16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23MART1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA KEVMAŞAM U u L A R A R A T A N U L ISTANBUL KÎILTCH VE SAJSAT VAKH K t) L T U R BAKANLIĞI F I L F E S T I V A I- I Savaş suçları üstüne düşünmekFESTIVALDE BUGUN Fesüvalin dokuzuncu gününde iki Pasolinigösterisiyer alıyor. flki, burjuva kültürünün dinsel vepolitik ikiyüzlülüklerine saldırdığı "Domuz Ahırı",ikincisiiseHindistan ve Afrika'yı görüntülediğibelgeseller. Robert Altman'tn Vincent VanGogh'lu filmi, "Vincent ve Theo"ileLars Von Trier'ninsiyah-beyaz çalışması "Avrupa "gününöneçıkanfılmlerinden... Beyoglu Emek • Domuz Ahın "Domuz Ahın", Pasolini Retrospektiff nin, burjuva kültürünün dinsel ve polıtik ıkiyüzlül\iklerine saldıran çabşması. Filmde ikı öykü iç içegirerek gelişıyor. İlkınde tanımlaıunamış eski bir çağda volkanik bir çölde tek başına yaşayan aç bir adam, ikinci öyküde ıse Bonn'da yaşayan bir burjuva ailesinin sevgiye aç oğhı etrafında gelişiyor olaylar, (12.00,18.30,lİtalyanca, fngilizce ve elektronik Türkçe altyazıiı) • Vahşi ve Gûzel "Doğanın Çağnsı" bölümünde sunulan "Vahşı ve Güzel". dünyanm yaratılışı, düşsel hayvanlar alemi ve uçsuz bucaksız doğa hakkında bir film. Buzdağlanndan savanlara dek uzanan, her cins hayvan sesleri. sevişmeleri, avlanmalan, pusuya yatmalan, saldırmalan ve sıçramalannı görüntüleyençahşmada Vangelis'in bestelen kullanılmış. Filmın yönetmeni ise Fredenc Rossıf. (15.00jFransızca, İngilızce altyazıiı) • Şarküteri "Dünya Festivallerinden" bölümünde sunulan "Şarküteri". Jean-Pierre Jeunet ve MarcCaro'nunortakçalışmalan. Bir kasap ile müşterilennın ilişkilerini ele alan fılm, yakın dönemde gerçekleştirilen Fransız komedilerinin en özgün, yaraücı ve incelerinden biri olarak kabul ediliyor. <21.30 Fransızca, İngüizcealtyazılıj Beyoglu Atlas • Akşam Vakti Tek emelı düzenli ve toplumsal adalete dayalı bir ülkede yaşamak olan Profesör Ludovico'nun yaşamı, evine yerleşen üç kişi yüzünden değışır, düzensizleşir. Oğlu Obviero, oğlunun sevgılisi Stella ve onlanndört yaşındaki çocuklan Papere'dir bu üç kişi. Eski komünist Bruschi'nin yaşamında şimdı çözmesi gereken sorunlar, günlük yaşama dair saçmalıklarveyıkıcı fıkirlerdir. Francısce Archibugi'nin çalışmasında Marcello Mastroiannıoynuyor. (12.00, 18.30'İtalyanca, fngilizce altyazıiı) • Vincent ve Theo "Vincent ve Theo", festivalin "'Van Gogh'un İzinde", bölümünde sunulan üç fılmden biri, Robert Altmana ait bir çahşma. Van Gogh'un, Paris'te sanat eserlen satarak hayatını kazanan Theo"nun desteğiyle resme başlamasını konu alan fılm, sanatçı ve koruyucu arasındakı yıkıcı, pek bilınrneyen, ama son derece önemli ılişkının irdelenmesinı amaçlıyor asbnda. (15.00,21.30, tngilizce, Türkçe elektronik altyazıiı) Beyoglu Beyoglu • Arkadaşunın Evi Nerede? Sekiz yaşındaku Ahmet, eve yanhşlıkla arkadaşı Muhammed'in defterini getırdiğıni görünce, defteri iade etmek için nerede oturduğunu bilmediği arkadaşı nın komşu köydeki evini aramakla geçirir tüm öğleden sonrasını. Abbas Kiarostami'nin beş yıl öncesinden gelenfilmi,bir Iran köyünde günlük yaşam zorluklanyla başa çıkma yoUannı irdeîerken toplumsal yapırun iç dünyasını da gözler önüne seriyor. (12.00'Farsça, ingilizce ve elektronik Türkçe altyazıiı). • Pasolini Programı 4: Notlar Siyah-beyazfilmlerden'Hindistan Üstüne Bir Film tçin Notlar' başlığmı taşıyan ilk çahşma, bir Hıntli aile aracılığı ile açlıktan ölmek üzere olan Hindistan hakkında bilgileriçeriyor. Bufılm 1967-68 yıllan arasında çekildi. Pasolini, Afrika'nın son 100 yıllık tarihinın birsentezi sayılabilecek yorumunu ise 'Afrikalı BirOresteia İçin Notlar'adıyla 1969-70 yıllan arasında gerçekleştirmişti. (15.00) • Harlan County, USA BarbaraKopple'ınçabşması, 1974'te, Kentucky eyaletınin Harlan County'sinde bulunan Brokside madenlerinde 180 kömür madeni işçısi aılenın. Birleşik Maden İşçileri Sendikası sözleşmesini kazahmak amacıy la verdikleri mücadelenin tarihçesi niteliğinde. Fikn 1977'de en iyi belgesel Oscar'ı ve Amerika Film Festivali'nde Mavi Kurdele ile ödüUendırmişü. (l8.30Iİngilizce). • Özgürlük Sinemasından Kaçış Festivalin "Uluslararası Yanşma" bölümünde Polonya'dan bir ömek. Yönetmen Wojciech Marczewski. 1990 yılında çektiği yapıtında,filmlerinhangi sahnelerinin kesileceğine karar veren sansür kunılunun üyesi olan kahramanı aracılığı ile kendi beklentilerini ve hayallenni gerçekleştırmeyi başaramayan bir adamın diğer insanlann fantezilenru sansür etmesini anlatıyor. Film çekildiği yıl en iyı Polonya filmi seçilmış, bu yılın başında ıse Avoriaz Fesüvali'nde büyük ödüledeğerbulunmuştu. (21.30/Lehçe, İngilizce ve elektronik Türkçe altyazıiı). OsmanbeyGazi • Hassas Yavru Yönetmen John Waters'ın son çalışması 1954'ünBaltimoreu'ndageçiyor. Zengın bir ailenin saf ve güzel kızı Allison ile sevgilisı Wade arasındakı Uışkilerden yola çıkarak seks, uyuşturucu ve rock'ın roll döneminden önce bile gençlerin kötü olup da iyi görünmeyi becerdiklerini ispat Lars Von Trier'nin yönettiği, Cannes 1991 jiiri özel ödülii sahibi, Avrupa savaş suçu üzerine bir film. etmeye çahşıyor Waters. (12.00jİngilizce. elektronik Türkçe altyazıiı). • Küçük Suçlu Babası kendilerini terk ettikten sonra alkolik annesiyle yaşayan 15 yaşındaki bir çocuk bir gün telefonla varlığını öğrendiğı ablasına ulaşma isteğı ile hırsızhk, rehın alma ve kaçış gibi eylemlenn içine girer... Jacques DoiUon'un, hakkı olan sevgiden öte hiçbir şey istemeyen birçocuğun öyküsünü anlatmayı denediği fılm, 1991 Louis Delluc Ödülü'nde en iyi fılm seçilmış, a> nca Felıx Ödülleri'nde kadın oyuncusu Cloülde Courau. Cesar ödüllerinde genç oyuncusu Gerard Thomassin'eödül kazandırmıştı. (15.001Fransızca, İngilizce altyazıiı) • Orman Ateşi Kızı ve kansıyla Harlem'de yaşayan genç zenci mimar Flipper. başanyı beyaz bir kadını elde etmek olarak yorumlamaktadır. Brooklyn'debirevde alt sınırda bir yaşam sürmekte olan beyaz sekreter Angela ise bir erkekte ırktan çok paraya önem vermektedir. Bu ıki insanın kaderi aynı yerde birleşirse neler olur? Spike Lee'nin bir yıl öncesinden gelen filmi. Cannes Film Festivali'nde Samuel J.Jackson'a en iyi yardtmcı erkek oyuncu ödülünü getirmişti. 118.30İngilizce. Türkçe altyazıiı). • Yaşam Öpücükleri Film yapımcısı Mathjeu, oyuncu eşi Jeanne ve son fılminin baş kadın oyuncusu arasında geçenler, fılmin konusunu oluşturuyor. "Cahiers du Cinema'nın 40 Yılı" bölümünde sunulan fılmin yönetmeni Phılippe Garrel. (21.30 Fransızca. İngilizce altyazıiı). Kadıköy Reks • Çiçek Adam Sanat koleksiyonu veçiçekleriyle yaşayan Charles Bremer adlı iki adamın yaşamını konu alan fılm, sanat, delılik. yalnızlık ve cinsellik üzerine özgün bir yapıt olarak nitelenmenin yanujda. insanın temel , yalnızJfğm» yürekten gelen bircığlık gibi yansıtabilen bır çahşma aynı zamanda. Filmin yönetmeni Avustralyalı sanatçı Paul Cox. (12.00. İngilizce) • Leyleğin Geciken Adımı Politık sürgünlerle ve sığınmacılarla dolu bır Yunan sınır köyünde gecen fılm. politıkaci, kansı ve gazeteci kahramanlanna dayanarak Avnıpa'nın yüzünü kalıcı biçimde değiştirmekte olan büyük kültürel ve politik gelişmelerle tamamen örtüşen ve evrensel önemi olan temalara değınmeyi amaçlıyor. Theo Angelopoulos'un çektıgı fılm, Yunanistan, Fransa, İtalya ve tsviçre ortak yapımı olarak gerçekleştirilmiş. (15.00, Yunanca, İngilizce altvazılı). • Aşk Sakin Paris banliyölerinin son >az günlerinde, bırbirlerinden çok farklı olmalanna rağmen iyi arkadaş olan Martine ve Sandrine, zamanla aşkı ve aşkın getirdiğj mutlulukla mutsuzluklan keşfederler... İki yıl öncesinden gelen filmin yönetmeni Philippe Faucon. (18.30 Fransızca. elektronik Türkçe âlllasıli)' * " ; • Avrupa Lars von Trier'nin fılmı, İkinci Dünya Festivalde kulis Yaşamın dışında bomba! Emek Siöeması'nda önceki gece 21.30 seansında 13. sırada oturan bir seyirci dalgtn dalgın sinemaskop dcrgisini kanştınyordu. Yanına gelen kişıninçan- tasını birakıp giuncsine aniam verenîe- dîyse dcokumasını sûrdürdü. Bir ikı da- kika sonra şık giyimli bir çift 13. saadaki yerlerine yerleşirken çantanın varlığ! dikkat çekti. Kjmindi? Biri bıraJtıp git- mtştniydi? Bomba olabiltr mivdi? 12. sı- rada oturaîj başlar geri çevrikii Çantaam yamnda oturan]ar da ne va- pacaidannı bilenıez şekilde çantaya göz- ierinj diküfer. Şıi. Emel, Hfebuftah? İzleneceko}anMarounBagdadi*nin"Ya- şamtn Dışında" (Hors La Vie) filmi oiunca. msanın akbna başka bir şey gd- miyor tabîü Derhal yer gösteren bir go~ rcvli çağnldı ve "şüpheü'* çanta erain el- kre testhn ediidi. O anda 13. sjraya otu- raç çift yaribş koltuğj oturduMarmj Fark etti. Yanlçantaıan sahıbi olabüirdiî "înşal- lah" sözcükferj olaya şahitoîanse>irxâle- rin ağ2indan dökülürken genç bir erkek seyirci yerine oturmak ü?ere sıraya yö- neldi. KendisJne, çantasırun "şüpheü" bulunarak dışan çü^anidıgı bildtriirnce. şaşjcmhk içersinde "Bari banu gönderme- yin" diyerek, ceketini bıraktı ve içmde bomba oiduğudüşünüien çantasuun peşi- ne düştü. Biraz sonra çantasıyla smema- daki yerini almîştı. "Şüpheb" çanla mü- düriyete kaldınfmıştı. Çanianın sahibi yaptlan haksız muameteyî ''Sanki içinde boıtıba olsa müdûriyette patiamayacak'* diyerek protestoetö. Lübnan'dasavaşj iz- lerken rehin alman Fransız gazetec; Pat- rick Perrault'un şahit okiuğu bombalama oiaylan beyazperdeye geldiğmde, Emek Sineaıasî'ndakı "şüpheii*' çaata beBekkr- den derhal sılintverdi. Savaşı'ndan sonra Amerika'dan ülkesi Almanya'ya dönen genç Leo Kessler'in, tren kondüktörü olarak çabştığı dönemde yıkıntı halindeki ülkesini keşfetmesini anlaürken izleyiciyi de savaş suçu üzerine düşünmeyeçağınr. (21.30ıingilizce, A Imanca ve Türkçe altyazıiı). \ FSTİVAl 1)1 YARIN Beyoglu Emek: Dekameron, Ben Kontes Beyoglu Atlas: Vaadedilmiş Cennet, Bir Yaz Gecesi Tebessümleri .Güvercinin Kaybolan Kolyesi.Çıplak Gece. Beyoglu Beyoglu: Kurt Kanunu, Werther, Gölge Ustası, Hasan Boğuldu, Soğuktu ve Yağmur Çiseliy ordu. Osmanbey Gazi: Tango Pıyanisti, Suç Mahalli, Salgın. Önce Okulunu Bitir. Kadıköy Reks: Tanrı Geri Geri Gider, I iyana yı Seviyorum, Gölgesini Yitiren Adam, KralOıdipus. Festivalde Ödüllü Kısa Fîlmler Kültür Servia-Uluslararası İstanbul Film Festivali geçen aylarda ödül kazanan üç Türk kısa fılmini programına katıyor.4.Ankara Uluslararası Film Festivab'nde En İyi Kısa Film ödülü'nü kazanan Mustafa Altıoklar'ın 'Lapsus'u, yarın saat 21.30'da Beyoglu Sineması'nda 'Suyun öte Yanı'ndan önce gösterilecek. Festivalde yer alan dığer iki kısa fılm ise son Yunus Nadi Kısa Film Ödülü'nü paylaşan yapıtlar.Hakkı Mısırboğlu"nun 'Onlarla Pek Sık Görü- şemedik'i 25 mart çarşamba günü saat 21.30'da Beyoglu Sineması'nda 'Gizli Yüz'den önce.Yeşim Ustaoğlu'nun 'Otel'i 26 mart perşembe günü saat 21.30'da Beyoglu Sinemasfnda 'Senı Seviyorum Rosa'dan önce göstcnme girecek. Eleştirmenler seçici kurulu Kültür Servisi - İL Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin 'Uluslararası Eleştir- menler Seçici Kurulu'nda. Yugoslavva'- dan Nenad Dukic.İtalya'dan Umberto Rossi.Rusya'dan Andreı Plakhov yer ab- yor.Seçici Kurul'da Türkiye'yi Rekın Tek- soy temsil edecek.Uluslararası Eleştirmen- ler Seçici Kurulu, U. Uluslararası İstanbul Fılm Festivali'nde.Ulusal Yanşma'ya katılan Türk filmlerini değerlendirerek En İ\ı Türk Fılmı'ni seçecek. Uluslararasıjüri Kültür Servisi - 11. İstanbul Film Festi- vali'nin Uluslararası Yarışma Jurisi açık- landı. 'Altın Lale" ödülü için yarışacak 11 filmi değerlendirecek. Jüri'nin başkan- lığını, Avustralyalı ünlü yönetmen Paul Cox üstleniyor. Jüri'nin bu yıl en fazla ılgı görecek yıldızı hiç kuşkusuz Maruschka Detmers..Bir diğer üye ise festivalde 'Güvercinin Kaybolan Kolyesi' adlı fılmin Tunus'lu yönetmeni Nacer Khemir.Bu yıl Uluslararası Jüri'de üç ünlü sınema yazan da yer abyo: Guglielmo Biraghi, Hintli kadın sinema yazan Aruna Vasudev ve sinema dünyasının ünlü kalemlerinden Amerikab Ronald Hal- Ioway. Uluslararası Jüri'de Tûtkiye'yi Tank Akan temsil edecek. C U M H U R I Y f T K İ T A P K U L Û B Ü 1 9 9 2 İ S T A N B U L E T K İ N L I I L P R İ I C U M H U R İ Y E T S I T A P K l t l t t S İ 1 S 8 Î İ S T A N I U L E T K İ N L İ « L E I İ 2 3 MART PAZARTESİ "Kütüphanecilik Haftası" S O Y L E S I V E I M Z A G U N U Gfilten Dayıoglu TAKSİM, IstiklalCad. ZarnbakSokak,4/1,Tel:2523882 Saat: 14.00 Kalp Krizi «Geliyorum» der Kaıbinizi Kontrol Ettiriniz. Tel: 275 12 44/45 - 248 58 66 - Fax: 266 47 12 Hüviyetimi kaybettim, geçersizdir. FADİME YEŞİLIRMAK Hüviyetimi kaybettim, geçersizdir. CANSU YEŞtURMAK Hüviyetimi kaybettim, geçersizdir. CANER YEŞİLIRMAK Hüviyetimi kaybettim, geçersizdir. İHSAN YEŞtURMAK Hüviyetimi kaybettim, geçersizdir. GÜLER YEŞİLIRMAK AUTOCAD-10 Tasanm, Çizim yapılır. 3844464 Nüfus cüzdannru ve İETT pasomu kaybetüm, hükümsüzdür CÜLŞESARIKAS 2 2 M A R T P A Z A R Okur yazarıyla bulusuyor S O Y L E Ş ! V E İ M Z A G Ü N Ü Belkıs Çorakçı Dişbudak ATAKÖYAtriumMigros.Tel 5606137 Saat 16.00-19.00 T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKTİSTANBUL Sü VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda ozellıklen belırtılen kapalı zarf ile teklıf alma yonıemındekı ıhale ile ılgılenenler. ıhale dosyasını İSKİ Genel Mudurluğu Su lnı^aat Onanm Daıre BaşkanlığTnda gorebılır ve dosya bedelını İSKİ Genel Mudurluğu merke7 \eznesme >atırarak alabılırler lsteklılenn $artnameye u\gun haarlavacaklan kapalı teklıf mektuplannı aşağjda belırtılen tanhte saat 11.00'e kadar aşağıda belırtılen adreste Genel Ev rak Müdürlûğüne gınş. tanh \ e numarasını ıçeren alındı makbuzu kaı>ı- bğında teslım etmelen gerekmektedır Teklıf zarflan saat 14 OO'te thale Komisvon Başkanlıâı'nca açılacakur ISKt Kei}if Teklıf Geçıcf Ihale Dosva lşın adı: bedelı tanhı tanhı bedelı EscnlerBolgcülll Gnıp içmesuvu Sebckt: Inşaatı İ0OO0OOUOO 1 L 30 l 1992 •X» 000 000-TL M 3 1992 Not 1 Posladakı getıkmeler dıkkate almmaz 2. tSK12886 sayilı Devlet thale Kanunu'na tabı olma\ip ıhaleyn vapıp yapmamakta. dıledığıne kısmen veya tama- menvapmakta. uveun bedelın tespıt \e takdınnde serbestıır ADRESt tSKt Genel Mudurluğu Aksara> Mevdanı 34410 Aksaray-tSTANBUL Tel 5fc8 38OO(36hat)Te!ex 31293 lSU-tr Fax 90(1)588 39 18 Festivale büet aranıyor JİJtivali, olanca hızıyla süriiyor. Sinemaseveıier, sinema salonlan ve seanslar arasında mekik dokuvor. Kimi seans vefilmlerebilet bul- mak kolay. Ama bazüarı için de neredeyse bir düş. Sözgelimi Paso- lini gibi ünlü ve önemli yönetmenlerinfilmleriniizleyebilmek adına biletsiz kalmış sinemase>erler, karaborsayı >e karaborsacılan biz- zat tahrik ediyor. Reks Sineması'nın önünde Pasolini'nin Salo ya da Sodom'un 120 Günü filmine yer bulabilmek için "bilet aranı- yor" pankartları açanlara bile rastlanıyor. Çoğunlukla bu girişim- lerin sonu hüsran... Ama bu "pankartlı" faaliyetten sonuç alanlar da var kuşkusuz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle