15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 TEMMUZ1992 CUMARTESİ 10 TELEVIZYON 07.58 Açdış-Çizgi Fdm: Temel Reis veOğlu 08.25 Çocuk Dizi: Y abancüar 15.10HerşeyeRağmen 15.40 Çizgi Film: Johnson ve Arkadaşları 15.50 TarihteBuHafta 08.55 TRT Çocuk Korolan ve Halk Oyunlan 16.05 Dizi Film: Hep Şanslı Ol 09.10 Çizgi Füm: Michel Vafflant 09.35 Çocuk Dizi: Barton Ailesi 10.00 Haberler 10.10 Çocuk Sinema 11.40NeşePınarı 12.40 Çocuk Dizi: Merihten Gelen Kız Deedee. uza>a dönmekte kararlıdır Gerek Dan.gerekse kasaba halkı öncelen uzaklaşmasını istemelenne rağmen sonra kalması ıçın baskı yapmaya başlarlar. Ancak Deedee'yı bir tek kışı vazgeçırebılecektır. Chuck, Deedee'ye aslında bu dünyaya ait oldujunu anlatır ve Deedee kalır. 13.05 Haberler 13.15 Dizi Film: Kurtarma 911 14.05 Beigesel: Midas'ın Tüsımı 15.00 Haberler 17.00 Gencliğin Dûnyası 173 5 Eğlence: Hafta Sonu 18.00 Haberler 18.10 Hafta Sonu 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Yanşma: Tombala 22.05 TV Filmi: Bedel (Aynntılı bilgi bu sayfada) 23.40 Haberler 23.45 YarımEhna 0035 Haberler 00.50 Dizi film: Suclular Araırnzda 01.40 Kapanış 09.58 Açıuş-Hanımlar Nasdsmız? ll.OOKameraSizde 11.45 Dizi Film: Kızkardeşler 1235 Çocuk Çizgi: Galaxy Rangerieri 13.00 Dizi Film: Altm Kardeşı Connor'un ölümü iizenne yenıden sılah talımıne başlayan Johnny katillenn peşıne düşer. Bu arada Bajtter Pyke'in elinden kurtulmak içın ona bir soygun planı yapar 13.30 MüzikSaati 18.35 Prensesin Böylesi 19.00 Haberler 19.15 Genç L'mutlanmız 19.40 Yaşayan Şiirimiz 20.07 Dizi Film: Zirvedeki Polisler 21.00 Bizim İnsanlanmız 2135 Bir Soüst 22.00 Gece Bülteni ve tngflizce Haberler 13.55 Dizi Film: Güzel ve Çirkin 22.40 FestivaMe Dfin Bugün Yann 14.45 Yanşma: Dûnya Sizindir 16.00 Beigesel: Omnis Cien Ces 16.30 Tatil Sineması: Boynuzsuz Boğa( Aynnulı bılgı bu sdyfadaı 18.00 Dünya Listelerinden 22.50 TV'de Sinema: Cehennem HaHtaşy Avnntılı hılgi bu savfada) 00.20 PopSaati 01.05 Kapanış 15.58 Açılış-VVİmbledonTenis Turnuvası 1730Telegûn 19.15 Arkası Yann: Paranın Gücü 20.00 Beigesel: Hayvanlann Yaşamı Hayvanlar alemınde tum canlılann, gıda. bannak, savaş ve savunma gereksinimleri için aralannda oluşturduklan. akıl almaz dayanışma ve iletişım yöntemlen. 20.50 Görüntü ve Müzik 21.00 Mini Dizi: Geri Dönme 22.05 Video Mûzik Türkiye 00.20 Kapanış 16.58 Açılış-Çizgi Film: Once Upon a Time Life 17.25 Dizi Film: Taşuı Esrarı 17.50 Dizi Film: Dance Academy 18.40 Müzik: Amerikan Folk 19.05 Dizi Film: Empty Nest • 19.30 Beigesel: FocusOn VVatercolors 20.00 Arkası Yann: Dueüing Scissors 20.55 Eğitim ve Müzik 21.20 Mûrikhol 22.20 Dizi Film: Chips 23.10 Beigesel: Miracle Planet 00.00 Kapanış 11.57Açılış-Haberler 18.15 Çocuk Yanşma: Bil Bul 12.15SusamSokağı 19.02 Haberler 12.45 AzGittikLzGittik 13.15 Genclerden Gencu'ğe 1335 Yerli Drama: Dudaktan Kalbe 14.30 BizdenSize 15.30 Haberler 15.45 Beigesel: Denizkrin Sesi 16.15 Yerli Drama: ınsanlık Hali 17.00 Haberler 17.20 Görüntü ve Müzik 17.30 Beigesel: Gecmişten Gelecege 18.00TarihteBu Hafta 19.20 Cumartesi Eğlencesi 20.20 TV'de Türk Sineması: Nefret (Aynnüü bılgı bu sayfada) 21.45 Bir Konu Bir Konuk: Almanya Mektubu 22.00 Haberler ve İngUizce-Almaııca Haberier 22.45 Yerli Drama: Bizimkiler 23.30 Bir Başka Gece 01.20 Willkommen In Der Turkei 0135 Kapaıuş 07.00 Çizgi Film: Martin The CobMer ^..07.25 Çizgi Film: Jana 07.40 Çizgi Film: Hugo The Hippo 08.15 Çizgi Film: Taş Devri 08.40 Çizgi Film: Tiny Toon Maceralan 09.05 Çizgi Film: Ninja Kaplumbagalar 09.30 Çizgi Film: Addams Ailesi 10.00 Magazin: Çügın Oyunlar 11.00 Magazin: Şov Dünyası 11.40 Youngstar Galaxy 12.10 Mûzik Programı: Star Dance 13.25 Magazin: Kayıp Ödfilü 13.50 Dizi: Ajan 12 14.15 Komedi Dizisi: Charles İs Başında 14.40 Dizi: Çügın Karakol 15.30 Sinema: Oto Yıkama (Aynntılı bilgi bu sayfada) 17.10 Dizi: Booker 18.00 Komedi Dizisi: Bir Ev Dolusu 18.30 Komedi Dizisi: Evimiz Hollywood'da 19.30 ınterStarHaber 20.00 Komedi Dizisi: Adım Adım 20.30 FestivalÖncesi 21.00 Çesme Festivalİ (Avnntılı hılgi hu savfada) 01.00 ınterStarHaber 01.10 Sinema: Oto Yıkama (Tekrar)<Aynntıh bılgıhusavfaria) 02.50 Magazin: Şov Dünyası 03.40 Magazin: Çügın Oyunlar 04.30 Dizi: Ajan 12 05.00 Magazin: Kayıp ödfilfi 05.40 Star Dance ^ 0 7 . 0 0 Yerli Küpler 10.00 Çizgi Film: Sfiper Gezgjnler 10.25 Çizgi Füm: Goldie Gold 10.50 Çizgi Film: Rfiya Taşı 11.15 Türk Sineması: Saülık Kadın (Aynntıb bılgı bu sayfada) 12.45 Komedi Dizisi: Amcamız 13.10 Spor Magazin: Şampiyonlann Dünyası 1335 Mûzik Magazin: Amerikan Müzikleri 1430TopTen 15.20 Sinema: Kardeşjmin Kansı (Aynntılı bilgi busayfada) 17.00 Çizgi Füm: Yogi Defıne Pesinde 17.30 Magazin: Sihirli Şovlar 18.00 Dizi: Tattinger Ailesi 19.00 Ana Haber Bülteni 19.20 Dizi: Keskin Kalemler 20.10 Türk Sineması: Karamaıun Koyunu (Aynntıb bilgi bu sayfada) 21.40 Eğlence: On'da Cumartesi 22.40 Sinema: Pansiyon Mimoza (Aynntılı bilgi bu sayfada) 00.20 Haber 00.30 Sinema: Kardeşimin KanSlfTekrarVA\ nntılı bilgi bu sayfada) 02.10 Amerikan Müzikleri 03.00 Şampiyonlann Dünyası 03.30 OlayYerinde 04.00 Sihirli Şovlar 04.30 Amcamız 05.00 Çizgi Film: Süper Gezginler 05.25 Çizgi Film: Goldie GoM 05.50 Çizgi Füm: Rfiya Taşı 06.15 Konser SH»W 18.30 Dizi: Sfiperboy 08.00 Çizgi Dizi: Kahraman Şerif 08.25 Çizgi Dizi: Yarış 08.50 Çizgi Klasik: Robin Hood 19.25 Dizi: Deli DolıırAvnnt.ı. hiiri 09.40 Dizi: Biyonik Kadın _' 19.00 Süperpop 19.55 Haber 10.30 Dizi: Hooperman 20.05 PlastipShow 11.00 Çocuk: Yalancı Cadı (Aynntılı bılgı bu sayfada) 12.30 Spor26-28 haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 1 Blacktop Açıkhava 3'e3 BasketbolTurnuvası fınallenmn ozeü ekrana gelecek. 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 20.45 Yanşma: Saklambaç 21.20 Sinema: Yeşil Bir Dünya (Aynnulı bilgi bu sayfada) 13.00 Dizi: Macera Peşinde 13.30 Dizi: Virginian 23.00 Mûzik: Türk Mfiziğinden Seçmeler 23.30 Haber 14.40 Dizi: SVVAT 23.35 PlastipSho* 15.30 Sinema: Kızlar Eğleniyor (Aynntıh bilgi bu sayfdda) 17.05 Pop Dûnyamızdan 23.40 TuttiFnıtti 0030 Sinema: Ateşle Oyun (Aynntılı bilgi bu savfada) Sıradan eğleııcelikleriıı güııü James Stevvart'lı western güldürüsü: Boynuzsuz Boğa, Kartal Tibet'ten Ty filmi: Bedel,düşündürücü güldürü: Oto Yıkama. Yalancı Cadı* (The Case of The Witch Who Wasn't)-Şehırli bir küçük kız mektup arkadaşının kırdaki evıne davet edilir. Burada kendini bir macera beklemektedir. Jean Beaudry itnzalı çocuklar için yakın tarihli bir macera filmi. Daha önce de aynı kanalda ekrana gelmişti. Marie-Stefanie Gaudry veK.esnamellyNeffrolalmışlar. 1990 yapımı, 92dakika. (Show TV, 11.00) Satılık Kadm* Apartman kapıcısının oğluyla aşk ilişkisine giren bir fahişenin öyküsü. Yeşilçam sinemasının en hızlı yönetmeni Aram Gülyüz'ün 1972'de oyun ve senaryo yazan Ahmet Üstel'den uyarladığı "Saülık Kadın", bizde de bıktınncaya dek işlenmiş "hayat kadını" dramını sergiliyor. Ahşılmış kahplar içinde gelişen yapımın kahramanlanndan kapıcı oğlunu, döneminjönlerinden Engm Çağlar. sevgilisini de 1983'te sevgilisi larafından 39 yaşında öldürülen Kıbnslı sanatçı Feri Cansel oynuyor. Yalçın Gülhan ve Yeşim Yükselen de fılmin oyunculan. (TeleOn,11.15) Kardeşimin Kansı* * (Mv BrothersWife)-Yıllardır rüyalannın kadınını arayan bir adamın başından geçen maceralar. Adı sanı duyulmadık komedi-macera filmi nde Mell Harris ve Poly Bergen rol almışlar. John Ritter imzalı bu yapım daha önce de ekrana gelmişti. 1989 yapımı, 100 dakika. f Tek On, 15.20) Oto Yıkama*• (Car Wash)- Los Angeles'ta bir araba yıkama istasyonunda çalışan insanlann hayatı. Michael Schultz'un yönettiği bu komedide ırk aynmı ve eşcinsellik gibi konulara da değiniliyor. Daha önce hem TRT hem de Starl ekranına gelmişti. Franklyn Ajaye, Sully Boyar, Richard BrestofF, GeorgeCarlin rol almışlardı. 1976 yapımı, 97 dakika. (interStar 15.30) Kızlar Eğleniyor • (Girls Just To Have Fun)-Bir katolik okulunda öğrenim gören genç kızlar, ülkenin en görkemü dans şovlanndan birini oluştururlar ve ûnlü bir yıldızm gösterisine katılmaya karar verirler. Okul görevlilerini ve ailelerini ikna etmek hiç de kolay olmaz. Daha önce Show TV'de günduz saatlerinde ekrana gelen bu neşeli gençlik filmini Alan James Stewarf Boynuzsuz Boğa'adlı western güMürüsünde başrol oynuyor. Metter imzalamış. BaşrollerdeSarah Jessica Parker, Lee Montgomery, Morgan Woodward, Jonathan Silverman rol almışlardı. 1985 yapımı, 87 dakika. (Show TV, 1530) Boynuzsuz Boğa* * (Rare Breed)-Ölen kocasının ürettiği boynuzsuz boğayı satışa çıkaran Martha, bir yandan da onun sağlıklı yavrulannı üretmeyi istemektedir. Western fılmlerinin ünlü oyunculannı kadrosuna alan bir komedi-western denemesi. Andrevv V. McLaglen yönetmiş, James Stevvart, Maureen O'Hara, Brian Keith gibi ünlüler rol almışlardı. Western sevenler için. 1966 yapımı, 97 dakika. (TV2,1630) Karamanın Koyunu* Rastlantılann itişıyle polıtika dünyasına girip burada namuslu kalmaya çalışan birgencin gülünç öyküsü. "Karamanın Koyunu", Yeşilçam'ın emektar yönetmenlerinden Yavuz Yahnkılıç'ın 1986'da senaryosunu da yazdığı politik güldürü örneklerinden biri. Ülkemizdeki polıtika anlayışının taşlamasını yapmaya çalışan, ancak yüzeysel kalan yapımda, güldürü sanatçısı İlyas Salman ilginç bir yerel politikacı tipi çiziyor. Ayşen Gruda, Neriman Köİcsal, Sevim Özün de uyumlu birer oyun çıkanyorlar.f Tek On, 20.10) Nefret •• Başanlı bir iş kadını olan Fatma (Fatma Girik) çapkın kocası (Metin Serezli) ile özgür yaşamı savunan kızı Hülya'dan (Hülya Avşar) kaynaklanan ailedeki kopukluk yüzünden yalnızbğını unutmak için satın aldığı bir şirketin sahibi Fikret'le (Bulut Aras) aşk ilişkisine girer. Annesinden nefret eden, dans ve esrar partilerine düşkün Hülya inat uğruna onun sevgilisini elinden alıp Fikret'i baştan çıkanr ve hamile kalır. Tüm dünyası kararan Fatma ile kızı arasında amansız bir çatışma başlar. Osman F. Seden'in senaryocu ve yönetmen olarak imzaladığı, Orhan Oğuz'un görüntülediği "Nefret", yer yer Seden sinemasının biçim ustalıklannı yansıtan melodram örneklerinin en başanlı olanlanndan biri. Tüm oyun gücünü ve yeteneğini ortaya koyan Fatma Girik, annesine duyduğu nefreti duyarlı biçimde dile getiren Hülya Avşar beklenenin üstünde düzeyli birer oyun çıkanyorlar. (TV5, 20.20) Yeşil Bir Dünya* Son zamanlarda yuftiumuzda da güncelleşip, etkinliğini duyumsatan, artık kamuoyunun da sahiplenmeye başladığı "yeşil çevre" sorunlan arasında gelişen temiz bir aşkın öyküsü. Genç yönetmenlerden Faruk Turgut'un 1990'daGülinTokat'ın senaryosundan uyarladığı "Yeşil Bir Dünya"nın kahramanlannı, podyumlardan sinemaya geçen eski manken Tolga Savaa ile seramik sanatçısı ve hafıf müzik şarkıası Ayşegül Aldinç paylaşıyorlar. Filmde 196O'lı yıllann yönetmeni Kemal İnci ile tiyatro kökenli Gül Vergon da var. Çevreye yönelik özgün bir çahşma. (ShowTV,21.20) Bedel** tstanbul'da hukuk öğrenimi gören bir genç, köyüne döndüğünde sevdiği kızı ağabeyinin kaçırdığını öğreninceçılgına döner. Küçük kardeşi ise aralannda kan davası bulunan karşıt ailenin erkeğine "bedel" olarak verilecektir. Çünkü kan davası yüzünden hapis yatan babası çıkar çıkmaz hasımlan tarafından öldürülmekten ancak kızını "bedel" karşıhğı verirse kurtulacaktır. TRT'nin kurum dışına yaptırdığı fılmlerden "Bedel"de kan davasının neden olduğu anlamsız bedel töresinin eleştirisi yapıhyor. Kartal Tibet'in 199 l'de yönetmenüğini yaptığı ve Hasan Erkek'le senaryosunu yazdığı filmde Yalçın Dümer ve Esra Akkaya başroleri paylaşıyorlar. Filmde Gökhan özkara, Güven Besioğlu, Beyhan Saran, Kazım Kartal, Gülsen Tunççekiç, Sibel İşcan. Osman Cavcı, Faruk Savun da oynuyor/ TV1,22.05) Pansiyon Mimoza* (Pension Mimoza)-Bir pansiyonda kalan insanlann birbirleriyle olan ilişkileri. Daha önce Starl'deekrana gelen kınntı halinde erotik sahnelerin de yer adıgı Fransız filmi bu kez Tele On ekranına geliyor. ( Tek On, 22.40) Cehennem Halkası* (The First Circle)-Komünizm karşıtı bir grup bilim adamı, KGB tarafından özellikle uluslararası ilişkilerde kullanılmak üzere bir aygıt yapmak için hapishanede bir araya getirilirler. Aleksander Ford imzalı fılmin başrol oyunculan Gunter Maizacker, Elzbeta Czyvvska ve Peter Stben. 1986 yapımı, 98 dakika. (TV2,22.50) Ateşle Oyıub (Thev Are Playing With Fire)-Çekici ve tecrübeli bir İngılizce öğretmenine ara sıra yardım eden bir genç. bir arkadaşına kanarak öğretmeninin parasını çalmaya kalkışır. Pornografık yanı oldukça kullanılan şiddet öğesinin de serpiştirildiği, düşünmeden izlenecek yapımlardan biri. Howard Avedis imzab film gösterime girdiği zaman oldukça başansız bulunmuştu. Sybil Danning, Andrevv Prine ve Eric Brown rol almışlar. 1984 yapımı, 96 dakika. (Show TV.00.30) Atilla Dorsay'ın yabancı, Turfaan Gürkan'ın yerli film değerlendirmeleri:* Sıradan, • * İzlenebilir, * * • Kaçırmayın, * • • • Başyapıt. ^ ^.ÇEŞMEMÜZİK YARIŞMASI 21.00 MegastarlariayarışTV Servisi- 7. Uluslararası Çeşme Müzik Yanşması bugün canlı olarak interStar'da ekrana gelecek. Türkiye'yi Ozan Orhon'un temsil edeceği yanşmaya 15 ülke katıhyor. Bu ülkeler ve parçalan seslendirecek sanatçılar şöyle sıralanıyor: Almanya: Matou, Polonya: Ryszard Rynkovvski, Fransa: Abyale, Malta: MoiraStafrace, îsveç: Angel. Romanya: Ança Turkaşiu. Finlandiya: Jay Day, İtalya: Guenda K., Belçiİca: Morgane. Lüksemburg: Phiüppe Danevoy, Yunanistan: Olıa Stefanidou, Litvanya: Ovidijus Vishniauska, Portekiz: Anabela, İngiltere: Johny O.,Türkiye:Ozan Orhon. SH»W T.V. KOMEDİ DİZİSİ: DELİ DOLU 19.25 Âçıkahn'lardan yenidra TV Servisi- Deli dotoru Peker (Peker Açıkalın) kansı Nilüfer (Nilüfer Açıkahn) üvey annesi (Ayla Algan) sekreteri Ahu (Ayla Baki) ve onun sevgilisi (Tuna Orhan) ile apartman kuryesi olan Osman (Osman Cavcı) deli dolu bir yaşam içindedirler. Nilüfer, aile fotoğraflanndan hangisini büyüteceğine karar veremediği için kriz gecinnekte, sekreter ise bahklara okuma yazma öğretmektedir. 13 bölümden oluşan 30'ar dakikahk dizide, Peker ailesinin tımarhaneyi andıran evinde ve bürosunda geçen gülünçlüolaylaranlaühyor. Her bölümde doktora gelen ilginç bir hastanın öyküsü var. Her hastayı ise ünlü bir sanatçı canlandınvor. UVDULAR RTLPLUS 07.0P Georgıe, Dia, 08.10 Pıff ve Herkül. 09.00 Çocuk Programlan, 10.45Red Kıt. 11.05 Peter Pan. 13J0 Michel Vaillant. 14.00 EMITUZ • Hollywood"da. Din. 15.45 Fomıula 1.16.00 Wimbledon. 16.00 RTL Aktüel. 19.15 Aıleler Yanşıyor. 19.45 RTL Aktüel. 21.15 Komedi Fılmı. 23.00 Film. 24.00 Tutti Frutti SAT1 07.00 tki Arkadaş. Dizi. 07^0 Kalpten Kalbe. 08.15QuarBeet. 12^0ŞansÇarkı. 13J0 Ekonomı Forumu, 14.00 Haberler. 14.35 Uzay Gemısı, 15-30 Ekonomı Programı. 16.05 Yedi Yılhk Uğursuzluk. 18.15 Gızü K amera Şakası. 18.45 Nokta. nokta, nokta. 19.45 Haberler. 20.20ŞansÇarkı.21.15Hesaplaşma, 1966 Ingiliz-Fransız Polisiye Filmi. 22.50 Haberler. 24.00 Kadınlar. 04.40 Yedi Yılhk Uğursuzluk. TV5 14.00 Haberler. 14.15 Honzon, 14J0 Dış Temsılcilikler. 14.25 Hotel. Dia, 15J0 -Arkadaşım Maupassant. 17.00 Haberler. 18.10 Radio. 18.40 Victor, 21.00Thalassa. Beigesel. 22J0 Arkadaşım Maupassant. 0OJO Haberler RJUUNO 0755Cennet 83Show.08^45Quarkın Dünyası. Beigesel. 09J0 Çocuk Programı, 11.25 Müzik. 1155 SantaMessa, R55Sözler ve Hayat. 14.00 Ay. Dizi, 14.30 Haberler, 14.40 Ay, Dızı. 15.15 Avrupa, ABD 19.00 Haberier. 2050 Magazin. 21.00 Haberler, 2135 Spor Haberlen. 21.40 Film. 01.00 Haberler. RAIOUE 08.00KüçükBüyükHikâyeler.09.30Müzik. 10.00 Dizi, 12.45 Rash Magazin, 14.30 Dızı. 15.45 Film, 20.45 Haberler. 00.35 Yaşam. Beigesel. 01.05 DSE, Felsefı Tanışma Programı. 01.10 Magazin. 02.00 Haberler. RADYO 07.00 Açılış. Program ve Haberler 07.05 Güne Basjarken 08.00 Sabah tçın Müzik. 09.00 HaberlerfTürkçe. tngilızce. Fransızca. Almanca) 09.15 Mınyatür Müzik 10.00 New-Age Dünyasından. 11.00 Şımdi Müzik Vaktidir. 12.00 HaberlenTürkçe, Ingüızce, Fransızca. Almanca). 12.15 Müzik Şöleni. 13.00 Müzik Bahçesinden 14.00 HaberleıfTürkçe. tngilızce. Fransızca, Almanca). 14.15 Müzik Mozaık 15.00 Yorumculanmız. lSJOArmonı. 16.00 Müzik Evrenı 17.00 Haberler. 17.15Görünüm. 17.20 Günbatımı. 18.00 Her Cumartesi. 19.00 Haberler 19.15 Görünüm. 19J0Müzikte Öykü. 20.00 Gramofon. 21.00Günümüzde Caz. 22.00 Haberler. 22.15 Görünüm. 22.20 Gecenin Sesi. 23.00 Müzıkte lz Bırakanlar. 24.00Gece ve Müzik. 00.55 Günûn Haberlennden özetler. 0058 Program ve Kapanış. ÇoOJKLARkjN T V 108.00Çizgi TemelReıs veOglu 08.25 Çizgi. Yabancüar 09.10 Çizgı:Michel Vaillant 09J5Çızgı: Barton Ailesi 10.10 Çocuk Sineması TV5l2.15Susam Sokağı S t a r l 07.00Çizgi Filmler. Martin The Cobbter. Jana. Hugo The Hıppo. Taş Dev n. Tiny Toon Maceralan. Nınja Kaplumbagalar. Adams Ailesi T e k OniO.OO Çizgi filmler: Süper Gezgmler. Goldie Gold, Rüya Taşı. S h o w T V 08.00Çızgı Filmler. Kahraman Şerif, Yanş. Robın Hood. 1030 Dizi. Bıyonık Kadın10J0 Dızı: Hooperman, 11.00Çocuk sineması: Yalancı Cadı Galeri • Atelye 232 64 26 • 230 21 87 17.20 Dizi: Cinayerler Şehri 02.00 Kapanış OJfc-" Cafe Fnlinl Bil«ll«ri II» %2C lndirim IstiklalCad No 209 Beyoğlu Atlas Pasajı Tel:251 22 45 Alı ÇefeDı Hakkı Anlı SaDr Bertıe' Aûıdın Dmc Cnat Bfîk FaftırAksC) Şuknye O.kmer Mnan Vanrıca Meıad Devnm Omer ^luç Ömer Kale? Yuksel «rslan TEM SANAT GALERÎSÎ Sergi 16 Haiiran -18 Temmuz 1992 Pazar Harıç 11 00-19 00 Valtaa» Cad Praf Or Ofur Efsck SoL *U2 Seyyıt BczdoOar Komel Zahıt B^yutuşjtyen AylaçKilı Hıseym Ertunç Fevz Karakoç AMjtkadır Ozîurt Salth Ccşkun Fuat Acaroötu Taiat ErJıl Yuks<HÛwı Mıltıat Şen SelmaGurOûj Gurtıan Yucel ıT GUERİSİ ILCINÇ ANTİKALAR SERCİSİ 8 TEMMUZ-B AİUSTOS'92 HOÜltOR BtT PAZMI NO MI22 FATHl Ttl:S24 ÎS 92 ÇAĞDAŞTÜRK ve AMERİKAN RESMİ Kıırtuluş Cad No 191 Kurtuiuş Tel240 47 83 • 241 18 61 VGaleri • Atölye 232 64 26B 230 21 87 focuklaria sanat ycu falışmaları resim / heykel / seramik / tiyatro 5-11 ve 12-17 yaş gruplan için 8 temmuz - 30 ağustos 1992'de başltyor. aynntılı bilgi için istasyon sanat evi ERENKÖY385 41 31-32 ASTA GRÖTING YERLEŞTIRME, IXSTALLATIO\' MESEN OTEL A k ç a k o c a Lokanta-Havuz-Plaj O.K.: 100.000.-Tİ. Rezervasyon: tstanbul: 265 29 68 Akçakoca: (9-4614) 1554 •Rumelihisan Han Restaurant kuruluşudur. 87 model 34 EES 59 Doğan ruhsatı kayboldu, hükümsüzdür. Nüfus kâğıdımı kaybettim, hükümsüzdür. AYTAÇ TOKER AYA SOFYA MUZESI ALI SAMI BOVAR SERGI SALONU 19 HAZİRAN 21 TEMMUZ 1492 MITHAT MrTHAT GIYIM SANAYI A Ş 'NIN KATKILARiYLA GERÇEKLEŞMIŞTIR DOSTUM MOZART Nadir Nadi 8. bası 10.000 Ura (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-4ı Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gdnderilmez.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle