13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4TEMMUZ1992CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA SPOR 15 Kadrosıuıu koruyup yerli-yabana transferlerle güçlenen San-Kırmiziii ekipte kimsenin yeri garanti değil G.Saray'da formagiymekçok zor•Alman teknik direktör Feld- kamp'la anlaşıp şampiyonluk he- defleyen G.Saray'da bu sezon ki- min oynayacağı belli değil. Savun- mayı, orta alanı ve forveti iç-dış transferlerle güçlendiren ekipte tüm futbolcular yeni teknik direktörün ideal onbirinde yer almak için mü- cadele edecek. Yeni transferler Götz, Hakan, Suat, Hüseyin, Boliç, Fahreddin kendilerine yer açmaya çalışacaklar. ARIFKIZILYALIN Galalasaray'da bu sezon 'forma' aslanın ağzında.. Hemen hemen sözleşmesi sona eren tûm futbolculan ile yeniden anlaşan ve iç-dış transferde de "önceden belirlediği' isimleri kadrosuna katan ve 'yabancı santr- for' arayışlannı sürdüren San-Kırmızılı ekipte bu dönem büyük bir forma savaşı ya- şanacak. Yeni teknik direktör Feldkamp'ın 'genç, koşan, pres yapan' isimkre önem ver- mesi, bu rekabete yeni bir hava getirirken takımın 'gurbetçileri', Uğur, Erdal, Mu- hammed ve Mustafa Yücedağ da *dil' avan- tajını kullanmak için sezon açılışıru bekliyor- lar Hayri'nin yeri garanti Galatasaray'da bu sezon sadece kaleci Hayrettin'in yeri garanti. Deneyimlifilebek- cısıru Bremen maçlannda izleyen Feldkamp, bu oyuncu için 'düşünmeme bile gerek yok' diyor. Bu oyuncunun yedekieri ise Nezihi ve genç kaleci Murat. Ancak Hayrettin dışında tüm futbofcular, 'forma' endişesi içinde. Sa- AT // UGUR (MUHAMMED)^ (FAHREDDI ŞEVKET) ERDAL TUGAV (OKAN)—(HAMZA)—] KOSECKİ (TANER) FORMA ASLANIN AĞZINDA - Kadrosuna Boliç, Hakan gibi iki yıldız katan Galatasarav'da L ğur >e Muhammct'in yerleri garanti değil. Sarı-Kırmızılı takunda forma giymek büyük mücadele gerektirecek. vunmasını Alman libero Götz ve ön anlaş- ma yapılan Kayserisporlu Hûseyin ile güç- lendiren Galatasaray'da defansı kimlerin oluşturacağı belli değil. Geçen yılın degişil- mez adamı K. Bülent stoper mevkii için en şansh isim. Aynca İsmail, Yusuf, Tayfun, Mert, yeni transfer Hüseyin ve Götz, forma giyebiİrnek için amansız bir mücadele vere- cekler. Galatasaray'ın orta alanında bu yıl forma giymek bir hayli güç. Yeni transferlerin çoğunun bu bölgede görev yapması, geçen yıldan kalan 'orta alan' savaşanı iyice kızıştıracak. 3-5-2 siste- mini uygulayacak Galatasaray'da.bu 5 for- ma için tam 12 aday var. Kiralıklar Iistesine konan Şevket, genç takımdan (A) takıma çıkıp Twente kulübünden teklif alan Okan, Kıalyıldız'dan transfer edilen Boliç, aynı ül- kenin RAD Belgrad ekıbinden 'göçmen' olarak kadroya alman Fahreddin Durak, Konyaspor'dan gelen Suat ve önceki yıllann değişilmez isimleri. Muhammed, Tugay, Mustafa Yücedağ, Uğur, Hamza ve bu yıl orta alandan forvete dönük oynayacağını açıklayan kaptan Erdal, 'Feldkamp'ın ka- fasındaki 'ideal 11'de yer bulabilmek için mücadele edecekler. Forvette de rekabet Henüz dış transferi kapamayan ve Yugoslav futbolcu Elvir Boliç'i, 'rmıhacir' statüsüne geçirip 3. yabancı peşinde koşan Galata- saray'da forvette 2 kişilik yer için 4 kişi mü- cadele edecek. Bursaspor'dan alman Milli takımın santrforu Hakan, yeniden anlaşma zemini sağlanan Koseckigeçen yıün 'sürpriz' ismi Arif ve alınması planlanan yabancı santrfor, 9 ve 10 numarah formayı giymeye çalışacaklar. Gözden çıkanlanlar Galatasaray'da kadro şişktnliği kuşkusuz fkı bu sezon teknik direktör Karl Heinz Feld- kamp'ın başını ağrıtacak. Yöneticilerle yap- lığı görüşmede kadrosunun 22'de sınırlandı- nlmasını isteyen 'Kalli'nin bu arzusu üzerine geçen yıl bekleneni veremeyen Taner. Şev- îcet, Tayfun gibi oyunculann kiralanması gündeme geldi. Taner ve Şevket'in Suat'ın bonservisine karşılık Konyaspor'a verileceği öğrenilirken, kadroda bulunan Nijeryalı fut- bolcu lorfa'nın başka bir takmıa satılması gündeme geldi. Ancak Bursaspor dışında hiç bir ekip Iorfa'yı istemiyor. Bursaspor da Nijeryalı futbolcu için Ga- latasaray'ın fıyat kırmasını bekliyor. Aynca önümüzdeki dönem forma giyememesi ha- linde Arif, Mert gibi oyunculann da kiralan- ması düşünülüyor. Ancak bu oyuncular için karan teknik direktör Feldkamp verecek. Genç Okan, yeni transferlerden Fahreddin ve Hüseyin'e ise şans tanınacak. Selçuk ise büyük olasılıkla bedelsiz olarak serbest bırakilacak. BAŞBAKAN DEMÎREL DE KATILDI Şampiyona görkemli balo Spor Servisi - Üst üste üç kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş. bu başansını görkemli bir ba- loyla kutladı. Beşiktaş Kulübü'nün. Çıra- ğan Palas Oteli'nde düzenle- nen 'şampiyonluk balosu'na Başbakan Süleyman Demirel dckatıldı. Çırağan Palas Oteli önünde, ha\aifişekgösterileriyle başla- >an balo. kokteylle devam ederken. Başbakan Süleyman Demirel. saat 22.40'ta baloya katılmak üzere İstanbul'a gel- di. Demirel. balo salonuna be- raberinde Devlet Bakanlan 4 büyük hak arıyor Spor Servisi - Dört büyük kulübün başkan ve yöneticile- ri, Spor-Toto Teşkilât Müdürü Abdullah TopaJoğlu ile dün ak- şam bir araya gelerek, gelecek sezon alacakları isim haklannı görüştüler. Gençlik ve Spor İl Müdürlü- ğü'nde yapılan toplantıdan sonra yapılan açıklamada, ba- zı ilke kararlanna varıldığı ve gerekli çalışmaların ardından, kulüplerüıin sorunlanna cevap verebilecek düzenlemelerin ya- pıimasının benimsendiği bildi- rüdi. Mehmeı Ali Yılmaz, Akın Gö- nen . Mehmat Batallı ve Dışiş- lcn Bakanı Hikmet Çetin ile birlikte alkışlar araSında girdi. Beşiktaş'ın "şampiyonluk balosu'na Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Doğan Güreş. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Fisunoğlu , 1. Ordu Komutanı Orgerteıal ismail Hakkı Karadayı, İstan- bul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Büvükşehır Belediye Başkanı Nuretlin Sözen. ilçe belediye başkanlan. kulüp başkanlan, Beşiktaşlı >öneticilerile futbol- culardan kaptan Rıza.Ulvi. Zckı ve B.Metin katıldı. L'nlü sanatçılar Hülya Av- şar.Sibel Egemen ve Gügör Bayrak. 'şampiyonluk ba- losu'na renk katarken, Çum- hurbaşkanı Turgut Özal, TBMM Başkanı Hüsamettin Cındoruk. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. Devlet Bakanlan Çavit Çağlar. Şenf Ercan ve Ömer Barutçu göderdikleri telgraf- larla Beşıktaş'ı kutladılar. Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Süleyman Seba, balo- nun açılışında yaptığı konuş- mada. üç kez üst üste şampi- vonluğa ulaşmanın gururunu yaşadıklannı belirterek, katı- İanlara teşekküretti. Blacktop Show TV'de Reebokm 26-28 ha/iran tarihlerı arasında Kadıköy Belediyesi'nin işbirliğiyle Tiirkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Blacktop 3 açık hava bas- ketbol turnuvası 160 takım ve yaklaşık 600 oyuncunun katılı- mı\la gerçekleşti. Üç gün bmunca süren turnmava büyük ilgi gösterildi. 10 bin kişjnin izlediği bu turnmanın 30 dakikalık ö/et görüntülcrini >e Amerikalı basketbolcuların yaptıkları yt\ göstcrilerini bugiuı saat 12.30'da Show TV vavımlıvor. Para yok, onay yok, karşılaşmalar iptal, sorumluluğu kimse üstlenmiyor Top, iki bakan arasındaSpor Servisi - Federasyonlann prog- ramındaki baa yanşmalann iptal edil- mesi spor kamuoyunda hem üzüntü hem tartışma konusu oldu. Izmir'de yapılması gereken 9-11 yaş gruplan Türkiye yüzme şampiyonasının iptali sporcular arasında üzüntü yaratırken minik yüzücülerin velileri de federasyo- nu suçladılar. Oysa federasyon, prog- rammdaki yanşmalan düzerüemek iste- mesine rağmen genel müdürlük gerekli onayı vermediği için yanşlar iptal edil- mişti. Diğer yandan basketbol genç yıldız- lar karşılaşmasının iptali de bir başka üzüntü kaynağıydı. Bu acada da diğer spor dallannda da tasarruf gerekçesi ile iptaller spor kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Birçok sporcunun velisi gerek fede- rasyona gerekse yazılı basına ilettikleri • Spordan So- rumlu Devlet Ba- kanı M.Ali Yılmaz: "Bazı karşılaşmalar iptal ediliyor. Sebebini bana değil Maliye Ba- kanı'na sorun.4 " • Maliye Ba- kanı Sümer Oral: "Tasar- ruf var, fakat spora değil. Ben sporcu- lann öde- neklerini ser- bestbıraktıfli. mesajlarla 'çocuklannızın iyi bir sporcu ediyoruz" deniüyor. olması için çalışıyoruz, ama bir yıllık çahşma ve özverinin karşüığırıda yapıia- Bakan Yılmaz: Bana sormayın mayan bir organizasyonla karşılaşıyo- ruz. Bu haksızlıkür. Federasyonu ve ge- Sporcu velilerinin istekleri ve federas- nel müdürlüğü protestoediyor, durumu yonlann şikayetlerini Spordan Sorumlu Bakan M.Ali Yılmaz'a iletmenizi rica Devlet Bakanı'na ileten ve bu konuda soru soran Cumhuriyet muhabirine Yılmaz. "Bana sormayın. Bu iş Maliye Bakanı'na aittir" derken ısrar üzerine ;u açıklamayı yaptı, "Ben spordan sorum- lu kişi olarak sporcurıun ve spor- unrculann ödeneklerini serbest bırakBm" dedi. Maliye Bakanı'nm böy- le konuşmasma rağmen genel müdürlü- ğün federasyonlann karşılaşmalan için onay vermemesi "fonlardan spora ak- ması gereken paranın Maliye Bakanbğı tarafından bloke edilmesi" şekHnde yo- rumlandı Scn durum gösteriyor ki ortada bir para sıkınüsı vardır ve bu nedenle de spor karşılaşmaJan teker teker iptal edilmektedir. Bu konuda sorumlu iki bakanırruz da topu birbirlerine atarak zaman kazanmak ve sorumluluktan kaçmak gibi bir düşünce içinde gözük- mektedir. BALKAN BtİYÜKLER SUTOPU ŞAMPÎYONASIBAŞLADI Sutopçular farkyediLEV ENT DİKMENER Balkan Büyükler Sutopu Şampiyonası'na kötü başla- dık. Ilk maçında Yunanis- tan'a 9-5 yenilen milli takım, şampiyonluk umudunu azalt-, tı. TSYD Levent Yüzme Ha- vuzu'nda başlayan turnuva- nın ilk maçında milli takımı- mız. Balkanların güçlü takı- mı Yunanistan ile karşı karşı- ya geldi. Yunanistan önünde maça iyi başlayan ve 1-0 da öne geçen milliler, daha sonra rakıp takımın ani ataklan karşısında etkisiz kaldılar. Ar- ka arkaya 4 gol birden yiyip karşılık veremeyen milliler da- ha sonra oyunun hâkimiyetini de yitirdiler. Son devrede yine canlanır gibi olan sutopu milli takımı- mız. sürpriz goller bulmasma karşın farklı yenilgıden kurtu- lamadı. Türkiye ve Yunanistan'ın >anı sıra Bulgaristan ve Ro- manya'nın da katıldığı şampi- >onanın açılış maçında ise Romanya. Bulgaristan'ı 8-2 -mağlup etti. Turnuvanın fa-_ vorisi Romanya. kolay goller bulurken. Bulgaristan genç oyunculardan kurulu kadro- suvla varlık gösteremedi. Balkan Büyükler Sutopu Şampivonasfnda maçlara bu- gün ve vann da devam edile- cek. Turnuvada bugün Yuna- nistan-Romanya. Türkiye- Bulgaristan karşı karşıya gele- cek. Sutopu milli takım antre- nörlerinden Arif Talay, Bul- garistan'ı yenecek güçte ol- duklannı belirtti. Talay. "Hedefimiz 3.'lük. Bulgaris- tan'ı yenersek bunu garantile- Balkan Büyükler Sutopu Şampiyonası'nda milli takımunız, kötü başladığı maçta Yunanistan'a rız"- diye konuştu. 9-5 \enildi. (Fotoğraf: LEVENT YÜCELMAN) WİMBLEDONTENİS TURMJVASI KortlardaMonica'nınsesiZAFER ARAPKİRLİ LONDRA - Başından beri hcrkcsin gerek maçlann kalitesi gerek hava durumu nedeniyle son derece memnun olduğu Wımbledon 92'ye son aşama- sımda nazar değdi. Dün sabah Wimbledon kortlanna koşanlar bekledikleri heyecan dolu er- kekler \an fınal maçlannın ye- rinc yağmurla karşılaştılar. Ancak perşembe günkü Seles- Navratilova maçının uzun yıl- lar herkesin anılannda mükem- mcl bir tenis ziyafeti olarak kalacak kalitede geçmesi cuma gününe yine de konuşacak çok malzeme bırakacak. BBC radyo ve TV'sinde maçı anlatan \e sonradan yorumla- van tüm uzmanla'r tam 9 kez NVimbledon şampiyonu olan Na\ratılo\a'\ı bu denli başarılı ve bu denli nefes kesen bir oyunda görmediklerinde birle- ^ıvorlardı. Navratilova-Seles yarı fınal karşılaşması mükem- mel ovununyanında ilginç sah- nelcri ve tartışmalan ile Yugos- lav ıcniiçı Selesin giderek artan dcreccdc rahatsız edici bağır- malanyla da hatırlanacak. Monica Seles. topa vurmadan öncc çıkardığı seslerle bu turnu- vada karşısındaki tüm rakiple- rını rahatsız etti ama en çok da kendisinden 2 kat daha yaşU olan Navratılova'nın sinirlerini bozdu. Oyun sırasında bırkaç kez hakeme dönerek kulağını gös- teren tecrübeli tenisçi hakemın u>.anlanna rağman bağırması- nı sürdürcn Seles ile zaman zaman da seyırcılere dönüp gü- lerek alav etti. Ama maçtan sonra kendisı de yenilmesinin ncdcni ûlarak hiç bir şekilde rakibınin çıkardığı sesleri gerek- V"c gösıermedı. Na\ratılova sa- dece " bağırsa da bağırmasa da O büyük tenisçi. daha iyiydi, kazandf" demekle yetendi. Bu yıl Seles ile tartışma gün- tlcminc gelen " Bağırma" ko- nıi!>u aslında kortlarda hiç de vabancı değil. Toplara vurur- kcn çıkanlan sesleri yıllar önce- sinde ünlü Amerikalı şampiyon Jimmv Connors ve hala kort- larda" Bendevanm"diyenMc Enrocilcduymaya başlamjştık. Hiç kimse de onlann bağırtısını sorıın etmemışti. Ancak spor otorıtelen bu konunun Seles ile birlikte bu denli yoğun şekilde gündeme gelmesiyle soruna bi- hnibcl açıklamalar getirmeye sov undular. Bir kısmı uzak do- ğu sporlannda. örneğin karete- dc vurmadan önce yapılan bağınşlara benzeterek güç kon- santrasvonu sağlanabildiğini . bunun da sporcu önemlı bir avantaj olduğunu savunuyor. Buna karşı görüştc olanlar ise bağırarak fızıkscl gücün artma- yacağını sadece psikolojık bir dcsıek söz konusu olduğunu savunuvorlar. Wimbledon Tenis Turnuva- sı'nın tek bayanlar finaü Yugos- lav tenisçi Monica Seles ile Al- man tenisçi Stefi Graf arasında bugün oynanıyor. Bugün fînal- de karşılaşacak iki raket geçen ay içinde Fransa Açık Tenis Turnuvası'nınfinalindede karşı karşıya geldiler. Çok çekişmeli geçen ve yaklaşık 3 saat süren mücadeleyi Seles kazandı. Bu maçın rövanşı olarak değerlen- dirilen karşılaşma bugün saat 16.00'dan itibaren televizyonun 3. kanalından naklen yayımla- nacak. Turnuvada dün tek erkekler yan final maçlan yağ- mur yüzünden ertelendi. Genç basketçiler fark attı • BLRSA (Cumhuriyet) - Balkan Gençler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Arnav utluk'u farklı yendi: 142-40. Önceki gün o> nanması gereken, ancak Arnav utluk takımının gclmemesi nedeniyle şampiyonaya klasman dışı dahıl olan Türkiye Ümit Milli Takımı ile karşılaşan genç milli takım, ArnavutJuk ckibinin dün gece Bursa'ya gclmesi üzerine maç dün 0) nadı. Şampivonaya klasman dışı katılan Türkiye C'mıt Milli Takımı da Arnavutluk'un gelmesi ü/erinc şampiyona dışı kaldı. Futbol Yasası yürûrlükte • Spor Servisi - Geçen günlerde TBMM'de kabul edilerek Cumhurbaşkaru Tbrgut özal tarafından önceki gün onaylanan yeni Türkiye Futbol Yasası Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yurürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesi üe birlikte Spordan Sorumlu Devlet Bakanı M.Ali Yılmaz, 6 ay içinde genel kurulu toplantıya çagıracak. Başkanlığa aday olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yönetim kademelerinde görevli olanlann, bu görevlerinden bir ay önce ayrılmalan şartı ftetirildi. Semih, buran ameliyatı oldu • Spor Servisi - Fenerbahçeli Semih, uzun süredir şikâyetçi olduğu solunum yollanndaki rahatsızlığını gidermek amacıyla dün burnundan ameliyat oldu. Semih'in burnundaki rahatsızlık Dr. Pakize 1. Tarzi Kliniği'nde, Prof. Dr. Demircan Akan ve Dr. Bilge Aydoğan tarafından, yaklaşık 1 saat süren başarılı bir operasyonla giderildi. Rota Mîkonos • ATİNA (Cumhuriyet) - "Bodrumlu Gönüllüler Derneği" tarafından düzenlenen "Ege'de Banş Maratonu" çerçevesinde, CenkSezgindenız motosikleti ile dün saat 09.00da Pireden Mikonos'a doğru hareket etti. Pire Lımanı'nda bir Yunanü 1/man yetkilisı, Türk Büyükelçiliği mensuplan ve Atina'daki Türk gazeıecilerinden oluşan bir grup tarafından uğurlanan Sezgin'in hava koşullannın 1) ı olması halinde4 saat, kötü olması halinde ise 8 saat sonra Mikonosadasına varması bekleniyor. Vücutçtılar iddiaiı gitti • Spor Servisi- VücutGeliştirme Milli Takımı. Ispanya'nın başkenti Madrid'de bugün başlayacak olan Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası'na katılmak için Ispanya'ya gitti. Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı MehmetKüçükler, vaptığı açıklamada şampiyonaya güçlü bir kadro ile gittiklerinı, erkeklerde ve bayanlarda birincilik mücadelesi vermeyi hedeflediklenni söyledi. Paşabahçeli Haran İTÜ'de • Spor Servisi - Paşabahçe'nin şubesini kapatmasıyla ortada kalan basketbolculardan Harun Erdenay, eski kulübü İTÜ . ile 800 milyon lira karşılığında anlaştı. Genç oyuncuyu Fenerbahçe ve Nasas da transfer etmek istiyordu. YanmcaUa ralli heyecanı • Spor Servisi - Yanmca Ralli Krosu bugün başhyor. Yarımca'da yapılacak yanşa Camel adına Ali Bacıoğlu Lancia Integraie aracıyla katılacak. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen yanşlar yarın sona erecek. Atttlı 74 milyon lira verdi • SporServisi- Bursaat yanşlannda altılı ganyan 'l 1-9.2-8-6-7 kombinesini büen 17 kişi 74 milyon 649 bin lira kazandı. TV'despor • Spor Servisi-TV 120.40 Günün spor haberlen. TV3 16.00 VVimbledon Tenis Turnuvası (Bayanlar Finali naklen), ShowTV 12.30 Spor (Blacktop Basketbol Turnuvası'ndan görüntüler.)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle