12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 ARALIK1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI 11 Tiyatro • İstanbul Devlet Tiyatrosu, VVilham Shakespeare'ın yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği, '"Macbeth"i cumartesi, pazar günlen AKM Büyük Salon'da ^ahneleyecekj 2515600, 254j • Burak Mikail Uçar'ın yazdığı. Zekai Müftüoğlu'nun > önettiğı '"Umut Cınayeü" adlı oyun salı, çarşamba, perşembe AKM Oda Tiyatrosu'nda. cuma. cumartesi ve pazar günü de Bakırköy Belediye Tiyatrolan Aziz Nesın Sahnesi'nde izlenilebilir. (25156 00! 254) • ÜmitDenizer'm yazdığı. Turgut Denizer'in yönettiği çocuk oyunu "Uçan Şemsiye" çarşamba günü Bakırköy Belediyeleri Aziz Nesin Sahnesi'nde. (5020853 ı • YükseJ Pazarkaya'nın yazdığı, Raik Alnıaçık"ın yönettiği 'Ferhat'ın Yeni Acılan' salı. çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, 7 Kadın adh oyun da cumartesi, pazar günü AKM Taksım Sahnesi'nde ızlenebıhr. • istanbul Şehir Tıyatroları'nın, onanmı tamamlanan Harbıye Muhsın Ertuğrul, Cep ve Fatih Reşat Nuri Sahneleri ocak avında perdelerini açıyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi 8 ocakta Moliere'in "Tartuffe"üyleperde diyecek. Cep Tiyatrosu A.R. Gurney'in "Aşk Mektuplan"nı. Fatih Reşat Nuri Sahnesi ıse Mehmet Baydur'un '"Vladımir Komarov'unu sahneleyecek. • Ferhan Şensoy, "Ferhangi Şeyler"i pazar 15.30 ve 18.30'daSes Tıyatrosu"nda oynayacak. Onaoyuncular Ferhan Şensoy'un "Güle Güle Godot" adlı oyununu, cumartesi 15.30 ve21.00de sahneleyecek. (2511865) • KentOyunculan D.L.Coburn'uri yazdığı. Seçkm Selvı'nin Türkçeleşürdıği Yıldız Kenter ve Müşfık Kenter'in oynadıklan "Konken Partisı"adh oyunu perşembe. cuma, cumartesi ve pazar günleri sahneliyor. (246 35 89) • Dormen Tiyatrosu, Moliere'in yazdığı. Tunç Yalman'ın yönettiği "Hastalık Hastası ya da Meraki" adh oyunu çarşamba, cumartesi ve pazar sahneleyecek. Tiyatro. "Şahane Züğürtler"ı çarşamba, perşembe. cuma ve cumartesi günleri, Çılgın Sonbahar'ı da salı günü sahndıyoT. (241 2737) •TevfÜt Gelenbe Tiyatrosu, "İsmi Lazım Değil" adlı oy unu pazartesı hanç her gün oynuyor. (336 2103) •Yasemin Yaiçın Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı. Metın Serezh'nin yönettiği "Kadınlık Bizde Kalsın" adlı oyunu perşembe cuma, cumartesi ve pazar günlen Beşiktaş Yumurcak Sineması'nda sahneliyor.^ö/ 0191) • Dilek Türker-Tiyatro Ayna, Israel Horovitz'ın yazdığı, Dilek Türker'in yönettiği "Amerika Nerde Misın" adlı oyunu çarşamba günü Karaca Tıyatrosu'ndasahnelevecek. (2525935) • Enis Fosforoğlu'Tr/atrosu, "Deli Emıne" adlı oyunu, çarşamba cumartesi ve pazar günü Üsküdar Beledıyesi Altunızade Kültür Merkezi'nde sahneliyor. 13336528, • Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kandemir Konduk'un yazdığı. Ercan Yazgan'ın yönettiği "Sayenizde Efendim" adlı oyunu cuma 21.00, cumartesi 15.30 ile 21.00, pazar da 15.3Ove 18.30'da Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu'nda oynuyor. (5855263) • Esen özman, Evva Pokas'ın yazdığı, I Galeri MD'nin beşınci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediğı "Tabaklar" sergısi Âbidin Dino, Avni Arbaş ve Cıhat Burak'ın yapıtlannı bıraraya getiriyor. (2325959) • Tuğrul Çakar'ın "Fırat'ı Beklerken" başhklı fotoğraf sergisı 12 ocak tarihine dek Galen Arşı\'de.ı'369«55/y •Tayfun Duygulu'nun "Varoluşçuluğa Davet" başhklı resim sergisi bugünden .tibaren 17 ocak tanhıne dek Taksim Sanat Galensınde gorulebılır. • İkinci Mine Sanat Galerisi'nin ilk sergısi, Adnan Çoker. Özdemir Altan. Tomur Atagök, Nur Koçak. Güngör Taner, Meriç Hızal. Seyhun Topuz. Gökhan Anlağan. Koray Ariş, Mustafa Ata, Zekai Ormancı ve Yusuf Taktak'ın > apıtlannı bir araya getıriyor. Sergi 25 ocak tarihıne dek görülebilır. (337 45 86) • ErdalYaztcı'nın" BirYaprak Dökümü Öyküsü"( Kaybolan Zanaatlar) başhklı fotoğraf sergisi bugünden ıtıbaren 17 ocak tarihine dek Takiim Sanat Galerisi'ndeizlenebilecek. • Emel Cankat'ın 14. kışısel resim sergisi bueünden ıtıbaren 17 ocak tarihine dek Taksim Sanat Galerisi'nde. (245 2068) •Saime Çelik Kurşunoğlu'nun seramık sergısi 8 ocak tanhıne dek Akbank Levent Sanat Galerisi'nde sürüyor. '2494664/ • Azerbaycan'lı sanatçılann yapıtlanndan oluşan kanma resim sergisi 13 ocak tarihine dek Uran Kültür ve Sanat Merkezi'nde. (343 1000) • Nadya Sanat Galerisi'nde Özer Kabaş. Ergın İnan. İsmail Çoban, Devrim Erbil. Fıliz Başaran, Fevzi Karakoç. Tayfun Erdoğmuş, Muştafa Aslıer. Balkan Naci İslımyelı, Alı İsmail Türemen ve Mustafa Ata'nın yapıtlanndan oluşan karma resim sergisi 23 ocak tarihine dek izlenebilir. (5738193) • Bahittin ile Seyyit Bozdoğan'ın yapıtları 19 ocak tanhine dek Galeri Baldemdegörülebilır. (2324081) • Remzi İren'in Doğu Anadolu kılımlen sergisi 9 ocak tanhıne dek Opera Sanat Galensi'nde eörülebilir. (249 92 02)_ • Alev Ebüzziya Siesbye'nin seramik sergisi 5 ocak tarihine dek Galen Se\'de.ı2483868) • Hayati Misman'ın özgünbaskı resim sergısi ay sonuna dek Yapı Kredı Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde görülebilir. Yapı Kredı Beyoğlu Sanat Galerisi'nde ise Merih Ercan'ın resımlen sergilenıvor.^SO 1111) • Bifcay Tekben'in çuval üzerine kilim motıflerinden çeşıtlemeler sergisi 4 ocak tanhine dek Basın Müzesi'nde '7 Kadın' tstanbul Devlet Tiyatrosu Taksim Sahnesi'nde izlenebilir. Laurent Levy'nin yönettiği "Sıcaklık" adlı tek kişilik oyunu pazartesi 19.30*da Bilsak'ta sahneliyor. (243 28 99) Gönül Ülkü-GazanferOzcan Tiyatrosu, "Kuyruksuz Yalan" adlı komediyı perşembe. cuma. cumartesi Tanı Rolünün Adamı' Müjdat Gezen kültür Merkezi'nde. 21.00, pazar 15.00- 19.00'da oynayacak. (2468091) •Tiyatro Mie, Samuel Beckett'in yazdığı. Salım Dörtcan'ın sahneye koyduğu"Godot'yu Beklerken" adlı oyunu cumartesi saat 15.00'te Dostlar Tiyatrosu'nda sahneleyecek. (244 8137) • Masal Gerçek Tiyatrosu, "Kukı" adl; müziklı çocuk oyununu her pazar saat 11.30'da Karaca Tiyatro'da sahneleyecek Y252 5935) • Çağdaş Sahne, "Palyaço" adh müziklı çocuk oyununu cumartesi ve pazar 11 .OO'de Erenköy Apollon Sineması'nda sergileyecek.' 3625100) • Hadi Çaman ve Yeditepe Oyuncuları Alfonso Paso'nun > azdığı. Tolga Aşkıner'in yönettiği "Muhteşem Serseri" adh oyunu cuma günü saat 21 .OO'de, cumartesi günü saat 17.00 ve 21.00'de ve pazar günü de saat 15.00 ve 18.30'da Rüştü Uzel Salonu'nda sahneliyor. (2310967' • Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri, Savaş Dıncel'in yönettiği "Tam Rolünün Adamı" adh oyunu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde cuma günü saat 20.30'da. cumartesi günü saat 18.30 ve20.30'dave pazar günü de 15.00 ve 18.00"de sahneliyor.'3488072) • Bizim Tiyatro, Büchner'in yazdığı. > önetmenliğmi Zafer Diper'in üstlendiği "Boğulma" adh oyunu Beyoğlu Karaca Tiyatro'da sahneliyor.. (245 24 90) • PaMır Kültür Tiyatrosu W Shakespeare ın ""Bir YazGecesi Rüyası"nı Aziz Nesin Sahnesi'nde cumartesi pazar günleri sahneliyor. •Tuncay özinel Tiyatrosu Ferhan Şensoy'un "Bizım Sınıf" adh müzikli güldürüsünü cumartesi ve pazar günü Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi'nde sunuyor. (333 65 28) • Ankara Birlik Tiyatrosu Maxim Gorki'nin "Ana" adlı oyununu Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu'nda sahnelıyor. (585 5263/ görülebilir (5138458) •ŞenolYorozlu'nun resimleri 18 ocak tanhıne dek Galen Lebriz'de görülebilir. (2402282) •"Yontu Dünyamızdan' başhklı sergi, Zerrin Bölükbaşı, Yavuz Görey ve Ferit Özşen'ın yapıtlannı bır araya getiriyor. Almelek Sanat Galensi'nde görülebilecek sergi, 23 ocak tarihine dek süreceky 269 8014 ı •Tank Bayazıt ile Engin Demirkol'un resim ve hah,lcilim sergisi, 4 ocak tarihine dek İsviçre Sıgorta Sanat Galensı'nde. • Sevimce Sanat Galerisi'nin lO.yıl resim şöleninde Abıdin Dino, Adnan Vannca, Arif Kaptan. Burhan Doğançay. Burhan Uygur, Cemal Tollu, Cihat Burak, Edip Hakkı Köseoğlu, Fıkret Mualla, Hale Asaf, Hamit Görele, Hüseyin Yüce, Ibrahım Çalh, İbrahim Safi. Cemal Karaburçak, İlhami Demirci, Malik Aksel. Mihri, Müşfık, Muazzez Bey, Mustafa Pilevneli, Naci Kalmukoğlu. Nazmi Zjya, Nejat Devrim, Nuri İyem. Nurullah Berk, Ömer Uluç. Süleyman Seyıt. Şefik Bursalı ve Viçen Arslanyan'ın yapıtlan yerahyor. 16 ocak tarihine dek görülebilir. (338 53 28) •SabriErimelileSevimTunçyıMız'ın resimleri Emar Sanat Galensi'nde 8 ocak tarihine dek görülebilir. / 23128 37) • ilteriş Tezer Fotoğraf Atölyesi'nin çahşmalan, 3 ocak tarihine dek Basın Müzesi'nde • Ümit Yasar Sanat Galerisi'ndeki yeni yıl karma sergisi, 6 ocak tanhine dek izlenebiliry 244 9633) •ömer Uluç'un resimleri 28 ocak tanhıne dek Arkeon Sanat Galerisi'nde görülebilir. -2599257) • Belkıs Tali öngören'in Çiçek ve Doğa' konulu resim sergisi 8 ocak tanhine dek Bevaat Devlet İkinci Mine Sanat Galerisi'nin ilk sergisinde, Koray Ariş'in de yapıtları bulunuvor. Kütüphanesi'nde görülebilir.' 522 3167) • Kare Sanat Galerisi'nde yer alan yılbaşı karma sergisinde Zeki Faik İzer, Hüseyin Bilişık. Ay ten Doğu, Gülden Artun, Gökhan Anlağan, Süleyman Saim Tekcan, Cemal Demir, Mustafa Horasan. Emın Koç. Şenol Yorozlu, Devabil Kara. İrfan Korkmazlar, Şermin Güner. Özer Aktaş. Yaşar AJi Güneş ve Şakır Gökçebağ'ın yapıtlan yerahyor. Ay sonuna dek görülebilir. (24748 78) • Kadıköy'den Beş Sanatçı' başhklı sergıde Süha Baran. Basn Erdem, Nurten Ercan, Ceylan Mutlu ve Bahattin Odabaşf nın y apıtlan yer alıyor. Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'ndekı sergi, 3 ocak tarihine dek izlenebilir. (3609095) • Meral Karamanoğlu'nunresimleri ay sonuna dek Tanak Sanat Galerisi'nde. (2651935) • BülentErkmen'in91 '92 çahşmalan ay sonuna dek Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda görülebilir. <25/ 5600) • Yavuz Tanyeli'nin resim sergisi 10 ocak tanhıne dek Atatürk Kültür Merkezi Buyük Salon'da sürüyor. • Mehmet Ûygun'un resim, desen. heykel ve mekân düzenlemesi sergisi ay sonuna dek Vakko Beyoğlu Sanat Galensi'nde izlenebilir. • AyşeTakı Galerisi'ndeki karma hediyelik eşya sergısi yılbaşına dek görülebihr.ı'259/9 7/J • Setvi Tektaş'ın resim sergisi ay sonuna dek Yonca Modern Sanat Galerisi'nde. (230 39 801 • İsmail Acar'ın sergısi 12 ocak tarihine dek Zebra Sanat Galensi'nde. (2476842) •Zühtü Müridoğlu anısına düzenlenen sergi, Etibank Sanat Galensi'nde a.y sonuna dek görülebilir./2521405) • Benadam Sanat Galerisi'nde düzenlenen •Naturmorı' başhklı karma sergi, Abıdin Dino, Adnan Vannca, Avni Arbaş, Cihat Burak, Ercüment Kalmık, Eşref Üren, Fethı Arda, Feyhaman Duran. Vecih Bereketoğlu. Hüseyin Yüce. Leyla Gamsız. Mahmut Cuda, Nadide Akdeniz, Orhan Ersoy, Selim Turan ve Subutay Özer'in yapıtlannı bır araya getinyor. Sergi 9 ocak tarihine dek izlenebıhr.(346 97 14) •Nurcan Çağlar ve Deniz öztürk'ün resim sergıleri. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi salonlannda ay sonuna dek görüiebihr. (2433053) • Kamil Dürüsfün "Endüiüs" konulu fotoğraf sergısi 5 ocak tanhine dek Yıldız SaravıÇıt Kasn'nda. (2605988) • Sarkis'in dördüncü kışısel sergisi yanndan itibaren 23 ocak tarihine dek Macka Sanat Galerisi'nde izlenebilecek. Gösteri-Söyleşi • Alaattin Eser, Ahmet Oktay ve Güven Turan > ann saat 18.30'da Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde Hulkı Aktunç'un yöneteceğı "Kitap Kurtlan" başhklı söyleşiyelatılacaklar. (2801111) • Mimarlar Odası'nın Kent ve Yaşam etkınlikleri çerçevesınde cumartesi günü saat 18.30'da Onay Sözer'in "Ortaçağ Felsefesi ve Gotik Katedral" başhklı konferansı. pazar günü saat 16.00'da Enis Rıza Sakızlı'nın "İstanbul'a Dair" ve "Kuş Olmak Ya Da Bir Çocuğun Hüznü" adlı kısa filmleri Beyoğlu'ndakı Kent ve Yaşam Salonu'nda izlenebilir. (2519137) • Muammer Onat'ın mımarlık üzerine söyleşisi çarşamba günü saat 18.30'da Kadıköy Kültür v e Sanat Merkezi'nde. (3609095) Müzik• İstanfoul Devlet Senfoni Orkestrası'nınbugünsaat 19.00'da gerçekleştınlecek 20. yıl kutlama konserine solıst olarak pıyanıst Roband Batık katılıyor. Şef Ionescu Galatı'nın yöneteceğı İconserde Dv orak, Gulda, Enescu ve Strauss'un yapıtlan seslendirilecek. (2515600) • Yuzufco Horigome'nin keman resıtali bugün saat 19.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda. Pıyanist Patrick De Hooghe'nin de katılacağı konserde Schubert. Bach. Takemitsu ve Franek'ın yapıtlan seslendirilecek. (2480863) • Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda y ılın ilk konsen. 2 ocak cumartesi günü saat 19.00'da Carlos Bonell Gitar Topluluğu'ndan. Topluluk Bach, Vivaldi, Albeniz. Rodrigo ve Brovver Bonell'in yapıtlannı seslendirecek. (2480863, • Latin müziğinin usta yorumcusu, Los Machucambos topluluğu. yılbaşı gecesı Nilüfer ile birlikte Swissotel'de bır konser verecek. (2789363) Kürsat Basar •Gazete- ci-yazar Kürsat Başar, Orhan Alkayaile Güven Turan'ın Taksim Atatürk Kitaphğı'- nda düzenledi- kleri "Canh Eleşüri" programın- ınbu haftaki konuğu. Bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplanüda Başar'ın yeni kitabı "Sen Olsaydın Yapmazdın Biliyorum" tartışılacak. (2490945) Carlos Bonell Gitar Topluluğu, CRR'de. Opera-Bale• Istanbul Devlet Operası, orkestra şefı Selman Ada ve koro şefı Gökçen Koray yönetiminde Carl OrfTun "Carmına Burana"sını yann saat 20.00'de sahneliyor. Altan Günbayın sahneye koyduğu. şef Serdar Y'alçın'ın yönettiği "Neşeli Günler" ise 30 aralık çarşamba günü saat 20.00'de sahnelenecek. (2515600) •istanbul Devlet Balesi, Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesini perşembe günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneliyor. f 2515600) 'ölüm kadtna Yakışır.' Yönetmenliğini Robert Zemeckis'in üstlendiği bu çılgın komedide Bmee VVillis ile Meryl Streep oynuyor. Sinema• ökJürme Üzerine Bir Film Ünlü Polonyalı yönetmen Krysztof Kieslovvski'nın ımzasını taşıyan film. idam cezasını irdelıyor. Son derece yalın ama çarpıcı anlatımıyla idam cezasına îlgjnç bir bakış açısı getiriyor Miroslavv Baka ile Jack Krysztof Globizs'ın başrollenni paylaştıklan fılm,bırçok uluslararası festivalde ödüller kazandı Kaçırmayın 1 ! Beyoğlu Fıraş; • Birkaç tyi Adam Yönetmenliğini Rob Rainer'ın üstlendiği film. zengin bir oyuncu kadrosundan oluşuyor: Tom Cruise, JacK Nicholson, Defnı Moore, Kiefer Sutherland, Kevın Bacon, Kevin Pollack, J.T. Walsh. ABD'de hasılat rekorlan kıran film, soğuk savaş dönemınde geçıyor ve bır hukukçular topluluğunun ordu içinde örtbas edılmeye çalışılan bir cinay etı ortaya çıkarmak için girdiğı mücadeleyi konu alıyor. Hareketlı bır macera filmı. ! Beyoğlu Emek, Şışli Kent, Kadıköy Reks, Maslak Mövenpick, Bakırköy 74, Çemberlitaş Şafak) Roman Polansld • Acı Ay Ünlü Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nın yeni fılmi, duygulannı sürekli bastıran birlngiliz çiftinin İstanbul'a doğrubirdeniz yolculuğuna çıkarak aşklannı yeniden alevlendirmek için gösterdikleri çabayı konu alıyor. Oldukça erotizm v üklü olan fılmde Polanski'nm genç kansı Emmanuelle Seıgner. Peter Coyote ile başrolleri paylaşıyor. < Beyoğlu Lale, Kadıkör Ocak) • Ölüm Kadına Yaklaşır Gençleşmek uğruna nelere katlanırsınız? Mery'l Streep ile Goldie Havvn, ölmeyı bıle göze alabilirler...Yönetmenliğini Robert Zemeckis'in üstlendiği bu çılgın komedide. bu ikinci oyunun yanı sıra Bruce Willis ile Isabella Rossellinı de var. Yalruzca özel efektleri için de olsa. kaçırmayın! f BeyoğluAılas, Osmanbey Gazi, Kadıköy Süreyya, Bakırköy Renk) • Affedilmeyen Yönetmenliğini bu alandakı başansını da kanıtlayan ünlü oyuncu Clınt Eastvvood'un üstlendiği bu film. eskinın kovboy fılmlerini özleyenler için hoş bı r seyirhk. Clınt Eastvvood, Gene Hackman, Morgan Freeman ve Rıchard Harrisoynuyorlar. (Beyoğlu Fıtaş Kadıköv Hakan/ • Kanunsuz Giriş Yönetmenliğini Jonathan Kaplan'ın üstlendiği bugerilim fıhnınde, polisten yardım isteyen bir ailenin. güvendikleri bu polis yüzünden başına gelenleranlatılıyor. Filmın başrollenni Kurt Russell. Ray Lıotta ve Madeleine Stovve paylaşıyorlar. (ŞişliSite2) •Temel Içgüdü, yılın en tartışmalı sansasyonel fılmi. Paul Verhoven'in yönettiği fılmde. Michael Douglas ile Sharon Stone oynuyor. (Şişlı Site, Kadıköy Moda, Bevoğlu Sinepop, Ç-taş Şafak, Bakırköy Incirli) •Düş Gezginler Biri doktor biri fahişe iki eskı arkadaşın ılışkılenni ele alıyor. Atıf Yılmaz'ın fılminde Lale Mansurile Meral Oğuz oynuyor < Be\ oğlu Bevoğlu, PendikOskar) • Aldanış Herzaman 'güldüren' bir sanatçı olarak izlediğirniz Goldie Hawn, bu kez bır genlim fılminde, izleyirilerine bambaşka bir kompozisyon çiziyor... (Şişli Novabaran, Fenerbahçe Py ramid) • İki Kadın Yönetmenliğini Yavuz Özkan'ın üstlendiği film, genç ve evh bir bakanın bir fahişey le olan ilişkilerini konu alıyor. Fılmde Zuhal Olcay, Serap Aksoy ve Haluk Bilginer başrollerde.ffievoğ/M Lale, Kadıköy Kadıköy) • Beyazlar Beceremez Yönetmenliğini Ron Shelton'ın üstlendiği fıhn. özellıkle basketbol meraklılann ılgisıni çekecek... Ancak bu bildığimiz basket değil, sokak basketbolu! \Vesley Snipcs. Woody Harrelson, Rosıe Perez vcTyra Ferrell'in başrollerini paylaştıklan film, macera filmi sevenleriçin. (Beyoğlu Dünya, Şişli Kent, Çemberlitaş Şafak, Kadıköy Moda '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle