12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
•33AYFA CUMHURİYET 23 TEMMUZ1992 PERŞEMBE EKONOMI PARARAPORU MffiSAEN Birleşik Mali Sanayi DEKSİ öncekJ 4143.61 2418.35 5142.61 Dûnkü 4091.90 2372.67 5087.31 Farfc(%) -1.26 -188 -1.07 BMSA 22TEMMZ1M2 M m C*nen(C) UmmBûHmto MymÇımm MriTttril Attonk Akpmentü M a AMaMAı * AtvtoSanıyı Alhıyuu (femt (BU) MhapMn Arçrtk Aatean As&fi Çimento «n» Bagta* Bırlk Tûtün (BÛ) Bofcj Çımento Bnsa ÇanaMale Çıranto ÇaitHtfat Cımsa Çutaırova Elefctnk Ovmrtar* Oensf Cam DmaHoUng Dtö»OoO»n Man* MMaş OuranOfssl Eczaotn? Yıtınm Ecoobaşı llaç EltHnaMı EttEaüaM EgeGütn EmefcSıgorU Enla Hoking Erayas Bıntolık EreO* Demır Çetk Estank Femş AJurmnyufli Rnansba* Gemaş Global Yjttnm •M«-V«f Gorton Işıl (BU! Gübre Fabnkalan Guney Bıracjlık rtetcas HOmyetGaz ikssıt Hn Inttma i Motor Pıstoti Iznur Oemr Çefik Izocam Kartonsan Kav Keteöefc Mofcrya Kent&da Keo«E)et»* Koç HoMıng Koç Yalınm Konya Çımento (•*§ (••• Tna Kûtattya Poreeton LüksKadıte Makına Tjtam Manin Çünantt M n t ••§•• mvn •! K n W Mensucat Sm Metaş Mgras Nasaş Netbank (Marbanfc) NetHotdlng MTMa rngot v-m >»isD OkanTetst» rjtmutaa OBsan Pvsan PEGProflo Pefom Petrokent Tunzm PMTSH Pmar Entegre Et PnwSu tak Pımaş Petrol Ofis Mıta Profflo Teira Rabak SanlralHoMng Sartajysan Srtaş(BU) SlflTM Mka SAnntc Rlanıent SunEMdnnk TaaStMta TDıştun* TeksUbank Teleüş Tns«n(BÛ) T. •«•*>. TlşBnk. |B) TlşBMk-iA) TJ»B<M«SBI) T.İJ B.IG4U9DZ) Tj»B*-(C) T n KuSar Türtı* Kafcnma T*tMn.M. Tr*j»Cam T.Sstûm T9(B TDenvDttum TırasPttrolaı mm "Türt Haw Ydhn TTotng THMnk UpkSeoıı* V*f Yanm Ort Vastt VjhtFil K» YISJŞ Y*n Kn* Bartaa Yûnsa hciM 1UM 1800 L I M 81000 I M 2 150 3850 M.7M I.TM 7400 3150 U M U M 8900 2750 7000 1«JM 1450 1700 1400 2850 6100 3 350 7200 7000 1250 600 um 1750 3800 m 8.000 1900 5800 10 500 H M M 1JM 525 1650 5500 29 000 4 100 2000 4900 1 700 2050 950 1L2M 2900 700 57 000 975 2200 1.050 6300 1650 550 10 750 1650 2600 2500 6900 4600 12 250 16 000 47 500 4JM I M 129 23 500 1600 575 15 750 3150 um 1350 600 32 500 675 550 575 2.1M 135 000 675 1200 11750 475 2800 600 1 ioo 1JM 725 750 iAm 1750 5900 m 15 250 875 ZJM 725 10 000 1150 7000 ZJM 7800 3000 SJN 950 1800 14 000 1950 KS 4800 220 000 375 600 775 1000 875 U M 7500 2.750 1UM 1060 850 10250 3000 4JM 600 4700 3900 1.7M 1050 1000 1000 1100 1800 m 1-250 < * * 1 U N 1750 Z.1M 0 U M 2000 3800 14JM M M 6600 0 M M U M 8600 2700 0 1I.7M 1 400 1 700 1350 2750 0 3200 7 100 6700 1250 550 2JM 1750 0 m 7.800 0 5600 10 000 asjM 1JM 0 0 5200 29 000 4000 0 4900 1 700 1950 875 1UM 0 700 57 000 975 2 100 1 ooo 6200 0 525 10 500 1600 2550 2450 6800 4200 12 000 15 500 46.500 4JM •M t » 21 000 0 550 15.250 2 900 L7M 4.9M 1 300 575 30 000 625 0 575 M M 0 0 1 150 11250 475 2.700 575 1.100 1.4M 675 750 Z.7M 1 600 5600 72S 0 0 ZJM 700 9750 1150 6900 M M 7500 2900 4JM 925 0 13 750 1850 «M 4800 0 350 575 775 375 850 M M 7500 2650 11JM iooo 850 9750 7800 4.7M 450 4750 0 J.7SI 1000 0 1000 ın» 1750 aoo 1250 |*Mk 1UM 1800 L2M 0 L I M 2 100 3850 1 M M M M 6 900 0 M M LMt 8900 2750 0 1S.7M 1450 1 700 1400 2850 0 3350 7200 7000 1250 600 145i 1800 0 7 » 8 100 0 5 800 10 500 ZJMM M M 0 0 5 400 29 000 4 100 0 4 900 ,_ 1 700 2050 975 12.7M 0 700 57 000 1000 2.200 1050 6300 0 550 10 750 1650 2 600 2.450 6800 4400 12 250 15 750 47 500 M M I7S •S* 23 500 0 575 15 750 3350 U M U M 1350 600 33 000 675 0 575 M M 0 0 1 150 12 000 475 2800 600 1 150 1JM 700 750 2.7M 1 700 5900 7M 0 0 U M 725 10 250 1 100 7000 M M 7500 3050 U M 950 0 14 000 1950 Î7S 4800 0 350 600 800 1000 850 1UM 7500 2.700 11.7M 1050 850 10000 8000 SJM 500 4750 0 U M 1 ooo 0 1050 1000 1800 «25 1300 1 3 » 1750 ZJM 0 U M 2100 3850 1 U M L7M 6600 0 U M U M 8700 2750 0 117M 1450 1 700 1400 2750 0 3250 7 100 6800 1250 550 M M 1750 0 7M 7800 0 5 700 10 250 m j M M M 0 0 5300 29 000 4000 0 4900 1700 1950 875 12.75» 0 700 57 OOO 975 2200 1000 6200 0 525 10 750 1650 2.550 2450 6800 4250 12 000 15 500 47 000 4JM m M t 22 500 0 575 15 750 3050 U M U M 1 300 600 31000 650 0 ys M M 0 0 1 150 11250 475 2750 575 1 ioo 1JM 675 750 Z.7M 1600 5600 7M 0 0 U N 700 9 750 1 150 7000 M M 7500 2950 U M 925 0 13750 1850 175 4800 0 350 575 775 1000 850 U M 7500 2650 11.7» 1050 850 10000 8000 U M 500 4750 0 U N 1 000 0 1000 1 000 1800 aoo 1250 M<- MMİ 1JtUM 833 408 M J M 0 1J1LMZ 10 700 67 000 mstt M7JM 175 900 0 « M 11Z.I1I 1 089 820 115 300 0 7T7JM 76 400 6000 338 390 175 260 642 613 050 22 312 1830 670 1000 168 000 U M 312 800 300 o i H 165 682 0 722 270 236 800 1.7M M J M 500 0 83 000 1800 1 877 768 0 7000 1000 94 800 1081 500 M4J1I 0 8 032 10000 46 000 3000 27 000 170150 0 550 500 225 851 32 500 56 231 3000 10 a» 2308 600 164 463 123 300 236.310 1M.7M 41JM 1M.1K 211 200 0 21385 1.209 905 156180 M M M M M 15 910 196 200 279 410 417 910 800 197 800 1JM 85 0 18 300 600 700 17 200 363 909 112.600 82 620 Z M M 24 000 1000 U M 5450 1066 500 4JM 0 0 U M 542 500 401360 10131 3.000 U M 2000 42100 Z M M 4000 0 106 792 5000 M&471 5700 0 21640 12160 38.240 25000 78350 U1UM •ooo 37 520 22MM 174 710 46600 12 060 7000 MMJM 204.000 1000 0 MJm 25200 5500 94 787 1860 63 250 571 211 20199 Afr.Olt Ry*t 1 U N 1762 um 0 uzs 2060 3833 1Ut1 t.714 6722 0 U M U M 8723 2 713 0 17.111 1430 1700 1399 2 787 3260 3.260 7 120 68S4 1.250 575 M S 1752 0 7M 7.933 0 5703 10 247 24MM U M 0 0 5298 29 000 4 047 0 4900 1700 2000 917 1LM1 0 700 57 000 976 2 133 1020 6235 0 525 10 570 1643 2 587 2450 6800 4266 12 077 15660 47 000 4.111 M4 MS 22 287 0 556 15 571 3058 U M 4JM 1334 599 31407 649 0 575 M M 0 0 1 150 11570 475 2 718 575 1 104 1J31 697 750 Z.7M 1 640 5 710 717 0 0 ZJM 704 9 817 1 150 6966 M M 7500 2967 5.1M 937 0 13 833 1910 MS 4800 0 350 578 779 968 850 uiı 7500 2686 11JM 1026 850 9993 7885 4JM 474 4750 0 1771 1000 0 1022 1000 1792 806 1265 KOT DIŞI PAZAR (StlB Marmris Mnyıns Medya Tobş Oto Tkanst 4250 750 5500 30 500 0 725 5600 29 000 0 725 5600 31500 0 725 5600 29 210 0 2 710 3000 371 210 0 725 5600 30 427 Faiz, nereye gideceğiııî şaşırdı Dünkü Hazine ihalesindefaiz oranı 0.48 düşmesine karşüık iki banka artîırımagitti İş-Ekonomi Servisi - Para ve sermaye piyasasında faiz kan- şıklığı yaşaruyor. Piyasa açısın- da temel faiz kabul edikn Hazi- ne faızlenndeki iniş devam ederken bazı bankalar mevduat faızlerini artınyor. Dün yapılan üç aylık Hazine Bonosu ihalesinde faiz oranı 0.48 puan geriledi. Toplam 2 trilyon 997 milyar liralık bono ortalama yüzde 76.40 faiz ûze- nndensaüldı. Aynı vadeli bır öncekı ihale- de faiz oranı yüzde 76.88 idi. Böylece Hazine faizlerinde 1 Temmuz'dan itibaren başlayan düşüş üç ihaledir ısükrarh bir şekilde devam edıyor. Hazine faizındeki düşüşe karşılık. iki banka faiz yükselt- ti. Orta büyüklükteki mevduat bankalanndan Türk Ticaret Bankası dünden geçerli olmak üzere bir yıllık faizini 4 puan artürarak yüzde 76.5'ten yüzde 80.5'e çıkardı. Yine orta bü- yüklükteki bankalardan Pa- mukbank'ın yüzde 80 faiz uy- gulaması dikkate abndığında, yüzde 81 faiz veren küçük ban- kalann oranlannı bir miktar daha yukan çekmeleri eğilimini kuvvetlendiriyor. Bir kamu bankası olan Eü- bank da 20 temmuzdan itiba- ren geçerli olmak üzere, 10 mil- yon liranın alündaki mevduat- lara 3 puan daha fazla faiz uy- guluyor. Mevduat limitine göre faiz uygulamasını kaldıran banka, bir ay vadeliye yüzde 60, üç ay vadeliye yüzde 74, alü ay vadehye yüzde 75 ve bir yıl va- dejıye yüzde 78 faiz veriyor. İki bankanın faiz yükseltme- sine karşılık Emlaİcbank, 20 temmuzdan itibaren bir ve üç ay vadeli mevduat faizlerini bi- rer puan indirdi ve yüzde 59 ile yüzde 70 düzeyine çekü. Bu arada Merkez Bankası ay ortasında maaş ödemelerinden kaynaklanan errusyon şişkinli- ğini almayadevam ediyor. Mer- kez Bankası önceki gün açık pi- yasa işlemiyle 1 trilyon 320 mil- yar lirayı çekü ve emisyonu 30 trilyon 764 milyar liraya indir- di. Batıh ülke merkez bankalan- nın yüklü ve yoğun alımlanyla hızla yükselen dolann para ve sermaye piyasalannda yaratüğı büyük sarsıntı dün duruldu. Dolann önceki gün küçük oranlı değer yitirmesiyle piya- salar nispeten dengelendi. Önceki günü 1.5010 mark de- ğerinden kapatan dolar, dün kararsız bir seyir izledi. Bir ara 1.4880'e kadar düşen dolar Av- rupa merkez bankalannın tek- rar müdahale edeceği söylenti- siyle toparlandı ve günü 1. 4900'dankapadı. tç piyasada ise önceki günkü seviyesini korumaya çabşan do- lar 10 lira geriledi ve 7100 lira- dan saüldı. Dolar bankalara- rası piyasada 7060-7080 liradan işlem gördü. Dolann durgunlaşması ve küçük orahh değer kaybı karşı- anda Avrupa para birimleri to- parlanmaya başladı. Mark 5 lira daha değer kaybederek 4790'e düştü. tsviçre Frangı de- ğerini korurken, Sterlin 70 lira yükselerek 13620 liraya çıkü. Dolarla birlikte altın da ulus- lararası piyasalarda değer yitir- di. Alünın onsu 357.70 dolar- dan 357.40 dolara geriledi. Yurtiçi piyasada ıse 24 ayar külçe altın 400 lira gerileyerek 81.900 liraya indi. Cumhuriyet Alünı da 3 bvn lira değer kaybe- derek 545 bin liraya düştü. Aşıkoğlu: Yabancılar akınakın gelecek lş Ekonomi Servisi - SPK Başkanı Yaman Aşıkoğlu, İMKB'nin dünya borsalanna entegre olmasıyla bir yıl sonra Avrupa'dan Türkiye'ye yatınmalann akın akın gele- ceğini söyledi. Aşıkoğlu, aracı kurumlann hisse senedi dışın- daki menkul kıymetlere yö- nelmelerini istedi. Yaman Aşıkoğlu, tstanbul Swiss Otel'de Borsa Aracı Kurumlan Derneği'nin yöne- ücileri ile bir araya geldı. Çı- kanlan ve çıkanlacak olan tebliğlerle ilgili bilgi veren Ya- man Aşıkoğlu'nun "Bu konu- da iki aylık bir gecikmemiz var. Daha fazja bekleyemeyiz. Tebliğleri süratle hayata ge- çirmeliyiz. Ondan sonra teb- liğler üzerinde oynamak ko- lay. İsteklerinizi dikkate ala- rak tebliğlerde düzeltmeler yapanz" dediği öğrenildi. SPK Başkanı Yaman Aşı- koğlu, Merkez Bankası, Hazi- ne ve Borsa ile iyi bir diyalog- lan olduğunu ve işbirüği için- de sermaye pıyasasının önünü açmaya çalışacaklannı kay- detti. Meksika'da 12milyar dolarlık satış MEX1CO CTTY (AA) - Bü- tün devlet bankalannın özel- leştınldiğı Meksika'da banka satışlanndan 12 milyar dolar (Yaklaşık 84 trilyon TL) gelir sağlandı. Bu ay içinde son 18 ban- kanın satışıru da tamamlaya- rak bu alandaki özelleştirme işlemlerine nokta koyan Mek- sika hükümeti, tüm banka- lann nominal değerlerinin üç mishne satıldıklannı açıkladı. Özel sektörün yüksek fıyat vermesine karşılık, bu banka- lara kendilerini toparlama ve uluslararası rekabete hazı- rlanmalan için 5 ile 7 yıl arası- nda da süre tanıyan Meksika hükümeti, böylece bankalan yabancı sermeye ve rekabete karşı koruyacağı garantisini de vermiş oldu. Hisse senetlerinin 3 günlük kaybı yüzde 5'i buldu Borsada saüşlar durtnuyor • Dünkü seansta hisse senetleri ortalama yüzde 1.26 oranında de- ğer kaybetti. • Borsa uzmanlan ge- rilemeye neden olarak dolar ve faizlerdeki artışı gösterdiler. İş-Ekonomi Servisi — Borsa, dün de faızlerin ve dolann yük- selmesini bahane ederek gerile- di. Son iki haftadır sürekli iniş içinde olan borsarun dünkü seansında birleşik endeks yüzde 1.26 oranında düştü. Borsanın hafta başından bu yana düşüşü yüzde 5.20'yi buldu. Batı merkez bankalannın müdahalesiyle dolardaki çökü- şün durması ve dolar'ın yeni- den prim yapmaya başlaması üzerine döviz piyasalannda ya- şanan canülık borsanın canlan- ma umudunu kırdı. Borsanın dünkü seansında ilk bir saat birleşik endekste fazla değışıklik olmadı. 4143.61 olan birleşik endeks bir ıkı puan inerek seviyesini korudu. Son yanm saatte satış emirlerinin yoğunlaşması üzerine de en- deks 4143.61 puandan. 4091.90 puana geriledi. Borsarun her zaman loko- motifi olan Erdemir hisseleri, ona bağh olarak Çukurova, Arçelik. Eczacıbaşı hisseleri Endeksin 4512 puana vükseMiği 7 temmuzdan itibaren düşüş trendine giren borsada canulık iyi kâr açıklanması bekienen şirket hisselerine kaydı. (Fotoğraf: SUAT KOZLUKLU) fazla talep görmedı. Şirketlerin alü aylık bilançolannın yavaş yavaş açıklanmaya başlaması nedeniyle kân yüksek bekienen şirketlerin tahtalannda canbbk yaşandı. Bu hisse senetlerinin başında da Tofaş Otomobıl Fabrikalan, Akal Tekstil, Ay- gaz, Aksageldi. 7 temmuz tarihinde 4512 pu- ana yükselen ve o günden bu- güne sürekli düşen borsanın dünkü gerilemesine ikinci bir neden olarak da Türk Ticaret Bankası'nın bir yıl vadeli mev- duata verdiği faizi dört puan yukseltmesi gösterildi. Hükü- metin sözcülerinin faizleri dü- şürmek konusunda ısrannı sık sık vurgularken bankalann faiz yükseltmeye başlaması borsacı- lan yeniden akşam yapılacak Hazine ihalesindeki faizi bekle- meye yönlendirdi. Uluslararası rezervler bollaştı • İlkbeşayda, 1991 sonundaki 12.3 milyar dolar- lık düzeyinin sürekli altında seyreden rezervler, ha- zirandaki büyük çapb artışla 12.8 milyar dolara ulaştı. • Türkiye'nin haziran sonu itibanyla 6.6 aylık it- halatını karşılayacak rezervi bulunuyor. ANKARA (ANKA)- Türki- artarak 12 milyar 777 milyon 6 milyarye'nın uluslararası rezervleri. haziran ayında önemli ölçüde artü. Yıhn Uk beş ayında, 1991 so- nundaki düzeyinin sürekli al- tında seyreden rezervler, hazi- randakı büyük çaplı artışla ilk defa bu düzeyin üstüne çıkü. Merkez Bankası verilennden yapılan belirlemelere göre ulus- lararası rezervler haziran ayın- da bir milyar 117 milyon dolar dolara ulaşü. Bunun 870 milyon dolannı ticari ban- kalann, 4 milyar 374 milyon dolannı Merkez Bankasfnın döviz rezervleri, bir milyar 533 milyon dolannı da Merkez Bankası'na ait alün rezervi oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde ge- çen yıhn sonundaki düzeyinin altında kalan rezevler, haziran- da bu düzeyin 524 milyon dolar üstünde gerçekleşti. Uluslara- rası rezervler 1991 sonunda 12 milyar 253 milyon dolar düze- yinde bulunuyordu. Ocak so- nunda 12 milyar 25 milyon, şu- batta 11 milyar 806 milyon, martta 11 milyar 161 milyon dolara gerileyen rezervler ni- sanda 11 milyar 202 milyon, mayısta 11 milyar 660 milyon ve haziran sonunda 12 milyar 777 dolar oldu. Yıhn ilk alü ayında ticari bankalann döviz rezervi bir milyar 28 milyon dolar artü. Altın rezervleri 40 milyon dolar artan Merkez Bankası'nın dö- vizleri ise 544 milyon dolar geri- ledi. Bu yıhn tümü için öngörülen ithalat tutanna göre haziran so- nu itibanyla Türkiye'nin 6.6 aylık ithalatını karşılayacak uluslararası rezervi bulunuyor. Bu yıl, ithalaü hariç toplam 23 milyar 300 milyon dolarlık ithalat hedefleniyor. Buna göre ortalama aylık ithalat tutan esas ahnarak yapılan hesapla- maya göre de Türkiye'nin ulus- lararası rezervlerinin düzeyi ha- ziran sonu itibanyla 6.6 aylık it- halaünı karşılamaya yeterli bu- lunuyor. Türkiye 1991 sonunda 6.3 aylık ithalaü karşılayacak re- zerve sahipti. Bu oran sürekli gerileyerek nisan ayında 5.8 aya kadar indikten sonra maayısta 6 ay olmuştu. Güneş Sigorta'rankân • İş-Ekonomi Senisi -1992 yıhnın ilk alü ayında direkt işlerden 253 milyar 200 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirildi. EnHakbank'tan sendikasyon kredisi • İş-Ekonomi Servisi-Emlak âankası "Çankaya- Mamak-Köprü ye Yol İnşaatı Projesi"nin finansmanı için sendikasyon kredisi düzenledi. Emlak Bankası önderliğinde Halk Bankası, Şekerbank, Etibank ve Türk Dış Ticaret Bankası'ndan oluşan sendikasyon grubu krediyi, 2.5 yılı ana para ödemesiz toplam 5 yıl vadeli veriyor. 18 milyon ABD Dolan ve 59.592.744 AlmanMarkı tutanndaki kredi, ana para ödemesizdönemin sonundan itibaren 6 eşit taksitte geri ödenecek. Onye Çimento'nun kân • İş-Ekonomi Servisi - Ünye Çimento'nun altı aylık bılançosu yayımlandı.. 1992 yıhnın ilk alü ayında Ünye Çimento 9 milyar 619 milyon lira kâr etü. Geçen yıhn aynı döneminde 3 milyar 852 milyon hra kâr eden Ünye Çimento böylece kânnı yüzde 150 artürmış oldu. Konya Çimento I lş-Ekonomi Servisi - Sermayesi 6 milyar 248 milyon lira olan Konya Çimento'nun 1992 yılının ilk alü ayında kân yüzde 117 oranında artü. 1991 yıhnın ilk altı ayında kân, 8 milyar 639 milyon olan Konya Çimento'nun buyılın ilk alü ayındaki kân 18 milyar 403 milyon liraya çıktı. Batı Avrupa'da özelleştirme • BERLİN(AA)-Baü Avrupa'da bütçe acıklanru kapatma çalışmalan çerçevesinde özelleştirme programlanna da hız verildi. Almanya'da hükümet, Maliye Bakam Theo Waigel'in özelleştirme programını müzakere bile etmeden onayladı. Bu program Lufthansa Havayollan'nın devlete ait olan yüzde 53 oranındaki hisselerinin azalulmasını, 50 milyon dolar civannda sermayesi bulunan Berliner Indüstnebank'ın da tümüyle saulmasım öngörüyor. öte yandan eskı Başbakan Margaret Thatcher'ın 10 yıl önce başlatüğı özelleşürme programının takip edildiği İngiltere'de son olarak demiryollanrun özelleştirihnesi de karara bağlandı. Italyan hükümeti ise AT'nin para birliği standartlannı yakalayabihnek için bütçe açığını kapatma çerçevesinde enerji sektöründeki dört büyük kamu kuruluşunu satışaçıkardı. BANKALAR NE FAİZ VERİYOR? (Yüzde) Ziraat İş Bankası Emlakbank 1 Akbank Yapı Kredı Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garanti Türkbank Sûmerbank Tütûnbank 1 Etibank Imar Esbank Denizbank Şekerbank Osmanlı TEB Egebank Rnansbank Iktısat Dışbank Tanşbank Oemirbank Koç Ame. Körfezbank Interbank Marmara Arap-Türk lmpexbank TYTBank Tekstilbank Citibank Türk-Sakura 1ay vadta n 58-60 57-60 59 57-60 57-60 57 60 60 54 60.5 60-615 57 60 51 60 59 59 55-58 59 59-60 56 59-61 58 58 56 54-57 49 43 60 57-59 55 60 59 57.5 45 3ayva** n 69-71 68-70 70 68-70 68-70 69 71 72 65 715 72-73 69 74 69 71 72 72 fe6-68 71 70-71 69 68-70 70 71 66 66-68 57 58 73 71 68-71 72.5 70 67.5 51 $ 3.5 25 2.5 2.5 2.5 3 3 4 1.5 3.5 4 5 5 4.5 3.75 35 4.25 2.25 2.5 4 45 5 1.5 4.5 4.5 3 2.5 2.0 7 5 8 6 4.5 35 2.41 DM 6 5 5 5 5 5.5 6 7 4 6 6 7.5 6 8 6.25 5.5 6 25 5 7 7 9 9 4.5 7 7 7.5 7 4.5 9.5 6 9.5 7 9.25 6 7.64 6ayva*tf n 71-73 70-72 48 70-72 70-72 71 73 74 68 73.5 74-76 70 75 70 73 73 71 68-70 73 73-75 70 73-75 73 73 72 68-70 60 60 76 73 55-69 74.5 71 62.5 54 $ 4 3 3 3 3 3.5 4 4.5 2 4 4.5 5.5 5.5 5.5 4.75 4.5 4.47 3 3.5 5 4.75 5 1.5 5.25 5 3.25 2.5 2.5 8 5.5 9 7 5, 3.5 2.47 DM 7 5 5.5 6 6 6 7 8 45 7 25 5.7 8 7 9.5 7 6.5 7.25 6 7.5 7.5 9.25 8 5 7.5 8 7.5 7 5.5 10.5 7 10.5 8 9.5 6.5 7.59 lyılvadeU n 73-75 71-74 74 71-74 71-74 76 75 80 69 80.5 80 80 78 81 78 80 77 71-74 77 76-77 71 76-79 79 77 73 67-70 61 60 80 78 S6-73 77 80 57.5 61 $ 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5 4.5 6 2.5 4.5 5.5 6 6 7 5.25 5.5 5.25 3.5 4 5.5 5 5.5 2 6 5.5 4 2.5 3.0 9 6 10 9 6 4 - DM 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7 8 9.5 5 75 9 10 8 11 7.5 7.5 8.25 6.5 7.5 8 9.5 8.75 5.5 8 9 7 7 6.0 11.5 7.5 11.5 10 10 6.5 — Sıralama, bankalann 1991 yılı toplam mevduatlarına göre yapılmıştır Faiz değışımlen ve düzeltme için faks no 526 60 73-526 60 72 YATIRIM FONLARI lş Yatınm-1 lş Yatınm-2 iş Yatnm-3 jş Yatjnm-4 İş Yatjnm-5 lş YaOnm-6 lnterfon-1 lnterton-2 jnterfon-3 İnterton-4 lnterton-5 Ikfcat Yat-1 Iktısat Vat-2 Iktısat Yat-3 Iküsat Yat-4 Iktısat Aölım Fbn Garant Yabnm-1 Garanti Yatınm-2 Garant Yatınm-3 Garanü Yatınm-4 Garanti Yaünm-5 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F. YKB Sektör F YKB Hisse F YKB Kamu F YKB Likıt F YKBKarmaF YKB Döviz F YKB Kaprtal F YKB Aktrf F. vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hisse Vakıf Dünya Vakıf Fon-6 Dışbank Mavı Fbn tafûD 142 233 57356 37.437 3Û619 14.113 27348 101.816 76.488 39332 41345 11.748 90180 73529 35.162 35524 22346 110824 42330 27344 16556 15.413 110454 37.044 26.104 93.887 77137 91690 75553 66.742 71400 31908 25.955 24007 76.189 187.493 35.147 22.259 32101 21856 64513 0.16 0.14 ai7 ai7 0.07 ao7 ai4 ao9 ao8 0.16 aoi 0.15 ai5 ai5 ai5 -1.13 020 152 018 1.67 -041 0.14 014 016 015 015 -039 0.15 014 0.17 -0.04 016 -048 014 0.13 0.12 aoo 0.00 013 010 22 Ktfta MtHİ *ı Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütün Fon-1 Tûtün Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mitsuı Fon-2 Fınans Fbn-2 Rnans Fon-3 Rnans Fon-4 Rnans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Töbank Fon Sümer Fon Deniz Fbn Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demır Fon-1 Demır Fon-2 Tanş Fon-1 Tariş Fon-2 Ortak Fon Türkbank Fon Netfon EU Fon TSKB Uzman F Akfon TEMMUZ 96562 27265 78552 21.613 262.814 30875 43334 36.773 24 725 24.162 40551 30116 31830 29206 40506 30793 41718 27.103 35362 26335 11526 33.123 24535 27599 2a 270 33.771 25318 10.993 28.167 27.150 13307 28595 11.949 22717 21014 23.689 23709 12107 11469 1992 015 0.11 015 0.14 0.12 014 016 016 002 016 -037 -O03 011 011 -0.09 -0.13 002 0.01 0.14 014 -050 017 017 0.14 -001 0.15 015 016 016 014 014 0.17 0.18 0.16 005 013 012 -2.31 017 MERKEZ BANKASI KURLARI 23 TEMMUZ 1992 CINSİ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Rn Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florinı 1 Ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 Italyan Lıreti 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S.Arabıstan Ftiyali DOVİZ ALIŞ 6983.01 4702.36 5224 69 667.91 228.32 1220.91 1713.84 1392.29 4168.96 73 32 129315 5306.24 619 61 55.12 5869.06 1195.11 13341.03 1862.24 SATIŞ 6997 00 4711.78 5235.16 669.25 228.77 1223.36 1717 27 1395.08 4177.31 73.47 1295.74 5316.87 620.85 55 23 5880.82 1197.50 13367.77 1865.97 EFEKTİF ALIS 6976.03 4697.66 5146.32 667.24 226.03 1208.70 1696.70 1390.90 4164.79 71.85 1280.22 5300.93 613.41 54.30 5781.02 1183.16 13327.69 1834.31 SATIŞ 7017.99 4725.92 5250.87 671.26 229.46 1227.03 1722 42 1399.27 4189.84 73.69 1299.63 5332.82 622.71 55.40 5898 46 1201.09 13407.87 1871.57 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABD Dolan Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı IngılızSterlını S Arab Rıyalı Avusturya Şılını 1001ta! Lıretı AUŞ 7075 4775 5355 1405 4210 13500 1875 672 623 SATIŞ 7100 4790 5385 1420 4240 13620 1900 680 630 MERKEZ BANKASI I Emısyon (21 Temmuz) 30 764 I TL InterbanK laızlen Gecelck %66 75 İşlem Hacmı 754 milyar • Bankalardarepo °o 64-66 DÜNYA BORSALARI Altının onsu: 357 40 dolar ABO Dolan: 1 4900 Alman Markı 126 70 Japon Yenı 1 9040İ Sterlını Petrolün variti: 20 30 dolar ALTIN CİNSİ Cumhuriyet Reşat 24 ayar altın 22ayarb.lezık AUŞ 539 000 585 000 81600 73 000 SATIŞ 545 000 610000 81900 80 300 ÇAPRAZ KURUR 1 ABD DOLARI 1.4850 1.3365 10.4550 305850 5.7195 4.0745 5.0155 1.6750 95.24 5.4000 13160 112700 126.68 1.1898 5.8430 3.7498 1 Stefiln: 1 ECU: SDR: SDR: Alman Maıta Avuttralya Doları Avusturya Şillnl Balçlka Frangı Danimarka Kronu Fln Marfckası Fransa Frangı Hollanda Florini lapanyol Pazetası İSVBÇ Kronu isvtçfv Frangı halyan LlraU Japon Yonı Kanada Dolan Norveç Kronu S.Arabt*tan RlyaU 15105 ABD Dolan 13718 ABD Dolan 1.4427 ABD Dolan 10094 68 Türk Liraaı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle