13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22MART1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çakmıır, Demirel'le • UBA (Ankara)- Başbakan Süleyman JDemirel. İzmir Büyükşehir Belediye Saşlanı YükseJ Çakmur'u dinleyecek. îşten çıkanlan işçilerle ilgili sorunu en yetkıli kişi olarak Çakmur'un ağzından duymak isteyen Demirel'in davetine, Çakmur ile birlikte İzmir Valisi Kutlu Âktaş ve ilçe belediye başkanlan da katılacak. Demirel'in, İzmir Belediyesi'nde 10 gün işe gitmedikleri ve yasadışı gösteriye katıldıklan gerekçesiyle iş akitleri feshedilen işçilerin durmuna el koydu. Bu arada mahkeme karan olmadan Çakmur'un işçileri geri almayacağı, bu nedenle işçilerin ya ilçe belediyelerinde ya da diğer kamu kurunilannda istihdam edilebijeceği bildirildi. Vali Aktaş'ın da belediye işçilerinin eylemlerinden İzmir halkının şikâyetçi olduğunu Demirel ile ilgili bakanlara ileteceği öğrenildi. MÇP'yeHazineyapdımı • AA (Ankara)- DYP Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu ile SHP Grup Başkanvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılarak MÇP'ye hazine yardımı verilmesini amaçlayan yasa önerisi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Müftüoğlu ve Gürkan'ın yasa önerisi, siyasi partilere TBMM'de temsil edildikleri üye sayısı oranında hazine yardımı yapılmasını kararar bağlıyor. Onerinin yasalaşması halinde, TBMM'de I9milletvekilibulunan MÇP, hazine yardımından yararlanacak, Yasa önerisi, hazine yardırru alabilecek siyasi partilerin, seçimleregirebilecek şekilde teşkilaünın tamamlamış bulunması şartını da getiriyor. Ormancılık Günü • ANKA (tstanbul)- ŞHP İstanbul İl Çevre Komisyonu. Türkiye'de orman alanlannın korunmasının yalnızca ilgili birkaç kuruluşun ve orman köylülerinin sorumluluğuna terk edilemeyeceğini belirterek, 1950-1988 yıllan arasfnda 2.5 milyon hektarorman alanının yok olduğunu bildirdi. Komisyonun Dünya Ormancılık Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, dünyada her yıl 11 milyon hektar ormanın yok olduğu beiırtılerek, ağaç katliamının bu hızla devam etmesi halinde, dünyanın akciğerlerinin yok olacağı vurgulandı. Türkiye'de ormanlann yeterince korunmadığına işaret edilen açıklamada, 'Ormancılık Günü olarak sadece21 Mart yetmez " denildi. Erzincan DGM •ANKA (Ankara)- Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin depremden hızmet göremeyecek ölçüde etkilenmesi nedeniyle davalar, Kayseri DGM'ye alındı. ResmiGazete'deyayımlanan kararla, hâkiler ve Savcılar Yüksek Kurulu Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal kararmı göz önünde bulundurarak Erzincan DGM'yi Kayseri DGM'ye bağladı. Yılmaz'ın programı • UBA (Ankara)- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. bayram tatilini Fethiye'degeçirecek. Yılmaz, UBA'ya bayram tatilini Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni açılan bir otelde dinlenerek geçireceğini söyledi. Bayramın ilk günü Fethiye'ye gideceğini kaydeden Yılmaz, burada iki gün kalacağını bildirdi. Yılmaz'ın hem dinlenmek hem de siyasi gelişmelerle ilgili görüşmelerde bulunmak amacıyla Fethiye'ye gideceği öğrenildi. Yılmaz'ın büyük olasılıkla bayramda özal'la bir araya geleceği bildirildi. Çifte üyelik kaydı • AA (Ankara)- Anayasa Mahkemesi'nin MÇPhakkında "çifte ûyelik kaydı" gerekçesiyle açılan kapatma davasının reddine ilişkin gerekçeli karan dün yayınlandı. Kararda, Milliyetçi Çalışma Partisi'ne daha önce yapılan ihtar tebligatının 7201 sayılı tebligat yasasına uygun olarak tebliğedilmediği kaydedilerek,"Kapatma davasında esas alınacak süre başlamadığından kapatma istemi reddedilmiştir"denildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Babkesir'in Sındırgı ilçe teşkılatına kayıtlı dört üyenin, aynı zamanda ANAP'ta kayıtlı olduğu, yapılan uyanlar üzerine ANAP'ın bu kişilerin kayıtlannı silmesine rağmen MÇP'nin silmemesi yüzünden bu parti hakkında kapatma davası açmıştı. Özal'a eleştiri • CUMHURİYET (Ankara) - Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Akın Gönen, Cumhurbaşkaru Turgut Özal'ın tutumunu eleştirirken "Türkiye bu kadar önemli bir dönemden geçerken iç dengelerle uğraşmak ihanet olur" dedi. Gönen Cumhuriyet muhabirine, Özal'ın bulunduğu makamın önemli olduğunu belirterek devletin tümünü kendisinde toplayan ve temsil eden cumhurbaşkanıru yıpratmak istemediklerini, özal'ın tüm yanlış tutumlanna karşın hükümetin sorumluluğunun bilincinde olduğunu ve butavnnı sürdüreceğini söyledi. İşsizlik sigortası • AA (Ankara) - Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıltoplanacağını bildirdi. Moğultay, bu yıl aynca asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusunun da ele alınacağını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda bütçesiyle ilgili eleştirileri ce\aplandjrân Moğultay, işsizlik sigortası yasa tasansının ön hanrlıklannın tamamlandığını behrterek konunun taruşmaya açıidıktan sonra Meclis'e sunulacağını söüedi. tstanbul KartaJ'da pazar yerinde >aklaşık 70 kişilik bir grubun korsan gosterislne polis mudahaJe ^u..(jo:>terkiier gözaltına alındı. ıı-mograı: AHMET ŞIK) . Istanbul'da 10 yaralı,247 gözaltı.Adana'da 1 ölü, 6 ağır yaralı, çok sayıda gözaltı. Ankara'da 8 gözaltı Büyük kentlerdekııtlaniave kışkırtmaHaber Merkezi TNevruz dolayisiyla büyük kentlerde yapılan gÖSteri- telefonda olayı Cumhuriyet'e şöyle anlat- lar atan bir grup ise polisin müdahalesiyle atarak pankart açtılar. Güvenlik güçlen-Haber Merkezi - Nevruz dolayısıyla büyük kentlerde yapılan gösteri- lerde yapılan kutlamalar da olaylı geçti. İstanbul Büyükçekmece'de, HEP binası önünde jandarmanın ateş açtığı olaylarda 10 kişi yara- landı, 247 kişi gözaltına alındı. Adana'daki gösterilere binlerce kişi katıldı. Gece çıkan çatışmalarda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. İstanbul Esenyurt'taki HEP Büyükçek- mayacağını. ancak askerlere ateş emrini kimin verdiğinin soruşturulacağmı söyle- di. Bazı erler de bayrağı aldıklan sırada binadan kendilerine ateş açıidığını ve bu- na karşılık verdiklerini söylediler. Olay yerine gelen HEP İstanbul İl Sek- reteri Orhan Kaya, sığmdıklan binadan Türkçe ve Kürtçe sloganlar atan gruba seslenerek, "Arkadaşlar, ortam provokas- yona uygun. Sessiz olun, sessizce bekleyin. Slogan atmayın. Biz bakanla göriişmeye çalışıyoruz" dedi. HEP İstanbul İl Başka- nı Felemez Başboğa da "Kürdistan faşiz- me mezar olacak", "Halklar kardeştir" diye sloganlar atan göstericilere, binadan çıkarken herhangi bir müdahaleyle karşı- laşmamalan için HEP kökenli miüetvekil- leriyle İçişleri Bakanlığı'nın temas halinde olduklannı söyledi. Olay yerine önce komando birliği, ar- dından saat 18.30 sıralannda takviye çe- vik kuvvet ekipleri panzerlerle geldi. Komandolar binayı çembere alarak yol başlanru tuttular. Parti yöneticilerinin gi- rişimlerinden sonra binadan teker teker çıkanlan ve üzerleri aranan 49'u kadın 247 kişi, polis ve jandarma kordonunda oto- büslere bindırilerek gözaltına alındılar. Olaylarda açılan ateş sonucu Şükrü Aydın ve Asri Antlı adlı kişiler yaralandılar. Abluka altındaki HEP binasında bulu- nan İlçe Yönetim Kurulu üvesi Çakan da mece ilçe binasının önünde. dün öğle saat- lerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik bir grup. sloganlar eşhğinde Nevruz'u kutla- maya geçti. Çevrede önlem alan jandar- malar, gruptakiler tarafından binaya ası- lan Kürt bayrağmı indirmek için müdaha- le ettiler. Bin jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında süren kutlamalarda, sa- at 13.00 sıralannda birdenbire kurşun ses- leri duyulmaya başlandı. Göstericilerin iddiasına göre o saate kadar kendisini ga- zeteci olarak tarutan ve kamerasıyla çekim yapan bir kişi. topluluktan 100 metre ka- dar uzaklaşarak tabancasını ateşledi, da- ha sonra ortadan kayboldu. Sılah sesi üzerine İcaçışanlann bir bölü- mü HEP binasına sığınırken. ateşin göste- riciler tarafından açıldığını sanan jandar- ma da önce havaya. ardından da HEP binasına ateş etmeye başladı. Jandarma kurşunlanyla, binanın camlannda ve du- varlannda çok sayıda kurşun in kaldığı görülürken 10 kişi de yaralandı. HEP binasını kordon altına alan jan- darmalann komutanı üsteğmen, grubun sabahın erken saatlerinde Bahçeşehir'den yola çıktığmı, yaklaşık 5-6 kilometrelik yolu yürüyerek kat ettiğini ve Esenyurt'a ulaştığını söyledi. Olay saatine kadar her- hangi bir müdahalede bulunmadıklannı belirten üsteğmen, fazla acıklama vapa- telefonda olayı Cumhuriyet'e şöyle anlat- tı: "Sabahtan itibaren parti binası önünde bayramlaşıp Nevruz kutlaması yapıyor- duk. Öğle saatlerinde bir baktık ki, dışan- daki vatandaşlann etrafmı jandarma çe- virmiş. Birsivil, kamerayla çekim yapıyor- du. Bu sivil bir süre sonra parti binasına ateş açtı. Jandarmalar da ateş açmaya başladı. Parti binasının etrafındaki bina- lardan da ateş açılıyordu. Halkın üzerine ateş açılıyordu. İçeride de yaralılanmız var. Çıkmamıza izin vermiyorlar. İçeride çok sayıda çocuk ve kadın var." Kartal'da da saat 13.00 sıralannda Be- lediye Tanzim Satış Mağazası'nın önünde toplanan yaklaşık 250 kişilik bir grup, "Biji Nevruz". "Biji Apo, biji PKK" slo- ganlan eşliğinde Ankara Caddesi'ne doğ- ru yüriiyüşe geçti. Aralannda çok sayıda kadın ile çocuğun da bulunduğu ve Kürt- çe pankartlaraçıp Kürt bayraklan taşıyan göstericilere, yaklaşık 300 metre yürüdük- ten sonra polis tarafından müdahalede bulunuldu. Çevik kuvvete ve siyasi şubeye bağlı polisler, yakaladıklan göstericileri coplarla, sopalarla döverek minibüslere götürdüler. Olaylar sırasında bazı dük- kânlann camlan kınlırken, polis yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. Aynı saatlerde Dolapdere'de korsan gösteri düzenleyen bir grup, sloganlar eşli- ğinde yürüyüşe geçti. EUerindeki taşlar ve sopalarla çevredeki dükkânlara, araçlara zarar veren grup, polisin. olay yerine gel- mesi üzerine sloganlar atarak dağıldı. Aksaray Haşim İşcan Geçidi'nde Nev- ruz'u kutlayan pankartlar asan ve slogan- lar atan bir grup ise polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polis, gözaltına aldığı göstencı- leri önce Sultanahmet Akbıyık Kara- kolu'na, daha sonra Emniyet Amirliği'ne götürdü. İstanbul'un birçok semtinde küçük gruplar tarafından lastıkler yakıldı. slo- ganlar atıldı. HEP'in Ümraniye ilçe binasına asılan, Türkçe ve Kürtçe "Nevruzunuz kutlu ol- sun" yazılı pankart polisler tarafından indirildi. Ümraniye Narnık Kemal Ma- hallesi'nde akşam saatlerinde yaklaşık 30 kişilik bir grup toplanarak slogan attılar. Polis olaya müdahale etmedi. Mustafa Kemal Mahallesi'nde aynı saatlerde top- lanan ve slogan atarak yürüyüş yapan 70 kişilik bir grup, müdahale eden polise mo- lotof kokteyli atarak kaçtı. Yakalanan 10 kişi gözaltına alındı. Bakırköy ilçe binası- na asılan san. kırmızı, yeşil balonlar gü- venlik güçlerince patlatıldı. Üsküdar ilçe binasına asılan "Bir çağndır Nevruz. bir onurdur, bir coşkudur, bir ateştir, bir öz- gürlüktür" yaalı pankarta ise dokunul- madı. Bağcılar'da Habipler Köyü yolu üzerinde toplanan yaklaşık 200 kişilik bir grup, halay çekip türküler söyleyerek Nevruz'u kutladılar. Ateş yakan grup, "Kürt-Türk halkı kardeştir" yaalı bir pankart taşıdı. Nevruz kutlamalan nedeniyle başkent- te çok yoğun güvenlik önlemleri almırken, kenti kontrol etmek, amacıyla Emniyet Müdürlüğü'ne ait ÇOK sayıda helikopterin alçak uçuş yapması. zaman zaman paniğe neden oldu. İpekçi Parkı'nda da iki ayn grup. slogan atarak pankart açtılar. Güvenlik güçlen- nin anında müdahalesiyle sona eren göste- ride 8 kişi gözaltına alındı. Adana'da bipölü Nevruz'un bınierce kişi tarafından kut- landığı Adana'da, gece yapılan gösteri yürüyüşlerinde yer yer çauşma çıktı, bir İcişi öldü. Sabahın erken saatlerinde çeşitli mahal- lelerden çıkan gruplar, Barbaros Mahallesi'ndeki gösteriye katılmak üzere yürüyüşe geçtiler. Polisler tarafından ab- luka altına alınan Barbaros Mahallesi'nde toplananlann sayısı saat 10.30'da 3 bin 500'ü buldu. Polis, uyanlanna rağmen da- ğılmayan ve büyük grupla birleşmeyolun- daki ısrarlannı sürduren gruba müdahale etti. Yaklaşık 400 metre ötede, Barbaros Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde topla- nan ve öğleye doğru 4 bin kişiyi aşan grup ise 5 saat boyunca aralıksız slogan attı. Adana, gece yoğun olaylara sahne oldu. Sayılan 50 ile 2 bin arasında değişen grup- lar çeşitli mahallelerde toplanarak slogan attılar. Çukurova ve Eminağa caddelerin- de lastik yakarak yürüyüşe geçen 1500 ki- şilik kalabalık ile polis arasında çıkan ça- tışmada bir kişi öldü, bin polis altı kişi de ağır yaralandı. Çok sayıda kişinin de gö- zaltına alındığı bildirildi. İzmir'de Kadifekale Sur İçi'nde toplanan bir grubun eski otomobil lastiklerini yaka- rak başlatüklan Nevruz kutlamalan ise akşam saatlerine kadar olaysız sürdü. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir grup öğrencinin Nevruz kutlaması da olaysız geçti MYK, tüzük ve program kurultayının kasım ya da arahk ayında yapılmasını kararlaştırdı SHP'deki değişim sonbaharakaldıFARLK BİLDfRİCt (Ankara) - SH P'dc Tüzük Program Kurultayı'nın kasım _\ a da aralık ayında vapılması planlanıyor. SHP Genel Sekreter Yar- dımcısı Ercan Karakaş'ın kurultaya iliş- kin hazırladığı rapor Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşülerek benimsendi. Olağanüstü kurultayda partinin prog- ram ve tüzüğünün değiştirilmesi görüşü- nün benimsendiğine dikkat çeken~Kara- kaş. kurulta>ın\öntemi\etakvimininson bıçımını aldığını kaydetti. Karakaş, hazır- ladığı raporun MYK'da bazı değişiklik- lerle kabul edildiğini belirterek, "Partimiz sonbahara) lannda bir Program ve Tüzük Kurultayı yapacak. Elbette seçimsiz bir kurultay olacak" dedi. Kurultayın kasım ayında yapılmasının düşünüldüğünü. ama aralıİc ayına da sarkabileceğıni söyle- \en Karakaş, hazırlıklan Cumhuriyet'e şövleanlattı: "Kurultayın birınci gününde tüzük ele alınacak. değişiklikler karara bağlanacak. İkind ve üçüncü gününde de program ele alınacak. Program ve tüzük çalışmasında şöyle bir yol izleyeceğiz: Genel merkezde iki ayn komisyon oluşturulacak. Aynca tüm il ve ilçelerde bu değişiklikleri ele ala- cak komisyonlar kurulacak. Bu komis- yonlar program-tüzük değişikliğine ilişkin görüşleri genel merkezdekı komisyonlara iletecekler. Genel merkezdeki komisyon- lar da il ve ilçelerden gelen bu görüşleri dikkate alarak tartışmalara esas olacak taslak metinleri orta\a çıkaracaklar. Bu taslaklar 7 haziranda yapılacak ara yerel seçimlerden sonra il ve ilçe örgütleri- ne gönderilecek. Parti meclisinin onayın- dan geçen bu taslaklar ıl ve ilçe daruşma kurultaylannda tekrar tartışılacak. İl ve il- çe kurultaylanndan çıkacak görüşler ge- nel merkeze gelecek. Genel merkezdeki komisyonlar ikinci taslak metni hazırlaya- caklar. İkinci taslak PM onayından geç- tıkten sonra kurultayda ele alınacak." Karakaş. değişikliklerin parti örgütleri- nin dışında SHP'nin topiumsal tabanı olan meslek örgütlerine. sendikalara, sıvil toplum örgütlerine de gönderileceğini, bu kuruluşlann da görüşünün alınacağını kaydetti. Özellikle program taslağının bu kuruluşlann da gönışüne açılacağını vur- gulayarak, program \e tüzüğün katıbmcı bir anlayışla gerçekleştirileceğini söyledi. Karakaş, 1 nisandan itibaren il ve ilçe- lerdeki komisyonlann çalışmalanna baş- layacağını ifade ettı. Yaz aylannda >apılacağı belirtilen ku- rultayın sonbahara ertelenmesinin nede- ninin katılıma olanak tanımak ve Siyasi Partiler Yasası ile benzeri yasalardaki ya- sal değişikliklerin gerçekleşmesinin bek- lenmesi zorunluluğu olduğunu söyleyen Inönü'den gazetecilere övgü CUMHURİYET(Ankara)- Çağdaş GazetecUer Demeği genel kurul toplantısında konuşan SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönii, gazeteciliğin politikacılıktan daha zor bir iş olduğunu söyledi. ÇGD'nin 11. genel kurulu dün Ankara'da yapıldı. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Akın Gönen'in de katıldığı toplanrıda konuşan Başbakan Yardımctsı İnönii, basının çağdaşuğuıı koruv abilmesi için her gün gelişen olaylara ayak uydurmak zorunda olduğunu söyledi. Inönü, "Gazetecilerin başartsına da her zaman hayranım." dedi. G enel kurulda Mustafa Ekmekçi ve eski genel başkanlardan Ahmet Abakay genel başkaniık için aday oldular. Genel başkan dışındaki 14 kişilik yönetim kuruluna Ekmekçi'nin listesinden 13, Abakay'uı listesinden bir kişi girdi. Yazar Aziz Nesin'in onur kurulu üyeliğine getirildiği seçim sonunda oluşan yeni vönetim kuruİu şöyle: Yılmaz Gümüşbaş, Metin Aksoj, Bekir Öztoprak, Eymür Yörük, Celal Başlangıç, Erol Al, Cengiz Kusçuoğlu, Yüksel Baysal, Ahmet Delikçi. Göksel Bozkurt, Murat Yetkin, Nezih Danyal, Ha» a Can ve Veli Özdemir. Karakaş, "Bu yöntemle yapılacak deği- şikliklerin olumlu sonuç vereceğine inanı- yorum" dedi. Tüzükte örgütü daha etkin ve üretken hale getirecek değişiklikler yapılacağını belirten Karakaş. gençlik ve kadın kollan kurulacağını, küçük birimlerde de parti örgütleri oluşturulmasının sağlanacağını anlattı. Karakaş, "Partinin daha etkin ol- ması için yeni yöntemler denenecektır. Aynca, sık sık tartışma konusu olan gö- revden almalara yeni düzenleme getirile- cektir. İlçe ve il örgütlerinin delegeleri yönetımleri değiştirme hakkına sahip ola- caklar" diye konuştu. Program konusunda henüz somut bir melin bulunm" dığını kaydeden Karakaş. "Tüzük konusunua bıraz daha rahatız. Çünkü örgütler bu konudaki görüşlcrini tartıştılar ve görüşlerini ortaya koydular" dedi. Program değişikliğı konusunda so- mut bir metın bulunmadığını anlatan Karakaş. "Çağdaş sosyal demokrasinin il- keleri dikkate alınacak" dedi. İştifa eden İl Başkanı Ünsalan: Adana SHP ciddibunalım yaşıyor CLMHLRtYET (Adana) - SHP Adana il başkanlığı görevinden istifa eden avukat Behçet Ünsa- lan, istifa gerekçesini, ','MYK'ya başvurmama karşın, aleyhimde ağır suçlamalarda bulunarak ba- sına acıklama yapan 9 yönetici hakkında soruşturma açılmadı" diye açıkladı. Ünsalan, partinin Adana örgütünde ciddi bunalım- lar yaşandığını belirtti. Behçet ÜnsaJan ve istifa eden il saymanı Ahmet Refık Dilmen ile il sekreteri Süley- man Gedik. dün parti il binasında bir ba- sın toplantısı düzenleyerek istifalanna iliş- kin açıklamalarda bulundular. İstifa eden diğer yöneticiler Mustafa Kayncı, Orhan Atıcı ve Mehmet Gürler toplanüya kaül- madılar. KsrHkN1 bekleyenltr Parti koridorlannda bekleyenlerle bir- likte yaklaşık 100 SHP üyesinin de izlediği toplantıda istifa eden yöneticiler adına ko- nuşan Behçet Ünsalan, bugüne kadar par- tide disipün adma hiçbir şey yapılmadığını savladı. Ünsalan, "İl başkanı şahsi çıkar- lan peşinde koşuyor" şeklinde iddialarda bulunanlan "Biz parti muhalefetteyken göreve geldik, şimdi iktidar ortağıyken is- tifa ediyoruz. Çıkar peşinde böyle mi ko- şulur" diye sorarak yanıtladı. Görevde bulunduğu süre içerisinde par- tisi ve ülkesi için kötü işler yapmadığını anlatan ve genel merkezce istifasmın ka- bul edilmediğini, ancak karannda ısrarh olduğunu bildiren Behçet Ünsalan, özetle şunlan söyledi: "Aleyhimde basına demeç veren 9 yö- netici hakkında disiplin kovuşturması açılmasını istedim. Partinin merkez karar yürütme kuruluna da başvurarak ya yö- neticilerin benim hakkımdaki savlannın doğrulanması va da kendilerinin disipline \erilmesi gerektiğini bilirdim. Aradan üç hafta geçmesine karşın başvuruma bir ya- nıt alamadığımdan görevimden istifa et-
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle