19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IYFA CUMHURİYET 23 TEMMUZ1992 PERŞEMBE 10 TELEVIZYON * / " | 06.58 Açıhş-Gün W\ I Başhyor M 08.00 Haberler 09.00 Susam Sokağı 1>.00 Haberler •».20 Arkası Yann: Yalnızca l».45TatilEkranı-l i;..00 Haberler lî.15 Arkası Yann: İnükam l*.00TVdeTürk Sineması: Kara Çadınn Kızı Zeynep 15.00 Haberler 15.10 TV'de Türk Sineması: Devam 15.40 TatilEkranı-2 14.10 Susam Sokağı 17.15 Arkası Yann: Sevgi Bağlan 18.00 Haberler 18.10 Erzurum Kongresi Özel Programı 18.40 Kamuoyu 19.10.MerhabaÇ©cuklar 19.20İnanç Dünyası 20.00 Haberler veHava Durumu 20.40 Spor 21.00SrüdyoA:AydaBir 22.05 Yanşma: Yakıştır 23.00 Haberler 23.05 Dizi Film: Inanılmaz Öyküler 23.30 Herşeye Rağmen 23.55 Haberler-K.apanış 17.58Açılış-Çizgi Film: Garip'in Maceralan 18.18 Arkası Yann. Yalan Rüzgan 19.03AkşamBülteni 19.20 TıpDosyası 19.50 Belgesel: Dünya Mimarisi 20.15 Dizi: Birşeyler Görmek 20.42 Belgesel: Beyin Organlan 21.07 Dünya Folklorundan 21.27 CNN Dünya Raporu 22.00 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 22.40 Fesüvalde Dün Bugün Yann 22.50 Festivallerden 23.50 Belgesel: Yannm Dünyası-Kapanış 18.13 Açıhş-Telegün 19.15 Arkası Yann:1 Paranın Gücü 20.00 Belgesel: Perspeeüve of Greatness 20.55 Sinema Tarihinden Bir Yaprak: Broadvvay 22.45 Mini Dizi: Wild Battle 23.45 Mini Dizi: Savaştan Sonra-Kaparuş 19.58 Açıhş-Arkası Yann: YüzYüze 21.00 Dil Eğitim Programlan 23.00 Video Müzik Türkiye-Kaparuş 14.57 Açıhş-Susam Sokağı 15.30 Haberler 15.45 Gençler 16.15 Kültür-tslam 17.00 Haberler 17.20 Mûzik: Renk ve Ahenk 18.05 Yerli Drama: Perihan Abla 19.03 Haberler 19.20 Spor 19.50 Konser: Seyyal Taner 20.50 Bir Portre 21.15 Aileler Yanşıyor 22.00 Haberler ve Ingjlizce Almanca Haberler 22.45 İnanç Dünyası 23.20 Bir Solist: Ela AHın 23.40 Seyredemedikleriniz: Can Şenliği OOJOBirKonuBir Konuk 003021. Yüzyılda Türk Ailesi-Kapanış 12.15 Açılışve Günün Programlan 12.17 Çocuk Kuşağı 12.47 Çizgi Şpot 12.57 Drama: Uzaylı Zekiye 14.00 Haberler veHava Durumu 14.17 Belgesel 14.52 Tanm Takvimi 15.02 Yan Şaka Yan Ciddi 15.57 Herşeye Rağmen 16.27 Beraber ve Solo Şarkılar 16.47 Drama: Erikçigiller 1737 Cuma Gününün Programlanrun Taruümı 18.00 TRT-2'yeGeçiş 07.00 İyiGünler Türkiye 09.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günler 10.40 Komedi Dizisi: Papatyalan Kopartmayın 11.10 Komedi Dizisi: Tatlı Cadı 11.35 Komedi Dizisi: Radyo Istasyonu 12.00 Dizi: Dan August 13.00 Pembe Dizi. Sevgi lşığı 13.50 Komedi dizisi: Bu Dünyanın Dışından 13.5Öw Pembe Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 Star Dizi. Hanedan 15J0 Çizgi Film: Marianne 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 1630 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 17.00 İnter Star Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 18.00 Komedi Dizisi. Tatlı Dertler 18J0 Polisiye Dizi: Hill Sokağı Karakolu 19J0 İnter Star Haber 20.00 Türk Sineması: Gelin Ç ç ğ . 21.20 IzleKazan 21.30 Anahtar 22.00 Dizi: Miami Vice 22.50 OrhanBoran'h Dakikalar 2330 İnter Star Haber 00.00 Hanedan 00.50 Komedi Dizisi: Papatyalan Kopartmayın 01.10 Komedi Dizisi: Radyo İstasyonu 01.40 Komedi Dizisi: Mesai Saatleri 02.10 OrhanBoran'h Dakikalar 03.10 Dizi. Hill Sokağı Karakolu 04.00 Anahtar 04.45 Video Klipler 0530 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 06.15 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 07.00 Yerli Klipler 0730 Çizgi Film: Uzay Şövalyeleri 07.55Çizgi Film: Süperler 08.25Çizgi Film: Hollyvvood Yaramazlan 08.45 Çizgi Film: Kedi Felix 09.30 Yerli KJipler 11.10 Mini Dizi: Savaş ve Cazibe 12.00 Mini Dizi: Özel Savaş 12.50 Yerü Klipler 14.30 Mini Dizi: Hava Kurdu 15.20 KarşıŞov 1550 Pembe Dizi: Dünya Döndükçe 16.15 Komedi Dizisi: Bugünün Canavarlan 16.40 Pembe Dizi: Gecenin Sının 17.00 Çizgi Film: Hayalet Avalan 1730 Çizgi Film: Uzay Şerifi 18.00 Dizi: Şahin Tepesi 19.00 Ana Haber Bülteni 19.20 Dizi: Aile Bağlan 20.10 İşte Karşı Karşıya 20.50 Türk Sineması: Babalann Babası 22.20 ÇiçekAbbas 23.00 Dizi: Komiser Columbo 2330 Haber 00.00 Dizi: Hava Kurdu 0030 Dizi: özel Savaş 01.40 KarşıŞov 02.10 Mini Dizi: Savaş ve Cazibe 03.00 Dizi: Uyuşturucu Savaşlan 0330 İşte Karşı Karşıya 04.30 ÇiçekAbbas 05.20 Komedi Dizisi: Bugünün Canavarlan 0530 Yerli Klipler 08.00 Aerobik 08.10 Çizgi Dizi: AnMaya 08.30Çizgi Dizi: HeatclifT 08.50 Mini Çizgi Dizi: Barney 09.00 Çizgi Dizi: Archie 09.25 Mini Çizgi Dizi: Dodo 0930 Çizgi Dizi: Widget 09.50 Mini Çizgi Dizi: Küçük Ajanlar 10.00 Dizi: Bire Karşı On 1030 Pop Dünyamızdan 11.00 Pembe Dizi: Evden Uzakta 11.45 Pembe Dizi: Tüp Bebek 1235 Olimpiyatlar 1335 Pembe Dizi: Aşk Fırtınası 14.25 Sinema: Yeşil Yolculuk 16.10 Çizgi Dizi: Bremen Mıakacılan 1635 Çizgi Dizi: Kahraman Sporcular 17.00 Pembe Dizi: Zengin Ama Yalnız 17.50 Pembe Dizi: Teksas 18.40 Pembe Dizi: Pembeli Kadın 19.25 Yanşma: Süper Aile 1935 Haber 20.05 Plastip Show 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 20.45 Türk Sineması: Ne Olacak Şimdi? 22.20 Anılar 22.50 Haber 23.00 Rüstem Batum Show 00.00 Dizi: Rosie Duruşmada 00.45 Plaj Güzelleri 01.15DİZİ: Adderly-Kapanış T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DUYURU Bakanlığımızca 3958 sayılı kanunun 3. maddesinc ıstinaden hazırlanan mezuniyet belgesine sahıp olmadan mesleklerini icra elmekte olan göz- lükçülere ehliyet sınavı ile gözlükçü unvanı kazandırılmasına dair yönet- meliğin yayın tarihi olan 1.6.1990 tanhine kadar bir gözlükçü ticarethane- sinde en az dort sene çalışan ve bunu SSK Bağ-Kur ve vergi kaydı gibi resmı bir belgeyle ispat edenkre ""gözlükçü" unvanı ve meslek belgesı ve- rerek yetki kazandırmak anıacıyla sınav yapılueaklır. 1. Sınava gireceklerde aşağıdaki şartlar aranır. a)TC vatandaşı olmak. b) Gözlükçülüğün gerektirdiği sağlık şartlanna sahip olmak, c) 18 yaşını bitirmış olmak, d) En az orlaokul mezunu olmak. 2. Müracaaılar 1 Ağusıos-15 Eylül 1992 lanhleri arasında tl Sağlık Mü- dürlüklerine veya Sağlık Bakanlığı Temcl Sağlık Hizmetleri Genel Mü- dürlüğü'ne yapılacaktır. 3Teonksma\ 1 Kasım 1992 pazargünüyapılacaklır. 4. Istenen diğer belgelenn li^lesi ve aynnıılı bilşi i! sağlık müdürlüklerin- den veya Sağlık Bakanlığından aiınabılır. Du>uıulur. Basın: 32952 Keyifli bir Frank Capra filmiKara ÇadıruOLızı - Zeynep Kınkhan yö- resinde birbirine oldukça yakın iki köy arasında yıllardır süren bir kan davası vardır. Karşıhklı diş bi- leyen köylerden ikı genç birbiri- ne sevdalanır. Ancak kan da- vası. gençlerin birleşmelerine olanak tanımaz. T *ı c- „ . "Kara Çadınn TaÜıses ve Savaş filmde. KJZI - Zeynep". İbrahim Tatlıses'in türküsünün adını taşıyan 1979 tarihli bir köy melodramı. Safa Önal'ın se- naryosunu yazıp, Orhan Elmas'ın yönetmenli- ğini yaptığı filmde, Tatlıses'in sevgilisini o za- manlar, birbirlerinden hiç aynlmayan Perihan Savaş oynuyor. Filmde aynca Tuncer Necrni- oğlu, Hüseyin Peyda, Baki Tamer, Nejat Öz- bek, Neşe Yıldınm da var. Kan davası olgusu- na şematik bakan film, Tatlıses'in oyunculu- ğuyla değil de türküleriyle ilgi çekiyor. (TRT1 14.00) Yeşil Yolculuk** (Green Journey)-Amerikanin küçük bir kasabasında öğret- menlik yapmakta olan yaşh bir öğretmenin yaşamındaki tek dostu, yıllardır mektuplaşüğı İrlanda da yaşayan birisidir. Tüm yaşamını öğrencilerine adamış olan bu yaşlı öğretmen okulunun düzenlediği bir tura katılarak yuzünü hiç görmedi- p arkadaşını bulmak için Irlanda'ya gider. önce kendisi- n e naz fa dravranan adam gide- rek ondan kaçmaya başlar. Bu aralar ekrana sıksık gelen ve özellikle "Cinayit Dosyası" dizi- sinden tanıdığımız Angela Lansbury'ye Den- hobn Elliot eşlik ediyor. Filmin yönetmeni Jo- seph Sargent. 1990 Amerikan yapırru, 98 daki- ka. (SHOWTV, 14.25) Babalann Babası * "Babalann Babası", kabadayı Murat'ın ge- çirdiği bir dizi coşkulu serüvenden sonra ayn düştüğü kansına ve oğluna dönüşünün öykü- sünü anlaür. 1986'da yitirdiğimiz, tarihsel serii- ven fılmleriyle tanınan yönetmen Natuk Bay- tan'ın imzasını taşıyan "Babalann Babası", içi- ne biraz da duygusallık kanştınlmış hızb tem- polu bir serüven fılminden öteye gidemiyor. 1975'te Erdoğan Tünaş'm senaryosunu yazdı- gı, Melih Sertesen'in görüntülediği Acar Film yapımı "Babalann Babası"nın kahramanı Mu- rat'ı canlandıran Cüneyt Arkın, yine elinde si- lah, vuruyor, kınyor, kötüleri cezalandmyor ve mutlu ailesine kavuşuyor. Arkın'a filmde Fffiz Akın eşlik ediyor Aynca Cemil Şahbaz, Erol Taş, Turgut Özatay, Yaşar Yağmur, Cem Onur, Gülden Pelit, Semih Sezerli, küçük yıldız Çeler de oynuyor. ( Teleon 2050) Gelin Çiçeği • Clarence Muse, VValter Connoly, Myrna Loıy ind VVarner Baxter "Broadway Bill"de. A Broadway Bill (Broadway Bill)-Başanlı bir at terbiyecesi ile terbiye ettiği atlar arasında duygusallık oluş- maktadır. Günün birinde bu ikıli ilişki arasına kadın olan bir üçüncüsü de katılır. Italyan kö- kenli Amerikalı yönetmen FrankCapra'run sesli sınemadaki ilk dönemfilmlerindenbiri. Capra daha sonra 1940'b yıllarda asıl ününün doruğu- na çıkmışü. Çok az şeyden çok fazla şey çıkar- masını bilen Capra'nın bu özelliği bufilmdede hemen kendisini gösteriyor. Frank Capra'nın ilk dönemini tarumak için neşeli ve sevimli bu filmi fazla bir şey beklemeden izleyebilirsiniz- Warner Baxter, Myrna Loy, Walter Connoly, Helen Vinson, Douglas Dumbrille, Raymond NVallburn oynamışlar. 1934 Amerikan Yapımı, 104 dakika (TVİ, 20.55)*** Yolculuk sı- rasında arabası bozulan zengin işadamı Ekrem (Kartal Tibet), yakın bir kasa- badaki düğün evinde konuk edilir. Burada kasabanın güzel .< kızı Hülya (Tür- kan Şoray) ev- >' lenmektedir. Gece yanlışlıkla kendi yatak odası yerine ge- linin odasına gi- ren Ekrem, Hül- Türkan Şoray ya'nın ağabeyleri tarafından yakalanır. Gelinin namusunu temizletnek için de onunla zoraki bir düğün yaparak evlenir. Bu kasaba güzelini pek sevmeyen. sürekli olarak kentteki seksi sevgili- sini (Deniz Erkanat) düşünen Ekrem'e yeni ge- lin bir ders vermek ister. Bir süre şarkı sesleri aldıktan sonra bir konser grubuyla Anadolu'da turneye çıkar. Değişik bir kimlikle İstanbul'a döner. Nejat Saydam'ın 1971'de senaryosunu yazarak yönetmenliğini yapüğı "Gelin Çiçejği", Türkan Şoray ın 26 yaşındayken döneminjön- lerinden Kartal Tibet'le başrolü paylaştığı, şar- kıaük yaptığı sıradan aşk filmlerinden biri. Başta Gelin Çiçeği olarak başkasırun sesiyle birçok şarkı da söyleyen Şoray'ın bu fılmindeki rol arkadaşlan, hafif müzik şarkıası Selçuk Ural, İlhan Daner, Uğur Kıvılam, Semih Se- zerli. (İnterSTAR 20.00) Ne Olacak Şimdi Cüneyt Arkın, FUiz Akın ve Semih Sezerli, Natuk Baytan'ın "Babalann Babası"nda. Yıllarca birlikte yaşadıktan sonra aynlmak için mahkeme- ye düşen bir kan-kocanın da- i vasını Levent(Levent Kırca) ve' Nisa (Nevra Serezli) adlı iki avukat alır. Mahkeme salo- nunda şiddetli bir tartişmaya giren avukatlar, zamanla kav- j gayı bir yana bırakıp arkadaş olduktan sonra ailelerinin karşı çıkmasına aldırmayarak ev- lenirler. Kız tarafinın zengin,' görgülü, serbest ailesi, oğlan tarafinın yoksul, basit ailesine tepeden bakıp her gün yeni sorunlar çıkarmaya başlar. Huzu- ru kaçan evde kavgalann ardı arkası kesilme- yince olanlar olur. Aynlmaya karar veren iki avukat mahkemeye koşarlar. Bir Fransız vod- vilinden esinlenen "Ne Olacak Şimdi", 1979'da Atıf Yılmaz'ın senaryosunu yazarak yönet- menliğini yapüğı, büyük bir savı olmayan, sa- dece güldürmeyi, hoşça vakit gecirtmeyi amaç- layan, sade anlaümli, her tür izleyiciyi ekrana bağlayabilecek bir aile güldürüsü. Levent Kjrca, Nevra Serezli dışında Adile Naşit, Şener Şen, Neriman Köksal, Perran Kutman, Bülent Kayabaş, Selim Naşit, Gülten Ceylan, Cevdet Ankan, Seyfetün Karadayı, Cenk Ankan gibi usta oyunculann çabalanyla sıkılmadan izlene- biliyor. <SHOWTV20.4S) Kültür • Sanat 232 64 26 • 230 21 87 RADVOLAR Yön: BERNARDO BERTOLUCCI S A N S U R S U 2 SEYRETHEK İÇİN 20YILBEKLEDİNİZ ?0'lı yıllarda lütrı dunyada genij yankılar uyandıran film iıalya'd» bıle yasaklanmış »e Benoluccı hapse mahkum otmuştu «aCıko, SİMETY» 1336 06 32ı 11 00-'3 30-16 00-19 00-21 45 Beyotyu «TLU 243 75 76) '145-14 15-16 45-19 15-21 X Osmanbey 6 « l «796 65ı imO-1330-1600-«.-30-21 30 Ankara METMrM. 6 YAŞ NDAN KÜÇÜKLER SEYREDEMEZ HİSAR1 KONSERLERİ NIL.UFER22 Temmuz'dan itibaren Her ukşam 0 21.15 de HlelSaüşYerleri: Rumeli Hisan Gişesi, Td:257 75 50 Vakkorama, Taksim, Td:25128 88 , Tel:35ü87 42 MdlT SEFAHATHANEde PARİS HÂFTASI ETKİNLİKLERİ Bugün 20.30 Fransız Şansonlan Akordion-Gitar Musuıfa-Tolga İstiklal Cad. Allas Pasajı No:209 Beyoğlu İslanbul Tıl:251 22 45 BEYOĞLU SİNEMASI (251 32 40) YAZ ŞENLİĞİ 2 OSCARLI FİLMLER ŞÖLENl BUGÜN KURTLARLA DANS KEVIN COSTNER 1 2 . 0 0 - 1 5 . 0 0 - 1 8 3 0 - 2 1 . 3 0 BİR MÜZİK, AŞK, TUTKUFİLAIİ Yöo: COSTA5 FERRJS Kadıköy M0DMH7 01 28) 12.00-14.15-16.30-19.00-21.30 BBSffiiB i r T I I V T O B R A S S F ı l m ı C.teSifUI ' l FRANK FINUY STEFANIA SANDRELLI (Ϋ7S9*Î) H.00-IU0-1UO-H.15-21J0 (2511176} 12.Mm.15-IUO-18.e-21.00 İS1626İO) M.9O.U3O-lU»-IS.aO-21.OQ (572 64 39) 11.00-1130-16Ü0-18.30-21 -IS 24 lıııunz'do SÛDFTrA Snemsndc ÖDÜLLÜ FİLMLER HAFTASI Ktxttöy İS [33i 00 50) 13.00-15.45-18.30-21.15 Hmliy. »S-2 (247 U 15) 11.30-14.30-17.00-19.30-21.45 Hct: M«ıı-Î - AmDd««< - Tk. Jtoon fiM«ri Harbiy» «5ta 1Z00-1S.15-1S.3O-21.45 t*andarmda 9öttoriU<*lıtir. Cuma Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe AKDENİ2 DERİNLİK SARHOŞLUĞU ALIEN - 2 ÇİNGENELER ZAMANI AMADEUS THE DOORS ŞEYTAN ÇIKMAZI BAHÇVAN Cnitf*I2 (SU26 6C) IL»!(.0(H(.3O 9 1/2 HAFTA I^IUUI [S16764Cİ 18.4521.00 Mrpü {247631S) 1130-14J»16.30-18<S.21.4S İHTİRAS IMVUA (51S!4«! U.t»-113M6.»ia3O.!!.0O TANRILAR CILDIRMIŞOLAAAU II KdtorKfStMSO) 11X0 OMEN IV Ikanıs'un Isinde KontrgerOla Gffçe^i YVES MONTAND IKARUSun İsi YÖN.IIENRY VÎRNELIL 0 K M Oriakoy Kübür Merkezi 258 69 «7 13.00 15 30-18.00-2CJ0 REKLAM FİLMİDAĞITIMINDA TİT1 04.55 Açıbş, 05.00 Haberler 05.05 Türküler 05.30 Şarkılar 06J» Haberler 07.00 Haberler. 07.05 Sobstler Geçıdı. 07J0 Haberler 07.40 Günle Gelen. 09.40 Arkası Yann. 10.00 Haberler. 10.05 OnuncuSaat. 12.00 Haberler. 12.10 Hayaün lçınden. 13.00 Haberler. 13.15 Ezgiler. 17.05 Din ve Ahlak. 17J5 Haftanın Çocuk Şartaa. 17.55 Bu Dûnya Bizim 18.00 Haberler. 18.05 Akşaradan Akşama. 19.00 Haberler. 19J0 Solıstlefden Seçmeler 20.00 Çocuk Mûziğı. 20.10 Amatör Topluluklar. 21.00 Haberler. 21.05 Hafıf Müak. 21.30 Şarkılar. 22.00 Türküler. 22.30 Küçük Konser. 23.00 Haberler 23.15 Gecenin içınden. 0055 Haberler 0.100 Kapanış. 1*11 07.00 Açıbş. 07.05 Sofetierden Seçmder. 07J0 Haberler 07.40 Türküler 08.00 Sa- bah Konseri. 08J0 Şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05Çocuk Bahcesı. 09.20 Aıatürf- le Mülakatlar. 09.35 ÇeşiÜİ Müak. 10.00 Musikı Dünyamızdan Seçmeler. 10J0 Aile llışkılen. 10.40 Hafıf Müak. 11.00 Haberler. 11.05 Erzurum Kongresi. 11.20 Ezeiler 11J5 Hafıf Müzik. 11.45 Ahmet Kutsi Tecer'in Ölüm Yüdönümü Özei Programı. 12.00 Şarkılar. 12J0 Türküler .13. 00 Haberler. 13.15 Hafıf Müzik. 13.30 Doğnı mu Yapıyoruz? 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı Dil Dersı. 14.45 Genç- ük Korolan. 15.05 Tunzme Bakış. 15.20Türküler 15.40 Arkası Yann. 16.00 Hafıf Müzik 16.30 YurttanSesler 17.00 Haberler 17.05 Şarkılar 17J0 Küçük Konser. 18.00 Bir Yazar Yeüşıyor 18.45 Hafıf Müzik. 19.00 Haberler 19.30 Hafıf Müzik. 20.00 Yabancı Dil Dersı. 20.45 Hafıf Müzik 21.00 Küçük Koro. 21-30 Turkûler 22.00 Gece Konsen. 22.30 Şarkılar. 22.45 Bir Rornan Bir Hikaye. 23.00 Haberler. 23.15 Türküler 23.40 Hafıf Müzik. 23^5 Müzığe övgü. 00^5 Günün Haberlerin- den Özetle. 00^8 Program ve Kapanış. TRTI 06^8 Açıbş, Program ve Haberler. 07.05 Göne BaşUrken. 08.00 Sabah İçin Müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah Konsen 10.00 Müzıklı Dakikalar. 11.00 Ogleye Doğru. 12.00 Haberler. 12.15 Müâkle Gezinti. 12.45 Günün Konsen. 14.00 Ha- berler. 14.15 Atmosfer. 15.00 Konser Saatı 16-30 Caz Dünyası. 17.00 Haberler. 17.15 Disko Dünyasından. 18.00 Haftanın Plaklan. 19.00 Haberler. 19.15 Arya. 20.00 Bızden Sesler 20-» Bir Konser 22.00 Haberler 22.15 Gecenm Müzıği. 23.00 Ulusal Eserler, Yöresel Ezgiler. 24.00Gece ve Müzik. 00J5Günün Haberfe- rinden Özetler. 00.58 Program ve K OCLKLARICIN TVİ - 09.00 SusamSokağı. 10.45 Tatil Ekranı. BugünküTatil Ekranı'- ndaG.I. Joe,Dunky Dogjngector Gadget. Aseops Fablyesz gibi çiz- gi fılmler gösterilecek. 16.10 SusamSokağı. 15.40 Tatü Ekranı-2 Çizgi Film: Cousi Trouppe, çocuk şarkılan. 16.10 Susam Sokağı. 19.10 Merhaba Çocuklar: Bilge Dede, oyun çahşması yapan küçük dost- lanyla büyüklerle ilişkiler konusunda söyleşir. Oyun içinde oy- nanan ov-unda olumlu davraruş sergileyen bir çocuğu canlandınr. bttrSTM - 15.30 Çizgi Film: Mananne 16.00 Çizgi film: TaşDevri 16.30 Çizgifilm:NinjaKaplumbağalar Sinema Tiyatro Gösteri I TV - 08.10 Çizgi Dizi: An Maya, 0830 Çizgi Dizi:Heathcliff. 08.50 Çizgi Dizi:Barney. 09.00 Çocuk Dizisi: Archie.09.25 Dodo.09. 30 Widget 09^0 Çizgi Dizi. Küçük Ajanlarl6.W Çocular tçin. Çizgi Dizi: Bremen Mızıkaalan: Bacadan atüan bir paketten Red Rater adlı fare çıkar ve müzisyenlere yeniden onlarla çalışmak istediğını söyler. Türk Dili Dergisi Türk Dili Dergisi, stltı yaşında! Temmuz-Ağustos sayısı bütün büyük kitapçılarda. "Türk dilinin bağımsulık ülküsünü hiçbir kötülük düşünen yok edemez!' Türk Dili Dergisi'nin hesap numarası Posta Çeki No: 122807'ye 25000 TL. yatırarak bir yıllık dergi üyesi olunuz. 50000 TL. iki yıllık... P.K. 118 Kadıköy 81302 İstanbul. TEŞEKKÜR Ailemizin değerli varlığı SEÜM ALÎ AYDENER'in vçfaau dolayısıyla, cenaze törenine katılan, yakın ilgilerini esirgemeyen başta sayın TRT mensupları olmak üzere, arkadaşlan, akraba ve dostlanna, telefon ve telgrafla aaşsağlığı dileyen tüm yakınlanmıza sonsuz teşekkür ederiz. AYDINER AİLESİ AD1NA Tİ LAY AYDINER BÜTÜN YOLLAR ROMA'YA ÇIKAR(DI) K D V ^ 1 Artık Garda, Venedik, Floransa, Pisa, . \ \ Milano'ya da çıkıyor. m^v- Uçakla İtalya'ya gidiş-dönüş ^ transferler yarım pansiyon konaklama rehberlik hizmetleri vize işlemleriniz HERŞEY FİYATA DAHİL "PAILVNIZ PAMUKBANK'TAN, TATİIİNİZ BAYBASOS'TAN" KAMPANYAMI2 SÜRÜYOR BAYBASÛS TURİZM İSTANBUL ANKARA 338 86 61 - 338 16 51 425 90 82 - 417 54 67 Seyahaı Acenıası uictme Belge no. 2149
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle