12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AYFA CUMHURİYET 4 MART1992 ÇARŞAMBA L8 HABERLER BULMACA OLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 / Her dizesine bir Cçük dize eklen- miş divan edebiya- • nazım şekli. 2/ ıir hayvan... As- »a, kavun, karpuz jbi bitkilerin sür- (ünü ya da dalı. 3/ Iir ya da iki milim- Ik pli... Uzakhk aılatmakta kulla- nlan söz. 4/ İşle- tecek bir nesnede hılunması gereken ı.ının ve nemin ye- trli olması duru- nu... Dağtavuğu da denilen bir av hışu. 5/ Borsada kesin vadeli de- gerlerin kuru ile primli değerlerin kuru arasındaki fark... Lamba. 6/ Kilit dili. 7/ Samaryum elementi- rin simgesi... Fınnda ya da sacda pişirilen bir tür pide. 8/ Gerçeğe ulaştıncı güçlü seziş... Motorlu ta- ŞLtlarda direksiyon ile tekerlek ara- sndaki bağlantıyı sağlayan mil. 9/ Meslek... Eski Mısır'da güneş Unnsı. YUKARIDAN AŞAGlYA 1/ "Tüzak, oyun" anlamında argo sözcük. 2/ Aza... Gübre, tezek. 3/ Bir keler türü... Fransiyum elementinin simgesi. 4/ Şeyh Bedrettin'in Tann, evren ve insan konusundaki görüşle- rıni içeren ünlü yapıtı. 5/ YiyecekJeri ve nesneleri yüksek ısıy- la sterilize etmekte kullanılan kapalı aygıt... Cinayet işlemiş olan kimse. 6/ Altın... Havada buğu durumundayken gece- nin serinliğiyle yerde ya da bitkilerde toplanan küçük su dam- lalan. 7/ Evcil olmayan hayyanlan vurma ya da yakalama işi... Menfaat. 8/ Cevizin yeşil kâbuğu ve yaprağı... Bir renk. 9/ Iri taneli bir zeytin cinsi. HAVADURUMU HAVA SICAKÜĞl) Bıtlis Izmır Kars Kastamonu Ka\sen Kırklareh Kır>ehir Kocaelı Konva Kutah\a MaLma Manısa K Mara* Mardın Muela Mui Nevşehır Nığde Ordu 3 -16 _-> -7 3 -4 4 -3 0 4 4 1 -3 ! -16 -8 -8 4 16 -4 6 •< 12 4 11 6 16 16 12 7 14 -6 3 4 8 açık karlı karlı p bulutlu p. bulutlu p bulutlu vağmurlu sısli dÇlk açık açık açık az bulutlu açık p.bulutlu p.bulutlu p bulutlu vağmurlu -16 -6 p.bulutlu Rıze 3 vağmurlu Bolu karlı Sakarva 4 II vağmurlu Burdur -2 3 açık Samsun 3 8 ydğmurlu Bursa 2 14 sısli Siırt -4 6 az bulutlu Çanakkale 6 14 p.bulutlu Sınop vağmurlu Türkiye'de Çankın -I karlı Sı\as -6 4 karlı Çorum -3 6 karlı Tekirdağ 2 10 P hulmlu Denızlı açık Tokaı 0 karlı Dıyarbakır az bulutlu Trabzon yagmurlu Edırne I 14 p.bulutlu Tuncelı -12 0 p.bulutlu Adana Adıvaman Afvon Amasya Ankara Antalva Artvın A\dın Ağn Balıkesır Bılecık Btngöl 3 -» 1 2 0 4 .2 3 -20 0 1 -19 16 6 .8 6 3 18 5 18 -8 15 10 -6 açık az bulutlu açık karlı karlı açık karh açık karlı sisli sıslı p.bulutlu Elazığ Erzıncan Erzurum Eskişehır Gazıantep Giresun Gümüşhane Hakkân Hatay Ispana içel Istanbul -6 -8 -18 _2 -6 3 -4 -14 6 -1 6 2 0 4 -6 8 8 8 3 4 14 3 14 II p bulutlu k.ırlı karlı karlı az bulutlu vağmurlu karlı p.bulutlu açık açık açık çok bulutlu Ş.l'rfa Usak Van Yozgat Zonguldak Aksarav Bavburt Karaman Kınkkale Batman Şırnak Bartın 0 -1 -12 -6 4 -8 -4 -6 0 _•> -10 12 9 3 4 8 6 4 4 8 7 7 az bulutlu aç.k p.bulutlu sıslı yağmurlu sıslı karh sislı karlı az bulutlu p.bulutlu vağmurlu Karadeniz yağışlı Çevre Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgive göre yurdun kuzey kesimleri çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı, diğer yeıier az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında yağmur, öteki yerlerde karla karışık y ağmur ve kar şekiinde olacak. Havasıcaklığı değısmevecek. Rüzgâr, kuzey ve batı j önlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara ile yurdun iç vedoğu kesimlerinde sis görülecek. Deni/Jerimizde rüzgâr; Akdeniz \e Doğu Karadeniz'de gün battsı ve lodos, diğer denizlerimizde yıldız ve karayelden 2-4, yer yer 5 kuvvetinde, saatte 4-16, yer yer 21 denizmili hızla esecek. Dalga > üksekliği yer yer 1-1.5 metre dolav ında olacak. \ an Gölü'nde hava, parçalı bulutlu geçecek. Rüzgâr, kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Görüş uzaklığı lükilometrecivarında bulunacak. Helsınkı &%& St Petersburg Moskova Tebrız Kahıre# Ö T, VA! T T T 1 MCAKU6l)j Dünyada Amsterdam Atına Amman Brüksel Berlın Barcelona Belgrad Bagdat Bonn Budapeite Cenev re 10 17 18 8 16 15 18 21 14 12 13 p.bulutlu p.bulutlu az bulutlu p.bulutlu sıslı az bulutlu sıslı az bulutlu p bulutlu p bulutlu p bulutlu 19 çok bulutlu Vıyana Gırne Helsınkı Kahıre Kopenhag Köln Londra Madnd Münıh Moskova Milano Oslo Pans Prag Roma Rıvad St Petersburg Sofya Şam 18 4 20 11 12 8 14 13 4 13 5 13 16 16 24 3 14 16 az bulutlu p. bulutlu az bulutlu p bulutlu sıslı vağmurlu az bulutlu sısli karh sisli p. bulutlu p. bulutlu sıslı sisli az bulutlu p.bulutlu p.bulutlu az bulutlu 10 sısli Frankfurt 12 sıslı Zürilı 13 p.bulutlu AT YARIŞLARI FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: (2) Esenrüzgâr, P: (1) Çağkan. 2. KOŞU: F: (3) Ganiiy, P: (5) Gülumser, S: (4) Tunahan. 3. KOŞU: F: (6) Yemeni, P: (5) Submarıne, P: (3) Nurbey, S: (1) Balca. 4. KOŞU: F: (13) Koparan P (14) Ribaro, P: (10) Çiçek 59, S: (9) Buruk. 5. KOŞU: F: (7) Gökçebacı, P: (6) Sulzer, P: (1) Aşkar, S: (2) Portakal. 6. KOŞU: F: (11) Cini, P: (12) İlkşans, P: (2) Yelinoğlu, S: (9) Umut 4, S: (19) Mesudem. 7. KOŞU: F: (13) Alarat, P: (2) Eserbatur, P: (12) Bursa- güzeli, S (3) Ortaköylu. ALTILI GANYAN 3 6 13 5 5 4 3 1 7 11 12 2 ADANA PROGRAMI 2. KOŞU: (Açık) C. Gr. Araplar Saat: 14.00 18.000.000 TL. 1. Akmural 2. Seksek * * * 3. Ganüy * 4. TunakM * * 5 GBİBDtser I 6. KficAk TBBca 3. KOŞU: (Apranti) Saat: 14.30 17.000 »• 1. Baica 2. Dofakaa * * 3. Narfaey 4 Coainadore • * 5. Suboıariae * * * 6. Yemeai 7. GansHi 8. LittJe Giri 9. Tosca 10 TehUke 4. KOŞU: (Şarth) «0. 60. 57. 57. 56 56 3. 5 ö . Ök (M) 5 R.Tetik (M) 5 Kmnm (M) 5 A.Birdal (M) K.MeHke (M) Y.Tnac Yk. Ingilizler .000 TL. 51 51 51 58 58 .5 O.Ok S.Yümaz I.Akklllç F.Çeitik Y.Taac 57 6 H.MBÜU 56 .5 A.Öcal 56.5 N.Kank 56 56 c. 5 H.CaosB E.Kıhaç Gr. Araplar Saat: 15.00 10.000.000 TL. 1. Baraa 1 2. Fiş Fiş IV 3. Gazal I 4. Korbanbey 5. Miray I 6. Özgan I 7. Ünlâbey 8. Adaaagauli I * 9. Barak • * 10. Çicek IX 11. Aslaalepe 12 Hakaa # * * 13 Koparao 1 * * 14 Ribaro 15 Yijiihın I 16 Duygu I 17 Şaas VII lg.Uslu 19.Biricik 2O.Serife (özgiin ve Şaos) ile (Burak 5. KOŞU: (Şartlı) Saat: 15.30 20.000 * * 1. A$kar * 2. Portakal 3. Bon II 4 Casablanka 5. Pltvnt II * • 6 Solzer * * * 7. Gökçebaa 8. Afrodil 9.Qukk Ftash lO.Sevil 11 .Şeker 6. KOŞU: (Ş.Handikap) Saat: 16.00 9.000. 1. Kayhanbatnr * * 2. Yeginoihı 3. Seyda VI 4. Gnlea II 5 Bo2kon IV 6 Ozlem VIII 7 Knginb«y 8. Tesadüf III • * 9. Lmnt IV 10. Gtmlikgüztli * * * 11. CİBİ * * 12. Dkşans 13. Golsenn I 14. Roza I 15. Y»nşs»vm 16Galay III 17. Çerkeı 18. Emttr •k 19. Meradem 20. Canoy 54 56 52 54 56 56 54 İ.Gar (M) R.Tetik S.Ydmaz C.Dursun (M) A.Öcal H.Canu (M) N.Kolak 54.5 C.Gavea 54 5 Dede 54.5 Y.TBDÇ 54 59 54 53 52 S.Kaa O.Ok A.Bİrdai (M) İ.Akkıbç (M) Hakaa 52.5 M.Dtilger 52.5 Halts 52. 52. 52. ve 3 5 F.Kıhnc 5 F.Çellik 5 O.Aalal Birtcik ekaridir.) Yş. İngilizler .000 TL. 60 58 54 55 55 55 54. 53. 60. A.Bİrdai A.Özkan F.Çtltik Dede S.Ydmaz G.Giil 5 A.Karaku« 3 Hmlis 5 Y.TUDÇ 53.5 A.Kıbf 51 B 5 Hakao . Gr. Araplar 000 TL. 61 58 59 58 57 Dede (M) S.Yılmaz M.Dolger A.Kankuş (M) H.Caasu 54.5 Î.Gür 56 54 55 52 51 54 51 52 52 52 G.Gul F.Çelik A.Kıfac (M) Hakao Halis A.BMal H.Matiu l.Akküıç Y.TBBÇ (M) N.Kulak 51.6 K.Metike 50 50 49 Ö.Ahlar Öıölke C.Dursun (M) (Özlem VII ve Cını ekündir) (Gemlik Güzeli I ve Roza 7. KOŞU: (Apranti) Saat: 16.30 14.000. 1 Serhad * * 2. Eaerbatur * 3. OrtaköyM 4. Akçay II 5. Anm BaLm 6. Arkadaş I 7. Eıbey 8. Sdbatar 9. YusBfçuk I 10. Buttc 11. Barcıı I * * 12. Banaganli * * * 13. Alaral 14. FUHu I A I ekündir) ı Gr. Araplar ,000 TL. 63 60 60 58 56 58 58 58 58 56.: 56.: 56: 5i.: 54.: A.Ocal H.Cansu R.Biçer H.Matlu O.Ok S.Ydmaz Hakaa C.Daraın F.Çettik S F.KIIIBÇ ' N.Kulak S Y.TBBÇ 5 H.Caa S I.Gttr 13 2 (KUM) 2000 M. 2 (234) 4 (472) 6 (211) 6 (335) 3 (225) 5 (622) (KUM) 1400 M. 10 (040) 1 (217) 5 (712) 3 (020) 6 (434) 8 (223) 2 (037) 4 (200) 3 (-) 7 (990) (KUM) 1400 M. 4 (000) 11 (900) 10 (554) 2 (403) 18 (770) 15 (960) 17 (970) 13 (056) 16 (660) 19 (406) 7 (439) 1 (088) 6 (153) 9 (501) 8 (295) 20 (977) 3 (957) 14 (685) 12 (-00) 5 / \ (KUM) 1900 M. 7 (188) 10 (127) 1 (-00) 4 (574) 11 (483) 6 (034) 9 (233) 3 (040) 8 (048) 5 (557) 2 (565) (KUM) 1200 M. 6 (670) 13 (315) 11 (780) 3 (575) 18 (190) 19 (500) 16 (000) 14 (390) 7 (283) 8 (000) 4 (631) 9 (604) 20 (040) 17 (660) 6 (660) 2 (062) 15 (024) 6 (105) 10 (603) 12 (506) (KUM) 1400 M. 2 (274) 14 (802) 1 (335) 13 (080) 9 (003) 12 (635) 3 (800) 5 (340) 11 (119) 6 (750) 4 (555) 6 (756) 10 (804) 7 (995) AVRUPA'DA YENISOL AHMETİNSEL Ne emredici plan ne de başıbozukluk "İşletme", Yeni Sol'un gözünde bir kumanda aracı değil,bir kurum olmalıdır. 2 Kendinin yeni olduğunu iddia eden her hare- ket önce "eskiyi" eleştirmekle işe başlar. Yeni Sol'un geleneksel solu en çok eleştirdiği konu- ların başındaekonomizm geüyor. İktisadi bü- >üme hızının en önemli toplumsal gösterge olarak kabul edilmesine, toplumsal gelişme- nin bu bü>üme hızıyla eşanlamlı olarak ele alınmasına verilen isim, 'ekonomizm'. Bilindiği gibi ekonomizmin altında, maddi altyapının üstyapılan doğrudan belirledigi inancı >atar. Sadece geleneksel sola özgü bir inanç değil bu. Kalkınmacı tabir edilen tüm yaklaşımlar bu inancı paylaşırlar. Yeni Sol ıçin kalkınmacılıkla ekonomizmin eleştirisi aynı şeyler... İktisadi politikalann bir toplu- mu yönlendirmek. harekete geçirmek için ar- tık yeterli araçlar olmadıklan görüşünü her fır- satta ısrarla dile getiriyorlar. Ekonomizmi, hem iktisat politikalannın her durumda yeter- siz olacaklan hem de iktisat politikalan öneri- lerinin artık seçmenleri harekete geçirmeye güçleri kalmadığı iddialanyla yıpratmaya ça- lışıyorlar. Michel Rocard 1987'de, başbakan olma- dan bir yıl önce bu ikinci fıkri şöyle dile getiri- \ordu: " A\ rupa solu bir siyasal proje etrafında ço- ğunluğun toplanmasını sağlayabılir mi? Gele- neksel işçi hareketinin buçoğunluğukalıakıl- mava gücii yok artık. Günümüzde ücretliler birleştirici değer ve geleneklerle donanmış ho- mojen bir toplumsal güç oluşturmuyorlar. Toplumun "bölünmesi' geri dönülmez bir aşa- maya geldi. İktisadi ve toplumsal koşullarda- ki ilerlemelerini solun temel destekleri olarak ele almak artık mümkün değil. Bu nedenle si- yasal proje sorunu bugün her zamankinden daha önemli." Ulaşılan göreli refah toplumu aşamasında ücretlilerin kalkınma hızına oy vermedikleri, ne de %5 reel ücret artışı için toplumu hare- ketlendirmenin mümkün olduğunu iddia edi- yor Yeni Sol. Bunu 1973'te Andre Gorz, "Hangi Sol, Hangi Prograni?" adlı yazısında belirtiyordu: "Fransa'da ve diğer sanayileşmiş ülkelerde üretici güçlerin gelişmesi öyle bir aşamaya gel- di ki artık "daha fazla' ve "daha iyi" arasındaki ilişki koptu." O zamanlar fazla "goşist" gelen bu tespiti bugün çoğu Avrupalı sosyalist pay- laşıyor. Yeni Sol'un ikinci eleştiri eksenini devletçi- lik oiuşturuyor. Pazar ekonomisi kurumlannın yerini gide- rek devlet veya kamu kuruluşlannın alması fikri Avrupa solunun en önemli tarihi refe- ranslanndan birisiydi. Avrupa solu 1970'lerin sonuna kadar bankalann ve büyük özel şir- ketlerin devletleştirilmesi ve pazar ekonomisi- nin lağvedilmese bile dizginlenip "sosyalleş- mesi"ni önerdi. Bu proje en oluşmuş biçimiyle Fransa'da sosyalistler ve komünistlerin imza- ladıklan 'Solun Ortak Programı'nda ifade edildi. Fransa'da 1982 yılında sosyalist hükümetin gerçekleştirdiği devletleştirmeler tüm Avrupa solu için bir laboratuvar işlevi gördü. Katı korumacı politikalarla desteklenme- den yapılan devletleştirmelerin hükümetin eli- ne ekonomiyi daha fazla yönlendirmek ola- nağı vermediği ortaya çıktı. Ne var ki AT için- de kalarak ulusal ekonomiyi koruyan önlem- ler almak da mümkün değildi. Fransız sosya- listleri kısa zamanda devletleştirmenin hik- metlerinden kuşku duymaya başladılar. Ayn- ca devletleştirmelerin ne toplumda ne de özel olarak işçi sınıfı içinde artık anlamlı bir yankı uyandırmadığı ortaya çıktı. Yeni Sol için iktisadi planda devletçıligin eleştirisiyle, teknik ve siyasal merkeziyetçili- ğin eleştirisi birbtrini tamamlıyor. Çünkü top- lumsal hareketin merkezini partinin oluştur- masıyla. toplumun merkezini devletin oluş- turması aslında benzer süreçler. Yeni Sol, devletçilik ve merkeziyetçiliğin karşısına siyasal yapılann mümkün olduğu kadar federatifleşmesi önerisiyle çıkıyor. Sos- yal demokrat veya sosyalist partilerden Sos- yal Sigortalar Kurumu ve devletin kamu hiz- İtalyan Komünist Partisi'nin genel merkezi önünde, 75 yerel seçimleri öncesi bir açıkhava toplantısı: Bugün İKP, İtalyan Demokratik Sol Parti adını taşıyor >e artık. Almanlar'ın SPD'si ile birlikte Avrupa Yeni Solu'nun belkemiği olan örgütlerden biri. meti veren tüm kurumlanna vanncaya kadar bütün toplumsal-siyasal kurumlann yeniden federatif temelde yapılanmasını öneriyor. Kültürel çoğulculuk, yerel yönetimlerin güçlenmesi, vatandaşlann her türlü toplum- sal konuda inisiyatif alabilmeleri türünden öneriler ademi merkeziyetçi siyasal düzenin omurgasını oiuşturuyor. Eski İtalyan Komü- nist Partisi, yeni adıyla Demokratik Sol Par- ti'nin genel sekreteri Achile Occhetto 1990 yaanda vergilerin ve sosyal sigorta kesintileri- nin azaltılmasını, devlet harcamalannm kısıl- masını talep ediyordu. Çünkü Occhetto'ya göre bunlar esas olarak devleti elinde tutan si- yasal gücün gücüne güç katma araçlan ol- muştu. Yeni Sola göre merkeziyetçilik "paterna- lizm" (toplumsal hamilik) biçiminde sosyal dev let kurumlanna yansıyor. II. Dünya Savaşı sonrasında geüşen 'sosyal devlet'in, devlet-toplum ilişkilerinde 'baba' ve hep küçük kalmaya mahkûm çocuklan ara- sındakine benzeyen bir ilişki türü üretmesinin demokrasi açısından oldukça zararlı sonuçla- n var. Toplumsa! hareketlilik törpülenip, insanlar edilgin kılınıyor. Üstelik hami devletin esas motivasyonu insanlan mutlu ve özgür kılmak değil. merkezi gücün meşruiyetini pekiştir- mek. "Sosyal devlet'in en önemli çarpıklığı Yeni Sol'a göre burada yatıyor. Bu nedenle sosyal devlet kurumlannın mer- kezi devlet tekelinden çıkarılmasını. idareleri- nin bu kurumlardan yararlananlann da katıl- dıklan yerel kurullara devredilmesini öneri- yorlar. Ama bu kez hem yerel "hami'lerin or- taya çıkıp, merkezi devletten daha fazla insan- lan bağımlı kılması hem de sosyal farklı- Iıklannın coğrafıleşmesi tehlikelerini çok dik- kate aidıklan söylenemez. Devlet hizmetlerinden yararlananlann bun- lann yönetimine katılması önerisi yeni değil. Tüm Avrupa ülkelerinde yıllardan beri 'ka- mu hizmetlerini kullananlar hareketleri' bu hizmetlerin yönetim kurullanna katılma>ı, kamu hizmeti tüketicisi vatandaşlar için üretı- len hizmetlerin sadece teknokratlar tarafın- dan yönlendirilmesine son verilmesini talep ederler. Yeni Sol bu talepleri daha genel bir hedef içinde ifade ediyor. Devlet teknokrasisinin si- vil toplum temsilcileriyle yüz yüze geleceği ku- rullan, aynı zamanda iktisadi rasyonelliğin toplumsal hedef ve değerlere tabi kılınmasını sağlayacak alanlar olarak değerlendiriyorlar. Sosyalizmle demokrasi arasındaki yakın ve vazgeçilmez ilişkiyi John Keane, 1988 yılında yayımlanan 'Sivil Toplum ve Demokrasi' adlı kitabında etraflıca anlatıyordu. Tüm kararal- ma süreçlerinin demokratikleşmesi için der- neklerin, sendikalann, çeşitli kademelerde se- çilmiş kurullann önerilen kararlar üzerine gö- rüş bildirdikleri, teknokratlar ve şirket yöneti- cilerinin akıllanna gelmeyen veya dikkate al- madıklan kriterlerin onlara hatırlatıldığı bir süreç gerekli. Nihai karann alınmasından ön- ce, karann oluşturulması sürecinin demokra-' tikleşmesinin önemini vurguluyor Keane. İktidar sadece karar alma yetkisini elinde bu- lundurmak değil. karann oluşmasına olanak veren bilgileri toplayıp, ayıklamak demektir. Yukanda belirtilen türde bir karar oluşturma ; süreci Yeni Sol'a göre pazar ekonomisini de , kapsamak zorunda. Pazarekonomisinin genel gidişatına yön ve- * recek, onun faaliyetinin toplumsal koordinat- lannı belirleyecek bir toplumsal yönlendirme merkezıne ihtıyaç olduğu iddiası, eski "iktisadi ve sosyal kalkınma planlan'nın geçerliğine • inancını yitirmiş Yeni Sol'un dikkatle tartıştığı bir fikir."Ne emredici plan, ne de başıbozuk pazar". Bu "ne.^ne" formülünü so- mutlamak için devletin ve pazann baştan ' aşağı reforme edilmesi gerekiyor. Çünkü dev- ' let ve pazar, çoğu gözlemcinin belirttiği gibi, ' 'aynı madalyonun iki yüzü". Birbirlerinden ' besleniyorlar. Yeni Sol'a göre devlet ve pa-1 zann tecessüm ettiği yer işletme. İtalyan sos- t yalist ve komünistleri işletmenin 'olumlu' iş- ' îevlerini kabul ederlerken işletmenin bir 'özne" yanı bir mülk sahibinin kumanda aracı ol- maktan çıkıp, içinde farklı çıkar ve öznelerin yer aldığı bir 'kurum' olarak kabul edilmesi- nin ön şart olduğunu söylüyorlar. SÜRECEK Yeni Sol'un Satwbaşları "Yeni Sol'un esin kaynağı fılozoflardan Jürgen Habermas \e Andre Gorz'a göre, y«.:ıi toplumsal hareketlerin zayıf halkası, tepkılennin. üretim ilişkilerinden çok. toplumsal ilişkiler içinde ifade edilmesi idi.Andre Gorz, bu yeni toplumsal hareketlerin anü-teknokratik olduklannı. yani egemen sını'fın yönetici kesiminin kültürel hegemonyasına karşı çıktıklannı belirti- yor. Ama egemen sınıfın hükümranlığının sadece kültürel temellerine \e toplumsal sonuçlanna saldırdıklan için bu hükümranlığın maddi temeline. yani iktisadi boyutuna önem vermediklerini iddia ediyor. Yabancılaşmanın yaygınlaşması "Yeni SoF'un esnek yapılar etrafında toplamaya çalştığı bu "yeni toplumsal hareketlerin" iktisadi üre- tim ilişkileri alanında kendinı ifade edememesini sos- yologlar, sanayi sonrası toplumunda bire>lerin mes- lekleriyle giderek daha az aıdiyet ilişkisi içinde olma- lanyla açıklıyorlar. Btpcyin kinlik bmuılıını Yukandaki tespitlenn vardığı nokta. gclişmiş ül- kelerde toplumsal diizeni merkezileştiren kurum ve sımgelenn yıpranmış olması. Bireyler kımlik buna- Jürgen Habermas ' ı m ı yaşıyorlar. A.Gorz bu bunalımı şöyle özethyor: "Ne aile kurumu içinde ne günlük yaşam mekânlannda ne de mesleki konumlannda bireyler be- nimseyebilecekleri açık bir kimlik bulabiliyor." Sınıflar ve dönüşüra Ulnch Beck"ç eore de "Profeşyonel işin temel toplum- sal belirleyici olmaktan uzaklaşttğı, toplumsal çatış- manın, giderek işyerlerinden, daha geniş toplumsal yaşamı ılgılendıren alanlara kaydığı" bir dönemdeyiz. Bu da sosyalist dönüşümü gerçekleştirecek öznenin ancak çoğul olabildiğine işaret ediyor. "Yeni So!"un temel iddialanndan birisi, geleneksel toplumsal-ıktısadi sınıf katcgorilennden hareket ede- rek ve bununla yetinerek varolan toplumun dönüşümünü düşünmenin artık mümkün olmadığı. Bugün Avrupa'da Yeni Sol, bir siyasi hareket değil. Ne bir partiye teka- bül ediyor ne de dernek, platform türü bir yapıya sahip. Avrupa sosyal de- mokrat, sosyalist ve komünist partileri içinde yer alan bazı yöneticilerin. sosyalist bazı düşün adamlannın kendi aralannda kurduklan bireysel ilişkiler dışında. Yeni Solu, bir ilişki ağı olarak tanımlamak bile mümkün değil... Yalnız bazı gelişmeler, 1990'larda bu akımın Avrupa sosyalist, sos- yal demokrat partilcnni hızla sarma potansiyelini içinde banndırdığını gösteriyor. Özeilikle SPD ve İtalyan Demokrat Sol Parti (eski komü- nist partisi) ekseni. şimdiden Avrupa Yeni Solu'nun belkemiğini zım- nen oiuşturuyor. Llrich Beck
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle