12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
t1 EYLÜL 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA VJIÜNÜNTJ TELEVIZYON 17 ILMLERI İkili Oyunlar Sen Neymişsin Be Abi 08.30 Kanal D Dram Yıl 1968, Erol ıle Nur dunyada veTurkıye'de yoğunlaşan oğrencı hareketlen donemınde tanışırlar Bu donemde buyuttuklen sevda- lan evlılıkle sonuçlanır I Tozum un fılmınde. Tank \kanbaşrolde 10.30 atv Güldürü Amansiz katıllenn peşıne duşen bır sı\ ıl polıs v e komık arkadaşı- ^O*nın oykusu Yonetmenlığını \ram Gulyuz un yaptığı filmın baş- rollennde llyas Salman ıle Nıhat Yığıt var Çingene 10.30 Show TV Dram Çıçek satıp şarkı soyleyerek geçınılerını kazanan ınsanların oyku- >u Zafer Par'ın yonettığı filmın başrollerını Cevlan ıle Efgan Ete- kan paylaşıyor Çapkın Baba 10.30 İnterstar Güldürü /^\ Fılmde, uçan bıradam veoğlunun oykusu anlatılı\or \onetmen- vS* lığını Hulkı Saner'ın yaptığı filmın başrollerını Sadrı Alışık ıle Bü- lent Kavaba^ pavlaşivor 11.301 Kanal DI Bir Demet Menekşe Aynntı yanda Dedektif Sevgilim 12.00 Show TV Macera ©(Fat Chance) - Viıchael Caıne muşterısı olan garıp bır aılenın kı- zıyla istem dişi duygusal ılışkıye gırer \ n Peter H\ams Oyn Mıchael Caıne, Natalıe Wood Ümitsizler Acemi Çapkın 12.10 İnterstar Macera (Desperate VVoman) - L<, kadın suçlu tederal hapıshaneye nakle- dılmektedır Kafileyeyolda babalan oldurulmuş ıkı çocuk katıiır Yn Earl Bellamy Oyn Susan St James. Dan Haggerty Süper Baba 13.30 TRT INT Güldürü /Ç^ Kırkından sonraevlılığehazırlanan bırkışınınbaşindan geçenolay- vö* ların oy kusu Yonetmenlığını Sım Gultekııı'ın vaptıgı filmın baş- rollerını EroIGunaydın ıle Ayşen Gruda paylaşıvor 14.10 Kanal D Duygusal Dakulo kursu ışleten bır genç ıle kurs oğrencısı uç genç kızın oy- Vİ^kusu Yonetmenlığını NejatSaydam ın yaptığı fılmde. başrollen Iz- zet Gunay. Tıjen Par ve Gulbın Eray paylaşıyor Avcüar /TN(Hunters) - 2 Dunya Savaşı'nın kahraman pılotlarından bınbaşı Vs>" Cleve'ın ozel bır görevle gondenldığı Kore Savaşı nda başına ge- lenknn oykusu Yn D Povvell Oyn R Mıtchum, R Wagner Akrep 15.30 atv Dram ®Karanlık ışlerçevırenTemel'lebırlıkteyaşayan Şadıye, temelı ol- durterek zengın olma hayallen peşındedır Osman Seden'ın \onet- tığı fılmde Ahu Tuğba ıle Tarık Taaan var 16.401 Show TV / Fatma Bacı Aynntı yanda 14.10 ShowTVSavaş Hühah Gözler 17.20 Kanal 6? Dü Yarası 17.50 Kanal D Dram /^^.Taşralıbırgenç. babasınınkatılınıbulmakıçın Istanbul agelır \o- ^&netmenlığını Yaşar Serıner'ın vaptıgı fılmde. Orhan Gencebay. Yaprak Ozdemıroglu ve Hülya Tuğlu var Cennetin Çocuklan 18.20 Show TV Dram Bırbırlenne duşman ıkı aıle çocuğunun bırbınne aşık olması sonu- cu başlarına ^elenlerın oykusu Kartal Tıbet'ın yonettığı fılmde. başrollen Munır Ozkul ıle ltır Esen paylaşıyor AltmYumruk 19.50 Kanal 6 Macera (Gold Fist) - Thaı'dekı mavı safin ele geçıren kışı hıç kımsenın yenemeyeceğı bır guce sahıp olur Yn Pornpoj Kanıttasen Oyn Bobby Sands. Josette Prevost, Rob Lee Adada Seninle Birlikte 20.00 HBB Macera p . (On an Island VVith \ ou) - Lnlu bır artıstın, guney sahıllennde vö' bahrıyelı bır asker taratından ko\alanmasıvla gelışen olaylar Yn Rıchard Thorpe Oyn Esther \\ ıllıams Peter Lav\ tord Sezercik Yavrum Benim 20.10 Kanal D Duygusal /Ç^\ Kuçuk vaşina rağmen mucadelelerle dolu bır hayatı olan Sezercik *O' sonunda annesıyle babasına kavuşur Safa Onal'ın yonettığı fılm- de, Sezer Inanoğlu. Hulya Koçyığıt ve \yhan Işık var Baş Belası 20.35 Show TV Güldürü Mafya dunyasındatek kurşun adıylaanılan bır bestekârla sevdıöı kız adına ıntıhan ış edınmış olan bır garıbanın oykusu Kartal Tı- bet'ın fılmınde Zekı Alasva Metın Akpınar ve Pembe Mutlu var 22.30 / Kanal 61 Sevgi Sözcükleri Aynntı yanda İki/Bela 22.40 Kanal D Macera /77\ (Double Trouble) - Çocukluğundan berı polıs olmayı hayal eden ^O/ Dav ıd ın bu arzusu sonunda gerçekleşır <Vncak Dav ıd ın başı ıkız kardeşı\le beladadır Yn J Paragon O\n DavıdPaul Peter Paul Para Delisi /^\ (Fool and his Money) - Başanlı bır reklamcı olan Morrıs Codman \zs ışınıkaybedınce yeteneğınıbaşkayollardakullanmayabaşlar \ n Danıel ^dams Ovn Jonathan Penner Sandra Bullock Damien Omen- 2 00.10 Show TV Gerilim (Damien Omen 2) - Kuçuk çocuk şeyianı guçlere sahıptır ve aıle- sı bunun tarkında degıldır Don Taylor un fılmınde. \\ ıllıam Hol- den ıle Lee Grant var 23.30 atv Güldürü Büyük Cinayet 00.15 HBB Kolsuz Kahramamn... 01.20 atv Karate ©(TheNew One-Armed Swordsman)-Sılah%orolan Leı Lı. hıç ıl- gısı olmayan bır hazıne hırsızlığından suçlanır \ n Chang Cheh Oyn Lı Chıng DavıdChıang Tı Lung Ku Feng Ölüm Ordusu 01.40 Kanal D Macera (Deadly Prey) - Ordudan emeklı sadıst bır general kendı ozel or- dusunu kurmayı amaçlamaktadır Yonetmenlığını Davıd \ Pn- or'un yaptığı fılmde.TedPnor DavıdCampbell Cameron Mıtchell var Chaıiot'lar İspanya'da 03.00 TRT 1 Güldürü (Les Charlots font L'espagne) - Dort kafadar, hayallerını gerçek- leştırmekıçınlspanyayolculuğunaçıkarlar Yn Jean Gırault Ovn G Croce. B Chatelıer S'vesBarsac İzleyin O Orta Halli )ilhci>Kl Değmez ALAPLI tCR\MÜDÜRLÜĞL'NpEN KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ Dos>aNo 1994 165 Alacaklı Vavuz Mağden \ekılı <\v •Mımet Şen e borçlu \elı \ aman al«\hınevurutulen ıcra takıbı nedenı ılehaci7İı bıılunan -Maplı ıl(,eM Kıl- çakKoyuÇe^mevanı mevkundekı 104 ada. 3 no'lu parsele 936 050 000 TI_ a>nı ada 3 no'lu parselde 303 150 000 TL uzermdckı ağaçlara ıse l.OOO OOOTLdegerbılırki!>ılertarafındantakdıredılmı:}tır Borçluvaode- n>eemrıve 103 davetvarakası dagazete ıle teblığ edıldığınden Hbu ıla- nmteblığıtanhınden 25 gun ıçerısınde borçlunun kıymet takdınne ıtıraz edeoıleceğı etmedığı takdırde bu ^ure ıçensınde kesınle^eceğı hususu onemle teblıg ve ılan olunur 29 08 1995 Babin 40658 Kanal 6 22 3o\ James Brooks'un filmi, beş dalda Oscar aldıktan sonra büyük bir ticari başan da kazanmıştı Çdgm anne}le lviznınıil SEVİN OKV Son bır-ıkı av ıçınde, çılgın anne- lerle kızlarının ılışkılennı yılları kapsayan bır velpaze ıçınde ızleyen ha>lı fılm geldı ekrana "DenizKız- lan"1 \e "Çelik ManoUalar" gı- bı Bugun. hepsının ıçınde en etkı- leyıcısıolan Sevgı Sozcuklerf'nı ızlıyoruz (onu da daha once ızlemış- tık) Gerçı TVnınkıdemlıyonetmen- lerınden Janıe^ Brooks'un bu ılk sı- nema fılmı (avnı zamanda senanst ve yapımcı) ortalarda bır yerde ko- medıden drama donuşuyor. ama se- naryosu hıç fenadeğıl Oyuncuları- nın bırıncı sinıt performansları da durumu kurtarıyor Fılm. 30 yıllık bırdonemde Auro- ra Greenway (MacLaıne) ıle kızı Emma'nın (çocukken, Jennıfer Jo- se\. buvuyunce Debra Wınger) ha- yatlarına tanık olmakta ^urora'nın se\ gısı kızını boğar adeta Emma da. bu> uv unce annesının bu nefes aldır- mayan sevgısıne dayanamayarak evdenaynlır Onun kızıp kopürme- sme aldırmadan Flap ıle (Danıels>) evlenır uç çocuğu olur vebaşka bır Terms of Endearment \ onetmen James Brooks Ovuncular SKirle> MacLaine, Debra VVinger, Jack Nichotson. John Lithgov», Jeff Daniels, Lisa Hart Carroll, Dann\ De\ ito 1983 ABD yapımı. 132 dakıka şehre taşınır Bu arada. sabık astro- not komşusu Garrett Breedlove da (Nıcholson). Aurora'ya kur >apıp durmaktadır Filmın her uç \ ıldızının da (ıkı ha- nım artı NıchoKon). seyn keyıfve- rıyor Ozelhkle Vvınger gerçekten deçokıyı Heleolumdoi>eğı sahne- sınde benzersız olduğu soy lenebılır Shırley MacLaıne ıse ba^larda ka- rakterını hafıf karıkaturıze etme eğı- lımı gosterse de, NıthoKon"ın etkı- sıyle oyununu değı^tırıyor Ikısının muthı^ bır kımyası var Ayrıca çok da eğlendırıcıler Ozelhkle Nıchol- son. bızzat kendisinın hay lı tarklı \e keyıflıbırversıyonunu sunuyorsan- Güldurüden drama dönüşmekten kurtulamayan "Sevgi So/cukktı""nde.o>uncuların performansıçoki>i. kı Ayrıca, Emma'nın kocasında Jeff Daniels. sevgılısınde de John Lıthgovv her zamankı guvenılır, te- mız oyunlarını sunuyorlar Her ijey bır yana, Brooks "Sevgi Sözcükleri" ıle hem En lyı Yonet- men. hem de En lyı Senaryo Osca- rı'nı aldı MacLaıne En lyı Kadın Oyuncu, Nıcholson da En tyı Yar- dımcı Erkek Oyuncu seçıldı Fılm de Akademı tarafından en ıyı fılm- lığe layık goruldu Yanı, Oscar ge- cesi fılm ekıbı ıçın tam anlamıyla bir zafer gecesı oldu Buyukbırtı- carı başan kazandığını soylemeye gerek yok Filmın ıkı kadın bas,rol oyuncusunun geçınemedıklerı yo- lundakı dedıkodular da bu tıcarı ba- ^arıyı busbutun korukledı Her şey bır yana. "Se\gi Sö/ciıkleri" ko- medı ıle dram arasında seyırcıııın kalbını pır pır ettırerek gıdıp gelen ıvıbırfilm İzlemedınızse yadaoz- ledınızse Kanal D 113o\ Selim İleri'nin öyküsünden uyarlandı Snııf değiştirme mücadelesi TURH\NGLRK\N Yoksul butıkçı kızla, zengın fab- nkatorun encellerle sarsılan aşk oy- kusü Selim lleri nın duyarlı oyku- suııden ZekiÖkten'ın 1973'tesine- mala^tırdığı "Bir Demet Menek- şe" zengın tabnkator - voksul kız motıfını. sınıflarını değıs,tırmek ıçın verdıklerı onurlu sava;>ımı yansıtı- yor Konusu. kıijilerı. ışlenı>ı. duru. akıcı. rahat anlatımıy la \ e^ılçam ka- lıplarını af?an "Bir Demet Menek- şe". bıldık a^k fılmlenndekı abartıl- mı^ sahnelerden mantıksızlıklardan arındırılmi!} bır masal ıncelığıyle duz bır olay çızgısınde gelı^ıyor Basmakalıp gereksız konu^malardan uzak tutulmuı> buyuklu kuçuklu tünı Bir Demet Menekşe \ onetmen Zeki Okten Senaryo Selim İleri Goruntu \li Va\er Ovuncular Kartal Tibet. Hale So>gazi, Lale Belkıs, Muaz/ez Kurtoğlu, Güter Okten, Reha Kıral. Mualla Surer, Yeşim Tan, Nubar Terzivan 1973 Er Fılm vapımı kı^ıler doğal ya^amlannda naMİ ol- maljn gerekıyorsaoyledavranıyor- lar N onetmen Okten llen'nınduy- gulu sıırsel dunyasını ıy ı kav ramı^ v e bunu olçulu bıçımde beyazperdeve yansıtmiij Sınemanıızın ula^tığı sa- de. savsız. ama duyarlı sevımlı, kü- çuk yapıtlarına gosterebıleteğımız guzel bır ornek Ba>ından geçen olumsuz bır a>k seruvenı vuzunden dunvava kusen Nesrın, bır butıkte tezgahtar olarak çalı^ıp. hasta annesı ve evde kalmış teyzesiyle oturmaktadır Çevresı ta- rafından horlanan genç kız. Kenan adlı ev lı bır fabnkatore gonlunu kap- tınr karısı Banu'nun sosvetık ya- şantısına ay ak uy duramayan Kenan. uvum sağlayamadığı bu ortamdan kurtularak. ozledığı durust yaşama ka\u>mayı du^lerken ılışkıye gırdı- ğı Nesnn, ona bu yolda umut venr EKRANSEPETİ TKT, yurtdışı büro projesini askıya aldı TV Servisi - TRT Genel Mudur- lugu vurtdışı buro açma projesini askıya aldı Mıllı Guvenlık Kuru- lu'nun (MGK) karanyla Turkı- ye'nın tanıtımı ve Turkıye ıle ılgı- lı haberlenn kendı kaynaklarından aktanmını amaçlay an proje suresız olarak ertelendı TRT son donemde Başbakan v e Cumhurba^kanrnı da. "Büviik \e- kûn tutu>or* gerekçe^ıyle dı^ ge- zılerde kısıtlı bır ekıple ızlemcye basjadı TRT'nın haber başına pnm ucretle çalıştınlan yurtdışı muha- bırlenne geçen yıl vaatedılen yurt- dışı buro açma projesınden \azge- çıldı TRT Haber DaıreM buy ıl ye- nı bır uygulamayla haber bultenle- nhde yurtıçınden canlı bağlantılar- la anında goruntuler v ermey e baş- ladı Ozel televızyon kanallarında görduğumuz bu uy gulama y urtdtşı haberlere de yansıtıla^aktı Fakat odenek yetersızlığı nedenıvle ge- cıktınlen uy gulama son alınan du- yumlara gore suresız ertelendı Bu durumda TRT nın vurtdişin- dakı muhabırlennm beklentılen de hayal kırıklığına uğratılmış oldu TRT sozkonusu yundışi muhabır- lerıne başta Wa^hıngton Londra, Bruksel olmak uzere benzerı onem- lı ulkelerdekı muhabırlerıne haber başına 8 dolarodemevapıvor \'er- gısı çıktıktan sonra bu para 6 dolar oluyor Aylık 160-180 dolar vapan bu mıktar da yurtdiMndakı mulıa- bırleregonderılmnor Turkıyc'de- kı hesaplanna Turk parası olarak yatınlıyor Bu durumda kazanılan bu cuzı paralarTRT nın yurtdişindakı mu- habırlerınde ı_ıddı geçım sıkıntısı varatıyor sh<mTv i6 4o\ Halit Refiğ'den klasik kalıpların dışında bir aşk dramı 21 40 Cüeli Anadohı kadnnıı ö\küsü•/ Yonetmen Halit Refığ Senaryo Safa Onal Goruntu Cahıt Engin Ovuncular \ ıldı/ Kenter, Leyla Kenter, Fatma Belgen, Bilal İnei. Şiıkran Gungor. Sertan \car, Feridun Çolgecen, Handan \dalı, Renan Fosforoğlu. Cemil Can Bıçakçı 1972 Erman Fılm vapımı TV Ser\ isi - kan dav ası yuzunden kocası oldu- rulunce ıkı kızı ve oğluyla bu\uk kente goç ede- rek apartman kapıcılığı yapan çılelı ^nadolu ka- dınınınoykusu Halit Refığ ın "Fatma Bacı" fıl- mı, klasık aşk dramlarının dışında Turk anasının çılekeşlığını ve ozvensını duygusal bıçımde yan- sıtan. ancak sinıtsal çelışkılerın yetennce ışlene- medığı bır aıle dramı "\nneler \e Kızları" fıl- mınde ana-kız rolunu oynayan Y ıldu Kenter \e kızı Leyla Kenter bu fılmde de avnı rolle kame- ra karşısindalar Fılmde soylulukozentısı.sınıt at- lama ozlemlerı oç alma saplantısı. ana ozvensi ka\ ramlarıy la bırbınne kar-.it konumdakı çocuk- ların aıle ocağından kopuşlan da sergılenıyor Toprak anlaşmazlıgı sonucu kocası oldurulen Fatma Bacı Oıldız Kenter) ıkı kızı ve oğlunu yanına alarak lstanbul'a goç etmış yıllardan ben İuks bır apartmanda kapıcılık yapmaktadır Bınbır guçlukle buy uttüğu çocuklanndan ılkokuldan Non- ra dokuma işçılıSı yapan buyuk kızı Halıme (Fat- ma Belgen) evden aynlıp zengın bır komisyon- cunun metre^ı olur Küçuk kızı Ay şe (Le> la Ken- ter) guzel sanatlarakademısındeokurnaktadır An- cak arkadaşlanndan çok utandığı ıçın kendısını zengın kızı gıbı gostenp annesının kapıcı olduğu- nu saklamaktadır Eğıtım yapamayıp, bakırcı çıra- ğı olan oğlu \ usuf babasının katılını bulup oç al- mak ıçın y anıp tutuşmaktadır c Kent Sokaklan' T\ Servisi- Realıtv sho\s prog- ramı "KentSokakları"ndabuhaf- ta yıne ılgınç konulara yer verıle- cek \ eşim Isenlik'ın sunduğu prog- ramda yeralan konulardan bazılan- ı\ın başlıkları şoy le "EminonuBe- ledivesi kaçak dukkânlara neden göz >umu\or?", "\nkara Ma- makçopluğu saatlı homba", "Dü- nun ıdam sehpaları kurulan me\- danlarında bugun neler oluyor?" ve "Maltepe'de ekmek kavgası". 14 20 'Ayşe Özgün Talk Show' TV Servisi -"\>şe Özgün Talk Show"un bugunku konusu "Çalı- şan Kadınlar" olacak \yşe O/- gun un sundugu programda "Ka- dınların çalışması hangi yonler- den faydalı" konuvu ırdelenecek Programa konuk olarak, Ruhat Mengi, Yasetnin Bozkurt \e Ner- min Bezmen katılıyor Kanal D 00 4()\ \ ıldız Kenter. "Fatma BacT'da ikinci kez kızı Lev la Kenter ıle ana-kız rolünde. Film, Türk anasının çilekeşliğini ve özverisini yeterince işlevememiş bir aile dramı niteliğine sahip. Ferhan Şensoy'dan yeni bir dizi 'Boş Gezen ve Kalfası 9 'Rominight' TV Servisi - \hmet Çelenk ın \onettığı "Romınıght" programı- nın bu hattakı konuju rock grubu "Bulutsuzluk O/lemi". "Bulutsu/luk Ozlemi". "Aıil Demokrasi" \e "Guneşiınden Kaç" adında uç albıını çıkaran grup, Ktanbul Festıvalı'nde konser\eren ılk Turk rock grubu olma ozellıgını de taşıvor CINE 5 20 OQ\ CINE 5'teki şifresiz talk-show hafta içi her gün TV Servisı - Tıyatro sanatçısı Ferhan Şenso> Kanal Dn,ın"Boş Gezen ve Kalfası" adlı bırdızının çekımlerıne başladı Ferhan Şensoy'un heriı oynayıp hem de yonettığı dızıde. sanatçıya Suna Pekuysal. Rasim Oztekin. Dena Baykal vegenış bır oyuncu kadrosu eşlık edıyor Şensoy dızı ıçın "Adresi olmayan, bağımsız seyjar bir vatandaşın. boş geze- rekvaroluşkonusundaki iyimser direncini ve onun seruvenine el- lerindeolmavan nedenlerlebula- şan değişik insanları anlatan bir dizi" dıyor 'Ne Var Ne Yok'ta sıradışı haberler Kanal D'ye hazırlanan 'Boş Gezen ve Kalfasf nın çekimleri sürüyor. TV Servisi - C1NE 5 te hatta ıçı her gun şifresiz olarak ekrana gele- cek "Ne Var Ne \ ok" adlı sıradı- şı talk-show tıyatro sanatçısı Derya Baykal Şensoy ve gazetecı Levent Evkuran taratından sunulacak Programda gunluk olavlar ve gun- dem maddelen gorunen vonunden çok sunuculann esprılerıvle tarklı yonlerı ve değışık bakiş açılarıyla ırdelenıyor Program ıçınde tartişmalara ve gundeme katılacak konuklar da v ar Polıtıkadan ekonomıve dişdünya- dan spora. magazınden guncel ko- nulara kadar genış bır yelpazeyı kapsayan program, gunluk olaylar \e gundem maddelen. gorunen yo- nunden çok sunucuların espnleny- lefarklı yonlen \ e değışık bakış açı- larıyla ırdelenıyor Programa dına- mızm kazaıidıran bır başka ozellık ıse sunuculann ozgurce taraf olma- lan ya da karşıt goruşu savunabıl- melerı Programa aynca kendı yorumunu değışık yontemlerle ortaya koyan bır de konuk yazar katılıyor Programı Derya Baykal Şensoy ile Levent Evkuran sunacak. Yapım ve yonetmenlığını Haluk lecek Boylece Ne Var Ne Yok" Bener'ın ustlendığı programın ılk ekıbınınılkgun heyecanı ıleoğren- bolumunde bugun okullann açılma- cılenn okula başlama heyecanı sı nedenıyle oğrencıler konuk edı- butunleşecek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle