13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 EYLÜL 1995 PAZARTESİ HABERLER Tiirkiye hiikümetsiz kalmaz1 • İSTANBLL (AA) - DYP Genel Başkan Yardımcısı İsmaıl Karakuyu. DYP olarak. ülkenin sorunlarının çözümüne ciddi şekitde girildiği bir döncmde. 1996"da \apılacak seçimlere kadar koalisyon hükümetınin de\amından yana olduklannı bıldirdı. Rarakuyu. Tarabya Oteli'nde dün düzenliği basın toplantısında, gazetecilerin CHP kurultayına yönelik sorulannı yanıtlarken siyasi istikrann önemine işaret etti. Karakuyu. DYP'nin siyasi istikrann sağlanması için her türlü özvende bulunduğunu ve bunu sürdürmek arzusunda olduğunu kaydetti. Özdemip Gürsel yaşamını yitmdi • İstanbui Haber Servisi - 4 Cumhurbaşkanı Cema! Gürsel'in oğlu Özdemir Gürsel îstanbul'da öldü. Bir yıldır karaciğer kanseri tedavisı gören 67 >aşındaki Gürsel. önceki gece Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybettı. Özdemir Gürsel'in cenazesi. 12 eylül salı günü Teşvikiye Camıı'nde öğleyın kılınacak cenaze namazının ardmdan, istanbui "da topraga verilecek. Stefanopulos, Çiller'i savundu • ATİNA (AA)-ABD Başkanı Bill Clinton'ın Yunan asıllı danışmanı George Stefanopulos, Başbakan Tansu Çıller'in Kıbns konusundaki tutumunu sa\undu. Türkiye ile Kıbns ve Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında Atina'da "Türk sempatızanı" olarak suçlanan Stefanopulos. dün Katimenni gazetesinde yayımlanan demecinde. "Yeniden eleştirilere uğrayacağımı bilmeme rağnıen, Başbakan Çiller için şunu söylemekten çekinmeyeceğım. Bayan Çiller. bana samimi olduğu izlenimını verdi. Kıbns sorununun çözülmesini istiyor. Ancak, buna gücü yeter mi. onu bilmıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Demirel resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Tacikistan'a gitti 'Bölgede îstikrar fctiyoraz'• İlk kez bir Türk cumhurbaşkanının Tacikistan ve Moğolistan'ı ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Demirel, "Türkiye'nin Orta Asya üzerinde bir siyasi hesabı yoktur" dedi. IŞIK KANSl) DUŞANBE - Cumhur- başkanı Sülevman Demi- rel. Türk cumhuriyetleri- nin de içinde bulunduğu Orta Asya ülkelerinde ıstıkrar ve banş isteyen Türkıye'nin. siyasi çıkar peşinde koşmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı De- mırel. Tacikistan Cum- hurbaşkanı İmamali Rahmanov ile Moğolis- tan Cumhurbaşkanı Punsalmagiin Ochir- bat'ın da\eti üzerine, resmi ziyaretlerde bu- lunmak üzere dün Du- şanbe'ye gitti. Cumhurbaşkanı Demirel, 13 eylüle kadar sürecek olan gezisinin ilk durağı olan Tacikistan'a hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda düzenlediği ba- sın toplantısında. bir Türk cumhurbaşka- nının bu iki ülkeyi ilk kez ziyaret edece- ğine dikkat çekti. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmanov; Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i Dusanbe Havaalanı'nda as- keri törenle karşıladı. Fotoğrafta Demirel ve Rahmanov, karşılama sırasında görülüyor. (Fotoğraf: AA) Cumhurbaşkanı Demirel, ikili anlaş- malann imzalanmasından sonra Tacikis- tan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov ile düzenlediği basın toplantısında. Taci- kistan'ın önceki güne rastlayan 4. kuru- luş yıldönümünü kutladı. Demirel, Taci- kistan'ın da aralannda yer aldığı 10 ül- kenın ECO'yu oluşturduğunu, söz konu- su ülkelerin ikili ve çoklu ilişkileri geliş- tirmeye çalıştıklarını belirterek. şunlan söyledi. "Hepsinin hedefınde, hepimizi ilgik-n- diren bu coğrafyada banş, istikrar. huzur ve refah olması vardır. Türkiye ile Taci- kistan arasındaki münasebetler çok düz- gündür. Türk işadaralan burada 150 mil- yon dolarlık proje yüriit- mekteler. Türkiye. Taci- kistan'a kredi sağlamış, bunun bir kısmı kuüanıİ- mış, diğer kısmı da kulla- nıma hazırdır. Bu coğraf- yada, banş, huzur, istik- rar istiyonız. Türkiye'nin Orta Asya cumhuriyetle- riyle münasebetlerinde Orta Asya üzerinde bir siyasi hesabı yoktur." Ortak bildiri Türkiye ile Tacikistan arasında daha önce dost- luk ve işbırliği anlaşması imzalandığını anımsatan Demirel, çevre. hava ulaştırması, bilim. tekno- loji anlaşması, uzlaşma metni ve iki cumhurbaş- kanının ımza koydugu or- tak bildirinin aktedildiği- ni kaydetti. Ortak bildiride. tero- rizmin dünya ülkeleri için ciddi bir sorun oluşturdu- ğu kaydedilerek, "Taraf- lar, terorizmin, giinümü- zün en ciddi sorunlann- dan biri olduğunu ifade ederek, terorizmle mücadelede uluslara- rası işbirliğinin önemini vurgulamışlar- dır" denildi. Temaslarda ayrıca, sanayi sektöriinde işbirliğine öncelik verilmesi ve Tacikis- tan'da açılacak uluslararası ihalelere Türk şirketlerin katılımının teşvik edil- mesi karan alındı. Çiller, başsağlığı diledi Prof. Oral Sander yaşamını yitirdi AISKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Ankara Cnı- versıtesı Sıyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerin- den. Siyasi Tarıh Ana Bi- lımdalı Başkanı Prof. Dr. Oral Sander. tedavı gördü- ğü Hacettepe Ünı\ersıtesi Hastanesı'nde dün sabah yaşamını yıtırdı. Sander'ın. Hacettepe Lniversıtesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçirdiği onıkiparmak bağırsağı ameliyatmdan sonra oluşan pankreas iltihabı nedeniyle yaşamını yitırdiğı öğrenıl- dı. Sander'ın cenazesi. ya- rın SBFde saat 11.00'de yapılacak törenin ardından Kocatepe Camisi'nde kılı- nacak öğle namazından sonra topraga verilecek. Başbakan Çiller. San- der'in aılesine mesaj gön- dererek başsağlığı diledi. Sander. 18 Ekım 1940"ta Ankara'da doğdu. 1960 yı- lında Ankara Koleji'nden. 1964 yılında da AÜ Siya- sal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Sander, 1975 yılında doçent. 1988 yılın- da da profesörlüğe yüksel- dı. AÜ Siyasal Bilgiler Fa- kültesi Siyasi Tarih öğre- tim üyeliği ve aynı bölüm- de ana bilımdalı başkanlığı yapan Prof. Dr. Sander, Bilkent Ünıversıtesi'nde dö öğretim görevlisı olarak hızmet verdi. Yazanmız Ahmet Taner Kışlalı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor Nilgün Kışlalıyarın topraga verilecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın yaralandığı trafik kazasında yaşamını yitiren eşi Nil- gün Kışlalı nın cenazesi, yarın Ko- catepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Ankara Karşı- yaka Mezarlığf nda topraga verile- cek Gazetemize ve Ahmet Taner Kışlalı'ya, geçmiş olsun ve başsağ- lığı mesajlan dün de sürdü. Başba- kan Tansu Çiller. Dışişleri Bakanı Erdal tnönü ve tçel Milletvekili Fikri Sağlar gönderdikleri mesaj lar- la geçmiş olsun ve başsağlığı dilek- lerini ilettiler. CHP Genel Başkanlığı görevi dün sona eren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ile DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit, önceki gün geçirdiği trafik ka- zast sonucunda yaralanan gazete- miz yazan, eski Kültür Bakanı. An- • Akşehir-Yunak karayolunda önceki gün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren, gazetemiz yazarı Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilgün Kışlalı'nın cenazesi yann Ankara'da topraga verilecek. kara Ûniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Ahmet Taner Kışla- lı'yı hastanede ziyaret ettiler. Kışlalı'nın tedavi altında bulun- duğu Bayındır Tıp Merkezi'ne gi- den Ece\it. hastaneden çıkarken yaptığı açıklamada. Kışlalfnın sağ- lık durumunun ı\i olduğunu belirtti. Ece\ it. "Sayın Kışlalı, eşinin cenaze törenine katılamayacağı için çok üz- gün olduğunu söyledi. Kışlalı'nın eşi çok saygıdeğer bir hanımefendhdi, çok üzgünüm" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Hikmet Çe- tin, Adalet Bakanı Mehmet Mogul- tay, eski tzmir Büyükşehır Beledıye Başkanı Yüksd Çakmur ye Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav da Kışlalı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun ve başsağlığı dileginde bulun- dular. Hukukçu-yazar Halit Çelenk ve eşi Şekibe Çelenk, Şırnak Ba- ğımsız Milletvekili Mahmut Alı- nak, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi \e Balıkesir Şubesı, CHP'li Güneş Gürseler ve çok sayıda okurumuz gazetemizi arayarak üzüntülerini bıldirdiler. Fehmi Aksoy da Atatürkçü Dü- şünce Derneği Yönetim Kurulu adı- na, Kışlalı ile gazetemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini faksla iletti. Jasmin Plaza Oteli çalışanlan da Kışlalı'ya gönderdikleri mesajda başsağlığı ve geçmiş olsun dilekle- nni dıle eetırdiler. Papandreu: ABD ve Avrupa Türkiye'den yana • Andreas Papandreu. Ege kıta sahanlığı için, "Türkiye, bu meselenin ikili görüşmelerle çözümlenmesini istemekte. Yunanistan ise ' meselenin Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi gerektiğini savunmaktadır. Çünkü, bu bir uluslararası hukuk meselesidir" dedi. î ATİNA (AA) - Yunanıs- olayları ile ilgili olarak tan Başbakanı Andreas Pa- pandreu. Ege'de paket çö- züm konusunda Amerika ve Avrupa'nın Türkiye yanlısı bir tavır ızlediklen- nı söyledi. Papandreu. dün Sela- nik'te düzenlediği basın toplantısında, Amerıkalı ve Avrupalıların önerdikleri çözüm paketının. kıta sa- hanlığı, hava sahası. kara- suları ve NATO ıçı Türk- Yunan anlaşmazlıklarını kapsadığını belirtti. Papandreu, Ege kıta sa- hanlığı için. "Türkiye, bu meselenin ikili görüşmeler- le çözümlenmesini istemek- te, Yunanistan ise mesele- nin Lahey Adalet Di\a- nı'na götürülmesi gerekti- ğini savunmaktadır. Çün- kü, bu bir uluslararası hu- kuk meselesidir" dedi. '6 milde kahyoruz' Papandreu. Yunan hava sahası için de "Türkiye, Yunan hava sahasının 10 mil olmasını kabul etme- mekte ve 6 milde ısrar et- mektedir. Biz ha\a sahamı- ZL, 12 mile çıkarma hakkı- na sahiptik \e sahibiz. Fa- kat gelenek öyle olduğu için bunu 10 milde tutuyoruz. 12 mile çıkarmamıza da bir sebep yoktur. Şayet gerekir- se bunu da yaparız*' dıye konuştu. Papandreu. "Karasulan- mızuı 10 veya 12 mil olma- sı, bir siyasi karar meselesi- dir. Biz şimdi mevcut politi- kamız çerçevesinde 6 milde kalıyoruz" ıfadesini kul- landı. Yunanistan Başbakanı. NATO içi meselelerin ise doğrudan iki ülkeyle değil. NATO-Ankara-Atina üçge- ni ile bağlantılı olduğunu belirtti. Yunanistan Başbakanı Papandreu. bu üçgene da- hil Yunanistan'dakı NATO karargâhları konusunda Türkiye'yi gerı adım at- makla suçladı. Öte yandan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Evange- los Venizelos, 1955 İstanbui kendisinin yaptığı tahrik edıcı açıklamalara. Türk Dışışlen Bakanlığı tarafın- dan \erilen cevaptan "memnunİYet duyduğu- nu"söyledi. Türk Dışişleri Bakanlığı. Venızelos'un "Yunanistan içinde iki ülke ilişkilerine zarar veren ban unsurların tahriklerine katkıda bulunduğunu" \urgulamıştı. Ege'de 'sıcak' olay yaşanacaktı ATİNA (AA) - Ege Denizi'nde. Türk kara- sulan içinde seyreden ve Türk devriyesinin uyanlarına aldırmayan bir Yunan feriboru, az daha bölgede 'sıcak' bir olayın çıkmasına neden olacaktı. Atina Haber Ajan- sı'na göre Sömbeki (Simi) Adası'na gider- ken Alopos Burnu mevkiinde Türk kara- sulanna giren "Nisos Kalimnos" adlı Yunan feribotu ile Türk devri- ye gemisi arasındaki olay, önceki gün öğte saatlerinde meydana geldi. Türk devriye gemisi. Yunan feribotunun kaptanı N. Kalavros'a radyo-telefonu aracığı- lıyla. Türk karasuları içinde bulunduğunu hatıriattı. Yunanlı kaptan. bu uyanya aldınş etmeyip hızla Sömbeki Lima- nı'na doğru yol alınca Türk devriye gemisi, manevraiar yaparak "Nisos Kalimnos" feri- botunu durdurup bir Türk limanına g6tür- meye çalıştı. Ancak, Yunan feri- botunun hızla Yunan karasularına girmesi nedeniyle olay o safha- da kaldı. INSAN KAYNAKLARI Yorum . Publicis . FCB J Aranıyor Aranıyor Aranıyor F a x : ( 0 2 1 2 ) 2 3 1 9 5 7 6 ( D e n e y i m l i v e i d d i a l ı l a r ı n ö z g e ç m i ş l e r ı i ç i n ) Neredeyse heryıl bir ülke oluşturacak kadar toprağın kaybolup gitnıesini seyredemeyiz. Bu sebeple erozyonla mücadele edelim. T.E.MA. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfı Tel.: (0212) 281 10 27 268 09 85 ÇOK RENKLİ ÇOK SESLİ B\R ART D\RECTOR PORTfOLIO'SU Genç kafalı Gern, çızgıde bir Art Dırector arıyoruz Art Director baylar ve bayanlar bugünlerde portfolionuza bir goz atın Yenı i^lerınizı derleyıp 23^ 23 00 numaralı telefondan randevu alırsanız, 'siz'ı tanımaktan mutluluk duvaca^ız YARATIM/FCB REKLAM HİZMETLER1 VE TİCARET AŞ OSVANBEY. IIA1ÂSKÂKGAZI CADOIuS! N<J I9H MAYA MAN KA I Ş1ŞLI »0220 IS1ANDI 1. 1AKS (0212) 231 6S '« JUNIOR METİN YAZARI •Yüksekokul mezunu >ıngılizce bilen 'yarata «^a™ *^*^ 1 •* **> * Ü » l i i t / i i ı ı ı manan junıor metın vazan .. ve . • • r j r l r 7 T ^ l TP/Lf E 1 \T • Tûrkçe'nin inceliklerine vakıf, tercihan yüksek okul Lf%J£dEttj 1 L'IEJLV S mezunu, titiz ve deneyimli düzeltmen t L A N C l L I K R E K L A M A J A N S I ^ 1 Pıvalenasa Rulvarı Kastel Iş Merkezi D Blok K.5 PıvaleDasa-lstanbul ^ ^ ^ H Tet 10-212) 254 98 6016 Hat) ^ ^ J BAYDAR SİGORTA ACENTELİĞİMİZİN KADIKÖY VE KARAKÖY BUROLARINDA SAĞLIK & HAYAT & ELEMANTER BRANŞLARDA MAAŞ & PRİM SİSTEMİYLE ÇALIŞACAK EN AZ LİSE MEZUNU ELEMANLAR ARANIYOR. TEL: 0212 251 1624 0212 251 94 67 0212 243 13 85 KIRMIZI BALIK ÇOCUK KULÜBÜ AÇILDI (7-12 vaş) - Ilkokııl efTitimini ozümseme \e nekistırme - Sonraki dönemlere aşamalı hazırlama. - Özerk kişilik geliştiricı programlar. - Grup çalışması programları. DEĞİŞtM - KATILIM - GELİŞİM Telefonlar: 0.216 - 414 62 61 / 0.216 - 414 62 92 Adres: Gazi Mehmetçik Sk. No: 7 Fenerbahçe - Kadıkö\ KIRMIZI BALIK ÇOCUKEVİ VE KULÜBÜ Aile Toplantıları Başlıyor (1) 'ÇOCUGUN DUNYASINI ANLAMAK...' Konu sunuşu: Danışman Dr. Erdal Atabek Kırmızı Balık ailesi davetlidir. Dışardan katdacakların telefon etmesi rica edilir. Mecidtyeköy 17 Eylül 1995 Pazar, Saat: 12 00 Tel .0 212-272 96 07 Bostana. 24 Eylül 1995 Pazar, Saat. 12.00 Tel. 0.212-417 16 36
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle