12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİVET 23OCAK1996SALI. 16 SPOR Türkiye Kupası çeyrek final maçlannın ikisi bugün oynanıyor Uzım yohmiflv adnıııG. SARAY CEPHESI Galatasaray 'ın umuduyenilerde Spor Servisi - Bu akşamki önemlı maçın son hazırlığını dün Florya'da yaptığı antren- manla tamamlayıp kampa gıren Galatasaray, ılk bakışta oldukça dezavantajlı gözüküyor. Kart cezalısı Suat ıle sakathğı sûren Saun- ders'ın forma giyemeyecek olması teknik di- rektör Graeme Souness'ı kara kara düşündü- rüyor. "Çok dezavantajımız var" diyen Souness. en çok orta alanm başanlı ismi Su- at'ın forma giyemeyecek olmasından şıkâ- yetçı. Bir diğer sorunu da Galatasaray forma- sı ile ilk resmı maçlannı oynayacak Van Gob- bel ile Evren'in ortaya koyacağı performans. Bir başka sorun da Amenka'dan dönüp kale- ye geçecek Friedel'in durumu. Yönetıciler futbolcuları kart görmemeleri konusunda uyanrken rövanş maçının öneminden söz et- meyi de ihmal etmiyorlar. Van Gobbel, uya- nlardan en çok nasıbıni alan'oyuncu oldu. BEŞİKTAŞ CEPHESt Beşiktaş 'ın korkusu hakem Spor Servisi - Galatasaray karşısına sakat- lıklan süren kaleci Fevzi, B. Metin ve John- sen'den yoksun çıkacak Siyah-Beyazlı ekibın en büyük silahı. kanatlardan hücum edecek iki genç futbolcu Oktay ve Sinan. Teknik dırek- törChristoph Daum agöre "Galatasarsy de- fansı büyûk hatalar yapıyor" Beşıktaş da bu hatalan en iyi şekılde degerlendırmelı. Kaleyi ameliyat olan genç Fevzı 'den teslim alan Şener ise oldukça formda. Bu da takım arkadaşlanna güven venyor. Siyah-Beyazlı kulübûn yöneti- cilennı ıse karşılaştnanın hakemı Vahap Beyaz tedırgm edıyor. Dün bir açıklama yapan asbaşkan ve basın sözcüsü Ferbat Özgen, "Vahap Beyaz için bazı endişelerimiz var. Geçmişteki maçlar- da hep Galatasaray "ı kolladı. Vahap Beyaz düriist bir maç yönetirse Beşiktaş galibiyete daha yakın olur" dedi. Siyah-Beyazlılar son antrerunanlannı dün akşam Futya'da yapıp ken- di tesıslerinde kampa girdı FRANSIZ JOKEY Türkiye'de ata binmek kolay' ADANA (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) - Adana'dakı kış at yanşla- rında ata binen Fransız jo- key Oliver Pourier, Türki- ye'de ata bınmenin Fran- sa'dakinden daha kolay ol- duğunu söyledi. Adana'da- fci yanşlara 10 kez katılıp 5 kez kazanan Pouner, "Tör- kiye'de yeterince para ka- zanana kadar ata binece- ğim" dedı. Şışhano ve San- dokan gıbı ünlü atları bulu- nan Şerafcttin Gedik tara- fından Türkiye'dekı yanş- lara katılması için getirildi- ğini belırten 12 yıllıkjokey Olivier Pourier, "Bura- daki varışlarda ata bin- mek taktik bakımından kolay. Fransa'da koşular daha teknik ve profesyo- nelce. Fransa'da yanşlar bittiği için Türkiye'ye geldim. Aynı, ülkemdeki gibi para kazanıyorum ve burada yeterince para kazanana kadar ata bin- meye devam edeceğim. Buradan çok memnu- num ve bana karşı iyi davranıyoriar" diye ko- nuşfu. Menajeri Eric Sesu- vaget ıle btrlikte ülkemıze gelen 29 yaşındakı jokey Pouner. ülkesınde önemlı yanşlarda başarısı bulun- duğunu, Türkıye'deki jo- keylerden Dede Mutlu ve Aslan Birdal'ı çok beğen- diğını sözlerine ekledi. TENİS Martinez çeyrek finalde MELBOURNE (Com- huriyet) - Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek er- kekler ve tek bayanlarda çey- rek finale yükselen 6 tenisçi daha belli oldu. Toplam 6.35 milyon dolarödüllü turnuva- nın 8. gününe dördüncü tur maçianyla devam edıldi. Tek erkeklerde 6 numara- lı seribaşı Rus Yevgemi Ka- felnikov, ABD'li Malivai Washington'u 6-3,6-2,6^1, 7 numaralı seribaşı lsveçli Thoraas Enqvist, ltalyan Renzo Furlan'ı 7-5,6-0, 6- 3, Avusturyalt Mark Philip- poımis'u 6-2, 6-2. 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Tek bayanlarda ise 2 numalan senbaşı Conc- hita Martinez, ABD'li Lindsay Davenport'u 6-3, 6-1.8 numaralı senbaşı Al- man Anke Huber, Avustur- yalı Barbara Schett'ı 6-3, 6-1.8 numaralı seribaşı Gü- ney Afrikalı Amanda Coet- zer, Rus Elena Likhovtse- va'yı 2-0 yenerek çeyrek fi- nale çıktılar. Spor Servisi -Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaîanndan ikisi bugün oynanıyor. Ali Sami Yen Sta- dı'nda Galatasaray, Be- şiktaş ile oynarken; Trab- zonspor, Samsun deplas- manına çıkıyor. Saat 20.00'de Samsun 19 Ma- yıs Stadı'nda oynanacak olan karşı lasma Kanal D ekranlanndan naklen ve- rilecek. Istanbul'daki der- bi karşılaşması ise saat 20.00'de başlayacak ve CtNE 5'ten naklen ya- yımlanacak. Ligde olduğu kadar kupada da iddiasını sür- düren Trabzon-spor'la Sam- sunspor, Karadeniz derbisinde karşı karşı yageliyorlar. Bordo- Mavili takım için kupada final niteliği taşıyan Samsunspor maçı öncesı Şenol Güneş, ide- al kadroyu oluşturmakta zorla- nıyor. Samsun maçında sakath- ğı nedeniyle oynamayacak olan Ogün'ün yerine ise büyük bir olasılikla ıskender görev ya- pacak. Bu arada takımda bulu- nan eksıkler yü/ünden kadro kurmakta zorluk çeken Trab- zonspor'da yedekler görev bek- liyor. Hasan, Erhan ve Meh- met, bu önemli karşılaşma için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bek- liyorlar. Trabzonspor sa- vunmasınm sağında başanyla görev yapan Lemi ise bugünkü karşılaşmayı kazana- rak iyi biravantaj ya- kalayacaklannı söy- ledi. Lemi, takımının ligde lider olduğunu bunu ise sonuna ka- dar sürdüreceklerini söyleyerek, "Kupa da bizim için çok önem taşıyor. Geçen vıl olduğu gibi Tür- kiye Kupası'nı yine biz kazanacağız" di- ye konuştu. Trabzonspor, ligde oynanan karşılaşmada Sam- sunspor deplasmanında rakibi- nı 1 -0 yenerek 3 puanı alan ta- rafolmuştu. Beşiktaş'ın golcüsü takıma girememesinin nedenlerini açıkladı: Orhan: Hatalarm hepsi bende ASENA ÖZKAN Orhan sabırsızlıkla forma beklivor. 'Niyeilk 1 rdeoynavamıvorsun?" so- rusuna, "Şu anda maç yok da ondan" > anıtını veren bir futbolcu, profesyonelli- ğın ne kadar bilincindedir, sorumlulugu- nu ne ölçüde yerine getirebilir? Bize bu yanıtı veren futbolcu Bcşiktaşlı Orhan. Bazı şeylerden fazlaca sıkılmış olacak ki böyle bir yanıt vermeyi gerekli gördü. An- cak günah çıkarmayı da ihmal etmedi! "Bugüne kadar olan her şeyin sorum- lusu benim. Bundan sonra bambaşka bir Orhan olacağım" Oysa biz, Orhan'a "Ovnamamamn suçu sende mi" şek- linde bir soru da yöneltmemıştık. O ıçın- dckilcn anlattı: "Bugüne kadarolan her şeyi sildim. Geçmişte tüm hatalar ben- den kaynaklandı. Kormsuzdum,sorun- larım vardı. Şimdi hepsine bir çizgi çektim. Herkes yepyeni Orhan izleye- cek." "Peki ilk 11'de oynayabilecek misin şeklindeki sorumuzun yanıtı, profesyo- nellikle hıç mı hiç bağdaşmadı. "Karar teknik direktör Christoph Daum'un" dedi Orhan \e ekledi: "Daum ilk yarının sonlarında kurduğu 11'i bozmak iste- miyor. Benim, sakatlıkları >e kart ce- zalarını beklemekten başka çarem yok." Bir futbolcu düşünün oynamak için arkadaşının, sakatlanmasını ya da kart görmesini dört gözle bekleyecek. Sonra da takımının kazanması için dua edecek. Or- han bu çelişkıyı yenip takıma çalışarak gi- receğini anladığı zaman, sanınz hem Be- şiktaş hem de kendısi kazançlı çıkacak. "Yepyeni bir Orhan olacağım''' demek kolay, ama gerçekleştirmesi, hiç de söz- deki gibi kolay değil... GÖRÜŞ / \UHMUT SERT Kupada İlk DerbiHeyecam Galatasaray ve Beşiktaş, bu kez Türkiye Kupa- sı'nda birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Devre arası çalışmalarına baktığımızda, 2 ekibin de önemlı futbolcuîarının sakatlanmalarından doğan sonjnlarla sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini görüyoruz. Galatasaray'da kaleci Friedel'ın Amerika'dan geç dönecek olması ve Hayrettin'in de sakatlanması, se- zon başından beri sorunlu olan savunmayı daha güç bir duruma soktu. Sarı-Kırmızılı savunmada yeni transfer Van Gobbel, iyi bir futbolcu olmasına karşın özellikle kalecisine -sıkça- yaptığı geri paslarda ve ya- nındaki arkadaşlanyla yardımlaşma uzaklığını ayar- lamada güçlük çekiyor. Teknik direktör Souness'in geçen hafta basına "LJ- berolu sisteme dönüyoruz" açıklaması, ağır Cim-Bom savunmasının yanlışlannı giderebilecek oyun siste- mindeki olumlu bir değişiklik. Evren ve Ergün'ün takıma girmeleriyle Galatasa- ray orta alanında iyi top kullanan oyuncuların fazlalı- ğı dikkat çekiyor. Orta alan futbolculannın özellikle ikili mücadeleler- de gösterecekleri başarı, Cim-Bom'un oyunu kont- role alıp alamayacağının göstergesi olacak. Bu böl- gede Tugay ve Evren'in derınlemesine atacağı pas- larla uzaktan kullanacaklan şutlar, GaJatasaray'ın atak özelliklerini belirleyecek. Ataklarda Arif ve B. Hakan, çapraz koşularla yer değiştırerek kalabalık Beşiktaş savunmasının dengesini bozabilir. Cim-Bom, kendi evinde oynayacağı kupanın bu ilk ayağında, gözünü karartıp ne olursa olsun bir yengi düşüncesiyle atak oynarsa Beşiktaş'ın hızlı karşı atak oyuncularının sürprizleriyle karşılaşabilir. Beşiktaş da sakat futbolcu bakımından rakibiyle hemen hemen aynı sorunlan yaşıyor. Kalede oyna- yacak Şener'in küçük sakatlığının sorun yaratacağı- nı sanmıyorum. Sıyah-Beyazlı savunmada Recep, Gökhan ve Al- pay uyum içindeler. Johnsen'ın yokluğunun Beşik- taş'ı fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Yerine oy- nayacak Ali'nin savaşçı özelliği, takım oyununa da- ha yararlı olacak. Orta alanda Sergen ve Mehmet, Beşiktaş'ın oyu- nunu yönlendirecek 2 usta isim. Bireysel futbol özel- likleri ve taktik geliştirme yetenekleri, sonuç üzerin- de belirleyıci ofabilir. Bunun yanı sıra önlerinde Ok- tay, Orhan veya Sertan gibi hızlı ve çabuk oyuncu- lann olması, Galatasaray'ın ağır savunmasını aşma- da kolaylık sağlar. Daum, geride olabildığince kalabalıklaşıp Sarı-Kır- mızılı atak oyuncularının hareket alanlannı daraltarak etkisizleştırirken hızlı oyuncularla Cim-Bom savun- masını geçmeye çalışacak. Derbi karşılaşmalannda özellikle dönüşümlü kupa maçlarında teknik direktöıierin taktik savaşımı, fut- bolcuların uygulamada gösterecekleri performansa bağlı. Ancak teknik adamlann bu taktik değişiklikle- rini yapacakları şüpheli. Çünkü derbi maçı yitirmenin dayanılmaz acılarını, artık onlar da öğrendi(!). Gençlerbirliği maçı öncesi Fenerbahçe idmanında tatsız olay Aygün-Serkan yıınıruklaştı HtLMİ TÜRKAY Ankara'da yarın Gençlerbirliği ıle Türkiye Kupası'nda çeyrek finalın ılk ayagını oynayacak Fenerbahçe'de dün gergın hava esti. Tek- nik direktör Carios Alberto Parreira yönetıminde yapılan çıft kale idmanında Aygün'le Serkan yumruklaştı. Ay- gün'ün Serkan'a sert girmesı, ardından da Serkan'ın Aygün'ü itmesi. Aygün'ün bu- na yumrukla karşılık vermesı bir anda or- talığın kanşmasına neden oldu. Karşılıklı yumrukla- nn konuştuğu kavgayı kaptan Oğuz ve diğer futbolcular güçlük- le yatıştırabildiler. Parreira. ik) futbolcunun yaptığı kavga için "çocuklar" ifadesini kullanırken, ikıncisının tekrarlanması haünde ağır ceza vereceğinı söyledi. Anımsayacağınız gibi Serkan ts- • Yann G. Birliği'yle Türkiye Kupası'nda karşılaşacak F. Bahçe'nin iki genç futbolcusu Aygün ile Serkan, dünkü antrenmanda sert hareketler sonucu birbirlerine girdiler. panya kampında da Tank'la ağız dalaşına girmıştı. Fenerbahçe'de sa- katlığı devam eden Nijeryalı futbolcu L'c- he, Gençlerbirliği kar- şı iaşmasında takımın- dakı yerini alamazken. kaptan Oğuz'un ilk onbirde oynayacağı bıldırildi. Brezılyalı teknik direktör Parre- ırav Tayfun'la ilgıli karannı ise bu sabah yapılacak son çalış- madan sonra verecek. Boliç ise dünkü çalış- mada yedeklerle çalış- tı. Parreira, Gençler- birliği maçının çok zorlu geçeceğini belir- terek, "Onlar saldıracak. biz de- ğerlendireceğiz. Gençlerbirliği baskısına artık son vermek isti- yoruz. Zortı, bu kez başaracağı- mızı tahmin ediyorum" dedi. Fenerbahçe bugün saat 10.30'da Dereağzı tesislerinde yapacağı son çalışmadan sonra 14.00'te Ankara'ya hareket edecek. Müftünün duası: Trabzonspor'a şampiyonluk ihsan eyle ÖMERGÜNER FENERBAHÇE'DE 4 İMZA- Fenerbahçe, iç transferde Oğuz, Aykut, İlker ve kale- ci Riiştii ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertli yönetıciler, İspanya kampında kesin anlaşmaya vardıkJarı dört futbolcuyla, dün akşam kulüp binasında resmi sözleşme imzalayarak, sezon sonunda bitecek mukavelelerini ikişer yıl daha uzatti. Futbolculara ödenen transfer iicreti ise açıklanmadı. (Fotoğraf: AA) SP0RT0T0TWWW SIRA 1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 15 10 M A Ç L A R Karşıyaka (13) Fenerbahçe (2) Beşıklaş (3) Kaysertspor (18) Ankaragücu (10) Trabzonspor (1) Gazıamepspor (8) Samsunspor (11) Eskışehırspor (15) Istanbulspor (16) Kocaebspor (5) Gençlerbirliği (6) Denızlıspor (14) Altay (12) Galatasaray (4) Vanspor (17) Goztepe (3) Sanyer (1) Konyaspor (8) Diyarbakjrspor (5) Sakaryaspor (9) Ç. Dardanel (7) SiırtK. H. YSE (10) D. Ç. Karabük (6) Bakırköy (7) G.O. Paşa (2) Soma ünyıt (4) Aydınspor (2) Y. Yozgatspor (4) Adanaspor (1) Petrotofisi (7) Adıyamanspor (6) PUAN CETVELİ 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 2 2 2 2 2 2 2 20 20 20 20 20 20 20 20 G 5 13 11 2 6 14 6 6 4 3 6 6 3 6 11 3 1 1 1 1 1 1 4 9 8 9 7 11 2 6 B 3 3 3 6 3 2 6 2 1 4 7 7 7 2 2 4 1 - - 1 1 6 5 4 3 6 2 4 3 M 9 1 3 9 8 1 5 9 12 10 4 4 7 9 4 10 1 - 1 1 1 1 1 1 io 6 8 8 7 7 14 11 A 15 35 42 17 21 43 21 23 23 21 24 26 17 18 34 11 2 4 1 5 1 2 1 2 27 29 23 25 21 33 19 20 y 34 12 20 31 30 12 16 22 33 31 22 25 27 32 20 27 1 2 2 5 2 3 2 2 30 30 26 22 25 24 44 28 P 18 42 36 12 21 44 24 20 13 13 25 25 16 20 35 13 3 4 3 3 1 3 1 3 18 32 28 30 27 35 10 21 TAHMİN 2-0 1 2-0-1 1-0 1 1-0 1-0 1 2-0-1 1-0-2 1-0 1-0 2 2-0-1 2-0 1 LOTOHUMM 4-8-15-17-24-26-30-33 7-11-12-13-24-25-27-31 2-9-10-13-21-28-32-36 1-2-4-14-17-21-24-30 1-4 -8-11-15- 20- 29 -32 6-9-11-13-15-20 -22- 26 - Devlet sporcusu olmalı ANKARA (ANKA) - ANAP Ankara Milletvekili Vücel Seçkiner, 'devlet sa- natçısı' gibi, 'devlet spor- cusu' da olması için yasa önerisi verdi. Yücel Seçkiner, TBMM Başkanlıgı'nasunduğu >asa önerisinde başanlı sporcula- ra "devlet sporcusu' unvanı verilmesinı istedi. Seçkiner, yasa önerisinde Gençlik ve Spor Genel Mü- dürlüğü'nün kuruluş ve gö- revlerini düzenleyen yasada değişiklik yapılmasinı ve 'devlet sporcusu' unvanı verilecek sporculan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü- ğü'nün belırlemesini önerdi. A.Gücü'nde prim dopingi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Kupa- sı'nda Gaziantepspor ile kar- şılaşacak Ankaragücü'nde, daha önce açıklanan 100'er milyon liralık tur primı, 200'ermilyon lirayaçıkanldı. Ankaragücu Yönetım Ku- rulu dün yaptığı toplantısın- da, Ankara'yı ızınsız terk ede- rek tskenderun'a gıden Yu- suf'a da 100 milyon lıra para cezası verdı. Kendı tesislennde kampa giren Sarı-Lacıvertliler. bu- gün Gazıantep'e gıdecek. BASKETBOL GORUNUM Efes rakip tanımıyor Puan durumu Spor Servisi - Basketbol 1. liginde 17. haftada Efes Pilsen liderliğıni korudu. Efes Pilsen ile Ülker'in yaptığı zirve mücadelesinde NVilliams, Harun \e Serdar'dan voksun olan Ülker, rakıbinin alan savunmasına karşı hücum edemeyince 28 farkla 93-65 yenilmekten kurtulamadı. Maçın kahramanlan 25 sayı. 5/8 üç sayı. 4 ribaund 5 asist. 3 top çalma ile Lfuk; 20 sayı. 8/11 şut yüzdesi. 7 ribaund, 4 asist ile Mc Rae'ydi. Efes böylece önümüzdeki yıl başlayacak AvTupa Süper Ligi için avantaj elde etti. Galatasaray, Mavi Jeans Ortaköy'ü 98- 70 ile rahat geçerken her geçen gün form grafıği yükselen Eric Meek ile Levent ve Gaincs maçın yıldızıydı. Fenerbahçe, Netaş karşı sında son 5 dakikada baskılı savunması ile maçı zar zor 76-72 kazanmasını bildi. Beşiktaş ise Dariişşafaka'yı 94-77 yenerek PTT maçıyla birlikte çıkışta olduğunu kanıtladı. Tofaş. PTT'yi 79-74; Takımtar 0 G EfesPılsen 17 16 Üker 17 15 Galatasaray 17 14 Fenerbahçe 17 12 Tofaş SAS 17 10 Meysu 17 10 Beşiktaş 17 9 Mavi Jeans 17 Antalya, Tuborg'u 79-78; Meysu, O. Renault'yu 76-68; Antbıriik, Karşıyaka'yı 78-75 yendi. Haftamn başarılıları Takım: Efes, Beşiktaş. Oyuncu: Ufuk Sanca. Coach: Aydın Örs (Efes). Tolga Tuğsavul (Beşiktaş) tlk Beş: Çağatay (Beşiktaş), Ufuk Sanca (Efes Pilsen), İbrahim Kutluay (F. Bahçe), Rashard Griffîth (Tofaş), Erik Meek (G. Saray). Sayı krallığı: 1- Henry Turner (383) (ort. 22.5) Renautt NETAŞ D.Şafaka PTT Karşyaka A t t i k Tubarg Anfafya M A Y P 1 1308 1062 33 2 1383 1211 32 3 1356 1187 31 5 1400 1256 29 7 1292 1233 27 7 !208 1186 27 8 1262 1310 26 9 1253 1210 25 10 1288 1345 24 11 1200 1199 23 11 1255 1299 23 12 1289 1331 22 12 1271 1433 22 12 1167 1400 22 13 1271 1377 21 13 1300 1356 21 (F. Bahçe). 2- Corey Williams (346) (ort. 21.5) (K.Yaka). 3-Thomas Garrick (344) (ort. 20.2) (Meysu). 4- Patrick Tompkins (337) (ort. 19.8) (Ortaköy). 5- Levent Topsakal (324) (ort. 19) (G. Saray). Haftamn maçları: 27 Ocak 1996 Cumartesi: Karşıyaka - Efes Pilsen, PTT - D. Şafaka. Antalya- Beşiktaş, Netaş - Tofaş, Mavi Jeans Ortaköy - Meysu; 28.1.96. 28 Ocak 1996 Pazar: O.Renault - Ülker, Antbirlik - G.Saray, F.Bahçe - Tuborg. TRABZON - tlk yanyı lider olarak ta- mamlayan Trabzonspor, ikincı yan başla- madan Samsunspor'la oynayacağı Türki- ye Kupası maçı için dün Samsun'a gıttı. Öğleden önce yapılan çalışmadan son- ra, Trabzonspor tesıslenndeki çim alanda bir kurban kesıldı ve Trabzon Mütfüsü Osman Dalcı, Trabzonspor'un başansı için dua okudu. Trabzon II Müftüsü Osman Dalcı'nın kurban kesılirken okudugu duadan pasaj- lar. "Yeni sezonu Trabzonspor için hayır- lı, futbolculanmız için vararlı eyle..." "Oyuncularımıza, ağlara ulaşacak şutlar ve goller atrır. onlara her maçta galibiyetlerin tadını tattır." "Öniine çıkanları, teker teker devi- ren bir Trabzonspor olarak bu sezon şampiyonluk müesser eyle..." "Ikili mücadelelerde, tüm oyuncula- rımızı muvaffak, rakiplerini yenerek hepsinin yüzlerini ak eyle." "Kalemizi bekleyecek kardeşlerimize maharet, ileri uçta görev yapacakalara şutiarında isabet ihsan eyle.." "Geri dörtlümüzü demir gibi birbiri- ne râm, orta aianımızı muhkem (kuvvet- li), kavi ve sağlam eyle.." "Güzel oyunumuzla, rakiplerimizin umutlannı bir nıum gibi söndür. Her maçta Trabzonspor'un yüzünü mutlu sonla güldiir." "Takımı yöneten değeıii hocamızın, gücüne guç kat onun soyadı gibi yolu- muzu 'güneş' gibi aydınlat." "Futbolculanmızı sakatlıklardan uzakJaştır, oyuncu, idarcci ve taraftarla- rımızı sevgi ve saygı ile birbirlerine kay- naştırıp kucaklaştır." "Sezonun önüne iyilik, ortasına hu- zur ve güzellik, sonuna da bir şampiyon- luk ihsan eyle." Gençlerbirliği'nde tur primi 200 'er milyon ANKARA (Cumhuriyet) - Gençlerbir- liği Yönetim Kurulu, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yı elemeleri halinde fiıtbolcu- lanna 200'er milyon lira prim vermeyi ka- rarlaştırdı. Asbaşkan ve basın sözcüsü Ay- han Sümer, maç başına 500'er mih/on li- ra galibiyet primi verecekJermi kaydede- rek "Turu geçerlerse 100'er milyon lira daha vereceğiz" dedi. Bu arada Faır Play Kurulu tarafından Türkiye Binnci Futbol Lıgi'nde en centil- men futbolcu seçilen Engin, "Bu ödül ba- na verildiği için çok mutluyum. Fair Play ödülüne her zaman adayım" dedi. 4 Rumen halterciye 2'şer yıl ceza BÜKREŞ (AA) - Romanya Halter Fe- derasyonu Genel Sekreten Lazar Baroga, yapılan kontroller sonunda doping yaptık- lan belirlenen 4 sporculannın iki yıl mü- sabakalardan men edildiğini açıkladı. Ba- roga, sporculannın ne tür ilaç aldıklan ko- nusunda bilgi vermezken Nicolae Nita, Constantin Ldrea, Marcel Socaciu ve Alevandru Dumitru adındaki haltercile- rin 2 yı! boyunca hiçbir müsabakaya katıl- mayacaklannı söyledi. Toto ve Loto ; devretti • Spor Servisi - Spor- ^ Lx>to'nun 21. hafta kesin .,< değerlendirmelen açıklandıy> ve 8 bılen çıkmadığı için 11 >, milyar 173 milyon 973 bin t 710 lıra, 22. haftaya devretti.- Spor-Toto'da da 13 ve 13 artı 1 bılen çıkmadığı için toplam 916 milyon 772 bin / 120 lira önümüzdeki haftaya, devretti. Spor-Toto'da 12 bılen 7 iştirakçı ıse 107 -• milyon 155 bin 182'şer lira • ikrarnıye kazandılar. Teniste ev sahipliği ; • Spor Servisi - ; Uluslararası Bayanlar Kapalı' Kort Tenıs Turnuvası dün tstanbul'da yapılan maçlarla başladı. Tenis Esknm , Dağcıhk (TED) Kulübü kortlannda gerçekleştinlen • 10 bin dolar ödüllü turnu- vaya, Türkıye'nın yanı sıra ', Bulgaristan. Almanya, n Fransa, Çek Cumhuriyetı, Polonya, ttalya, Romanya, «' lngıltere, Japonya ve \ Avusturya'dan toplam 70 sporcu katılıyor. Turnuvanın ' eleme müsabakalannda 10 ^ Türk tenı&çi mücadele .. ederken Ipek Şenoğlu ve Stella Pencui, ana tablo müs-^ abakalanna doğrudan katılacak. '( Efes Pilsen'den açıklama • Spor Servisi - Efes Pilsen, Clkerspor maçının • erteleme ısteğıne karşı çıktığı yolundaki haberlenn • asılsız olduğunu bıldırdi. Efes Pilsen Spor Kulübü'nden yapılan açıkla- mada, söz konusu maçın ^ ertelenmesınde kendılennin , taraf olmadığı anlatılarak şu ' görüşiere yer venldı: "Bu karar, Basketbol Federasyonu'nun sezon başında kulüp yöneticı- lenyle yaptığı toplantıda alınan ortak karardır. Efes Pilsen, bu karara uyarak zorlu lıg ve Koraç kupası maçlan anfesınde sakat oyunculan bulunmasına rağmen, maç ertelenmesi konusunda hiçbir talepte - buiunmamıştır. Federasyon ' ile Ülkerpor arasındakı bir konuda da bızım sorumlu turulmamız söz konusu ola- maz." Madida'ya150 milyon lira ceza • ANTALYA (Cumhuriyet) - Antalyaspor Basın Sözcüsü Hasan Coşkun, Madida'ya 150 milyon lıra ceza veril- diğini açıkladı. Coşkun, Madida'nın ıkinci yan hazırlık kampına 10 gün geç gelmesı nedeniyle yönetim kurulu tarafından • bu cczanın verıldığini ı söyledi. Topino yine karıştı • Spor Servisi - Galatasaraylı Hakan'ın eski kulübü Torino, Fiorentina karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiyle kanştı. Ünlü ltalyan takımında , antrenör değişiklığiyle ; gelen başannın geçicı olduğu ortaya çıktı. Torino, bu başansız performansını . sürdürûrse 2. ligin yolunu tutması sürpriz olmayacak. Altm kupa Meksikamn • LOS ANGELES (AA) - Kuzey ve Orta Amerika Futbol Şampiyonası'nda (CONCACAF) Brezilya'yı 2-0 yenen Meksika, Altın Kupa'nın sahıbi oldu. Altın Kupa olarak da adlandınlan şampiyonanın final maçında Meksika ve ümit mılli takımıyla kupada konuk takım olarak yer alan Brezilya karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta yapılan ve ilk yansı 0-0 sona eren maçta Meksika, 54. dakika- da Luis Garcia, 75. dakika- da Cuauhtemoc Blanco'nun attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Meksika, 1997yılında Suudi Arabistan'da yapılacak Kıtalararası Futbol Şampiyonası'nda Kuzey ve Orta Amerika'yı • temsil edecek. Üçüncülük maçında ise ABD, Guatemala karşısında, 34. dakikada Eric Wynalda, 36. dakikada Jeff Agoos ve 88. dakikada Jovan Kirovski'nin attığı gollerle 3-0 galip geldi ve kupada üçüncü oldu. TV'de spor TV 1 20.45 Günün spor haberleri KANAL D 20.00 Samsun- spor-Trabzonspor (nakJen) 21.45 G.S.-BJK(bant) CINE 5 20.00 Galatasaray- Beşiktaş (naklen) ELROSPROT 12.00 Avus- tralya Tenıs furnuvası, 19.00 Buz patenı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle