mu gostenlen gehr eksıgı ıle ılgılı olarak \apilan teblıgatımız adıes \e- tersızlıgı nedenı\le ladeedıldıgınden veteblıgata>aııh başkaci bıı adre^ bulunamadıgından odemeemrı \enne kaım olmak uzere ~201 savılı ka- nunun 28 \e 24 maddelen geregınce ılanen teblıg olunur Mehmet M YılmazerGum Muduru •? 68^ 22^ - TL Gumruk \ergiM 7% 008-TL KatmaDeger\ergısi Toplam 4 481 233-TL 2 948 180-TL Toplu konut Fonıı Genel Toplam "429 413-TL BdMn 108 ı" 1 " T ÇİZGİLİK KİM1L H\RBİ >f uııı G \ D D \ R D \ M T M KI KI nıı ALUflH KAHRETSlN P E S l N0OLDUp TEŞEKKUR \ FASLI BlTTI = BLLIT BEBEK MRU MIR\IIRL\R ı Cı R m ı L5 EJ_ER, 0 NÜ DA VA- SAKLARLAR. / T\RİHTE BUGÜN wt \IT\Z 7 Ekını J^İUNCU AY.. CU ONUM- OIAN £KıM, BATI ANLAMI, 3 ÜEMEKTI/Z ÇUNKU es- Kı ROMA D/> ea AY a AYOt /\JGıuzc£DE OCTOB£E, SlÇ/MMDe AVeuPA'PA ŞAZAP YAPl- o LAN AY d-AKAlC 1, BOLLUK 'Ç'A/ DUZSULENEN £>(I/AU SU AYÛA YA&L/Ç Ç , BUĞPAf ZAMAKIINI ANfMGATAU AULAMIYLA 194S'rEfiJ BU YANA tCl/LLAKllLMA*rrA- OlfS 4Ç36 SAYlU YASA ıt-S 7?4AZt/fMC>£& SAZI BU AKAOA £>£ EK/l AYI, TAeJHfMIZOE 8/2- ÇOK OMEMU OCAK/ <Ç£eA*£f£- TECHfZ IÇTE 8A2/LA& HAÇDI/A SAfKEMT OU/f(/('f-9Z3y, ML£fZ Çf9£f) .- F\TIH 4. ASLIY E HUKUK MAHKEMESI HAKIMLIGrNDEN 199> 325 DaruijtjitakaCemıvetı \ekıh av A\tug Abacı taratından(mute\efTaBahıreOzguç)hakkında ıkameolunan vasıvetnamenın ten- fızı da\asinda Ktanbul Emınonu \ı>anLi L 024 06 s 6" l ^23 te nufu?>a ka\ıth Bahıre Ozguç un mırasçılan okıp da\a\adahıl edılen \e Utanbul Aksan\ Çıkıı ıga \lahl Asm be\ Sk Dılek Apt d 3 adre^ınde bulunduklan bıldınlen dahılı davalılar Te\fık Ozguı, Abdullah Ozguç \L Suk\man Ozgın, un teblıgden ıtıbaren 1 a\ ıbraz etmenız \e\a bu konuda da\a açmı^sanız belge \esa karar ıbraz etmenız açılmı> niıL ı bıı da\anız > usa buna ılıskın belgevı ıbıaz etmenız aksı halde vasi\e T namenın tentızıne karar venlecegı husuMindı ılanen teblı- gıne karaı \erılmıs olmakla vaıgılamanın bııakıldıgı 8 11 1996 gunu saat 10 00da HL\1k nun 213 \e 3 maddelen geregıınce du- ruşm \ gunu lıazır bulunmadıgmız \e\a kendınızı bır \ekılle temsıl ettıtmedıgınız takdırde \oklugunuzda de\am edılecegı \e \ası\atna menın tenfızıne karar \erıletecı ılanen teblm olunur 199 1996 Basın 10S309
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle