19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 ARALIK1992 PAZARTESİ EKONOMI TUKETICI Derdime ortakol şarapdolutaslaAçlığınız şarap yarım kahrsaya misafırinizı ya daşarabınızı değiştinn.' İlk bakışta çok iddialı görünen bu söz, şarap kültürü olan bütün iilkelerde çok popüler. Türkiye de ise aynı sözü rakıya uyarlamak gerekiyor. Geleneksel rakıseverliğimiz, Türkiye 'deşarabınyıİdızını karartıyor. Ancakşarabın şanssızhğmın tek nedeni rakı değil. Dirıi inançların güçlü olması, şarabın tüketimini de, üretiminide etkiliyor. Rakı içmekte hiçbir beisgörmeyen birçok kişi, şarap içmeyi 'günah sayarken aynı düşünceyipaylaşan üzun\ureticileri de şarapfabrikalarına ürün satmamakta direniyor. Oysa İslam edebiyatın^a Hayyam gibişarap aşığı şairler de var. Anadolu 'daki tarihi çok eski olduğu halde Türkler ancak soe SOyıldır şarap üretmeye başladı. Ermeni ve Rumlardan devralınan imalathaneler de bu süreiçindemodernfabrikalarhalinegeldi. Sonbiraç yıldır, turizmmpaılamasına bağlı olarak yaygmlaşmaya başlayan şarap kültürüne biz de karmca kararmca katkıda bulunmak istedik. İşte size birkaç bilgi: T azeuzum şırasının fermantasyo- nundan elde edilen şarap, dığer taze meyvelerden de yapılabiliyor. Ancak bu lakdirde, elde edildikleri meyvelerin isimlen ıle adlandınlmak zorunda. Şarapta tek birmeyve çeşidinin kullanılması kalıteyı arttınyor. Şaraplan renklenne ve yapılış şekillenne göre de avırmak gerekiyor. Beyaz, pembe, kırmıa, kabarcıklı. köpüklü ve karbondioksitli olarak sınıflanabilen şarapla'r; tatlılik derecesine göre sek. dömi-sek. yan tatlı ve tatlı olarak sıralanıyor. Dığer bir şarap türii de genç şaraplar adı verilen primeur şaraplar. Fermantasyondan sonra hızla işlemleri tamamlanarak hazırlanan bu şaraplar, meyve aromalan bakımından zengin. Şarap alırken güneş ışığında kalmamış olanlan tercih etmek gerekıyor. Etiketinin düzgün ve yazılarının okunur nıtelıkte olmasına, şarapta bulanıklık bulunmamasına ve taze ise tortusuz olmasına dikkat edin. Bekletilmeden ıçilmesi gereken sofralık şaraplann plastik tıpalı, eskıyen şaraplann ise mantar tıpalı olduğunu unutmaym. Şaraplann üzerinde hangi üründen yapılmış olduğu ve özellikleri yazıldığı ıçın bunlan okuyarak satın almakta yarar var. Şaraplan yatık halde saklamak gerekir. Dık olarak bekletılirse. şarapla temas etmedıği ıçin küçülen tıpa hava kaçırarak şarabın bozulmasma neden olur. Saklama yerinin ısısı da önemli. Beyaz şarap 6-10 derecede. kırmızı şarap ise 10-14 derecede korunur. Özellikle yıllanmış şaraplann sarsılmadan ve yüksek ısı değişiklikleriyle karşılaşmadan saklanması gerekir. Şarabınızparlak renkli, berrak. yumuşak içımli ve akıcı ise kalitelı demektir. Ancak içim sıcaklığına dikkat etmenız gerekiyor. Beyaz ve pembe şaraplann en iyi ıçim sıcaklığı 6-8 derece, kırmızı şaraplann ise 16-18 derecedir. Türkiye"de üretilen şaraplar son yıîlarda kalite olarak Avrupa'yı yakaladı. Ancak yeterli tanıtım > apılamadığı için hâlâ dış pazarlarda yer edinemedik. Fransa, İspanya ve İtalya dünya şarap pazannı ellerinde tutuyor. Ünlü Fransız şaraplan arasında Chateau Lafit, Chateau Margeaux, Chateau Mouton-Rotschild. Chateau Haut-Brion ve Chateau D'Yquem sayılabilir. Evimizdeki ormanIsa'nın 24 aralık tarihinde doğuşunu ve Hmstiyanlığın yayıiışını simgeleyen çam ağaçlan dının katı kurallanndan kurtuldu. Hıristiyan evlerinde, mağaza ve •otel lobilerinde mutlaka kumlan Noel çamlan Türkıye'de Müslüman aılelerin de kapılannı aralamayı başardı. Yılbaşına doğru satışa çıkanlan cam ağaçlannın bir kısmı Tanm Orman ve Köy İşlen Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Bunlann l-3metre arasında olanlan 100 bin ile 300 bın lıra. köklü olanlan ise 250 bın ile 400 bin lira arasında satılıyor. Piyasada bulunan diğerçamlannfıyatlan 100-400 bın lıra arasında oynuyor. Koklulen ise 300-900 bin lira arasında. Köklü çamlann özellıği mart ve nisan aylanna kadar bekletilip yeniden dıkilebilmesi. Hollanda ve Danımarka'dan ıthal edilen Arokorya çamlannı ise saksıda yetıştikleri için yılbaşı kutlamalan sonrasında da salonunuzda tutubilirsiniz. Bu bitkilenloşyerlere yerleştirmeniz ve sulamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Mart veya nisan ayında toprağını değjştirmeyi unutmazsanız uzun ömürlü bir salonağacına sahipolabilirsiniz. Arokoryalann 45 santımden 3 metreye kadar olanlan var. Yılda 5 santim büyüyen bu bitkilerin fıyatlan 75 bın ile 1.5 milyon lira arasında değişiyor. Ağaçlann yerinde güzel olduğunu savunanlar için. canlısından ayırt edilmeyen yapay çamlar da var. 75 santimden 3 metreye ulaşan boylardaki yapay çamlar, 600 bin ile 3 milyon lira arasında değişen fıyatlarla satılıyor. Tabii çamı alıp evinize getırmeniz yeterli değil. Yılbaşı kutlamanızda size neşe verebilmesi için ağacınızı ışıklarla, yalnızlı toplarla. yıldızlarla süslemeniz lazım. Zevke bağlı olmakla birlikte süslere en az 250 bin lira ödeyeceğinizi unutmayın NErNEREDE,KACA? -•Kabaramazsın kel Fatma annen güzel sen çirkin.' Bu sözlere kızdıkça kabaran. kabardıkça bir o kadar daha gülünç olan hindiler, şimdi bizden intikam alıyor. Müslüman adeti olmadığı halde, tıpkı Noel çamlan gibi birçok eve, yılbaşı mönüsünün değerli bir parçası olarak gjren hindiler, kendilerinden 'el yaktınyor' şeklinde söz ettirmeyi başardı. Tavuk ve hindi arasında pek önemli fark olmamasına rağmen hindi eti daha pahalıya satılıyor. Üstelik bu, hindirnn tavuğa göre daha az proteinlı, daha fazla yağlı olması ve daha zor pişmesine rağmen böyle. Yılbaşı hindilerinin kilogramı, üreticide 23-26 bin lira, kasap ve marketlerde 30-35 bin lira arasında değişiyor. Çabuk bozulduğu için genellikle yan temizlenmiş halde satılan hindiler mutfaga ginnce birden bire yüzde 30 zayıflar. Temizleme sırasında kuyruk kısmında bulunan büyük y ağ tabakası, boynu, kanatlan, kann içi organlanndaki pislikler çıkanldığı için hindimiz bize kilogram başına 35 bin liraya değil, yaklaşık 50 bin liraya mal olur. Artık karar size kahyor. SİKÂYET KUTUSU ESİNSUNGUR 'Polis beni kurtarma!' -* üketiciköşelerinde, para karşıhğı alman bir mal veya hizmetin yarattığı sıkmtıların konu edilmesiâdetten olmuş. Banagelen mektup ve telefonlar da genellikle bu ayrıma uyuyor. Ancak bir süre önce çok ilginç bir başvuru oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir bayan okuyucumuz, 055 Polisİmdat Servisi'ndenşikâyetçiydi. Büyük birşanseseri kötübirsonuçla karşılasmamıştı, ama herkesin kendisikadarşanslı olamayacağuu düşünüyordu. İstediği, insanlarıngerçekten son çare olarak haşvurdukları bu servisin daha ciddi çalışmasmı sağlamaktı. Bununyolunundahataları lartışmaktangeçtiğınemanıyordu. Okuyucumuzım düşüncelerine tamamen katûdığım için anlattığı olayı inceleme\e karar verdim. Somut bir sonuçalamadım, ama öğrendiklerim çok üginçtı. Buyazıyı İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ile Emniyet Genel Müdüru 'nün mutlaka okuması lazım. İsterseniz olayı önce okuyucumuzdan dinleyelim: Ben. kız ve erkek kardeşimle birlikte bahçeli bır evde oturuyorum. Kardeşlerimin evde olmadığı bır cumartesı gecesi, saat 02.00 civannda kedımin pencereye saldırmasıyla uyandım Dışanya bakınca, bır adamın burnunu cama dayayıp beni seyrettığini gördüm. Korku içinde ne yapacağımı şaşırmışüm. Bütün ışıklan yakıp gıtmesi ıçın bağırdım, ama oralı olmadı. Yakınımızdaki karakola telefon etmeyi düşündüm. Ancak telefon deftenni bir türlü bulamıyordum. Panik içinde aklımda kalan ev sahibimin numarasıru çevirdim, bağırtılanm karşısında zaten tansiyonu olan ev sahıbım düşüp bayıldı. O zaman 055'i aramak aklıma geldi. Karşıma çıkan polise dilim döndüğünce evde yalnız olduğumu, penceremden bir adamın baktığını anlatum. Gece yansı dalga mı geçiyorsun kardeşim' yanıtı karşısında şok oldum. Ama adam hâlâ penceredeydi. Birden telefon defteri gözüme ilişti. Karakoldaki polis, sakin olmamı. yakında birekip bulunduğunu. hemen yardıma geleceklerinı söyledi. Kısa bir sürede geldıler. Adam kaçtı. ama karakoldan yetişmeselerdi ne yapardım? \ O kuyucumuzun hâlâ aynı heyecanı yaşayarak anlattığı olayı, 055 servisinden Ba^komıser Edıp Bey'e aktardım. İlk önce ınanmak ıstemedi. Israredincede, beni hayretler içinde bırakan açıklamalara girişti. Birçok kışınin can havliyle aradığı 055 semsinde sadece 6 polisin 24 saat süreyle- görev yaptığını öğrendim. 12 telefonun durmaksızm çaldığı serviste, yanmşar saatlik dönüşümlü dinlenmelerle 3'er saat kesintisiz telefon başında kalınıyordu. Gelen üç telefondan bınnde de ya asılsız ihbar, ya küfür ya da arkadaşlık teklifleriyle karşılaşılıyordu. Başkomiser Edip Bey. bu çalışma koşullannda polislerin sinırlerinın dayanmadığını belirterek. "Aslında bu servise gelen arkadaşlara kibar olmalan, sabırlı davranmalan ve lafı fazla uzatmamalan konusuıîda eğıtim veriyoruz. Ancak koşullar da agır olunca, bazen arkadaşlarciddi bir olayla. diğerlerini kanştınyorlar" dedi. Bu kanştırmanın sonuçta bir cana mal olması halinde ne yaptıklannı sorunca da bütün telefon görüşmelerinin banda kaydedildığini öğrendim. Emniyet Müdürlügü'ne veya İçişleri Bakanlığı'na şıkâyette bulunulduğu takdirde söz konusu tarihteki bantlann dinlenerek, suçlunun bulunduğunu anlatan Başkomiser Edip. çok sık(!)olmamakla birlikte suçlu bulunan polisin ihtaraldığını, hatiameslekten ıhraçedıldiğinı söyledi. Kendisi de PTTnin telefon servislerinden birinde çalışan okuyucumuzun ısteği üzerine Edip Bey'den, bantlann dınlenmesini rica ettim. Bukez055 semsininmakine-teçhizat açısından da açmazda olduğunu öğrendim. Görüşme kayıtlannın yapıldıgı 30 kanallı teyp anzalıydı. Zaten ömrünü doldumıuş olan teyp, kayıt kafası ıyice eskıdıği için ya hiç kayıt yapmıyor ya da yapsa bile konuşmalann anlaşılması mümkün olmuyordu. Ben \ine de şansımı denemek istediğimi söyleyince Başkomiser Edip, bantlan dınleteceğıne söz verdi. Bir süre sonra kendisinı aradığımda. bir brifıng ıçin çalıştıklannı, incelemeyı henüz yapamadıklannı söyledi İkinci kez aradığımda ise "Banllan dinlemekle sorumlu olan kişi tayin oldu" yanıtını aldım. Okuyucumuzun. "Kendim de benzer bır meslekte olduğum için sonuç ahnamayacağını zaten bıhyordum" demesi üzerine ısrardan vazgeçtım. Gölgesinden korkan yetkililer At/gnlCücen4tğlt*\ı OmmuutTûiA farklışikâyeıler için beniaradılar. Aygül Hanım ın Çarşı Mağazalhrı 'ndan aldığı bir ayakkabı ile, Osman Bev ın ise Leris 'dan aldığı birgömlekle sorunu vardı. Konularıfarklı olduğu halde her iki olayın da nedeni, yetkilerini kullanmaktan kaçınan görevlilerdi. A ygül Hanım'ın Bakırköy Çarşı y « Mağazası'ndan oğlu için aldığı XM Altimod ayakkabının tabanı 3 £mM ay içinde açılmış Oğluokula / 1 gittigi için acele olarak bir • ^ * lamirciye tabanı diktiren Aygül Hanım, haftasında mağazaya gidip ayakkabının tamir edilmesini istemiş. Ayakkabı reyonunun yetkilisinden Eğer tamir görmemiş olsaydı bir şeyler yapardık" yanıtını almış. Osman Bey ise Fındıkzade'deki Levis'dan aldığı gömleğin yakası sökülünce. tamir için geri götünnüş. Gömleğialıp 1 ay içinde haberdaredileceğini söylemışler. Ancak aradan 4 ay geçtiği ve Osman Bey birkaç kez mağazayı aradığı halde. yetkililer gömleğin hâlâ fabrikadan gelmediğini söylüyorlarmış. Aygül Hanım'ın sorununuçözmek için Çarşı Mağazalan"nın Müşteri Temsilcisi A\tu Hanım'ı aradım. Hizmet felsefelerinin müşteriyi sonuna kadar memnun etmek olduğunu vurgulay an Aytu Hanım ayakkabıyı değjştireceklerini söyledi. Osman Bey için ise alışveriş yaptığı Levis Mağazası'ndan Funda Hanım'la görüştüm. Meğerse gömlek fabrikaya bile gitmemiş. Sahipizler arasına konuluvermiş(!) Osman Bey'in bütün aramalan sırasında da hiçbir yetkili bu sahipsızler bölümüne bakmayı akıl etmemış. Mtaşvurulannızt Cumhuriyet Gazetesi ŞİKA YET KUTUSU Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu-İST adresine veya 512 05 05 'e bektiyoruz. \ ŞİRKET ŞİRKET BORSA ANALİZİ Otomotıv ve yan sanayıı Brsa Doktas •geEraJusfrı Good-Year IsanbulMotP Kordsa Olosan =areac • TolaşTOtomFab TobşOto T c OflTALAMA m 3500 5500 10250 1900 8800 1600 2200 12250 500 10500 65000 MJ*I 0.95 2.90 325 118 354 1'9 089 330 •066 515 1350 372 Pıylı 79 460 67 163 639 289 487 852 (5871 245 1546 1H1 F/IİM 44 0B 1196 152J6 1163 1177 554 452 1438 IÎM 4505 24 38 I M F/IİM '460 '095 ıs, 745 1054 1 7K 645 775 1517 2348 1335 fif&ı Htlka 570 664 1891 505 577 360 278 965 -1463 1113 3744 972 •29« 72.75 1153 8561 21951 5462 9159 8978 -65456 11401 61494 3896 HM1 171 630 049 758 189 1591 1045 438 000 165 117 2.48 Yatırım Holdmg AıanoHottng DevaHoMıng EczaobasıYat EnkaHok)^ KocHotflıng Koc Vatırnn MedyaHokMıg NetHoMıng Sâr-UatHoklıig TraTSturtH*! ORTALAMA &12Jt m 8200 1750 4700 3650 8400 16500 5200 550 425 '500 HJJJ MJ*U 168 085 172 188 422 501 383 045 024 115 312 h|lı •tfi 333 223 217 570 495 901 68 3 93 80 M1 F/IİM 2704 7â5 2165 6.40 1696 1831 76.70 19076 455 '872 '896 1M F/IİM 1411 72059 696 623 1383 11-7 5975 376 2098 1405 Rtf/1 Mtlka 2265 440 2165 635 1658 1823 6581 6245 444 16 OO 1754 Itamt 1928 22965 327 4131 1160 1216 10811 13320 3199 11350 1246 MMİ NrW% 192 1184 355 1370 340 303 120 00O '576 381 333 PM AnalTekstıl Aksa AJtmyıldız Denmod Ectıplplık Koylas LuteKad* MensucaiSantral OkanTekstl Polylen Soksa So^mez FıLament Sfaş v jf~sa ORTALAMA Metal isieme S.1U» m 3450 12750 5800 3400 3200 1300 2300 700 550 600 2.000 9000 700 1350 %JJ M J * 16$ 329 184 220 151 109 074 027 015 133 •156 161 069 098 165 Fıjh. • • * 147 907 509 (989) (273) 59 346 101 0 (447) (1958) 609 (74) 1131) m f/IİM 2349 1406 ' 1139 - 2220 666 691 156994 1477 1561 I M F/IİM 167 589 921 531 1417 385 448 870 503 574 578 mı MtHa 700 1176 572 -669 •6116 343 331 106 081 -412 -267 975 483 1063 728 hMvç/ •*«!•* 87 80 5502 11618 209582 17844 »53 23941 15773 2799 48151 -72042 6727 24370 20496 6766 TMM M l l 290 340 414 000 000 185 870 1021 000 000 000 620 0X ooc 359 Cımenio ptt AdanaÇımen (A) AdanaCfflKft(C) AlyjnCmer*) Ammentü AsianÇmerto BoluÇTnemo CanatooleCmerio Çımentaş Cımsa KonyaCımento MardmCımenio NığdeÇımento UnyeÇımente OflTALAMA S.ILB m 6300 1150 120000 5100 6800 '250 7300 17250 8000 ^5000 11500 195000 6500 FIMJ 219 406 »33 143 177 389 464 296 •34 4 " 363 336 224 271 685 68 1162 558 488 190 12 821 668 5092 1209 3450 466 ım F/IİM 919 1699 10331 915 •394 660 63367 2102 1197 1473 951 5652 1394 1967 I M F/IİM 361 668 316901 693 1564 510 5260 658 606 729 492 616 613 946 m1 mnım 78- 1443 4784 616 538 499 166.57 797 473 1110 662 1768 987 1126 78.82 78.82 65389 10288 «2.15 64.00 6121 75.86 6427 86» 6939 22611 8071 3110 IwM NrK% 822 445 064 588 118 1315 011 242 400 347 90- 160 585 128 Cam, Seramik AnaöoıuCam DenzlıCim Sorbonlsıl KutahyaPorseİCT • TratyaCam TSışeCam UsakSeram* ORTALAMA S.1LB m 1100 675 2000 24 500 1350 875 1700 FIJJJ M J * 1 047 053 '09 224 086 075 090 082 hjh. •Mi ; (429) •79 •41 52 61 156 1N1 F/IİM 1969 X 1120 17396 25 90 1437 1092 2073 I M F/IİM . 381 953 1166 731 864 mı Mtlta 335 1638 419 528 507 1269 27" 653 T-|—; 14S87 215İ4 52887 13322 8005 18.98 17851 7509 T M M M l % 000 000 726 041 346 635 488 432 S.1I» B)J. m 1M1 fiim 1 * Diğer hizmetler Burçelık Ce<ıkHalal EreğhDC -enışAtumın zmırOem Cei w6taş Rabak 5ar<uvsan 3PT ALAMA 3000 275D 280C 420C 350 325 425 9500 104 1 » 0.61 311 020 035 029 204 056 628 216 993 127 24 (62) 35 1112 477 1275 282 3295 1448 1207 854 3£4 547 553 439 2152 1407 2515 52 527 3.41 6.44 175 2041 301 465 052 6C1 2X 9162 * 13416 7731 22518 3783 4896 98147 1269' 14Û22 1000 6.36 1429 273 000 000 ox 737 10 77 Gubre, tarım ılaclan Bagfeş EgeGutre GObreFatır kalan -tertaş Koajfa Tarım ORTALAMA S.HJI m 1150 600 625 1000 875 FHİ. MJ* 1 069 041 047 081 037 059 inMi 224 (167) 36 ro 292 im F/IİM 514 - 17.82 911 300 632 I M F/IİM 437 - 591 179 524 mı Htlka 369 192 114 474 110 3'5 IMrç. •W* 5951 12068 22599 25348 26333 244 H M t f M P M % 1304 000 000 933 8.46 915 Oayamklı tuketım malzemeleri Arcelık PEG Profllo SHTTtet Vestel ORTALAMA S.1U1 m 6«0 1150 70X 875 F U J J M J * 276 083 368 062 190 int-ti 667 173 231 147 ım FIIM 9.6C 664 »27 596 900 I M F/IİM 581 836 2915 369 581 m> mıtm 6.18 170 2021 364 496 k k f 148 65 22221 OOC 18760 8945 . _ . M M Mril 811 811 •51 1-82 823 Kimya, petrol ürünleri Insaat malzemeleri S.12J1 &.1UZ m 1K AlarkoSanayı GIMA Hırrıyet Intema Mıgros Sabah Yayıncıtık T HavaYoliart ORTALAMA 240 27988 431 213622 459 15950 1142 16041 -949 26038 •0'7 8623 1K MJ* bzarit F/ılnı fittm Banka, Sigorta, Leasing Anbaai Dernrtar* EmekS^orta EsbankTAS f nansbank jioDairatOr «tsatFınKır Ne!bank(Martıankj TamSıgorta Tekstıttenk Tutunbank TDışbank T 3arantıBank T Kalkınma B TSKB T!şB(B) TlsB(C) g'amfFm Kıra ^a*ı(v at0rt YapıKrM DRTALAMA ftilB. m 3306 1150 1450 1000 225C 900 •30C 675 50» 975 2700 1500 1900 1T50 1050 6400 975 1350 1150 1000 FİJJ.' M J * 121 124 102 089 114 067 061 061 140 084 193 0.76 111 227 083 005 000 056 092 055 070 miL İMrti 895 151 50 98 574 0 279 31 1214 122 350 527 411 168 253 '6453 0 306 170 464 tm Filra 369 761 2894 1015 392 466 2166 412 796 771 2» 4Ü2 634 415 442 676 216 401 I M F/IİM 400 391 2615 65' 239 217 232 1447 324 467 8*5 201 280 1534 247 34- 530 466 344 f|jg, tatttta 346 676 24^6 827 170 104 1144 138 587 '14 2.55 404 5.82 167 032 227 107 6.T2 192 101 t«J*t immt 57721 122904 42.85 84497 84476 023 43746 126999 31515 95123 164859 77427 85333 51110 97917 113766 1137.65 12228 100 147624 134347 T M N WM\ 788 1159 234 812 18.67 000 1790 000 10 36 939 864 2400 1601 6304 1470 1156 3216 1852 1061 3000 1332 F/ll F/IİM I T DemırDokûrr ORTALAMA 500 8500 034 402 368 122 409 1329 549 1547 999 1511 1001 151 11545 1721 '032 14191 4.71 983 3790 4.81 S.12JI nri' hTH ım int Fk* MJ* ba^li F1İM F/llm I Gıda, ıçkı pM Banvıt BırlıkTj-un EgeBııacıl* ErcıyasBıraaMc GûneyBıracrlık KemGıda Maret PmarEt PnarSu PmarSut PrarUn TTuborg ORTALAMA aıiB FM 9200 1300 34000 24000 10000 6000 2400 850 750 1700 750 4 750 «JJJ MJ* t 254 069 1081 972 499 542 082 058 037 089 051 156 471 •0*41 1074 60 1005 868 625 382 198 86 ı27) 95 ı23ı 135 ım F/IİM 85" 2151 3333 •2765 16 X 2033 1211 987 17.84 3532 tM F/IİM 413 4795 1740 1651 •236 7488 3343 1633 •829 303 •332 Ifi K\ mı MtHa 4 » 886 »25 2173 1037 1523 465 716 124 300 647 1019 17 56 *MV ktımk 13431 30439 7683 10479 21168 19344 2058 5838 362.76 57478 7603 5262 22.16 054 327 184 138 400 313 417 000 000 573 000 000 1 fifi Eczacı llac Gentas Izocam Ua'srall Petrnm Petrol Ofıs. Pmas Turcas Petrol Tupras Yasaş ORTALAMA Orman ürünleri 3650 1750 9000 5.100 400 3650 1750 3500 2900 1050 211 068 420 176 020 164 118 209 091 CS9 079 386 156 704 406 1128) 550 [282ı 206 416 53 945 1124 12 T! 1258 2049 556 1162 467 666 341 1001 733 131 141» 9329 8677 9936 7976 856 743 444 391 000 6,64 1704 697 1973 943 472 921 741 1815 310 1051 441 69- '292 523 286 416 16354 86132 2726 17536 16274 15131 1199 0O0 419 6.70 413 B.1ZJZ mil hjh 1H1 1K Ftrt/ m MJ* Iın*t1 F/lln F/IIM Htlka DuanOfcet Kartonsan Kav KeletıekMobılya Olrutea TııeKuSan ToprakKa^t ORTALAMA IMKBorîalaması 1700 2050 2200 2400 1450 1900 7500 065 056 126 107 081 074 328 '33 49 204 19 415 59 (211 •28 Ft/M 134 343^ 10 06 11610 578 2466 5165 2709 ım 981 529 373 750 422 2567 1163 I M 744 438 383 560 191 512 414 1629 749 m! tmm» 595 13554 2805 16567 18679 9168 6311 9162 5496 27719 1.88 976 233 1016 ınOJOOJ 133 324 M H 5.89 Ayga2 ^jkurovaEleMnk Kep«Elek»k ORTALAMA 6TO 7700 3800 285 293 192 277 445 673 139 1505 1144 2729 1321 1006 549 455 632 6# 1028 598 821 15456 13046 23472 5507 448 714 '74 575 H.UJ2 FIJJ. hrb. ım 1 » RJ m M J * ÜMÇ* F/IİH F/IİM M l l MaknSTalurr T ezsan OflTALAMA •C6C 092 ,348) 2T I494) 190 273 179413 000 •272 29661 000 -366 36741 000 Ces Altmyuıus MarmarsAlt\fun MarmansMar Ot NeiTurzm PetokentTufzm ORTALAMA tiiut m 1400 9J5 10X 2(1)0 875 PİJJ. M J * t 0"4 096 052 092 066 079 Ftfta. 0i) (79) 74 (27) 270 ım F1İM 1344 324 12« 1M fHtmi 326 1480 353 726 545 614 mı IHItai 3003 -3063 785 571 229 928 TUJR/ taamt 2545 1290 3259 67924 15235 22715 T M M MM% 0» D0O 661 000 1467 270 ' / /W? \ıh t K ttrunı 9a\tık kârhmn ııfttmuntiamı ıtranda vanntılmasn'la hevıplanmıştir . Bn tftm-it ttijmm frrmtıiarın F K ıtraniart ıu> 6 avîık kâr rakamfan kuflartılarak besapLavMşiır hıun \tikil tÂmı Pnz<ır degcrmm /W/ \üı lopiumnakt! akımınu net kâr + kıdemlazmmniıkarfthğı + ioııorriMtmn enkrı buttettnauıh tirmpkınmışiır 'for f-\f\mi S< rnttnt Pnusmı Btıtttm Bafkıiniıçt tarafmdan hazırkmmışiTr ESBANK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle