19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 MART1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 Başkan adayı Özaydın, kulübün halka açıhp kurumlaşacağuu söyledi Çağdaşbir Fenerbahçeiçin eleleARÎF KIZILYALIN (İstanbul) - Fener- bahçe'de kongre öncesi eski sporculann desteğını alan başkan adayı Hasan Özay- dın. öze dönüp manevi değerlere sahip çıkacaklanru ve kulübü çağdaş hale getir receklerini söyledı. Eski milli sporcular ağjrlıklı yönetim kurulu üyeleri ile önceki akşam Kalyon otelinde bir araya gelen başkan adayı Hasan Özaydın. yönetime geldikleri laktirde kurumlaşma yolunda önemlı adımlar atılacağını ve en önemhsı Fenerbahçe'nin 'halka açılacağını' söyle- di. Oluşturduklan yönetimde sporcuya tam yetki verdiklerini ve sporu ancak spo- run ıçınden gelen kişılenn > önetebileceğini belirten başkan adayı Hasan Özaydın en çok Fenerbahçe'nin 'açık arttırmaya' çı- kanlmasını kınadığını söyledi. Projelenni açıklayan Hasan Özaydın ilk olarak Fe- nerland adını verecekleri bir tesis yapa- caklannı ve 50 milyara malolacak bu kompleksin 2 yıl ıçinde bitirileceğini be- lırttı. Dereağzı'ndaki araziye yapılması planlanan bu tesiste Fenerbahçeli eski sporcular lokalı ve dinlenme evi. misafir- hane. olimpik yüzme havuzu. kulüp bina- sı. fuar sergi bınası, site ginş kapısı gibi ünitelerin bulunduğunu açıklayan Hasan Özaydın, "Bız yapacağımız tesisin sözünü veririz . Öncelikle mevcut tesisleri onanp hemen bu Fenerland projesine girişeceğiz. Bu tesis Fenerbahçe'nin yüzakı olacak. Şimdiki antrenman tesisinin yapımında da benim katkılanm var. Ama hiçbir za- man çıkıp da bazılan gibi "Ben yaptım' demedim. Şimdi söz veriyorum bu tesisi her türlü ımkânımı kullanıp 2 yılda bitire- ceğim. " dedi. Bu projenin ardından Ka- yışdağı'ndaki 256 dönümlük arazi üzerine de dev bir tesis oturtmayı planladıklannı söyleyen Özaydın, "" Benim yöneticıliğim döneminde alınan bu arazıde protokol ge- reğı 3 yıl içinde inşaata başlanması gereki- yor. Yoksa arsa elden gidecek. Biz buraya da tesis yapacağımızın sözünü veriyonız" diye konuştu. Fenerbahçe'nin 25-30 milvara yakın bir borcu olduğunu ve bu borcu da üstlenme- ye hazır olduklannı söyledi ve '* Bu parayı vereceğimi söylemek beni ûzüyor, ama mecburuz. Biz Fenerbahçe'nin sağhklı ya- pıya kavuşmasını ve paralı yöneticilerden sıynlıp kendi ürettiğini tüketen bir kulüp olmasını istıyoruz. Projelerimızı oturtana kadar ben ve yönetımdeki arkadaşlanm her türlü desteği sağlayacağız. Biz rekla- mımızı yapmak için yönetime girmiyoruz. Diğer başkan ve yöneticiler gibi futbol ta- kımının peşinde de koşmayacağız. Kulü- bü San-Lachertli forma için terini akıtan bu caima için her şeyini veren eski sporcu- lar yönetecek. Aynca teknik ve ihüsas kurullan kurup işi profesyonellere yaptı- racağız" dedi. Hasan Özaydın'ın listesınde şu ısimler yeralıyor: Hasan Özaydın (Müteahhit. es- ki yönetim kurulu üyesi), Bekir Cansu (Sanayici), Mehmet Yıldırım (Sanayici), Ragıp Ekşioğlu (Sanayici). Dr. Metin Sü- er(Başhekim). Muhsin Divan (İşletmecı), Güner Yalçıner (Eski mılli basketbolcu, Genel Müdür), Cnal U>gur(Eski millı at- let, eğitmen). Yaşar Mumcu JEski milli futbolcu.Sanayici). Cevher Örer (Eski milli futbolcu. sanayici), Osman Arpacı- oğlu (Eski milli futbolcu, pazarlama mü- dürü). Yavuz Şimşek (Eski millı kaleci, sanayici). F.Bahçe'de sporcu devTİmi YORUM HALİT DERİNGÖR Son yıllarda dünyada bir- çok değişimler oldu. Dengeler değişti. Kapalı rejimlerin yer- lerini aydınhk rejimler aldı. Böylelikle tüm ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ dünya, sosyal ^ ^ ~ ^ ~ ~ demokrasiye dönüyor. Her ülkede bu reji- min getirdiği. özgürlük hosgörü. say- damlık ve ekonomik bağunsızîık rüzgâr- lan esiyor. Doğal olarak bu rüzgarlardan ülkemiz de etkilendi. Kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış olan iki büyük siyasal parti, koalisyon yapülar. Her iki parti de açıklıktan, say- damlıktan bahisle, aynı doğrultuda hare- ket ediyorlar. Ne varki Türkiye'de köklü bir geçmişe sahip Fenerbahçe'de hâlâ grupların kavgalan devam edip gidıyor. Sanki aralannda kan davası varmışcası- na... BUtün bunlardan sonra Fenerbahçe'de kırk yıldır egemen olan siyasal, parasal güçler ve grup babalan. bu değişim rüz- garlarından etkilenmeseler de birtakım sosyal sözcükler kullandıklan görülüyor. Bu feodal düzenin çarklan arasına sıkışan sporcular da bu esintilerden etkilenerek bağımsızlıklarını ilan ediyorlar.Grup ha- linde toplantılar yapıyorlar. Anlaşılan o ki Fenerbahçe'de de bir uyanış var. örneğin Hasan özaydın isminde Do- ğulu bir müteahhit, yanına diğer zengileri de katarak bir fınans grubu oluşturuyor. Ve bu finans grubu, Fenerbahçeli sporcu- larla ılişkı kurarak 'Işte size kulübün bor- çunu ödeyecek miktarda para, ilerisi için 75 milyarlık tesislerin, plan ve programı' diyerek hadi bakalım kendi iktidarınızı kendıniz kurun dıyor. Tabi böyle bir de- mokratik olay ilk kez Fenerbahçe'de u\- gulanıyor adeta yadırgıyoruz. Bir anlam- da sermaye egemenliğini Fenerbahçeii sporculara devrediyor.Bu bir tarihi deği- şimdir. ve de bir anlamda'Devrim" dir. Bu davranışı Fenerbahçe'deki tüm sporcula- rın desteklemesi gerekır. Ancak bıreysel egolanndan annmalan gerekir. Kendi ki- şiliklerini bulabilmeleri için başka bir yol yoktur. Buna kaulmayan Fenerbahçeli sporculann büyük tarihi sorumluluklan olacaktır. Bunun da akıldançıkanlmama- sı gerekir. Başkan adayı Hasan Özaydın, eski sporcularla el ele verdi. (Fotoğraf: ARİF KIZILYALIN) Aykut yine sakatlandıSpor Servisi - Fenerbahçe, haftasonu yapacağı Konyaspor maçının hazırlıkla- nna dün başladı. Dereağzı tesislerinde Teknik Direktör Venglos yönetimindeki antrenmanda, Aykut yeniden sakatlanırken golcü fut- bolcünun Konyaspor maçında da takım- daki yerini alamayacağı bildirildi. Hafif sakatbkları olan Semih, Turan, Ümit ve Ismail'in düz koşu yaptığı ant- renmanda Venglos, futbolculann adeta "pestilini" çıkardı. 2.5 saate yakın süren antrenmaıun sonlarına doğru, kanatlar- dan yapılan ortalara şut çalışması sıra- sında adelesi çeken Aykut antrenmanı terk etti. Yapılan ilk muayene sonucu, bu futbolcunun sağ baldınndaki eski sakat- lığına yakın bölgede ciddi adele kasılması olduğu anlaşıldı. Kulüp doktorlan, Ay- kut'un tedavisinin sürdürüldüğünU, gol- cü futbolcunun Konyaspor maçında oy- nama ihtimalinin çok zayıf olduğunu kaydettiler. Ünal: Haberler çirkin senaryo CUMHURİYET (Trabzon) - Trab- zonspor'un Bursa beraberliğinden sonra ilk onbirde yer almayan Ünal'ın, özellik- le bu maça çıkarken almadığı transfer taksidini öne surerek formasını sırtlama- dığı yolunda çıkan dedikodular, süper star futbolcuyu çileden çıkardı... Ünal dün idman öncesi gazetecilerle bir araya gelerek kendi hakkında çıkan de- dikoduları yalanlarken "Bu, basit Yeşil- çam senaryolanndan daha basit ve iğrenç bir dedikodu" dedi... Ünal, bu söylenti- leri yalanlarken asıl hedefin kendi şahsın- da Trabzonspor olduğunu belirterek şun- ları söyledi: "Futbolculuk yaşantımda hiçbir zaman paraya önem vermedim.. Bunlann öraek- leri var. Malatyaspor'da sözleşmem bit- tiği zaman bonservis bedelim 100 milyon lira idi. Buna karşılık bana 2 milyar ver- diler... Ben buna hayır diyerek boş mu- kaveleye imza attım. Eğer para hastası ol- saydım başardım imzayı. Hâlâ Malatya- spor'dan villa alacağım var, bunun sözü- nü şu ana kadar etmedim. Benim kimseyle problemim yok.. Ga- zetelerde çıkan haberler asılsızdır... Trab- zonspor'dan alacağımı zamanı gelince kuruşuna kadar aldım ve yönetim kuru- lu da ödedi:' Eczacıbaşı: 3 G.Üniversitesi: 0 SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Füsun Zöhrap (7), hma- il Şengül (7) ECZACIBAŞI: Şehnaz (7), Serap (7), Gamze (6), Pelin (6), Penka (8), Arzu (8), Arzu Can (6), Aylin (6), Bahar (5) GAZİ ÜNtVERStTESI: Aynur (6), Ay- şegül (5), tpek (6), Güzin (6), Nalan (5), Izolda (6), Gamze (5), Filiz (5) SETLER:/5/6, 15/6, 15/3 ALEV ANAKÖK (İstanbul) - Bayan- lar ligi final grubu maçında Eczacıbaşı, Gazi Üniversitesi'ni zorlanmadan 3-0 yendi. Şampiyonluk yanşınm iddialı ekibi Eczacıbaşı, 3 set boyunca rahat bir tem- poda götürdüğü maçı kazanarak final grubundaki ilk galibiyetini aldı. İkinci maçta ise Yeşilyurt, Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ben hâlâ 14 yıl önceki Müjdafım, hiç değişmedim MÜJDAT YETKİNER Fenerbahçe'de 14 yılımı geride bıraktım. Al- tınmızrak takı- mı ile Hilton takımlarında oynarken, Hüsnü Çil beni görmüş ve Fe- nerbahçe genç takımına getirmişti. Burada çok kısa bir süre oynadım ve Ziya Şengül tarafından A takıma alındım. Ve Fenerbahçe formasi ile 600 maç oynadım. 30 yaşımdayun, hede- fim 4 yıl daha Fenerbahçe formasını giy- mek. Ayaklanm beynime, beynim de ayak- lanma hükmettiği sürece futbola devam edeceğim. Şu anda takımın en genç oyun- T cusu ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Hatta çok daha iyisini. San-Lacivertli takımda 600 maç oyna- manın ardında yatan gerçek, disiplin, ai- leme, mesleğime ve arkadaslanma saygıdır. Ben profesyonel bir oyuncu olduğumu bu 14 yıl içinde unutmadım. Fenerbahçe'de za- man zaman kötü günlerim de oldu, ama hiç bir zaman kötü oynamadım. Belki de iyi oynarken yedek kalan ender futbolcu- lardan biriyim. Mustafa Denizli dönemin- de milli takımda oynuyordum, ama Fener- bahçe'de yedek kalıyordum. Asünda Fener- bahçe'de işler kötü gidince zaman zaman kelle istenir. Ben de böyle bir dönem ya- şadım. Cemil ağabey de yaşamıştı. Ancak yılmadım, savaştım ve kendimi ispatladım. Profesyonel oyuncu olarak yaşantıma çok dikkat ediyorum. Aslında 14 yıl önce neysem şimdi de aymyım. Yani formda ol- mak için özel yaşantıma özen gösteriyo- rum. Fenerbahçe'de iyi oyuncu olunca, ba- şarım daha net ortaya çıkıyor. Sezon ba- şında biraz sıkıntı yaşadık. Ancak bunun nedeni yeni arkadaşlann çokluğu ve uyum problemiydi. Şimdi her şey rayma oturdu. 103 golle şampiyon olduğumuz sezonki ka- dar olmasada iyi durumdayız. Çünkü o se- zon Rıdvan çok formdaydı ve Hasan diye mükemmel bir santroforumuz vardı. Ben Rıdvan'ın en iyi şekilde bu sezon yeniden aramıza döneceğine inanıyorum. Çünkü Rıdvan çok çalışıyor. Bu sezon son hafta- larda Semih ve Tanju'nun formda olduğu- nu görüyorum. Gerson için söylenecek tek kelime yok. Onun sıkıntısı çok sarı kart görmesi.. Ligde şampiyonluğun favorisi olarak Fe- nerbahçe*yi görüyorum. Beşiktaş'ta çok formda. Bizim maça kadar puan kaybet- mezler. Ancak biz yene^ve şampiyon olu- ruz. önemli olan o maça kadar aramızda olan 2 puan farkın devam etmesi.. Zaten bizde, Beşiktaş'ta puan kaybetmeyiz. Bu denli formda olmama karşın Pion- tek'in beni miUi takıma neden almıyor an- lamıyonım. Sorun yaş ise milli takımda oy- nayan 28 yaşında futbolcular var, yani ben- den 2 yaş küçük.. örnek Oğuz ve Rıza.. Pi- ontek yaş bahane edip milli takıma almı- yorsa Piontek'e de inanmıyorum. Çünkü Baressi, Milla ve Gerets kendilerine güve- nenleri mahçup etmediler. Haydar Doğan ve Nihat Yaylalı, Balkan Şampiyonası'na katılmama karan aldı atletizm eamiasını kanştırdıOztiirk, HALDUN DOMAÇ (İstanbul) - Balkan Kros Şampiyonası öncesi atle- tizmde huzursuzluk. Antalya'da yapılan Ferdi Kros Şampiyonası 1 na katılmayan Zeki Öztürk'ün bakantalimatı ile takımaahnması ne- deniyle Haydar Doğan ve Nihat Yaylab, şampiyonaya katılmayacak- larını belirttiler. Zeki Öztürk; kararsız. 8 mart tarihinde Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlannda Litohoro'da yapılacak Balkan Kros Şampiyonsı öncesi tatsızhk. Antalya'da 15 şubatta yapılan Türkiye Ferdi Kros Şampiyonası'na katılmayan Zeki Öztürk. Bakan'ın talimatı ile 6 kişilik büyükler. takımına 7. atlet olarak alındı. Bunun üzenne Antalya'da ilk sıralan alan atletlerden Haydar Doğan ile Nihat Yay- lalı temel prensiplerin çiğnendiğı düşünce- si ile Balkan şampiyonasına katılmama kararı aldılar. Tüm çalışmalarını olimpiyatlar için planlayan ve salon şampiyonaları ile hazır- İıklarını surduren Zeki Öztürk'ün, büyük hedefler peşinde koşması gerekirken Bal- kan Kros Şampiyonası'na katılmak isteme- si, atletizm çevrelerinde de tepkiyie kar- şılandı.Öztürk, koşmak için gönüllü olma- dığını belirtirken Balkan Şampiyonası'na katılacak atletlerden daha iyi durumda ol- duğunu söyledi. Zeki Öztürk, konuyla il- gili olarak şöyle konuştu: "Ben uluslara- rası bir yarış nedeniyle Türkiye'de değildim. Bu nedenle Türkiye Ferdi Kros Şampiyo- nası'na katılamadım. Ülkemin ihtiyacı var- sa, seve seve koşarım. Ben koşarsam arka- daşlanm Balkan Şampiyonası'na katılma- yacaklarmış. Bana gore kapris yapıyorlar. Antalya'da yarışsaydım zaten dereceye gi- recektim. Aynca benim olimpiyat progra- mımda kros var. Bakan bana koş diyorsa koşarım!' Zeki Öztürk, özel davet aldığmı belirtir- ken antrenorü Mehmet Tümkan, Zeki'yi yanştırmak için özel kulis yaptı. Tümkan önce Antalya'da bir formül arayışı içine gi- rerken Avrupa Salon Atletizm Şampiyona- sı sırasında da 3 kez Muharrem Dalkılıc1 ! arayıp Zeki Öztürk'ün koşmak istediğini vurguladı. Olay nasıl gelişti? Spordan sorumlu Devlet Başkanı Meh- met Ali Yılmaz, Kristof Kolomb Yarışma- lan'nda gümüş madalya alan Zeki Öztürk için yaptığı kabul töreninde gazetecilerin, "Zeki Öztürk Balkan Kros Şampiyonası 1 nda koşacak mı" soruları ile karşılaştı. Bu- nun üzerine bakan, Zeki'nin antrenorü Mehmet Tümkan'dan bilgi aldı. Tümkan, "Tasvip ederseniz, koşabilir. Şu anda çok formda" yanıtını alınca, Zeki'nin Balkan Şampiyonasf nda koşacağını açıkladı. Zeki Öztürk, geçen yıl da Türkiye Ferdi Kros Şampiyonası'na katılmış, ancak ya- rışmayı terk etmesine karşın, Balkan Kros Şampiyonası'na yine götürülmuştü. Sonuç- ta Zeki, o yarışı belindeki ağrı yüzünden terk etti. Ancak Haydar Doğan birinci, Ni- hat Yaylalı ikinci olurken Zeki Öztürk'ün olmamasına rağmen Türkiye takım halin- de şampiyon oldu. Öztürk, bu yıl da benzer bir manevra ile şampiyonaya katılmak istiyor. Zeki koşarsa Haydar Doğan ile Nihat Yaylalı Balkan Şampiyonası'nda koşmamakta kararlı. Haydar Doğan bunun nedenini şöyle açık- lıyor: "Amacımız kesinlikle milli formadan kaçmak değil. Ay-Yıldızı gururla taşıyoruz. Ancak temel prensiplerin de yerine otur- masını istiyoruz. Ağır sorumluluk Kısaca, Bakan'ın talimatı ile Mehmet Tümkan ve Zeki Öztürk amaçlanna ulaşı- yor. Haydar Doğan, Fatih Çintımar, Nihat Yaylalı, Sefa Het, Kemal Dal ve Kemal Baytok'tan oluşan takıma Zeki Öztürk 7. atlet olarak giriyor. Kemal Baytok ise for- malite gereği Balkan Şampiyonası'na gö- türülüyor. Geçen yıl aynı şekilde Zekeriya Akdoğan vardı. Daha yeni yeni kendine ge- liyor. 2 yıl önce bu uygulamanın kurbam olan Hasan Kuş atletizmi bıraktı. Bunlar göz önüne alındığında Zeki Öz- türk'ün ne denli ağır bir sorumluluk altın- da olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Hay- di Zeki, koş ve Türkiye'yi şampiyon yap. Pekiyi olmazsa? O zaman bazılarına sora- cak sorularımız olacak. Voleybola 6 acfl'seyird aranıyor YORUM ALEV ANAKÖK Televızyon- larda yayımla- nan naklen futbol maçlan nedeniyle se- yircı sayısında büyuk azalma- lar olduğu son aylarda sporu- muzun en çok """"^^™ m ^~ m ^~~^~"~ tartışılan konulan arasında geliyor. He- men hemen her gün bir gazetede bu konu- da bir haber veya yorum çıkarken, ka- muoyu da ikiye bölünmüş durumda. Bir grup naklen yayınlan destekliyor. diğer grup eleştirirken çeşitli öneriler getiriyor. Şu anda tartışmalar tamamen futbol se- yircisinin üzerine yoğunlaşmış durumda. Çünkü ortada para var. Ama basketbol. voleybol. hentbol gibi seyirci hasılatmdan pa\ almayan branşlann yaşadığı sıkıntı- dan birçok kişinin haberi bile yok. Aslın- da bizler bıle işin bu kadar ciddi boyutlara ulaştığının farkında değildik. Genelde se- zon başından bu yana azalan seyircinin ilgisizliğini hep başka şeylerde aradık. Be- nim de içinde olduğum bir grup soıunu sistemin aksaklığına bağladı, diğerleri ka- litesizliği veya başka nedenleri ileri sürdü. Sonunda Tınal grubu" maçlanrun başla- masıyla her şey ortaya çıktı. Evet. seyırcınin azalmasırun bir tek ne- deni v an Futbol maçlanrun naklen yayını. Çünkü daha ilk haftadan şampiyonluk yanşının iddialı takımlanmn birbirleriyle kapışmasına karşın. seyirciyi yine tribün- lere çekemedik. Düşünün İstanbul'da Galatasaray, Zıraat Bankası ve Halkbank ile oynuyor, ırıbunler bomboş. Gelenlerin bir kısmı da büfe önündekı televizyondan futbol yayını izliyor. Ankara'da Emlak- bank-Eczacıbaşı çok kritik bir maç oynu- yor, ardından da bayanlann derby karşı- laşması var. Seyirciyi anyorsun orada da yok. Neden? Televizyon naklen yayınlara boğulmuş. insanlar tabii ki ayaklanm uza- tıp evinde maç seyretmeyi. soğuk salonla- ra tercih ediyor. Ancak ben burada tele- vizyonlardan çok voleybol seyircisine kızıyor ve onlan vefasızhkla suçluyorum. Neden mi? Voleybolumuz, Avrupa Ku- palan'nda fırtına gibi esiyor. Takımian- mız devlerle boğuşup onlara Turk voi>_>- bolunun gücünü gösteriyorlar. Ortaya konan voleybolun kalitesini ise tartışmaya gerek yok. Çünkü gelenler görüyor. Final grubunun ilk haftasında ise oynanan maç- iaıın heyecanına ve kalitesine bir bakın. Voleybol adına her şey var. ama seyircı yok. Peki maçlara gelmek için bu insanlar ne bekliyorlar. Sporcular ağızlanyla ayn- ca kuş tutup. perende mi atsınlar? Yazık, hem de çok yazık. Çünkü sizler voleybola ilgi göstermeyince televızyonu da basını da bu branştan elini ayağını çektı. Eskiden maçlardan görüntüler verilir, röportajlar yapıbr, çok nadir de olsa naklen yayın bıle ekrana gelirdi. Şimdi özel televizyonlar maç sonuçlannı bile \ermiyorlar. Gerekçe olarak da seyircinin azlığını, voleybola il- gisizliği gösteriyorlar. İşte işin en acı yönü bu. O halde voleybol seyircisi artık aklını başına toplamalı ve salonlara gelerek bu spora sahiplenmelidir. Yoksa voleybol kazılan mezara sokulmak üzeredir. bir de üstüne toprak atılırsa. bir daha onu dirilt- mek olası değildir bu böyle bilıne... Maç başına 3 gol • Spor Senisi - Geçen hafta Avrupa'da maç başına atılan gol ortalaması sıralamasında Türkiye, İtalya'yla liderliği paylaştı. Türkiye ve Italya'da futbolseverler maç başına 3 gol seyrederlerken en az gol İspanya'da atıldı: 1.2. İşte sıralama: İskoçya: 2.82, Portekiz: 2.66, Almanya: 2.6, Yugoslavya: 2.5, Yunanistan: 2.34, Belçika: 2.33, İngiltere: 1.77, Fransa: 1-4 İspanya: 1.2 Yüzmede rekor • Spor Servisi - Yüzmede bayanlar ! 200 m kurbağalama yarışında 15 yaşındaki Amerikalı Anita Nall, 2.25.30'luk derecesiyle yeni bir dünya rekoru kırdı. Amerika'mn Indianapolis kentinde yapılan Amerikan takımı olimpiyat seçmeleri yanşmalannda rekor kıran Nall, daha önce geçen yıl içinde 2.27.08'le Amerika rekorunun yeni sahibi olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 200 metre kurbağalama eski dünya rekoru, Alman Hoerner tarafından 1988 Seul Olimpiyatlan'nda kınlmıştı. Akyüz başkan • Spor Servisi - Ataköy Deniz Sporları Kulübü Başkanlığı'na Yakup Akyüz yeniden getirildi. Kongrede yapılan seçim sonucu, Yakup Akyüz başkanlığındaki yönetim kurulu şöyle oluştu: Ikinci. Başkan: Mazhar Yücel- Raif Ertem, Genel Sekreter: Feridun Çatay, Genel Kaptan: Ilyas Yılmazer, Sayman: Kenan Kır-Arif Coşar, Halkla Ilişkiler ve Sosyal Çalışmalar Komitesi: Nihal Acunsal-Ali Sesal, Hukuk Işleri Bölümü: Bülent Gürpınar. Başkan Yakup Akyüz, kulübün sorunlan bulunduğunu belirterek, deniz kıyısındaki yerlerin ellerinden alınmasını, "gasp" olarak nitelendirdi. MDK toplandı • Spor Servisi - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu dün Genel Müdür Vekili Hüseyin Eyüpoğlu'nun başkanhğında genel müdürlük binasında toplanarak gündeminde yer alan federasyonların 1992 yılı faaliyet programlarını inceledi ve birtakım kararlar aldı. Kararlar şöyle: 1- Federasyonlann 1992 yılı faaliyet programlar kabul edildi. 2- Yurtiçi faaliyetlerinin bir kısmının Doğu illerine kaydınlması kararlaştınldı. 3- Spor tederasyonlarında görev alan şahıslarla hakem ve antrenörlerin lisan bilmelerinin sağlanması için çalışmalara başlanacak. 4- Eskrim branşında Silahlı Kuvvetler ile sıkı bir işbirliği yapılacak. 5- Eltopu branşında antrenör yetiştirilmesine hız verilmesi ve tesislerin arttırılması için gerekli girişimlerde bulunuldu. 6- Bütün dallarda antrenör ve hakem kurslarının açüması kararlaştınldı. Masatenisi birinciliği • Spor Servisi • Tozkoparan Spor Salonu'nda yapılan Ilkokullar Masatenisi il birinciliğinde sıralamaya giren takımlar belli oldu. Erkeklerde Zeytinburnu Veli Efendi llkokulu, birinci, Fatih Mehmet Akif llkokulu ikinci, Üsküdar Sosyal Meskenler llkokulu üçüncü oldu. Bayanlarda ilk iki sıra değişmezken üçüncülüğü Bakırköy Yıldıztepe llkokulu aldı. Baskette kupa günü Spor Servisi - Türkiye basketbol kupasında yan final karşılaşmalan bugün oynanıyor. İlk turda Çukurova'yı sonra da Efes Pilsen'i eleyen Paşabahoe; ilk turda PTT'yi 2. turda Tofaş'ı eleyen Kolejlilerile İstanbul Lütfı KırdarSpor Salonu'nda saat 16.30'da karşı karşıya gelecek. İlk turda Beşiktaş'ı 2. turda ise Beslen'i eley en Galatasaray ise sırasıyla Eczacıbaşı ve Karşıyaka'yı kupa dışı bırakan Nasaş ile aynı salonda saat 18.00'dekarşılaşacak. Bu karşılaşmalardan galip aynlan iki takım 18 mart tarihinde Türkiye kupası fınalini oynayacaklar. Levent Tenis Kulübü • Spor Servisi - Levent Tenis Kulübü'nün önceki gün yapılan kongresinde Nezih Telatar başkanlığa seçildi. Eski milli basketbolcu Nezih Telatar'ın başkanlığındaki Levent Tenis Kulübü'nün diğer yöneticileri de şöyle: Metin Keçeli (2. Başkan), Atıf Şenol (Genel sekreter), Cem İncesulu, Engin Yiğitgil (Spor yönetmenleri), İlhan İren, Metin Poyraz, Yaşar Aksoy, Candaş Özden (üyeler). Loto devretti • Spor Servisi - Spor-Loto'nun 24. hafta kesin değerlendirme sonuçlan belli oldu. Bu hafta da 8 bilen çıkmayınca, 3 milyar 355 milyon 669 bin 371 lira 25. haftaya devretti. Spor- Toto Teşkilat Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 24. hafta 7 bilen 19 kişi ise, 29 milyon 61 bin 825'er lira ikramiye kazandı. Sohbet toplantısı •Spor Senisi-Fenerbahçe'nin veTürk futbolunun golcüsü Tanju ile San-Lacivertli takımın yardımcı antrenörü Ömer Kaner, bugün Ümraniye'de Özel Bilsen Lisesi'nde saat 14.00'te öğrencilerle sohbet toplantısı TV'de spor • Spor Servisi - Star 1:21.00: W. Bremen-G.Saray (naklen). TV 1:23.15: Feyenord-Tottenham (Bant). Teleon: 23.15: Genova-Liverpool (bant).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle