12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 MART1992 ÇARŞAMBA 8 KENTYAŞAM 'Gecekondu yıktırmayız' UBA (Istanbul) - Alibeyköy Çobançeşme gecekondu halkı, ekonomik zorluklar nedeniyle soğuktan korunmak ve barınmak için yaptıkları gecekonduların defalarca yıkıma uğradığını, kendilerinin de güvenlik güçlerince hırpalandıklannı belirterek, "Yerlerimiz tahsis edilmeden gecekondulanmızı yıktırmamaya kararlıyız" dediler. "Çobançeşme gecekondu halkı" adına yazılı olarak yapılan açıklamada, "Bizler yoksul ve salt emeği ile geçinen, iüğine kadar sömürülen, insanlık dışı yaşam koşullarında yaşamaya mahkûm edilen Alibeyköy, Çobançeşme halkıyız" denildi. 1989 yılında, içinde bulunulan ekonomik koşullar gereği, soğuktan korunmak ve barınmak için gecekondu yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, 1989-90 yılları arasında bu gecekonduların defalarca yıkıldığı, halkın da güvenlik güçlerince hırpalandığı bildirildi. Pide 1800 TL • tstanbul Haber Servisi - Ekmek fiyatı konusunda aylardır anlaşmaya varamayan tstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Istanbul Fırıncılar Odası, ramazan ayı boyunca satılacak pide fiyatları konusunda anlaştılar. Anlaşmaya göre 400 gram ramazan pidesi 1800 liradan satılacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Damşman'ın verdiği bilgiye göre ramazan ayı boyunca satılacak pideler birinci tip undan olacak ve öğleden sonra yapımına başlanarak akşamüstü satışa sunulacak. Tombalacı öldürüldü • AA (lstanbul) - Sütlüce'de tombalacılık yaptığı belirlenen bir kişi, iple boğularak öldürüldü. Sütlüce Mezbahası arkasındaki boş alanda, dün öğle saatlerinde, Hasan Kargın (36) adlı eski sabıkalı tombalacı, boğazı iple sıkılarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayet suçundan 9 yıl cezaevinde yattıktan sonra geçen yıl hapisten çıktığı öğrenilen Kargın'ın sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğularak öldürüldüğü belirlendi. YakınUm, tombalacının on yıl önce öldürdüğü şahsın koyun tüccarı olan oğlunun, kendisini sürekli tehdit ettiğini ifade ederek cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceğini öne sürdüler. Sis etkiledi • AA (tstanbul) - tstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir hatları vapur seferlerinde aksamalara yol açtı. AA muhabirinin, Şehir Hatları İşletmesi'nden aldığı bilgiye göre Kadıköy-Beşiktaş vapur seferleri ile Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri, sis yüzünden saat 08.45'e kadar yapılamadı, Ayrıca Boğaz Hattı vapur seferleri de gecikmeli olarak yapılabildi. Sözen, bin otobüsün geleceğini, tramvaym Kabataş'a dek uzatılacağını söyledi lstanbul ameliyat masasından kalktıAA (tstanbul) - lstanbul Büyükşe- hir Belediye Başkanı Nurettin Sö- zen, İstanbul'u 26 Mart 1989'da ameliyat masasınayatırdıklannı, gereken tedaviyi uygulayarak ma- sadan kaldırdıklarını söyledi. Nurettin Şözen, Okmeydanı- ndaki Türkiye Gazetesi Hastane- si'ni ziyaret ederek gazete sahibi Enver Ören ile birlikte hastaneyi gezdi. Ameliyathanede bir hastaya uygulanan kansız-neştersiz-dikişsiz "laparaskopi" yöntemini bir süre izleyen Sözen, ameliyat- haneden çıkarken "Ameliyatı özledim, bir kurban bulsam kan akıtırım" şekünde esp- ri yaptı. Bu arada gözlerinden muayene olan Sö- zen'in sol gözünde hafif miyop olduğu an- laşıldı. Sözen, hastane çıkışında bir gazetecinin, "Ameliyata girdiniz, göz muayenesi oldu- nuz, İstanbul'u da ameliyat masasına ya- tıracak mısımz" şeklindeki sorusunu yarut- larken şöyle dedi: "İstanbul'u ameliyat masasına çoktan yatırdık. 26 martta yatırdık, gereken teda- viyi uyguladık, masadan kalkmış durum- da. lstanbul'un hali Türkiye'nin halinden farklı değil. Bunlan iyileştirmek böyle 1, 2, 5 yılla, 10 yılla olacak iş değil. Ülkemi- zin genel koşullannı, gerek ekonomik, ge- rek kültür düzeyini arttırmak lazım. İstan- bul'u Türkiye'den soyutlamak mümkün de- ğii:1 'Fazlasını yapıyoruz' Bir başka soru üzerine de Sözen, çalış- maların gözle görülür olmasının, 3 yıldır emek verdikleri projelerin bitme aşaması- na gelmesinden kaynaklandığını söyledi. Sözen, yapacaklarını kitap haline getirerek halka sunduklannı hatırlatarak şöyle ko- nuştu: "Bugün gördüklerinizin hepsi oralarda yazılı. Yazdıklanmızın fazlasını yapıyoruz. Metrosuyla, tüpgeçidjyle, tramvayıyla, parklanyla, kültür hizmetleriyle, sağhk hiz- metleriyle... Hızlı tramvayda bir aksama ol- mayacak. Artarak sürüyor. Önümüzdeki günlerde bin otobüs geliyor. Metronun iha- lesi bitiyor. Martta 20-30 tane otobüs, son- ra da her ay 100-200 otobüs geliyor. Tram- vayı bir taraftan Topkapı'ya uzatıyoruz, öbür taraftan Kabataş'a kadar götüreceğiz. Doğalgazı bu sene içinde tamamlayacağız. Biyolojik antmalar sürüyor. Iki tanesi ba- raj olmak üzere 5 tane büyük su projesini tamamlayacağız. Spor Sergi Sarayı bir kongre sarayı haline getiriliyor. Demokra- si Parkı Taksim'den Maçka'ya kadar geniş- letilerek bu sene tamamlanacak. Yani ne vaat ettiysek fazlasıyla yerine getiriyoruz." Tank ile Elif, ellerinde Piyer Loti Kahvesi'nde unutulan kasımpaülarla... Çocukluğumun resmi gibi duruyor ikisi de., REFfK DURBAŞ (İstanbul) - Yolun ucu Haliç'e bakıyor. Bu duvar yıllardır kendi yalnızhğında. Bir yanı yola bakıyor, bir yanı mezarlığa. Bir yanı sessizlik, bir yanı soğuk. Bir yanı sevinç, bir yanı hüzün. Şimdi bıraksan kara kanatlannı rüzgâ- rın, bir eline sevinci alsan, bir eline hüz- nü, çıkıp otursan Piyer Loti Kahvesi'ne. Demli bir çay söyiesen. Bir sevinç söylesen geleceğine, bir başlangıç umuduna... Bir şiir: Ziya Osman Saba'dan... "Çocukhığum, çocukluğum Bir çekmecede unutulmuş Senelerle rengi solmuş Bir tek resim çocukluğum" Çocukluğumun resmi gibi duruyor ikisi de yolun ucunda. Erkeğin adı Tank, kızınki Elif. Ellerinde Piyer Loti Kahvesi'nde bir ma- sada unutulmuş kasımpatılar. Çiçeklerin kokusuna salmışlar umutla- nnı, gUluşlerini rüzgâra... Düşleri çocukluklanmn düşleri... Sevinçleri bütün çocukların sevinci... Bir şiir: Cahit Külebi'den... "Şimdi bir rüzgâr gecti buradan Koştum ama yetişemedim. Nerelerde gezmiş tozmuş öğrenemedim!' Bir rüzgâr, Tank'ın gülen gözlerinin be- beğine sinmiş, bir rüzgâr EuTin kınalı saç- larında yurdunu arıyor. Kış güneşinde üşümüş ellerinde çiçek- ler... Çiçek değil, çocukluğu... Çocukluğunun güzelliği... O taşlar hangi zamanın şiirini söyleme- de şimdi? O ağaçlar hangi iklimin bilinmez duldasında? O duvar hangi serinliğin uçu- rumuna bırakmış gölgesini? Yolun ucu Haliç'e bakıyor. Tank ile Zeynep çocukluklanmn anayur- duna... Şairin sesi geçerek fotoğrafın üzerinden diyor ki: "Şimdi bir rüzgâr gecti buradan Koştum ama yetişemedim!' Ben ve Tank ve Elif, öylece foıoğrafa ba- kıyoruz. Emniyet Şube müdürieri değiştiAA (tstanbul) - lstanbul Emniyeti bün- yesindeki bütün şubelerin müdürieri de- ğişti. Baa şubelerin dışındaki tüm per- sonele, resmi kıyafet giyme zorunluluğu getirildi. Edinilen bilgiye göre lstanbul Emniye- ti'nin üst düzey yöneticileri arasında mü- dür yardımcılan ile başlayan atama ve yer değiştirme, şube müdürleriyle sürdürül- dü. Yeni şube müdürieri şöyle: Terörle Mü- cadele Şube Müdürü: Reşat Altay, Mali Şube Müdürü: Salih Güngör, Asayiş Şu- be Müdürü: Bahattin Zengin, Pasaport Şube Müdürü: Muhterem Kavala, Basın- Protokol Şube Müdürü: Hüseyin Çak- mak, Trafık Şube Müdürü: Remzi Tan, Silah-Mühimmat Kaçakçıük Şube Müdü- rü: Recep An, Yabancılar Şube Müdürü: Metin Omeroğlu, Atatürk Havalimanı Şube Müdürü: Kemal Bayrak, Devlet Bü- yüklerini Koruma: Haluk Gözen, Bölge Trafık Şube Müdürü: Osman Ülker, De- niz Şubesi Müdürü: Ahmet Erdoğan, Ba- kım Onanm Şube Müdürü: Hanifi Bıçak, Silah Ruhsat Şube Müdürü: Ahmet Kö- se, Güvenlik Şube Müdürü: Tugay Turan, Evrak Arşiv Şube Müdürü: Vedat Kay- mış. Bu arada, Trafîk Tescü ve Personel Şu- be müdürlüklerine de 2 kadın polis şefi atandı. Gülen Denizli Personel Şube Mu- dürlüğü'ne getirilirken Pasaport Şube Müdür Yardımcısı Aysel Şanlı terfi ede- rek Trafık Tescil Şube Müdürü oldu. Öte yandan Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in talimatıyla personele resmi kı- yafet giyme zorunluluğu getirildi. İSKTden bedava sutstanbul Haber Servisi - tSKl, beda- va su uygulamasında 3. dönemi başlatı- yor. lstanbulluların su tasarrufunu yay- gınlaştırmak amacıyla 1 Haziran 1989 yı- Unda uygulamaya konan "bedava su"dan yararlanabilmek için ayda 10 metreküp- ten az su kullanmak, geçmişe ait su bor- cu olmamak ve konuta bağlı tek su saati kullanmak gerekiyor. tlk uygulama yılında 308 bin 496 abo- nenin yararlandığı kampanyadan bu yıl 395 bin 236 abonenin yararlanacağı tah- min ediliyor. Abonelerin bedava sudan yararlanabümeleri için dilekçe bölümü bulunan, geçmişten kalan borçlan da gös- teren pembe renkli faturalarla herhangi bir İSKİ şubesine başvurması gerekiyor. Kendilerine pembe fatura gönderiien abo- nelerin geçmiş dönem borçlanru ödeme- leri ve pembe faturalann dilekçe bölümü nü imzalamalan yeterli olacak. Sinema • Tiyatre • Gösteri tnâMVn. rtLM AJAHSI SUVAH: "İ3TAOTULDA 801 TABM" Robert's Movie İik w*wi«Tnnf] târk filmi travoetıien. eşcmâeûerı uyuşturu-cu b&mb&şka öır îstanbul Eratızmı, ştddetı. dınamızmı ve çarpıcı anlaturuyla bamba§ka bir turlt fılm. Yönetmen Oaaan Qw»a« Göruntu Yörvetmeru Jnrgan JÛrfM Oyunaıiar Pmtriek Bmtchan AsbAttas VAURÛD Pransaj CINZCAU . zer. F-Jın 6 Mart'tan İtİbaren DALDA OSCAR ( A ADAY ,4BZE 6 m * »IOVA •AAAM (M* M • ) A utın*utın* (M> ii 7t» KMİSTM. (SM 4* U) KÜM X T 00-19 30 21 45 XM«9Q-1SX-21 15 4. HAFTA TRI» STAR Al M n o • Miclıelle Pfpiffer İKS w * &|ohnny SONHAFTA Yiretm- JIMABRMMMS FREDDYNÎN ÖLÜMÜ S*N KAIIIS SONHAFTA Vönetmen RACH€L TALALAY DELI ETMEDMVNM MI CUUCY 2. HAFTA Yönetn>en PETER FAIMAN SON HAFTA Yönetnen ZALMAN KING ;? YASAKİLİŞKİLER A Tlff MUFTRS ^ Yönetmen STEPHEN FREARS PRETTYWOMANTN Yönetmeninden. Şö» « T »1SH3I 120 Udau» (!• l3«»ÎS 113H41»-«1H9«H13O E-entev WUM H362 51 W t2fl Ankara KTMnL 125 74 78) Irnur K*l m W 61 tnulvsSJUUI '12164ı Rccbok: B A Ş R O L Ü N Ö O Y N A D I Ğ I İ L K F İ L M D E ICE Jaş kalpli _ kızları yumuşitan 5ÜPER ILAÇ ' tıu filmi iz!eyenlerd«n »ICHELLE PFEIFFER m ' gıydıgı Reebok ayakkabı imdelıni doğru büen dir cifti Vf NEOIK e aoturuyor İ S T A N B U L 1 Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 3-8 Mart 1992 4Mİ/UM HIIÎIIK I IVVf İİOSI • * GENE İSTANBUL'DA ŞİMDİLİK YASAKSI2 MAHKEMESİZ ^ YÖNETEN.ZEKİ GÖKER MÜZİK:KEMAL GÜNÜÇ 4-5-6 MART SAAT: 18 00 ve 21 OO'de Kartal Hasan Ali Yucel Kültür Mertcezi'nde T«l: 353 37 78 H ı S T A N B U L B E L E D I Y E S I l i J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I l r MUHSİN ERTUĞRUL100. DOĞUM YILIETKİNÜKLERİ TAŞ PLAK DİNLETİSİ (Mwk*in İrtuğrufun film v* oyunlarmdan müliidar) (emalÜNLU ~ Gokhan AKÇURA 5 Mart Perş. 18.00'de HARBtYE CEP TTrATROSUNDA GİRİŞ ÜCRETSİZDİR Harbiye M. Erhığrul Sahnesi (240 77 20) LÛKÜS HAYAt TÎMM: Mim mna Fatih Resol Huri Sahnesi (526 53 80) «ıdn HAVEL 6ÖtOSME-KUTUUHA-Ç«Ğtl IESİMLİ OSMAHU TAIİHİ tln: &)« OUft VBIohrıc (3X5-4-78 Ifarlj Kadıköy Haldun Taner Sahnesi (349 04 63) r KUŞUI Imm: rioUıa M U f » j; H.dCml-15 00 20.301 Sa'r ME1AKLISIİÇİH ÖYU •İt HİKAYE Tiaelea: Itadl (Of» itmtnfımA ÖDÜLLEt KİMİH TıtıkfBi. bın Uu {EÜdütN I « H M : Hduı UIINB II ttat ha| İLK CEHfİİCİM tjrk(tst Cml lÜTÜtUTdJ TîcMln: t»,« UUOAC (4-5-6-7-S ttarl) Caıiosmanpaşa Sahnesi • <•>•> Sahnesi (333 03 97) (545 45 00) Sd ok,>«s DIN(f ı HEUKUSI İÇİH ÖYlf I İ I HİKAYE !»**,:M.dıKf[l (SHOM2030 7 Ü.IİS 00-20.301 FERMANLİ DEIİ HAZlETLEtİ T Î M M : !»J« UltlDAĞ 13-4 5-4-7-8 Itol] OYUN GÜNLERİ: Solr 20.30/ÇoRambo: 15.00-20.30/Per. C»m:20.30 Cumoriesı: 15.0O-20.3O/Painr 15.00-18.30 IİIETIEITİYATÎO 6jŞ£LERİNİH MNISIU TAJCSİM MMUM (MfKH) VE KAOIKÖY HALDUN TAHER SAHNEİİ (MfÜKEZ) GİŞaERİNDE SAT1LMAKTADIR. : * * — - 1 İSTANBUL IDEVLET TİYATROSL AKMIUVUK SÂLON (2SI 5* 00/254) ICmt: 21.M, Pınr 14.00, 19.00) Aziz Nenn YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMÂZ Yöneten. Kenan l^ık Müzik: Timur Setçuk 7,6 Morl W Shakejpeore FIRT1NA Türiçeıi: Con Yûc«l Yöneten: Ba$or Sabuncv U,15Mart AKM KONStH SALONU AKM 00» TIYATROSU (!SI S*OO/254| (Sol C«, f«, C«: 19.00 Ul: 15.00, 19.00. Pot 15.00) Anfon ÇeKov HAPŞIR1K Uyarlayan. MictıoeJ Frayn Turkçesı Lale Eren Yöneten. Chris Harris 3,4,5,67,8 Mart (^enjst Ba^lur DUDUKLUDE KIYMAU BAMYA Yönelen: Can Gürzap 10,H,12,13,l<15Mart Alı Taygun MASAL BAHÇESI Yoneten: Eıen Ozman 7,î4Mort (11 00] «•1:19.30, Paın: 16.00) Patncİc Süslund KONTRABAS TürVçe&<: Hale Kuntay Yönelen: Metın Belgm 7,8 Mart VVilliam Gfbson M N K J IKI KİŞİ TüHcçesı: Sevgi Sonlı YönetefT Alev Sezer 14,15 Mort TIUDZ SARAYI T1YMHOSU (Cn, r«, C M : 19.00) Aishyloi ORESTEIA Türkçeii: Ebfu Sonuç Vönelen. Muıfofa Avtıran 4,5,6.II, 12,13 Mart Ayrıa Blcl Sat? &aJUfu Dvıçına. S59 9S60/11CM U T ı l u n ı : 25115 7! Suoiy«: 360 90 90 ) ($4 C.r, P«t, C « 20.30 (M: 15.00, 20.30, Poı: 16.00) Gerfrujie Steın LES PIERRES |Ta»br) Uyorlayan: Fronçois Riviere Yönelen: Thıefr/ Roisin 3 Mort Soat: 19.00 Jecn GeneJ HİZZMETÇILER Türtçesi: Solon Birsel Yönelen: Reha Erbem 4,5,6,7,8 Mart Georg Büchn.ef DANTON'UN OLUMU Çevırı ve Retı. Semıh Fınnaoğlu 10,11,12,1 3,14,15 AAart KUÇUK MOZART Turkçesı Sarp San Yöneten: Foik Ertener 8J5Marl(M.OO) 232 64 26 • 230 21 87 Korkunuı Oaruklarında... Her an tehlikeli bir saattir. MICKEY ROURKE ANTHONY HOPKINS DESPERATE HOURS Yon: MICHAEL CIMINO Yakında Sınemalarda I ( ( X Güzel bir günün, giizel bir fılmin yorumunu Cafe'de yapın... Soner Anea Sogro Spaoal M o ğ a z a ı ı HaiaskatgcB! Ccx3 391 &5I1 232 45 88 l ı l ı k l ı l Cıd •• M O T ı l 2SI I I İ S 61 jg^flSîl FERHANGİ ŞEYLERf«rhan Şen.oy Çarş.-P»rş.:21.00 Pazar: 15.30-IS.30 Cihan öktuz • Ferhan Ş«nsoy AŞKIMIZIN GEMlSİ^^-nt» FINDIK KABUGU $&*** Cuma:21.00 C.I..İ:1S.3O REKLAM FİLMİDAĞIT1MJNDA 149 5O 33 KKYI O l l ^ d L l R I UJ«'s "TURNELERNEDENİYLESONOYUNUR" Turg^t Ozakman FEHIM PAŞA KONAGI Muzık. Ruhi Ayangil Yon: Hakan Altıner Müşfik Kenter Gösterisi Nazım Hikmet KUVAYI MILLIYE Oyunla^bran ve Yon: Oğuz Aral ) 2 Mort P.rs. 21 .OO(lndirimt| 1 3 Mort Cumo 21.00 1 5 Mar< Pazar 1 5 00 » f c l t M l l .00-7 Msi Ctotf 1 İ M - H M 11 Mwt C*f. 15.00-14 Mwi O«i 1 S.00-11 M L. Razumovslcaya B. Paksoy SEV6İLİ YELENA SERCEYEVNA Yön Yıldız Kenter 4 Mart Çarşamba 15 00 8 Mart Pazar 15.00 (BHALREŞnflEY 0 ü KONSEB SALONU MIMAR SINAN UNV. DEVLET KONSERVATUVARI BAYRAMI 4 Mart Çarşamba Saat 18.00 Sahne Sanatlan Bolumu BALEANASANAT DALI ÖĞRENCİLERİ Resim Sergisi Şaat 19.00 MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ MOZART DİNLETİSİ Özlem Üzülmez, Atdla Aldemır, Esra HamadanoğLu, Defne Yağmur Daı, Ayla Gölgecı, Haııde Özyürek 5 Mart Perşembe Saat 16.00 Sahne Sanatlan Bolumu TİYATRO ANASANAT DALI GÖSTERİSİ Lrorca, "Bernarda Alba'nın Evi" Saat 17.30 AÇIKOTURUM "20O0'e Doğru Muzik ve Sahne Sanatlan Eğitirnimizde Yeni Düşiinceler" Saat 19.00 Sahne Sanatlan Bolumu OPERA ANASANAT DALI DİNLETİSİ NAZLI ÖZTEZDOĞAN Soprano KEVORK TAVİTYAN Bnrıton LEVONEROYAN Pıyano ' GİRİf ÜCRETSİZDİR "V Türk Hovo Yoion KotkJonyJo * 15 Kifinın ustundclcı gruplaro % 25 mdîrim uygulonır. * öğrviKİ, öğrafmen v« •m*kli indirimj hîm y«rl«rd« % 5O'c£r. ftıUt Soh« Y.H.ru Kom*r Solonu 24« S3 92 Gol.no Donı«ma Bürosu 559 95 60 AKM Gn^*ri 251 36 00 Vokkoromo Suodiy* 360 90 90 N«po Mına< Carttor inU v< Alnufn Mıgros 240 28 45 560 83 39 * ^ BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI 507 43 82 AZİZ NESİN SAHNESİ 502 oe 53 BİR GEÇMİŞ ZAMAN EĞLENCESİ Yoneten: Ahmet Gülhan Yakında Başlıyor ... E Y N U İ N Sabahattin Kudret Aksal Yöneten:Turgay Kantürk Müzık.Server Acım 4-5-6-17-18-24-25-31 Mart Aziz Nesin İ15O.OYUNİ Yöneten. Arımet Gölfıan Müzik: Arif Erkin 7-8-15-22-29 MaH j " | İNÖNÜ CAD.GUNGÖREN ŞUBE MÜD. ALTI-HAZNEDAB GENEL ISTEK ÜZERİNE UZATILDI RAMAZAN NEDENİYLE C.TESİ - PAZAR 15.00 YENİKAPI HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZİ GEREGİ DOŞONÜLDÜIfSMET KUNTflY TİYATRO OOULUİ Lcvent Kırco-Oya Başar-Gündoğarken - 60 Kişilik Kodro Bilet Sahf: Goster. Mericezı 517 05 13 Çodınmızdo VaKİcotomo Toksım 151 28 88 ısıfma Vokkoroma Stx>cl^ 350 87 42 ferfrbof. vord,r"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle