12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET tMmwuı\ ı&U. ffKLAH i tâl 8 DUNYADA GEÇEN HAFTA Mülteci kapıvı zorlııyor İSVEC GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM - Avnıpanın birçok ülkesındeolduğugibi jsveç"te de mülteciler kapıları zorluyor. Bunlann geliş biçimlen en ilginç olanlan Iraklı Kürtler. Karayoluyla Moskova'ya gelen Kürtler, buradan, çoğu Estonya üzerindcn. gensı de diğer iki Baltık ülkcsindcn geçerek küçük teknelerle İsveç kıyılanna çıkıyorlar. Gecen hafta 73 Kürdü, Gotland Adası'nın kıyılannda görüveren köylüler, ne olduğunu anlayamadılar. Soğuktan üşümüş kadınlı çocuklu aileler, hemen birer çatı altına alındılar vc karınlanna sıcak yemek girdi. Bu hafta da 125 Kürt, İsveç'e doğru yola çıkma hazırlığı içindelerken Estonya kıyılannda önlendiler Eslonya polisi. Kürtler'in İsveç'e gitmek istediklerini, ama hangi yolla gidileceğini söylemediklerini bildirdi. İsveç makamlan ise Kürtler'in Riga açıklannda bekleyen gemilerden biri ya da birkaçıyla yola çikmayı tasarladıklanndanemin. Bu tür yolculuklann aile başına 3.0Ö0dolara patladığı da edinilen bılgıler arasında. Bu yoksul insanlann bu kadar parayı nasıl biraraya getirebildikleri henüz yanıtı verilemeyen bir soru. İsveç'i kaygılandıran bir başka konuda Kürtler'in Moskova'da sokaklarda satılan Ruspasaportlannı ediniyorolmalan. Bosna'da havalann soğumasıyla birlikte Güney İsveçe, Polonya üzerinden gelen mültecilerin sayısı arttı. Haftada ortalama 100 kişiyken bu sayı geçcn hafta içinde önce 1500'e, sonra da 2200'eçıktı. Çoğunluğu Ystad'a gelen mülteciler. geçici merkezlere yerlcştirildilcr. Herkesin sığınma işlemi ayn ayn gözdengeçiriliyor. Buarada Başbakan Carl Bildt, mültecilerin durumunu konuşmak ve bölgeye gönderilecek İsveç banş gücünün görev yapacağı yerleri görmek amaayla salı günü Hırvatistana gitti. Carl Bildt. yeni mülteci akınından kaygı duyduğunu ve Sırp çetelerinin karlı dağlarda bu insanlaraherşey yapabileceklerinden korktuğunu söyledi: - Benim "kırmızı-kahverengi" dediğım. eski komünistlerle aşın ulusçu faşistlcrin işbirliği yapması, yaşanan trajedinın en büyük nedeni. BILSIIgiderayak af yağdırdı FUAT KOZLUKLU W ASHINGTON - Beyaz Saray'ın önünde binlerce ışıl ışıl ampulle donatılmışçam ağaçlan var. En uzunu ABD'yi simgelıyor. Çevresinde de ABD'nin 50 eyaleti ve henüz de\let teşkilatma girmemiş 5 bölgevi simgeleyen küçük çam ağaçlan var. Noel Baba'run 9 Ren geyiği de burada. 1954 yılından beri her Noel öncesi kurulan ve "Banş Yolu" adı verilen mini bir çam parkı adeta. Halk akın ediyor. Daha çok seçimlerin ve ekonominin konuşulduğu 1992 ABD'sinde yılın son haftasına her ne kadar Noel kutlaması yakın olduysa da politik gelişmeler ön plana çıktı ve başkenti sarstı. Bush'un Somali'ye bu hafta gıdeceğini açıklaması en sıradan haber niteliğindeydi. Bush giderayak bir kez daha şok etkisi yapan kararlar aldı. Bush'un I9aydırsessizkaldığı Bosna Hersek için ciddi sayılabilecek hava ablukası karan "Yugoslavya'ya ABD askerinin "gönderilip gönderilmeyeceğı" tartışmaJannı gündeme getirdi. Ancak 20 ocaktan önce Bosna Hersek sorununa el atamayacağı görüşü ağır basü. Başkan Bush'un göre\ devretmesine üç buçuk hafta kala genel kanıya göre"*görevini kötüye kullandı" ve Irangate skandalının 6 yıldır sürdürülen da vasını örtbas ederek cadı avına benzettiği soruşturmayı sona erdirtti. Suçlanan herkesaffa uğradı. 31 milyondolar harcanan Irangate skandalının soruşturmasının sonaerdirilmesi karan başkenti çalkaladı. Soruşturmayı yürüten özel savcı Lawrence E. VV'alsh, Başkan Bush'u "yeıkisini kötüye kullanmakla " suçladı ve "işin peşini bırakmayıp araştırmayı sürdüreceğim" dedi. İran yanlılanrun Lübnan'da rehine tuttuğu ABD'lilere karşıhk İran'a silah satışı ve gelirinin Nikaragua'dakı Contra militanlanna aktanlması ileilgilı olarak Kongre'ye yalan söylemek suçundan 5 ocalaa sanık sandalyesıne oturacak olari-eski Savunma Bakanı NVeinberger ise affı duyunca 20'lik delikanlı gibi kahkahalara boğuldu. 12 yılık Cumhuriyetçi saltanatının bitiminekısa birsüre kala ortaya çıkan af karan alınmasıydı. eski Savunma Bakanı Caspar Weinberger ile 3'ü eskı CIA üst düzey görevlisi toplam 6 kişi 5 ocakla sanık olarak yargılanacaktı. Bush'un da adının geçtiği Irangate skandalı ile ilgili affın seçim kaygısı dolayısıyla daha önce gerçekleştirilmediği öne sürüldü. Başkentte öne sürülen iddialardan bir diğeri ise, yargılanacaklann ıfadeleri arasında Bush'un da adının olabileccği ve bu duruşmalarda "kirli ilişkılerdeki" rolünün açıkça ortaya çıkabileceğiydi. ABD'nin ilk Devlet Başkanı George NVashington'un 1792 yılında içki vergisi ödemeyen Pensilvanyah üreticileri affedişinin üzerinden geçen 200 yıllık süreden bugüne dek her başkan. binlerce kişiyiaffetmiş. 1974 yılı sonbahannda Watergatetkandalı dolayısıy la görevınden istifa eden Richard Nixon. affa uğrayanlann en şanslılanndan. Yerine görevi devralan yardımcısı Gerald Ford. eski başkanını Beyaz Saray'ın patronu olur olmaz affetmiştı A BD'de geçen hafta bir diğer önemü olay da, bir buçuk yıl önce Castro rejiminden kaçan pilot Perez'in nefes kesen Küba uçuşuydu. Orestes Lorenzo Perez adlı 36 yaşındaki Kübalı pilot. kansı Victoria. çocuklan Reynıel ve Alejandro'yu, fılmlere özgü bir yöntemle ABD'yekaçıverdi. Küba ordusunda binbaşı olarak görev yaparken MIR-23 tipi Sovyet yapımı bir uçakla ABD'ye kaçan Perez, Beyaz Saray'a davet edildi. Başkan Bush'la görüşen pilot ve ailesini. çıkışta da Hollyvvood "kurtlan" karşıladı. Yılın adamıBill Clinton Dış Haberler Senisi - ABD'debaşkanlık görev m, 20 ocakta devralacak olan Bill Clinton. TIM E dergisi tarafından "yılın adamı" seçildi. Derginin bugün yayımlanacak sayısınd.. "küçük taşra eyaleti Arkansas'ın valiliğinden dünyanın tek süper gücünün komutasına tırmanan Bill Clinton'ın. "dünya tarihinin temelden isükrarsızlık gösterdiği birdönemdc' görev almakta olduğ. belirtıldi. Clinton'ı bekleyen sorunlaradeğinenTIME. "Scçim, Arkansaslı bir insanı dünyanın en güçlüsü kıldı Soğuk Savaş'ın sona erdiğı. dünya ekonomisinin güçlükler içinde olduğu \ c milliyetçılik akımlannın bütün dünyada hızlı, tehlikelı birbiçımdesilahlandığı bir zamanda" diye yazdı. 1apıe dondu MIŞEL PERLMAN PARİS-Milletvekılı seçimlerine 3 ay kaldığı sırada 1992 Noeli Fransız Sosyalist Partısi'nin burnundan geldi. Mizahı seven kimı siyasiler. "Tapie kente döndü, saflar ikiye bölündü" diyerek durumu özetlemeye çalışıyor. Tapie kim° 49 yaşında, aslında politıkaya meraklı becerikli bir işadamı. Aynca ünlü Marsilya futbol kulübünün başanlı başkanı. Birkaçay önce. eski ortaklanndan biriyle anlaşmazlığa düşünce, açılan adli soruşluıma nedeni ile Kent Bakanı görevinden istifa etti. Giderayak kendisıne güveni olan Başbakan Pierre Beregovoy'dan aklanma koşuluyla hükümete döneceği sözünüdealmayı unutmadı. Bucoşkulu politikacı-işadamı. şimdi eski koltuğuna yeniden yerleşmiş bulunuvor. İşin ilginç yanı. Noel bayramını Türkıye'degeçiren Cumhurbaşkanı François FRANSA Mitterrand'ın da beğendıği bir kişi Bernard Tapie. "Ben Sosyalist Parti üyesi değilim, fakal ilerici soldan yanayım" diyor ve genel seçimlere kadar kent sorunlan konusunda daha çok şey yapacağıru ilan ed iyor. Doğruyu söylemek gerekirse. bakanlığının ilk bölümünde binbirsorunlu yoksul banliyölerde gerçekleştirdiği olumlu sosyal sonuçlardan memnun olan çok genç \ ar. Yetenekli, çalışkan ve içinde bulunduğu çevreye çabucak uyan bir kişi. Dikkat cdılmesı gereken nokta şu: Tapie gibi Sosyalist Parti üyesi olmayan. fakat Mitterrand'm çevresini oluşturan bir ilericiler grubu var. Deniyorkiadayolsalarda olmasalarda Başbakan Pierre Beregovoy yönetiminde. mart 1993 seçinilen mücadelesine katılacaklar. Hezimet kaygısınınağırbastığı Sosyalist Pani ise kcndi başının çaresine bakacak... Noel çanları bu kez yabancılar için çaldı GÜNER YÜREKLtK Bütün diğer Hıristiyan ülkeler gibi Almanya'nın da geçen haftaki günlerinı Noelbelirledi. Yaşamyine"Noel'den önce. Noel'den sonra" gibi ikiye bölünmüştü. Üç, dört haftadır Noel alışverişinin histeriye varan telaşıyla mağazalan, yollan, metrolan dolduran yüz binler. o kutsal akşamla birlikte bir anda ortadan kaybotmuşlar. sokaklar adeta bomboş kalmıştı. Bütün diğer Hıristiyan üJkelerde olduğu gibi Almanya'da da Noel'de mesajlar yayımlamak ve bu mesajlarda güncel sorunlara değinmek adettendir. Bu yıl yayımlanan tüm mesajlarda ırkçılığa • karşı isteklerdile getirildi ve yabancılar Noel gündeminin ana maddesi oldu. Zaten Möllncinayetlennden sonra her hafta çeşitli kentlerdeışıklıdev protesto gösterileri düzenleniyor. sendikalann. işverenlerin. yayınevlerinin. kısacası toplumun hemen tüm katmanlannın gazetelerde. radyolarda, televizyonlarda yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa karşı mesajlan yayımlanıyordu. Son birkaç haftadır tüm Almanya ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı seferberolmuştu. 6 aralık günü Münih'te başlatılan ve 500 bin kişinın katıldığı ışıklı protesto gösterisini. diğer kentlerde de ellerinde mumlar, fcnerler, meşalelerle yüz binlerce kişi izledi. Ve bunun son durağı Noel'in birinci günü Berlin oldu. Perşembe akşamı Doğu Berlin'in merkezinden başlayıp Batı Berlin'in merkezine kadar uzanan 6 kilometrelik ışık seline, eş-dost akraba ziyaretiyle geçirilen bir gün olmasına rağmen 250 bine yakın kişi katıldı. Yabancılarla dostluğu simgelemek amaayla pencere önlerine mumlar dikildi. Akşam saat ALMANYA 6.00'da Berlin'in tarihi Özgürlük Çanı ile birlikte bütün kiliselerin çanlan yabancılarıçinçalmaya başladı. Neonazilere. ırkçılığa. yabancı düşmanlığına karşı olanlann. hoşgörü isteyenlerin oranı ise yüzde 65. Daha sonra. işyen güvencesi. ekonomık istikrar. politikada dürüstlük v e örnek lider. işsizliğin azalması gibi istekler gelivorsırasıyla. Forsa Ensitüsü'nün bulgulanna göre eğer pazar günü Almanya'da bir genel seçim yapılacak olsaydı. şimdiki koalisyon hükümeti hapı yutacak, iktidan ana muhalefet partisi sosyal demokratlara teslim edecekti. Çünkü Forsa Enstıtüsü'nün kamuoyu araştırmasında Sosy al Demokrat Parti SPD'ye oy vereceklerin oranı yüzde 45 olarak çıkıyor. Hıristiyan Demokrat. Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri'nin(CDU'CŞU)alacağı oy oranı ise yüzde 34'ü geçmiyor. Koalisyon ortağı HürDemokratlar'a (FDP) düşen oy oranı da sadece yüzde 6 cıvannda. Kamuoyu araştırmasına katılanlardanyüzde I l'ısandık başına gitmeyeceğini. seçime katılmayacağını söylüyor. Araştırmada Kohl'e karşı oy kullanacaklann oranı yüzte 58 olarak belirlenmiş. Gerçi Kohl'ün rakibi, SPD başkanı \ e başbakanlık aday ı Björn Engholm'dan yana oy kullananlann oranı yüzde 45'i buluyor, ama yine de Almanya'da bir "lıder boşluğundan" sözediliyorşugünlerde. Büyük Koalisyon sinyalleri veren Almanya'yı önümüzdeki yıl çok daha zorlu günlerin beklediğini söylemek için kahin olmak gerckmiyor. Bu yıl ruhanı duygular içinde iyi niyet dilekleriyle bir Noel daha geçirdi Almanya. Bakakm gelecek yıl Noel'de. çanlar kimin için çalacak. MogadişıTnun kuzeyindeki merkeze roketlerin kullanıldığı saldınlar yapıldı Somali'deBMmerkezinesalcluı • Saldın hakkında bir açıklama yapan BM •Somali'de yûrütülen operasyon öncesinde Sözcüsü Faruk Mawlawi, BM'nin Somalili si- iktidar kavgasına girmiş bulunan iki büyük lahlı muhafızlannın saldırganlara karştlık ver- grubun liderleri, başketü? kendilerine ait bölge- mesi üzerine iki saldırganın öldüğünü, birçok leri ayıran 'Yeşil Hat'tın kaldınlmasına ilişkin kişinin de yaralandığını belirtti. olarak ikinci bir anlaşmaya vardılar. MOGADİŞU (Ajandar) - Somali'nin Başkenti Moga- dişu'nun kuzeyinde bulunan BM binalanna önceki gün öğ- ledcn sonra makineli tüfek ve roketli saldınlar düzenlendigi bildirildi. BM karan çerçeve- sinde ve ABD öndertiğinde yû- rütülen operasyon öncesinde iktidar kavgasına girmiş bulu- nan iki büyük grubun liderleri, ba^kette kendilerine ait bölgele- ri ayıran 'Yeşil Hat'tın kaldınl- masına ilişkin olarak ikinci bir anlaşmaya vardılar. BM'ye saldırı Somali'nin başkenti Moga- dişu'nun kuzeyinde bulunan bir BM merkezine önceki gün öğleden sonra silahlı saldında bulunulduğu bildirdildi. BM Sözcüsü Faruk Mawla- vvi. saldınya iki Amerikan sa- vaş uçağı ile iki helikopterin müdahale ettiğini. BM'nin So- malili silahlı muhafızlannın sal- dırganlara karşıhk vermesi üze- rine iki saldırganın öldüğünü. birçok kişinin de yaralandığını belirtti. Sözcü, saldırganlann sayısı ve ait olduklan kabileler konu- sunda bilgi sahibi olmadığını kaydetti. Müdahale için çağn- lan Ameririkan uçak ve heli- kopterlerinın saldın bölgesinde uçuşlar yaptığı, ancak ateş aç- madıklan bildirildi. Somali'de, BM karan çerçe- vesinde vc ABD önderliğinde yûrütülen operasyon öncesinde iktidar kavgasına girmiş bulu- nan iki büyük grubun liderleri. başkelte kendilerine ait bölgele- Somali'nin başkenti Mogadişu'da iki rakip grubu birbirinden ayıran Yeşil Hat üzerinde devriye görevi yapan bir ABD askeri, Somalili çocuklara yiyecek veriyor. (Fotoğraf:REUTER) ri ayıran 'Yeşil Hat'ın kaldınl- masına ilişkin olarak ikinci bir anlaşmaya vardılar. ABD'li bir yetkilınin verdiği bilgiye göre anlaşma dün Mo- gadişu'daki ABD Büyükelçi- liği'nde taraflar arasında beş saat süren bir görüşmeden son- ra gerçekleşti. Ali Mehdi'ye ait. başkentin Kuzey bölgesinden yayın ya- pan Mogadişu radyosu, iki li- derın bugün düzenleyecekleri bir gösteri ile Yeşil Hattı kaldı- racaklannı duyurdu. Anlaşma. Somali'de çatışma halindeki kabilelerin diğer tem- silcilerini de içeren bir mutaba- katla başkette halen görülmek- te otan münferit çatışmalara ta- mamen son verilmesini içeri- yor. Mehdi Muhammed ile Farah Aıdid. 1991 ocak ayında ülke- nın tek hakimi Diİctatör Mu- hammed Siad Barre'yi devir- dıkten sonra iktidar kavgasına tutuştular ve bundan doğan anarşi ve karmaşa ortamında, zaten açlık çeken yoksul ülke, kurakhğın da tam bir felaket müldü. bastırmasıyla ortamına gö- Somali'deki ABD güçleri Başkent Mogadişu'da, Somali halkına "Umut Operasyonu" hakkında bilgi vermek amacıy- la yerel dildc yayın yapan bir radyo ile bir gazete kurdular. Somali dılinde umut anlamı- na gelen "Rajo" adlı gazete ül- kede tatil günü olan cuma günü dışında her gün yayımlanırken. "Raadiyo Rajo" günde yarım saatlik yayım yapıyor. • • • KMIIOMNN CAN DAMARI SEKTÖRlfflDE 1992 NASIL GEÇTİ? 1993 NELER GETİRECEK? PANORAMA BORSA, CANLANACAK M ? FİIANS, VERGİYİ NASL AŞACAK? THSTİDE, MAÜYFTlffl ARTACAKM1? BEYAZ EŞYA, İTHALATA YBİNMDÖŞECn? 0T0MOTİV. RÖORA M GİDİYOR? TURİZM, PATLAYACAK M ? WŞAAT, DURGUIİ.U6U NASl AŞACAK? PANORMU, 15 SBTrÖICO SORGUUUH... HASANCaALGÜZH^YDP'l^aONOMİPROGRAMfİİlKKEZAÇIKLAM • DPT, AT İLE İLIŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN AT MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARINDA SON DURUM • 8ANKACILIK ÖDÜL YARIŞMASI BİRİNCİSI DR. CAN FUAT GÜRLESEL. ÖDÜL ALAN ARAŞTIRMASINDA. BAN- KACILIĞIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GETİRİYOR. • ŞİRKETLER ÜST DÜZEY PERSONELİNE, CHECK-UP İÇİN MİLYARLAR HARCIYOR. YA SİZ? HANGİ HASTANEDE KAÇ LİRAYA CHECK-UP YAPTIRABİLIRSİNİZ... • SANAYİCI -YEŞIL'İ NEDEN SEVİYOR? • DÜNYA EKONOMİLERİ 1993'E GİRERKEN. ABD RESESYONU ATLATTI, AVRUPA KRİZDE, ASYA KARIŞIK AMLAR-KANILAR ECMEL BARUTÇL Somali Yolunda Mehmetçik Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde üçüncü kez denizaşırı göreve çıkmış bulunmaktadır. Ekiylece Türkiye, şimdiye kadar üç kez kabuğunu yırtmış bulunuyor. Ama her üçünde de macera ara- madan, sadece uluslararası hukukun gereğine uygun hareket ederek bunu yerine getirmiştir. ilk ikisinde olduğu gibi bu defa da Mehmetçik'in göre- vini, bağrından çıktığı milletinin göğsünü yine iftiharıa kabartacak şekılde yerine getireceğinden herkes emin- dir. Bundan kırk yıl önce, yine Birleşmiş Milletler karan çerçevesinde, Mehmetçik Kore'de mütecavize karşı barışı korumak için kahramanca savaşmış ve koca bir Amerikan ordusu Türk birliğinin cansiperane savun- ması sayesinde düşmana esir düşmekten kurtulmuştu. Mehmetçik'in Kore savaşında süngüsüyle yazdığı bu kahramanlık destanı Amerikan kamuoyunda Türkiye le- hine öytesine büyük bir hayranlık yaratmıştı ki Türkiye'- nin kuzeyden gelen tehlikeye karşı ulusal güvenlıgini sağlamak için yıllardır girmeye çalıştığı NATO'nun kapısı ülkemize bu sayede açılmıştı. Mehmetçik ikinci denizaşın görevini, yine meşru ze- minde, uluslararası hukuktan doğan hakkmadayanarak Kıbrıs'ta yerine getirmiş ve orada yaşayan 150 bin soy- daşını, Ada'yı Yunanistan'abağlamak isteyen Rumlar'ın katliamından kurtarmış ve onların üçüncü Bir ülkenin egemenliği altinda ezilmesini önleyerek özgürlüklerine kavuşmalarını sağlamıştır. Bu kez ise insancıl bir göreve koşmaktadır. Birleşmiş Milletler'in aldığı karara istinaden Somali'- de açlıktan ölen insanlann yardımına gitmektedir. Somali'ye uluslararası camia tarafından yapılan yaraımların muhtaç kitlelerin eline ulaşmadan capulcu gruplar tarafından yağma edimesi karşısında ölüm teh- likesi ile karşı karşıya kalan milyonlarca insanın yardımına silahla koşan milletler arasında Türkiye de yer almıştır TBMM'nin bu yoldaki kararı üzerine vatandaşlarımız Somali'ye asker gönderilmesini pek destekler nitelikte fikir beyan etmediler. Televizyon muhabirlerinin yaptığı anketlerde vatandaşlarımız bu hareketi genelde tasvip etmediklerini belirttiler ve eğer gidilmesi gereken bir yer varsa bunun öncelikle Bosna-Hersek olması lazım geldığıni vurguladılar. Bunda yerden göğe kadar haklı idiler. Evet Somali'de insanlar açlıktan ölüyorlardı, ama Bosna-Hersek'te Sırplar Müslüman akrabalarımızı kelimenin tam ma- nasıyla kesiyorlardı ve orada cereyan eden tüyler ür- pertici vahşet her gün televizyon ekranlarından tüm ka- muoylarına intikal ediyordu. Yalnız, burda halkımızdaki yoğun isyan duygusu yüzünden olacak, göz ardı edilen bir nokta vardı ki o da Türkiye'nin bütün haklı ve ısrarlı girişimlerine rağmen Birleşmiş Milletler'in, Somali- dekinin aksine Bosna-Hersek için henüz bir askeri mü- dahale kararı almamış olmasıydı. Böyle olunca, Türkiye tek başına olsun, diğer ülkelerle birlikte olsun, askeri müdahale imkanına sahipdeğildi. Türkiye, Bosna-Hersek'te Sırplar'ın yarattığı insanlık dramına karşı Batı alemini seferber etmek için dış politi- ka alanında elinden gelen her şeyi yapmış ve bu amaçla AGİK'te, BM'de, NATO'da ve İKÖ'de son derece aktif rol oynamıştır. Ama buna rağmen Batılı ülkeleri yeterince sarsmak mümkün olamamıştır. Bir parça ABD kıpırdamış gibi gözükmektedir. Ancak Bush yönetımi bunu, üç hafta kadar sonra görevini yeni yönetime devretmeye hazırlandığı bir sırada göstermiş- tir. Acaba bu kıpırdanma Batılı ülkelerin şimdiye kadar gösterdiği iki yüzlüiüğü ve çifte standardı yıkmaya kafi gelecek midir? Eğer Batılı ülkeler bu tutumlarını değiştirmezlerse Müslüman ulkelerde radikal cereyanlar kuvvetlenecek, savaşın Balkanlar'a yayılması tehlikesi artacak ve Bos- na-Hersek'te işlenen insanlık dramı Batılı ülkelerin alı- nlarında kara bir leke olarak kalacaktır Bu leke en bü- yük izini. hiç kuşkusuz, Yugoslavya Konferansı'nın eş- başkanlarının alnında bırakacaktır. Eşbaşkanlardan Cyrus Vanceı Türk kamuoyu iyi tanır. 1967 Kıbrıs buhranını çözen kimse olarak kendini göstermıştır. Genellikle ihtilafları çözen insan olarak şöhretyapmıştır. Ama 1967'deki buhrandasilahlardaha konuşmamıştı Oysa Yugoslavya parçalanıp Sırplar giriş- tiklerisaldırılarınıBosna-Hersek'ekaydırıp orada kadın, çocuk, genç, yaşlı deme- den sivil halka karşı katlia- ma girişip Nazi metotlarını andıran uygulamalara yö- neldikten sonra artık Cyrus Vance gibilere değil, ger- çekler karşısında silahlı müdahalenin kaçınılmaz olduğunu görebilecek ce- sur insanlara ihtiyaç vardır. Her gün sivil halkın en feci şekilde öldürüldüğü bir yerde "Silahlı müdaha- le olursa işler daha kötü hale gelir" diyerek koyun gibi boyunlan kesilen in- sanları kenardan seyret- mek hangi vicdana sığar? Bu sebepten ötürüdür ki Türk hükümeti TBMM'den Somali'ye asker gönder- me kararı çıkartırken buna Bosna-Hersek unsurunu da eklemek gereksinimini duymuştur. Böyle olmakla beraber vatandaşlarımız yine Bosna demektedirler ve bununla, öyle anlaşılı- yor ki tüm Türk milletinin hissiyatına tercüman ol- maktadırlar. Türk askeri şimdiye ka- dar gittiği denizaşırı görev- lerde Türkiye için dış politi- ka alanında yeni ufuklar açmıştır. Bakalım Mehmetçik bu sefer Türkiye için nasıl bir ufuk açacak ve Türkiye'nin eline ne tür kozlar geçe- cek? •IAAO NASIL GEÇTİ? 1993NELER fiCTIBECEK? ntmuu, ıs sem» smsıuii EKONOMININ NABZI PANORAMADA ATIYOR ü GÖRÜLMÜŞTÜR tlhan Selçuk 7. bası 20.000 lira (KDV içinde) Çağdaf Yayınlan Tiirkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-lstanbul ödmeti gömdtrümn. YUZYUZE AtlllâDorsay 20.000 lira (KDV içinde) Çağdaf Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul Ödemeti göBdcrilncz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle