18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Imriyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı Orhan Ennç • Genel Yavın Koorciınatoru Hıkmeî Çetınka\a • Ya7iii,lerı Mudurlen lbrahını \ ıldız. Dınç Ta\anç (Sorumlu) 0 Hdber Vlerkezı Muduru Hakan Kara # Gorsel V oneîmen Fıkret Eser Dıj Haberler Lrgun BalcıO Istıhbarat Ceneız Yav-ınKunılıı hhanSelçııkiB,ışkjm Vıldırım • Ekonomı Bulent Kızanlık oriuuı Eriırç. Oktav Kurtböke 9 Kuliur Handan Senkoken # Şpor Abdulkadır Vûcelman • Makaleler Samı Karaoren • Duzeitmc AMullah Yazıcı 0 l'oıoâra] Frdoğan Köseoğlu 0Bılgı Bclgc Ldıbe fiuğra • Yurt Haberlen MchmetFaraç Hıkmet Çetınk» a. Şükran Soner ErKunBaJcLDmçTJvanç. Ibrahım Yıldız. Orhan Bursalı, Vlustahı Balbay, Hakan Kara. Arlkjra lemsılctM Mustafa Balbav 9 Haber Muduru Doğan Akın Ataturk Buhan No 12^ Kat 4 Bakanlıklar AnkaraTel 4WM)20 (7 hatl Fakb 4195027 • İzmır TemsılciM S«rdar Kıak, H Zıva Blv I3S2S 2 3 Tel 4411220 Faks 4419117#AdanaTemsılcısı Çeön Vığenoğhı, InonuCd 119 S \ o 1 Kat 1 Tel 3S225SO Faks 3522"i70 Muesscse Muduru F.rol Erkut • Koordınator Ahmet Korukan 0 Muhasebe Bülenl \ ener • ldare HüsevmGûrer0tşletmc Önder Çebk • Bılgı Işlem Naıl Inal • Bılgısavar Sı9em Mürüvet ÇiJer MEDVAC Kurulu Başkanj Genel Mudur Giilbın Erduraa # Koordınator Reha Işıtman 9 Genel Mudur 'lardımcısı MHK Akdağ MEOYA C 4 Yonetım Kurul Başkanı Gene Mudur Üstuı Akmen • Murahha uye BonGöacof Yıyımlajaıı ve B*ua Yenı Gun Haber Ajansı Basm ve >awrK hk A Ş TurkocagıCad, 39/41 Cagaloglu 34334 Isl PK 246 taanbul Tel (0 212) M2 05 0S (20 hat) FaJcs (0 212> M3 85 9* 23OCAK1996 Imsak 5 47 Guneş 7 16 Öğle 12 23 Ikındı 14 52 Akşam 17 15 Yatsı 18 39 MEDY4C Tel 514 07 53 513 95 80 513 84 60-61 Faks 51184« Öğrfitmenfer lisans tamamlayacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mıllı Eğıtım Bakanlığı, ıkı yıllık yükseköğrenıme sahıp ılkokul oğretmenlen ıçın lisans tamamlama programı açtı Egıtım programına 1400 ılkokul oğretmenı alınacak Bakanlığın, Selçuk ve Hacettepe üniversıtelenyle ışbırlığı ıçınde açtığı programı tamamlayan ılkokul oğretmenlen, boylece 4 yıllık fakulte mezunu olacaklar TOBAV yarifması sonuçları • A.NKARA (Cumhuriyet Burosu) - Devlet Tıyatrolan Opera ve Balesı Çalışanlan Vakfi (TOBAV) tarafmdan düzenlenen "Sanata Evet Çocuk Resımlen Yanşması" sonuçlandı TOBAV'dan yapılan yazılı açıklamadajünnın ılk üçe değer yapıtlan seçmekte kararsız kalması nedenıyle övgüye de|er 20 resım seçıldığı bıldınldı CSO'ya konser salonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kültur Bakanı Fıkn Sağlar, Cumhurbaşkanlığı Senfonı Orkestrası (CSO) Konser Salonu ınşaatı ıle ılgılı ıhalenın gerçekleştınldıgını, projelen tamamlanan bolumlenn yapımına başlanacağını açıkladı Turkıye'nın en eskı orkestrası olan CSO'nun yenı bır konser salonuna kavuşturulması ıçın başlanan çalışmalar çerçevesınde, akustık tasanm hızmetlen ıçın Alman Fraunhofer Instutıt Fûr Bauphysık fırması ıle sözleşme ımzalandı Açlık grevinin gunu • Istanbul Haber Servisi - Ünıversıte öğrencılennın harçlann kaldınlması, eğıtımde ozelleştırmenın durdurulması gıbı ısteklerle başlattıklan açlık grevinin 35 gununde sağlık sorunlan başladı Mıdesınden rahatsızlanan Goncagûl Telek, Hasekı Hastanesı'ne kaldınlarak tedavı altına alındı Ögrencıler, 19Aralık 1995tanhmde Yıldız Teknık Ünıversıtesı'nde açlık grevıne başlamışlardı btanbul'da hava • fstanbul Haber Servisi - tstanbul'da son 24 saat ıçınde yapılan hava kırlılığı ölçümlennde Bayrampaşa'da. duman ıçın belırlenen kısa vaadelı sınır değenn aşıldığı belırlendı tstanbul Bolge Hıfzıssıhha Enstıtusu Mudurluğu'nden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat ıçınde yapılan ölçumlerde asılı partiküler madde (duman) konsantrasyonu ıçm kısa vadelı sınır değer olarak belırlenen metrekupte 300 mıkrogram oranı, Bayrampaşa'da 367 mıkrogram olarak ölçüldü Vakıf Başkanı Prof. Taşpınar, bağış kampanyası başlattıklannı söyledi Kanserle savaş için yasa isteğiİstanbul Haber Servisi-Turkıye kanserle Savaş Vakfı Başkanı Prof Dr Alı Haydar Taşpınar, kanser ıle mucadele kanununun halen çıkanlmadığını belırterek "Bu kanun çıkanlmadan kanserle gerçek bir mucadele mumkıın değddır" dedı Turkjye'deuLretsız kanser tedavısı uygulajan tek kurum olduklarını belırten Taşpınar vakıf bunyesınde yaptıklan tedavılerı gelıştırebılmek ıçın bır bağış kampan>aM başlattıklannı bıldırdı Taşpınar. Levent'tekı vakıf merkezınde yaptığı basın açıklamasında Turkıye'de kanserle mucadelenın devlet tarafmdan yeterınce desteklenmedığını soyledı Taşpınar, kansenn olumle sonuçlanabılen çok cıddı bır ha^talık olduğunu belırterek "Hakiki bir kanserle mucadele tıpkı bir zamanlar veremle savaş için >apıldığı gibı 'kanserle mucadele kanunu nun çıkanlması • Prof Taşpınar, "Hakıkı bır kanserle mucadele tıpkı bır zamanlar veremle savaş ıçın yapıldığı gıbı 'kanserle mucadele kanunu'nun çıkanlması ıle olacaktır. Veremle savaşta bu kanun çok yararlı olmuşrur Bu tam bır organızasyon ve buyük paralar gerektıren bır konudur" dedı ile olacaktır. Veremle savaşta bu kanun çok yararü olmuştur. Bu tam bir organızasyon \e bujuk paralar gereküren bır konudur. Ama bu kanun, 1979'dan ben unutulmustur" dedı Taşpınar vakıf merkezının en onemlı hedefının ünıversıte, devlet ve SSK hastanelen dışında başvurabılecek, duşuk ucretle gerekırse ucretsız hızmet veren kalıteh ve bılımsel bır kurum olma>ı amaçladığını soyleyerek şoyle devam ettı "Turkiye'de kanser u/erineyapılan tstatis- tikler sağlıklı degildir. Belirîenen kanser hastalan 25 bin olarak bildirilse de bu hastalıkla ılgınin pek çok doktor bılır ki bu rakam 100 ila 125 bindır. Her vıl bizim hastamı/ artıyor. Biz de teknolojiden yararlanarak daha fazla hastaya daha i> ı hizmet vermek istivoruz. Bunun ıçın bu bağış kampanyasını başlaruk.'" Vakıflannın tedavîye başladığı 1988 yılından bu yana toplam 6 400 yenı kanserlı hastanın kendılenne başvurduğunu bıldıren Prof Taşpınar bunların yarıdan fazla bolumunun SKK sevklı olduğunu, gen kalanını ucretsız, Emeklı Sandığı anlaşmalı, banka sevklı ve ucrethlenn oluşturduğunu sö> ledı Hastaların arasında, en sık rastlanan kanser tıpının akcığer kansen olduğunu belırten Taşpınar, bunu vuzde 21 ıle meme kansennın ve yuzde 12 ıle baş ve boyun kanserlennın ızledığını kaydettı Bu yıl hedeflennın ışın tedavısı olan radyoterapı ıçın kullanılan ıkı cıhaz almak olduğunu anlatan Taşpınar, bu cıhazlann bınsının 1-15 mılyon dolar, dığennın ıse yaklaşık 300 ıle 500 bın dolar arasında olduğunu bıldırdı Bağış kampanyası ıçın tanınmış ışadamlarıyia da bağlantı kuracaklannı soyleyen Taşpınar, mal yardımlan da olmak uzere kendılenne yardımda bulunmak ısteyen yurttaşların bağışları, Türkıye VakıflarBankası Etıler Şubesı'nın, 2001651 nolu hesabına yatırabıleceklennı kaydettı SSK, Avrupa ülkelerine örnek oldu • SSK'nın yaklaşık 3.5 yıl önce başlattığı "eşdeğer ılaçlar arasında en ucuz olanının • kullanılmasına" yönelık uygulamaya İtalya'da da geçılecek GÜNDUZ İMŞİR SSK'nın yaklaşık 3,5 yıl önce başlattığı "eşdeğer ilaç- lar arasında en ucuz olanı- nın kullanılmasına" yone- lık uygulama, Avrupa ul- kelenne ornek teşkıl etme- ye başladı SSK'nın başa- nlı uygulamasını ornek alan Mostar'da yıkılan köprülerin onanmını Avrupa Birliği üstlendi. \ncak ne tarihi taş koprii eski haline geiebilecek ne de vaşamlannı kaybedenler geri donecek. Mostar'da, su ihtivacı çeşmelerden karşıJanıyor. (Fotoğraflar HATİCE TUNCER) Vakınlannı savaşta kaybedenler mezar başlannda hu/unlu goruntuler oluşturuvor. Mostar'da doğanın güzelliği, savaşın çirkinliğine bulaşıp kaybolmuş durumda Neretva Nehri'nin yeşîli görünmüyorHATİCE TUNCER MOSTAR - Neretva Nehn, tepelen karlı dağla- nn arasından yemyeşıl akı- yor Üç buçukyılda 200 bın kı- şının olümune yaklaşık 3 mılyon ınsanın evsız kalma- sına neden olan kanlı savaş tan habersız, başka bır dun- yadan gelmış olsak doğa- nın eşsızguzellığı karşısın- da sevınç duyardık Doğa- nın guzellığı, savaşın çır- kınlığme bulaşıp kaybolup gıdıyor Neretva'nın ıkı yanında >ıkıntılardan oluşan Mos- tar kent yukselıyor Yıkıl- mayan bınalar ıse delık de- şık Nererva'nın doğu ya- kasında Boşnaklar Batı >a- kasında Hırvatlar yaşıyor 1993'tekı çatışmalarda Mostar'ın ıkı yanını bırleş- tıren dığer koprulerle bır- hkte Neretva uzenndekı ta- nhı taş köpru de >ok olup gıt- mış Her bır kurşun ızı her bırjıkıntı kaybettıklen ya- kınlannı anımsatsa da ha- rabeler arasında gunluk ya- şamını surduruyor Mostar halkı Yıllannyıpratamadı- ğı ama savaşın harabeye döndurduğu bınalann onûn- den geçıp gıdıyorlar Mos- tar'ın doğu vakasındayız Mezarlıkta, >ıllardır haber ajanslannın dünyaya yaydı- ğı o huzunlu goruntü Bır kadın >akınının mezan ba- şında gözyaşlan ıçınde dua edıyor istanbul-Split uçak seferleri başladı Istanbul-Splıt arasında ger- çekleştınlecek tanfelı uçak seferleri başladı Hırvatıs- tan'ın Adnyatık denızı kıyı- sındakı Splıt kentıne uçuşlar Bosna-Hersek ındun>a>aaçı- lan kapısı ofacak TOP Aır Sıvıl Havacılık AŞ tarafmdan geçen çarşam- ba gunu ılk Istanbul-Splıt uçu- şu gerçekleştınldı Istanbul- Splıt seferlen karşılıklı olarak çarşamba ve cumartesı gun- len yapılacak. Splıt'e ılk uçu$ nedenıyle dûzenlenen toren- de konuşan Turkıye'nın Hır- vatıstan Buyukelçısı Daryal Batıbay Splıt'e doğmdan ha- va bağlantısı kurulmasını menınunlukla karşıladığını belırterek "Turkiye, Hırva- tistan'ın guven du\ duğu dost- lannın başında ver almakta- dır. Bolgeye banşın gelmesiy- le birlikte onemlı bır ışbırliği imkânı doğnıaktadır" dedı Splıt kentı Bolge Parlamen- to Başkanı Luko Tomiç de konuşmasında Turkıye'nın bağımsız Hırvat de\ letını ılk tanıyan ulkelerden bır oldu- ğunu belırterek Hınatlann, bu yakınlığı hıçbır zaman unutmayacağını soyledı Splıt-îstanbul karşılıklı uçak seferlennın Bosna-Hersek ıle onemlı bır bağ kurduğunu ha- tırlatan Tomıç, "SpKt'in, Bos- na-Hersek'in duyaya açılan kapısı olduğunu ifade etmek ıstiyorum r 'dedı Bosna-Her- sek Buyukelçılık Musteşan NBıatŞen de banş antlaşma- sının ardından Bosna-Hersek Cumhunyetı'nde kalkmma ve onanm savaşı başladığını belırterek "Uçak seferleri Bosna'nuı onanmı va kalkın- ması konusunda ilk adımdır" dedı Konuşmaların ardından Turkıye'den gelen bır saz he- yetının davetlılere verdığı mını konser ılgıvle ızlendı Neretva'ya bakan yamaç- ta kurulu pazarda yumurta- lar, patatesler, lahanalaralı- cı beklıyor Pazarda 700 gramlık bır ekmek 4 kuna, 4 yumurta bır kuna, patate- sın kılosu 4 5 kunadan satı- Iıyor Yıyecek ve gıyecek eşyalan satan bır markette Turk malı kazaklar 45 Al man Markına, kabanlar 150 Alman Markına satılıyor Bır Alman Markı 4 kunaya ışlem goruyor Işçı maaşla- n ıse 20 kuna ıle 40 kuna ara- sında değışıyor Bır sokak başında kuca- ğında bebeğıyle bır kadın dı- Ienıyor Objektıfı ona yo- nelttığımızde bır kadın kız- gın parmağını sallayarak bır şeyler soyluyor Boş_nakça anlamıyoruz, ama "Işaret- lerinden burada bu kadar çok şey varken o dilenciyi mi buldun çekecek" demek ıstedığı çok açık Akşam Mostar'da bırka fedeyız Hırvat şoförumu- zun Boşnak garsonla neşe- lı sohbetı ıçımızı rahatlatı- yor Kulağı küpelı garson "çebabşış" denılen köftele- nmızı gûler yuzle servıs ya- pıp bann arkasma geçıyor Duvardakı saatın kadranın- da Mostar'ın bır daha gen gelmeyecek taşkoprusunun fotoğrafı Bıze bır şey he- dıye etmek ıstedığını soy- leyıp, çekmecelerden bula- bıldığı mınık takvımlen ve- nyor Mostar'dan aynlırken yol sorduğu bır Boşnak ka- dın şofbrümuzü terslıyor lçımızde bır urpertı, araba- da sessızlık Gece Neretva Nehn'nın yeşılı gorûnmuyor Yıkıntılar arasında günlük yaşamını sürdürüyor Mostar halkı. Yıllann yıpratamadığı ama savaşın harabeye döndurdüğü bınaîann önünden geçip gidiyorlar. Italya, parlamentosunu ha- rekete geçırerek en geç 1996'nın nısan ayında ucuz ılaç uygulamasına geçılme- sı ıçın karar çıkardı tlaç savurganlığının had safhaya ulaştığı ülkemızde SSK, getırdığı yenı uygul»- mayla, tnlyonlarca lıralık ılaç tasarnıfu sağlamıştr Her yıl ıçın bu tasarrufiın sağlanacağı uygulama kara- n alındıgında, Turkıye tlaç Işverenlen Sendıkası aya- ğa kalkrruş, yenj uygulama- nın sahıbı SSK Genel Mü- düru Kemal Kıbçdaroghı'nu topatutmuştu Ancak, ülke ekonomısıne buyuk kazaaç sağlayan bu uygulama, ul- kemızde helen başanyla sür- duruluyor 1992 ; de başladı Turkıye Ilaç Işverenlen Sendıkası ıle SSK'yı karşı karşıya getıren uygulama ılk olarak 1992 yılının ağus- tos ayında başladı SSK Ge- nel Mudûrü Kemal Kılıç- daroğlu, yayımladıgı genel- gede, bundan böyle kuru- ma alınacak eşdeğer ılaçlar arasında en ucuz olanının seçıleceğını açıkladı Alı- nan karann ne kadar yenn- deolduğu yıl sonu hesapla- rında açıkça goruldü SSK o yıl ıçınde yaklaşık 1 tnl- yon Iıra ılaç tasarrufu sağ- İadı Italya Parlamentosu, malıye yasalannda yaptığı bır değışıklıkle nısan ayın- da uygulamaya sokulması öngorulen referans fiyatlan- dırmasma yönelık bıradım daha attı Bu gelışme ecza endustnsınde şaşkınhk ya- rattı Bu değışıklığe göre aynı etkın maddeyı ıçeren ürün- ler en ucuz urun dûzeyınde değerlendınlecek ve dok- torlar reçeteye yazdıklan ılacın daha ucuz bır alterna- tıfı varsa bunu hastaya bıl- dırmek zorundaolacak. Ma- lıye yasa tasanstmn onaylan- masını ızleyen 30 gun ıçın- de tlaç Komıtesı (CUF), bır- bınne denk urunlenn bır lıs- tesını hazırlayacak Nadır hastalıklann teda- vısınde kullanılan belırlı ılaçlar ıse perakende sarış fıyatınm yansına satılacak. TCC devrede Gazetecilere saldınlar kınandı İstanbul Haber Servisi - Türkıye Gazetecıler Cemıye- tı (TGC), Çeçerustan'a gıtmek ısterken Rus güçien tarafin- dan gözaltına alınan ıkı Türk gazetecınıji serbest bırakılma- sı ıçın harekete gectı Haftalık Selam dergısmın Yazıışlen Müdürü M. AM Te- Idnjle Ankara Temsılcısı Ta- tpOaptik, yaklaşık 2 5 ay ön- ce Rus-Çeçen çatışmasuu ız- lemek üzere Bakü'den Dağıs- tan yoluyla Çeçenıstan'a geç- mek ısterlerken gözaltına alın- mıştı TurkiyeGazetecılerCe- mıyetı'nden yapılan açıklama- da, o günden bu yana yapılan gınşımlenn olumlu bır sonuç vermemesı ve ıkı gazetecının KGB merkezınde tutuldukla- nnın öğrenılmesı üzenne ha- rekete geçen TGC, Dışışlen Bakanlığı'na ve yabancı ba- sın kuruluşlanna başvurdu Açıkiamada, Başbakan Yar- dımcısı ve Dışışlen Bakanı Deniz Bavkal ıle birlikte Rus- yaGazetecılerBırlığı'ne, Ulus- lararası Basın Enstıtusü'ne (IPI) ve Uluslararası Gazete- cıler ve Edıtörler Federasyo- nu'na (F1EJ) yapılan yazılı başvuruda, Türk gazetecılenn derhal serbest bırakılmalan- nın sağlanması ıçın gereklı gi" nşımlerde bulunulması ısten- dı Basın Konseyi, gazetecı Ke- nan Erçetingöz ve Aykutl\ız- cu'ya yapılan saldınyı kına dı Konsey Genel Sekreten Ni- lüfer YaJcın yaptığı açıklama- da, son zamanlarda basın men- suplanna yönelık saldınlann gıttıkçe artmasmı kaygıyla ız- ledıklennıbelırttı MetinGök- tepe'nın katıllen yakalanma- dan, Sabah gazetesı magazın yazan Kenan Erçetingöz ıle Gazıantep'te yayımlanan yerel Sabah gazetesı sahıbı Aykut Tuzcu'nun saldınya uğradığı- nı anımsatan Nılüfer Yalçm, Konsey olarak yıllardır bu tür saldınlara yönelık köklû ön- lemleralınrnası ıçın gmşımler- de bulunduklannı soyledı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle