16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SHART1M2PAZAR CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 Üyelerin ilgi göstermediği kongrede 622 kişi oy kullandı. Yalman 427 oy aldı Yalman \eniden başkan seçfldiMUSTAFA ERSOY(tstanbul) - Alp Valman Galatasaray'a iki yıllığı- na daha başkan olurken kongre- de kullanılan beyaz oylar, Yal- man'ı ve ekibini zorladı. Kongre- de 622 oy kullaruldı. 22 geçersiz oyun sayıldığı kongrede Alp Yal- man'a 57'si beyaz olmak üzere toplam 427 oy verildi. Galatasaray'da AJp Yalman yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi Tevfık Fikret Salonu'nda yapılan kongre- ye kaülım oldukça azdı. Yalman'ın tek lis- te halinde kongreye kaülması. aidat yatı- ran üyelerin gelmesini engelledı. AıdaUnı yatıran 2954 üyeden yalnızca 622"sinin kongreye gelmesi, özellikle yaşh üyeleri ûzdü. Yalman: SajHıklı bir S.Saray Kulüp başkanlığına ıkıncı kez seçilen AJp Yalman, kongrede oylama öncesi yaptığı konuşmada, kulübü daha ileriye götüreceğini söyledi. Yalman şöyle ko- nuştu: "Yeni bir dönemin başlangıcında- yız. Geçtiğimiz yıl tamamlayamadığımız işleri gerçekleşürebilmek amacındayız. Kulübü daha ileri götürebilmek için yeni- den bu göreve talibiz. Galatasaray sevgisi. başanlann anahtan olacaktır. Bize güve- nin. Altyapıya önem vereceğiz. Spor okul- lan açarak kulübe yeni gelir kaynaklan yaratacağız. Mevcut tesislerin yanı sıra kulübe bir çok tesisler daha kazandıraca- ğız. Florya'da tenis ağırhklı bir proje ger- çekleştireceğiz. Ali Sami Yen Stadı'nın yanındaki araziyi değerlendireceğiz. Av- rupa kupalannda yan fınale çıkmayı ve bunu Türk ulusuna hediye etmeyi çok is- terdik. Ama olmadı. Şimdi hedefımiz lig- de şampiyon olmak. Aynca diğer branş- larda da şampiyon olmayı amaçhyonız. Ben gözümü Galatasaray'da açüm ve Ga- latasaray'da büyüdüm. Borcumu hizmet- le ödeye'bilirsem ne mutlu bana" Galatasaray'ın dünkü kongresi herke- sin beklentisinin aksine bir olayla başladı. Tüm üyeler, Alp Yalman'ın tek listesinin Alp Yalman'ın karşısına Atflla Oymak çıktı.(Fotoğraf: MUSTAFA ERSOY) yanı sıra bazı beyaz oylann olacağını sanı- yordu. Rakipsiz Yalman'a dün sabaha karşı bir başkan adayı çıkıverdi: Atilla Oymak. Alp Yalman'ın başkanlığını iste- meyen bazı muhalefet üyeleri, beyaz oyla- nn başkan kısmına Yalman'ın ismini sile- rek geçen yönetim kurulundan istifa eden Atilla Oymak'ı yazdılar. Oymartan DeıizH'ye eleştirt Dün sabaha karşı Alp Yalman'a karşı sürpriz başkan adayı olarak çıkan Atilla Oymak, Galatasaray'da bir harekete ihti- yaç olduğunu, bu yüzden beyaz oylara kendi isminin yazılmasını kabul ettiğini söyledi. Atilla Oymak şöyle konuştu: "Galatasaray yönetim kurulundan istifa ettikten sonra, Alp Yalman bir kez bile bana telefon açıp neden aynldığımı sor- madı. Fevkalade nezaketsizlik yaptı ve kendisine şahsi kırgınlığım var." Atilla Oymak, Galatasaray yönetiminin bazı yanlışlan olduğunu belirterek " Yalnız Iorfa'nın transferinde yönetimin suçu yok. Ben de yönetimde olsaydım, teknik heyetin fıkrini alıp hareket ederdim. De- nizli, sevdigim ve futbol bilgisine mandı- ğım biri. Özellikle futbolcu transferinde de başanlı. Kendisi çok iyi kavun karpuzdan anlamasına rağmen, Iorfa'nın transferin- de yanılgıya düştü. Fakat bazen karpuzlar kelek de çıkabilir." şeklinde konuştu. Kemal OMP operasyonu Beyaz listeciler, Alp Yalman'ın yanı sıra Kemal Onar'ı da Iisteden silmeye çalıştı- lar. Galatasaray Kulübü'nde önemli isim- ler arasında yer alan Kemal Onar'ı silme- ye çalışan " beyazcılar " her şeye rağmen Onar'ın listeye girmesine engel olamadı- lar. Bazı yaşlı üyeler "Kemal'i yine yi\e- mediler"dıye konuştular. Kemal Onar ise "beyazcılar" için "Galatasaray, demokra- sinin yuvasıdır. Beyaz oylann olması da demokrasiyi gösteriyor"dedi. Galatasaray kongresinde beyaz oylann çoğunluğuna rağmen Alp Yalman'ın kır- mızı listesi tulum çıkardı ve olduğu gibi seçildi. Buna göre Galatasaray kongresin- de kullanılan oylann dökümü şöyle: 622 oy kullaruldı. Bunlann içinden 620"si ge- çerli sayıldı. Alp Yalman, kırmızı listeler- den 370 oy aldı. Kongrede 232 beyaz oy kullaruldı. Bu beyaz oylar arasından 57 ta- nesi Alp Yalman'a. Î47 tanesi de Atilla Oymak'a verildi Beyaz oylar arasında di- ğerleri çeşıtlı isimlere verildi. 8 beyaz oy da boş olarak kullanıldı. Yalman'ın listesi Kongreden bir gün önce büyük titizlikle hazırladığı Alp Yalman'ın listesi şu isim- lerden oluştu: Bengiz Bayraktaroğlu, Mehmet Cansu. Ekrem Düriist, Erol Ev- gin, Doğan Hasol. Prof.Dr. Oğuz İmre- gün. Şengün Kaplanoğlu, Kemal Onar. Cengizözyalçin ve Adnan Polat. Yalman yönetiminin yedek listesi de şöyle: Antony Couki, Remzi Tan. Nejat Bingöl. Cihan- gir Onger. Çağatay Altınlı. NOTLAR Beyaz liste terlettiSpor Senisi - Galatasaray kongresinde kullanılan beyaz oylar. Yalman ve yöne- tim kurulunu terletti. Dünkü kongrede beyaz oylann yaratı- cısı gözüyle bakılan İlhami Tüzün, İçurdu- ğu ekibi ile listeyi delmeye çalıştı. İlhami Tüzün'ün iki oğlu Güngör ve Ayhan, be- yaz oylan lisenin değişik sınıflannda ha- zırlayarak babalanna yardımcı oldular. İlhami Tüzün, Alp Yalman'ın hazırladığı kırmızı listenin denetleme kurulunda bu- lunmasının kendi isteğinin dışında oldu- ğunu belirtti. Tüzün." Yalman beni iste- meden listesine almış. Durumumu divan başkanma iletüm. Bakalım ne olacak" de- di. Ali Sami Yen'e§y Galatasaray'da dün oylar sayılırken ba- zı ilginç isimlere de rastlandı. Beyaz oylar arasında Galatasaray'ın kurucu.su Ali Sa- mi Yen'e bir oy verildiği gözlendi. Ali Sami Yen'in yanı sıra Ali Tanrı>ar'a, Fa- ruk Süren'e, Mehmet Bilen'e ve Hayri Kozak'a oylar verildi. Bingöl'üRisyanı Bu arada Alp Yalman'ın yedek listesine gıren Nejat Bingöl'ün çabalan ilginçti. Be- >az oylann çoğunlukta olduğunu gören Bingöl, arkadaşlannın gelip kendisine oy vennediğini söyledi. Yakın bir arkadaşını sandık başında beyaz oy atarken gören Nejat Bingöl, büyük çaba sonucu arkada- şının karannı değjştirdi. Öte yandan eski yönetim kurulu üyesi Doğan Sanbeyoğlu'nun oğlu Kaya San- beyoğlu'nun ikinci kez oy kullandığı öğre- nildı. Oy kullanılan kimlik kartlannın ikinci kez bulunması sonucu Kaya Sanbe- yoğlu için zabıt tutuldu. GÜNÜN PROGRAMI 14.00 F.Bahçe-Adana D.S. (F.Bahçe) 13.30 Konya-Trabzon (Atatürk) 13.30 A.Gücü-Bolu (19 Mayıs) 14.00 G.Saray-Samsun(A.Sâmi Yen) 14.00 Bursa-Sanyer (Atatürk) 14.00 Aydın-G.Birliği (A.Menderes) 13.30 G.Antep-Altay (K.Ocak) 2.LİG AGRUBU 14.00 Kocaeh-Ordu (Kocaeli) 13.00 Ünye-Yalova (Ordu) 14.00 Kasımpaşa-K.Çekmece (Kasımpa- şa) 13.30 D.Ç.Karabük-G.O.Paşa (Karabük) 13.30 Bafra-Kartal (Bafra) 14.00 F.K.Gümrük-Sakarya (Vefa) 13.00 Rize-Z.Burnu (Rize) BGRUBU 14.00 A.Gücü-Söke (Ayvahk) 14.00 Bozüyük-Muğla (Bozüyük) 14.00 Manisa-Antalya (Manisa) 14.00 Bandırma-İnegöl (Bandırma) 14.00 İzmir-Göztepe (Alsancak) 14.00 Denizli-Gönen (Denizli) 14.00 Alanya-Y.Salihli (Alanya) 14.00 İsparta-Karşıyaka (İsparta) CGRUBU 13.00 Erzurum-K.Maraş (Erzurum) 13.30 Adana-Elazıe (Adana) 13.30 Menrin İ.Y.-K.Ö.Gücü (İçel) 13.00 Siirt Köy Hiz.-Van (Siirt) 13.30 Kayseri-Malatya (Kayseri) 13.30 Hatay-Tarsus I.Y. (Hâtay) 3.LİG 14.00 Bayrampaşa-Silivri (Bayrampaşa) 14.00 Feriköy-İstanbul (Eyüp) 9.GRUP 14.00 S.Beykoz-Ümraniye (Beykoz) 12.00 Pendik-A.Pazan (Maltepe) 14.00 Maltepe-Düzce (Maltepe) 14.00 Çengelköy-Kastamonu (Selimiye) 13.30 Kilimli-Nişantaşı (Kilimli) 14.00 Küçükköy-E.Ereğli (Küçükköy) 13.30 Bartın-Yüce (Bartın) 14.00 A.Hisan İ.Y.-Zonguldak (P.Bahçe) 14.00 Akyaa-Beylerbeyi (Akyazj) BasketM Lütfi Kırdar Spor Salonu 15.00 Deniz Nakliyat-Yükseliş (B) 16.30 Beşiktaş-Tofaş SAS (E) Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu 15.15 B.Makama-Karşryaka Burhan Felek Spor Salonu 11.00 Eczacıbaşı-Arçelik (E) 12.30 Galatasaray-Ş.Paşabahçe (E) Ankara Selim Sım Tarcan Spor Salonu 12.00 Ziraat Bankaa-Halkbank (E) 13.30 Emlakbank-S.Filament (E) Btıpu Bayrampaşa Belediyesi 10.00Ataköy-Tekel(2.1ig) 11.30 Denızgücü-Teletaş (2.Kg) 13.00 Beşiktaş-ASKİ(Llig) 14.30 Teletaş-Arçelik (G.E.) 16.0O Beşiktaş-Yeşilyurt (G.E.) At Terbiyesi Kapalı Manej Binieiük Yanş- malan (Maslak Binicilik Tesisleri 15.00) Büyük Erkekler-Bayanlar Takım Masate- nisi Müsabakalan (Tozkoparan Spor Sa- lonu'10.00) San-Kırmızılılar ligde iddiası bulunmayan PTTye 81-80 yenildi G. Saray, play-off şansınızora soktu PTT: 81 - G.Saray: SALON: Ankara Atatürk HAKEMLER: Gökhan Günalp(5j,Aydemir Ekti(5) PTT: Erol(6)13, Mustafa(6j8LCenk(8) 17, Ermgn(516, Ropov(7)18, Serdar(5J3, Burç(7)14,Orhan(5)2 - ^ •*#*•" •••*&**•- -*K "*A/i - GALATASARAY: Murat(5)4, Cem(6)U, Ömer(6)W. Lütfi(8)23. Drapper(7)ll. Mert(8)13,Burç(6)8 İLK YARI: 44-38 PTTIehine CUMHURtYET(Ankara) - Türkiye 1. 'ayan Galatasarayı son saniye basketı ile Basketbol Ligi'nde hiç bir iddası bulun- 81 "80 yendi. mayan PTT, play-ofTa girmek için çaba- PTT. Galatasaray karşısında Cenk ve Popov ile başanlı oldu. İkinci yanya hızlı giren Galatasaray. bu yanda özellikle Lütfi ve Mert'in sayılan ile oyunda denge- yi kurdu. 24. dakika 48-48,28. dakika da 54-54 berabere geçüdi. Galatasaray, bul- "duğu sayılarla son saniyelere 80-79 önde girdi. Cenk. bitime saniyeler varken kullandığı şutla takımmı 81-80'lik galibi- yete tasıdı. Günün diğer sonuçlan şöyle: Paşabahçe-İTÜ: 107-73, Efes-Kolej:93- 92, Nasaş-Çukurova: 71-64, Fenerbahçe- Kolej(B): 86-70. Brisa-Botaş: 88-86. Urla Gençlik-Galatasaray(B):57-85. PaşabahçeaO7-ITU:73 HAKEMLER: Necip Kapanlı, (5), Serhat özgen (5), ŞtŞECAM PAŞABAHÇE: Ufuk (7) 3, Orhun (7) 15, Murat (6) 4, Engin (7) 12, Butler (6) 8, Murat Ozyiğit (6) 15, TUnç (6) 13, Erdat (6) 9, Hakan (7) 18. tTÜ: Ahmet (5) 12, Okan (6) 7, Zül/ü (6) 15, Tahsin (5) 7, Mehmet Ali (6) 12, Mü- min (6) 11, Levent (5) 4, Raşit (5) 2, Ne- cati (3) 3. İLK YARI: 54 - 36 Paşabahçe lehine. Krosligindeşampiyonbelffi oluyor HALDUN DOMAÇ (tstanbul) - Türki- ye Külüplerarası Kros Ligi'nin üçüncü kademesi bugün Ankara Hipodrom'da yapılacak ve Türkiye şampiyonluğunu kazanan takım belli olacak. Saat 11.00'de başlayacak olan üçüncü kademeye büyük erkeklerde Şişe Cam 64 puanla önde giri- yor. Sincan Belediyesi ikinci, Güneş Sigor- ta üçüncü sırada yer alıyor. Konya'dâ başlayıp Eskışehir'de devam eden Türkiye Külüplerarası Kros Ligi, bugün Ankara'da yapılacak olan üçüncü kademe yanşmalan ile sona erecek. İlk iki kademe sonunda Şişe Cam 64 puanla lider durumda bulunuyor. İstanbul ekibini An- kara Sincan Belediyesi 87 puanla izliyor İstanbul Güneş Sigorta ise 92 puanla bu iki takımı takip ediyor. Eskişehır'de yapı- lan ikinci kademe yanşlannda Şişe Cam rakipleri önünde bü>"ük bir başan göste- rince hem ikinci sıradan birinciliğe Niiksel- di hem de bugünkü yanşlar öncesi şampı- yonluğa çok yaklaşü. Şişe Cam'da bugün Nihat Yaylah, Nihat Bağa, Kemal Bay- tok, Mehmet Terzi, Tugay Meşe ve Rıza Erdal gıbi atletler yanşacak. Buna karşın Sincan Belediyesi'nin kozu Zekı Öztürk. Cihangir Demirel ve Mehmet Kayan di- ğer atletler. Güneş Sigorta'da kaptan Haydar Doğan ve Sefa Het takımlanna basamak çıkannak için uğraş verecekler. Büyük erkeklerde Ankara Karagücü döndüncü. Erzurum PTT beşinci sırada yer alıyor. Büyük bayanlarda ise ilk iki ka- deme sonrası Ankara Yenimahalle 22 puanla lıder olarak son kademeye giriyor. Eskişehir'de vapılan varışnalar sonunda Ştşe Cam liderliğe >ükseldi. Ağn Polosgücü ise 31 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi üçüncü. İstanbul Güneş Sigorta dördüncü sırada. Yenimahalle'de Gönül Bağcı. Ye- ter Sönmez. Serap Ahtaç gibi atletler yan- şırken Polisgücü'nde Melahat Gökalp. Güneş Sigorta'da Dudu Yentür takımla- nnın kozlan. Bugün yapılacak 6 bin metre genç er- kekler yanşı öncesi Ağn TEK, 40 puanla lider bulunu> or. Ankara Sincan Belediye- si 81 puanla takipçisi. Üçüncü sırada Er- zurum PTT yer alışor. Genç bayanlar yanşı önçesinde ise ilk iki kademe sonuç- lanna göre Ankara MTA 34 puanla birin- ci sırada yer alıyor. Antalya Belediyesi, 43 puanla Ankara ekibini takip ediyor. An- kara Yenimahalle 62 puanla üçüncü, Er- zurum PTT 73 puanla dördüncü durum- da bulunuyor. Atletizmin TRT ve basınla diyaloğu yetersiz ATLETÎZM Geaç Ümitier{Bay'bayan)İl Birinciliği Ju- do Vlüsabakalan (Kaftal Spor Salonu 11. 3O) Büükler Ferdi İl Birinciliği (Abdi İpekçi Sp!r Salonu/11.00) TV'de spor JSporServisi-TV216.30 Flakbankası-Esk. Eti (Eltopu-naklen). 1 "720 Maç başuyor. TV 3 i 5.15 Vehbi E.nre Güreş Turnuvası fınalleri (naden).ShowTV 17.20Arsenal-Leeds LJnted (İngiltere lig karşılaşması aaılen). Star 1 19.50 Spor Stüdyosu. MEHMET YURDADÖN Atletizm de bir hastalıktır, taşımaalık. Yıllardan beri- dir taşınıyor, böyle giderse de taşınmaya devam edecek- tir. Şöyle ki hasbelkader ^ — bir atlet çıkar, iyi dereceler yapar, federas- yon iyi derecelerin arkasına sığınıp varlığı- nı devam ettirir. Ardından başka bir atlet çıkar bayrağı o devralır. Kaldı- ğı süreç içerisinde bu kez de yeni atletin başansı ile varbğını korumaya çahşır. O da gider. diğer bir atlet çıkar. Bu gelenek- ler bozulmadan günümüze kadar geldi. Bunlann başlıca nedenleri okullarda ve kulüplerde planh, programlı bir altyapı- nın oluşmamasıdır. Sağlıklı bir altyapının, yeni doğan bir çocuğun emeceği anne sütü kadar önemli- dir. Altyapıyı kurarken devamhlığinı sağ- lamak kaçınılmazdır. Böyle bir uygula- mayı spor akademHerinden, atletizmde uzman olarak mezun olan. yıllannı bu işe ayırmış beden eğitimi öğretmenleri ve ant- renörlerin yapmalan mümkündür. Aynca bu kişileri federasyon eğitim ve teknik kü- rullannda görevler vererek çalışma orta- mına çekmek en doğrusudur. Yine plan ve program yapılırken ülkenin ekonomik ve coğrafı konumu büyük önem tasımakta- dır. Buna göre var olanı korumak, gelece- ğe yaünm yapmak esasür. Bugünkü ko- şuüarda fazla masrafı olmayan araç gereç ve büyük tesisler istemeyen mesafe koşul- lanna ağırlık, birinci planda olmalıdır. Oysa teknik branşlar böyle bir şansa sahip değillerdir. Bu branşlann gelişmesi için te- sis. araç ve gereç şarttır. Atacak. atlayacak ye koşacak salonu olmayan branşlar, Izmir Halkapınar Stadyumu'nun altındaki sütun yığınının arasındaki antrenman salonundan kurtul- maya çahşmaktadırlar. Tartan pisti 3 olan illerin sayısını 20'nin üzerine, atletizm sa- lonu sayısını en az 6'ya çıkararak tesis so- rununu da bir ölçüde çözmüş oluruz. Atletizmin en büyük sıkmıüsı TRT ve basınla olan diyalogunun yetersiz oluşu- dur. Yazılı basın ile uyum içerisinde çabşıp atletizmi sevdirip ve yayılma başansına basını ortak etmck önemli bir olayıdır. Bunlann daha önemlisi TRTdir. TRT- nin atletizme daha duyarlı olması gerekli- dir. Reklam amacı ile kurulan, atletizme katkıda bulunan kulüp ve müesseselerin daha çok yatınm yapmalannı sağlamak için TRT olanaklanndan yararlandınl- mahdırlar. Atletizm hem takım hem de ferdi olması nedeni ile belli yanşlarda değil de takım yanşlannda da sporcu ile birlikte kulübünün de isminin görüntülü olarak verilmesi yarar sağlayacakür . Görüntülü kulüp forması ve söz ile söylenen kulüp isimlerinin TRT tarafından sansür sayılan bu uygulamanın kaldınlması atletizme büyük yarar sağlayacaktır. Yine TRTnin atletizmi içeren fılmleri ve belgeselleri yap- ması, kamuoyunun dikkatini çekecek. güncelliğini koruyacak programlann ol- ması, atletizmi yurdun her köşesine götür- mesi demektir. Sayın Başbakan Süleyman Demirerin televizyondaki atletizm adına açık beyanı, sporu çok seven Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın sıcak yaklaşırru dünyada olduğu gibi Türkiye'- de de bir anda atletizmi sporlann anası konumuna getirebilir. TMO,üg bitmeden şampiyon TMO:27- Halk Bankası: 21 SALON : Cebeci HAKEMLER : Vehbi İşgören (8), Naci Onııt 18) TMO: Hajize (7) (Sevgi 7) - Aynur (7) 3, Sevinç (7ı, Augustina (9/ 13, Ceren ! 7, 2. L'lkii (8) 5, Alev (7) 1, Sırma (7) 3, Esin föl.Ebru (6), Tülin (6) HALK BANKASI: Yeşim (5) (Beckho- va 5/ - Necla (6) 2. Tülav (7) 6, Meral (6) 3, Aysun (6) 3, Zeynep (6) 3, Mel- tem ı7) 3 İLK YARI: 9-9 2 DAKİKA CEZASI : Alev, Sırma. Ay- nur TMO). Aysun. Meral (2), Meltem 1 Halk Bankası > CLMHURİYET (Ankara) - Eltopunda TMO'nun salıanatı devam ediyor. Bayanlar Eltopu Ligi'nde TMO, dün oy- nadığı önemli maçta takipçisi Halk Ban- kası'nı 27-2^ yenerek şampıyonlukla kucaklaştı. Azim, hırs ve iradenin zaferi... Bu cümle- ler TMO'nun başansını özetliyor. Geçen >ıl da şampıyonluğu kazanan TMO, bu sezon gösterdiği üstün performansla lig- de rakipsiz olduğunu bir kere daha ka- nıtlıvordu. Bu sezon ıransfer edilen Ni- jenalı eltopçu Augustina. attıği gollerle lıgde kalecilenn korkulu rüyası oldu. Kendisine uvgulanan markaja rağmen gol yollannda çok etkili olan bu oyuncu, dün de güzel oyununu 13 golle süsledi. İlk yanda TMO rakibı karşısında 6-0 sa- sunmayı tercihetti. Ancak Halk Banka- sı bu savunmayı kanatlardan hızlı hü- cumlarla deldi. TMO kalecisi Hafıze, maç boyunca başanlı kurtanşlar yapa- rak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Halk Bankası'nın kalecisi Beck- hova, hatalı goller yiyerek kenar yöneti- mini çileden çıkardı. İlk yansı 9-9 bera- bere biten karşılaşmanın 2. yansında TMO her hattıyla rakibinden üstündü. Sonuçta da TMO yedisi büyük bir zafere daha imzalannı atarak şampiyonlukla kucaklaştılar Augustina'mn sevind Maçtan sonra Nijeryalı eltopçu Augus- tina'nın sevinci görülmeye değerdi. Se- zon başından ben gösterdiği üstün per- formansla tüm eltopu otoritelerinin dikkatini çeken bu oyuncu. şampiyonlu- ğu yaşamanın bambaşka bir duygu ol- duğunu belirtirken şunlan söylüyordu: "TMO'ya geldığim zaman yabancılık çekmıştim. Ancak takımdaki arkadaşla- nm bana bü>ük yardımda bulundular. Şarnpiyonluğu yaşamak harika bir duy- gû. Mutlüluktan söyTeyecek sörbulamf- vorum." Güreşte 84 galîbiyet Spor Senisi -Uluslararası Vehbi Emre Güreş Tumuvası'na Izmir'de devam edil- di. Öğleden sonra seansında Türk güreşçi- ler 63 karşılaşmanın 39'unu kazandılar. Sabah seansında alınan sonuçlarla birlikte Türk güreyşçiler toplam 84 galîbiyet elde ettiler. Turnuyada fınale kalan sporcular şöyle: 48 kilo: Ömer ELmas, Gızoraşjin(Rusya federasyonu), 90 kiîo: Hakkı Başer, Gürkan Ava, 62kilo:M.AkifPrim. 130 kilo: Şaban Donat. 134l'e725mflyon Spor Senisi - Spor-Toto ve Loto'nun 27. haftasında dağıtılacak ıkramiye mik- tan belırlendi. Spor-Toto Teşkilat Mü- dürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Spor-Toto'da 27. haftada dağıtılacak ik- ramiye miktan 1 milyar. 319 milyon 122 bin lira olarak belirtildi. Spor-Toto'da beher dereceye 593 milyon 605 bin lira düşerken. 13 ve 13 + 1 bilen 1 kişi 725 milyon 517 bin lira kazanacak. Spor- Loto'da ise dağıtılacak ikramiye 818 mil- yon 146 bin lira oldu. Loto'da beher de- receye 409 mihon 73 bin lira düşüyor. At yanşı sonuçları • Spor Servisi - Adana at yanşlannda altıh ganyan 3-1-2/9-/1-8-5 şeklinde sona erdi. Altılı, makinelere göre 530 bin lira veriyor. Teknik sonuçlar şöyle: • 1. Koşu: 13-8-3-12. Şükriye- x Dilek-Kasımhan-Per Brusk 13'e gny 1.05. İkili 8/13'ler: 3.30. • 2. Koşu: 7-1-5-2 Şubat-Anmbahm- Tırpan-Demirkır 6 ve 7'ye Gny: 1.50. İkili 1/7'ler: 4.45. • 3. Koşu: 3-8-1-6 Kırselçuk- II.Gülhanım-Baydanbey-Arhavili 3'e Gny: 1.70. • 4. Koşu: 1-4-2-5 Dancing Ardross- Balca-Doğukan-Splendid l'e Gny: 1.40 İkili 1/4'ler: 7.45. • 5. Koşu: 2-6-8-10 Küçüktunca-l.Özgün-Bağdatgülü 42/88-Aslantepe 9 ve 2'ye Gny: 5.40 İkili 2/6'lar: 19.65. • 6. Koşu: 1-6-5-9 Ali That Jazz- Sadihan-Progay-Babakemal l'e Gny: 6.10 İkili 1/6'lar: 32.50. • 7. Koşu: 8-20-5-11 III. Seyhan-H. Aloş-Kayhanbatur-II.Gülen 8'e Gny: 3.85 Pls: 1.60 4.65 2.60 İkili 8/20'ler: 54.20 • 8. Koşu: 5-4-2-8 Afrodit-III. Damla-Alpbey-Quick Flash. 5'e Gny: 1.85 İkili 4/5'le: 4.10. Üçlü bahis: Sıralı: 14.750^ Karışık: 2.950^ Üçlü Bahis: Sıralı: 49.750— Kanşık: 9.950^ Sırah bahis: 152.750r Tabela bahis: Sıralı: 15.069.450r- Karışık: 977.700^ Üçlü Ganyan: 35.125r Sıralı bahis: 8.400—
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle