16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4TEMMUZ1992CUMARTESİ EKONOMI PARARAPORU RÛRSA ENBEKSİ Birleşık Mali Sanayi Önceki 4244 66 2662.38 5161 74 Dünkü 4175 96 2605.51 5085.13 Faric(yüzde) -1.61 -2.13 -148 Repoyayüzde 25 vergî geliyor BORSA 3 TEMMUZ 1992 t t a U * Adana Çımen (A) traU 12 500 Adana Çıınen ( 0 1 800 Aftm EteMromea Afyon Çımento MalTekstıl Aktar* Akpmento ttn Alarto Hottng Alarto Sanayi Aiuryunus Çeşme |BU AltmyıBu AnadokıCam A n * * Asehan ASai Çımenio Bagfaş ftrtık Tûtûn (BU) Bofcj Çımento Bnsa CanaUute Çımnkı CrtkUM Çımsa l _Çıiuan Elektr* Demırtank Denczt Cam Oenmod DevaHoMmg DitaşOoOan Ooiusan Oöktaş DuranOfseı Eaaata* Yatnm Eczacıbaşı ilaç EoeBracitt EgeEndûstn Eg« GıiDre [MkSıerta EntaHottnfl Eroyas BıraaMc Esbank Ftnı$ Alûmınyum Rnansbaı* GenUş Gk*al Yatınm GoodYear ı Gorton IşJ (BUİ 1 Gubre Fatmkalan Gûney BuacıM •Mıta* HürnyetGaz krtk*Fh. Intema (BU) 1 Motor Pelon balrMrÇrift latcam Kartorsan Kav K<tebc* Mooıfys KantGıda Keptz Ettlrik KoçHottng Koç YaSrm Konya Çımento Kordsa Konjma Endûstn Köyiaş ımmrınıiM LüteKadfe MjtonaTakım Marduı Çimento Maret Marmans Mam Ot I m M MensucatSm Metaş Mgros Nasaş M M ı (1ta*** NetHoMıng NetTunzm MOdeCnrnıto •aıTıksa Omuksa Otosan Pjfsan PHNb Pdtorn Petrakent Turizm PmarSût Pınar Emegra Et Pma/Su PmarUn .«•»» NMMU Prty(«ı ProffloTelra Rabak S**TIJMCM S ı M M * | SafVuysan Sifaş Smtel Sâtea Sönmez filament SunEkklronk TamSıgorta TDışbank TeleHbank Tetetaş Tezsan (BU) T Garant B TtşBnk. (B) T *&*.<*} HşB(C-*50B0ll I iş B (CJ»M BOTı Tlsft* (C) TnKıean Türtaye Kahnma Tot» Oan Fab T(W*K*I TnkyaCam TS«nens(8U) TSşeCan. TSKB TOemOfcim Tıros P*tf* TûorJS Tûrt Han Yobn TTıftfl TûtLrtar* (BU) Û»»ı<Jwı* UpkSraı* VaU Yatnm Oıt V*ıfRn K« Y*» Kmt Sanios YûRsa 2 100 31 000 3350 2450 4000 11.TM 10 750 7400 3 150 5 600 2350 9000 2800 6500 1 U M • 1550 1 750 2 250 2800 7600 l ^ M 7300 6900 1 200 675 2.900 2000 2800 725 8000 1750 6 700 11 000 215 000 1900 475 1.SS0 5 700 28 500 *M» 2000 4 700 2000 1650 850 10 250 3000 750 57 000 t M 2200 1JM 6300 1500 5 » 9500 1850 1050 2600 6500 4900 13.750 17 000 40 000 4500 1050 1 050 1 U M 2050 650 14 250 3350 3000 4.M4 1500 700 24 500 700 M0 625 2 250 135 000 €25 1250 12.500 475 2.75* 600 1200 1.900 800 875 2000 1.6O0 5JS0 800 15 250 875 2 J M 67S 9 750 1 500 7000 1800 7 100 2800 4500 1000 1800 14 000 1750 925 5600 220000 400 575 900 950 1000 12.250 7500 3000 19000 1150 875 9750 7600 6100 575 4200 3850 3250 M50 950 15» 1700 1950 900 1250 Mşük 12 000 1 750 2050 0 3 150 2350 3950 11.7» 10 250 7000 0 5600 2300 8 700 2 750 0 15.50* 1500 0 2 250 2650 0 ı.m 7300 6800 1200 650 0 1 850 0 700 7700 0 6 500 10 500 205 000 1 850 450 1J91 5500 0 4.7M 0 4 700 2000 1600 825 10 000 2900 750 56 000 tM 2 100 1 J M 5800 0 SM 9300 1850 3,050 2500 0 4800 13.500 16 750 39 000 4300 1 050 950 UMt 0 650 13 750 3300 2850 3 J M 1500 650 23 500 650 SM 625 2 100 0 t2S 1250 11.750 475 2.SM 575 1 200 1850 775 875 0 1JM SJM 800 0 0 2.710 t M 9 750 1450 6900 1 750 0 2700 4400 1000 0 13 750 0 900 5300 0 350 575 875 950 900 12 250 0 2950 19000 1100 850 9500 7400 5800 575 4200 0 3100 1150 950 1500 1550 1950 850 1250 tefûki yiksrt 12 750 1900 2 150 0 3600 2500 4000 12.Mt 11 000 7500 0 5600 2500 9000 2850 0 1t.N0 1550 0 2300 2 750 0 U M 7500 7300 1200 675 0 2000 0 725 8 100 0 6900 11000 210 000 1950 475 1.7M 5800 0 SJM 0 4 700 2050 1650 850 10 500 2900 775 56 000 1JM 2 150 1.4» 6200 0 SM 9 700 1900 3200 2500 0 5 100 14 000 17 250 40 000 4400 1 100 1000 14JM 0 650 14 500 3400 2850 4.SM 1.500 700 24 500 675 t » 650 2 100 0 •50 1.250 12 750 475 2.KO 600 1250 1950 825 875 0 1.7M SJM 850 0 0 2.S» 7M 10 000 1500 7000 1 750 0 2800 4500 1 000 0 14 250 0 925 5500 0 375 600 925 950 950 13 000 0 3150 19500 1200 875 9700 eooc 6 300 600 4200 0 3 303 1200 950 1600 1550 2000 90C 1250 ta|«U k»M"» 12 000 1 750 2 100 0 3300 2350 4000 12.tM 10 500 7 100 0 5600 2300 8800 2800 0 1S.7M 1 500 fl 2250 2 700 0 3JM 7300 6900 1 200 650 0 1.900 0 700 7900 0 6600 10 750 205 000 1900 450 1 J M 5500 0 4 J M 0 4 700 2050 1600 850 10 000 2900 750 57 000 1 J M 2 100 1.4M 5800 0 5 » 9300 1850 3050 2500 0 4700 13 750 16 750 39 000 4400 1 050 950 14JM 0 650 13 750 3300 2850 4.tM 1 500 675 23 500 675 ttS 625 2 100 0 t M 1.250 12.000 475 M S t 575 1 200 1850 775 875 0 1.7M 5.7M 800 0 0 2JM 7M 9 750 1450 7000 1750 0 2700 4400 1 000 0 13 750 0 925 5300 0 350 575 875 950 950 12 250 0 2950 19 000 1100 850 9700 7500 5800 575 4200 0 3200 1150 950 1500 1550 195C 850 1250 i * . 2 681894 1 187 590 17000 500 626 830 36 350 134 230 UM» 706 765 739 600 0 1000 111000 2230 849 171840 0 S1.2M 96 950 0 1039 068 45 456 0 1.MMZ2 7600 4 672 274 1000 47 325 0 538 060 0 99 610 249 064 0 2 517 006 589 215 3650 179 700 12 600 11MM 126 500 0 7J3SJM 0 3000 10100 18 000 274 000 186 200 1000 35150 5 100 i7t.ni 9 100 MM-tlt 25 480 0 N U M 106 910 142 351 454 714 14 000 0 1443 950 176 568 505.391 107100 18 550 »090 278 740 S4JM 0 118 220 1 749 746 55 910 111 500 1M.1M 9800 680 900 74 300 134 500 22.SM 157 7» 1000 0 17JM 104.215 1 171062 18 240 «72.1N 545 835 102 420 89 033 78.000 1000 0 ii.ow 1JM.1M 61000 0 0 2S.M0 1J71.S» 1089 450 22 0OO 2000 17 000 0 13 800 12 100 7000 0 75 284 0 277 813 7900 0 95 520 5568C 203040 9000 15250 541265 0 91250 7650 267 283 19000 366429 1235100 1130322 137 525 7300 0 252620 49000 3000 350140 2 000 103.400 847 184 3900 *l* 12 250 1 791 2 091 0 3 273 2 421 3999 12J7S 10.550 7 219 0 5600 2360 8 827 2 799 0 15.775 1 515 0 2264 2702 0 U M 7328 6 951 1200 652 0 1921 0 721 7 828 0 6638 10 729 206 666 1906 472 1.tSt 5 691 0 4JM 0 4700 2025 1633 831 10 333 2900 754 56 800 M t 2127 1JM 5 947 0 szt 9585 1871 3124 2503 0 4836 13 838 17 009 39 495 4 391 1079 989 14JM 0 650 14 014 3368 2850 I.M4 1500 675 23 840 671 114 644 2 100 0 t3t 1.250 12 095 475 2.742 595 1204 1902 794 875 0 1J3t SJM 801 0 0 2J12 m 9.856 1463 6950 1750 0 2 730 4480 1000 2000 14 109 0 924 5328 0 355 590 895 950 928 12411 0 3027 19428 1145 «52 9 616 7525 6.007 595 4200 0 3181 1153 950 1551 1550 1979 877 •250 KOT DIŞI PAZAR Itady» HoMmg Tofaş Oto Tearet 4500 MM 5 100 18 250 0 800 5200 18 000 0 I M 5 200 18 500 0 t M 5 200 18 250 0 2I.7M 3000 55 205 4500 t » 5 2O0 18 354 • Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 25 maddesinde değişiklikle muafıyet ve istisnalara Kurumlar Vergisi'nin yüzde 50'sinden az olmamak üzere asgari bir vergi geliyor. Yüzde 46 olan kurumlar vergisinin yansı yüzde 23'e fon kesintilerinin de eklenmesi ile yüz- de 25'i bulan bu vergi 1993 başından itibaren uygulanacak. • Bu uygulamarun 1993 yılından itibaren başlatılacak olmasına karşılık verginin bu yılı kapsama olasıhğı da var. 1993 yılı nisan ayında verilecek beyannamelerl992 yılınıngelirlerini kapsadığm- dan bu yıl içindeki repo kazançlannı da ıçerebilecek. Bu yönde bankacılann endişeleri bulunuyor ÎLKtNAYDIN Son 1.5 yıhn en büyük mali kazanç yollanndan biri olan repoya vergi geli- yor. Şirkeıler ve bankalar 1993 yılından itibaren repo işlemleri için yüzde 25 oranında vergi ödeyecek. Repoyu doğrudan değil de dolaylı ola- rak vergilendiren değişiklik geçen hafta TBMM'den geçen vergi yasa değişikliği ile yapıldı. Yasada, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 25 maddesinde değişiklik yapılarak muafıyet ve istişnalara kurum- lar vergisi'nin yüzde 50'sinden az olma- mak üzere asgari bir vergi getirildi. Yüz- de 46 olan kurumlar vergisinin yansı olan yüzde 23'e fon kesintilerinin de ek- lenmesi ile yüzde 25*i bulan bu vergi 1993 yılı başından itibaren uygulanacak. Bu uygulamarun 1993 yılından iti- baren başlatılacak olmasına karşılık ver- ginin bu yılı kapsama olasıhğı da var. 1993 yılı nisan ayında verilecek beyanna- meler 1992 yılının gelirlerini kapsadığın- dan bu yıl içindeki repo kazançlannı da icerebilecek. Bu yönde bankacılann en- dişeleri bulunuyor. Körfez savaşının başladığı 1991 yı- lından itibaren hızla yaygınlaşan ve yatınm araçlan arasında iîk sırayı alan repo, kişilerden çok şirketlerin, kurum- lann başvurduğu bir işlem. Onceden geri alma taahhüdü vererek kamu menkul değerlerinin satışı olan reponun btleşik faiz hesabı ile yılık getirisi yüzde 100'e yaklaşıyor. Yaklaşık 25 trilyon liraya yakın bir paranın değerlendirildiği tah- min edilen repo işleminde kamu menkul degerleri her türlü vergiden muaf olduğu için gercek kişiler hiç vergi ödemiyor, şir- ketler ve kurumlar ise gelirlerinin yüzde 10.5'ini stopaj olarak ayınyorlar. Bakan- lar Kurulu'nun yetkısıne bırakılan yeni uygulama ile 1993 yılından itibaren repo işlemi ile kâr sağlayan şirket ve kurumlar stopaj ayırmak yerine yüzde 25 kurum- lar vergisi ödeyecek. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve önümüzdekı haftalarda açıklanması beklenen tebliğe de bu oran konulacak. Yemınli mali müşavir Bülent Soylan, yeni kanunun 1993 yılından iti- baren yürürlüğe girecek olmasına rağ- men gecmişe dönük uygulanması ihti- mali nedeniyle repo işlemlerinde yavaşla- ma olabileceğını öne sürüyor. Hem şirketler hem de bankalar tarafın- dan yaygın olarak kullanılan repo işle- minin de vergi kapsamına abnması nü- kümetin bankalara yönelik karan şeklin de değerlendinliyor. Eczacıbaşı Menkul Değerler'in Genel Müdürü Atilla Niza- moğlu. repoyu yaünm araa olarak gö- rüp birikimini bu yönde değerlendiren tasarruf sahibinin değil, şirkeüerin, daha çok da bankalann vergilendirileceğini belirtiyor. Yüzde 75'lere varan faizi nedeniyle borsanın durgun olduğu dönemde hisse senedinin en büyük rakıbi haline gelen reponun dolaylı olarak vergi kapsamına ahnması en fazla araa kurumlan sevin- diriyor. Mustafa Yümaz Menkul Değer- ler'in Sahibi Mustafa Ydmaz, bunun ne- denini şöyle açıkJıyon " Repo olayı, Merkez Bankası'nın mevduat munzam karşüığı ve disponi- bilite gibi parasal kontrol imkânlannı or- tadan kaldınyordu. Merkez Bankası repo olayını kontrol edememiş ve bunun üzerine 13 mayıs tarihinde yürürlüğe gi- ren Sermaye Piyasası Kanunu ile repo konusundâki düzenleme yetkisi Sermaye Piyasası Kurulu'na verilmişti." ÖzelleştirmekesintisizsiirecekLONDRA (ANKA) - Kamu Ortaklığı ldaresi (KOf) Başkanı Üstün Sanver, Adam Smith Enstitüsü'nce düzenlenen 6'ncı Londra Özelleştirme Konfe- ransı'nda Türkiye'deki özelleş- tirme uygulamalan hakkında bilgi verdi, bu yıl 5.5 trilyon li- ralık özelleşürme geliri beklen- diğini bildiren Sanver, gekcek beş yıllık dönem için hedeflenen düzeyin 10 milyar dolar oldu- ğunu açıkladı. Sanver, "Tür- kiye'de özelleştirme kesintisiz sürdürülecek" diye konuştu. Çok sayıda ülkenin özelleştir- meden sorumlu bakan ve bü- rokratlarhiın kaüldığı konferans- ta konuşan Üstün Sanver, Tür- kiye'deki özeleştirme uygulama- lannın amaanın, kamunun eko- nomideki rolünü küçülterek iş- letmelerin özel sektör elinde re- kabete açık hale gelmesini ve ge- • Üstün Sanver, Adam SmithEnstitüsü'n- ce düzenlenen 6. Londra Özelleştirme Konferansı'nda Türkiye'nin özelleştirme hedeflerini açıkladı. Sanver, bu yıl 5.5 tril- yon liralık özelleştirme geliri beklediklerini, gelecek 5 yıl için de hedefin 10milyar dolar olduğunu bildirdi. Sanver, "Türkiye'de özelleştirme kesintisiz sürdürülecek" dedi. niş kitlelerin sermayeye kaülımını sağlamak olduğunu anlatü. Sanver. temmuz sonun- da 1 çimento fabrikası için teklif alma süresinin sona erecegini ve değerlendirme çalışmalannın başlayacağını, ardından da Ne- taş ile Telataş'ın özelleştirmesi- nin gündeme geleceğini bildirdi. Sanver aynca gjda sektöründeki dört büyük şirketin özelleştirme çalışmaİanna ilişkin değerlen- dirmelerin de temmuz sonunda tamamlanacağını ve belirlene- cek stratejilerin yetkiü karar or- ganlanna önerilecegini söyledi. Özelleştirmenin Türkiye acı- sından son derece yaşamsal öne- me sahip olduğunu vurgulayan Sanver, gelecek dönemde ulaştır- ma, demircilik, enerji ve petrol sektöründeki kamu şirketlerinin özelleşürilmesınin de gündeme geleceğini, bu konuda anti-kar- tel yasası oluşturma çalışma- lannın başlaüldığını anlatü. Türkiye'nin dünya coğrafya- sında önemli bir yere sahip bu- lunduğunu ve ülkede çok iyi ye- tişmiş bir girişimci kesim ol- duğunu ifade eden Sanver, şöyle konuştu: "önümüzdeki dönemde çok önemli bir yabancı sermaye gj- rişimi bekliyoruz ve bunun ışık- lanru görüyoruz. Kamuoyunda özelleştirme konusunda fıkir birliği içerisindedir.özelleştirme uygulamalan sayesinde devlet arük temel işlevlerine daha ra- hat kaynak ayıracaktır. Türkiye'de özelleştirmenin çok kısa bir gecmişi olmasına karşın bu konuda başanlı ör- nekler yaşanmışür. 1992 hede- fımiz 5.5 trilyon liradır, önü- müzdeki 5 yılük dönemde ise 10 milyar dolarbk özelleştirme ya- pacağız." kabeteaçık halegeimesını vege- nın gunaeme geıecegmı ouaıraı. sınoan^onucıa*ya^aııiNJiunt- ı uiMyı. mn u m ; a >.v&a- Meclis'ten geçen Tahkim Yasası, emisyonu 13.5 trilyon arttırabilecek Borç silme, enflasyonu artbracak Ekonomi Servisi - Kamu ku- nım ve kuruluşlannın birbirle- rine olan borçlannın silinmesine ib'şkin yasa, önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tahkim Yasası ile birlikte Hazine, Merkez Bankası'ndan bu yıl içinde 13.5 trilyon lira da- ha ek bir kaynak kullanma ola- nağına kavuştu Bilindiği gibi, Hazine kanun gereğince bütçenin ancak yüzde 15'i oranında Merkez Bankası'n- dan borç alabüiyor. Bu rakam 31 tnlyonu aşamıyor. Hükümetin ise yıhn ikinci ya- nsında memur maaş zammı ve tanm ürünleri destekleme ahm- lan için paraya ihtiyaa var. Büt- çe rakamlan, örtaya çıkan bu yeni ödemelere olanak tanı- mıyor. Tahkim Yasası şimdi bu olanağı hükümete sağlarken ekonomiye de değişik etkileri olacak. Zincirleme devam edecek bu etkiler şöyle sıralanabilir -Merkez Bankası, Hazine'nin para ihtiyacını karşılayabılmek için emisyona gidecek. Yıhn ilk yansında yüzde 27.5 oranında artan emisyon hacmi ikinci yan yılda çok daha hızlı büyüyecek. -Emisyondaki artış piyasa- daki para miktannı. arttıracak. Maaş ve ürün karşıhğı ahnan paralar, ya harcanacak veya ta- sarruf edilecek. Paranın tüketi- me gitmesi daha büyük oİasıhk. Bu takdirde mala talep canla- 66 trilyonluk kavgaANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) -Meclıste | uzun tarüşmalardan sonra kabul edilen Tah- • kim Yasası uyannca kamu kuruluştan ara- i smdaki 66 trilyon tirabk borç silinecek. Yasasın i yürürlüğe girmesiyie biriikte Hazine Merkez | Bankası'ndan tekrar para alma olanağına ka- I vuşmuş olacak. Edinilen bilgiye göre, Hazine'nin Merkez Bankası'na olan borcu 13.5 trilyon lira yı bulu- yor. Kamu kurum ve kuruluşlannın bırbirine olan borcu ise 49.5 tirlyon h'ra dolayında. Kamu bankalannın birbırine olan borcu da yaklaşık 3 trilyon lira. Tahkim Yasası'yla bundan yararlanacak ku- rumlann borçlan hazine tarafından üstfenile- cek. Bu kuruluşlann borçlanna mahsuben ser- mayeleri arttınlacak. Bazı kururrüann alacak- lan için de özel tahvil ihraç edilecek. Kamu kuruluşlannın birbirine olan borç- lannın listesi şöyte: KÎTIerin Hazine'ye 12.300 KtTlerin fonla- ra 9.300,KTrfcrin reeskont borçlan 7.31O,Ha- zine'nin KİT'lere 7.36O,KİT'lerin SSK'ya 3.180 Belediyeterin diğer kuruluşlara 3.502 Tanm Satış Koop.'lerinin Ziraat Bankasına 3.720 KlTfcrin KİTlerc IJ25O KOİ'nin çeşjtü kuru- luşlara 730 KİrLerin kredi borcu 220 TEK'in KOÎ'ye 660 nacak. Ekonomi canlanacak. Bu da fıyatlan yukan çekecek. Emisyon artışı, sonunda enflas- yon arüşını beraberinde getire- cek. -Paranın bir bölümünün ta- sarrufa yönehnesi yaünm araç- lannın dengesini de bozacak. Bu para, borsaya yönelirse. borsa şişecek ve ardından çöküş yaşa- nacak. Dövize yönelmesi duru- munda ise kurlan yukan çeke- cek. Bu dunımda Merkez Ban- kası dövize yönelmeyi engelle- mek için faizleri yükseltecek. Bu kez de para bolluğu içinde yük- sek faiz oranlanyla karşı karşıya kahnacak. Para, üreüm yerine bu kez faize gidecek. Ekonomi- ye yeni yükler binecek, enflas- yon artacak. -Nereden bakıhrsa baküsın, para artışı, enflasyon artışı ile sonuçlanacak. Ve para basma- nın faturasını toplum ödeyecek. Döviztevdiat tıesaplan • ANK.\RA (UBA) - Döviz tevdiat hesaplan füze gibi tırmanıyor. Türk Lirası vadeb mevduat 62 trilyon hrada kabrken döviz tevdiat hesaplannın Türk Lirası karşılığı 93 trilyon 240 milyar braya ulaştı. Yılbaşından bu yana döviz tevdiat hesaplan 1 milyar 815 milyon dolar artarak 13 milyar 321 milyon dolara çıktı. Garanti'de atama • Ekonomi Servisi - Garanti Bankası'nın planlama ve bütçe nıüdürlüğü görevini yürüten Sema Yurdum, genel müdür yardımahğına atandı. 1980 yılından bu yana bankanınçeşitli birimlerinde görev yapan Sema Yurdum, 1957 doğumlu ve Boğaziçi Üniversitesi ldari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. İngihzce biliyor. Burçelîk halka açdıyor • Ekonomi Senisi- Üretimine 1968yılında başlayan 23 ortakb Burçehk, sermayesinin yüzde 15'ini halka açıyor. Ödenmiş sermayesi 4 milyar 50 milyon lira olan Burçehk'in bin lira nominal değerli her hisse senedinin fiyaü 5600 lira olacak. Burçelik'ın halka acıbşı 15 temmuzdan itibaren İmpexbank kanabyla gerçekleşecek. Dövizrezervi arüyor •ANKARA(ANKA)- Döviz piyasalannı bir anda saran sahte dolar olayı, Hazine'nin sağladığı baa dış borçlann yurda girmesi ve iç piyasada dolara olan talebin azalması Merkez Bankası'nın kasalannın yeniden dövizle dolmasına yol açü. Aylardan sonra ilk kez Merkez Bankası'nın döviz rezervi 4 milyar dolar duvannı aştı ve yine aylardan sonra ilk kez emisyondan fazla rezerv birikti. 19-26 haziran günkri arasındaki bir haftaük surede Merkez Bankası'nın döviz rezervi 547 milyon dolar birden artış gösterdi. 26 haziranda döviz rezervi 4 milyar 374 milyon dolan buldu. Sigorta Ekonomi Servisi - Başak ' - Sigorta ile imzalanan sözleşme ile Denizbank'ın tüm şubeleri Başak Sigorta acentesi olarak hizmet vermeye başladı. Denizbank Genel Müdürü Sait Köseoğlu, bu işbirliğinin her iki laraf acısından da yararlı olacağını belirtti. Başak Sigorta Genel Müdürü M uzaffer Bilgili de, Denizbank'ın sigortaalık konusundâki büyük potansiyelini değerlendıreceklerini söyledi. BANKALAR NE FAİZ VERİYOR? (Yüzde) Ziraat Iş Bankası | Emlakbank Akbank Yapı Kredi Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garanti Türkbank Sümerbank • Tütünbank Etıbank Imar Esbank Denizbank . Şekerbank Osmanlı TEB Egebank Finansbank Iktısat Dışbank Tarisbank Demirbank Koç Ame. Körfezbank Interbank Marmara Arap-Tûrk lmpexbank TYTBank Tekstilbank Citibank Tûrk-Sakura HJ «aMi n 58-60 57-60 60 57-60 57-60 57 60 60 54 60.5 50-61.5 57 57-59 51 60 59 59 55-58 59 59-60 56 59-61 58 58 56 54-57 49 43 60 57-59 55 60 59 57.5 45 3ayndeV n 69-71 68-70 71 68-70 68-70 69 71 72 65 71.5 72-73 69 71-73 69 71 72 72 66-68 71 70-71 69 68-70 70 71 66 66-68 57 58 73 71 68-71 72.5 70 67.5 51 $ 3.5 2.5 3 2.5 2.5 3 3 4 1.5 3.5 4 5 5 4.5 3.75 3.5 4.25 2.25 3 4 4.5 5 1.5 4.5 4.5 3 2.5 2.0 7 5 8 6 3.75 3.5 2.41 DM 6 5 6 5 5 5.5 6 7 4 6 6 7.5 6 8 6.25 5.5 6.25 5 7 7 9 9 4.5 7 7 7.5 7 4.5 9.5 6 9.5 7 8 6 7.64 6aynMi Tl 71-73 70-72 48 70-72 70-72 71 73 74 68 73.5 74-76 70 70-73 70 73 73 71 68-70 73 73-75 70 73-75 73 73 72 68-70 60 60 76 73 65^9 74.5 71 62.5 54 $ 4 3 4 3 3 3.5 4 45 2 4 4.5 5.5 5.5 5.5 4.75 4.5 4.47 3 4 5 4.75 5 1.5 5.25 5 3.25 2.5 2.5 8 5.5 9 7 4.5 3.5 2.47 DM 7 5 6.5 6 6 6 7 8 4.5 7.25 5.7 8 7 9.5 7 6.5 7.25 6 7.5 7.5 9.25 8 5 7.5 8 7.5 7 5.5 10.5 7 10.5 8 8.5 6.5 7.59 1 yrivaddl TL 73-75 71-74 74 71-74 71-74 76 75 80 69 76.5 80 80 74-77 81 78 80 77 71-74 77 76-77 71 76-79 79 77 73 67-70 61 60 80 78 66-73 77 74 57.5 61 $ 45 3.5 4.5 3.5 3.5 5 4.5 6 2.5 4.5 5.5 6 6 7 5.25 5.5 5.25 3.5 4 5.5 5- 5.5 2 6 5.5 4 2.5 3.0 9 6 10 9 5 4 — DM 7.5 6.5 7 6.5 6.5 7 8 9.5 5 7.5 9 10 8 11 7.5 7.5 8.25 6.5 7.5 8 95 8.75 5.5 8 9 7 7 6.0 11.5 7.5 11.5 10 9 6.5 — Sıralama, bankaların 1991 yılı toplam mevduatlarına göre yapılmıştr Faiz değişimleri ve dûzeltme içm faks no: 526 60 73-526 60 72 YATIRIM FONLARI KaUMMstsla* Iş Yatnm-1 Iş Yatınm-2 İş Yatınm-3 Iş Yaünm-4 İş Yatınm-5 İş \atnm-6 İnteffon-1 İnterfon-2 lnterton-3 İntBffon-4 İnterfon-5 iktisat Yat-1 iktisat Yat-2 İktisat Yat-3 İktisat Yat-4 iktisat Aölım Fon Garanti Yatınm-1 Garanti Yatınm-2 Garanti Yatnm-3 Garanti Yatınm-4 Garanti \atnm-5 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yaünm F. YKB Sektör F. YKB Hisse F. YKB Kamu F. YKB Likit F. YKBKarmaF. YKB Döviz F. YKB Kapital F. YKB Aktif F. Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hisse Vakıf Dünya Vakıf Fon-6 Dışbank Mavı Fon 137.983 56532 3a285 29.796 13890 26551 99.126 75.172 39.259 40523 11535 87.658 71.747 34.170 34552 21028 103.715 37.461 26.507 14306 11628 107501 36.043 25.298 91.205 74372 90.083 73449 64.953 71.055 32336 25.162 24539 74.159 182377 34.290 22.029 31.954 21.329 62.923 MERKEZ BANKASI • Emisyon (2 Temmuz) 27 073 • TL Interbank faizleri Gecelık " i 67 75 İşlem Hacmı 461 2 milyar • Bankalarda repo 'o 61-64 0.16 -0.23 0.16 0.14 0.43 0.20 0.14 0.09 ttO9 0.16 -138 0.15 ai5 0.15 ai5 0.15 -127 -0.07 0.13 ai3 0.13 0.14 0.15 0.16 0.15 0.15 -053 tt15 ai4 ai7 0.21 ai6 057 ai4 ai2 0.12 -060 0.24 0.13 -0.09 KrthaıM»* Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütûn Fon-1 Tütûn fon-2 Miisui Fon-1 Mitsuı Fon-2 Finans Fon-2 Fınans Fon-3 Fınans Fon-4 Fınans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 3 TEMMUZ 1992 •A Bafâ Da|.pk) 94.231 26589 70379 21.063 256525 30.120 41363 35.688 24.117 21479 40615 29.469 Ziraat Başak Fon 31.050 Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 F"amuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Töbank Fon Sümer Fon Denc Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demir Fon-1 Demir Fon-2 Tanş Fon-1 Tariş Fon-2 Ortak Fon Türkbank Fon Netfon Eti Fon TSKB Uzman F Akfon 28474 39B27 3Û075 40727 26.456 34.409 26.171 11852 32.115 21767 26865 27.786 32.903 25.113 10708 27304 26.431 13.230 28.051 11547 22.175 22.426 21052 21083 12.185 11.112 DÜNYA BORSALARI • Altının onsu: ABD Dolan: 346 50 dolar 0.09 -O05 015 014 013 0.13 0.16 016 -Û13 015 -029 -0.02 013 0.13 -013 0.04 001 -O07 014 015 -Û12 014 017 014 -O01 015 014 012 0.14 014 014 017 017 012 0.19 0.15 0.11 -2.03 0.16 1 5140 Alman Markı 124 60 Japon Yeni 1 9151 Sterlın Petrolün varili: 20 81 dolar MERKEZ BANKAS CINSI 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Belçika Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 Ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Steriin 1 S.Arabistan Riyalı IKURLARI 4TEMMU2 DÖVİZ ALIŞ 6901.17 4559.74 5141.38 647.24 221.48 1186.27 1673.87 1355.03 4046.42 72.19 1262.10 5096.88 601.67 55.39 5747.14 1163.68 13207.46 1840.31 SATIŞ 6915.00 4568.88 5151.68 648.54 221.92 1188.65 1677 22 1357.75 4054.53 72.33 1264.63 5107.09 602.88 55.50 5758.66 1166.01 13233.93 1844.00 :1992 EFEKTİF ALIŞ 6894.27 4555.18 5064.26 646.59 219.26 1174.41 1657.13 1353.67 4042.37 70.75 1249.48 5091.78 595.65 54.56 5660.93 1152.04 13194.25 1812.71 SATIŞ 6935.75 4582.59 5167.14 650.48 222.59 1192.22 1682.25 1361.82 4066.69 72.55 1268.42 5122.41 604.69 55.66 5775.94 1169.51 13273.63 1849.53 SERBEST DÖVİZ CINSI ABD Doları Alman Markı Isviçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flormı IngıhzSterlını S Arab.Rıyalı Avusturya Şılını 1001ta! Lıretr ALIŞ 6905 4565 5070 1353 4037 13225 1825 645 597 SATIŞ 6930 4660 5100 1365 4070 13300 1850 652 603 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABO DOLARI ALTIN CINSI AUŞ SATIŞ Cumhuriyet 510 000 51S 000 Resat 570 000 590 000 24 ayar altın 77 300 77 600 22ayarivezıK 59 400 76 000 15135 1.3423 10.6625 31.1600 5.8175 4.1229 5.0930 1.7055 95.60 5.4680 13540 1147.00 124.60 1.2008 5.9305 a7500 Steriin: 1 ECU: SDfl: SDR: Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şlllnl Belçika Frangı Danlmarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini İspanyol Pezetası İsveç Kronu jsvlçre Frangı İtalyan Lireti Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu S.Arabistan Riyall 1.9138 ABD Dolan 13525 ABD Dolan 1.4390 ABD Dolan 9950.70 Türk Lirası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle