12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 TEMMUZ1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 II IX)I l (,\\ı \n ,mı: Aşkın o silıirli şarkısı dillerdedir Ispaııya ı Evet Barcelona'ya start verildi. Kıtalar ve uluslar birbirini yerken kol kola vermiş beş kıtayı temsü eden ve iç içe geçmiş beş halkadan oluşan bayrak göndere çekildi. Yenilmek, ama ezümemek azmi ile Ispanya'ya uçan uçakta Türk kafiksi ile beraberiz. Kafıledeki sporculara prezervatif dağıtıkyor. Çoğu evli olan yöneticiler "Biz almayakm" diyorlar prezervatif dağıtan görevlitere. Gerekirse sporcularla ortak kullanacaklannı anbyoruz. i ile bu aksam Tividedir meşaleyi taşıyorlarcaddelerde. Çatışmalann vahametini daha iyi anlıyorum ve Sırp milislerce üç ay esir alınan meşaleyi ve taşıyan atleti rahmetle anıyorum. Meşale Almanya'dan geçerken üstüne işeyerek ateşi söndüren Neo Nazilere ise aynı şeyi yapmak istiyorum. Sırbistan deyince aklıma geldi sevgili okıırlar. Bildiğiniz gjbi Sırbistan bu sene Olimpiyatlara kaülmıyor. Sırplara sadece çok usta olduklan aücıhk dallannda yanşma izni verildi. Sırbistan'ın diğer spor karşılaşmalannda yanşması ise yasak. Güreşçiler antrenman olsun maksadı ile hosteslerle güreşe tutuşmak istiyorlar, ama kapıan pilot uçağı Saraybosna'ya indırmekle tehdit edince kimse yerinden kıpırdayamıyor. Uçağımız Barcelona havaalanına inerken güreşçiler tesis yok diye söyleniyorlar usulca. Havaalanında sıcaktan başka kimse yok. Sanlıp kucaklaşıyoruz. Kafileyi Olimpiyat köyüne götürecek otobüs haztr. Ben kafileden aynhp başka bir otobüsle gitmek isteyince aa gerçekle karşılaşıyorum ve olimpiyat sırasında Barcelona'da bir otobûs bileti almakla otobüs almak arasında çok büyûk bir fark olmadığını görûyorum. Ispanyol atletler Atina'dan yola çıkan Bu arada size Olimpiyatlarla ilgüi genel bilgiler vereyım isterseniz. Olimpiyatlan dünyanın dört bir yanından gelen gazeteci ve televizyon ekipleri izleyecek. Karşılaşmalann Türkiye'deki yayın hakkının büyük bir bölümünü TRT satın almış. interStar ve Show TV ise gece yayınlannda kullanmak ûzere sadece bayanlar cimnastik ve bayanlar voleybol müsabakalanna talip olmuşlar. Olimpiyatlarda sigara içmek ise kesinlikle yasak. Sigara içenlere Strbıstan muamelesi yapılacağını anlatan yaalar var duvarlarda. Duvarlarda bir sonraki Olimpiyatlar için kuüs yapan ülkelerin afışleri de göze çarpıyor. Türkiy» de Olimpiyat Komitesi'ni ikna etmek amacı ile Olimpiyat komitesinin kaldığı otelde bir büro açmış durumda. İkna işini kolaylaşürmak amacı ile Türkiye'den gönderilen bir kıhç kalkan ekibi büroda görev yapıyor. Ashnda Olimpiyatlan aimak gerçekten çokönemb.ÇüıîküOlimpiyatlarkârhbir sektör şu anda. Örneğin Ispanya Olimpiyatlardan 4 milyar dolann üzerinde kâr bekliyor. Bu kânn önemli bir bölümünün Julio Iglesias'ın gençleşme operasyonlannda kullanacak olan Gonzalez hükümeti, diğer kısmı ile de bütçe açıklannı kapatacak. Ertesı güne Türk kafılesinin kaldığı Olimpiyat köyüne yola çıkıyorum. Bizimkilerin Olimpiyat kafılesinin Çamlıyayla mezrasında kaldığını ögreniyorum. Kafılemizdeki disiplin anlatılır gibi değil. Yöneticiler takım elbise dışında bir şey gjymek isteyen sporculara engel oluyorlar. Herkes takım elbisesiyle dolaşıyor kampta. Milli yüzücümüz Derya Büyükuncu'nun disiplin bozulmasın diyerek takım elbise ve kravatla antmeman yapması seyredenlerin gözlerini yaşartıyor. Derya'nın da ağladığını görûyorum... Takım elbise ile güreşen güreşçilerin ağlannı dikmek içın bir terzi çağnhyor Olimpiyat köyüne. Mehmet Ali Yılmaz'ı görüyorum koridorda. Naim'den bir altın ve bir çocuk beklendiğini söylüyor. Şampiyon olan sporculara ev verilmesi uygulamasına bu yıl da devam edileceğini; dereceye giremeyenlerin ise boğa güreşlerinin yapıldığı arenalara aulacağını açıkliyor. Bu arada olimpiyatlann maskotu Cobi tartışılıyor İspanyol gazetelerinde Kimi kedi derken köpek olduğu konusunda iddialı olanlann sayısı da bir hayli fazla. Kafılemizdeki bir grup ise maskot Cobi'nin Türk asıllı olduğunu ve Bobi'den türediğini söylüyorlar. Akşam gazetelerinde sporcu sayısının sınırlanması ve azaltılması yüzünden garip görüntüler oluşacağını öğreniyoruz. 400 metre bayanlar yanşında Amerikalı JackieJoyner'in tek başına yanşacak olması biraz keyfimizi kaçınyor. 110 kiloda güreşecek tek sporcu olan Rus güreşçisi Ekber Sakarofun kendisi ile yapacağı güreş ve alacağı madalya ise merakla bekleniyor. Şimdilik bu kadar. Bu yazıyı yazdırabilmek ıçin Mustafa Koç'un düğünde harcadığı kadar para harcadım. Bundan sonraki yazılanmı dumanla geçicem. Gazeteye acilen bir Kıalderili tercüman alın. Stop... Pamukbank'tanbedelli askerlikkredisi Gördûnüz mü olanlan. Sonunda askerlik de bankamauğe bafelandı. Pamukbank bedelli olarak askerlik yapacaklara kredi veriyor. Gerçekten müthiş bir uygulama, ama aklımın almadığı bir şey var diyelim ki adam krediyi aldı bedelli askerliğini yapıyor, ama krediyi geri ödemedi; noolucak? Tam nöbet sırasında gidip tüfeğini palaskasmı haczetsen olur mu şimdi? Sonra krediyi veren şube müdürlerine de acıyorum doğrusu. Şimdi her gece haberleri ne biçim izliyorlardır kimbilir. Şımak'taki çatışmada lafını duydular mı yürekleri hop hop ediyordur acaba bizim kredinin başına bir hal geldi mi diye? Sonra bu paralı askerlik selamlaşmayı da değıştırir bir süre sonra diye düşünüyorum. Örneğin protokol selamlan şu hale dönüşebilir - Merhaba Genç Pamukbanklı... - Yüzde yirmi sağol... Ya mektuplar... Askermektuplan onlar da değişecek elbet... ' Karagözlüm efkârlanma gûl gayn.' piyasadakı alacaklannı kredilerin tahsil işinde kullanırlarsa. Eeee olur olur... Ne demişler "Parayı veren düdüğü çalar..." Aklımatakılan sorular Banka borcu biter bitmez ordayım.. Ama yine de benim asü korkum başka. Ya bankalar kredi verdikJeri askerleri Yaygın bir kanı var. Intıhar edenlerin çoğu ölmeden önce yapüklanndan pişman oluyorlarmış. Lafabak şimdi... Bunu kım bilebilir ki? Yunanlı öğrencileri düşününce ne kadar şanslı olduğumuzu daha iyi anlıyorum. Sahi öğretmenleri bir Yunanistan haritası çizin dediğınde naapıyor komşulanmız? O kadar girinti ve çıkıntryı ve bir o kadar adayı nasıl çizebiliyorlar? v * * ÇAG G E Z G I N L E R I Ü ! Buyrun size "bir tatil" önerisi... Uçsuz, bucaksız ve ebatsız bir efsane iklimi, bolluk-bereket ve tahıl okyanusu ANADOLU... KARADENİZ Safranbolıı, Anıasra, Sinop, Sanısun, Odıt, Trabzon (Atauırk Koşkü - Kızlar Manastırı, Sûmcla Manastm), Uzungöl, Ayder Yayia- st, Çamlıhemfin, Rize, Hopa, Sarp Sınır Köyii, Giresım, Niksar, Amasya, Akçakoca, Karasıı, Ağ- va, Şile EGE-BATI AKDENİZ Çanakkale (Geübohı - Anzak- lar - Troya), Assos (Dvluamkak), Ayıaltk, Bergama, Kıışadası (Mer- yemana, Efes, Selçuk miizesı), Afi- let, Ehdim, Bodrum, Marmarıs, Dalyan, Ferhıye (Ötiıdenız - Kaya- köy), Leloon, Xamhos, Patara. Knş, Kekpva, Demre, Antalya (Dûden Şclalesı), Perge, Aspen- dos, Side, Mana\%at, Alanya. An- talya - Pamıtkkale (Hierapolis, Tra\crtenler, Kırmmsıı) DOĞU AKDENİZ NEMRUT - KAPADOKYA Anlalya (Düdcn Şelalcsi), As- pendos, Manavgat, Side, Alanya (Kale - Damfataş Mağarasi), Ana- mıır (Anemuruım • Mamure Kale- si), Sılifke (Cennet - Cehennem), Tarsus (Şelale - Kilıse), Yüanlıka- le, Antakya (Harbiye, Kilıse, Moza- ik Müzesi), Gaziamep, Urfa (Har- ran-Balıklıgöl), Aıanırk Barajı, Adtyaman (Nemrıtt Dağıt, Kahta (Cendcre Köpriısii, Karakuş, Te- pesi), Malatya (Pmarbaşt), Elcağ (Ilaıar Golii - Harput), Erzincan (Gıılc\tkŞclaksi), Snas(ÇifteMi- narc-Gokmedrcsc), KayserifKııUe- pe, Kiınıbcıler), Kcvşchir (Hacı Behaş-ı Veli Tıııbe ve Miizesı - Kapadokya Bölgesı... ÖlçckSok. No: 161/19 llartı.yc - İSTANBUL Tcl: 341 36 31-248 86 58 Bir plaja on beş günü görrtmedcn, ama haylaz dalgaları da unutmadan, bilgi merdiveninden tarihin ve mitolojinin çürüyen gurbctinc iııcrek, ama sıkıcı ayrıntılarda boğulnıayıp şiirsel hoş sohbctlcrle bu güne dönmcyi bilerek, bazcn duygulanıp durgun- laşırkcn bazcn de şiirin ve nıüziğin dcli co§kusuna Kapılarak fır- layıp dans cımcktcn geri kabııayarak... ... Ve asla unutmayarak bu günlerin bir gün çook uzak ve erişilmcz olacağını... ADI "BİR TA'IİL" OLACAK OLAN... Aslııula bir fırsuluu bııkıp arasaıuz da ayrıntıhrı, fiyalhrı ve ödeıne koşıılluruu koıuışsuk?... R E K L A M AJANSIIMA Basın Yayın ya da HalkJa ilişkıler mezunu (Yeni mezun olabılir) bayan MÜŞTERI TEMSİLCİLER 251 41 55 - 251 00 44 SATILIK 1991 raodel Suzuki van tipi, 5.000 km'de, 70.000.000 lira. Tel.: 247 52 19 l.Ü. Istanbul Tıp Fakılltesi Inskripsiyon karnemi kaybettım. Hükumsuzdür. A.LEVENT KARASULU EAGLE RENT A CAR'dan depozitosuz kiralık otolar Tel: 346 89 85 ' 00561 nolu San Basın kartımı kaybetum. Hukumsüzdür. KEMAL KÜÇÜK BEM—SEN'DEN DUYURULUR 10.6.1992 tarihinde sendika- mız BEM—SEN'in (Tüm Bele- diye Emekçileri Sendikası) I. Olağan Genel Kurulu'nun 4-5 Temmuz 1992 tarihinde Eminö- nü Halk Eğitim Merkezi Konfe- rans Salonu'nda gerçekleşti- rileceği ilan edilraişti. Ancak 4.7.1992 günü konferans salo- nunun salon yetkililerince kay- makamlığın emri üzerine açümaması nedeniyle genel ku- nil yönetim kurulu karan ile 2821 sayıh Sendikalar Kanunu'- nun 63. maddesi delaletiyle 2908 sayüı yasanın 21/3. maddesi ge- reğince ertelenmiştir. Bu nedenlerle sendikamız BEM—SEN'in I. Olağan Genel Kurul toplantısı 8.8.1992/9.8.1992 tarih ve 10.00-17.00 saatleri arasında ts- tanbul ili Eminönu ilçesi Beledi- ye Başkanhgı Meclis Salonu'nda çogunluk sağlanamaması duru- munda aynı yer ve saatte asağı- daki gitndem ile çogunluk aranraaksızın" 15.8.1992/16.8.1992 tarihinde yapılacaktır. Yasa ve anatüzuk hükümleri geregi ilan olunur. Giııdem 1- Açılış 2- Divan seçimi 3- Saygı duruşu 4- Açış konuşması 5- Konuklann konuşması 6- Tüzük değişikhgi 7- Raporların görüşülmesi 8- Yönetim kunılunun ibrası 9- Organlara aday tespiti 10- Seçimler (yönetim, denetim, disiplin asil ve yedekleri) BEM—SEN (Tüm Belediye Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu) KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK PİKNİK PtYALE MADRA ÇİZGİLİK KÂMİL M.4SARACI \ AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAX GÜRSES İ gu ÇOCMK fiMAH A Ç'Nİ • MiT- .HMTİ <c suş HARBİ SEMtH POROY TARİHTE BUGUN MÜMTAZ ARIKA\ 23 Temmuz DOM9NIC0 SCARİA777 nsi'oesuGüN ÜNLJÜ İTALYAN eesreüs/' SCAR.LATrt(pOMENltCSKARt/trrİ) 7Z YAŞINPA MAO- RİO'TE ÖLDÛ. BAttOt ÇfiĞINOA, KLAVSE/J&İÇİH YAZ- D<6l YAPinARlA BÛYÛK ÜN YAPMIŞ OIAN POM£- NICÖ. BASASI ALESSANDeo SO4£LA.TTtS/Si NAPO- LİTBN 6-ZELUta.ee. TAŞIYORDU.DAHA ÇOKJİİ/SA /APlTLAe/YCA (j>00 SONAT YAZMIŞTf) TANINMJ S€S- TECJ,AYM 2AKJAUDA B/S KLAVS£N VİBTÜOZuYDa V£ TUŞLAgA ÇfiPRAZ £UE DOOJMK4AK &igi TEH- fJ/K YEAJİL/KLBS GETİfîMtŞTİ. BİR ££IZ£ZlUDe, 8ÜYÜK B'R /aAUS£UCİYLE YARtŞKAAYA GİRMiŞi FAfZKLl ŞEK.İLP6 KA2ANMİÇTI• BU KİŞİ, ÜHLÜ BESTBCi HAEMPEL 'O\!. (V) IClavsen • Piyanoya bet zeuon,ama daha eki faflu ça/gı. Piyanodaki,tellerevurm çekiç/erm yerme,k<avsende birtukm mızrapbr Ut/unur. 1.650.()()()+KD\ Yanm pansiyon + yol + çevre gezileri + Nac'abey KARADANLİKYA Prenses Otelde konaklama, Kayaköy, Ölüdeniz, Xanthos, Letoon, Patara, Dalyan, Kaunos, İztuzu, Tlos, Saklıkent. "PARANIZ PAMUKBANK'TAN, TATİIİNİZ BAYBASOS'TAN" KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR BAYBASOS TURİZM İSTANBUL ANKARA 338 86 61 - 338 16 51 425 90 82 - 417 54 67 Seyahat Acentası İşletme Belge no 2149 Galeri • Atölye 230 21 87 S A N A T E V i Aynur Kıyak • Aysen Timuçin - Belma Erbatuk - Lale Kurfeyz Nimet Yalçınkaya - Oya Borahan - Özden Ünlü • Zerrin Yıldız ÖZGÜNm\RIM MODER.N W KLA5İK GÜMÜŞ TAH SERGİSİ (Surekli) Omt Pap Cjd. AUübılik Rtndı S iail Ap. 27/1 Enntöf - Ul. Tal:3U 42 26 NURETTIN ERKAN Resim Sergisi 20 - 31 Temmuz Basın Müzesi Tel:513 84 58 232 64 26 230 21 87
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle