12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 OCAK 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA VJTÜNÜNTJ TELEVIZYON 15 İLMLERİ Ormanda TekBaşına 09.30 atv Macera /77\ (Alone in the \Voods)- Justin Rogers, ailesıyle birlikte tatile git- v i ' mek zorunda ofduğu için çok üzgündür. VV'ord (Ceeter'in filminde, Dan McVicar ile Matthias Hues var. Sana Tapıyomm 09.30 Show TV Melodram Hasta olan annesinin tedavisi için şarkıcılık yapan bir genç kızın \Üs öykûsü konu alınıyor. Yönetmenliğini Mehmet Dinler'in yaptığı filmin başrolünde Zeynep Değirmencioğlu var. Melez 10.00TRT3Dram ©(Metisse)- Bıri siyah, diğeri beyaz olan iki gençle ılışkısi olan Lo- la, ikisine de hamile oldugunuaçıklar. Mathieu Kassovitz'in filmin- de, Julie Mauduech ile Hubert Kounde var. Sensiz Yaşanmaz 10.00 Kanal D Dram Küçük yaşta sakat kalıp topluma küsmüş bir kabadayı ile pavyona ^ydüşmekten kurtardığı kızın öyküsü. Orhan Elmas'ınfilminde,Ka- dir Inanır ile Perihan Savaş var. Keskin Sirke 11.25 Show TV Güldürü ®Biri kamyon şoforû olan diğeri de bir gazinodakı ayak işlerini ya- pan iki arkadaşın öyküsü. Sım Gültekin'in yönettiği filmde, Suna YıJdızoğlu. Nokta ile Virgül var. Sevdahm 12.55 Kanal 6 Duygusal Köyündelikanlısı Selahattin şoförlük yapmaktadır. Köy ağasının kı- zını sevmektedir. Filmin başrollerinde, Selahattin Alpay ile Serpil Çakmaklı var. Dünyanın En Gizli Ajanı 13.10 Show TV Güldürü (Double O Kid)- Bütün zamanlann en genç gizli ajanının başından geçen olaylann öyküsü. Duncan McLachlan'ınfilminde,Corey Ha- im ile Brigitte Neilsen var. HafizYiısufEfendi-2 15.25 atv Dinsel Dün ilk bölümü ekrana gelen filmin bugün ikinci bölümü yayımla- £) nacak. Türker lnanoğlu'nun filminde, Ahmet Özhan ile Sibel Tur- nagöl var. Molla Hüsrev 17.20/03.00 TGRT Dram Maddi sıkıntılar içinde okuyan Asım'ın mücadeiesinin öyküsü. Yö- netmenliğini Kunt Tulgar'ın yaptığı filmin başrollerinde, Vfacit Flordun ile Tanju Korel var. Şoför 17.50 Kanal D Melodram J\ Aşk uğruna da olsa adam öldürmeyi göze alamayan bir şoför ile gö- y nül verdiği genç kızın öyküsü. Orhan Aksoy'un filminde, Orhan Gencebay ile Hülya Kocyiğit var. Hayroş 18.00 interstar Güldürü ^\ İdamını bekleyen suçsuz bir kadınla, konaksahibi zengin bir ada- 3 ' mın öyküsü konu alınıyor. Yönetmenliğini Ülkü Erakalın'ın yaptı- ğı filmde, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Hadi Çaman var. Kılıç Aslan 18.20 Show TV Fantazi ;\ Cüneyt Arkın'ın yaklaşık 20-30 metre yüksekliklere sıçradığı ve bir y vuruştaen az beş Bizanslıyı yereserdiği filmlerdenbirisi. Natuk Bay- tan'ın filminde aynca Bahar Erdeniz de pynuyor. 2O.351 Show TVI Erkek Güzeli... Aynntı yanda Kansas 21.30TRT1 Dram (Kansas)- Babasıyla arası kötü olan Jenny, genç yaşta aılesinden aynlarakChicago'lagelir. Robert Mandel'infilminde,Parrica VVet- ig ile Matt Graven var. ÖIYaDaÖldür 21.50 atv Macera /Ov.(Good Cop Bad Cop)- Eskiden polis olan Mace, şimdi eski suçlu- 3/ lan araştıran özel bir dedektiftir. David A. Prior'un filminde, Ro- bert Hays ile David Keith var. GizB Tanık 23.00 Number One TV Macera (Astral Factor)- Çılgın katilin cezasını çekmekte olduğu hapisha- neden kaçar. Sue Lyon'un yönettiği filmde, Robert Foxworth ile El- ke Sommers var. Gabriel 23.45 TRT 2 Dram (Gabriel)- Annesi babası öldükten sonra Cezayir'de görev yapan albay ve kansı tarafindan büyütülen Gabriel'in öyküsü. Mounir Dri- di'nin filminde, Adama Niene ile Christophe Bernard var. Kayıp Geçmiş 23.50 Kanal D Macera /T7\ (Overdraw at the Memory Bank)- lşinden son derece sıkılmış bir yzs bilgisayar operatörü Aram Fingal'in ilginç düşünceleri vardır. Yönetmen: Douglas VViIIiams. Oynayanlar: Raul Julia, Linda Griffits. YazAteşi 00.10ShowTVDram ©(Summer Heat)- Genç yaşta evlenen Roxy ve Aoron'un mutlu bir yaşamlan vardır. Michael Gleason'un yönettiği filmde, Lori Singer ile Anthony Edwards var. Kavgaya Devam 00.10 Kanal 6 Macera (Back in Action)- Los Ajıgeles'da uyuşturucu kullanımı tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Steve Dimarco'nunfilminde,Roddy Piperile Billy Blankis var. Kavgacı Anlar 00.15 HBB Macera ©(The Figbting Seabees)- İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan bir- likleri ile Japon ordusu arasında yaşanan savaştan bir kesit. Yönet- men: W. Davvnson. Oynayanlar: John VVayne, Susan Hayward. Gonzales'in tntîkamı 00.20 TGRT Macera /TT\ (Gonzales Revenge)- Emekli Jack'ın eski düşmanı ona oyun oyna- V3/ mak ister. Allessandro Capone'nin filmde, Bud Spencer ile Eduar- do Aleman var. 00.551 atv /Denizin... Dehşet Ekspresi Aynntı yanda 02.40 atv Korku (Horror Espress)- Asya'dan Batı'ya nakledilirken hayata dönen bir canavar konu alınıyor. Eugenio Martin'infilminde.Christopher Lee ile Peter Cushing var. Bir Bahar Akşamı 03.20 Kanal 6 Duygusal /J^\ Birbirlerinı deliler gibi seven iki gencin umutsuz aşk öyküsü konu vİV alınıyor. Filmin başrollerini. Göksel Arsoy ile Gönül Yazar payla- şıyor. Hz. Eyüb'ün Sabrı 03.30 Show TV Dini ®Hz. Eyüb'ün, başına gelen felaketler karşısındagösterdiği sabır ko- nu alınıyor. Filmin başrollerini Muhterem Nur ile Hüseyin Peyda paylaşıyor. Cezanı Çekeceksin 04.25 atv Melodram /^\ Babasından kalan garajı işleterek geçimini sağlayan Ayhan'ın kız- 'O'kardeşi kalp hastasıdır. Feridun Kete'nin yönettiği filmde, Eşref Kolçak ile Melek Görgün var. 06.30 / Show TV/ Rehine Aynntı yanda Izleyin O Yerli Orta Halli Yabancı \Değmez 22.15 İTürkiye'nin terörle mücadelisi Kafkasya sorunu ve yeıri bir parti Birand. Sabancı suikastını da cle alacak. TV Servisi - Mehmet Ali Bi- rand ve ekibinin hazırladığı "32. Gün"de bu hafta Kafkasya'daki kanşıklıklardan, Türkjye'nin terör- le mücadelesine kadarçeşitli konu- larelealınacak. Programda ilk olarak "Kafkas- ya'nın geleceği ne olacak"sorusu- na yanıt aranacak. Avrasya gemisi- nin kaçınlmasıyla Türkiye'nin gün- demine biranda giren Kafkasya'da- ki kanşıklıklar ekrana yansıtılacak. MoskovaveÇeçenistan'da yaşanan son gelişmelercaniı yayında izleyi- cilere aktanlırken Rusya-Türkiye ilişkileri üzerine etkisi de konu edi- lecek. Sabancı suikastının zanlılann- dan çaycı kız Fethiye Erdal'ın vi- deo görüntülerinin ekrana geldik- ten sonra programa konuyla ilgili olarak bir emniyet şefi de konuk olarak katılacak. Kendisini "Aşkın ve Devrimin Partisi" olarak tanımlayan Özgür- lük ve Dayanışma Partisi kuruluşu- nu gerçekleştırdi. Çeşıtli sol çevre- lenn yanısıra çok sayıda aydını bi- raraya getiren yeni partinin kurulu- şunu izleyen "32. Giin" ekibi sos- yalizmin tezinı yakalamaya çalışan- lann çabalannı da görüntüledi. ShowTv 20.35\ Kırsal kesim güldürüsü Ertem Eğilmez'in 'eşkıya' taşlaması TVSenisi- Ertem Eğilmez'in. kan davası ve törelerı yerip, gülme- ce boyutlan içinde eşkıya taşlama- sı yaptığı filmı veniden ekranda. "Erkek Güzeli Sefil Bilo". köylü- ye toprak dağıtımı gibi kimi top- lumsal sorunlaradadeğinen. lyi ya- zılmış, lyı anlatılmış ve oynanmış bir kırsal kesim güldürüsü. Köyde "Sefil Bilo" dıye tanınan saf delıkanlı, yanıp tutuştuğu Ca- no'ya, kara sevda ile bağlanmıştır, ama kız onu durmadan terslemek- tedir. Çünkü Cano. kan davalı bir ailenin kızıdır. Yıllarönce Bilo'nun babasını öldüren Cano'nun babası Memo. hapısten çıkıp köye döndü- ğünde, Maho Ağa, yanında çalışan Bilo'ya löreleri yerine getirmesini. yani düşmanını öldürmesıni söyler. Bilo. sevdiği kızın babasını öldürc- meyeceğinı anlatır.. Brr süre sonra Erkek Güzeli Sefil Bilo Yönetmen: Ertem Eğilmez/ Oyuncular: İlyas Salman, Sevda Aktolga, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Nizam Ergüden / 1979, Arzu Film yapımı. TRT2 22.4$\ Serezli ile söyleşi Memo kendi eceliyle ölür. Ama herkes onu, köylünün tavşan bile öldüremez dediği Bilo'nun öldür- düğünü sanır. Tutuklanıp görürül- düğü hapısten kaçan Bilo, dağa çı- kıp eşkıyalığa başlar. Eski eşkıya- lardan Hüso, Reşo ile dağlarda ef- saneleşıp nam salarken. toprak re- formu için köye gelen memurlar ağanın.topraklannı köylülere dağı- tırlar at\' 21.10 'Yaseminname' TV Servisi - Yönetmenliğini Aram Cülyüz'ün yaptığı, başrolünü Ya- semin Yalçın'ın oynadığı *"\aseminname"de, "Aliean'"ın başı yıne derslerle dertte. "Karakolda a>na var" başlıklı skeçte ise yakalanarak karakola getirilen bir hayat kadını ile satıcısının. bu durumdan kurtulmak için verdıklen mücadele anlatılacak. Yasemın Yalçın "Haftanın klibin- de" Kibariye'nin "Rahime*' adlı parçasını canlandıracak. Programın sevimli babannesi Sürahi llanım'ın ev inde ise bu hafta kav- ga var Pantolonun ütüsü yüzünden meydana gelen kavga aileyi ikiye bö- lecek. 'Ondaıt Sonra' programının konuklarından biri de >a/ar Buket l/uner olacak. 'Ondan Sonra' TV Servisi - Müveddet Anter'in sunduğu magazin ve söyleşi programı "Ondan Sonra"nın bu haftaki konuklan yazar Buket Lzuner. tiyatro sanatçısı Metin Serezli, pop müzığının sevilen sesi Harun Kolçak ile gazeteci-yazar Hasan Cemal oiacak. Programın diğer bölümlerinde ise Istanbul Konferans Salonu, son zamanlarda gündemden düşmeyen canavarlar ve lstanbul'daki özel tiyatrolar anlatılacak. atv ooj5\ Sualtı görüntüleriyle Oscar'a aday olan bir yapım Iıısaııııı detiizle miicadelesi Denizin Derînliklerinden Beneatb the Twelve Mile Reef'' Yönetmen: Robert VVebb / Senaryo: A.l. Bezzerides ' Görüntü: Edvvard Cronjager ' Müzik: Bernard Herrmann / Oyuncular: Robert VVagner, Terr Moore, Gilbert Roland, Peter Graves, J. Carroll Naish, Richard Boone, Angela Clarke, Ja Novello / 1953 AB yapımı, 102 dakika. TV Servisi- Olaylar Tarpon Springs, Florida'dakı sünger avcısı Yunan kolonisi dahilindc geçer. Sualtı harikalannın yanı sıra, Florida Körfezi "nin nefis gün- doğumuyla günbatımlannı ve bilumum deniz manzar- alannı izleriz (Edward Cronjager'in görüntüleri, Os- caradayı oldu). "Denizin Derinliklerinden"in ilk meselesi, insan- la denız arasındaki mücadeledir. Sonra da Tarpon Sp- ings'deki süngerci Yunanlar ile sığ Key West sulanmn süngerleri arasındaki ikinci mücadele çıkar ortaya. Gözükara Roland. Boone'un alanı olan Key West bol- gesıne gırer. genç VVagner ise Moore ile karşılaşır ve yıldınm aşkına tutulurlar. Gilbert. tehlikeli 12 millik mercan kayalığında dalarken ölünce, ikısı kaçıp e\lenir. VVagner böylece ailenin reisi olur. Babasının öldüğüyerde dalar, birah- tapotla boğuşur ve sualtında bir kavgada Graves'i yen- er. VVebb'in genç bir kadrosu var. Onlan yönetmekte hayli zorluk çekmiş. Özellikle iki kahraman, Terry Moore ve Robert VVagner. bu derinlıklerde derinliksiz performanslar sunuyorlar (buna performans demek MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Bir Dost... Yarın bir dostu anmaya başlayacağımız gün... Sanki O'nu yitirdiğimiz günden beri hiç anmamı- şız, hiç düşünmemişiz, hiç bellegimizi O'nunla dol- durmamışız gibi... Şurada O'nsuz geçen kaç yıl oldu ki... Ama san- ki uzun uzun akan yıllan geride bırakmışcasına bi- rikmiş bir özlem, yalnızlık duygusu ve gıderek de- nnleşen boşluk... AmaO'nun nitelikleriyle yeşeren umutlar... Yanndan başlayarak O'nun hakkında yine çok şey söylenecek, çok şey anlatılacak, çok şey açık- lanacak. Adı ve anısı için atılacak adımlar, somut girişimler, yenl konular üzerinde durulacak. Bu arada sık sık dürüst gazetecilik, araştırıcı ga- zetecilik, korkusuz gazetecilik gibi O'na özgü ni- telikler sıralanacak. Insancıllığı, cesareti, anlamlı davranışları, onurlu tutumu, yılmadan yazmayı sür- dürmesi üzerinde durulacak. Ve daha neler, neler anlatılacak O'nun için... Hepsi doğru, hepsi yerinde; hepsi O'nu anlayan- ların ve O'nu hala okuyanların içtenlikle duyumsa- dıkları ve algıladıkları şeyler... Daha yıllarca, çeşitli değerlerimizle ilgili olarak şöyle diyeceğiz: "Işte birAziz Nesin'///c olay". Ya da "Haliç'in sırtlannda Onat'/n kahvesini içeceği yer". Birdeşunuyineleyeceğimizeeminim: "Şim- di Uğur olsa, kimbilir nasıl anlatırdı şu olayı." Evet, Sevgili Uğur Mumcu. Kimbilir nasıl üzerinde dururdu şu kurulamayan hükümet konusunun? Nasıl ele alırdı daha önce birbirine sövmüş şu parti başkanıyla bu parti baş- kanının yakınlaşmasını? Nasıl anlatırdı kişisel çı- karlan için bir partiden diğer partiye koşan millet- vekillerini? Acaba son yıllarda gizli tutulan kaç olay O'nun sayesinde su yüzüne çıkardı? Hem de bel- geleriyle beraber... Kaç kez yazdık, bir kez daha yineleyelim: O'nun yokluğundan ötürü kimbilir kaç düzenbaz, kaç ka- çakçı, kaç cani rahat etti son yıllarda! Ama bizler O'nsuz yaşamaya alışamadık, alış- madık, alışmayacağız. Gerçi aynı sözleri bombalarla, kurşunlarla, dar- belerle aramızdan alınmış tüm arkadaşlarımızın arkasından da söyledik. Korkarım ki, daha da söy- lemek zorunda kalacağız. Ama alışmayacağız, alışmamalıyız. Hem Uğur Mumcu gibi dostlanmızın aramızdan alınmasına alışmayacağız, hem de bu gibi dostla- nmızın geride bıraktıklan boşluklara... Bir de bu öldürme olaylarınrn çözülmemesine alışmamaljyız. Bu öldürme olayını çözmeyi "onur meselesi" yaptığını söylemiş politikacılara da... Bu öldürme olayını çözmemekte direnen resmi çevrelere de... Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi çe- kincesizce ortalıkta dolaşanlara da... Evet, yanndan başlayarak O'nu sevgiyle ve öz- lemle bağrımıza basacağız bir kez daha. Sanki daha önceki günler, haftalar, aylar ve yıllardan be- ri anmıyormuşuz gibi... Ana/ım, ama alışmayaltm. Alışmayalım ki, cina- yetlerin çözülmesini zorlayalım. Sevgili Uğur Mumcu'nun tüm kitapları.. ri ve yeni çıkacak kitapları... Eskile- [kanai6 22.3o\ 'Nurseli'nin Prizmasi' Şifa tacirleri ekranda 'Denizin Derinliklerinden'in başrolünde Robert Wagner var. caizse). Ama ikisi de genç ve sevimli, onun için nakıs oyunculuk, hoşça vakit geçirmek kastıyla ekran karşısına oturanlan rahatsız etmeyebilir. Ne var ki, film ekranın tekrar favorilerinden olduğu ve haylı geç bir saatte oynadığı için, belki de ekran karşısına oturan ol- maz. İki genç oyuncunun acemiliklerine karşın. VVag- ner'in babası Yunan süngercide Gilbert Roland un- utulmaz bir kompozisyon çıziyor. Kansında Angela Clarke da iyi. TRT2 2i.w\ Enrico Macias'la nostalji 'Müzik Yelpazesi' TV Servisi - Sezen Cumhur Önal' ın sunduğu "Müzik Yelpa- zesi", Jody VVatley'ın söylediği "I Want You" adlı şarkıyla başlıyor. "l$tekler"de Bob Seger ın "the Real Love" adlı şarkısı ile "2 Ln- limited" topluluğunun "Twilight Zone"ı ekrana geliyor. "Altın Sesler"de ise Fransız şar- kıcı Enrico Macias var "Müzik Yelpazesi"njn "Unutulmavan Film Müzikleri" bölümünde ise ünlü birbestecı Henrj' Mancini'nin film müzıklennden bıri yer alıyor: "Charade". Bu filmin başrollerin- de Audrey Hepburn ve Cary Grant rol almıştı. Filmin görüntü- leri eşliğinde "Charade" adlı şar- kıvı Andy NVilliams, Perry Como gibi ünlü şarkıcılar seslendiriyor. 'Unutulmavan Film Mfizikleri'nde 'Charadc'ın müzikleri var. TV Servisi - Nurseli İdiz'in sun- duğu "Nurseli'nin Prizmasi", SOS Telsiz Merkezi'nin görüntüleriyle başlıyor. Taksi şofÖrlerinindayanışmasının sergilendiği bu bölümün ardından "şifa tacirleri" olarak bilinen tıbbın çare bulamadığı kanşeri, kocakan ılaçlanyla çözmeye çalışan kişilerle yapılan röportajlar ekrana geliyor. Programın ilginç dosyalanndan biri de yeni bir dinle ilgili. Uzaylılardan kendilerine vahiy geldiğini iddia eden tarikattan ilginç açıklamalann yanısıra müritleri arasında ünlü sa- natçılann da bulunduğu Kadın Me\ - lana'yla yapılan söyleşi de var. "Intihar dosyası"nda da intihar konusu tüm yönleriyle ele alınaraf intihar etmeyöntemleri, intihar eden ünlüler yer alıyor. Programda aynca "boşanmada mallann eşit paylaşımı"ülarak baş- latılan kampanyayla ilgili bilgilerde ekrana gelecek konular arasında. Konuyla ilgili olarak Istanbul Üni- versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Aysel Çelikel de görüşlerini açıklıyor. Son bölümde ise., Idiz, temizlikçi kadın kılığına girerek yaşadığı bir günden kesitlersunuyor. TGRT 22.20] Haber program 'Alternatif' Koalisyon görüşmeleri TV Servisi - Sebahattin Önki- bar'ın hazırlayıp sunduğu haber programı "AlternatiP'te bu akşam ele almacak ilk konu koalisyon gö- rüşmeleri olacak. Programın bu bölümünde. "Çil- ler, ANAYOL hükümetini kura- bilecek mi", "Çiller de hükümeti kuramazsa ne olacak"," ANAP'la RP arasında gizli bir anlaşma var mı", "Geniş tabanlı bir hükümet çözüm getirir mi" ve "Türkiye'yi yeni bir seçim mi bekliyor" şeklin- deki sorulara yanıt aranacak. Daha sonra ele almacak konu ise Kıbrıs olacak. Rum kesiminin hızla silah- lanmasına dikkat çekilecek olan programda. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbns Türk Banş Gücü Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı'yla yapılan ropörtajlara da yer verilecek. Programın son bö- lümünde ise işadamlan ile politika- cılar arasındaki ilişkiler ele almacak. ShovvTV 05.301 Stevenson'un romanından yapılan dördüncü uyarlama Sahurda uykusu kaçanlara Kidnapped ' Yönetmen: Delbert Mann / Oyuncular: Michael Caine, Lawrence Douglas, Trevor Hovvard, Jack Hawkins, Donald Pleasence, Gordon Jackson, Freddie Jones, Jack Watson /1971 Ingıltere yapımı, 107 dakika. TV Servisi - Robert Louis Stevenson'ın romanından dördüncü uyarlama. 1938 yapımı filmi Alfred L. Wer- ker önetmiş, başrollerinde de VVarner Baxter ile Freddie Bartholomew oynamıştı. Sonra "Rehine" 1948'de ye- niden sinemaya uyarlandı, başrollerde Roddy McDowall ile Dan O'Herlihy oynadı. 1959 yapırru Robert Steven- son'ın filminde ise bu kez James MacArthur ile Peter Finch'i görüyoruz (kitaba en sadık olan metin bu). Mann'ın filmi, romanın dördüncü beyazperde uyarla- ması. Gerçi heyecanı biraz eksik ama, oyuncu kadrosu yetkın. Bu artı puan da. durumu kurtanyor. Aynca, Ste- venson'ın pek iyı bilinmeyen devam-kitabı "Catri- ona"dan da bölümler ıçeriyor. On sekizinci yüzyılın sonlannda Ingilizler asi tskoç- lara karşı acımasızca davranmaktadır. David Balfourad- li yetim (Lawrence Douglas)aile mirası üzerinde asıl hak sahibi olan kişinin kendısi oldugunu bilmeden kötü kalp li amcası Ebenezer'in (Donald Pleasence) evine gelir. Amca, zalim kaptan Hoseason'la (Jack Hawkins) anla- şarak çocuğu önce birgemide çalışmaya zorlar, sonra da Michael Cain, bir astyi canlandırıyor. onu Yeni Dünya'da köle olarak satar. Carolina'ya doğ- ru giden gemi,küçük bir tekneye çarpıp batınr ve tahta karşı mücadeleyi sürdürmek için para bulmak üzere Fran- sa'ya giden asi Alan Breck (Michael Caine) hariç her- kesin boğulmasma sebep olur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle