13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 TEMMUZ1992 CUMARTESİ CUMHURIYET SAYFA HABERLER Keşffuçağı dûşta pilot ÖMÜ •SAPANCA(AA)- Kocaeli'deki ÇengizTopel Deniz Hava Üs Komutanlığı"na ait bir deniz karakol uçağı düştü, pilot üsteğmen öldü, saat 15.00 sıralannda Köseköy"deki Cengiz Topel Havalimanı'ndan kalkan "S-2-E" tipi deniz karakol uçağı, eğiüm uçuşu vaparken havalandıktan bir süre sonra Sapanca'run Kırkpınar mevkiindeki oto>ol ile demiryolu arasında kalan dağlık alana düştü. Eğitim amacıyla kullanılan keşif uçağının yakıt deposu, düştükten sonra âlev aldı. Çıkan yangın, Sapanca ve Izmit belediyelerine ait itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay sırasında ağır yaralanan Pilot Üsteğmen Serdar Erdal ölürken, Başcavuş Dursun Üstünbulut ağır yaralı olarak kaldınldıklan SSK Adapazan Hastanesi'nde ameîiyataalındı. Kazada hafıf yaralanan Pilot Kıdemli Yüzbaşı Muammer Akdeniz ile lCıdemli Üstçavuş Kâmil Sürer de Sakan a Devlet ' Hastanesi'ne kaldınldı. TRTde sestendirme krizi • Kûltür Servisi - TO-DER veSES-DER'eüye seslendirme sanatçılannın 1 temmuzda başlattıklan süresiz boykot sürüyor. Demek yöneticileri. yaptıklan toplantıda ortak istcklennı açıkladılar. TRT'nin elinde 15 günlük dizi vefilmstoku olduğu belirtilirken.özel televizyonlara seslendirme yapan özel şirketler günlük dizilcri yetiştirebilmek için amatörlere ücretsiz seslendirme kursu açtı. Öte yandan ıstısna akitlilerin işten çıkanldığı TRTden bu kez de TRT Haber Dairesi Başkanhğı'nda görev yapan 50 kişinin işine son verildi. Genel Müdür Kerim Aydın Erdem'inbukonuda başkanüğa yazılı emir gönderdiğj bildirildi. Diana Ross Efes'i sarstı • tZMİR (AA) - Ünlü Amerikalı şarkıcı Diana Ross, Efes Antik Tiyatro'da muhteşem bir konser verdi. 24 bin kişilik antik tiyatro tamamen doldu. Sanatçı, seyirciden gelen yoğun istek üzerine programmı yanm saat uzattı. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde konserler verecek olan Diana Ross, turnesine ülkemizden başladı. Efes Antik Tiyatro'yu tamamen dolduran izleyiciler, Ross'u çılgınca alkışladılar. Saat 21.30'da programma başlayan Diana Ross, zaman zaman izleyicilerin arasında program yaptı. DÜZELTME 22 Haziran 1992 tarihli gazeıemizde yer alan 1992 OYSsınavının İngilizce Dil Testi bölümünde 16.17. ve 51.sorulann yanıtlan (A kitapçığına göre) bir yanhşlık sonucu B-B ve E olarak yayınlanmıştır. Doğrusu I6-E, 17-Cve51-Dolacaktır. Düzeltir, özür dileriz. İstanbuTun en büyük projelerinden biri olan metronun yapımına ağustos aymda başlanacak Metroda ilıale tamam, sırayapımdaİstanbul Haber Servisi -İstanbul Büyükşehir Beledi- yesi'nin en büyük projelerinden biri olan metroyu ger- çekleştirecek fırmalar dün yapılan ihale sonucu belirlen- di. Buna göre Taksim-Şişli arasıntn yapımını 789 milyar 464 milyon liraya Garanti Koza- Enka-Doğuş Konsor- siyumu. Şişli-4. Levent arasındaki bölümü de 664 milyar liraya Tekfen gerçekleştirecek. Belediye Genel Sekreteri ve Encümen Başkanı Tuğrul Erkin, ihale sonuçlannı açıkladıktan sonra kazanan fir- malann temsilcileriyle görüşmelere başladı. Erkin, "Bazı bilgjlerin edinilmesi, baa düzelünelerin yapılması ihtiyacı doğduğu için seçimi kazanan fırma temsilcileriyle görüşmeleri sürdüreceğiz. Eğer bir anlaş- ma sağlanamazsa öteki firmalan davet edeceğiz." SHP Genel Merkezi devrede • Taksim-4. Levent arasında yapılması planlanan metronun ihalesi sonuçlandı. Anlaşma- ya göre metronun Taksim-Şişli arasını Garanti-Koza-Enka-Doğuş Konsorsiyumu, Şişli-4. Levent arasını da Tekfen grubu yapacak.Metroya ilk kazma ağustos aymda vurulacak. Tünel ve istasyon çalışmalan için 1.4 trilyon lira harcanacak olan metro, 7.2 kilometre uzunluğunda olacak ve 6 istasyondan oluşacak. Metroda aynca ahşveriş yerleri de buluna- cak. Metronun kazı çahşmalanna ağustos ayında başlana- cağı, tünel ve istasyon çalışmalannın 1.4 trilyon firaya malolacağı bildirildi. Toplam 7.2 kilometre uzunluğun- da yapılacak metroda 6 istasyonun yer alması öngörii- lürken bu istasyonlarda büyük çarşı ve ahşveriş merkez- leri bulunacak. Tünel kaa çalışmaianndan sonra 3-4 ay içinde gecile- cek mekanik ihaleye yabancı firmalann da katılacağı, ihalenin tümünün kredili olarak yapılacağYöğrenildi. dükkânlann durumu ise gündemdeki yerini koruyor. Bu- rada bulunan dükkânlann yıkılıp yıkılmayacağı konu- sunda hâlâ kesin bir karar alınamadığı öne sürüldü. Bu konunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan, Çarşıkapı-Sirkeci tramvay hattının yapt- mı da tamamlandı, bu hattın da önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor. Aksaray- Çarşıkapı arasında çalışan çağdaş tramvay böylece Sirkeci'ye kadar uzanmış olacak. Bu arada tramvay hattının Topkapı'ya kadar uzatılması için çahşmalara şimdiden başlandığı bildiriliyor. Çağdaş Trammvay ileride Kabataş'a kadar uzatılacak. İlgüıler, Istanbul'da toplu ulaşım ağjnı arttırmak için çalışmalann hızlandınldığmı, projeler bitttiğinde İstanbullunun bü-ğ pj ğ Metro projesi adım adım ilerlerken Taksim'de bulunan yük bir sorundan kurtulmuş olacağını söylediler. Belediyelerde anlasma umuduANKARA (AA) - SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, uyuş- mazlıkla sonuçlanan belediye toplu iş sözleşmesi görüşmele- rinde anlaşma umudu doğdu- ğunu söyledi.. Selvi. dün İsıanbul Büyükşe- hir Belediye Başkanı Nurettin Sözen. Ankara Büyükşehir Be- lediye Başkanı Murat Karayal- çın ve Altındağ Belediye Başka- nı Ali Rıza Koç ile görüştükten sonra SHP Genel Merkezı'nde Bcledıve-İş Genel Başkanı Fuat Alan ile bir araya gelerek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri konu- sunda bilgı aldı. Her iki tarafın da konuya iyi niyetle yaklaştığını ifade eden Selvi. sendika ve belediye yetki- lilerinin, görüşmelerin bir an önce grevsiz bitmesinden yana olduklannı bildirdi. Belediye başkanlannın grevin yasal bir hak, ancak yasadışı eylemlerin de yapılmasına karşı olduklan- nı anlattıklanru söyleyen Selvi, anlaşma sağlanması için beledı- yelerin bütün olanaklannı zor- ladıklannı belirtü. Karayalçın'ın sendika yetki- lilerinden öneri beklediğini de söyleyen Selvi. bir siyasi parli olarak yasal olarak ve fiilen ta- raf olmadıklannı da ifade ede- rek "Biz sadece olayın bir an önce sonuçlanması doğrultu- sunda tavsiyede bulunduk" dedi. Cevdet Selvi, üç büyük bele- diyede toplu iş sözleşmelerinin olumlu sonuçlanmasınm diğer belediyelerdeki görüşmelerin sonuçlanmasma imkân sağla- yacağını da belirtü. Görüşmeden sonra gazeteci- lerin sorulannı yanıtlayan An- kara Büyükşehir Belediye Baş- kanı Murat Karayalçın, top- lantıda göriişmeler hakkında Selvi'ye bilgi verdiklerini ve ekonomik durumlannı anlat- tıklannı söyledi. İstenilmesi halinde sendika yetkilileriyle görüşebileceğini de kaydeden Karayalçın. böyle bir gelişmeden memnun olaca- ğını söyledi. Görüşmelerin an- laşmayla sonuçlanmasını iste- dıklerini. ancak grevin de yasal bir hak olduğunu belirlen Ka- rayalçın, "Ama grev olursa da halkın etkilenmemesi için ge- rekli önlemleri alınz" diye ko- nuştu. istanbul Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Nurettin Sözen ise herhangi bir acıklamada bulun- mayarak Istanbul'a döndü. Halk sokağa döküldü IstanbuTda UFO heyecanı Haber Merkezi - İstanbul sema- lannda dün gece görülen beyaz bir ışık topu, vatandaşlara "uçan daire" heyecanı yaşattı. Yetkililerin bir yorum getire- medikleri beyaz ışık, bir saat kadar izlendikten sonra kay- boldu. Bulutlu bir gece yaşayan Is- tanbul'da saat 23.00 sıralannda gökyüzünde görülen beyaz ışık, Anadolu yakasının bir bölü- münde insanlan sokaklara döktü. Bostancı, Suadiye, Erenköy, Küçükbakkalköy ve çevresindeki vatandaşlann gökyüzünde izledikleri ışüc to- punun, açık gri renkte, dolu- naydan büyük, yuvariak oldu- ğu ve dar bir yörüngede sürekli döndüğü izlendi. AJi'nin. SporservısiIMü spor spikenM>Kocatepe. Beşiktaş, Feneıbahçe, Galatasaray, Tranzonspor ve MU Futbol takımımıztn unututmayan goNeriri anlatıyor. Arayın ve o unuhjlmaz anları yenkten yaşayın. AÜ'NİN SPOR SERVISİNI ARAYIN. 900.911.000 1 dalukası 5833 TL Bölgede devriye gezen bir po- lis ekip otosunun telsizinden, "Gökyüzünde uçan daire görü- yoruz" diye anons yapıldığı duyuldu. Bölgedeki vatandaş- lar, gazeteleri ve Meteroloji'yi telefon yağmuruna tutarak bil- gi almaya çalışülar. Atatürk Havalimanı'ndaki Meteoroloji Müdürlüğü'nün telefonlan da yoğun aramalar yüzünden uzun süre kilitlendi. Yaklaşık bir saat aynı bölge- de bir yörünge etrafında dönen "ışık topu"nun niteliği anlaşıla- madı. Meteoroloji'den bir yet- kili, bölgede iniş yapmak için yer arayan bir askeri helikopte- rin ışıklannın UFO şeklinde algılanmış olabileceğini savun- du. Bostana'daki bazı vatan- daşlar ise lunaparktan gökyü- züne doğrultulan birkaç pro- jektörün, heyecan yaratan ışığa neden olduğunu savundular. Baa vatandaşlar da bir değil, üç ayn ışığı gördûklerini söyle- dÛer. Atatürk Havalimaru yet- kilileri, cihazlarla böyle bir cismin varlığını saptayamadık- lannı belirttiler. Boğaziçi Üni- versitesi Kandilli Rasathanesi görevlileri de geceleri astorono- mi ile ilgjli rasat yapamadıklan- m ve konunun bilgileri dışında olduğunu söylediler. Bir yetkü- li. "Istanbul'da zaman zaman bu tür gözlemler bize aktanlı- yor. Daha çok az bulutla ya da sisli havalarda dolunayın neden olduğu geniş bir ışık halesi göz- leniyor. Vatandaşlar böyle du- rurnlarda da 'UFO gördük' diye heyecanlanıyorlar. Söz ko- nusu ışık kaynağının niteliği konusunda bilimsel bir sapta- mada bulunabilmek çok güç" dedi. Esrarengiz ışığın gözlendiği saatlerde gazetemizi telefonla arayan bazı vatandaşlar, göz- lemlerini şöyle aktardılar: Erhan Aksel (Bostancı): "Ne- redeyse bir tepsi büyüklüğünde ışık var. Saat 23.00'ten itibaren izlemeye başladık. Hava bulut- lu, o nedenle ışık çok net değil. Kırti beyaz renkte görünüyor. Sürekli bir yörüngede dönüp duruyor. Çok heyecanlandık. Uçan daire diyorlar." Aysel Doğnıer (İçerenköy): "Bir değil, üç ışık gördüm. Nakkaştepe'deki Andromeda Disco'dan geldiğini söylediler. Ama yerden gökyüzüne doğru tutulan bir projektör olsa izdü- şümü olur. Bu böyle değil. Şaş- kınhkla izliyoruz ama ne oldu- ğunu anlayamadık." HARRAN BELEDİYE BAŞKANI, MAHALLEYE 2 AYDIR SU VERMİYOR Şeyh Hayati Harranî mahallesinin gakinleri, gûkûnederini kuruv arak çeşmebaşında beklemekteler. Kîrve dövüldü,hayvan öldü • Şanlıurfa'nın Harran il- çesi Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un kir- vesi, Biniecir aşireti men- suplan tarafından dövül- dü. • Başkan, kirvenin hasta- ne masraflan çıkan diye Biniecirlerin yaşadığı ma- hallenin suyunu kesince. aşiretin geçim kaynağı olan hayvanlar telef oldu. MEHMET FARAÇ ŞANLIURFA — Harran ilçesi Belediye Başkanı Mahmut özyavuz'un, kir- vesini döven karsı aşiret ımensuplarının oturduğu mahalleye iki aydan bu ya- na "içme suyu ambargosu" uyguladığı öne sürulüyor. Mahalle muhtarının şikâyeti üzerine Şanlıurfa Valisi Zi- yaettin Akbulut Belediye Başkanı Mahmut özyavuz hakkında soruşturma açtı. Harran'm DYP'U Beledi- ye Başkanı Mahmut özya- vuz'un kirvesi Mehmet Yo'- rulmaz, iki ay önce Biniecir, aşiretinin yaşadığı Şeyh Ha- yati Harranî Mahallesi'nde, kimliği saptanamayan kişi- lerce dövüldü ve başından yaralandı. Olaya, adli ma- kamlar el koyarken Beledi- ye Başkanı Mahmut özya- vuz, hayvancıhkla geçinen Biniecir aşireti mensuplan- nın yaşadığı 500 nüfuslu Şeyh Hayati Harranî Ma- hallesi'nin suyunu kesti. Aşiret mensuplarının ce- zalandırılması ve kirvesi Mehmet Yorulmaz'ın teda- vi harcamalannı tahsil et- mek amacıyla mahallenin HARRAN'IN DVPU BAŞKANI Kır atıma bineyim Harran'ın ilk belediye başkanı.olmakla övünen Mahmut Özyavuz yörenin büyük aşiretjerinden Cumeyliler'in lideri. Kıratı makamaracı olarak kullanmasıyla tarunan Özyavuz, geçen yıl ANAP iktidanna büyük tepki göstererek "Belediyemin bir Türk bayrağı bile yok" açıklamasıyla kamuoyunda tartışmaya neden olmuş. DYPKderi Süleyman Demirel'in bayrağa muhtaç durumdaki belediyeye bir Türk bayrağı göndermesiyle sorun çözülmüştü. lOçocukbabası Özyavuz. 1989yerel seçimlerinde DYP'den Belediye Başkanı olmuştu. suyunu kesen Belediye Baş- kanı Mahmut özyavuz'un, yöredeki öteki büyük aşiret reislerinin aracılık etmesine karşuı su ambargosunu sür- dürdûğû beürtildi. İsrail bile Harran'daçok sayıda hay- vanın susuzluktan telef ol- masına yol açtığı bildirilen "su ambargosu" olayı, ma- halle muhtan Mahmut Bo- ğa'nın Şanlıurfa Valiliği'ne dilekçelerle başvurmasından sonra ortayaçıktı. Şeyh Hayati Harranî Ma- hallesi Muhtan Mahmut Bo- ğa'nın. durumu anlatan ve "Israil bile Filistinlileri su- suzluğa mahkûm etmedi. Be- lediye başkanı bizi susuz bı- rakarak öliirne mahkûm etmiştir" dediği dilekçesi üzerine harekete geçen vali- lik, olayı incelemeye aldı. Vali Ziyaettin Akbulut, "Eğer su kesme olayı, bir ki- şinin dövülmesinden kay- naklanıyorsa, bu bir cina- yettir" diyerek tepkisini dile getirdi. Vali Akbulut, şunlan söyledi: "Bu suyu Köy Hizmetle- ri'nden belediyenin ricası üzerine, geür ve gideri onla- rın olmak kaydıyla Harran Belediyesi'ne devrettik. Amacımız, insanlan, kuyu- ların pis suyunu içmekten kurtarmaktı. Ancak, beledi- ye başkanı, aşiret kavgasmda suyu kullanıyor. Muhtann birinci dilekçesini havale et- tiğimiz Köy Hizmetleri Mü- dürlüğü, belediye başkanını uyarmasmarağmen, bir ma- halleye su verilmiyor. Soruş- turma sürüyor. Başkanın sübjektif davrandığı sapta- nırsa, TCK'nın 240. madde- sigereği, önce il idare kurulu, sonra da adli makamJarda yargılanacak. Eğer olay bu şekildeyse, bu bircinayettir. Böyle tarihi bir beldede böy- le şeyounaz." Şebeke tahrip edildi Şeyh Hayati Harrani Ma- hallesi halkının, "Ağalığa özeniyor, bizleri kölesi yap- mak istiyor'' sözleriylesuçla- dıkları Belediye Başkanı Mahmut özyavuz, iddiaları reddetti. Şebekenin tahrip edilmesi nedeniyle mahalleye su akmadığını ileri süren Be- lediye Başkanı Mahmut öz- yavuz, şöyle dedi: "Kirvemin dövülmesi ne- deniyle suyu kestiğim iddia- lan doğru depdir. Şebekeyi karşı aşiret mensuplantahrip ettiği için oraya su akmıyor.'' Muhtar Mahmut Boğa başta olmak üzere Biniecir aşireti üyelerinin evlerine ka- çak su çektiklerini ve saat taktırmayıp su paralannı ödemediğini belirten Mah- mut özyavuz, "Bunlann ki- mi ANAP'h, kimi SHP'ü. Beni politik olarak yıprat- mak istiyorlar. Kirvemin te- davi masrafını değil, supara- smı istiyoruz'' diye konuştu. Kartal 26 günlük bebek kaçınldı İSTANBUL (AA) - Kartal Cevizli'de, kendini sağhk memu- ru olarak tarutan bir kadın, aşı yaptırmak bahanesiyle, annesiy- le birlikte hastaneye götürdüfü 26 günlük bebeği kaçırdı. Cevizli, Orhantepe Mahalle- si, Dere Sokak 73/1 numarah evde meydana gelen olayda, kendini sağhk memuru olarak tarutan 40-45 yaşlannda kısa sa- n saçü ve Türkçesi bozuk bir ka- dın, Gülsen Mert'e (21) çocuğu- nun aşıya ihtiyacı olduğunu söy- ledi. Oiay daha sonra şöyle gelişti: 'Gülsen Mert ve 26 günlük kı- zı Burcu ve Gülsen'in kaymva- üdesi Kıymet Mert'i aşı yapür- ma gerekçesiyle Kartal Devlet Hastanesi'ne götüren çocuk hır- sızı kadın, bu hastanede aşı ya- pılmadığmı söyleyerek, Zeynep Kamil Hastanesi'ne gitmeye ra- zı etti. Zeynep Kamil Hastanesi'ne gelindiğinde, burada vizite kâğı- dıyla aşı yapıldığını söyleyen Be- bek hırsızı, vizite kâğıdı alması için Gülsen Mert'i, Kadıköy Ver- gi Dairesi'nde çalışan kocası Ali Ekber Mert'in (32) yanına gön- derdi. Çocuk hırsızı daha son- ra, kayınvalide Kıymet Mert'in kucağında bulunan küçük Bur- cu'yu alarak hastaneye girdi ve oradan çıkmadı. Anne ve baba- mn hastaneye gelmesiyle, çocu- ğun kaçınldığı öğrenildi. Polis yetkilileri, Burcu'yu ka- çıran kadının bir süre önce Kar- ! tal Devlet Hastanesi Doğum Servisi'ne giderek, yurtdışında yaşadığını ve akrabasının do- ğum yaptığını söylediğini beürt- ti. Kadının doğum yapan akra- basının adresini bilmediği gerek- çesiyle yeni doğum yapan has- talann isirrvve ev adreslerini de aldığını bildiren polis yetkilile- ri, bu kişinin edindiği adresler- le Kartal, Topselvi, Soğanlık, Pendik ve Cevizli'deki 5 evi do- laştığmı kaydettiler. Polis, bebek hırsızı kadının bu adresleri, Yaşar Şanlıoğlu'na ait 34 THU 51 plakalı taksiyle dolaştiğuıı beurterek, taksi şofö- rünün de ifadesinin alındığıru vurguladılar. Başhekim ne diyor? AA muhabirinin sorulannı cevaplandıran Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Yayla, yeni doğum yapan hasta- ların adreslerini veren ve kimli- ği açıklanmayan hemşire hak- kında adli soruşturma açıldığı- m, hastane yönetiminin de ida- ri soruşturmaya başlayacağını belirtti. Olaym hemşirenin bilgisizliği ve tecrübesizliği yüzünden mey- dana geldiğini vurgulayan Dr. Yayla, 'Hastanemizde adres ver- mek yasakür. Buna rağmen böy- le bir olayın meydana gelmesi üzücüdür' diye konuştu. Surp Agop'un, Tekfen Holding'e yaptıracağı otel-ticaret merkezinin izni donduruldu Vakıilaı^laıı, Ermeııi vakftııa köstekANKARA (AA) - Başbakanlık Vakıflar Genel Mü- dürlüğü. Surp Agop Ermeni Vakfı"nın; Tekfen Hol- ding'e yap-işlet-devret modeliyle halen üzerinde Şan Sineması'nın bulunduğu arazide, otel ve ticaret merke- zi yaptırması için 1988 yılında verilen izni dondurdu. ruladı. Cevhun. Ermeni Vakffna ait arazinin tapusu- başvuruda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü de nun iptalinc ilişkin davadan ise haberdar olmadığını azınhklara bu tür izinlerin verilebilmesini düzenleyen belirtti. yasalarda boşluklar bulunduğu gerekçesiyle, Başba- Surp Aeop Ermeni Vakfı, Şan Sinemasf nın bulun- kanhk'tan ne yapılması gerektiğmi,, resmi yazı ile sor- duğu. kendilerine ait tapusu bulunan arazi üzerinde. d u Donemın Başbakam Turgut Ozal'ın bu konuda açtı. Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun. iznin donduruldu- ğunu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca söz konusu iznin \erilmesi olayına ilişkin tahkikat yapıldığını doğ- tırmak üzere 1988 yılında Tekfen Holding'le sözleşme Başbakanlık Müsteşan Ahmet Selçuk da söz konusu v a p t l ışlemın yapılmasında siyasi otontenın bir sakınca gor- mediğini genel müdürlüğe bildirdi. Bunun üzerine, Söz konusu sözleşmenin uygulanabilirliğinin sağla- Vakıflar Genel Müdürlüğü de Tekfen Holding'in 45 nabilmesi için, vakıf. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yıl sonra Ermeni Vakffna devretmek üzere söz konu- su araziye otel ve ticaret merkezi yapmasma izin verdi. Koalisyon hükümetinin göreve başlaması sonrasın- da, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Ermeni Vakfı'nın "ih- ya edildiği' iddialannı araştırmak üzere, söz konusu izin işlemi hakkında tahkikat başlattı. Kurulun, döne- min vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çicek, Başbakanlık Müsteşan (Halen Devlet Denetleme Ku- rulu Başkanı) Ahmet Selçuk ve Vakıflar Genel Müdü- rü Şener Macun ile birlikte söz konusu iznin verildiği tarihteki Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyelerinin ifadelerine başvurduğu bildirildi. Öte yandan. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlü- ğü. soruşturma tamamlanıncaya kadar. Ermeni Vakfının otel ve ticaret merkezi yaptırabilmesine ola- nak tanıyan izni dondurdu. Genel müdürlük aynca. Şan Sineması'nın da üze- rinde bulunduğu Surp Agop Ermeni Vakffna ait ara- zinin tapusunun iptali için de İstanbul mahkcnıclcrin- dcdavaaçtı. 1 Taksimetresiz tarife 1 İSTANBUL (tÜHA) - Taksi ile ulaşım yeni bir boyut kazandı. Şimdilik bir firma tarafından yü- rütülmekte olan uygulamaya göre taksi ücreti tak- simetreye göre değil, taksi durağmı işletenlerin be- lirlediği fiyata göre ödeniyor. İÜHA muhabirinin uygulamayı başlatan Deniz Taksi yetkilisinden aldığı bilgiye göre, bu hizmet yalnızca Bahçeuevler sakinlerine verüiyor. Bu semt- ten hareket eden taksi, müşteriden, katettiği mesa- feye göre, firma tarafından belirlenmiş olan ve 9 bin ile 2 yüz 60 bin lira arasında değişen bir ücret taiep ediyor. Firma özel bir gece tarifesi uygulamadığı gibi, gidiş-dönüşlerde de dönüş ücretinin yalnızca yarı- sını ahyor. Yanm saati aşmayan beklemeler için de bir bekleme ücreti söz konusu olmuyor. 1 Abonelere (1) yasak 1 ANKARA (UBA) - Telefon numaralannın ba- şındaki (1) numaralan tüm Türkiye'de kaldınhyor. PTT Genel Müdürlüğü, uzun zamandır cahşmala- rı yürütülen planlamaya göre, tüm Türkiye'de (1) ile başlayan telefon numaralarını boşaltmaya baş- ladıklarını açıkladı. Genel müdürlük, (1) ile başla- yan telefon numaralannın özel servislerde kullanı- lacağını ve abonelerin (1) ile başlayan telefon nu- maralannın tümüyle değiştirileceğini bildirdi. Ge- nel müdürlük, daha önce birçok merkezde bu pla- na göre değişikliklere gidildiğini hatırlatarak, bu- günden itibaren İzmit, Adapazan, Malatya, Kütah- ya ve Hatay illerine bağlı ve kod numaralannın ba- şında (1) rakamı bulunan 21 merkezin kod numa- ralarının değiştirildiğini bildirdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle