12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 EYLÜL1995 PAZARTESİ 14 HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI Gösteri/Söyleşi • Evrensel Kültür Merkezi'nde cuma gunu saat 19 30 da "Ruhı Su \e Ruhı Su'dan Sonra Muzık" konulu soyleşı gerçekleştınlecek Pazar gunu saat 14 OO'te 'Araştırma ve İncelemede Yontem 2' konulu semıner gerçekleştırılecek, semıner sorumlusu Gu\en Kaya (243 08 06) • işçi Partisi, Kadıköy Kültür Sanat Komitesince duzenlenen, "Emperyalızm \e Türkıye'de Insan Haklan" konulu sovleşi gerçeklestırılecek Ismet kemal Karadavı nın sunucağı soyleşıye. konuşmacı olarak Doç Dr Semıh Gemalmaz katılacak (149 86 13) • Enka Rönesans Galeri Bar'da Gokhan Dcmıra\ ın \stroloıı" konulu söyleşisı «erçekleştınlecek (2V 09 6~) • Banş Gunü Etkinlikleri kapsanımda yarın saat l" 7 Oüde BEkSA\ da'M2 Evlul'un NeresindcMZ 1 konulu panel duzenlenccek Panele konuşmau olarak \bdurrahman Dılıpak \h \ ucel Savnıan. \\ Şanal Saruhan ve Oner"\ağcı katılacak Cuma gunu BEKSAV da saat 19 OO'da Se\> ıt Nezır okurlany la buluşacak Cumartesı gunu saat 15 30-H 30 arasmda Sanver Buyukdere Mahallesı Çelık Gulcrsov Parkı'nda C eztnı Ersoz Ganı Mujde Şanar \urdatapan S1NE-SEN Ç\SOD Faık Bulut Reha Çamuroğlu Ahmet \ ıldız Tanıl Bora Ilyas Salman Nevzat Çelık Onder Kızılkava Gulsum \kyuz Sabn Evyapan. \evsel Çolak A.lımet Tellı kuçuk Iskender Sunav Akın \taol Behramoğlu Metın Cengız, Met-Ust'un katılacaklan 'Şnrlı Banş Sohbetı" gerçekleştınlecek. (349 91 55) • 5. İstanbul Sanat Fuan kapsamında çarşamba gunu saat 15 OO"te Orhan Taylan'ın söy leşısı. saat 17 OO'de Kemal Iskender'ın yoneteceğı, Besı Cecan. Haldun Dostoğlu Faruk Sade ve Fatoş Saka'nın katılacağı "Turkıye'de Sanat Galenlerı ve Sorunları " konulu panel gerçekleştınlecek Perşembe gunu saat 15 OO'te Balaban'ın soyleşısı saat 17 OO'de \bdulkadır Guny uz"un y oneteceğı. Zernn Bolukbaşı, Salıh Çoşkun, Mana Kılıçhoğlu ve Fent Ozşen'ın katılacaklan "Turkıye'de Heykel" konulu panel gerçekleştınlecek Cuma gunu saat 15 OO'te "Sezer Tansuğ'un Sanat Eleştırmenhğınm 40 Yılı" dolayısıyla, Sezer Tansuğ, Mehmet Erguven. Devnm Erbıl ve Omer Uluç'un katılacaklan panel ve saat 17 OO'de Kaya Ozsezgın'ın yoneteceğı, Canan Beykal. Kıymet Gıray, Hasan Bulent Kahraman ve Utku Varlık'ın katılacaklan panel gerçekleştınlecek Cumartesı gunü Turan Erol'un söyleşisi saat 15 OO'te ve saat 17 OO'de Ahmet Oktay'ın yoneteceğı Hamı Çağdaş, lclal Erenturk, Mehmet Ergüven ve Sezer Tansuğ'un katılacaklan "'Plastık Sanatlar ve Medya'" konulu panel gerçekleştınlecek Pazar gunu saat 13 OO'te Demırtaş Ceyhun'un yoneteceğı "Sanat ve ÇevTe" konulu panele Sezer Tansuğ, Mustafa A^slıer, Jak Deleon. Edız Hun ve 'Vvustralya Büyukelçılığı Musteşan katılacaklar Yıne pazar gunu saat 15 OO'te Utku Varhk ve saat 17 OO'de Komefle soyleşı gerçekleştınlecek Sergi • Karsu Tekstil Sanat Galerisi'nde Mahır Gursel ın resım sergısı, 30 eylule kadar eorulebılır (28833 M) • Aynur Uğur Ödemiş ve Şafak lşılay'ın resım sergısı 12 eylul salı gunu açılacak Turkıye Iş Bankası İstanbul Erenkoy Sanat Galerısı nde açılacak sergı 29 ey lule kadar gorulebılecek (356 01 68) • Mine Sanat Galerisi ndekı geleneksel vaz sergısınde Koray Anş, Huseyın Gezer. Menç Hızal. Fent Ozşen. Seyhun Topuz'un heykellen Mustafa Altıntaş Hale ^rpacıoğlu. Mustafa Ata, Tomur Atagok. Bedn Baykam. Adnan Çoker, Ergm Inan, Balkan Nacı Islımyelı. Nur Koçak, Husamettın Koçan, Tulın Onat. Zekaı Ormancı. Vusuf Taktak ve Gungor Taner'ın ıse resımlerı 30 eylule kadar görülebılır (3456440) • Nedim Celkan'ın su urunlennı kullanarak oluşturduğu heykel ve tablolan Beyoğlu Beledıyesı Sanat Galensı'nde 16 eylule kadar gorulebılecek (24926 10) • Artisan Sanat Galerisi'nde Avnı Arbaş. Orhan Peker. Burhan Uygur, Utku Varlık, Komet. Jülıde, Fıkret Mualla ve Abıdın Dıno'nun resımlennden oluşan yaz karması, eylul sonuna dek gorulebılır. (24^90 81) • 15. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması Sergisi Kankatur ve Mızah Muzesı'nde sergılenenecek Sergı. 30 eylule kadar gorulebılecek (521 12 64) • Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat Için Vakrf Kadıköy Şubesi nde Erguven Altun. Metın Akarslan. Soso. Ramız Aydın. Leylı Bakay. Nurettın Erkan. trfan Ertel. lsmaıl Ağan. Rıfat Koçak. Hakan Dılek, Rıfat Koçak'ın resımlennm sergıleneceğı karma resım sergısı. eylul sonuna kadar açık kalacak (346 53 33) • AN Haydar Pektaş ın sureklı resım sergısı, Maltepe'dekı atolyesınde gorulebılır (152 4164) •Karikatürcüler Derneği'nin Yerebatan Sarnıcı çıkışındaki sanat galerisinde, Devrım Demıral'ın "Çızgılı \urek" ısımlı • 12-15 eylul tanhlen arasında gerçekleştınlecek olan 5 İstanbul Sanat Fuan, bugün Kültür Bakanlığı Musteşan Emre Kongar tarafından açılacak. Sanat Fuan'na bu yıl 48 galeri katılıyor Fuar kapsamında söyleşıler ve paneller de düzenlendı Aynca TÜYAP"ın düzenledığı Genç Sanat Resım Yanşmasında derece alan yapıtlar fuar süresınce sergılenecek \e sanatçılara ödullen yann duzenlenecek bır torenle Kültür Bakanı lsmaıl Cem tarafından verılecek Fuara katılan Galeri Nev'de Komet (sağda), Galeri Baraz'da Ömer Uluç (ortada), Bılım Sanat Galensı'nde de Ltku Varlık'ın (solda) çahşmalan ızlenebılır. kankatur sergısı 18 eylule kadar gorulebılır d 1160 61) • İMKB Sanat Galerisi nde Jale Yılmabaşar'ın seramık halı ve desen sergısı,.23 eylule kadar gorulebılır —* (298 25 10) • Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi'nde Bulgarıstan'ın unlu heykel sanatçılanndan \ uksel Murtezov "un bronz ve taştan ışledığı vapıtlannın yer aldıgı sergı 30 eylule kadar açık kalacak (2^ 140 92) • The Marmara istanbul da Semra Kaplan ın resım sergısı l 7 eylule kadar gorulebılır (2>I 46 96) • Enka Rönesans Galeri Bar'da Serge Henn Kretzshmar'ın resım sergısı 15 eylule kadar gorulebılecek Exclusive Sanat Merkezi nde Erol Akvavaş. Bubı. Tanju Demırcı. Ismet Doğan Burhan Doğançav. Mustata \U Ergın lnan Hayatı Mısman Tulın Onat, Sulevman Saım Tekcan. Tuba. Omer Uluç Jale ^ ılmabaşar Kemal Onsoy'un çeşıtlı boyutlanndakı ozgun baskı. aknlık yağlıboya eserlerı eylul sonuna kadar sıorulebılır (363 "î 94) • Galeri Replica da eylul ayı programı kapsamında karma resım sergısı gerçekleştırıldı Sergıde Erol Akyavaş. Fevzı Karakoç. Ergın lnan. Erol Etı. Gencav Kasapçı Fılız Başaran Turkân Rador. Gulçın \n\\ Bema Turemen Nun Abaç. Doğan \kça. Lğural Gaturoğlu. Emın Koç. Murşıde Içmelı Hasan Pekmezcı'nın eserlerı ev lul sonuna kadar tıorulebılecek (358 60 95) • Caddebostan Ürün Sanat Galerısı nde evlul avı boyunca surecek karma sergıde Bedn Rahmı Eyuboğlu, Eren Eyuboğlu. Mehmet Pesen. «> ••• ! Nun lyem Ruzın Gerçın, Zekı Kıralı ve Leyla Gamsız'ın eserlen sergılenecek (360 99 64/ • Ayşe Yaltınm'ın "(Yuz)leşme" ısımlı resım sergısı Kadıköy Trıada -\rt Cate'de sergılenıyor Sergı 29 eylule kadar açık kalacak (418 02 ") •K. Talat Muşkara'nın resım sergısı Iş Bankası Parmakkapı Sanat Galensı'nde cumartesı gunu açılacak Senıı 30 eylule kadar Sorulebılecek (244 20 21) I Zuhal Kıvılcım ın yağlı boya ve aknlık yapıtlanndan oluşan resım sergısı Maltepe Beledıyesı Dr Fusun Kahvecı Sanat Galensı'nde 19 eylule kadar gorulebılecek "(383 0954) • Komet'ın bugun açıian resım sergısı. The Marmara Esma Sultan Yalısf nda 21 eylule kadar eorülebılecek • 5. istanbul Sanat Fuan yann açılacak Fuara şu galenler katılacak Afa. Akbartk. Alkent, Almenek, Arda, Ares, ^rtıum Sungur, Artisan, G Artıst, Artesegno(ttalya), Artestruttura (ltalya). Bılım Sanat, Ekol, Turkıve Gazetecıler Cemıyetı Basın Muzesı Sanat Galensı, Galen Baraz, Galen Nev Galen Pago. Falez Sanat Galensı. Gallena Artınter Cultura (ltalya), Kare Sanat. Galen SZ. Karsu Tekstil. Kızıltoprak Sanat Galensı. Mıllı Eğıtım Bakanlığı Sanat Galensı, Mınyatur Sanat Galensı. PG *\rt Ramko Sanat Galensı. Nadya Gallery, Şantıye MD. Tem Sanat Galensı. Ürart Sanat Galensı. Teşvıkıye Sanat Galensı. Umıt Yaşar Sanat Galensı, Toprakbank Sanat Galensı. Urun Sanat Galensı, Istasyon Sanat Merkezi, Fantasıo and Joe Menhır. Sıyah Beyaz Sanat Galensı, Gallena Paolıarte, Gallery Art Home. Carolına Montı, Dam Galen, Sev ımce Sanat Galensı Miizik •Hayal Kahvesi Çubuklu'da, çarşamba gunu Bulutsuzluk Ozlemı. perşembe gunu •\cıl Servıs, cuma gunu Juke Bo\. cumartesı gunu ıse Denızkızı sahneye çıkacak (413 68 80) • Evrensel Kültür Merkezi 'nde cumartesı gunu saat 19 00'da Grup Vardıya bır konser\erecek (243 08 06) • Aksanat'ta salı gunu saat 12 30 ve 18.00'de laser-disc'ten buyuk ekranda Dvorak'ın "Vıyolensel Konçertosu '' ve Saınt- Saens'ın "\ ıyolensel Konçertosu No 1" yapıtlan dmlenebılecek Solıst M Rostropovıch Perşembe gunu saat 12 30 ve 17.30'da laser-dısc'ten buyuk ekranda Madonna'nın "The Gırlıe Shovv-Lıve Dovvn Under' ızlenebılır Cuma gunu saat 12 30 ve 18 00'dalaser-disc''ten buyuk ekranda Karajan'ın vonettıâı Berlın Fılarmonı Orkestrası \erdı Bızet. Lıszt Berlıoz Mascagnı Suppe Vveberve Wagner ın eserlennı yorumlayacak '(252 35 00) •1995 Banş Günleri Etkinliği kapsamında çarşamba «unu saat 18 30-24 00 saatlen arasında gerçekleştınlecek Sanver Hısarustu Mahallesi Duatepe Parkı Sokak Şenlığf nde Onur \kın dınlenebıhr Perşembe gunu saat 18 30-24 00 arasi, Sarıyer Dağevlen Mahallesı Sokak Şenhğı (Su Deposu Alanı) kapsamında Latıte Geçkın dınletısı eerçekleştınlecek Cuma gunu saat 18 30-24 00 arasında jgerçekle^tırılecek Sanver Omurtepe Mahallesı Sokak Şenlığf nde Ekrem Ataer dmlenebılecek t Cumartesı gunu ıse Sanver Buyukdere Mahallesı Çelık Gulersov Parkı Sokak Şenhğı nde Ruhı Su Dostları Korosu bır konser verecek Marinsky Theatre Kirov Balesi \K\rdecuma,cumartesivepa^rgiin- Harlem Dans Tivatrosu, HarbKe Açıkhava Ti>-atrosu'nda sah. çarşamba. perşembe. cuma \e cu- leri •'Şımank Kız" balesini sergilejecek. Opena/Bale • Aksanat'ta çar^amba eunu saat 12 3ü \e 18 OO'da laser-dıCc'ten buyuk ekranda Hunıperdınck ın 'Hansel ve Gretel' ısımlı operasi dınlenebıhr SolıstlerB Fassbaender ve E Gruberova (2 ^2 1 > 00) martesi günleri "Dougla", "Concerto in F 1 ve "Ateş Kıışu'" performanslanru sergileyecek. • Harlem Dans Tiyatrosu Yapı Kredı nın 51 kuruluş yıldonumu etkınlıklen çerçevesınde Ffarbıye Açıkhava Tıyatrosu'nda salı. çarşamba. perşembe. cuma ve cumartesı gunlen koreografı ve muzık duzenlemesı Geoffrey Holder tarafından yapılan "Dougla '. koreografısı Bılly Wılson, muzığı George Gershvvın'e aıt "Concerto ın F" ve koreografısı John Taras, muzığı Igor Stravınsky'e aıt "\teş Kuşu" perfonnanslannı sunacak (231 80 "9) • Sankt Petersburg Academic Marinsky Theatre Kirov Balesi Esbank'ın 68 kuruluş yıldonumu etkınlıklen çerçevesınde Ataturk Kultur Merkezf nde cuma, cumartesı pazar gunlen "Şımank Kız" balesini sereıleyecek (2fl 56 00) GUKO Frkal Tiyatro • Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 15 eylulden ıtıbaren 'BabamDokuz Doğurdu" ısımlı oyunu Bakırkoy \unus Emre Kultur Merkezi' nde sahneleyecek • Dostlar Tiyatrosu, Genco Erkal Nazım Hıkmet ın "Insanlanm" adlı tek kışılık oyununu Rumelıhısan'nda cuma, cumartesı ve pazar gunlen sahneleyecek Sînema • Casper Yonetmenlığını Brad Sılberlıng yaptığı fılmde ba^rollen Chrıstına Rıccı Bıll Pullman ve Erıc İdle paylaşivorlar (Osmanbe\ Gazi24~ 96 65, Pe'ndik Güne\ 354 13 88, Altıınizade CapttoUlO 06 16, Beyoğlu Atlas 252 85 T 6, Etiler Parliament 2>~ "8 22, Ortaköy Prenses 22" 91 4", Bakırkoy Renk 5"2 18 63, Kadıkin Sureyya Cep 336 06 82, Aksarav lıldı'z 586 61 39, Etiler Akmer'kez 282 05 05, 7i>jt'/'AıV<? AFM224 05 05, ytaslak Prenses 285 06 95) • Karanlık Sular, Kutluğ Ataman'm yönettığı tılmde basrolierı Gonen Bozbey. Metın Uvgun Danıel Chase ve Semıha Berksoy paylaşıyorlar llker Canıklıgıl'ın "Lçmak Istıyorum" adlı kısa tılmı, "Karanlık Sular'la bırlıkte aostenlecek (Beyoğlu Pera 251 32 40) • Duygu Geçidi Fılmınyonetmenı Robert Mlan Ackerman. basrolierı ıse Susan Sarandon. Sam Shepard paylaşıyorlar (Bakırkoy Avşar 583 14 9 7 Etiler Akmerkez 228 05 05, Beyoğlu Fitaş 249 01 66. Maslak Prenses 285 06 95) • Salak ile Avanak adlı tılmde başrolde Jıın Carrey ve Jeft Danıels ovnuvor Fılmınyonetmenı Peter Farelly (kadıko\ Bahariye 414 34 05. Bakırkö\ İnıirli <~2 64 39,'L skudar Odeon 310 98 69, 4\ alar Standari 695 36 45, Aksaray )ıldız589 61 39, Beyoûltı Fitaş 249 01 66) • Bocek Lmıt Elçı nın yönettığı tılmde basrolierı Halıl Ergun Nurselı Idız. Meltem Cumbul ve Fusun Demıre! paylaşıyorlar (Beyoğlu Lale 249 25 24,Kadıkö\ Bröadwa\ 346 14 81, ŞisliSite 24 n 69 4~, Ç.TasŞa'fak516 26 60) • Andre. George Mıller'ın yönettığı fılmde basrolierı Keıth Carradıne ve Tına Maıorıno pavlaşıvorlaı (Şilli Site 24^69 4~, Bakırkoy İncirli 5"2 64 39, Kadıko\ Reks 336 01 12, Atakö) Prestıj 560 "2 66, Ç. Taş Şafak 516 26 60, Beyoğlu Sinepop 251 11 "6) • Congo Başrollerını Dylan Walsh. Laura Lınney, Ernıe Hudson ve Grant Heslov paylaştığı fılmın yonetmenı. Frank Marshall (Harbi\e 4s 24" 63 15, Altunizade Capıtol 310 06 16, Bakırkoy İncirli 5V 64 39, Teivıkive AF\t 224 05 05. Aksaray >ıldız 589 61 39, Etiler Akmer'kez 282 05 05, Beyoğlu Fitaş 249 01 66, Maslak Prenses 285 06 95, Kartal Kartal389 06 16, Kadıköy \ioda33"01 28) • Nostradamus RogerChnstıanın yönettığı lılmde Nostradamus'u Tcheky Karyo canlandırıyor Fılmde \manda Plummer. Juha Ormond veMurrav Abraham başrollen pavlaşıyor (Şi$liSite24"69 47) • Yumuşak Et Tınto Brass'ın vonettığı tılmde başrollen Serena Grandı, Andrea Ocphıpıntı Franco Interlenahı pavlaşıyor (kadıköy Hakan 33" 96 3^Ç.Taş Şafak 516 26 60) • Johnny Mnemonic Robert Longo nun yönettığı fılmde başrollen Keanu Reeves Dolph Lundgren ve Takeshı paylaşıyorlar (Şişli Kenİ241 62 03) • D'Artagnan'ın Kızı Fılmın yonetmenı Bertrand Tavernıer Başrollen Sophıe Marceau ve Phılıppe Noıret. Samı Frey paylaşıyorlar (Erenköy Apollon 362 51 00, Harbiye 4s 247 63 15, Bakırkoy Avşar 583 14 97, Altunizade Capitol 310 06 16, Kadıkoy Ocak 336 3 7 "I, Beyoğlu Fitaş 249 01 66) • Aşk Oyunlan Davıd Frankel'ın yönettığı fılmde başrollen Sarah Jessıca Parker. Mıa Farrovv. Antonıa Banderas ve Naomı Campbell paylaşıyorlar (Bakırkoy Avşar 583 14 97, Teşvikiye AFM224 05 05. Kadıköy \toda Cep 33" 01 28, Beyoğlu Fitaş 249 01 66 ) • Hizll ve OIÜ Başrollennı Sharon Stone ve Gene Hackman'ın pa>laştığı fılmın yonetmenı. Sam Raımı (Beyoğlu Lale 249 25 24, Bakırkoy Avşar 583 14 97,) • Bizi Ayıran Nehir Başrollennı Brad Pıtt. Craıg Scheffer'ın paylaştığı fılmın yonetmenı. Robert Redford (ŞişliSite 24769 47, Kadıköy KSM338 90 76, Beyoğlu Sinepop 25111 76, Bakırkoy İncirli 572 64 39) • Batman Daima Yonetmenlığını Joel Schumacher'ın yaptığı filmde, başrollen Val Kılmer, Tommv Lee Jones, Jım Carrey ve Nıcole Kıdman paylaşıyorlar (Beyoğlu Emek 293 84 39, Şişli Kent 241 62 03, Etüer Akmerkez 282 05 05, Maslak Prenses 285 06 95, Ortaköy Prenses 22" 91 48, Bakırkoy-74 572 04 44, Ataköy Prestıj 560 "2 66, Avcılar Standart 695 36 45. Ç. Taş Şafak 516 26 60, Altunizade Capitol 310 06 16, Fenerbahçe Pyramid 348 01 50, Kadıköy Broadway 346 14 81, Kadıköv Kadıköy i i 7 "4 00, Erenköy Apollon 362 51 00, Pendik Oscar 390 09 69. Etiler Parliament 263 18 38) • Evrensel Kültür Merkezi nde bugun saat 19 30"da "Romero" (John Duıgan), çarşamba gunu saat 19 30'da 'Muzık Kutusu (Costa Gavra^), perşembe gunu saat 19 30da 'Doğum Gunu 4 Temmuz' (Olıver Stone) ızlenebılır (243 08 06) • Aksanat'ta v ıdeodan buyuk ekranda 'Wagner' ızlenebılır T Palmer'ın yönettığı fılmde, başrollen R BurtonveV Redgrave paylaşıyorlar (252 35 00)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle