16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 EYLÜL 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞIK KANSU Kutlar'dan alıntı Bir dostumuz. bombalı saldırıda yitirdiğımiz Onat Kutlar'ın "Sinema Bir Şenliktir" kitabından bir bölümün altını çizmiş, bize getirdi. "Yaz" dedi, "Tam sırasıdır." Dostumuzun isteğini seve seve yerine getiriyoruz. Kutlar'dan alıntı şöyle: "...bir18Mayıs gecesi, saat on ikide Moskova'dan bir Tupolev uçağıyla Taşkent'e hareket ederken, Malraux'nun Altenburg'un Ceviz Ağaçlan kitabında Orta Asya kentlerini anlattığı satırları ve sonra da Hamza Hakimzade Niyazi'nin 1918'deyazdığı mısralan düşünüyordum: Bırak çürümüşlük ve ceset kokan bahçeleri / Orada kukumav kuşları kışlasınlar / Genç bahçelerimizde bizim / Yaktı ışıklarını ilkbahar..." Kapı mı vuruluyor? DYP-CHP koalisyonu, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) söz vermiş: "işçilere yüzde 15'ten fazla ücret zammı yapmayacağız." Ağustos ayı enflasyon oranı açıklanıyor: Yüzde 90. 20 eylülde tüm işyerlerinde eyleme hazırlanan Türk-lş, her ay 4 kişilik bir işçi ailesinin zorunlu gıda harcamasını belirler. Ocak ayından bu yana verileri gözden geçirelim: Ocak: Yumurta yüzde 16.6. margarin yüzde 12,5, et yüzde 8.8, nohut yüzde 7.9, un yüzde 10.5, makarna yüzde yüzde 7.1, zeytinyağı yüzde 8.7, meyve yüzde 2 artmış. Ailenin aylık gıda harcaması 7 milyon 682 bin liraymış. Şubat Sebze yüzde 11.2. et yüzde 8.1, yumurta yüzde 14.3, şeker yüzde 17.4, nohut yüzde 7.4, makarna yüzde 6.7 yükselmiş. Zorunlu gıda harcaması 8 milyon 125 bin liraya çıkmış. Mart: Meyve yüzde 20, bulgur yüzde 10, beyaz peynir yüzde 7, et yüzde 5, sebze yüzde 3.4 artışa uğramış. Ailenin cebinden 8 milyon 389 lira çıkmak zorundaymış. Nisan: Ekmek yüzde 15, süt yüzde 16.7, beyaz peynir yüzde 6.7 yükselme göstermiş. Harcama 8 milyon 941 bin liraya ulaşmış. Mayıs: Et yüzde 13, toz şeker yüzde 15, süt yüzde 7, kuru fasulye yüzde 12,7 artmış. işçi ailesinin daraltısı 9 milyon 672 bin liraya çıkmış. Haziran: Gıda harcamasında sıfıra yakın bir artış gerçekleşmiş. 4 kişilik evin gideri 9 milyon 680 bin lirada donmuş. Temmuz: Yumurta yüzde 60, toz şeker yüzde 19, pirinç yüzde 13, tereyağı yüzde 11, mercimek yüzde 10, et yüzde 9.6. bulgur yüzde 9, margarin yüzde 8.1. peynir yüzde 6, makarna yüzde 5.9 artış görmüş. işçi, ailesini geçindirebilmek için 10 milyon 140 bin lira ödemek zorunda kalmış. Bu harcamalar, yalnızca "gıda maddeleri" ile sınırlı. Bunun içinde kira yok, otobüs yok, dolmuş yok, elektrik yok. Unutkanlık kötü. Adamın biri. arkadaşına, "Birader"demiş. "Bugünlerde unutkanlığımdan eser kalmadı." Sonra, bu durumun devamı için önündeki masaya üç kez "tak, tak, tak"diye vurmuş, ardından eklemiş, "Kim o?" İşçi, iktidann kapısına vuruyor: "Tak, tak, tak" Içeriden bağınyorlar: "Evde yokuz." Pehlivan Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meralin amcası pehlivanmış. Dermiş ki: "Bayram, ben en çok acemi pehlivandan korkanm. Çünkü, ne zaman ne yapacağı belli otmaz." Bayram Meral, Başbakan Tansu Çiller ile ilişkilerini düzenlerken, amcasının bu uyarısını hiç unutmuyormuş... Pamukkale yitmesin O zelleştirme çılgınlığı sürerken, Kültür Bakanı lsmail Cem, Pamukkale'deki otellerin kajmulaştırılmasına ilişkin kararnameyi, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmek üzere Başbakanlık'a sundu. Kararnamenin kabul edilmesi halinde. Pamukkale'nin kurtarılması tasarısı çerçevesinde bölgedeki oteller, beşte birı peşin, kalan kısmı eşit taksitlerle ödeme yapılarak kamulaştınlacak. Taksitle kamulaştırılacak otellerden bir tanesi de belediyeye ait. Bu otelin kamulaştınlması için belediye encümen kararının çıkması bekleniyor. Bu karar çıktığında, belediyeye ait otel 47 milyar liraya kamulaştırılacak. Kültür Bakanlığı, kamulaştırmalar konusunda kamuoyundan destek bekliyor. Destek isteğini de şöyle gerekçelendiriyor: "UNESCO'nun 'Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'uyannca, dünya mirası listesinde bulunan Pamukkale'nin korunması ve yeni bir çehre ile ülkemizin kültür turizmine yılda yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyle hizmet vermesi amacıyla, hem kültürel hem de ekonomik boyutuyla Pamukkale'de bulunan otellerin çevreye verdikleri zarar göz önüne alınarak kamulaştınlması gerekmektedir. Pamukkale'nin geleceği açısından bu noktada herkesin destek vermesini bekliyoruz." Pamukkale'yi yitirmeyelım. lsmail Cem'i ve tasanmı sürdüren Kültür Bakanlığı'nı destekleyelim. Sanatçıya sahip çıkmak Şair Ahmet Muhip Dıranas'ın eşi Münire Dıranas, son günlerde çok kırgın. Münire Dıranas, üzüntüsüne yol açan olayı şöyle aktardı: "Ahmet Muhip Dıranas, Sinopludur. Son günlerde başını DYP Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun çektiği bir grup, Dıranas'ın soyadını değiştirerek bu ilde kurulması düşünülen bir üniversiteye Dranaz'adını koymak istiyor. Aynca, Dıranas'ın adı kullanılarak bu üniversite için yardım toplanryormuş." Münire Dıranas, konuyu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Tansu Çiller'e de aktarmış. Münire Dıranas, yakınıyor ve istemde bulunuyor: "Dıranas ismi, Türk edebiyatının ünlü isimlerinden Ahmet Muhip Dıranas'a aittir. Spor haberi Kahramanmaraşlı milli atıcı AJeaddin Yatalakoğlu. antrenmanlarda sürekli "gaz kaçırdığı" gerekçesiyle Gençlik ve Spor Müdürlüğü Disiplin Kurulu tarafından 6 ay karşılaşmalara katılmama cezasına çarptınlmış. Avcılık. Atıcılık Kulübü Basın Sözcüsü Cevdet Bombacı. Yatalakoğlu'nu savunmuş ve milli atıcıya, İl Atıcılık Ajanı lsmail Cengiz'in, gerçek dışı şikâyeti üzerine ceza verildiğini, bu tür davranışlann gelişme içinde olan atıcılık sporuna zarar vereceğini kaydetmiş. Yatalakoğlu da gaz kaçırma olayının doğru olmadığını, 25 yıldır çeşitli karşılaşmalarda dereceye girdiğini ve ödül aldığını belirterek hakkını arayacağını söylemiş. Aman. sporumuzu gaza getirmeyelim. Ben de bu ünlü edebiyatçının eşiyim. Ahmet Muhip Dıranas ismi üzerinde tek hak sahibiyim. TBMM'ye verilen ye Sinop'ta 'Dranaz Üniversitesi' adı altında üniversite kurulmasına ilişkin kanun teklifı, üzerinde hak sahibi olduğum isme bir tecavüz teşkil etmektedir. Teklif, bununla kalmayıp bu ünlü edebiyatçının ismini yanlış kullanmak suretiyle tahrif etmektedir. isteğim, kanun teklifindeki 'Dranaz' sözcüğünün çıkarılmasıdır." Garip ülkeyiz. Genelde sanatçımıza hiç sahip çıkmayız. Sahip çıkarmış gibi yaparken de sihirbaz yöntemlerine başvururuz. KATKIDA BULUNAN: GÜNEŞ GÜRSON. Insıder Tıp for mountaın holıda>s Some like it cool For Information Tourıst OfTıce Gstaad-Saanenland. 3780 Gstaad Phone -41 30 8 81 81: Fav ~4I 30 8 81 33 İLAN T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1991/139 Karar No: 1993 499 Mahkememızın yukanda esas numarası yazılı dav a dosyasın- da davalılardan Bahriye Yalçın'ın yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğınden. ilanen tebliee karar verilmiş ol- makla; Zabıta marifetiyle yapılan araştırma sonucunda ciahı ad- resi tespit edilemeyen Bahriye Yalçın'a aşağıda bahsedilen 19.10.1991 tarihli karar tebliğ yerinegeçerliolmak üzere ilanen duyurulur. Mahkeme hükmü: fşbu davanın kabulü ile: Bartın ili Kızılelma köyü sınırlan içinde tapunun pafta 5. parsel 610"da kayıtlı taşınmazın mevcut tapu kaydınm iptalı ile Hasan oğlu. Bahri Akçora ile Mehmet Akçora adlarına tapuya kayıt ve tes- ciline, 2- Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan üçkatlı kârgirevin davacılardan Bahri Akçora tarafından yapıldığının tapunun be- yanlar hanesine şerh verilmesine karar verilmiştır. Basın: 40282 KARTAL 3. SULH CEZA MAHKEMESİ EsasNo: 1995 154 Karar No: 1995376 Hâkim: ErolGüler 17966 Yazı Işl. Md.: Esma Berişa 147 Davacı: K H. Sanık: Le\ent Kaya, Hikmet ve Havva'dan olma 1963 Maltepe doğumlu. Yukarı Mah. Gümüş Sok. Kavaoğullan Apt. C Biok D.5 Kartal Suç: Gıda Vladdelerı Tüzüğü'ne muhalefet. Suç tanhi: 15 12 1994 Karar tarihi: 06.07.1995""Yukanda açık kımliği yazılı sanık hakkında sağlığa zararlı su satmak suçundan dola>ı açılan kamu davasının yaraılaması sonunda: Sanığın suçu sabit görülerek TCK. 396. 647S.K.nin 4. mad. 12. 402. maddesı gereğınce 710.000.- TL ağır para cezası ile mahkûmiyetıne ve aynca TCK 402. mad. gereğince sanığın üç ay süre ile cürme vasıta kıldığı mes- lek \e sanatının \e tıcaretıninkapatılmasma.Kararkesinleştiğinde tırajı 100.000 üzerinde yayımlanmakta olan Ankara lstanbul veya Izmir'deki gazetelerden bir veya iki gazetede ve aynca suç yerin- de yayımlanan mahalli bir gazetede karar özetinın ilan ettirilmesine karar verilmiş \e mahkememiz karan kesinleşmiş olmakla hüküm özeti ilan olunur. 29.08.1995 Basın: 40778 İLAN T.C. TATVAN ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 199539 Davacı Belediye Başkanlığı vekili Av. Enver Derin tarafından davalılar Servet Ceyhan ve arkadaşlan aleyhine açılan geri alım davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan uyannca: Tatvan Pınarbaşı mahallesinde ikamet eden davalılar Servet Ceyhan ile Mehmet Özalp adlanna çıkarılan tebligatın tebliğ edil- medıği, yapılan adres araştırmaları neticesinde davalılann adre- sinin de tespit edilememesı nedeniy le. açılan dava nedenıyle teb- liğ yerine geçmek üzere ilanen tebligat yapılmasına karar veril- miş olmakla, adı geçenin duruşmanın atılı bulunduğu 26.9.1995 günü saat 9'da duruşmada hazır bulunması veya bir vekille ken- disini temsil ettirmesi. aksi takdirde yokluğunda >argılamayapı- larak karar verıleceğınin teblıği ilanen tebliğ olunur. Basın: 39904 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK Ozufiiv/K 7e£5 ÂenJı HARBİ SEMtH POROY GADDAR DAVUT MRİKIRTCEBE Romanlarınız veansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 AAİA O <B£L£M S£Vf'N ADU soacc&c BULUT BEBEK SVRAYÇÎFTÇİ MIRMIRLAR IĞLR DLRAK TARİHTE BUGÜIV MÜMTAZ ARIKLS II Eyliil ANKAGA'DA SEL! \ 1957'D£ BU&ÜN, gAŞKBMT ANK/HZA, B.ÜYÜK Big SBL gASKMlHA UĞ&UM Ö6LEOEN SONZA S4f- LAYAH SA&ANAK HAUNPEKİ YAĞMUR VB DOLU, KÜÇÛK Y£ ZARAKSIZ gi/l AKAGSU OLAN HATİP ÇAYI'NI THpZMfÇ, &U M KENT VE ÇEWe££İNİ SULAR AL7TNPA 8'KAKMIŞTI. HATİp ÇAYf, 4C KİCDMETKEÜK V4Pİ gOYUNCA, &IYA$-££EN- 8O6A-MAMAK YÖNÜNDE AZGıN BlR ŞEKİLPE İLSRL!Y£REK,ÖA1ÜNE GELEN HEJZŞEYİ YlKJP PÖKMÜf, //WS4V VE HAWANLARl SÜeÜKLE- M/fTİ. yAĞMUG. KESİÜP SULAR DUZuLUNCA, SEL BASICINlNtN 1OO 'DEM ÇO/C INSANIN ÖLÜA4Û NE, 10OC 'D£N Ç<X Ş/MAAJfA/ YIK) NEDEN OLDuSü SÖRÛLMLIÇTO.. SÜRMENE KADASTRO MAHKEMESİ Esas No: 1988/85 ; Karar No: 1994Ö5 Davacı Orman İdaresı tarafından Mehmet Alı Akın ve arka- daşları aleyhine mahkememızde açılmış olan kadastro tespıtinın ıptaline ılişkın Sünrene. Çamburnu, Kemerlı mahallesı tapu si- cilınin pafta 14. parsel 1006-1007 parsel nolu taş.ınmazlarla il- gili olarak da\acı idarenin davasının kabulüne ilişkin 29.07 .1994 tarihli 1988/85-1994'55 sayılı karar davahlardan ÖmeroğluOs- man <\kın, Arslan oğlu Niyazi Akın. yine Arslan oğlu Recep Akın. Ömer kızı Halime Akın ve Yusuf eşi Hanife Akın. Yusuf çocukları Fatma Akın. Hanım Akın. Nesıbe Akın'a tebliğ edile- mediğınden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgıli maddeleri uyarınca basın yolu ile tebligatlann yapılmasına karar \ erildiğın- den, işbu ılamın gazete ilanından itibaren 15 günlük yasal süre sonunda kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 40869 SÜRMENE KADASTRO MAHKEMESİ Esas No: 1988 28 ' Karar No- 1994 28 Davacı Orman ldaresi tarafından davalılar Ahıîtet Ergün ve 30 arkadaşı aleyhine açılmış olan kadastro tespıtinin ıptaline ilişkin Sürmene. Çamburnu, Kemerli mahallesi, 14 pafta. 973.966.967 parsel nolu taşınmazlarla ılaili olarak davacı idarenin davasının kabulüne ilişkin 17.05.1994 tarihli 1988 28-1994 28 savılı ka- rar davahlardan RafetŞışmanoğlu. Yusuf çocukları SeterŞişman. Ulvıye Şişman, Bahattin Şişman - Sebahattin Şişman, Emine Şişman'a tebliğ edilemediğınden "201 sayılı Tebligat Kanu- nu'nun ilgıli maddeleri uyarınca basın yolu ile tebligat yapılma- sına karar verildiğinden, işbu ılamın gazete ile ilanından itiba- ren 15 günlük yasal süre içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 40872
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle