20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21HA2İRAN1992 PAZAI 16 HABERLEREV DEVAMI HAFTAYA BAKIS AHMET TANER KIŞLALI HEP Niçin Grap Kurmalı? Dostoyevskı'nın sevdığım bır sozu var "Tann olmasay- dı, onu bız yaratmak zorunda kalırdık'" dıyor Bana kalırsa, eğer HEP olmasaydı, onu da sonunda bız yaratmak zorunda kalacaktık Tıpkı Tanrı'ya, dıkenlı gul yarattığı ıçın kızacağımıza, dıkenler arasında gul yarattığı ıçm şukretmemız gerektığı gıbı HEP'e, aykırı şeyler soyledığı ıçtn kızmamalı, onu, sıla- ha karşı banşçı bır seçenek olarak gormeye çalışmalıyız Sılahın çıkmaz bır yol olduğunu, sadece olum, acı ve kın getırdığını gostermek ne kadar onemlıyse, banşçı yolların erdemlerını on plana çıkarmak da o kadar önemiı • • • Demokrasılerde korkmaktan korkmak gerekır Çunku korkubaskıyı baskıdakorkuyugetırır Bu kısırdongu ıçın- de de, olan demokrasıye olur Eğer HEP, yurttaşlarımızın dıyelım yuzde 5'ını temsıl edıyorsa, ve o yuzde 5ın ıçınde -umutsuzluk ya da kızgın- lıkla- sılaha sarılanlar varsa, HEP'ın, temsıl ettığı ınsanla- nn duygularını dıle getırebılme olanaklarını artırmak kıme yarar? Sılaha sarılmayı savunanlara mı, yoksa banşçı yolları savunanlara mı? HEP, TBMM'de grup kurarsa ne olur? Meclıs tekı tartışmalara ve yasama çalışmalarına daha etkılıbırbıçımdekatılabılır Goruşlerınıkamuoyunaduyur- makta TV ve radyodan daha çok yararlanabılır TV'de yayımlanan lıderler arası açıkoturumda, bır de HEP lıdenm gorursünuz Tıpkı genel seçımler oncesınde Sayın Doğu Perınçek'ı gorduğunuz gıbı Bundan topluma zarar gelmez, ama bazı yararlar do- ğar Demokrasılerde özgur tartışmanm ıkı yararı vardır Bı- rıncısı, daha sağlıklı ve dengelı bır karar alınmasına yar- dımcı olmak Ikıncısı, kıtlelerın -kendı duygu ve duşuncele- rının yuksek sesle dıle getırılmesı sayesınde- rahatlama- larını sağlamak Ikıncısı de en az bırıncısı kadar onemlıdır Tıpkı, ruh dok- torunun kanepesı uzerıne uzanmış ınsanın konuşurken rahatlamasının çok onemlı olması gıbı TV ekranında Sayın Perınçek'ın tarfeşmaya katılması belkı hıçbır sıyasal kararı etkılemedı Ama, onemsemeden edemeyeceğımız sayıda ınsanın rahatlamasına,' deşarj olmasına katkı yaptı • • • HEP temsıl ettığı kıtlelerın duygu ve duşüncelerım daha etkılı bıçımde duyurduğu zaman, sadece o kıtleler rahatla- mayacaktır Başlangıçta aykırı bulsalar bıle onları dınle- yenler de gıderek rahatlayacaktır Korkulan şeyler, korku- lur olmaktan çıkacaktır Insanlar alışacaktır Bır zamanlar TlP'e, şımdılerde RP'ye alıştıkları gıbı Bır zamanlar Bablı ulkelenn komunıst partılere alıştıkla- rı gıbı Istedıklen kadar demokrasıye ınanmasınlar, oyunu de- mokrasının kurallarına gore oynamak zorunda kalanlar, gıderek demokratıkleşırler' Çunku demokrasıde etkılı olabılmek, halkın çoğunluğu- na "sevımh" görunmeye, çoğunluğu "ıkna" etmeye, ço- ğunluk tarafından "dışlanmamaya" bağlıdır Toplumsal desteğı artırabılmek ıçın bazı "odunler" vermeye bağlıdır Demokrasının kurallarına uymak zorunda bulunanlar, gıderek demokratık duşunmeye başlarlar Demokrasının bu sureçlerı değıl mıdır kı RP'yı seçım afışlerınde başı açık kadın resımlen kullanmaya, ozturkçe sloganlar bulmaya, Sayın Erbakan ı Anıtkabır'ı zıyarete ıt- mışbr Aynı etkenler değıl mıdır kı HEP Genel Başkanı Sayın Ferıdun Yazar ın makam masasının arkasına bır Ataturk resmı ıle Turk bayrağı yerleştırmıştır Nasıl kı Bablı komunıstpartıler mılyonlarca emekçıyı ve aydını demokratık sıstemle butunleştırmışse, nasıl kı MNP ve MSP den RP'ye uzanan çızgıde yuzbınlerce yurttaş de- mokratık sıstemın dışında kalmaktan kurtarılmışsa, TBMM de grup kuracak bır HEP de azımsanamayacak bır kıtlenın demokratık sıstemle butunleşmesıne katkıda bulu- nacaktır Demokrası, ışıne yaradığı msanların artması ölçusunde guçlenır, dışladığ. msanların artması ölçusunde zayıflar' Demokrasıde çoğunluk yonetır ama azınlık susturul- maz Azınlıkta olanların konuşması ıse çoğunluğun sağlık- lı yonetebılmesınırı on koşulu olduğu gıbı, aynı zamanda azınlığın demokrası dışı yollar aramamasının da on koşu- ludurf 60 Y1L ÖNCE Cumhuriyet GaziHz. 21HAZfRAN1932 Fenerbahçe yurdunu yenıden yapmak teşebbüsu, spor kongresı, Istanbul-Selânık maçlan v e emsalı gıbı hararetlı spor hâdıselen vesılesıle eflcân umumıyede daha banz bır hususıyetalmıştır Sporcu gençlıkanlıyorkı bütun bu spor hareketlennde, temaslannda en ehemnuyetlı bır rolle faal olan Fer erbahçe'yı daha bol ve venmlı bır mesaı ıle müteharnk gormek büyûk bır vaafe, aynı kuvvette büyük bıremelvezekvür Bugun ıftıharla kaydedıyonız kı Turk'ün en arka saflarda kalmış mütefem ışlennde bıle yüksek rehberlığını esırgemeden hımayesını bezleden Büyük Gazı spor ve bıttabı gençlık ve memleket ışlenrun ön safinda bulunan Fener'e yardım ıçın de gençlığe pışüva olmuş bulunuyorlar Dun Rıyasetı Cumhur Kâtıbı Umunulığınden Fenerbahçe'ye gelen bır lahnratta Reısıcumhur Hz nın yenı bınanın ınşasına yardım olmak uzere 500 hra ıhda buyurduklan ve mezkûr meblâğın Iş Bankası vasıtasılegondenldığı bıldınlmıştır Romanya'da Tevkifat Bukreş 20 (AA) - Emnıyeü umumıye mudurluğü bırçok gunler devam eden tahkıkattan sonra genış bır komünıst propaganda şebekesı uzenne vazıyet etmışür Bu şebeke bır Alman'ın ıdaresı altmda çalışmakta ve merkezı Bükreş'te bulunmakladır Şubelen bütun memleket dahılınde bulunan bu şebekenın bürosu hukümet merkezmde faalıyet etmekte ıdı 2 bîn polis Armııtlu'yu aradı İstanbul Haber Servisi - Kurta- rılmış. bolge olarak bıhnen ve vasadışı orgut mensuplannın barındığı verlerden bın olduğu ıddıa edılen Kuçuk Armutlu'da dun sabaha karşı 2 bın polısın katıldığı bır operasyon yapıldı Operasyonda 8 ı yasadışı orgut suçlanndan aranan toplam 31 kışının gozaltına alındığı bıldı- nldı İstanbul Emnıyet Mudurlu- |u Terorle Mucadele Şubesı, Çevık Kuvvet ve özel Harekat Tımlennden oluşan yaklaşık 2 bın polıs dün sabaha karşı saat 04 00 sıralarında Kuçuk Ar- mutlu'yu kuşatmaya başladı Saat 05 00 sıralannda Ar- mutlu'nun ıç kesımlenne gır- meye başlayan polısler. once- den belırlenmış bazı evlerde tek tek arama yaptı Çevık Kuvvet'e bağlı polısle- nn kuşattığı çemben yararak kaçmaya çalışan bır kışının ' Dur" ıhtanna ateşle karşılık vermesı sonucunda ufak bırça- tışma çıktı Çatışma sonunda adı açıklanmayan kışı. kol ve bacaklanndan yaralı olarak ya- kalanırken. bır polıs memuru- nun da hafif yaralandığı belır- tıldı Yaralı, Şışlı Etfal Hasta- ncsı'ne kaldınldı Operasyon bolgesıne gelerek çalışmalar hakkında bılgı alan istanbul Emnıyet Muduru Necdet Menar gazetecılere yaptığı açıklamada, uzun za- mandan ben yasadışı orgut mensuplannın bu bolgeye yer- leştıklen. bolge halkını huzur- suz ettıklen ve ozellıkle Dev- nma Sol mensuplannın bu bolgeden örgute adam kazan- dırmaya çalıştıklannın tesbıt edıldığını behrttı Menar, böl- geyı huzursuzluktan kurtar- mak ve yasadışı orgut mensup- lannı ele geçırmek ıçın bu operas>onu gerçekleştırdıklen- nı soy ledı Armutlu da kanun hakımı- yetının sağlanması ve bolgenın huzurlu bır yer olması ıçın her turlu tedbın aiacaklannı da be- lırten Menzır şunlan söyledı 'Şjmdıhk buradakı okullara yerleşeceğız Bu yaz sezonu bo- yunca uygun bır yere karakol ınşa ettırmek suretıyle bu bol- gede, orgutlenn ınsanlanmıza vermış olduğu sıkıntıyı, huzur- suzluğu ortadan kaldıracağız" İstanbul Emnıyet Müduru Necdet Menzır, yasadışı orgut- lenn bu bolgeden kazandığı kı- şılen. dığer ıllere hatta kampla- ragöndererek eğıttığının, ardın- dan da suça ıtıldığının tesbıt edıldığını soyledı Menzır, gaze- tecılenn sorusu uzenne bu bol- geye yerleşen orgutlenn gece- kondu. yol. su, eleklnk gıbı sorunlan ıstısmar ederek halkı kandırmaya çalıştıklannı vur- gulayarak, "Toplumun elbette kı bırçok problemlen var Bun- lar, ınsanlann sıkıntı çektığı konulan sankı o gun olmuş gıbı değerlendınp, o sıkıntılar ıçın- dekı ınsanlara psıkolojık baskı uyguluyor, propaganda yapı- yorlar"dedı Bu bolgelerde yaşayanlara orgutler tarafından nöbet tut- turulduğuna daır ellennde bıl- gıler bulunduğunu da kayde- den Menzır, "Nobetı ancak devlet tutturur Onun dışında hıç kımse bır orgutun çıkarlan ıçın nobet tutamaz Bakın ba- kalım orgutler ne getırmış bu- ralara Insanlardan bır kısım paralan yardım adı altında top- İamış, halkı baskı altında tutup onun çocuğunu elınden almış, suçlann ustune süruyor Ken- dılen de bellı evlere sığınmış Boğaz'a karşı hayatlannı surdu- ruyorlar Hıç kımsenın buna razı olması mümkun değıldır ve bu fırsat da onlara verılmeye- cektır, nerede olurlarsa olsun- lar mutlak suretle kanunun sınırlan ıçensıne gıreceklerdır" Menzır orgut uyelennın son gunlerde astıklan pankartlarla çehre değıştırmeye çalıştıklannı belırterek şoylekonuştu "Bızım mucadelemız karşı- sında gençlere, 'Mutluluğu gel Dev-Sol'da ara' dıyorlar Ne mutluluk varsa Dev-Sol'da0 Çıktıklan yol yanlış olduğu gıbı bu defa başka bır yuzle ınsanla- n kandırmaya çalışıyorlar Bu çıkmaz sokaktır kesınlıkle bu sokaktan çıkamazlar Bır tek şanslan vardır. ellenndekı sı- lahları bırakacak, yasal çızgıye geleceklerdır Ondan sonra ha- yatlannı devam ettıreceklerdır Buna kesın kararlıyız' İstanbul Emnıyet Mudürü Necdet Menzır bır başka soru uzenne de. İstanbul'da Armut- lu gıbı bır kaç yer daha bulun- duğunu ancak onumuzdekı gunlerde buralarda da kanun hakımıyetının sağlanacağmı ıfade ettı 10 gün ıçınde Ar- mutlu dakı fakır ınsanlann tes- bıt cdılıp her turlu desteğı, yar- dımı sağlayacaklannı kayde- den Menzır, Örgüt hıç kımse- ye ıstıraptan, kandan, gozya- Mitsotakis9 in aklı Kıbrıs'ta • Boştarofi 1. Sayfada Başbakanı Konstantın Mıtsotakıs yaptı Mıtsotakıs, tö- ren sonunda gazetecılenn ısrarlı sorularına dayanamayarak "Halletmemız gereken en önemiı sorun Kıbrıs'tır Turkı ye'de sıyası lıderlerle yapacağım göruşmelerde ele alacağımız esas konu Kıbrıs olacak" dıye konuştu Mıtsotakıs, dun sabah vaftız törenının başlamasına yakın tam saat 11 00'de eşı Marıka Mıtsotakıs'le Patnkhane'ye gel- dı Ellı dakıka suren törenden sonra çevresını kuşatan Yunanlı gazetecılenn sorulan karşısında şunlan söyledı "Önumuzde halletmemız ge- reken en önemiı sorun Kıbrıs'- tır Siyası lıderlerle göruşmele- nmde esas olarak bu konuyu ele alacağım Ama sorunun özunü konuşmayacağız Çunku bura- da tamamıyla ozel nıtelıklı )ir zıyaret ıçın bulunuyorum Şım- dı New York'takı Kıbrıs göruş- melennın sonucunu beklıyoruz Bu göruşmeler daha başlangıcın da başlangıcıdır " Mıtsotakıs, Marmarıs'te Ozal'ı zıyaretıyle ılgılı olarak da "Bu tamamıyla nezaket zıyare- tı Kendısıne geçmış olsun de mek ıstıyordum" dedı Mıtsotakıs'ın bu sözlerı uze- nne törende hazır bulunan ba- zı Yunanlı yetkıhlerden gerçek- ten Özal-Mıtsotakıs göruşmesı nın sadece nezaket sözcuklerı çerçevesınde mı olduğunu sor- duk Bu yetkılıler, "Mıtsota- kıs'ın bu Turkıye zıyaretı, Ka- radenız lşbırlığı (KElB) toplan- tısı ıçın yapacağı zıyaretten çok daha buyuk önem taşıyor Çün- ku KElB toplantısı sırasında hıçbır yetkıhyle goruşme yap- maya zamanı olmayacak Oysa şımdı bu goruşmelerı gerçekleş- tınyor Ozal'ı zıyaretı ıse neza- ket zıyaretı çerçevesınde kalma- yacak Burada da Kıbrıs ele alınmış olacak Zaten yanına ıkı dıplomatık danışmanını alarak özal'a gıtmesı bu zıyarete ne kadar onem verdığını gosterı- yor Kıbrıs goruşmelerınde olumlu bır sonuç alınırsa Mıt- sotakıs kesınlıkle Turkıye'ye resmı bır zıyaret yapacaktır Or- tam şu anda çok olumlu" dedıler Mıtsotakıs torenden sonra Özal'la göruşmek ıçın, yanında Yunanıstan'ın Ankara Buyukel- çısı Dımıtn Makns ve özel dışış- lerı danışmanı Lukas Tsıllas ol- duğu halde Marmarıs yakınla- rındakı Okluk Koyu'na gıttı Akşam, Angelopulos aılesının, vaftız nedenıyle Çırağın Oteh'n- de verdığı davete katılan Mıtso- takıs, bugun önce ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, ardın- dan da Başbakan Suleyman De- mırel'le göruştukten sonra ak- şam uzere Atına'ya dönecek. Yunanlı demır-çelık sanayıcı- sı mılyarder Angelopulos'un to- runu Dımıtrıos'un vaftız töre- nmde Mıtsotakıs'ın dışında, Yunan hukumetınden sözcu Vı- ron Pohdoras, Devlet Bakanı Kouvelas ve Kamu Duzenı Ba- kanı Theodoros Anagnastopu- los hazır bulundu Ayrıca Mıt- sotakıs'ın dışışlen danışmanı Tsıllas ve basın danışmanı Yan nıs Pefkıanakıs de vardı Patnkhane bahçesmdekı Aya Yorgı Kılısesı'nde Bızans ılahı- lennın okunmasıyla suren tö- rende Atına jet sosyetesınden pek çok kışı hazır bulundu Dık- kat çeken kışıler arasında Mıt- sotakıs'ın kızı Dora Bakoyan- nıs, 1987 yılında Turkıye'yle Yunanıstan arasında tıcan ışbır- lığı başlatılmasında on ayak olan Ege Vakfı Başkanı arma- tor Mınos Kırıyaku, Atına eskı Beledıye Başkanı Mıltıades Evert, Turkıye'den de Koç aıle- sını temsılen ışadamı Vehbı Koç'un kızı Sevgı Gönül ve da- madı Doğan Gönul vardı. Dört aylık kuçuk Dımıtrıos annesı, eskı Yenı Demokrası Partısı mılletvekılı Gıanna An- gelopoulos ve babası Theodoros Angelopoulos'un kucağında kı- lıseye getınldı önce uzun uzun ılahıler okundu Daha sonra Patrık Vartholomeos vaftız ba- bası Mıtsotakıs'e, bebeğe karşı görevının neler olduğunu anlat- tı Mıtsotakıs de kuçuk Dımıt- nos'u ıyı bır Hırıstıyan olarak yetıştırme sözunu verdıkten sonra bebek uç kez, bır leğen ıçındekı kutsal suya daldırıldı Soğuk suya gıren bebek bırden canhıraş feryatlarla ağlamaya başladı Bu ışlemın ardından kuçuk Dımıtrıos'un alnına, av uçlanna ve tabanlanna kutsal yağdan suruldu, sırtına beyaz dantellı vaftu elbısesı gıydırıldı ve Mıtsotakıs'ın kucağınc verıl- dı Tören sırasında 250 kışılık bır kalabalığın toplandığı Aya Yor- gı Kılısesı'nın ıçı sıcaktan ıyıce bunaltıcı hale gelmıştı Marka gıysıler ıçındekı Atınalı hanım- lar yelpazelenerek serınlemeye çalışıyorlardı Tören sırasında davethler, ayakustu dedıkodu da yapıyor- du Bır davetlı, patnklerın, es kıden kral aılesının vaftız toren lerı dışında hıçbır vaftız torenı- nı yonetmedıklerını anlatıp gu- Ierek şunlan söyluyordu "Es- kıden patnkler krallann vaftızı- nı yapardı Şımdıkı patnkler de- mır krallannınkmı yapıyor " Sevgı ve Doğan Gönul'ün tö- şından başka bır şey veremez, ama devlet her şeyı venr Bura- ya gelıp yerleşymış msanlan kımseye ezdırtmeyız. orgute teslım etmeyız Bundan sonra bu bölgedekı ınsanlar devletın sıcak kollan arasında hayatlan- nı yaşayacaklardır" şekhnde konuştu Ote yandan, operasyon son- rasında gazetımıze gelen Kuçuk Armutlu halkından bır kaç kışı, bolgeye hızmet gelme- sınm mumkun olmadığını be- lırterek. operasyonlann amacı- nın bol"f\' rvn enbı gostererek hızmet gelmesını engelJemek ol- dugunu soyledıler Kuçuk Armutlu'nun yenı kurulan bır bolge olmayıp 20 yıllık bır geçmışe sahıp olduğu- nu belırten vatandaşlar, bolge- de yıllardan ben hıç bır hızmet yapılmayıp. yapılan tek şeyın operasyon olduğunu soyledıler Vatandaşlar. hızmet geleceğı zaman. polısın bır operasyon duzenleyerek. bölge hakkında önyargılar yaratmak ıstedığını, hızmet vermek amacıyla ope- rasyon yapmanın bır mantığı oimadığını belırterek şunlan soyledıler "Bolgede yaşayan 20 bın kışı- nın hepsı orgut mensubu mu9 Bolgede orgut mensubu var dı- ye, bızlenn elektnğını, suyunu kesıyorlar yollanmızı yapmı- yorlar Bu da bır çeşıt ışkence- dır Hanı hızmet nerede9 Bır kaç yıldır sureklı olarak Başba- kanhktan tutun da beledıyeye, TEK e. kadar ımzalı dılekçeler- le başvuru yaptık hıçbır hızmet göremedık " rende ne munasebetle bulundu- ğunu sorduğumuzda, Koç aıle- sının Mıtsotakıs aılesının çok yakın ahbabı olması nedenıyle olduğunu öğrendık Venlen bıl- gıye göre ışadamı Vehbı Koç, uzun yıllar once, şu anda Sad- berk Hanım Muzesı olan evle- nnı bır Rum aıleden satın almış O aılenın kızı da Mıtsotakıs'ın eşı Marıka Mıtsotakıs'ın arka- daşı olduğu ıçın uç aıle arasın- da yakın bır dostluk bağı kurul- muş Angelopoulos aılesı, dun ak- şam da Çırağan Sarayı 'nda ko- nuklarına bır davet verdı Da- vette onur konukları, Mıtsota- kıs ve Patrık Vartholomeos'tu Dıkkat çeken ısımler arasında sabahkı vaftız törenıne katılan- ların dışında ışadamı Vehbı Koç'un ortanca kızı Suna Kıraç ve damadı Inan Kıraç, Koç top- luluğu eskı yönetıcısı Can Kıraç, gazetecı Metın Toker ve eşı öz- den Toker, Tercuman gazetesı sahıbı Kemal Ilıcak ve eşı Nazlı Ilıcak, eskı istanbuJ Beledıye Başkanı ve DYP istanbul Mıl- letvekılı Bedrettın Dalan, eskı Atına Buyukelçısı Nazmı Akı- man bulunuyordu İstanbul Anakent Beledıye Başkanlığı sı- rasında o zamankı Atına Bele- dıye Başkanı Mıltıades Evert'- ın konuğu olarak Atına'yı zıya- ret eden Dalan, dun gece Evert'- le karşılaşınca eskı ıkı dost gıbı kucaklaştılar Evert de Dalan'- ın nyaretını ıade etmış ve Istan- bul'a gelmıştı Yunan Başbakanı'nı Okluk Koyu'nda kabul etti Mîtsotakis, ÖzaPla görüştü HÜSEYİN ERCİYAS MARMARIS - Cumhurbaş- kanı Turgut Ozal, bır suredır dınlendığı Okluk Koyu'ndakı Devlet Konukevı'nde Yunanıs- tan Başbakanı Konstantin Mit- sotakis'le goruştu Kendı kul- landığı tekneyle Mıtsotakıs'e çevredekı koyları gezdıren Cumhurbaşkanı Ozal, göruş- meyle ılgılı olarak "Iyı bır soh- bet oldu, ıkı tarafm da mesele- lerı çozme arzusu çok kuvvetlı" derken, Mıtsotakıs "Bu donem sorunların çözumu ıçın son de rece uygun" değerlendırmesını yaptı Oze! bır zıvaret amacıyla on- cekı akşam İstanbul'a geJen Yu- nanıstan Başbakanı Konstantın Mıtsotakıs, dun uçakla Marma- rıs'e geçtı Mıtsotakıs, Okluk Koyu'ndakı De\let Konukevı'n- de dınlenen Cumhurbaşkanı Turgut Ozal tarafından kabul edıldı, bır sure göruştuler Göruşme sonrasında Ozal, "Turk-Yunan ılışkılerı, Balkan- lar, Kıbrıs'la ılgılı sohbet yap- tık Ivı bır sohbet oldu Ikı ta- rafın da meselelerı çozme arzu su çok kuvvetlı Onu söyleyebı- Iınm, o kadar" dedı Yunanıs- tan Başbakanı Mıtsotakıs de bu donemın sorunların çözumu ıçın son derece uygun olduğunu belırterek "Bu yaşadığımız gun- ler ozellıkle bunun gerçekleşme- sıne tanık olacak sanıyorum" dıye konuştu Ozal ıle Mıt- sotakıs, yaklaşık ıkı saat suren goruşmeîerı sırasında bırlıkte yemek de yedıler Ozal ve Mıt- sotakıs, daha sonra Ozal'ın kul- landığı "Guneş" adlı tekneyle, Sahıl Guvenlık botu eşlığınde Marmarıs kıvnannı dolaştılar vmutmoz TURİZM SEVAHAT ACENTASI r BOVDAN BOYA KARAOENİZ UZUNGOL/KACKAR I 8 gece 9 gun+u>aş rrn-rehDer A \ TP kon 1 750 000 TL PATARA 7 gece 8 gun YP kon 4 çevre turu 990 000 TL Rtzırvısyon vı Bılgi ı^i" lil 349 87 94-95-337 44 04 Bufti 21 M 41 22 74 30 Adapazırı 137 50-430 54 DOGA-KULTUR FOTOĞRAF TURLARI /BEHRAMKALE/ASSOS* HefCuma Pazar YP kon 300 000 TL > Haftalık 750 000 TL MARMARIS/GOKOVA" 7 gece 8 gün v 2 çevre luru dahıl 790 000 TL r A Y H C A MARMARIS-BOORUM ALANYA-KEMERFETHIYE l BROŞUR İSTFYİNİZ Sevgılı Darruşşafakalı (Şeker Alı'mızı) ALİ SON'u kaybettık Kederlı aılesıne ve onu sevenlere başsağlığı dılerız. DARRUŞŞAFAKALI ARKADAŞLARI HAVA DURUMU TURKIYE'DE DUNYA'DA Uevlet Bakanlığı Meteoroto|i Genel Muduriuju nden alınan bHgrye gore butun bdgetenmız parçalı ve çok buluttu Marma ranın doğu» Karaüena Iç Anadolu nun kuzey ve doğusu de Doğu Anadolu nun kuzey ve i batısı sağanak ve yer yer go* gurulUılu sağanak yağçb geçe cek Hava stcakbğında onemlı tnr değışıidık olmayacak Ruz gâr ku2ey ve batı yönlerden , hafif ara sıra orta kuvvette yağış anında kuvvetlıce esecek Denızlenmi2de ruzgâr Ba ıtı Karaderaz Marmara ve Egede gunbaOsı ve iodos dığer deruzlenrmzde yıldız ve ka rayelden 2-4 yer yer 5 kuvvetjnde, saatte 4 16 denu mılı hızla esecek Van Golu nde hava parçalı bulutlu gececek (Mana ıMyon /Ajr, , Ankara Antaya *K>m Bursı Çanattale Dıyarfcıkif 8 E*me B Emjrum Eskışehtr Isunbul Izrrar Kars Konya Meran Samst/n Sateon Zonguldak 26" 18° | 24° 13° I 18» 8° 26° 14° 26° 18" 28» 16° 28° 16° 25° 17° 26° 14° , 26° 14° 17° 8° 24° 14° 24° 16" 27° 18° 20° 9° 24° 13° 24° 9° 24° 17° 24° 18° 25° 16° M l - ı - *msterdam Amrran Abna BaOdal Bnıksel Cenevre Frankfıtrt UlVoşa Petersturg Umdra Madnd MtUno Moskova Munıh OsJo Pans Prag Iıyad Ronu Vıyana Zunh 6 B A Y Y Y B eB B Y B Y B Y Y Y Y Y 18° 3?> 26° 3S° 16° 24° 23° 27° 21° 20° 26° 26" 20° 22° 19° 20° 22° 40° 24° 20° 24° Memur sendikaalar Düzce'deDENİZTOPALOĞLU " DC'ZCE - Memur sendıkala- n yoneüalen Ankara ya yurü- yuşlennın 6 gununde Duzce'ye vardılar Yoğun yağış altında Duzce'ye gıren memur sendıka- cılan, burada memur sendıka- lan ıle Karabuk ve Zonguldak"- tan gelen memurlar karşıladı- lar Memurlar hep bırlıkte "Dev- let gudumlu sendıkaya hayır". "Yaşasın sendıka. gelıyoruz Ankara", "Toplu sozleşme hakkımız. grev sılahımız" slo- ganlanyla yuruyerek Duzce öğretmenevı onunde hep bır- lıkte halay cektıler Memur sendıkacılan, Çalış- ma Bakanfnın 23 hazıranda goruşebıleceğını açıklamasına karşı, 22 hazıranda Çalışma Bdkanlığı'nın onunde olacakla- nnı ve bakanı memurlarla go- rûşmeye çağırdıklannı soyledı- ler Ankara'da miting Kamu Çalışanlan Platformu'- nun duzenledığı "Kamu çalışan- lanna toplusozleşmelı ve grevlı sendıka hakkı ve hak venlmez alınır' mıtıngı sağanak yağmur altında yapıldı Memurlar sendıkal haklann tanınması ıçın duzenlenen mıtın- ge Eğıt-Sen, Tum Bel-Sen, Tum İ>ağlık-Sen, Dem-Sen, Tüm Yargı-Sen. Tum Haber-Sen, Tüm Malıyc-Sena ve Töm Sos- yal-Sen'e üye çok sayıda memur dun saat 14 OO'te Etlık eskı garaj- lann onunde toplandı Buradan mıtıngın yapılacağı Etlık Kasalar mevkııne gelındı Sağanak yağ- mur alünda gerçekleşen mıüngde onceden belırlenen pankartlar dı- şında pankartlann açılması ve sloganJann atılması mıtıng tertıp komıiesı tarafından engellendı Mıtınge SHP Ankara Mılletvekı- lı Uluç Gurkan ıle bağımsız mıl- letvekıllen Orhan Doğan, Sırn Sakık, Hatıp Dıcle. Mahmut Kı- hnç Mdhmut Alınak, Sedat Yurtdaş, Nızamettm Toğuç ıle Alı Yığıt'ın de katıldıklan gönıl- dü TUSİAD, Demirel'i MBaştarafi 1. Sayfada ğılım" dedı Başbakan Suleyman Demı- rel. hukumetı ekonomıde alın- ması gereken acıl onlemler konusunda uyaran ve sıyasj ıra- de yokluğuyla suçlayan TÜSİ- AD Başkanı Bulent Eczacı- başı'nı sert bır dılle yanıtladı Demırel, dun saat 16 00 da Başbakanlık bınasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı- sı Erdal Inonu Devlet Bakanı Tansu Çıllcr. Malıye ve Gum- ruk Bakanı Sümer Oral, Mer- kez Bankası Başkanı Ruşdu Saracoğlu. DPT Musıeşan fl- han Kesıcı ve Başbakanlık Musteşan Necdet Seçkınoz un katıldığı loplantıda son ekono- mık durum hakkında bılgı aldı Demırel. Yenı Başbakanlık bı- nasında yapılan toplantıya gı- rerken gazetecılenn sonılan uzenne, TUSİAD Başkanı Ec- zacıbaşı nın dunku gazetelerde yeralan değerlendırmelenne karşılık verdı Hukümet prog- ramı ıle 500 günlük ekonomı programlannın yururlükte ol- duğunu anımsatarak yenı bır ıstıkrar paketıne gereksmım ol- madığını vurgulayan Demırel gazetecılenn sonılanna şu ya- nıtlan verdı - Toplantının gundemınde ne var 9 DEMIREL - Ekonomık du- rumun gozden gecınlmesı ola- yı Nerede duruvoruz ne olıı- vor ne bıtıyor - TUSİAD ekonomıde bır ıs- tıkrar paketıne gereksmım ol- duğunu dçıkladı Nasıl değer- lendınyorsunuz 1 DEMIREL - İyı, bız bundan mcmnun oluruz Bız fikır dl- maktan memnun oluruz da. dışandan gazel okumak o ka- dar zor bırşey değıl, okunur Eğer herkcs o kadar çok ıy ı bılı- yorsa, gelsın onlar ıdare etsın - TUSIAD'ın sıyası ırade yokluğundan da soz etmesını nasıl değerlendınyonunu7° DEMIREL - Sıvası ırade yokluğuna TUSİAD mı kardr verecek. mıllet mı karar vere- cek 9 Mıllet vermış karannı Yuzde 60 sıyası ırade var - Istıkrarla ılgılı yenı onlemler alınacak mı9 DEMIREL - Yenı onleme fdlan gerek yok Bızım huku met programımız var 400 gun- luk bır program koymuşuz, bunu vurutuyoruz Bu kadar sabırsızlığd dd gerek yok Oyle her kafadan bır ses çikarsa bır yere varamayz Söylenen lafla- ra falan dd alınıyor değılım Bız fikır arayan ınsanlanz Yalnı? bır dernek başka ıştır hukümet başka ıştır O kadar kolay olsa ydnı dcrnck ıddrcsıylc hukumel ıdaresı arasında fark olmasa herke>> yapdr o ışı O kdddr çok ıyı bılıyorlan>d geisınler huku- mel olsunldruınım - Tahkım Yasdsı çıktığında Hdzıne'nın Merkez Bdnkdsı na borcundan sılıncn H 5 tnlyon lıra kullanılacak mı 7 DEMIREL-13 5 tnivonge- çenbcnekullanılmış Yanı eğer CJ sc* « ac* B-dulutlu f karh S »sl BAYİLERDE SILAHLI ULKUCULER NAHCIVAN'DA • Türk yayılmacılığı başladı • Azerbaycan'da MÇP kampları var • Lojlstlk desteği Türklye sağlıyor • DGM'de çocuklara dayak • CHP koallsyonu çdkertecek • Hozat'ta terör • TKP-ML Davası aanığı Müslüm Elma Ile söyleşl 'Kırlardan fehlrlerln ku^atılması tezi halen geçerli" • HEP'lller kûrkçü dükkanma dânûyor • Gûn«ydoğu'da cinayetler devam ediyor • Memurlar Çankaya yolunda • Beledlye Işçllerl 'Bûyuk Grev'e hazırlanryor • 15-16 Haziran 22 yıl aonra işçl »nrfına llham vermeye devam edlyorl • Japon milltarlzml hortladı Aynca:SütertfHabora Maden'de, GûvenAkça' nın Karşı Medya sı Babıalmın ötekı çehresınt çızmeye devam ediyor, kultür sanat naberlen, spor, bulmaca ve satmnç 91 de kullanılmasaydı. bu sene boyle bır sorun yoktu Mum-* kun mertebe kullanılmamaya". çalışılacak Bırşey yapılıyor de- ğıl, hudutlar, sınırlar değışıyor değıl, herşey olduğu yerde du- ruyor Yanı bu sene, bu devleü t ıdare etmek ıçın 207 tnlyonluk ' butçenın yuzde 15'ı 32 tnlyon yapar 32 tnlyonun 13 tnlyonu kullanılmış "19 tnlyonu alın, bunu ıdare edın" dıyorsunuz Bırtakım sıkınülan var devle- tın - Avansın tumunün kullanıl- ması halınde Merkez Bankası Başkanı nın yakın çevresıne ıs- tıfa edeceğını bıldırdığı soylenı- yor DEMIREL - Merkez Ban-' kası Genel Muduru bızım memurumuzdur Yanı. ben du- rup da onunla tartışmaya gıre- cek değılım Zaten şımdı top- lantı yapıyoruz Onlan da •• çağınyorum Yınesöyluyorum, ne yaparsak sıyası sorumluluk bızım Demırel. sahte dolar olayının boyutlannın buyuduğu hak- kında bır soruyu yanıtlarken de. "Sızden duyuyorum O çeşıt kalpazanlıklar her zaman. dun- yanın her koşesınde olur Tur- kıye nın 10 mılyar dolar parası var bankalardd Sağlam para yanı Sahte falan da değıl, oldu mu 9 " karşılığını verdı Bdşbdkanlık tan yapılan açıkldrnada toplaniıdd ekono- mık gostergclcr ıle enflasyonla mücadelede vanldn nokid but- çe dçığı borçldnma gereksını- mı ndkıt ve dovız tdblolan ıhracdt ve vatınmlann durumu ıle dlınması gereken onlemlenn değerlendınleceğı bıldınldı TUSİAD • Baştarafi 1. Sayfada Gazetelerde tam say fa olarak yer alan bu ılan ışçı, ışveren ke- sımınde, kıtle örgutlerınde, mu- halefette ve hukumette genış yankı uyandırmıştı Dönemın TUSİAD Başkanı Feyyaz Ber- ker, açıklamalarının sıyası bır amacının olmadığını ılerı surer- ken, Başbakan Bulent Ecevıt, çok öfkelenmış, paralı ılanlarla hukumetın oldürulemeyeceğını belırterek "Muhtıra ıle olduru- lecek hukumetın cenazesını kımse taşıyamaz" demıştı. TUSIAD, 13 Mayıs 1979 ta- rıhınden 13 Hazıran 1979 tarı- hıne kadar bır ay sureyle yıne gazetelere tam sayfa ılanlar ve- rerek "Ulus Beklıyor", "Yoklu- ğu Paylaşmak mı 9 Bolluğu Sağ- lamak mı9 ", "Refahın ve Hur- rıyetın Düşmanı Enflasyon" başlıklannı tasıyan 3 bıldırı da- ha yayınlamıştı Bulent Eczacıbaşı'ndan once- kı TUSİAD Başkanı Cem Boy- ner'ın de konuşmalarda sıyaset yaptığı ıddıa edılerek "Dernek- ler sıyaset yapamaz" gerekçesıy- te ıfadesı alınmıştı 1990 yılında yaşanan bu olayda Cem Boyper, "TUSİAD, kanarya sevenler derneğı değıldır" ıfadesını kul- lanmıştı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle