19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HAZİRAN19S2PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Döviz-altın ne getırdı? DolarfT Kale) Dolar(Dovızalış) Dolar (Efektıfsatış) MarklT Kale) Marfc(Dövızalış) IsvıçreFrfT Kale) Sterlın(T Kale) Cumhurıyet Reşat 24 Ayar kulçe 22 Ayar bılezık CTU 5110 9067 29 5113 29 3375 3347 24 3760 9550 394 000 430 000 58 600 57 500 HlfUİlfl mı 6990 687Z23 6906 66 4390 4334 42 4765 12 700 507 000 520000 76 500 74 000 (TU 7085 691514 6949 79 4510 4395 31 4990 13 215 524 000 580 000 78 600 72000 MUM tlrt(%) 135 062 062 2 73 140 472 405 335 1153 2 74 -270 NHM (M 38 64 35 92 35 91 33 62 3131 32 71 38 37 32 99 3488 3412 2521 Borsada geçen hafta Yatırım fonları ne getirdi? 20 HAZİRAN 1992 İfim tacari: 927 1 mılyar TL (%80 18) Bitesik btttks: 3613 44 (%5 24) iştom oriktan: 171 427 177 (%83 66) EnMu: 2441 96 (%2 14) Smai Endeks: 4293 01 (%6 29) HİSSE SENEDI Abana Elektranekank Adana ÇmentctO Afyon pmento AUTatstt Mdnr* Aksa Alaıto Hotdınç Alarto Saruyı 3Asön Çnnenlo •Çjmsa Oemırbar* Dendı Cam DevaHoMmg Ecaatta» itoç Ecaataşı Yatmm Ege Endustn EfleGûbf» •Emek Sıgorta EnkaHoöng Rnansöank Gentaş Globai Vatınm GuDrt FaDntalan M u i F Kralama Inanıa (BÛ) •tm Koç Yatınni Konys Çımento Kortsa Koojma Tanm KOyta; Uatane Takım MarsM Boya Mensucat Sant NetHoMıng NetTunzm •Nıjde Çjmento OkanTetetl Orautaa Parsan Peflom PınarSu Prtylen ProfüoTeira Rafcak SabMı YayınoHı SanMIHoMmg Sartojysan Staş Sttsa Stamz Ftament Sun Etodromk TOT Sıgorti TreKutsan Tofaj Otomohl F Turcas Petrolculuk Turt Havayolan T Dww Ottum Tftştank T Garantı Bankas Tlş BaraasjJB) T Iş Bantaa (C) T i; Baı* (C-%2SBOZ) T KaHon Bank. TTutKm Hıye Çjmento Vafcrt Rnansal Kir Vakıf Yaünm Yıpı ve K/edı Bankas rım Yjnsa . Isle mıktar (Ntssead 136 « M114M 2«0S4C 8995 42900 «45. 2963 550 1 445 2SC TH.1 3200 1-KS.7M uru 49 444 4.131 71 13 10C 6010C 171.771 2 72O28C 10 634 495 «MJ7 203 300 54 81 410; 11.2*0 61X7 32 100 44 500 1 185 500 1 74Î.11S 101 620 14*. 1M S2 55; NJ*0 96 08O 101095 M t t 1863 688 11».**4 M1.SM 14MJ15 111M LKUM MU74 896 988 179 890 61465 546 075 566 720 tiTM 491090 1J11771 311 903 900 38 605 1518640 2M411 717J17 335 650 4000 1160 52 000 161 717 IL44MS7 118958 Z.SMJ7I 727 185 11600 51.1 11 100 2000 36 682 129 900 1 792 820 3 249190 337 124 39 600 10 000 142 660 12 400 « u a 11000 1473 040 411.W0 162 500 1.2*1.450 339 825 2856 670 9 474 792146 99 600 301840 M7.44t 229 840 45 250 17UM 2600 267 300 660 575 2300 52 000 1M 851353 142.23* 31849 Eı duşut fiyaı 195C 1400 52 000 2300 8700 9300 7300 450C 1UM 680C 105C 625 1900 (75 11000 6000 1550 450 1 600 5400 nı 2000 1500 750 650 471 4 70* 1000 11 500 475 • 70* 11.231 13 750 32 000 4400 1000 825 575 1*.7S* 3.1M 21M 3450 1300 625 1*.M* 42S 625 2000 135 000 550 1 000 450 500 775 1JS0 750 15 000 825 2650 625 8300 1250 (.70* 1 500 7 100 2500 3750 1 U M 975 8800 2.6» 7200 4S5* 500 7400 1000 900 5600 875 600 1 500 11M 3500 1 ioo 2550 1650 925 825 yûkseh fiyai 2 100 1501 52 000 2400 U S t 9100 10 250 8000 U H ust 4500 Z.1N 7600 1 100 700 11M 2050 77» 11 750 6500 17UM 1 750 475 1600 6000 2S.5M L2M 2000 1600 800 725 S.7M 1 100 12 250 525 3.7M 1L2M 15000 35 500 4450 1050 900 11.2» 625 I » 11.7S* 2.400 3800 1500 675 1I.7S* 525 700 2 100 135 000 575 1050 500 L7M 550 850 1JM 850 15 000 900 2 700 750 9000 1600 1700 73O0 2650 3950 117» 1JS0 1 000 9900 31*0 7500 575 9000 1100 925 6000 950 625 1600 11.291 175 1.251 3500 1 150 2800 1650 975 1JS1 850 17S0 1 250 Kapanış fiyatı 205C 1400 52 000 2300 8900 9900 7600 1751 L2M 4500 1JM L1M 2.7M 2JM 7000 1 100 625 115* 1950 751 11250 6300 m.***1700 450 1600 5800 1.70* 2 000 1550 750 675 52.1M 1000 12 000 500 1 7 » 2JM 2JM 37M 14 500 34 0X 4400 1000 850 11 751 2 J » 575 (S* UJSM 2JS* 3600 1300 650 525 650 2000 135 000 550 1050 1(0* 450 2.S5* 525 Deflısım% Hafta ıçmde 231 34£ 0 00 714 ooc 1 1 105 130C •*M L27 568 L24 2*4 963 •İM OOC 13 79 0 00 11 11 143 12.51 -4 26 156 000 iooo 303 000 4.1 7.25 471 1111 ooo •3 33 -6 2S 4.55 -6 90 7.22 11J3 13 04 000 000 3.37 L*4 ua M.U 1.17 0 00 0 00 1 12 0 00 000 -1U7 000 13.M 2.22 •JJ 1J2 OOO 10 34 370 1J7 1U7 000 -6 98 10 79 -4 35 000 3.23 526 K5 800 1J5* 750 15 000 875 2 700 650 8900 1 550 1 500 7 100 2500 3900 11.2» 975 9500 7500 5 7» 500 8600 nx 900 5600 900 600 1600 17J » 175 1.2» 3500 1 100 2650 1650 950 825 1 150 -4 55 1.71 4.17 588 3J5 1176 oon ooo 182 714 000 000 2J4 16 67 2 74 7 87 127 4.15 000 000 15.» 132 11.75 13 04 000 000 1 75 270 -4 00 000 541 5 41 -4 35 000 00 256 13.71 294 11.» -4 17 Yıl ıçınde 30 51 •2SJ2 57 58 116 67 1LM 34 36 •31J7 23 60 9 17 2165 -45 79 •1L34 -1IJ1 1U7 M7 19 56 27 08 -30 56 TIM 52 68 1M7 -2M1 -35 71 -40 82 152 -30 77 289 7 41 2J.4* -22J4 2.51 1916 12 12 -3182 27 71 20 59 M.72 -31J7 -14.11 385 30 59 IJ3 33 33 HAİ •3*.*1 15J7 21.11 2L71 14 49 25 31 2 01 56 52 -65 71 11J* 37 84 -21.21 -11J4 1M1 yılı Û.HS. SMS. flyjtı Trihk Iş Yatınm 1 Iş Yatırım-2 Iş Yatırım-3 Iş Yatırım-4 Iş Yatınm-5 Iş Yatnm 6 Interfon 1 lnterfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 Interfon 5 iktısat Yat 1 Itctısat Yat-2 Ikfisat Yat-3 İktısat Yat-4 İktısat Atıhm Garantı Yat 1 Garantı Yat-2 Garantı Yat-3 Garant Yat-4 Garantı Yat-5 Esbank Fon-1 Esbank Fon 2 Esbank Fon-3 YKBYat F YKB Sektor F YKB Hısse F YKB Kamu F YKB Lıkıt F YKBKarmaF YKB Dövız F YKB Kapıtal F YKB Aktıf F Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hısse Vakıf Dünya Vakıf Fon 6 Dışbank Mavı Tütûn Fon-1 Tütün Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Fınans Fon-2 Fınans Fon-3 Fınans Fon-4 Fınans Fon-5 Ziraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Ziraat Basak Zıraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk F Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon 2 Emlak Invest lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 Töbank F Sumer F Denız F Ege F1 EgeF2 Kalkınma F Demır Fon-1 Demır Fon-2 Tanş Fon-1 Tanş Fon 2 Ortak Fon Turkbank Fon NetFon EnFon TSKB uzrran F Akfon 104 254 55 125 27179 22 806 10 000 19 615 77 360 63 909 32 999 30 541 10 821 67 217 54 984 26183 26 451 19 354 82 071 30 752 19 874 13140 11090 82 893 27 752 19191 71049 57 633 88 280 56 224 50 301 55 351 23 968 18 878 16 952 57 570 145 291 26 765 17 847 23 747 17 087 49 935 57 882 16166 207 824 24 602 32 031 27115 20 751 17 963 30 643 22 606 23 711 21879 30 400 22 996 31752 21 155 26 567 20 911 10 000 24 406 18159 21039 22 799 25175 20 032 10 000 21 191 20 386 10117 21446 10 000 17 644 17 383 17.723 17 389 10 000 10 000 133101 46 998 34 969 28 820 13 466 25 572 96 042 73 551 38 403 38 944 10 198 83 698 69 306 33 007 33 346 22 218 104 229 36 348 25 722 14 459 13 224 104 026 34 872 24 378 88 059 72 437 86138 71013 62 881 68 341 31495 24 240 24 475 71770 177 552 33 250 20 694 31530 20 720 60 902 73 758 20 377 249 260 29 229 40 435 34 429 23 200 22 692 38 89b 28 252 30121 27 609 37 909 28 718 39 004 25160 33 285 25 224 11862 30 976 22 866 26 002 26 957 31884 24 311 10 385 26 405 25 584 12 787 27 064 11080 21584 21537 22 299 22 351 10 558 10 723 134 979 48 087 35 471 29199 13 589 25 938 97 243 74 194 38 734 39 510 10 370 84 838 70 249 33 456 33 800 22 534 105 455 36 784 26 021 14 635 13 380 105 383 35 330 24 735 89 276 73 418 88195 71955 63 683 69 389 31973 24 595 23 978 72 693 179 926 33 692 21006 31264 20 957 61627 74 773 20 643 252 340 29 579 41040 34 915 23 438 23 001 39 375 28 618 30 484 27 948 38 499 29141 39 511 25 478 33 720 25 586 11743 31411 23 214 26 336 27 222 32 267 24 622 10 511 26 737 25 914 12 960 27 392 11260 21814 21835 22 590 22 647 10 760 10 873 1 41 2 32 144 132 0 91 143 125 0 87 086 145 169 135 136 136 136 142 1 18 120 1 16 122 1 18 130 1 31 146 138 135 2 39 133 128 153 152 146 -2 03 129 134 1 33 151 -0 84 1 14 1 19 138 131 124 120 150 141 103 136 123 130 121 123 156 147 130 126 131 144 -100 140 152 128 098 120 128 121 126 129 135 121 162 107 138 130 132 191 140 29 47 -12 77 30 51 28 03 35 89 32 24 25 70 16 09 17 38 29 37 -417 27 70 27 76 27 78 27 78 16 43 28 49 19 61 30 93 1138 20 65 27 13 27 31 28 89 25 65 27 39 010 27 98 26 60 25 36 33 40 30 28 4145 26 27 23 84 25 88 17 70 3165 22 65 23 41 2918 27 69 2142 20 23 2813 28 77 12 95 28 05 28 50 26 59 28 56 27 74 26 64 26 72 24 44 20 43 26 92 22 36 17 43 28 70 27 84 2518 19 40 2817 22 91 511 2617 2712 2810 27 73 12 60 23 63 25 61 27 46 30 24 760 8 73 YATIRIMCININ HAFTALIK REHBFRİ Borsa, geçen haftanın galibi tLKİN AYDCS Hareketlı bır hafta geçıren para pıyasalannda geçen haf- tanın galıbı borsa oldu Hafta başında hızh artış gosteren do- vıan fiyatı çarşamba gunun- dea ıtıbaren genlemeye başla- dı Dövız fıyatlan ortalama yüzde I 5 ıle 4 5 oranında ar- tarken hısse senetlen yuzde 5 24 oranında dçğer kazandı Emısyon hacmı de 29 tnlyona genledı Bayram oncesı emısyon hacmının ılk kez 35 tnlyonu aşması nedenıyle lıkıdıte bol- luğu yaşayan para pıyasalan tatıl donuşü haftanın ılk gunu- nu Merkez Bankasfnın mu- dahalesını bekleyerek geçırdı Beklenen mudahale gerçekleş- meyınce dolar ve mark başta olmak uzere butün dovızlenn fiyatı yukseldı Çarşamba gu- nu dolar 7095, mark ıse 4525 lıraya kadar çıktı Ancak Merkez Bankası'nın salı gu- nunden ıtıbaren her sabah yaptığı satışlarla pıyasadan para çekmesı perşembe ve cu- ma gunu dovîzde durgunluğa neden oldu Dolann hafta başında 6990 lıra olan fiyatı 7095 lıraya ka- dar yukseldı Daha sonra 10 lıra değer kaybettı Mark ıse ılk kez 4500 hrayı geçtı Mark uç gun ıçınde 130 lıra pnm ya- parak 4390 lıradan 4520 lıraya yukseldı Mark da son gun 10 lıra değer kaybederek 4510 lı- raya genledı Dövızler arasın- da en fazla getınyı ıse lsvıçre Frangı ve İngılız Sterhnı sağ- ladı Merkez Bankası, hafta boyunca pıyasayı fazla sars- madan yaptığı mudahalelerle 35 tnlyon 240 mılyar olan emısyon hacmını 29 tnlyon 425 mılyar lıraya ındırdı Geçen haftayı altın pıyasası da hareketlı geçırdı En fazla getınyı ıse 60 bın bralık artışla Reşat sağladı Cumhunyet Altını 17 bın lıra artarak yuzde 3 35 oranında pnm yaptı 24 ayar kulçe altın 2 bın 100 lıra artarken 22 ayar kulçe 2 bın lı- ra genledı Borsada ıse bayram once- sınde gorülen talep canlılığı bayram sonrasında da surdu Pazartesı gunu başlayan fiyat artışlan, perşembe \e cuma günu kâr realızesı sonucu ge- len saüşlarla hız kesü Borsa Bıleşık Endeksı 180 puan ar- tarak 3433 50 puandan 3613 44 puana çıktı Mah En- deks'tekı artış 51 puan, Sınaı Endeksf ndekı artış ıse 254 pu- an oldu Hısse senetlen arasında en fazla getınyı yuzde 46 51 ora- nındakı artışla Denmod hısse senetlen sağladı Çanakkale Çımento hısse senetlen yüzde 27 27'lık artışla ıkına, Bnsa ve Ege Bıracılık hısselen de yüzde 20 00 oranındakı artışla üçüncu sırada yer aldı Geçen hafta en. fazla değen yuzde 16 67 orarundakı genleme ıle Soksa hısse senetlen kaybettı EP yatınm fonlanna katılma belgelennın ortalama getınsı yuzde 1 34 oranında oldu Ge- çen hafta en fazla artış yuzde 2 39 ıle Yapı Kredı Hısse fon- lannda, yüzde 2 32 ıle İş Yatı- nm-2 belgelennde gerçekleşü Dış borsalarda ıse dolar ve altın fiyatlan yukseldı Hısse senedı ve petrol fiyatlan gen- ledı Avrupa Topluluğu üyesı İrlanda'dakı referandamdan, Avrupa BırlığVne ılışkın Ma- astncht Anlaşması'na evet oylannın çoğunlukta çıkması dolara yaradı ABD ekonomısıne ılışkın olumsuz göstergeler nedenıyle geçen haftaya değer kaybede- rek başlayan dolar, İrlanda'- dakı referandumun kesın sonuçlannın alındığı cuma gunu yenıden yukseüşe geçtı 1 56 mark ve 126 yen cıvannda olan ABD Dolan referandum sonuçlannın açıklanması ıle 1 57 markı aşıp 127 yene yak- laşU Japon ekonomısının dur- gunluğa gırrnesı, Japon banka ve şırket kârlanndakı büyuk duşuşler, Tokyo'da Nıkkeı Endeksı'nın geçen hafta 863 81 puan kaybederek 17 000 puanın da alüna, 16 519 87 puana ınmesıne neden ol- du Wall Street'te Dow Jones Endeksı haftayı 69 01 puan kayıpla kapadı Londra'da FTSE-100 endeksı geçen hafta 18 9 puan kaybettı Bırleşmış Mılletler ıle Irak arasında yenıden başlayan Petrol muzakerelennın sonuç- lan beklenırken petrol fıyatla- n geçen hafta bıraz genledı Londra'da geçen hafta başın- da 21 15 dolarda seyreden ağustos ayın teslımatı brent petrolunnn vanl fiyatı cuma günü 2108 dolara, New York'ta temmuz ayı teshmatı Batı Teksas petrolünun vanl fiyatı da 22 28 dolardan 22 22 dolara ındı Petkim Genel Müdürü Aziz Gümüş Petkim büyük sıkıntılar içînde" • Petkım Genel Müdürü Azız Gümüş "Petkım'- ın ıçınde bulunduğu sıkıntılar bugün başlamış değıl" dedı. Petkım'ın 1991 yüını 383 mılyâr lıra zararla kapattığını söyleyen Gümüş, bu zarann 1992 yılına da taşındığını belirtti. BORSADA İŞLEM HACMt EN YÜKSEK HİSSE SENETLERİ (Müyon TL) •M2 2213 -27 78 -3 70 MJ7 •445 10 34 50 92 55 37 -47 62 917 L21 10 00 •OM 38 24 •rtM 30 43 -4512 000 -45 31 306 53 -63 89 28 80 59 57 12.M 28 57 1125 16 64 -8 24 -35 00 14 46 135 11.11 000 709 18 89 35 48 36 60 -35 62 17 37 39 65 •1*J* 294 17 24 •3614 24 07 •30 84 -4712 19.K 1154 HİSSE SEıNEDİ İşlem Hacmi Pay(%) Otosan Petrol Ofia Tupraş Eczaabaşı Yatınm EreğlıDemırÇelık Adana Çımento (A) Arçelık Çukurova Elektnk Eczacıbaşı İlaç Alarko Hokiıng 116 886 69 883 67 700 66 992 66 744 63.609 62 245 48 879 30 860 29 044 12 61 754 7 30 7 23 7 20 6 86 671 5 27 3 33 3.13 İZMtR (AA) - Petkim Genel Mudüru Azız Gumuş, Petkım'ın buyuk sıkıntılar ıçınde olduğunu behrterek "Bu akınülar bugun başlamış değıl Geçrraşten devral- dığımız bınkmış sorunlardır" de- dı Gumuş, Petkım'ın Türkıye ıçın stratejık onemı olduğunu, bu ne- denle kuruluşun mevcut akınüla- n aşmasında 5 bın Petkim çalışa- nına buyuk ozven duştuğunu soyledı Gumuş, Petkım'ın 1991 yılını 383 mılyar lıra zararla ka- patügını, bu zarann 1992 yılına taşındığını kaydederek şunlan soyledı "Bu zaran yıl sonuna kadar bunyemızden çıkarmak ısnyoruz. Bu akınunın hemen yok edıhnesı mumkun degU, ama zaman ıçınde bunu ayrağ7 Bu sorunlann bır bölumü dunya pıyasasındakı konjonkturden kaynaklandı An- cak dunyadakı gebşmeler ışığında dahılı pyasada bazı tedbırler ah- nabüırdı ve zarardaha az sevıyele- re ındınlebılırdı Ama maalesef yapılamamış Ancak Petkim bu zarann üste- andengelebılecekguçtedır Petro- kımya sektorunde çalışan ışgu- cunde buyük bır tecrube ve bügı bınkımı var Bu ışın ıçınden yuz akıyla cıkacağımıza ınanıyorum " Petkim Genel Muduru Gumuş, tasarrufun, akınunın aşılmaanda onemlı bır adım ola- cağını soyledı Geçmış yoneüm donemırfle Petkım'ın bazı bınmlenne gere- ğınden çok eleman alındığına ışa- ret eden Gumuş, şoyle konuştu "Bazı bınmlerde iıüyaçtan faz- la çalışan olmasına ragmen, tena- kata gıtmeyeceğız. Fazla elemanı, ıhtıyaç duyulan bınmlere kaydı- racağıy Eleman fazlalığının en behrgın orneğını Ankara büro- muzda yaşıyoruz Burada maks- mum 15 personel olması gerekır- ken, toplam 105 kışı çahşıyor Bu çahşanlardan emekhlık surelenru dotdurmuş olanlar var Bu kışıle- nn emeklı olmalan ozendınlecek Otekı çahşanlan da Izmır ve Ya- nmca'dakı teasterde enteceğız. Petkim Genel Müdürü Azız Gumuş, özelleş- urme çalışmalanna Yanmca te- asJennden başlanacağına ısaret etüğı açıklamasını şoyle surdur- du "Petkim Yanmca teaslennde bazı unıteleryüzde 80 venmle çah- şırken bazı unıtelerde 1%5'lenn teknolojıayle üreüm yapıldıgı ıçın venm duşukluğu var Hatta baa- lan devre dışı bırakılmış, hıççalıs- tınlamıyor Bu nedenle, ozelleştırme once- sınde bu teası onceükle rantabl hale geüreceğız lyıleşürmeler ya- pıldıktan sonra da gorucuye çıka- racağız." "Karbon sıyahı" unıteanın on- cehkle ozelleşürme kapsamında tutulduğunu kaydeden Gumüş. bu unıteye Alman, Franaz ve Amenkan fırmalannın tahp oldu- ğunu, konuyla ılgıh gönışmelenn devam etüğını sozlenne ekledı "emettu kuponu kealmışlır EN ÇOK İŞLEM YAPAN ARACILAR (MUyar TL) ARACIÜYE Çarşı Menkul Değerler A Ş Oner Menkul Kıymetler A Ş Karon Merkul Kıymetler A Ş Deha Menkul Kıymetler A Ş İşlem Hacmi 87 171 61249 58 895 48 816 Pa> (%) 4 70 3 30 3 18 2 63 Geleceğin Patron ve Genel Müdürleri de BAROMETRE okuyor. Bu hafta BAROMETRE 21.970 seçkin okuruna ulaştı.'*' (*)BAROMETRE'nın trajı Başaran Serbest Muhasebecı Malı Müşavırlık Anonım Şırketı a member of PtİCe Wdterhouse tarafından denetlenmektedır. By Barometre Yayıncılık San ve Tıc A.Ş Meşrutiyet Cad 164/3 80050 Şışhane / tstanbul Tel 252 72 00 (4 hat) Faks 252 64 20 tdrtışmasız!... TYT BANK'ın faiz oranları şimdi daha yüksek. Hemen TYT BANK'a gelin... Size en yüksek kazancı sağlayacak faiz alternatiflerini görüşün. 50 milyona kadar 50 milyon ve ustu Vadesiz % 10 % 10 • 1 ay vadeli %60 %62 • 3 ay vadeli % 72.5 % 74.5 • 6 ay vadeli % 74.5 % 76.5 • 1 yıl vadeli % 77 % 79 3'er aylık ek gelirleriniz: 6 ay vadeli (1 ayâa bıt (aa aOwr««) %69 1 yıl vadeli (3 oybo btr faa o<i*m«4ı} %70 %72 TURKİYE TURİZM YATIRIM ve DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş TYT 1ANK HarMy* Cjmhurıyet Cod 301 HarbıyeflSTANBUL T^ ^ j 4 t>^ hat) 231 50 27 TYT BANK Nunıounanly*- Nuruosmonıye Cad 94 CağoloğluflSTANSUl TEL 512 86 44 46 TYT 1ANK Kapahçarşı Sonctal Bedestenı Sk 14 Kapalıçar^STAN8UL TEL 511 29 91 TYT 1ANK Ankara. Cmnah Cod Gorenne Sk Nazm Bev ış Merkez 1/2 Kavakl dere/ANKARA TEL 127 28 70-72 TYT 1ANK Antalya Cumhurıyet Cad 70/A ANTALYA TEL 18 75 38 (4 hat) TYT 1ANK b m l r Cumhurıyet Bulvarı 87/A Alsancak/IZMIR TEL 13 53 54
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle