09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 MART1992 ÇARŞAMBA 16 SPOR San-Kırmızılı ekip, Werder Bremen ile çeyrek fınal ilk maçmda karşı karşıya geliyor Haydi G.Saray,birkezdahaCUMHURİYET (Bremen) - Ve Galatasaray'm beklediği gün geldi çat- tı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ülkemizi temsil eden Sarı- Kırmızılı ekip, çeyrek final ilk maçında Almanya'nın kupa şampi- yonu Werder Bremen ile bu gece saat 21.15'te karşı karşıya geliyor. Weser Stadı'ndaki maç Starl'den naklen yayımlanacak. Çeyrek final ilk maçı için pazar gunü Bremen'e gelen Galatasaray dün maçın oy- nanacağı statta yaptığı son çalışma ile ha- zırhklarını tamamlayıp kampa çekildi ve karşılaşma saatini beklemeye koyuldu. Ga- latasaray Teknik Direktörü Mustafa Deniz- li, her iki ekibin de bu gece kazanmak için sahaya çıkacağını ve kupalara yaraşır bir futbol sergileneceğini söyledi. Galatasa- ray'm tur şansını her zaman olduğu gibi °7o 51 olarak açıklayan Mustafa Denizli, "Bre- men'de en büyük desteğimiz gurbetçiler olacak. Türk seyircilerin dolduracağı We- ser Stadı'nda yeni bir zafer yaşamak isti- yoruz. Tüm takım bunun bilincindeyiz" dedi. Galatasaray'da sakatlıkları süren Uğur ve Erdal ile kart cezalılan Bulent ile Mustafa Yücedağ bu geceki maçta forma giyemeyecek. Bu dört futbolcunun yoklu- ğunun dezavantaj olduğunu belirten Ga- latasaray teknik adamlan yine de kazan- mak için mücadele edeceklerini ve her turlu beraberlikle 2-1, 1-0, 3-2 gibi yenilgilerin bi- le rövanş için avantaj olduğunu söyle>en Mustafa Denizli, "Tabii ki kazanmak isti- yoruz, ama diğer sonuçlarda da Galatasa- ray turu geçecektir" dedi. Bremen maçının son taktik çalışmasını yapan Galatasaray'da forma giyecek 10 fut- bolcu hemen hemen belli olurken Teknik Direktör Denizli, ona alanda karannı hâ- lâ veremedi. Rakibin boy avantajına karşı bu alanda lorfa'yı oynatmak isteyen Denizli, Şevket'in de mücadelelerdeki üstünlüğü nedeniyle se- çim yapmakta zorlanıyor. Bu arada saha- ya sureceği ll'in belli olmaması için sürekli olarak değişik oyunculara görev veren De- nizli, bu olayı da "Bremen'in casuslan su- rekli olarak bizi izliyor. Taktiğimizi anla- sınlar istemem" şeklinde açıkladı. Galatasaray'da tur priminin 'açık çek' olarak açıklanması futbolcular arasında memnuniyet yarattı. Bazı oyuncular, "Pa- ra önemli değil, turu geçelim yeter" der- ken bazıları da "Bremen'de adam başı 100 milyon tur primi varmış, bizde de bu ra- kam 50 milyon olarak açıklandı. Bu para fena para değil. Bu açık çek olayı ise bizi iyice motive etti" diye konuştular. Polon- yalı hakem üçlüsünun yöneteceği maçta beklenen -Jcadrolar şöyle: GALATASARAY: Hayrettin-Yusuf, Er- han, Ismail, Muhammet, Rotariu, Şevket, (Iorfa), Tugay, Hamza, Arif, Kosecki. BREMEN: Reck-Bratseth, Wolter, Bo- rowka, Bockenfeld, Votava, Eits, Legat, Rufer, Neubarth, Allofs. 100 Türk gencine koruma görevi Bu arada, Werder Bremen yöneticileri, yaptıkları basın toplantısında, stat içinde ve dışında bazı güvenlik önlemleri aldık- larını belirterek güvenlik konusunda polis görevlilerin yanı sıra 500 sivilin görev ya- pacağını da kaydettiler. Yöneticiler, sivil görevlilerin arasında 100 Türk gencinin de saha içinde ve stat dışın- da polislerle birlikte eylemlere karşı koru- ma görevi yapacaklarını söylediler. G. Saray'ın işiçokzor FUTBOL AYDIN GÜLEŞ Kupadaki tek temsilcimız Galatasaray "ı Almanya'\a uğurladık. Şimdı kulüplü, kulüpsib. ta- raflı, tarafsız hepimiz bugü- nü beklıvoruz. ^ ~ ^ ~ ™ ^ " ~ Milletçe tck dıleğimiz bu turu da geçıp Avrupa'nın ilk 4 takımı arasında yer al- maktır. İkı yıl öncesinin karnavalı andı- ran günlcri hâlâ birçoğumuzun bellekle- rinden sılınmış değil. Takımımız Avru- pa'nın ilk 4'ü arasına girme başansını gösterince milletçe sokaklara dökülmüş. hora tepmiş. halaylar çekmiş. gece sa- bahlara kadar sevinç gösterilennde bu- lunmuştuk. Gel gör ki o günden bugüne köprünün alündan çok sular geçti. Ne rakipler o rakip ve ne de Galatasaray o Galatasaray. Güçsüz olanlan ne dilekkr ne de dualar kuriarabiliyor. Güçlü. zayı- fı ezip geçıyor Mustafa Denizli. bugün NVerder Bremen karşısında şansımız her ne kadar yüzde 51 diyorsa da akıllı, man- tıklı olanîar iki takım arasındaki futb'ol ve futbolcu farkıru bilenler, Galatasaray'- ın şansımn bu olmadığını açıkça ifade ediyorlar. Deıuzli'ye en çok inanan ve ona en yakın olan kişilerin bile bugün- den hiç mı hiç umutlan \ok gibi. Konuş- malan ve yazılan ile de bunu açıkça be- lirtiyorlar Demek kı bu kişiler de yavaş yavaş gerçeklerı görüp hayal dünyasın- dan uyanmaya başlıyorlar. 2 yılda De- nizli'nın elinde adeta bir enkaza dönen koca Galatasarav takımının bugün bana göre şansı ancak yüzde l'dır. Denizli, inancım o ki kupalann şanslı adamıdır. Bir bakarsınız, bizim dualanmız Denizli- 'nin yüzde l'lik şansı ile birleşir ve yüzde 99 olmaz olur. Galalasaray'ın tur şansı- nın neden yüzde 1 olduğu gerçeğine bi- raz değinelim. - İki yıl önce Rapıd Wien, Neuchatel ve Monaco gibi ekıpleri eleyip çeyrek fı- nale kalma başansını Galatasaray, o gün hiçbir zaman oynadığı iyi futbolla elde etmedi. Rakiplerinin krizli bir dönem yaşamalan ve oynadıklan maçlardaki kaçırdıklan yüzde 100'lük goller Galata- saray'ı ilk 4'e taşıyan en büyük nedenler- den biriydı.Bir de o günlerde kalede devleşen bir Simoviç'in şimdi olmaması faktörü 4. turda. iyi futbol oynayan Rumen Steaua Bükreş ile eşleşen Galatasaray'ın Mustafa Denizli'ye göre şansı yine yüzde 5O'dir.İlk maç sonucu Galatasaray'm yediği 4 gol ve şansı yüzde 0. - VVerder Bremen güçlü bir futbol ül- kesinin takımı. Almanya l.liginde üst sıralar için mücadele veren çok formda ve tecrübeli bir ekip görünümünde. Ga- latasaray ise şu mevcut performansı ve oyuncuları ile bırakalım Alman 1. ligini 2. Hginde bile zor oynayabüecek bir du- rumda. Yukanda da belirttiğim gibi şans ka- zanmak her zaman kafı değil. Yüzde 51 şanshyım demek için bana göre laf yeter- H değil. Sahaya çıkıp futbol da oynamak lazım. Kupa maçı öncesi kenti gezen San-Kırmızılı futbolcular, Bremen Mızıkacılan'nı da ziyaret ettiler. Futbolculann 'Bremen turu'CUMHURİYET (Bremen) - Werder Bremen ile bugun Avrupa Kupa Galipleri Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşacak olan Galatasaraylı futbolcular, dun öğleden sonra kenti gezdiler. Güvenlik önlemleri içinde bir tur otobusuyle Bremen \e çevresinde bir gezinti yapan Galatasaraylılar, bir süre Bremen Limanı'na giderek liman içini, daha sonra da kentin ünlü bira depoları ve fabrikalarını dolaştılar. Güvenlik nedeniyle buralarda otobusten inmeyen Galatasaray takımı, daha sonra da kent merkezine gelerek kentin tarihi bolgelerini gezdi. Kent merkezinde otobusten inen Sarı-Kırmızüı futbolcular, Bremenliler tarafından alkışlarla karşılandı. Bremen'in simgesi durumuna gelen Bremen Mızıkacıları heykeli önıinde takım halinde fotoğraf çektiren San- Kırmızılı ekibin şehir turu 2 saate yakın sürerken, futbolculann bu geziden pek memnun kalmadıkları görüldü. Maç öncesitaraflar, yabancıdüşmanlığına karşı ortak gösteri yapıyorlar 'Birlikte oynayalım, birlikte kutlayalınV DENİZ İNCEDİKEN (Bremen) - Bu akşam oynanacak Werder Bremen-Galatasaray maçına yalnız futbolcular değil, tüm Bre- men kenti ve Almanya'da yaşayan Türk sporseverler de büyük heyecanla hazırlandı. Maç öncesi yapılan hazırlıklara bakılır- sa, Bremen-Galatasaray karşılaşması, bir spor karşılaşmasının ötesinde, "sosyal içerikli" bir etkinlik olacak. Avrupa kupa- lan kapsamında oynanacak bu maç aracı- lığıyla taraflar, özellikle son dönemlerde endişe verici boyutlara ulaşan yabancı düş- manlığına karşı, "ortak gösteri" yapıyor- lar. Werder Bremen'in menajeri Willi Lem- ke, teknik direktör Otto Rehhagel ya da Rune Bratseth, Günter Hermann gibi fut- bolcular, maç öncesi, IG Metall Sendika- sı'nın Bremen kolunun bastırdığı broşür- lerde, yabancılara daha fazla hoşgörü ve yakınlık gösterilmesi çağnsında bulunarak "Biz yabancılara karşı değiliz" diyorlar. IG Metall Sendikası'nın Bremen'de da- ğıttığı broşürlerde, yabancı düşmanlığınm gereksizliği anlatılarak Galatasaray ve Wer- der Bremen kulüplerinın amblemlerıne yer veriliyor ve "birlikte oynayalım", "birlikte kutlayalım" deniliyor. Broşürün sonunda da şu cumleler dikkat çekiyor: "Bremen'- in futboluyla övünüyoruz. NVynton Rufer ve Rune Bratseth Bremen için gol atıyor- lar. Onlar da yabancı. Eski Bremenli Rudi Voller ise AS Roma için gol atıyor. O da İtalya'da bir yabancı:' Galatasaray, maç için Bremen'e gelen ilk Türk takımı. Bu nedenle önemi daha da artan maç için, Türk taraftarlar, haftalar- dan beri hazırlıklanm yoğun bir biçimde sürdürdüler. Kendi yaptırdıkları binlerce atkı, şapka ile maça hazırlanan ve Weser Stadyumu'nu "yekvucut" dolduracak Türk taraftarın tek isteği, yurtdışındaki prestiji ve saygınlığını biraz olsun arıtıracak bir Galatasaray galibiyeti. 125 kez milli formayı giyen İngiltere milli takımı eski kalecîsi Peter Shilton en pahalı menajer. 40yaşındaki Shilton'a7.5milyar CLVIHURJYET(Londra)- İngiltere MıHîTakımfndauzun yıllar fıle bekçiliği yapan ve tam 125 ke? milli formayı gıyerek bir dün>a rckorunu da elinde bulunduran ünlü kaleci Peter Shilton, ikinci ligdeki Plymouth takımına "oyuncu-menajer" o larak transfer oldu. 750 bin sterlin (yaklaşık 7.5 milvar lira) ücretle Plvmouth'un hem kalesine hem de başına geçen Shilton, Ingiltcrcnınen pahalı menajen unvanınıdakazandı. Düne kadar Derbv Countn, takımının kalesini koruyan 40 yaşındaki Peter Shıhon. \ ıllar süren başanlımıüi takım karnerisonrasında geçcn >ıl milli takımdanjübilesiniyapmış\c Galatasaray lı Cüncv t'in de katıldığı bir maçla milli formaya veda edip tamamen ligedönmüştü. Kupalarda bugün Spor Servisi - Avrupa kupalanna bu- gün oynanacak Kupa Galipleri ve UEFA Kupası çeyrek tur ilk maçla- rıyla devam edilecek. G.Saray'ın da yer aldığı Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda oynana- cak maçlar şöyle: AS Roma (İtalya) - AS Monaco (Fransa), A.Madrid (İspanya) - FC Bruges (Belçika), Fe- yenoord (Hollanda) - Tottenham- Şampiyon Kulüpler (A) grubu maçları: Panathinaikos (Yu- nanistan) - Kızılyıldız (Yugoslavya), An- derlecht (Belçika) - Sampdoria (İtalya). (B) grubu maçlarr. Benfıca (Portekiz) - Sparta Prag (Çekoslovakya), Dinamo Kiev (Rusya) - F.C. Barcelona (İspanya). UEFA Kupası Torino (İtalya) - BK 1903 (Danimarka), Sigma (Çekoslovakya) - Real Madrid (İspanya), Cenova (İtalya) - Liverpool (ingiltere), Gent (Belçika) - Ajax (Hollanda). Voleybolda 4 maç 14.00 Eczacıbaşı - Yeşilyurt (D), 15.30 Galatasaray - Gazi Üniv. (B), Ankara (Selim Sırrı): 14.00 Emlakbank -Arçelik (E), Buısa (Atatürk): 14.00 Sönmez Filament - Eczacıbaşı (E). HAFIALIK G.Saray, amatörleri unuttu ABDÜLKADİR YÜCELMAN Galatasaray yönetimı, 1992 için 2 ayn bütçe yaptı. Birisi 72 milyarlık, diğeri 78 milyarlık. Futbol dışındaki sporlara, özellikle de basketbol ve voleybola ağırlık verilmeyen. transfersiz bir sezon ve altya- pıya yani öze dönüş bilançosu ötekinden 6 milyar daha az. özetle 78 milyarlık bir bütçede 6 milyann göze baüşı, özeti bu. Genel kurul parmaklannı kaldırmış ve 72 milyarlık bütceyi kabul etmiş. Yani bi- zim Galatasaray'da basketbola, voleybo- la, atleüzme veya küreğe ihtiyaamız yok, varsa yoksa futbol demiş. Buna karar ve- ren de kongreye katılan 350 üyenin bir bölümü. Yani 200 kişi parmağını kaldınp da Galatasaray'dan basketbolu. voley- bolu, amatör sporlan kaldırahm demiş, bunun için de karar çıkmış. Kimdir bu Galatasaray'dan amatör sporlan, basketbolu, voleybolu kaldıra- hm diyenler? Hangi hakla Galatasaray'm tarihsel ve geleneksel sporlannı bir anda silip atabiliyorlar? Kongrede Ali Uras yok muydu orada? Baba Özer genel ku- rula gelmemiş miydi? Daha gecenlerde Değer'Eraybar'a söz veren Başkan Alp Yalman çıkıp bir ıkı kelime konuşmadı mı genel kurulda? O parmaklann sahiple- ri, "Bız şırket takımlan ile boy ölçüşeme- yiz" diyenler, Cimbom'un önüne gelen takıma yenilmesinden hiç mi hiç rahatsız- lık duymayacaklar. Sadece ve sadece 11 futbolcunun ayağına bakan bir kulüp ol- mak acaba büyük Galatasaray'm büyük- lüğüne yakışıyor mu? Sonra neden iki ayn bütçe? Transferü, iransfersız diye iki ayn düşünceyi oyla- maya koymak niçin? Acaba yönetim ku- rulundaki sayın iş sahipleri kendi bütçele- rini de böylesine "soslu, sossuz" gibi ayırabiüyorlar mı? Mali kongrede ne karar alınırsa alınsın bu karar ilerideki günlerde tartışmaya açılacak ve Galatasaray kulislerinde yeni bir huzurlukluk kaynağı oluşturacakür. Yine de belirtelım ki yeni gelecek yönetirn ister Alp Yalman isterse Ersan Feray eki- bi, eninde sonunda bütçesini büyük Ga- latasaray'a yakışır biçimde dengeleyecek ve Galatasaray bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da ıster kulüp ister şirket takımlan olsun dişe diş mücadele edecek- tir. Voleybolda Galatasaray Avrupa'mn ilk dört ekibi arasına girdi. Kimleri eleye- rek bu duruma geldi hiçdüşündünüzmü? Büyük şirketleri ve bankalan teker teker dize getirerek. Ve bunu yaparken de bu- günkü voleybolculara ödenen parayı da lütfen bir yetkili açıklasın. Devede kulak- tır Galatasaray'm cebinden çıkan. Bu konuda fazla tartışmaya gaüba gerek yoktur. Tantan ve minder fareleriGüreşın başına Sadettin Tantan getıri!- di. Tantan. İstanbul Güreş İhtisas Ku- lübü'nün 7 yıldır başkanhğını yapıyor. Tantan'ın öteden beri güreşe meraklı ol- duğunu biliyoruz. H&tta federasyon baş- kanlan ile zamanında ginşüği mücadele- yi de biliyoruz. Federasyonlann hatalan- nı açık açık yüzlerine vurur. yönetim hatalannın Türk güreşini engellediğini örnekleriyle anlatır ve şöyle derdi: "Bu kafasız adamlarla Türk güreşi bir yere varmaz." Varmadı da zaten. Çeşitlı grup- lann arasında kalan zavallı güreşimiz sahipsiz kaldı, şunun bunun elinde oyun- cak oldu, bir zamanlann ülkemizde en sevilen sporu gazeie sütunlannda bile özet haberler arasına sıkıştı. Sayın Tantan, acaba Türk güreşini bu- günkü aldığı noktadan ileriye götürebile- cek mi? Bir zamanlar yaptığı eleştirileri minderden uzaklaştıraİMİecek mi? Belki. Belki dememizin iki nedenı var. Birinci neden bürokrasi ve bürokratlar. Gerci Sadettin Tantan da polis şefıdir. Ve bü- rokrat sayıhr. Ama onun bürokrathğı kendi kafasına göredir. Federasyon ve onun başkanı olarak Ankara'daki birta- kım engelleri yenebilirse başanh olur. Çünkü Tantan gibi bir kişiyi bürokratla- nn hırpalaması beklenen bir durumdur. Bürokrasi ya engel koyar ya da gecikti- rir. İşte Tantan'ı üzecek bir ikinci olay onay gecikmesi, işlerin takibinin gevşetil- mesidir. Tantan, bu gibi durumlarda si- nirlenir ve hata yapar. Bürokrasinın bek- lediği ortamı kendisi yaratır. Tantan, titiz ve ciddidir. İstanbul Gü- reş İhtisas Kulübü'nü ıdeal bir kulüp ha- line getirmesi bu ciddiyetinin eseridir. Tantan, bir şeyi kafasına koyunca hemen olsun ister. Yani Ankara'dakilerle tama- men zıt düşüncededir. Bu işleri zorlaşünr. Ama Tantan'ın bir başka yönü vardır. her şeyi devletten beklemez. Yapar eder. bürokrasi sonradan gelsin der. Bütün bunlar Tantan'ın önüne çıkacak engeller- dir. "Belki" dememizin ikinci nedeni de gü- reşteki Ankara-İstanbul kavgasıdır. Gü- reş camiası İstanbul ve Ankara diye ikiye aynlmışur. Genellikle de güç Ankara'- dadır. Çünkü suyun başındakiler orada- dır. Tantan. eğer hâlâ eski düşüncede ise federasyon başkanhğı koltuğuna oturur oturmaz ilk işi güreşle ilgjli eski dosyalan kanştırmamak ve Türk Güreş Vakfı'nın neler yaptığına bakmak olacakür. Çünkü Ankara'da dönen dolaplar öteden beri Tantan'ın kafasında soru işareü olarak kalmıştır. İşte o Ankara'daki dosyalan çomaklaması Tantan'ı üzüleceği bir nok- taya getırebibr ve ip de kopar. Biz Tantan'ın güreşteki birtakım ka- ranlık noktalan aydınlatacağına ve en azından minder farelerini temizleyeceği- ne inanıyoruz. Ninni de bakanım ninıü Devlet Bakanı Saym M. Ali Yıl- maz, bakanlık koltuğuna oturur oturmaz demiş ki "Bana hemen Be- den Terbiyesi'nin bütün tesislerinin dosyalanru getirin. Nerede yapılmak- ta olan tesis varsa hepsinin son du- rumlannı istiyorum." Bakan beyin lafım dinleyen kim? Bugüne dek gelenler de böyle başla- mışlardı işe, sonunda ne oldu, bakan bey bir iki defa aklına geldi eski dos- yalan istedi, "Efendim geldi geliyor, yolda molda" dediler, sonunda her şey unutuldu, bakan beyler erozyona uğradı, sonunda ya mahalli ya genel seçimlerin havasına girip ufalandı. Şimdi aynı yoldan Sayın M. Ali Yıl- maz geçiyor. Tesis dosyalan yolday- mış. Meğer ne uzak yoldan geliyor- muş. Ama M. Ali Yılmaz'ın yanında- kiler diyor ki "M. Ali Bey ötekilere benzemez. Çünkü inşaat, tesis kendi bildiği alandır. Kül yutmaz. Kimse bakana kül yutturamaz." Umanz öy- ledir. Ama bakan beyin talimatından kaç gün, hatta kaç hafta geçti, hâlâ tıs yok da... Diyoruz ki acaba M. Ali" Bey'i de uyuttular mı? Devlet musluk kapatıyor Bir Japon gazetesi geçti elime, tabii ilk baktığım sayfa spor sayfası. Bir liste gözüme ilişti." 1- Toyota, 2- Mit- subishi, 3- Honda, 4- Nissan." Liste böyle aşağılara kadar iniyor. Galiba ekonomi sayfasına girecek bir haber yanlışlıkla spora girmiş diyecektim ki listenin üstündeki başlık dikkatimi çekti: "Japon Ligi." Japonya'da spor, sponsorlarla gidi- yor. Dünya çapındaki firmalann hep- sinin de ligde kıyasıya mücadele eden takımlan var. Ama sadece futbola de- ğil, atletizme de önem veriyor spon- sorlar. Tokyo maratonunun sponso- nı üstelik bir değil birkaç firmadır. Özerk federasyonlara doğru gider- ken sporumuzda da sponsorluk dev- rinin başlayacağını bir kez daha ha- tırlatahm. Çünkü devlet ya kendi adamını kendi tayin eder, federasyo- nun parasal sorununu da çözer ya da devlet federasyonlara özerklik verir, elini ayaAmı çeker.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle