12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 OCAK 1996 SALI EKONOMI/PARA RAPORU BORSAVERİLERİ Endeksler Bıleşık Endeks Malı Endeks Sanayı Endeks Öncekı seans 48917 68 37891 76 56032 53 1. Seans 50702 46 38943 18 58209 83 Değışım (%) 3 65 2 77 3 89 2. Seans 49694 18 37867 05 57173 41 Değışım (%) 198 -2 76 177 Iştem Hacmı 14 944 554 947 650 00 BORSA(LSEANS) ZZK/UMS» mtmpmtt • M p f l MMMI 6,530 NtaıNfcı eıiH^-r pç 077 £**» ntatabp RIEmtaM. 05 TGwt H ı • M-lar 13,003 ıw • IÜ >tn) ımxc S.« IRlm ' t * tovt «JS IHbr Sü nı IK K * naı 112fa;r a n ı«,ST IDbfsBM SJI 111 ua taM Uİ Ms Bü fttottobl Sü '«OBsr 12» fmfutm m «ttrn Ui gM 11STJO m tm «.500 BtarB f KUfioUb va* fllMtahbı fflTal '90 TsbşOBHtt F*. 1*5 7M İ8SC 7600 1326 11C0OO * « • i» ıtrtn* WWMb IJSI 195 *HfimülQr M < 4 2 ıw u* 7ttivaı> T55C Ihfl* lü l*Mhte M lApMHLh. M .'ta Ui i * SM 179 177SI ua «M nm nm IIJSİ 7Ü 7 Ü 1175 nm Kü I I M9 Sü 8Ü İM 7Ü flü Ü.M 5.5* 6CCU I4Ü W9 S» SM IM HM Mft 10 7Ü 7M 14751 N M «a »Ü SM Sü UÜ BÜ 1CSB 16 B0 Sü Sü l ü İM Ui I7İ IM IM KI9 17ü vm SÜ l ü l ü 17ü 17M 3Ü 4 Ü iü iü 2Jİ IS Kü 1İÜ 1JS 148 eü BÜ ıa ıa İM tm 8Ü Sü '2» 12İCC US l ü l ü l ü 11» «503 Cü «ü lü »ü IM iü ]M l ü Mü Mü nsi ns l ü İM ım mm ın tü flü II» 17S 2JBÜ 17K 721 1SÜ 7124 17» 42JS I7Ü &m mm nu ım WÜ ZJB 4* I5SM ( S S M &M SUS itSM 11*4.127 ttlTH SÜ « a SÜ 1JH lüü nm « Ü 1419 S.7I 14,474 lü UOü UC7 U 9 2.2U,» 4Ü 6300 '7S.T0 839 171 H l ü S Ü H M Ü 6<OJ 36JJO0 6J69 İH UUÜ !M ıa !.mü B IJRM 8 ü ÜB2 B ü &M « Ü s» SM O1Ü m ı».m iü lüü I7M M1M 17» 1ta 8tM 1İJB «u ur ns 1K a7ti IBİ 1.511 S4K İ-1Î 71 7JT1 738 m m ımm IÜ nm tm SMÜ ] o : l i a 11713J71 116 SÜ aiü SJS7 32.500 39.000 £.5(4 ü ü 47ü V11 o5O3 im 8526 1lü İM US m <ı* i7tu iıas m 8427Ü m ım mm leı m 1W0 ı«i7 U U 0 2,3 144BJ4I ım asü1(724» t a l ü 4 Ü «,79 t i ü • ü 4 1 ü 3JJ0C 3tB0C 2C5 218 Mü »Ü Eü DM 11ü Hü 17a 177» l ü l ü 17« ia UOC B.6CC 7M 7 Ü 771 7 Ü l ü l ü 280! 13SC 7503 7700 14ü Sü 11.7» Tl 75» HM UM Hü Sü 1300 1350 110J300 115 30C 41* 421 16» a;» 7J14 m ıa 148 113 7141 7« ıms» » 4SIÜ ıa tıjn iüMtü ta mm II» B ü *6oO 13535S0C I M l.t&M MM !«tü 7Ü &1Ü 21ü 1JRÜ 2U77 1ta U11M 1tM IM İIEÜ 4Ü KM 444ü 11S tTM 7717 m 14.M Eü i a 247ü iü 2Ü na E4ii U79 ! * ü 14.4E 7Ü M ü 7JO S.M %M S.1S 7M Bİ7TÜ IHS ın 1435,388 13" 11M 1JRÜ flü 118 1747ü IJ7 I Ü RRS 119 IM S.M B ü 2J9 1BÜ !M l«7ü 24.M l ü ü 5500 7^8908 1479 70ü İM itSÜ IM ÎJ41Ü 14ü 'M 14ü K79 1JHÜ H ü İM 2Ü.OS 4Ü n* *.oi « Ü Sü 2HÜ Ui 13Ü14I 25,81 ua aıs 1:1 14 Bl iü 141) «« U57 1 2Ü t« 2.S7SOÜÜ İM M İ t U» 7BIM M.M IR 4<7Ü l ü 1S,a 2Jİ7Ü Kü 0 3 ı «SM 111lü «117 {ÜM.72U* l ü 3 0 3 ııa 4jrü «.ıa IÜ 79 1S41İ 7M B1Ü HM 17.51ü ııa lüü 24Ü IMÜ 1179 S72Ü itsoo wn4 S M « H I Ü iü ısm Ui ÜJSI iü liiiü 1179 92.M 11ü «M l ü «,11ü 17M eua 4Ü 2ÜÜ ıı MI 2.7i 1.537*; IÜS,H7Ü n a s u K . i i U»*O174I 179 1154ü 2İ7S1İJ74Ü fiü Wü ım U9ü ı a 1JR51? I77S 4 Ü Ü lü K.M Ui Cü «M 3 Ü M a 7Rü Sü 4ÜÜ SM 475ü i ü BM 177SS.MJ4I HM 7JM.M U9HJ51SJI K.M l ü ü iiü M ü 2250 '842)0 l ü 17NÜ IÜ UÜ 1 JCO 3500C 44» 4ÜÜ %m Bü m 6'OCO l ü X7İ «,1i «ü 7M «I7Ü SM SHÜ İM tHM 1 9 fliTiü Uja 4JHÜ İİÜ 4J7Ü l ü U.M u 11İ71 ısı 191 iü 1170 BJS1 US nnt 1171 m İM l ü 4,7* 2JM C.77J 179 117i iü 1lü m S31 tt« UB 1774 115*7 U22 1UC S.H3 12» UB ım I-493 44J2» 1S7 6652 1 * «JB 7J7I U9 UE 1.5a 1U12 tlTI UE ıa ı s m ımm «.«m IM 4WÜ 1 9 1JBÜ 1179 IMM IM 1U74Ü !M 1J*-1 375 1191 Sü 1479 14MÜ 4.49 ilü 11M Kü 1J7S U« 1159 l ü IC1 I19S 14.5» 4Ü HM 41» 14Uİ 41ü 38000 6JJ0O 3 7 8 ' 2.1i eiü ım SM 2.71lü » Ü I7Ü (7SM t a 11M 11X1 !7I 1156 1729 21J12 IM 1753ü 179 Oü 8,40C 1C7 DX 7Ü * M 7M lüü İM 11.B1Ü 2B00 65J3' 500 380ı<9 ISM lüü 1175i 1.J75Ü 1429 5dta 15 M 4Xü 13? B0J00 17M U» 17» 8,425 İM 77S U B 2İ55 75<3 M.B2 IISi M.3C M.B7 1.313 4Ü 1Ü4S4 '71» sxm 1(15 H ü C 0 tü mm 1550 KHt IM U7IM IM&4RM i45iwn.sc M 1C1M İM 1SNÜ 4JB 3T0 1«H 1J56 156 1(71 14ü 40 BORSA (2. SEANS) BOCUISM Ç Ü04 M Ito» 305 M İ B 310 ftiş GeO» 011 «ttc ttmng 0-2 «B-d*n A.P RJIMllaıı 314 AAryte 016 tao. Bn* D19 Mm 020 Afcaptı î ' Iratfc Sçrt 9.100 (XX 1725 'M l"50 Sü 26DS 4.X0 Sü 315JXC 25.000 F: 21M 14 750 t.IC 4^50 5503 3730 5J0C 6400 2950 023 ttrtsVt Gtt OJs Sığta) B CH Srsa Hhnı • sa Çmc 332BuaÇnM) Ç 93tÇ*lt ?$CBV>İ 040 C>B Ç 3< Dentarn S5 352 Dt^or* 2'25 İJ25 « 730 1250 !M tü 'X 4Ü j Ç30C 06' fsataç »arr» u i Îp 7800 363 £? B m t 0M & 05«Dur0laı 3K Eonbaj r » 6 f 359 B m *ta^ r aoı* İUİİB Z80C 3S taaısan 13 fa 111 Koç Hokkıg H2 Koç ?*t» 3 Kroz BaM 16towÇnm 117 Kerdsa 1! to*ts 3 Koyts 123tosuTeU 21 Kuana Ponm 122 Ufc ««* 24 M*n Taw '25 Mm 126 Ita* fettı; 127 MakD Jffl 128 * O ? 14S 4,750 2J7< ELDC 1<75 ı«c 177S =300 6.30C 10S00 g 5JCC 38 Nes; 250K 1391&* Çme* 6İ0C X I S k n n M I H 133 M a * Ç r o e I3< Itanrel 135 yuh *. g 141 Ne! Tnsr 10600 k2tT«a 1050 43 (>US3 16SC «OMerOKtusKar A.2UC0 45 (>3aı 1225C 3İDC Hü 4(ü IJtO 6500 JJ5Î «,100 7100 5*3 İ.İC 3J50 M» 19,000 5C Hnaş IMPrarSu >52 W M 7ım SSPrerB 53 RAKS 16İO0 1400 1350 64 Sıiran 11750 156 SBS 3J0C ıSjûC 14753 4450 11.000 41İC0 38,005 2.100 25300 S7-CD0 ; 169 Samns ISSSonnsPmMı 70 Some H » T « : ~ I s Krane \~2 Tıı» Tuborg 1 Tta 5 ITTBHB RSI 17! Tre Idto 1X0 ?31K*m»B»*» 1750 18C Tc^Oknti Fıb 8,400 8 ' ^ * r 7J0C 33 T-îstA Holdng 114» 7Ü 3600 2Ü 7Ü 'tt Tıius 15000 ! Krtas J«a 11TO 138 fjçf^ 1425C 1S Tıı» PentoM 15JJO0 1» Tûtrtan 1325 4203 3700 1.B5 l 14ü 3J0C i j » 9603 3800 3450 880 61X £'0! 1675 7000 •m 24ü 25CC 4J0O SM 295000 25.000 uoc ilü 14900 6.000 4150 6İ0O İEO0 5sr 6300 U50 33C 800 32JJ0 ?£OI ? S » 22JÛ0 İ500 255 i« !H Sü ÜB 17» ıta «ü : U X 12.000 9.800 7400 71 BJOO 2,400 3 5,150 9.700 7tB) 7» 8000335 Bupt 0 4.800 25JO0 ssoo EM; 36JO0 36J0O K Ç a * * ÇnrtJ 65K »40E 043 ConiBDa UıSç 1030C 3 40a» 3 7 500 «M «a 3.25C 3 X 44K 43S0 3400 1 ) 0 3 049 Dcmnj 19500 ' 0 2 0 2,150 ım vs '103 710 3'50 İ M 1* 6J0C 4 Ü (503 13.500 7500 21İ0C 21,1)30 13» vao 4950 47D0 0«0 11X0 17X0 16.TC 140C 13Z 14İ0C 14 5X 3.100 5J0O 1 » 16İ0O 14 TC UJJ30 ?_jûö T 300 Bü Sü 7ooc ım 11300 1O250 M25 ıJSO ua iü 081 üns »UJrjun 25303 24X0 ~ 2Ü 2.750 KFnıFamt OS3f<tnt»* 0H FngcP«Ga 14c 24.500 22.500 — -- • SÜ SÜ 4T0 1 4 » 54OD SjBC 988 3 U » r » n 145C 1,405 089 Gcüaş > r e Ui» İÎ7S 090 &»!-»« «753 «250 4OT 4,550 1İ1M « M 56OC 5400 Haa;' m m; 995 I M Sgsti 13.00C 0 996 ü a ^ G B * * 2.575 2.500 W HraAr Tügb 9400 M00 S6 h s Nödrs 14İ0O 11750 tns i ü •00 »sra !:25C '4 755 0 95,000 İ8U) 0 135 tMon H5kn 10İOO 1750 '06 BsrOB» Ç(* « 1350 17 Im» 7 M 7 M 1lü «ü 19İ5C 104 Ilş8»M9fc«Bi217X000 0 M H 0200 2450C 23.000 1175C '1000 '6J00 16250 32.000 30.000 6300 6TDC «6CC İ400 6J0O 6.103 '6.750 '6250 31İO3 30.530 İİOC 3450 I JO0 E50C 4300 1S5C 640C 6J30 2SK 2.555 •20 '53 1620 15500 iS2Ün«ÇmB«] H*Hlf*Mb 136 VesH 137 vaU Vaam g '99 T3S3J IJ5C 4J50 2.400 1'25 1900 9.300 5J00 22SX t200 '•TO 2JO0 15.5C- 25aOC 12.0X lü S6O3 11751 445* 9BX t« 10» 9B0O 6.900 5700 640C 1400 (4 i n '!» 1İ750 1375 1475 11 OOC 3.750 SJXB 19» 14750 435C 1075C 41000 /'00 23500 azra 17DX 1 ' » 1İ75 9.030 7700 7Ü 3.500 2Ü 7M 14» 1253 •13JO0 4,250 300 mü 1175 ıa 7800 9300 3600 3,300 880 6000 3X0 630C 715 VX 1"53 25M 4J00 2lü 315X0 26JS0 '953 aü 14 »50 6300 4JDB 9730 5800 6.400 İB) '& 940 32.500 asoj 7 * Sü 17TC Kü !2» tODSO 7* l«0 2.175 0 m 27500 32JO3 3EJ00 6.Ü0 0 40300 flü 3303 44S0 W 13,500 2» 1125 2.325 7400 730 3.300 İ.S7İ tü 7JO0 179 6J0C 14JD3 ım 22,900 18.30C ıjas 10ÜIO rooo 409 H5S0 3» 6ÜB 14T0 .ax •1T5 11300 7J7İ 25.500 m 2,950 2400C Sü 14750 5.7» US 13750 2CM 4.855 «ü 5.793 3.3C6 0 2.600 14J00 Mü 15» C İM 0 10» 1425 7Ü tlH «250 243» 11750 11500 33.31 6400 no 6.40C 1 000 32.000 365C V2S 4ÜO0 6300 ıa 1 6 » ot 1550 63D3C 13C 'J75 IJffi S.30J SJOO 375C S4C İ30D 53li J00 13750 135! 16.500 2E5O3 9X0 nm 47ü 1CJ03 6.6X Vt 10200 7HC 1550 1 9 » 165C 1425 1İ50 ' 753 1903 9100 1875C 4/50 4JX 1 1 » 4 300 3aooc 2150 25.SX 8730C 11500 '7500 1403 7800 lü 1650 2Ü 7Ü 15.000 1I75C 1 4 » 15X0 1325 iaü 4JJ3 1700 1151 ıa 6.30C 15 9600 185S 3450 900 6 00 3uöO sji 300 İM "4903 I m l 9000 7 00 326,300 17750 2jâ4.'flû S ü 4 H Ü i500 379,300 tm 1117300 Sü ItM 3OC000 537 O'O 305.754 2İ3O3 52143 25364 '900 245'000 21ü 2*M 14.300 683.Ü20 1230 2831300 4J00 1770,70) t400 7İ47426 3600 489030 İ50C a77«J 6J00 12.01 2950 2J04O30 I30D 1795.3» 810 1772J00 31500 438:030 22S30 471030 J5B 1J81İS5 9U7 5,tffl 1716 ım 6.S78 Nü 2S7 4İ38 Sü \3T nm S6SS 5552 1325 2930 824 31706 naas 1503 ıs ıa 1 36i Kİ74 12J53 9354 ' 4 7» 1131 J S 0 Sü lüü 1 7 » 260OJ3 %m mm 12000 194300 3803 16İO30 71» Z32.OX 741 44SM m 134.D30 2» İ08/30C 0 J 4j00 5.173203 <İ39 2Ü53D 33C.OT 2 f W 32300 34303 36JJJ0 115.005 S.50C 32.300 C 3 38.300 8Ü37"36 *75i mm 3'H24739,XC 4350 1431000 £103 25*4033 1 0 » 4000 2.175 4123156S 2J375 358.900 2,275 697» n J00 '40,158 720 929400 1200 248,000 İS«ÜÜ lü Ifflü 7300 611300 ınns7M 6^X 1797 DO0 iiS 1J61862 7500 526.000 21500 1JS9.300 21606 1'jOJ 6B900 r323 4İ00 2J67JJ30 4,-Jf 13» 271300 10.130 16.750 &00O 16,891 1350 2«135O 136! 1450C 5,003 14500 1150 39^100 5İO3 56300 16750 235,137 1 4 » 8S2.000 •59C 3BE.30D BÜ ntu 340(3 449? 0 38.SI «Ü7 ii 1382 1294 «401 2.198 2İ» IX "96 721 3184 !4B U7 099 4.(74 6637 11710 762! 1253 6:0* E» ue 068 «1530 138C !ü 6ıOT113JIUjlB 1050 894T 10750 1İ33.300 HT5 1765JÜ0 2J7S 2HM 24503 291300 24613 1275 2J*IM W 2800 Î'SSOOO 2830 22.500 43İO30 23,155 Sü Süü UJX 362.0OS 5.103 50B4» 1 « 1J99JD) O.75D 51000 ajoo; <e5o; H ü S41Ü 5,403 251000 w 14J32 5J0E 1405 13750 11644 tt» 1533 D 0 0 2İ5011157000 2-533 8,300 %0D3 1189 i4» 18m 14,'25 0 10066 '388 7H «W 18.738 ii m 16.481 31J06 6İ13 1563 ua 3133 i510 '6.618 3,935 6,22 ' U a 1455,175 14.995 3 0 II 105003 1.587090 100811 SL9C0 1156L9O6 5999 0 9 9750 2-334.035 1J75H2S2.490 7 ü 2Ü.M « ü 7J71M 1&500 4,481136 21000 'İ02JO3 1 1 » 1J4CUH7 16J50 »7792 3050010687X0 6 1 1733,645 84CC 321000 63C SK490 16.503 57S23S 3'500 51020 15X 6jHCO30 1S.&I 2U 0X 1B50 1İ44132 6.900 2S1O30 2,603 1J03,ÛOO 11751S.552.45B '1503 92 OOC 4.600 2J71900 Z45C 3o8C« 63JDC UUO! 1150 7656000 1800 1476.300 1ÜH44MI 9,030 830.09G 5J0O 57J» 1 0 » 1036.000 800 834090 5.303 4380300 2150C 96U920 iX 217300 1^5 26595030 1 0 » 163900C 2.950 BJSOIDDC '5753 7SSİ0C 25500 212.30C 12» 598355 117! lüü 6TC 6100C 12M «m 11S 15sa «1 4664 9.800 6.400 ıox 93D U3DC 59,(9] TÜOO 6900 1239.300 5.7M 28UI 6.400 27701 3.450 11411300 1 4 » 1935.532 1 8 » 3İ614O0 İ5X 99,300 16LO00 9O9J30C -«1139? OOC 1475 124.90C 11O30 1640.000 1800 7j«iO30 9000 2J5İS7- 1 9 » 27-000 14750 « O O C 4400 546O3C 10750 299300 4i ox ırjoo 3 500 21003 2.1X »41000 24J00 1387001 83O0O 829O0C 7=03 7306 56 T » 3530O 8.590 4484336 1700 243.K 3.400 5.400AC 7*3 7SO30 7ü ımm iSO01)763.123 2 Ü 1KM 7 Ü O.M 4 750 547000 11.3)0 iWSODC 14.00C 21850236 1 4 » U96.OO3 479030 62J64 1156 ıa 3396 e.016 '1408 807 5135 24138 £23 1755 10.432 L36C 'tm 25,6 4 izr 1*4 ns tm 981 ? 6.4ü 336C 9J44 6966 S.739 6.475 3467 14'X 16.639 1589 1 6 * 1J99 1536 1U29 1819 9.99C 19362 14 750 44S2 IC.82' 41 62 2111 7316 173T 154' 1T6 SJ06 7739 7Ü 1573 2Ü 7472 14 605 115CS 14.313 14 751 13'3 16ü U25M m « 4103 1JJ0400C 4 6 1 365c ^ 8 0 X 1725 1127ü i« ım 7800 409733 1A0 164B0C 9400 1K100C 1700 3İ32İ48 1350 66J01756 89C 8S&300 sooc 361 1714 IM 8312 S.446 17X 3362 885 6053 Hazine 221.1 trilyon liralık talebin yansını karşıladı Bankalar bonoya saldırdı Ekonomi Servisi - Ban kalardan tatlı kâra 221 1 tnl- yon liralık rekorteklıfgeldı Dovızın ve gecelık faızlenn getınsını 'sollayan' bonola- ra olan talep, faızlenn gev- şeme eğılımını surdüreceğı beklentısı ıle bııieşınce tek- lıfrekorukınldı Hazine yo- ğun ılgının olduğu dünkü 148 giinluk ıhalede ortala- ma yuzde 133 98 faızle 115 7 tnlyonluk satış ger- çekleştırdı Pı>asadakıpara mıktan kadar satış yapan Hazine, gelen teklıflenn ta- mamını karşılamadığı ıçın gecelık taızlenn sıkışması- nın da onune geçtı lç borç stoku 1 katnlyon 368 tnlyon lıraya kadar ula- şan ve bugun de yaklaşık 36 5 tnlyonluk gen ödeme- sı bulunan Hazine, borçlan- maya devam ederken, ban- II • Hazine, yoğun ılgınm olduğu 148günlük ıhalede, ortalama yüzde 133.98 faızle 115.7 tnlyonluk satış gerçekleştırdı. Hazine böylece hem faızlen ger çektı hem de vadeyı 5 aya uzattı. kalarda 'tatlı kâr'dan en lyı şekılde yararlanmak ıçın ka- mu kâğıtlanna olan talebını surduruyor Dunıhaleyege- len 221 1 tnlyon liralık tek- lıfe karşıhk Hazine, bu mık- tann sadece yansını, 115 7 tnlyonluk kısmını karşıladı Ortalama faızın yuzde 133 98 olarak gerçekleştığı ıhalede en yuksek faız yuz- de 135 3, en duşük faız ıse yuzde 130 40oldu Hazine, bu son ıhale ıle vadeyı 5 aya uzatırken yıl- lık bıleşık faızı de yuzde 191 41'e çektı Pıyasa uz- manlan bankalann 'uçuk faizlerle' teklıfe gıttığıne dıkkat çekerlerken faızlenn gevşeklığını sürdureceğı beklentısının de bonolara ıl- gıyı arttırdığmı söylüyorlar Hemen satabiüyoriar Bankalann kârlanndan vazgeçmesı ıçın bır sebep bulunmadığina da dıkkat çeken uzmanlar "6 aylık halka arzda faiz >üzde 70 oldu. Bonolardaki faizler de cazip. Bankalar aldık- ları bonoyu hemcn satabi- liyor. Para ile para kazan- mak çok kolay. Bundan vazgeçmek için bir sebep >ok. \ma bu yatırımcılan da rantiyeciliğe itiyor" şeklınde konuşuyorlar Hazme'nın. rantıye kesı- mını ıhya ettığını de kayde- den uzmanlar, "Devlete borç vererek para kazan- mak yeniden cazip îıalc geldi. Biraz parası olaalar, çalışanların bir ayda ka- zandığı paranın daha yiik- seğinı ellerini kımıldatma- dan alıyor" açıklamasını yapıyorlar Hazine, geçen hafta ger- çekleştırdığı 134 günluk ıhalede ortalama yüzde 148 faızle 79 5 tnlyon liralık sa- tış yapmıştı 120 tnlyon lira- lık tekiıfin geldığı bu ıhale- de en yuksek faız yüzde 149 89, en duşük faız yuzde 115 45 olmuştu Koalisyon hükümeti döneminde cumhuriyet tarihinin rekoru kınldı Iç borç 1.4 katrilyoıı liraANKARA (Cumhuriyet Burosu)- Iç borç stoku 1995 sonu ıtıbanyla 1 yılda yuzde 7117 oranında artarak 799 tnlyon lıradan 1 katnlyon 368 tnlyon lıraya çıktı Iç borç stoku 1990 yılından ge- çen yıl sonuna kadar geçen 5 yıllık donemde 57 kat artış gosterdı Stok, 5 yıl ıçınde, 24 tnlyon 201 mılyar lıradan I katnl- yon 368 tnlyon lıraya çıktı Hazine Musteşarlığı tarafmdan dün yapılan açıklamaya gore, ıç borç sto- ku geçen yıl sonu ıtıbanyla I katnlyon 386 tnlyon lıraya yükseldı Borç stoku ABD Dolan cınsınden de 24 mılyon 100 mılyon dolara ulaştı Açıklamaya göre, 1994 sonunda 799 tnlyon lıra olan ıç borç stoku geçen yıl sonu ıtıbanyla 1 yılda yüzde 7117 ora- nında yukselerek I katnlyon 368 tnl- yon lıraya yükseldı • 5 yılda 57 kat, son bır yılda ıse yüzde 71.1 oranında artan ıç borç stoku 1 katnlyon 368 tnlyon lıraya çıktı lç borç toplamı böylece 24 mılyar 100 mılyon dolar olarak hesaplandı. ABD Dolan cınsınden 1994 sonun- da 21 mılyar 300 mılyon dolar olan s- tok geçen yıl sonu 24 mılyar 100 mıl- yon dolara çıktı 1990'da 24 tnlyon 201 mılyar lıra olan ıç borç stoku, 1991'de 55 tnlyon 736 mılyar lıraya yükseldı TansuÇiller'ın Devlet Bakanı ola- rak görev yaptığı 1992 yıl sonunda 149 tnlyon 688 mılyar lıraya çıkanıç borç stoku, Çıller'ın temmuz ayında başba- kan olduktan sonra kurduğu 50 huku- metın goreve başladığı 1993 yılında 330 tnlyon lıraya yüksetdı lç borç sto- ku 1994 sonunda, yılbaşında tırmanmaya başlayan buna- lımla bırlıkte, uluslararası pıyasalardan da krcdı alına- maması nedenıyle ıç borç- lanmaya ağırlık venlmesı uzenne 799 tnlyon lıraya ka- dar yükseldı Borçlanma süriiyor Hazine, yıl sonu ıtıbanyla 1 katnl- yon 368 tnlyon lıra olan ıç borç stoku- nun üzenne ocak ayında son 20 gün- luk donemde de toplam 286 tnlyon li- ralık ıç borçlanmaya gıttı Aynı do- nemde yapılan ıç borç ana para ve fa- ız gen odemesı ıse 112 inlyon 957 mılyar lıra duzeyınde gerçekleştı Hazine aynca, ^ubat ayında yakla- şık 230 tnlyon liralık, mart ayında 200 tnlyon liralık, nısan ayında da 400 rnl- yon liralık ıç borç ana para ve faız gen odemesı yapacak ÖlB, danışmanm hızla belirlenerek satışın önünün açılmasını istedi T için Diinya Bankası'na gidildi ESRA YENER ANKARA - Ozelleştınme tdaresı Başkanlıgı (ÖlB), Başbakan Tansu ÇiDer'in Türk Telekomünıkasyon AŞ'nın hısselennın 3 ay ıçın- de satılması talımatı uzenne calışmalanni hızlandırdı ıdarenın Dunya Bankası'na, PTT'nın T'sının satışında da- nışmanlık yapacak firmanın belirlenmesı surecının hız- landınlması ısteminde bu- lunduğu öğrenıldı Uluslararası Para Fonu (IMF-) ve Dunya Bankası'nın "özellcştirmenin tıkandığı" yonundekı eleştınlen ıle ka- munun kaynak sıkıntısı ne- denıyle palışmalannı hızlan- dıran OİB, hedef olarak Ereğlı Demır Çelık Fabnka- sı (Erdemır) ıle T'nın hısse- lennın satışını seçtı Başba- kan Çıller'mbuıkı büyukve satışından en çok gelınn bek' lenen ışletmelenn özelleştı- nlmesının hızlandmlması yonundekı talımatı uzenne harekete geçen burokratlar, Dunya Bankası'na başvur- dular • Başbakan Tansu Çıller'ın, acıl "% kaynak sağlanması ıçın buyıik - - ^ projelerden başlanmak uzere ozelleştırmeye hız venlmesı talımatıyla harekete geçen burokratlar, Turk Telekom'un hısse satışı ıçın 4 mılyon dolarlık danışmanlık ıhalesının bır an once gerçekleştınlmesıne çalışıyorlar ÖlB'nın, T'nın satışında mamJayabıleceğını bıldırdık- danışmanlık yapacak firma- nın seçımınde ıhaleyı koor- dıne edecek ve odenecek 4 mılyon dolarlık danışmanlık ucretını karşılayacak olanşy Dünya Bankası'na çahşrna- lann hızlandmlması ıstemın- de bulunduğu öğrenıldı Hesap tutmadı Eskı ÖlB Baskanı ve DYP İzmırMılleuekılı Ufiık Söy- lemez'ın temmuz ayında açıkladığı ozelleştırme prog- ramına göre T'nın satışında danışmanlık yapacak fırma en geç geçen vıl kasım ayın- da seçılecektı Dünya Ban- kası uzmanlannın da, T'nın satışı ıçın danışmanlık hız- metıverecek firmanın çalış- malanni ancak 8 ayda ta- len kaydedılmıştı OİB yetkılılen, T'nın sa- tışının 3 ayda tamamlanması yonundekı talımatın, ıdareyı zor duruma duşürduğunü be- lırtcrek, "Damşman firma- nın soçilnıcsl ne kadar hız- landınrsak hızlandıralım 1 ayı gecer. Seçilecek firmanın, çaJışmalan 2 ayda tamamla- ması olanaksız. Eğer aceleye getinrsek T gibı önt'mli bir özelleştinne, ahyaptsı ta- mamlanmadan, değerinin çokahında gcrcekkşir" uya- nsında bulundular Danışman fimıanın, T'nın satışında çıkabılecek tüm so- runlan çözmeyı \ e hukukı altyapıyı tamamlamayı ıste- yeceğıne de dıkkat çeken yet- kılıler, "Zaten bunlar yapıi- mazsa saöş bir fiyaskq>la so- nuçianır" dedıler Erdemır'ın satışı ıçın ge- çen yıl ocak ayında açılan ıhalede yalnızca 1 kezpazar- lık göruşmesı yapıldığını anımsatan yetkılıler, şu de- ğerlendırmeyı yaptılar "F.rdemir'i hiç hazırlan- madan satışa çıkardığınuz için ihak ortada kaldı. Tek- lif veren kunıluşlar işletme- nin 1 miKar dolara vaklaşan Hazine garantılı dışborçlan- nı üstlenmck istemediler. Mevcut ve programda olan yatınmlar için degarantiab- namadı. Şimdi oturduk ku- rumun diş borç sonınunu çözmeye çalışıyoruz. Aynca pazarlık göruşmeleri başla- madan önce Özelleşrirme Vüksek Kurulu'nun Erde- mir'in satışında altın hisscnin uygulanması, \afınnılann surdürulmesını \c dış borçlar gcri ödemeiennın garanti a)- tına alınmasını öngoren bir karar alması gerekiyor. Or- tada karar taslağı bile yok. Satışın hızlanması olanak- sız." MERKEZ KURLARI CİNSİ ' 1 ABD Dolan 1 AJman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Ştlını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu IRnMarkkasi 1 Franaz Frangı 1 Hollanda Ftortnı 11spanyol Pezetası 11sveç Kronu 11svıçre Frangı 100ltalyanüretı 1 Japon Yenı 1 KanadaDolaı 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 11ngıltz Sterimı 1 S Arabıstan Rıyalı BANKASI DÖVtZ ALJS 60960 41161 44 629 5 852 2 002 10634 13489 12 052 36 740 484 8975 51115 3832 572 44 574 203 334 9400 92.220 16256 SATIŞ 61266 41368 44 853 5 881 2 012 10687 13 557 12113 36925 491 9020 51372 3851 578 44 738 204 356 9 447 92 683 16338 23 OCAK 1996 EFEKTtF AUŞ 60 777 41038 43 960 5 823 1992 10 581 13354 12 016 36373 472 8930 50 962 3 794 559 44128 199267 9353 91943 16012 SATIŞ 61450 41492 44 988 5899 2018 10 719 13598 12149 37036 499 9047 51526 3863 586 44 932 204 969 9475 92 961 16387 SERBEST DÖVtZ CİNSİ AUŞ ABD Dolan Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ingılız Steriım SJ\rab Rıyalı Avusturya Şılını 1001ta! üretı 60950 41100 50960 \2000 36650 92000 16100 5830 3815 SATIŞ 61250 41350 51200 12100 36900 93000 16400 5860 3850 ALTIN CİNSİ AUŞ SATIŞ Cumhuriyet 5200000 5325000 Reşat 5400000 5600000 24 ayar altın 788 000793000 22 ayartnlez* 707000 778000 ÇAPRAZ KURLAR 1 4810 1 3659 10 4170 30 4500 5 7326 4 5191 5 0580 1 6592 124 81 6 7922 1 1926 1591 00 105 97 1 3676 6 4855 3 7500 1 Sterlın 1ECU 1SOR SDR 1 ABD Dolan Alman Markı Arusturalya Dolan Avusturya Şılını Belçıka Frangı Dammarka Kronu Fın Markkası Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isvıçre Frangı tlalyan Lırelı Japon Yenı Kanada Oolan Norveç Kronu S Arabıstan Rıyalı 1 5 1 2 8 ABD Oolan 1 2 4 5 0 ABO Dolan 1 4 5 9 0 ABD Dolan 89 387 TL YATIRIM FONLARI 22 Katılma belgesadı ATİPİFONUR Iş Yatınm 2 Iş Yatınm 3 Iş Yatınm 7 Iktısat Yat 4 Gararıtı Yat 4 Garantı Yat 5 Esbank Fon 3 VakıfHsse Dtşbafik Beyaz öşbankMavı Dışbank Pembe Tütun Fon 1 Fınans Fon 2 Fıtıans Fon 4 Ha/k Fon 3 EmlakFon2 Emlak Fon 5 EgeFon2 Kalkmma Fon-2 Demır Fon 1 Turkbank Fon 1 TSKB Uzman Fon Akbank A Tipı Tekstıl Fon 5 Atafon Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Gkjbal Fon Korfez Fon-1 Teömfon Kentfon CU Sıgorta Fon AltematıfF-1 Hakfon-1 ŞekerFon 1 Oyakfon 1 Ekspres Fon 1 Gedık Hısse F BTJP(FOWJW Iş Yatınm 1 Iş Yatınm 4 Iş Yaünm 5 Iş Yatınm 6 Interfon 4 Inteffon 5 Iktısat Yat 3 Ikt Atılım F Garanti Yat 1 Garanti Yat 2 Garantı Yat 3 Yonca Fon-1 Esbank Fon 1 DUNYA Sugünku Değ. Katjlma 514992 335717 53704 380216 132174 300110 139560 226258 775403 832465 261682 300384 638697 295680 205398 240447 23872 62952 36616 152884 96350 104966 34691 48867 101601 143887 43246 78246 64208 49710 29172 44603 24358 26101 22915 21212 13241 11631 943604 146928 105145 312192 300199 77600 390371 457011 137801 413983 261797 30629 840938 BORSALARI AJtmınonsu % b«Hgesı adı Esbank Fon 2 1 27 YKB Fon 1 114 YKB Fon 2 1 36 YKB Fon-3 1 63 YKB Fon-4 2 05 YKB Fon 5 1 39 YKB Fon 6 2 20 YKB Fon 7 2 32 YKB Fon-8 1 21 YKB Fon-9 119 VakıfFon2 1 32 Vakıf Fon 3 1 46 Vakıf Dünya 2 39 Vakıf Fon 6 4 22 Tutıın Fon 2 2 76 Tutun Fon 3 2 21 Rnans Fon 3 1 35 Fmans Fon 5 1.23 2raatFon1 2 29 ZJraat Fon 2 1 43 Zıraat Başak F 2 88 Zraat Fon 4 1 29 Halk Fon 1 1 20 Halk Fon 2 1 50 Pamuk Fon 1 2 44 Pamuk Fon 2 1 41 Emlak Fon 1 1 39 Emlak Fon-3 0 99 Emlak Fon-4 2 02 Sumer Fon 1 61 Ege Fon-1 1 39 Kalkınma Fon 1 1 35 Demır Fon-2 1 70 Tans Fon 1 1 91 Tans Fon 2 1 28 Turkbank Fon-2 1 0 7 Ebfon 2 42 Akfon 1 1 88 Ak Karma Fon Tekstıl Fon 1 0 66 Tekstıl Fon 2 0 64 Koçbank Fon-2 0 64 Korfez Fon-2 0 67 Tebınfon-2 0 82 Altematrf F 2 1 01 Eczacıbaşı F-1 0 64 SYKB Yatınm-1 0 68 Ekın Fon 036 OCAK 1996 Bugunkü Deg. 272548 949973 747611 824373 812305 588573 727371 438634 318155 242362 1585102 315973 269062 149927 170037 16593 439615 279253 447599 341806 376683 348187 403446 245961 340869 247705 322693 117723 355427 195896 212147 252248 135104 249005 113320 12913 222398 99303 47148 61170 46985 65773 23432 14996 15992 25555 13594 12587 0 69 AAFONENOEKSLERİ 0 49 AA BİLEŞIK 071 AA(A)TIPI 039 AAfeHPİ 40210$ Dolar Mark Parrtesı 1 4795 Dolar Yen Pantea 105 90 Sterlm-Dolar Parrtesı 15130 Ham Petrol (vanl) 1680$ 7011 35 6089 47 8423 07 MERKEZ BANKASI % 0.27 060 064 169 059 0 59 0 59 0 59 062 135 0 73 0 75 0 57 0 74 145 131 1 09 099 108 0 76 0 67 065 086 065 0 55 056 121 099 136 0 70 069 0 43 0 65 0 72 0 51 064 0 72 0 61 066 120 143 084 0 72 0 67 102 006 063 0 59 104 1 55 0 71 Ennsyon (22 Ocak) 217282 7 mlyar Intertank faızlen %75-84 Işlem Hacm 47 251 mlyar Gecelık %75 88 Haftabk repo % 94 88 Ayhk repo % 106 91 EKONOMIYE BAKIŞ TANER BERKSOY Faiz ve Kur Hareketi Mevsimlik mi? Faız ve dovız kuru arasındakı ıhtıraslı bağlantıya tutsaklığımız devam edıyor Salınım bazen nazlı olu- yor, uyumlu gorunuyor Bazen de genlımlı hale ge- lıyor, fırtına tehdıdı taşıyor Faız ve dovız kuru arasındakı bırleşık kaplar turun- dekı salınım gevşeyıp nazlı bırsurece donunce, eko- nomının sorunlan çozuldu sanıyor, sevınıyoruz Sa- lınım genlınce, bu kez havada knz kokusu alıyoruz, telaşlanıyoruz • • • Olağan koşullarda bu ıkı değışken arasındakı bağ- lantıda mevsimlik etkılenn belırleyıcı hale gelmesı pek olası değıl Dolayısıyla faız oranı ve dovız kuru arasındakı salınımı mevsimlik dalgalanma kategon- sıne sokup devre dışı bırakmak guç Oysa, ozellıkle son ıkı yılda bızde gozlenen faız, dovız kuru oynaşmasında adeta bır mevsimlik daJ- galanmanın ayak ızlerını gormek mumkun • • • Yılın ılk aylannda faız oranı hızla yukselıyor ve do- vız kurunu baskı altına alarak dızgınlıyor. Bırleşık kaplann faız ucu yukselırken kur ucu sınıyor gıbı bır hareket bu Yaz başlangıcı ve sonrasında bu kez faız oranı gevşıyor, dovız kuru fazlaca başını kaldırmıyor ve bır tur geçıcı dengelenme oluyor. "Sorunlanmızı aştık" soylemı, bu donemde gelıyor gundeme Daha sonra, yılın son çeyregınde, faız-kur arasın- dakı genlımın arttığına, dovız kurundakı asabıyetın yanı sıra, faızın yenıden yukselme eğılımıne gırdığı- ne tanık oluyoruz Yaz aylan boyunca gevşeyen fa- ızın sankı dovız kurunu dengeledığı bır mınımum nokta var gıbı Faız oranı, bu duzeye ıntnce, dovız pıyasasında kıpırdanma başlıyor Salınımın yenıden tersıne donduğu bu evrenın başlangıç noktasında sendrom saplantılan, gelış- me surecınde de knz korkulan ana gundem mad- delen oluyor Bu tur gundem telaşlannı da bastırmak ıçın faız da- ha da yukselıyor, dovız kurunu tekrar baskı altına alı- yor ve yenı gelen yıla bu egılımlerle başlanıyor. Son- ra aynı salınım yenıden başlıyor. ••• Faız oranı ve dovız kuru arasındakı baglantılı sa- lınımın ardında butunuyle mevsımiık hareket eğılımı- nın olduğunu soylemıyorum kuşkusuz Daha aynn- tılı araştırmalarda belkı bu tur bır hareket eğılımını açıklayabılecek mevsımlık etkenler bulmak mumkün olabılır Bunun ıçın kuramsal bır çerçeve gelıştınp ekonometnk sınamasını da yapmak gerekır Onun da yen burası değıl Çıplak gozle yapılan kaba bır gozlem, bızde bu tür hareket olasılığının sınanması gerektığıne ışaret edı- yor Faız oranı ve dovız kuru bırer fıyat Bınsı ulusal pa- ranın, otekı de yabancı paranın fıyatları Bunlann oluşumunu ve hareketlennı kendılenne donuk arz ve talep buyukluklenyle baglantılı olarak ırdelemek ge- rek Ekonomi ortamının sıslı, ılenyı kestırmenın guç olduğu durumlarda, bu fıyatlara ılışkın beklentılerde guçlu bıçımde devreye gırıyor. Bu durumda lıranın ve dovızın arz ve taleplenyle beklentılen bıçımleyen değışkenlenn ırdelenmesı, mevsimlik ızlenımı veren faız ve dovız kuru hareket- lennı açıklayabılır Ilenyı kestırebılmek ıçın bu ırdele- meyı yapmak gerekıyor Mevduatlarda reel artış yaşandı Faizin cazibesi enflasyonu yendi ANKARA (ANKA) - 1995 yılında hem bankala- nn topladığı vadelı tasarruf mevduatlan hem de kullan- dırdıklan kredıler, enflasyo- nun çok uzennde bır artış gosterdı Mevduat artışında faizler etkılı oldu Geçen yıl, Hazi- ne bonosundan sonra en yuksek getırıyı sağlayan mevduata yonelış hızlandı Mevduat artışının ozellıkle kamu bankalarında daha hızlı olduğu dıkkatı çektı Kredılerdekı hızlı reel artış ıse sanayıdekı canlanmaya baglanıyor 1994 yılındakı knzın ardından, 1995'te to- parlanarak performansinı arttıran sanayinın kredı kul- lanımı da buna paralel ola- rak artış gosterdı Bankalardakı mevduat sertifikası dadahıl vadelı ta- sarruf mevduatı geçen yıl yüzde 1111 'lık can artışla 796 5 tnlyon lıraya ulaştı Geçen yılkı yuzde 64 9'luk toptan eşya fıyat artışından anndırıldığında tasarruflar- dakı reel artış yüzde 28 oia- rak bulundu Vadelı ta^arruflardakı ar- tış daha çok kamu bankala- nndan kaynaklandı Kamu bankalannın sayılan geçen yıl 6'dan 5'e ınerken, topla- dıkJan vadelı tasarruf mev- duatı yüzde39 7'lık reel ar- tışla 485 3 mlyona yüksel- dı Bankalardakı toplam mevduat, 1995 sonunda 1 katnlvon 119 8 tnlyon oldu Toplam mev duatta geçen yıl yuzde 21 8 lık reel artış meydana geldı Mevduatın, vadelı tasarrufiar dışında kalan 86 9 tnlyonunu vade- sız tasamıflar, 236 4 tnlyo- nunu da tıcan ve resmı mev- duatlar oluşturdu Vadesız tasarruflar reel olarak yüz- de 7 5 genlerken, dığer mevduatlar yüzde 16 3'lük reel artış kaydettı İSTANBUL ALTIN Toplam Işlem Hacmı Toplam Iştem Sayısı Toplam Işlem Mık (Kg) Kapanış Fıyatı BORSASI 1 Seans 0645 3 50 20 OCAK 1996 2. Seans 1774 4 135 40155Vons 4Û2 70$/ons DOVİZİNİZİ ZİNCİRE VURMAYIN VADESİZ DOLAR VE MARK HESAPLARINIZA %8 FAİZ VERİLİR DERBANK MERKEZ ŞUBE / ŞİŞLİ / TEL. 231 47 61 ERENKOY ŞUBESİ / TEL 363 23 04 SİRKECİŞUBESİ/TEL 51216 83 ANKARA ŞUBESİ / CİNNAH CAD / TEL 468 61 82
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle