20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4TEMMUZ1992CUMARTESİ 14 GÜREŞ Genç Milli Takım dünya şarnpiyonu • Kolombiya'nın Kali kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'na katılan Genç Milli Serbest Gü- reş Takımı 1 altın, 5 gümüş, 1 de bronz madalya kazanırken takım halinde birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonada takımımıza tek altın madal- yayı 81 kiloda Osman Albayrak kazandırdı. yenen Osman Albayrak sıkletin- de dünya şampiyonu olarak al- tın madalya kazandı. 46 kilo fınalinde Beyhan Gür- filiz Kübah, 50 kiloda Harun Doğan Koreli, 58 kiloda Hayri Yiicel ABD'li, 74 kiloda Günay Köseoğlu ve 115 kiloda da Ra- mazan TopaJ Bulgar rakiplerine yenilerek dünya ikincisi oldular ve gümüş madalyada kaldılar. KALİ (AA) - Genç Milli Ser- best Güreş Takımı, Kolombiya 1 mn Kali kentinde yapılan Dün- ya Şampiyonası'nda takım ha- linde birinci oldu. Genç Milli Takım, Kali'de so- na eren şampiyonada 1 altın, 5 gümüş, 1 de bronz madalya ala- rak dünya şampiyonluğunu ka- zandı. Şampiyonada gençlerimız, 6 sıklette altın madalya için min- dere çıkarken, 81 kilo finalinde Bulgar Kassabov'u 6-5 sayı ile 88 kilo 3r4!Iük maçında ıse, tsveçli Mirkoy'u tuşla yenen Şa- ban Seçkin bronz madalyanın sahibi oldu. Kırkpınar'da meydan şenlendi KEMAL TEMİZOĞLU EDJRNE-Geleneksel tanhi Kırkpınar Yağiı Güreşlen dün düzenlenen açılış töreni iVc başladı. Sabah beledi>e önündc toplanan belediye başkanı ve Kırkpınar ağası ve çok sayıda davetli. Atatürk Mc>danı'ndaki törene kalıldı. Daha sonra Adalı Halıl'in mczan başında düzenlenen törenın ardından Sarayiçi'nde ılk lur güreşlen başladı. Çok sayıda vatandaş ve ba- sın mensubunun izlediğı \ağlı güreşler. bu yıl büyük sürpriz- lcre, sahne olacak. Üst üsle 2 \ıl Kırkpınar başpehlivanlığı- nı kazanan Karamürsclli Ahmet Taşçı, bu yıl da favori olarak gösteriliyor. Ancak Ta^çı'nın. Menemen'deki bir yağlı güreşte Küçük Orıa Bü- \ük Boy güreşçisi Alaplılı Zı- >a C'nlü'şc venilmesi, herke- sin kafasında soru ışaretleri sarattı. RASGELE RAIF ERTEM Görülmüş şey değil Gcçcn cuma Silivri'de. , Doğa fişek gösterisi vardı. Almanya-Danimarka kupa kavgası yapar- kcn. Yıldınmlar şarkı söyledi gezdi. Buluilar hıçkıra hıçkıra ağladı. Akşamdı. Güneş rakı burcuna gırmişti. Deni- zc karşı. Koyu mavi deniz, açık mavi gök. Tath lailı kesişiyörlar. Ufukta! Dalmışım... Sonsuz- luk... Huzur... Güneş battı batacak. Gün bitti bitecek. Kara buluilar yelkençıkardı. Yıldız poyrazdan. Hava birdcn karardı. Bir ışık dolaştı denızın üstünde. Gök gürledı. Şimşek, şımşeklerî.. Durmak bılmıyor. lşıklaryaklaşıyor,gürükü- lcr yaklaşıyor. Çoğalarak yaklaşıyor. Oysa rüz- gâr arkamdan esiyor. Uzaklaşması gerekme2 mi? Bu işte bir tcrslik var! Bir ışık yükseldi. Güneyden! Sanki denizin içinden fırladı. Büküldü, büküldü Tortop oldu. Dağıldı. Deniz yuttu. Bir esintı valadı. Lodos. Sağ yanım yıldız poyraz, Sol yanım lodos. Bir yanım kuzey, bir yanım güney. Karabulutlar ordusu. Sağımdan geliyor, so- lumdan geliyor. Memelerindcn şımşekler sağılı- yor. Ateş yağıyor. Vurduğu yerde patlıyor. Gümbür gümbür. Karanlıkla aydınhk birbirine kanşıyor. Kıyamet mi koptu ne? Deniz yanıyor. Başım dönüyor. Almanya- Danimarka, Avrupa Kupası'nı paylaşıyor. Ba- kamıyorum. Gözümü denizden ayıramıyorum. Donmuşum. Ellerimi koyacak yer bulamıyo- rum. Işıklar, gürültüler! Geliyorlari Üstüme üstü- me geliyorlar! Sanki tepemde buluşacaklar. Kımıldayamıyorum, kaçamıyorum. Ortalıİc birden ağardı. Deniz parladı. İğne at- san gözükecek. Doğa fışekleri patlıyor. Salkım saçak yanıyor. Bulutlar gümbür gümbür ötü- yor. Şimşeİcler ordusu dans ediyor. Bir şıldırtı oklu! Yağmur! Kısa sürdü. Yıkdı- nmlann yönü değişü. Kuzeyden güneye, güney- den kuzeye. Denizi yalayıp geçiyorlar. Sanki bulutlar birbirlerine füze atıyorlar. Görülmüş şey değil bu! Yoksa yıldızlar savaşı mı başladı? Banklarda yan yana sevgıliler... Oturmuş kazı kazan oynuyorlar... Rasgele... ProfesyoneUer ka turnuva- sı dün başladı. , , . . ler >e bayanlar maçlarında seurciler heyecanlı dakikalar yaşadı. Bir hafta sonra Kalamış marinada düzenlenecek uluslararası turnu\a>a katılmak için ilk sekize girmek zorunda olan ta- kımlar kıyasıya mücadele etti. Çok çekişmeli geçen maçları güzel ha>anın da etkısi>le kalaba- lık bir seyirci topluluğu izledi. Dün Alkent Hillside'da yapılan maçlarda alınan sonuclar şöyle :Erkekler-Barış/Hakan- Muhammet/Gökhan: 15-11, Kenan/Dün>a-Metehan/Gengizhan: 11-15, Mustafa/Cumali- Özkan/Lfuk: 8-15, Vefa/Serhat-Cem/Hakan: 15-2, Fazıl/Bülent- Metin/Pa> idar: 7-15, Cem/Münip-Nuray/Tunçhan: 6-15, Bülent/Tamer-Haldun/Selim: 6-15, Yalçın/Serdar-\lpaslan/Armando: 3-15, Bayanlar Nurcan/Sibal-Şöhretler 1: 15-0, Hami- >et/Arzu-Gülnur/Şe>da: 15-9, Evlem/Ebru-MeUna/SUva: 15-2, Ajla/Ayşen-Sibd/Esra: 15-7, Filiz/Ayşe-Fatma/Zİhra: 15-0, Avlin/Bahar-Hülya/Dilek: 15-0, .Çiğdem/Ayşegül-Derja/ Filiz: 6^15, Ebru/A>lin-Nurdan/Sibel: 3-15. (Fotoğraf: LEVENT YUCELMAN) GAYRÎ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI BEYOĞLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞİJ'NDEN DOSYA NO: 1990/198 Tal. Aşağıda cins, tniktar, vasıf ve mahiyeti ve kıyınetleri yazıh taşın- mazlar açık artırma ile satılacaktır. TAPU KAYITLARI: A- Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nin Sefer Bostan Sokağı'nda kain 324 ada 8 parsel sayılı kargir apartrnamn tamamı, B- Aynı mahalle ve aynı ada 9 parselde kain 136 m1 mesahalı kar- gir apartmanın tamamı, C- Aynı mahalle aynı sokakta ve 317 ada 64.parselde kain 87 mJ mesahalı kargir evin tamamıdır. tMAR DURUMLARI: A- 19.11.1985 tarihli otopark yönetmeliğine tabi oldugu, Amtlar Yüksek Kunılu kararı gereğince herhangi bir inşai faaliyet sırasında kuruldan görüş alınacağı, krokisinde taralı alanda bitişik inşaat ni- zamında 12.50 m. yüksekliğinde inşaat yapmaya mttsait imar duru- mu olduğu, B- Mevcut bina koruma kurulunun 22.4.1988 tarih ve 472 sayıh karanna göre II-A-2 grup özel karar alınmadan imar uygulaması ya- püamayacağı, 12.50 m. yüksekliğinde inşaat yapmaya müsait imar durumu olduğu (bitişik nizamında), C) 19.11.1985 tasdık tarihli otopark yönetmeligine tabi olduğu, ku- rul karanna göre herhangi bir inşai faaliyet sırasında kuruldan gö- rüş alınacağı, kuruldan ahnacak karar doğnıltusunda imar yönetme- liginin 8.01 maddesine tabi olduğu, krokisinde taralı alanda bitişik inşaat nizamında 12.50 m. yüksekliğinde inşaat yapmaya müsait imar durumlan olduğu büdinlmiştir. HALİHAZIR DURUMLARI VE NİTELİKLERİ: A- 324 Ada 8 Parsel'in tamamında 6 katlı kargir yapı mevcuttur. Bodrum, zemin, 3 nonnal ve çatı katı mevcuttur. lskân edilemez du- rumda bakımsızdır. Giriş kapısı demir konstrüksiyon, çaüsı ahşap oturtma üzeri kiremitle kaplıdır. Dış cephesi sıvasız tuğla kaplıdır. Kapı ve pencere doğramalan ahşaptır. Elcktrik ve su tesisatı iptal edil- miş,- iç kapı ve pencere doğramalan ahşaptır. B- 324 ada, 9 parselin tamamında 5 katlı kargir bina mevcuttur. Zemin ve 4 nonnal katlıdır, halen harap ve bakımsızdır. tskân edile- mez durumdadır. Dış kapısı demir konstrüksiyon pencere camlan kınk olup odalann zemin döşemeleri >er yer harap olmuştur. Çatısı ah- şap oturtma üzeri kiremit kaplıdır. Elektrik ve su tesisatı iptal edil- miştir. C- 317 ada 64 parselin tamamında 6 katlı kargir bina mevcuttur. Bina bodrum, zemin ve dört nonnal katlıdır, harap şekilde bakım- sızdır. Binanın pencere camlan kınlmış ve iskân edilemez durumda- dır. Dış kapısı demir konstrüksiyondur. Pencere kasalan ahşaptır. Binanın çatısı ahşap oturtma olup üzeri kiremit kaplıdır. Elektrik ve su tesisatı iptal edilmiştir. KIYMETLERİ: A- 324 Ada 8 ParseTe 250.000.000.-TL. (lkiyuzellimilyon) B- 324 Ada 9 Parsel'e 246.000.000.-TL. (tkiyüzkırkalumilyon) C- 317 Ad« 64 Parsel'e 152.OO0.0O0.-TL. (Yüzelliikimilyon) Beyoğlu lcra Tetkik Mercii Hakimliği'nin 24.9.1990 tarih ve 1990/388-763 sayılı karan ile belirlenmiştir. Satış şartlan: A- 324 Ada 8 Parsel'in 1. açık artırması 18/8/1992 günü saat 13.30'dan 13.50'ye kadar, B- 324 Ada, 9 Parsel'in 1. açık artırması 18/8/1992 günü saat 14.10'dan 14.30'a kadar, C- 317 Ada 64 Parsel'in 1. açık arurması 18/8/1992 günü saat 14.50'den 15.10'a kadar Beyoğlu 1. tcra Müdürlüğü'nde yapılacak- tır. 1- Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin *75'i ve rüçhanh ala- cakUUr varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok ar- tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 28/8/1992 günü aynı yer ve aynı saatlerde ayn ayn ikmci açık artırmaya çıkanlacaklardır. Bu ar- tırmada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış masraflannı geç- mesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıvmetin %20'si ni- spetinde (her parsel için ayn ayn olmak üzere) pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermcleri lazım- dır. Satış peşin para iledir. Alıa istediğinde 20 günü gtçmemek üze- re mehil verilebilir. thale pulu, tapu harç ve masraflan ve KDV alı- aya aittir. Aynından doğan birikmiş vergi borçlan satış bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgiUlerin (ilgililer tabirine irti- fak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayri menkul üzerindeki haklan- nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak- lardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmczse l.l.K.'nun 133. maddesi gereğince ihale fesh edilir. Iki ihale arasın- iaki farktan ve %30 faizden alıcı ve kefilleri mesul rutulacak, hiçbir biıkme haçet kaJmadan kendilerinden tahsil edilecektir. ' Şanname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede ^y olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gön- derilebfir , 6- Sauş» iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını ka- bulrtmi?sa.oİB^'ütlan, baskaca bilgi almak isteyenlerin 1990/198 W- limat spyıüı dotyi. numarası ile Müdurlüğümüze başvurmalan ilan oiu- Jk'&ÜSSl Çocuğunuz I uyuşturucu I ve sız Çocujjunuzun uyuşturtKU kuüonıp kuHonmodığını M.0 BMOMETRE'den kolayca öğrenebilirsiniz. Paniğe kopıboyın ve hemen 900 900 577 nolu numarrjyı çevirin. Onu bu dışkanlıktan korumak ve kurtarmak için ne yapmona gerektiğini öğrenin. BAROMETRE'nin bu hizmetinden mutlaka yararlanın! ALO TürViye-iMn \m ytrindta dakikası S833 TL İ F M C ANMA Hocamız Prof. Dr. İDRİS KÜÇÜKOMER i ölümünün 5. yılında anıyoaız Mezarı başında Cemıyet Lokalınde 5 7 1992 Saat 15 00 6 7 1992 (Buyukada Iskelesınöe buluşulacaktır ) Saat 18 3 0 I.U. İKTİSAT FAKLLTESİ MEZLNLARI CEMh tTl GENEL MERKEZt Prof. Dr. Anwar Shaİkh N»w Yock N M Schod (oc Socıal Rw«arch Unıvaruty GÜNÜMÜZDE DÜNYADA VE ABD'de İKTİSADİ KRİZ 5 Temmuz 1992 Saat: 18.00 Yer: Cemiyet Lokali I.Û. İKTİSAT FAKCLTESİ MEZLNLARI CEM1YETİ GENEL MERKEZİ Cumhuriyet Cd. 27/6 Taksim/İST. İLAN KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN Borçlu MESLJT CANKAR'm Konkordato mehli talebi lskende- run tcra Tetkik Mercii Hakimliği'nin 8.6.1992 tarih ve 1992/268 - 1992/215 sayılı karan ile kabul edilerek borçluya iki ayhk mehil ye- rilmiş ve Konkordato Komiseri olkrak tayin edilmiş bulunmaktayım. Borçludan alacaklı bulunanlann bu ilanın yayını tarihinden baş- lamak üzere 20 günlük süre içerisinde alacaklanm, belgeleri ile bir- likte aşağıda gösterilen adresime müracaatla kayıt ettirmelerini; Bu süre içinde gerekli kayıt işlemlerini yaptırmayan alacaklıların bilançoda kayıth olmadıkça konkordato müzakeresine kabul edilme- yecekleri; Konkordato teklifmin müzakeresi için 31.07.1992 günü saat 14.00'te Iskendenın Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda alacakblar top- lantısı yapılacağmdan alacaklıların hazır bulunmalan; Alacaklılar toplantısmdan önceki 10 gün içerisinde alacakhlann konkordato ile ilgili belgeleri ınceleyebilecekleri, lcra Iflas Yasası'nın 292. maddesi gereğince İLAN OLUNUR. KONKORDATO KOMİSERİ AVUKAT AYHAN ÇAL1Ş Ziya Gökalp Cad. Tuga> tşh. Kat: 1 Iskenderun Basın: 48624 İLAN T.C. İSTANBUL ÜÇÜNCÜ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ EsasNo: 1991/231 Karar No: 1991/745 213 V.U.K. 360/1 maddesine muhalefet suçundansanık Şahabet- tin ile Hediye'den olma l%0 doğumlu ATA CEYLAN hakkında Mah- kememize tstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın 15.2.1991 tarih 1991/3831 esas sayılı iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu da- vasının yapılan açık duruşması sonunda verilen karar gereği: GERECtDÜŞÜNÜLDÜ: 213 V.U.K. 360/1-647 sayıh yasanın 4-6. maddeleri gereğince bir ay müddetle hapis, hapis paraya çevrilerek 3.375.000 lira ağır para cezasıyla cezalandınlmasına, Bir ay müddetle meslek, sanat ve tica- retten mahnuniyetine, verilen cezalann ertelenmesine, 17.000 lira mah- keme masrafı ile sonradan tahsil edilmek üzere ilan masrafının sanıktan alınmasına karar verilmiştir. 13.3.1992 Basın: 31243 İLAN T.C. SARIYER SULH HÛkuK MAHKEMESİ Sayı: 1992/357 Mahkememizin 1992/357 esas, 1992/517 karar sayılı ılamı ile Si- nop, Boyabat, Akyöruk köyü, cilt 013/02, <ayfa 4, kütuk 27'de nü- fusa kayıth Yaşar ile Fadime'den olma 3.10.1973 doğumlu YUKSEL DEVECl'ye Kuçükarmutlu, Gül Sk. No: 33'te oturan GAZİ DEVE- Cl'nin vasi tayinine karar verilmiştir. Hüküm özeti yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 76S9 MALİYE \E GÜMRÜK BAKANLlCl MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMaLIĞI GİRİŞ SINAVI Maliye ve Gümrük Bakanbğı Teftiş Kunılu Başkanhğt'nca 1 Eylül 1992 salı günü başlamak üzere Ankara ve Istanbul'da Maliye Müfettiş Yar- dımalığı Gıriş Sınavı > apılacaktır I- S1NAVA KATILABİLME ŞARTLARI 1. Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde yaah niteliklen taşımak. 2-1.1.1992 tanhınde 30 yaşını doldurmamış. olmak, 3 Ünıversıtelenn Ikıısat. Mabje. lşletme veya Kamu Yönetimi konu- lannda en az 4 yıllık eğıtım veren Siyasal Bılgıler. Hukuk. Iktisat, İşletme. Iktisadi \e ldari Bibmler fakültelen vb gıbı dallanndan ya da aynı konu- larda eğıtım yapıp bu fakültelere denkliğı Yüksek öğrenim Kurumu'nca kabul edilmiş yeıii ve yabaneı yüksek öğrenım kurumlannın birinden en az lisans diploması almış olmak 4 Sağlık durumu Türkıye'nın her yennde göreve yapmaya, her türlü ıklım ve volculuk koşullanna ve her türlü taşıt araçlanjla yolculuk yap- mava elvenşlı olmak. 5. Askerhğini yapmış veya erteletnuş olmak. 6. Maliye Müfetüşlığı karakter ve nıtelıklenni taşımak. 7 Daha önce bir defadan fazla Maliye Müfettiş Yardımcılığı Gınş Sı- navı'na katılmamış olmak. II-SINAVKONULAR1: Yaalı sınavlar. Matematik, tktısat. Muhasebe, Maliye, Hukuk ve Ya- bancı Dil (İngılizce, Fransızca. Almanca ve ttalyanca dillerinden biri) olmak üzere 6 grupta yapüacakur. Yazılı sınavı kazananlar a> nca. Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak- tır Istekliler smavlarla ilgili aynntılı bilgi içeren broşür ve müracaal form- lannı Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kunılu BaşkanlığYndan ve Ankara. Istanbul ve lzmır'dekı Mahye Müfettışlıkterinden temin edebi- lirler. HI-SON BAŞVURU TARİHİ: S.na\lara kutılabilmek ıçın ısteklilenn gereklı belgelerle bırlıkteen geç 21 Ağustos 1992 günü mesai saatı bıtımme kadar Mahye ve Gümrük Ba- kanlığı Teftiş Kunılu Başkanlığı'na bızzat veya bu tarihte Teftiş Kunılu Başkanhğı'na ulaşacak şekilde posta ile başvurmalan gerekmektedir Postada vakı gecıkmeler nedenıyle bu tarihten sonra Teftiş Kunılu Baş- kanlığına ulaşan müracaatlar dıkkate ahnnuşacaktır İlan olunur. Basın: 31094 İLAN T.C. ŞİŞLİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ 1991/989 Davacı Davit Arditi tarafından davah Erdoğan Eldemir aleyhine mahkememize açılan tespit davasının verilen ara karan gereğince; Kuştepe, Bira lşçi Evleri Gelincik Sok. No: 10, Şişli adresinde ika- met ettiği bildirılen davah Erdoğan Eldemir tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığından ve zabıtaca yapılan tahkikatta da ad- resi tespit edilemediğinden duruşma gunu olan 17.9.1992 gunu saat O9.3O'da mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinızi bir vekıl- le temsit ettirmeniz, aksı takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapı- lıp bitirileceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26.5.1992 Basın: 7666 AT YARIŞLARI FİKRET DAĞUOĞLU 1. KOŞU: F: Seheryeü (15, P: Bucagüzeli (5), PP: Nazmiş (12), S: BenHkız (4). 2. KOŞU: F: Güldeste (5), P: Gözükara (4), PP: Tümerbey (1), S: Demeter (9). 3. KOŞU: F: Son Amour (4), P: Yazgı (6), PP: Bakuy (5), S: Can 1(9). 4. KOŞU: F: The Best (6), P: Hanbaba (3), PP: Bimba Star (1), S: lmagination (4). 5. KOŞU: F: Maestro (4), P: Victot Rose (11), PP: Uçan (2), S: Golden Flower (1). 6. KOŞU: F: Mertkan (3), P: Çelikoğlu (15), PP: Hayırhoğlu (2), PP: Begüş (8), S: tlkgan (19). 7. KOŞU: F: Sarar (7), P: Sülo (9), PP: Akgûn (1), S: Gülipck (10). Mertkan favori îstanbul'da hava buluthı, sağanak yağış bekleniyor. Pist ıslak. Bugunku yanşlara ilişkin önerilerimiz şöyle: GÖZÜKARA: Kazandığı iki koşudan sonra fortn durumunu koruyor. Kazanma şansı çok yüksektir. GÜLDESTE: Son koşulannı ölçü almıyoruz. Tabela şansı vardır. SON AMOUR: İdmanlarında diri görünüyor. YAZGI: Son yarışlarında düzeldiğini kanıtladı. Favori Son Amour'un hatasını kollayacaktır. THE BEST: Uzun süredir hazırlıklannı sürdürüyor. İlk şansa sahiptir. HANBABA: Süratli temposuyla birinciliğe uzanabilir. MAESTRO 1: Son koşusu çok kötü. Daha sonra yaptığı galop dikkatimizi çekti. Tabela şansı vardır. VİCTOT ROSE: Son günlerde iyi bir form tuttu. Kuponlarda bulunmasında fayda vardır. MERTKAN: Son koşusunda daha güçlü rakiplerle mücadele etti ve üçüncü oldu. Burada şansı fazladır. ÇELtKOĞLU: Sevdiği mesafede koşuyor. Tabelanın üst sıralan için mücadele verecek. SARAR: tdman durumu iyi. tlk şansa sahiptir. EMİROGLU: İdmanlarında başanlı oluyor. Bunu yarışa yansıtabilirse kazanabilir. SÜLO: Son koşusunu yinelerse tabela yapabilir. Kemal Akyer'in görüşleri 1. AYAK: İyi bir form tutan Gözükara'yı başta tutuyoruz. Güldeste, Tümerbey ve Demeter daha sonra düşünülebilir. 2. AYAK: Son iki yanşında da başanlı olan Son Amour'un grafıği her geçen gün yükseliyor. Birinciliğin en yakın adayıdır. Yazgı, Can 1, Hot Vote ve See You, sürpriz yapabilecek isimler. 3. AYAK: tlk kez start alacak olan tayların bir araya geldiği bu koşu, sürprize müsait. Sıralamamız şöyle: The Best, Hanbaba, Bimba Star, lmagination ve Royal Spring. 4. AYAK: Maestro 1, perşembe sabahı yaptığı galobunda göz doldurdu. Birinciliğe daha yakın görünüyor. Victot Rose, bize göre rakibidir. Golden Flower ve Uçan'yı sürprizde öneririz. 5. AYAK: Mertkan için grup çok müsait. İyi durumda olan Çelikoğlu daha sonra düşünülebilir. Hayırhoğlu, BegUş ve Melika 13, bahis için göz önüne ahnabilir. 6. AYAK: Günün son koşusu çok karışık. Sülo, Emiroğlu, Sarar ve Akgün'Un kuponlarda bulunmasında fayda vardır. OTORİTELERÎN GÖRÜŞLERİ Kemal Akyer EJder Topçu Erdinç özsu Yalçın Günay 4-5-1-9 4-5 5 4-1-9 4-6-9 4^ 4-5-6-9 5-9-11 6-3-1-4 1-6-3 1-3 3 4-11-2 1-4 11 1-11-7 3 3 3-2-15 3-2-18 9-3-7-1 3-9-1 10 1-6-9 ALTILI GANYAN 5 4 6 4 3 » 1 4 11 2 GÜNÜN PROGRAMI 2. KOŞU: (Handikap) Saat: 15.00 28.000 3 .000 / Yş. TL. 3 7 9 l 10 İSTANBUL Araplar (ÇİM) 1200 M. • # 1. Tumerbcy 2 Heybetii 3. Kısunbuı 4. Gözttkmra 5. GöMcsle 6. Tugb*nbc; 7. Kınttcak 8. Berfce 9. Dcncter 10. Kralbatar 11. Fevribey 59.5 57.5 56.5 56 55.5 53.5 53.5 53 52.5 48.5 45.5 Alun Cmnkılrç Z.Maüu Kadir H.KanUş Halis S.Boyru Dede R.Tetik R.Manav E.Baysal 1 (423) 6 (640) 4 (202) II (911) 8 (329) 2 (154) 10 (042) 5 (654) 9 (187) 7 (033) 5 (708) 3. KOŞU: (Şarth) 3 Yş. İngilizler (ÇİM) Saat: 15.30 28.000.000 TL. 2400 M. • • 1. Scc You 2. C.ürbüz 1 3. H<H Vo«t 4. Son Amour 5. Baka; 6. Ytzgı 7. Sheriff 8. Kmrcık 9. Caa I 59 58 58 58 58.5 58.5 55 53 53 t.Gnlbnd.k (M) Z.Mutlu H.Karataş Akın A.Birdal S.Akdı S.Boynu 10. Dfvils Mega Bomb 48.5 11. Fosforin 52.5 12. Ima 52.5 t.Escr Deniz Kadir C.GUven 7 (144) 11 (143) 6 (201) 4 (722) 12 (345) 8 (734) 1 (219) 2 (2t9) 10 (527) 3 (054) 9 (627) 5 (970) 4 . KOŞU: (Şarth) 2 Yş. İngilizler (ÇİM) Saat: 16.00 24.000.000 TL. 950 M. • * * • • 1. Bimba Star 2. Can II 3. Hanbaba 4. ImaginaMoo 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Percstroika The Best Targarhın Berat I Roka Royal Spring Yızgülü I 56 55 56 56 56 56 52 S.Akdı F.Çdtik Mftmin Akın S.Poyraz Aykal E.Baysal 54.5 Özölke 54.5 H.Karataş 54.6 A.Birdal 54.5 R.Maoav 9 (--) 10 (-) 7 (-) 4 (-) 5 (-) 8 (-) 6 (-) 3 (--) 1 (-) 2 (-) 11 (-) 5. KOŞU: (Handikap) 3 ve Yuk. Ing. (ÇİM) Saat: 16.30 28.000.000 TL. 1400 M. • * * • * 1. Golden Flower 2. Uçan 3. Minre 4. Maestro I 5. Yemeai 6. Myra 7. Gnngadin 8. Assiaza 9. Misket 10. Rising San 11. Victot Rose 12. Rnnner 60 Alun 59 A.Birdal 58 Kadir 55 S.Akdı 52.5 R.Manav 52 H.Karataş 52 Tınay 49 E.Ateş 49 Z.Mutta 47.5 H.Yhce 46 M.Yüksd 45 K.Mdike (M) 1 (523) 6 (030) 11 (445) 7 (658) 4 (050) 2 (607) 12 (472) 10 (071) 5 (612) 9 (459) 3 (067) 8 (483) 6. KOŞU: (Açık) Saat: 17.00 A. Gr. Araplar (ÇİM) 20.000.000 TL. 1900 M. 1 Melikt XIII 61 F.ÇeUik 15(765) * • 2. Hayırboglo 60.5 A.Birdal 14 (310) * * * 3. Mertkan 59 Akın 1 (403) 4. Babatuluy 58.5 S.Akdı 4 (930) 5. Baba I 58 Canküif 3 (007) 6. Settn I 57.5 H.Karataş (M) 9 (323) 7. Bnrak XII 55 E.Yalçın (M) 6 (806) * • 8. Begiiş 55 S.Boynu 19 (230) 9. Aybatnr 54 t.Eser 18 (808) 10. Özcanbey 53 H.Kaya (M) 12(200) 11. Sonkoz 51 Z.Temuçin 8 (261) 12. Leyla 456 52 Z.Mutlu 17 (177) 13. Kücökşerife 50.5 G.Göl L0 (848) 14. Menni 50 R.Tetik 11 (660) * * 15. Çdikofln 50 K.Melik* 7(734) 16. Birtaç 49.5 M.YüVsel 16 (258) 17. Artınsy 49 Ü.Bozkurl 2 (000) 18. Akbalut 48 R.Manav 5 (666) • 19. tlkgan 45 Ösdke 13 (990) 7. KOŞU: (Sultanahmet) A. Gr. Araplar (ÇİM) Saat: 17.30 70.000.000 TL. 1700 M. * * * * 1. Akgiin 2. Babadırbey 3. Emiroihı 4. Tdrkay 5. Sedam 6. Bökenlay 7 Sarar 8. Savatlı I 9. Sulo 10. GiiHpeb 11. Sazen II 60 60 60 60 58 5 58 58 58 58 56 5 56.5 S.Akdı Kazım H.Karataş Z.Mırtlu (M) A.Birdal S.Bojraz Momio C.Gnvcn (M) Alun Tınaj Kadir 5 (186) 8 (009) 10 (839) (259) (146) (166 9 (037) 3 (076) 2 (731) 4 (242)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle