16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22MART1992PAZAR 16 SPOR Siyah-Beyazhlar, Bursaspor'dan sonra Bakırköy ile de berabere kalarak 2 pnan bıraktı Beşiktaş'ınbukez mazereti yok Bakırköy: 0 Beşiktaş.*O STAT:/nd>iM HAKEMLER://asan Ceylan(j), HakanÖzsağman(4), Sami Bağırsakçıl4) BAKIRKÖY: Kraft (7)- Mehmet (5), Orhan (6), Mücahit (5), Akif(6)- B.Ahmet (5),Novak 14) (Terfık4), Zafer (6),Fuat (7)-Hasm (4),Araskiewicz(4) BEŞİKTAŞ: K. Metin (6)- Recep (3), Gökhan (6), Ulvi (5), Kadir (4)- Rıza (4). Turan 14), Hamit (3) (Şenol3), Mehmet (5)- Metin (6), Feyyaz (3). SARIKART: Orhan, Hasan, B. Metin SEYİRCl: 5598, GELİR185.605,000. ARÎF KIZILYALIN (tstanbul) -Lider Beşiktaş yine tekledi. Geçen hafta 'olaylı' maçta Bursaspor'a puan kaptıran Siyah-Beyazlı ekip, bu kez de dün Bakırköyspor'un inançlı savunmasını aşamaymca beraberli- ğe raa oldu ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Lider Beşiktaş. Bursaspor şokunun ar- dından Bakırköyspor maçına 'dönüm' noktası olarak bakıyordu. Geçen haftanın yaralannı sarmak için sahaya çıkan Beşik- taş daha maç öncesi büyük bir moral çö- küntüsüne uğradı. Bursaspor karşısında stadı 'tıka basa' dolduran taraftarlar git- miş, yerine sadece 5598 kişilik bir seyirci grubu gelmişti. Futbolcular boş tribünlere oynamanın tedirginliğini yaşarken yöneti- ciler de hem hasıiat kaybına yaruyor hem de naklen yayın ve soğuk havaya isyan ediyorlardı. Lider Beşiktaş, yine eksik kadrosu ile mücadele etti. Burnu kınlan ve 3 hafta top oynaması yasaklanan kaleci Bako'nun ye- rine uzun süredir yedek bekieyen K. Me- tin, belindeki sakathğı yenemeyen Ali'nin yerine de Hamit ilk 11 'deydi. Bir türlü Gordon Milne ve Beşiktaş'a uyum sağla- yamayan Zeyer ise yedekler arasında ye- raldı. Bakırköyspor-Beşiktaş maçında en zor görev, hakem Hasan Ceylan'ındı. Geçen haftaki olaylı maçta önce verilip sonra ip- tal edilen gol ve ardından gelişen olaylar dikkatleri Siyah-Beyazlı ekibin maçında düdük çalacak hakem triosuna çevirdi. Nitekim, Ceylan dün bir hayli stresliydi. Pozisyon kaçırmamak için sürekli koşan ünlü hakem, yine de çaldığı ters düdükler- le şimşekleri üzerineçekti. Kalecilere yapı- lan şarjlan görmeziikten gelen Novak'ın sakatlanıp hastanelik olduğu pozisyon sonrasında da oyunu devam ettirerek bü- yük tepki gördü. Bu anda Novak'ın yerde yatışını, "zaman çalmak için yapılan nu- mara ' olarak yorumlayan Ceylan, 4 daki- ka boyunca bu oyuncuyu görmezlikten geldi. Daha sonra Bakırköylülerin yoğun itirazlan ile oyun durdu ve Polonyalı fut- bolcu ambulansla hastaneye götürüldü. Ceylan'ın bu hareketi özellikle Bakırköy- lii yöneticileri çileden çıkardı. Başkan Ali Talip Özdemir, 'İnsanlık öldü mü?' der- ken teknik adamlar da Ceylan'a çıkıştılar. Lider Beşiktaş'ın bir hayli tutuk bir fut- bol sergilediği maçta yine en büvük sorun bir-iki adımdan kaçan gollerdi. Ilk yanda Feyyaz. Mehmet ve Metin, ikinci yanda yine Feyyaz atamadıklan gollerle takım- İannın kaderini çizdiler. İlk yanda kaçan gollenn ardından ikinci yanya aksayan Hamit'in yerine Şenol'u alarak başlayan Beşiktaş, bu değişiklikten de istediği veri- mi alamadı. Son dakikalan karambol pozisyonlar yaratıp gol arayarak geçiren Beşiktaş, yine Feyyaz'la buJduğu iki kritik pozisyonu değerlendiremeyince beraberli- ğe razı oldu. Son 10 dakikada kaçan goller sonrası önce futbolculan yuhlayan taraf- tarlar, sonra da Teknik Direktör Gordon Milne'i protesto ettiler. Bakırköyspor ise inançlı ve diri savun- masının karşılığinı 1 puanla aldı. Özellikle kaleci Kraft ve Beşiktaş'ın sağ kanadına duvarçeken Fuat günün başanlı isimJeriy- di. Sonuçta da lider Beşiktaş, üst üste kap- tırdığı puanlarla ligin ilk yansında elde et- tiği avantajı büyük ölçüde yitirdi ve şam- piyonluk yolunda takipçileri Fenerbahçe, Trabzon ve Galatasaray'ın soluğunu hi- setmeye başladı. Gol atmak yasak ADNAN DtNÇER Haftalardır yazıyorum, Be-1 şiktaş ta tuhaf' bir oyun düzeni beiirmeye baş- ladı. Aşın dere- cede ezberlene- rek kanıksan- mış Beşiktaşlı futbofcuyla " ^ ı ^ M zevk ve heyecan vermeyen " mekanik fut- bol" takımı rakip olmaya başladı. Maç he- yecanından yoksun futbolcular, arük önem- li pozisyonlarda riske girmiyorlar. Ve tabii ki futbolun meyvesi gol de gelmiyor. Bu bir doygunluğun veya bıkkınlığın mı sonucu, onu çözmek teknik kadronun işi. İşte dün yine Bakırköy karşısında bu inançsz ve bık- kın Beşiktaş gmüği sayısız ve rahat gol po- zisyonlanndan yararlanamadı. 6-7 net po- zisyonu âdeta "mirasyedi" gibi harcadı. Metin, Feyyaz, Mehmet, Rıza bu rolün baş aktörieriydiler. Burada Bakırköy kalecisi Kraft'ın başansını küçümsemiyoruz. Biz Beşiktaşlı futbolculara soruyoruz; kardeşim sahaya niçin cıkıyorsun? Gol atamadan "Çok pas" mı oynamaya? Zaten orta alan- da Hamit ve Turan yüzde 60 defansif ve görev adamı olmaktan öte oyuna ne gibi et- kileri olabilirdi? Acaba Zeki ve Zeyer bu karşılaşmaya haarlanamazlar mıydı? 90 da- kika savunmada kalan, iç sorunlan nedeni ile kişiliğini kaybetmiş, rakip kaleye iki kez gidebilen Bakırköyspor oyunun başında Novak'ın sakatlanmasına karşın yine de ce- saretli olabilseydi, dünkü " gol kaçırma ho- vardası" Beşiktaş'tan üç puanı rahat alabi- lirdi. Aruk Siyah-Beyazlılann yüksek tempolu, baskılı ve goUeri getiren, hatta 90 dakikalık sonucu garantileyen inadı yok. Özellikle bu sezon bu dunımu sürekli tespit ediyoruz. İki bek oyuna eskiden oldugu gibi bütün güçleri ile girmiyorlar. Mehmet âdeta pasör! Rıza ise sadece orta yapmayı yeterli buluyor. Feyyaz ve Metin, 'Biz bu macı nasılsa alınz' görüntüsünden sıynlmayarak risksiz oynu- yorlar. Tabü o zaman da ortaya konsantras- yonu yetersiz bir takım çıkıyor. Şimdi dün- kü Beşiktaş'a soralım: "En az 6-7 net pozis- yon var. Gol atamadın ve iki puanı kaybet- tın." Bakırköy'e de bir çift sözümüz var. 'İyi ki primleriniz yüksek tutulmuş. Sizler dün gol becerisinden yoksun, Beşiktaş'ı yenemi- yor ve beraberliği başan saruyorduysanız varuhyorsunuz. Düşünün. Hasan ve Aras- kıevvicz'i karşı kaleye kaç kez gönderdınız? Kartal'ın sorunu orta alan ELEŞTİRİ METİN TÜKENMEZ Beşiktaş'ın bu sezon futbol oynamak açı- sından oldukça ı zorlandığını se- zon başından beri izliyoruz. Buna karşın es- kiden kalma alışkanlıklann- ^ m ^ ^ ^ ^ m m ^ ^ ^ " m dan bazüannı ön plana çıkararak maçlannı kazanıyordu. Kötü oynaya- rak kazanan Beşiktaş'tan ileriye dönük beklentiler hep iyi futbölu yakalama umut- lanydı. Ne var ki Beşiktaş beklentileri ger- çekleştiremeverek dahada geriye giderek puan yitirmeye başladı. Siyah Be> r azlılann kötü oynadıği halde yenilrriemesini ise yüla- nn birikimine bağlayabilinz.Ancak böyle giderse yenilgi de pek uzakta değil. Beşiktaş'ın geçmiş yıllardaki şampiyonluk- lannda rakiplehnin ayaklanna âdeta kilit vuran ve Metin, Aü,Feyyaz üçlüsünü gol yollannda sloganlaştıran orta alarunın bü- yük rolü vardı ki o orta alanın en önemli si- lahlan Şenol ile Zeki idi.Şimdi Zeki kulübe- den çıkmaya hiç niyetli degü,Şenorun ise "Kartal'ın anahtar oyuncusu" konumun- dan, ayağjna gelen toplarda şaşıran ve ne yapacağını bilrneyen bir duruma geldiğini dün üzulerek izledik. Oysa ilk yanda orta alanda görev alıp bir kez bile btrakın gol pası vermeyi yanındaki arkadaşına pas büe vere- meyen, sonunda kendini sakatlayarak oyundan çıkan Hamit'in yerine Şenol girin- ce, Beşiktaş orta alanını toparlayacak san- dık. Ancak yıllar sonra taraftarlannın pro- testosuna neden olan Şenol, psikolojik açıdan maça haar olmama nedeniyle takı- mına yararlı olamadı.Turan, takım savun- maya döndüğü anlarda ortaya çıkan bir futbolcu. Yetenekleri ancak rakıplerini boz- mava yetebiliyor. Bu nedenle dünkü maç gibi, fazla kapanan rakipler karşısında este- ük gol paslan verme görevini üstlenemiyor. Geçmiş yıllardaki Şenol bu işi iyi yapıyordu. Rıza'daİu geriye sayma ise devam ediyor. Böyle bir orta alanı arkasına alarak oyna- yan forvetin de çok fazla etkili olamayacaği açıktır. Buna karşın maçın ilk yansında Şifo'nun kişisel becerisi ve soldan Kadir'in ortalanyla kaçınlması atmaktan daha zor olan dört gol pozisyonu yakaladı Beşiktaş. Ne var ki Beşiktaş'ın yakaladığı gol pozis- yonlannı en becerili futbolculan olan Meh- met ve Feyyaz,birini de Metin kaçırdı. Maçın ikinci yafısında ise gol geciktikçe Be- şiktaş akılcılığı elden bırakarak doldur bo- şalt yöntemiyle gol aramayı düşündü. Ama kaygan futbol alanında Metin ve Feyyaz'ın rakip baskısı altında buluştuklan toplan kontrol edememe yüzünden yitirmeleri, Şifo'nun kaleden uzak kalması, Bakırköy- spor savunmasının ve kaleci Kraft'ın yan toplarda başanlı olmaa Kartal'a gol olanağı vermedi. Savunmadan devamlı ileri çıkan Recep mükemmel çabukluğuna karşın son hareketlerde başansız olup arkadaşlanna anlaşılması güç paslar atarak takımına top kaybetürdi. Bu arada boşalttıgı koridordan Beşiktaş'ın gol yememesini ise son haftalar- da mükemmel oynayan Gökhan'm başan- sına bağlayabiliriz. Her hafta her maça hakemlerin başanlı ol- ması umuduyla gidiyonız. ama stattan ay- nldığunızda onlann adına hep üzülüyoruz. EHin de Hasan Ceylan başanlı bir maç yöne- temedi. İlk yanda üç kez çok net tehlikeli hareketlere düdük çalmadı.Faullü pozis- yonkrda tercihini çoğunlukla Beşiktaş lehi- ne kullandı. Metin'in kaleci Kraft'a yaptığı bir faul var ki eğer gol olsaydı Ceylan'ın başı derdegirerdi. V ev v az, ilk > anda Bakırköy savmması ve kaleci Kraft'ı da geçmesine karşın golü atamadı(Fotoğraf:LEVEM Y ÜCELM AN). Miiııe: Çok gol kaçırdıkASENA ÖZKAN (tstanbul) Sonunda Beşiktaş da "yuh"landı. Şon iki yıhn şam- piyonu, ondan önceki iki yıhn ikincisi, kupalann sahibi, isükrann ve disiplinin simgesi Beşiktaş dün İnönü Stadı'nda uzunca bir aradan sonra kendi izleyicisi tarafından yııhalandı. Üstelik az sayıdaki taraftar topluluğu sadece futbolculan yu- halamakla da yeünmeyip isimlerine beste yaptığı yıldız futbolculan "ruhsuzluk"la suçladı. Zaten dün İnönü Stadı'nın gerçek yıldızlan televizyonun naklen yayınına, yağmur ve soğuğa karşın stada gelen az sayıdaki siyah-beyazlı taraftardı. Onlar maç boyunca hiç susmayıp görevlerini fazlasıyla yerine getirirlerken Bakırköy- spor karşısında siyah-beyazlı formayı giy- miş futbolcular beklenenden çok uzaktay- dılar. Onceki hafta ovnanan Bursaspor karşılaşmasında oyundan çıkarken yapü- ği hareketler nedeni ile Teknik Direktör Gordon Milne'in hakh ürpanına uğrayan Zeyer, Bakırköyspor karşısında takımın- dakini yerini alamazken kadroda yer alanlann ortaya koyduklan futbol da şampiyon ekibe hiç yakışmadı. Maç son- rası herkesin birbirine sorduğu bir tek so- ru vardı dün:" Şimdi Fenerbahçe lider mi oiacak?". Fenerbahçe lider olacak mı, ol- mayacak mı bilinmez ama siyah-beyazlı camiada 7'den 70'e beklenen tek şey Fe- nerbahçe'nin Trabzonspor ile deplasman- da oynayacağı maç. Beşiktaş Teknik Direktörü Gordon Milne maç sonrası yaptığı konuşmada •'Futbolcular hiçbir zaman gelen pozisyo- nu değerlendirmemeyi düşünmezler" de- di. Milne maç ile ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çok iyi çalışük ve birçok şans yakaladık fakat bunlardan hiçbirini gol yapamadık. Bir sürü fırsat kaçüktan son- ra ister istemez futbolcular üzerinde bir gerginlik oluyor. Buna rağmen uzayan da- kikalarda dahi maçı kazanacak birçok fır- sat yakaladık. Ancak olmadığı zaman da olmuyor işte. Birtakım şanslar geliyor, vu- ruyorlar, defanstan dönüyor, oradan dö- nüyor, buradan dönüyor, olmuyor. İçeri- de veya dışanda oynamak bizim için bir şeyi değişurmez. Bugün şansımız biraz ya- ver gitseydi her şey daha farklı olabilirdi ancak sezon sonunda her şey belli olur. Futbolculanmız bugün gayet iyi mücade- le verdiler, taraftann tepİcisi ise normal karşılanabilir". Milli lakım kampa giriyorSpor Servisi -(A) Milli futbol takımı, çarşamba günü Lük- semburg ile deplasmanda oy- nayacağı maç için bu gece Is- tanbul'da kampa gıriyor. Fin- landiya beraberliği sonrası Lüksemburg karşısında 'şeyta- nın bacağmı' kırmak için müca- dele edecek olan milliler, bu karşılaşmaya 'moral' maçı ola- rak bakıyorlar. Teknik Difektör Sepp Pion- tek, Lüksemburg'un sıradan bir ekip olduğunu, ancak kendi alanındaki maçlarda başanlı bir futbol sergilediğini söyledi. Piontek, "Çok koşan ve tekniği zayıf bir takım. Bu maç San Marino ve Norveç ile oynaya- cağımız maçlar için ölçü olabi- lir. Kazanmak, deplasmanda kazanmak istiyomz." diye ko- nuştu Antrenör Fatih Terim de Lüksemburg maçına kazan- mak için çıkacaklannı söyleye- rek, 'Kazanacağimız bir maç. Futbolcu arkadaşlar da bir hayli inançlı"dedi. MtiMriiPiı tiıkHHi Çarşamba günkü rakibimiz Lüksemburg'da profesyonel futbol tam olarak işlerliğini ka- zanmamış. Milli takım forma- sını giyen oyunculann çoğu geçimlerini değişik işlerde çalı- şarak sağbyorlar. Lüksemburg milli takımında 2 bankacı. 6 devlet memuru, bir pizzaa ve bir de kasap var. Bu arada Lüsemburg milli maçı için kadroya alınan fut- bolculann formu, Teknik Di- rektör Sepp Rontek'i bir hayli memnun etti. Özellikle, Galata- sarayb oyuncular Bülent, Tu- gay ve Hayrettin ile Trabzonlu Hami, Ünal ve Orhan'ın bir hayli başanlı bir oyun çıkarma- lannı sevinçle karşılayan Pion- tek, bu maçta yeni isimlere şans tanıyacağinı da söyledi. Sepp Pİontek, bu maçtan sonra Ankara'da Danimarka ile karşılaşacaklannı da söyledi ve " Bu maçta da eksiklerimizi görmeyeçahşacağız. Çünkü ye- ni sezon geliyor ve 1994 dünya kupası elemelerine başlayaca- ğız. Bu maçlar bizim için çok önemli" dedi. ÎZ BlRAKANLAR Mehmet de Bakırkövspor karşeanda etkili olamadı. (Fotoğraf:ASENA ÖZKAN) 1-Kraft Bakırköyspor'un Alman kalecisi dört gol yediği Boluspor maçında olduğu gjbi Beşiktaş maçında da son derece başanh bir futbol sergüedi. Kraft, özellikle ilk yanda son derece başarüı olurken, doksan dakika boyunca yan toplan alarak. Beşiktaş'ın hücum gücünü zayıflattı. Alman kaleci iki net gol pozisyonunda ise sakatlığı göze alarak golleri önledi. Ve alınan puanda büyük rol oynadı. 2-Feyyaz Beşiktaş'ın ve ligin golcüsü Feyyaz, Bakırköyspor karşısında etkili değildi. İlk yanda kaleci Kraft ve Bakırköyspo savunmasını çalımladıktan sonra topu ayağında fazla tutunca takımını golden etti. Aynı futbolcu ikinci yanda da iki metreden bir topu Bakırköyspor kalecisine kaptımca Bursa maçından sonra Bakırköy'e de gol atamadı. 3-Hasan Ceylan Ülkü Tırpana 'nın yaptığı hatadan sonra Beşiktaşblann gözü torbadan çıkacak hakemdeydi. Yapılan kura çekiminde Hasan Ceylan maçın hakemi oldu. Ceylan ters düdükler çalarken , ilk yanda Novak'ın sakatlandıği pozisyonda 4 dakika yerde kıvranmasma da göz yumdu. Novak daha sonra ambulansla sahayı terk ederken Ceylan da İnönü stadında yeralan taraftarlann büyük tepkisini aldı. Fenerbahçe'de Tanju oynuyor Spor Servisi - Fenerbahçeli teknik adam ve futbolcular, lider Beşiktaş'ın Bakırköyspor'a puan kaptırmasını se- vinçle karşıladılar. Futbolcular, şampi- yonluk yolunda önemli bir avantaj ya- kaladıklannı söylediler. Adana Demirs- por ile bugün karşılaşacak olan San- Lacivertli futbolcular, maçı TV'den izle- dikten sonra," Beşiktaş'ı yenip şampi- yon oluruz. Ö maç ligin kaderini çizer" dediler. Teknik Direktör Venglos da maçı TV'den izledikten sonra yaptığı açıkla- mada, 'İşte favori ekıpler de puan kaybe- diyor. Bu nedenle dikkatli olmak zorun- dayız"dedi. Adana Demirspor maçında sakathğj geçen Tanju'nun oynaması bekleniyor. Aynca san kart cezahsı Soczynski bu maçta forma giyemeyecek. VOLEYBOL Eczacıbaşı set vermedi Eczacıbaşı: 3 Galatasaray: 0 HAKEMLER: Orhan Utkan (7), Ömer Arkın (7ı. ECZACIBAŞI: Şehmuz (7). Pelin (6), Gamze (6), Arzu Can (6), Penka (6), Arzu 17), Serap (SJ^Avlin (6j_ G.SARAY: Nihal (6),Dİlek (6), Özlem (6), Banu (7), Pınar (5), Duygu (6), K. Banu (6), Arzu (5; SETLER: 15 5.1516,15 4 G.Sigorta: 3 ENKA: 0 HAKEMLER: Kâzım Güleken (7), ts- mail Şengül (7'/ GÜNEŞ SİGORTA: Sibel (6), İrina (7), Victoria (6), Hamiyet (6), Ceylan (6), Feng (7), Tuba (6), Özlem (7), Necla (6), Çiğden (5) ENKA: Hülya (6), Aylin (6), Nevin (5), Yaprakfö), Tatuma(6),Avşen (6),Ay- la (5), Zeynep (5), Ebru (5) SETLER: 15 8,15,3,15 7 ALEV ANAKÖK (İstanbul) - Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi Final Grubu maçında Güneş Sigorta, Enka engeüni 3-0ileaştı. V akıfbank: 3 Emlak Bankası: 1 SALON: Selim Sırrı Tarcan HAKEMLER: Akif Paçacı (7), Ümit Sokulluoğlu(7). . -•;{H > VAKIFBANK: Macide (7), Avcan (7), Nurcihan (7), Vaclavikova (7), Elif(7), Leyla (7), (Zeycm 6) EMLAK BANKASI: Ozlem (5). Nalan (5), Teterina (4) Marna (5), Nadejda (5), Sonav (6>, Karolina <4), Nisa (4), Didem <4~) SETLER: «-75-15-4.15-8,15-7 SLRE: 74dakika (18,16,19,21) CUMHURİYET (Ankara) - Bayanlar Voleybol Lıgi final grubu maçında, Va- kıfbank, Emlak Bankası'nı 3-1 mağlup ederek ilk y anyı yenilgisiz lider kapadı. PUAN DURUMU Takmbr O G M AS V5 P l.Vakıfbank 7 7 - 21 3 14 2E.Bankası 7 6 1 19 4 13 3.Eczacıbaşı 7 5 2 15 8 12 4GüneşSıg. 7 4 3 17 9 11 5Enka 7 2 5 8 16 9 6Yesilyurt 7 2 5 7 17 9 7G.Üniv. 7 2 5 1 18 9 8GSara> 7 - 7 2 21 6 2.LİGDE DÜN Eyüpspor: 1 Doğsanspor: 0 STAT: Evüp HAKEMLER: Necdet Erdilek 5, Suat Gökkava 5, Mustafa Aydmoğlu 5 EMLAKBANK EYÜPSPOR: Şevki 5, İlker 5, (Dk. 21 Saffeı 6), Suat 5, Metin 6, Murat 5, Ergin 5, (Dk. 75 Arif4), Ne- cati 5, Beytullah 5, Yaşar 4, Hüseyin 5, Necdet 6 DÜZCE DOĞ.SPOR: Baki4, Hüsnü 5, Nazır5 (Dk. 78 Haliı 4), Tandoğm5, Galip 4, Ethem 4, Fikret6, Bülent 5, Serol 5 (Dk. 74 Adem 3), Zeki 4, Adnan 4 GOL: Dk. 47 Beytullah SARI KARTLAR: Necdet, Ergin, Suat, Yaşar (Emlakbank Eyüpspor), Hüsnü (Düzce Doğsanspor) Toplu sonuçlar 2. Lig A Grubu Ü.Anadolu-Eskişehirspor E.B.Eyüp-D.Doğsanspor B Grubu Altınordu-Bucaspor C Grubu PTT-Muşspor Petrolofısi-Şekerspor 3. Lig/ l.Gnıp Erbaa-Giresunspor Fatsaspor-Suluovaspor 3. Gnıp Nizip Bld.-Adıyamanspor Polisgücü-Kadirli İ.Y.Bld.S. 4. Gnıp Erciyes-Ankara Köy Hiz. 5. Gnıp Ormanspor-Silifke Y.Dinar-Kemer Bld.S. 7.Gnıp S.Filament-Mudanyaspor Bilecikspor-Esk.Demirspor Gebze-Bergama 8. Gnıp Vefa-Lüleburgaz Galata-Çorluspor THY-T.B.Edirnespor 1-0 1-0 0-3 3-0 2-2 0-1 1-0 2-2 0-0 5-0 2-0 1-1 3-1 4-1 : 3-0(hükmen) 1-0 2-1 1-1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle