09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'28ARALIK1992PAZARTESI • * • • CUMHURIYET SAYFA HABERLEREV DEVAMI 17 GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarajı 1. Sayfada nın uzerınde 234 oyla butcenın yıne 226 nın uzerınde 248 oyla kabulu -sıyasal açıdan- elbette anlamlar taşı- yordu Hukumetın az farklı, cok duyarlı bır destekle ayakta durduğu savlarından sonra Cekıç Guç gıbı çoktartışılan konuda 234, gıttı gıder dıye nıtelendırılen koalısyonun butceyle 248 oy alması Basbakan ve yardımcısında el- bette olumlu yorumlara yol açacaktı Çekıç Guç u Meclıs e bırakmışlardı Meclıs sureyı uzatmıstı Ustelık Meclıs tekı partı grupları -ANAP dışın- da- bolunmuş, bu bolunme olumlu sonucun alınmasın- daetkenolmuştu Butce oylamasındakı sonuçla hukumet guven tazele- mıştı Şımdı harekete geçmenın sırasıydı Ekonomıde ne turden ugulamalara gınşıleceğı henuz bellı değıldı An- cak hukumet uluslararası sıyasal nıtelıktekı kımı olayla- ra yenı bır ıçerık kazandırmaya hazırlanıyordu Dışışlerı Bakanı Hıkmet Cetın ın bıze soyledığıne go- re ' Cekıç Guc un denetımını daha kuramsal duruma getırmek ıcın çalışmalar yapılıyordu Ankaradadort devletın -ABD, Ingıltere Fransa ve Turkıye'nın- katılı- mıylasurdurlenortak çalışmalar daha hızlandırılacaktı Atlımlarınalanı Örneğın yılın bırıncı ayı uluslararası sıyasette ılk onemlı temasın gerçekleştığı ay olabılırdı TO 26 ocak- ta 'sağlık kontrolu ıçın ABD ye gıtmeyı planlamıştı Dışışlerı VVashıngton nezdınde gereken başvuruyu yaptı 29 ocakta resmen goreve başlayacak olan yenı başkan Bıll Clınton dan yanıt beklenıyordu Berı yandan ışcevrelerının daha aktıf polttıka ıstek- lerıne hukumetın vereceğı maddı yanıtlar ne olacaktı7 Enflasyonla savaşımda yenı yaklasımlar yenı mesafe- ler alınacak mıydı7 Başarısız geçen 1992 yı telafı ede- cek onlemler planlanıyor muydu9 Bu sorular askıday- dı bu konudakı belırsızlık -şu sıralar- suruyordu Nevarkı Basbakan Demırel bır başka konuda, gayet açık yanıtlar verıyor Butçe geçmış, yenı yıl kapımızda, hukumetın ılk ay ıc- raatı acaba ne olabılırdı7 Demırel, Reformlaryapılacak dedı 1993 te yapılacak reformlar eğıtımde, adalette ıdarı yapıda personel rejımınde olacaktı Demırel e gore 'Anayasa değışıklığı basın kanunu televızyon ve radyo yayınlanndan tekelın kaldınlması' hemen yılın ılk ayı ocak 1993 te ele almacaktı Ya ana muhalefetın 1993 tekı onemlı beklentısı Er- ken genel seçım' Demırel uztınca bır sure once bır aya- kustu soyleşısınde genel seçımın ' butun yurtta vapıla- cak olan yerel secımlerle bırlıkte olabıleceğı nı soyle- mıştı Bu, bellı belırsız saptamaya gecen gun TÖ de katıldı Turkıye'nın '1994 yerel seçımlenyle bırlıkte genel se- çımlere gebe olduğunu soyledı Demırel erken genel seçıme bugun ne dıyor"? Butçe oylamalarında olumlu bır sonuç almış Seçım vr\P Herhalde şımdı duşunmek bıle ıstemıyor Kuşkulu sabotaj 9 Baştorafı l. Sayfada Lzel Taksım Uk Yardım Hastanesı nde a>akta teda\ı edıldı Pathmada >aralanarak denıze duşen Sn Lankalı Faro- ma Devın Cartıgez (37) adlı - temızlıkçı ıse yuzme bılmedığı <" ıçın boğularak oldu "Halas' •adlı gemı personelı tarafından kurtanlan Kaptan Ismaıl Mu- '•harrem Yıldınm. uykuda ol- iduklan bır sırada şıddetlı bır patlama sesıyle uvandıklannı ı ve kendılennı hemen denıze at- ., tıklannı belırterek gemının 5 s dakıkaıçındesuvagomulduğu- • nu söyledı Kaptan. Olaydan once makıneler çalışmıyordu Bu patlama sesını gemıye ko- , nan bır bombaddn başka bır t şey çıkaramaz'" şekhnde konuş- **tu' Saldın sırasinda "Saravbur- nu65 gemısınınyanındabulu- nan " 'Halas' adlı d'ığer gemıde ıse herhangı bır hasar meydana gelmedı İstanbulEmnıyetMu- 'uru Necdet Menzır ıle bırlıkte apurtın batuğı >ere gelen Is- , tanbul Valısı Hayn Kozakçıoğ- lu ıse "Şu anGa bır şey soy lemek mumkun değıl Soruşturma , surdûrulu\O''"dedı Oidydan sonra gazetemızı aravan bır Lışı saldınyı Halk Kurtuluş Guçlen adlı orgut adına ustlenerek •'Halkımızı voksulluğa mahkum edenler sefahat suruyorlar Bu kışıler- den hesap soracağız Bu amaçla Saray burnu 65 adlı gemıyı bombalayarak batırdık' dedı Saldırıda can kaybı olup olma- dığını soran kımlığj belırsız kışı. "'İçende bulunanlan çıkarmak ıçın kapılan yumrukladık an- cak açan olmadı"' dedı ANKA Ajansı'nın habenne göre ıse gazetelen telefonla ara- van bır kışı, "akıtılan kanlan protesto etmek ıçın Saravburnu 65'ı bombaladık' dıyerek saldı- nyı Dev-Sol orgutu adına ust- lendı Bu arada 149 grostonluk 'Sarayburnu65' adlı eskı şehır hatlanvapurunun '991 yılında. Beykoz'da bır sure once kapau- lan Meltem Tersanesı nde restore edıldığmı, \ apuru daha sonra Haldun Sıma\ı nın sahı- bı buhınduğu Ilen Turızm ve •"> at Anonım Şırketı nı satın dl- dığı oğrenıldı Tunstık amaçla kullanılan gemının 300 kışıye hızmet verebılecek kapasıtede olduğunu belınen yetkıhler, ul- kemızde Noel tatıhnı geçıren Fransa Cumhurbaşkanı Fran- çoıs Mıtterrand'ın da batan gemıyle Boğaz gezısı yaptığını vurguladılar ABD, Irak uçağını fcW Baştarafi I. Sayfada Habcr Alnu Orgutu (C1A) , Başkanı R^bert Gates bır ^Amerıkan teevızyonuna yaptı- ğı dçıkldmaca. bır Irak uçağı- nın \ B D uçıklarınca duşurul- duğt yoluruakı haben doğru- _ ladı ıncak br aynntı vcrmedı K.ı>rfez S&aşı nın hemen ar- dındın başıvan Şıı ayaklan- masmın Saclam Huseyın tara- fından çok kanlı bır şekılde J 'bdbinlmasıızenne Irak ın gu- ' ne\ bolees aeuslos avında ABD. Frana \e Ingıltere tara- 1 fındın Irakıçaklan ıçın "uçusa j yas^k bolgt Kurtlen korumak ABD Başkjıı George Bush da kar\n ıhlal den Irak uçakları- na sîreklı krşılığınvenleceğını bıldrmıştı Caha sora benzer bır uçuşa J vasJc bolgı. Kurtlcr ı korrnak arriccıyld hk ın kuzevınde de " ıldnedılmu I-ak uzende utuşd kapalı JOIÎC ıları dılmesınden bu va- n a . b u k a n ıhlal ettıgı gerek- Hufus ctdanımı ka>beıtıni I-kumsuzdur BAY4W MACERA Zt>ERBEY töŞKÜ İkan Selçuk 2 bası 2M0 lıra (KDV ıçınde) Ç:ağdaş ayınlan Turkocağı «Oad 39- Cağaloğlu-İstanbul çesıvle ılk kez bır Irak uçağının duşurulduğu kavdedıldı Olaydan sonra Irak Televız- yonu'ndan yapılan açıklamada "sdldınva karşılık verme hakkı- nın saklı tutulacağı' açıklandı Resmı açıklamada şovle dendı " Bu saldırganhğa uygun bırza- manda \e uvgun bır şekılde karşılık verme hdkkımızı saklı lutacdğız Saldırganlan. bu haksız suçtan sorumlu lujuyo- ruz Sıyonıst veemperyalıstsal- dırganlann hdlkımız ve Arap ulusu laralından hor gorulece- gınden emınız' Açıklamadd duşurulen uçağın rutın devnye gorevındeyken vuruldueu ıfadesıne de ver ve- ııldı Bush:Irak hata >aptı ABD Başkanı George Bush Irak takı uçuş yasağının ıhlal edılmesını Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyın açısından buvuk bır hdtd ' olarak nıtele- dı Bush Guney Irak ta dun bır Irak savaş uçağının bır ABDje- t. taralından duşurulmesının ardından Houston da basına vaplıgı aı,ıklamada Sdddam ın Ne yapmak ıstedığını bılmıyo- rumamagorcv suremınsonund doğru kdrarlılıgımızı sınamış olabılır dedı ABD Bdşkanı. Irak uçağını duşuren Amcnkan F-I6sının Saddam'a'venlmc- sı gereken mesajı verdığını" soyledı HAVA DLTÎLIML TURKIYE DE DUNYADA M,leteoroloj Genel Mu- durlugu nderı alınan bılgı- ye gore yurdun kuzey ve batı kes mlerı çok bulutlu Marmara Ege BatiAkde- n 2 Karadenız le Iç Ana dolu nun nuzeybatısı ya gslı geçece* Yagışlar Ege ve Akdenız kıyıların da yagmur d ğer yerler- de kar şeklınde olacak Hava sıcaklıgında onem bır degışık k oımayacak Ruzgar guney ve batı yurdun kuzeybatı kes mlerındekuzeyvedoguyonlerden hafıl ara sıra orta kuvvette Batıbolgelermızdekuvvellıoylarakesecek Denız er mızde Oızgar Dogu Karademz de gunbatısı ve karaye Batı Karadenız de y dız ve poyraz Marmara le Ege de gundogusu ve poyraz Akdenız de gundo- gusu ve kes şleme 3-5 yer yer 6 kuvvetınde saatte 10-21 yer yer 27 denızmılı hızla esecek Van Goiu nde hava parçalı bulutlu geçecek Istanbtji Izmır Kars Korya Sarrsun Trabzon Zooguldak B 9 2 K 2" -6 B 5 30 K 0: Y T Y 5 K 0 K 0 B -8 14 K 2 9 B 10" 22' K r -4° K 1" -3" Y 5" V B -4"-20' B 2' 7 K 3 rr K 4" Z K 2 0 açık ^ ^ Buluüu ^ yağmur u • ssl Amse<daiT Amman Alına Bağdat Bruksel Cenevre Frankfurt Leftoşa Paerstorg Londra Madnc Mılano Mnstova Mtnh Parıs Prag Rıyad Boma Vıyana B B K B B B A Y K B B B K A B A B B B 0 r y 0" 3" 4° 10° 2" 6S 11 3' 4" 5' ff r 18' 81 3 karlı A-açık B-bulutlu frguneslı K-karlı S-sıslı Y yagrrurlu Bakan, öğretmenlerin bilgi yetersizliğinden yakındı 6 Günlük gazete bıle okumuyorlar'ANKARA (AA) - Mıllı Eğı- tım Bakanı Koksal Toptan, Turkıvede oğretmenlenn onemlı bır bolumünun gunluk gazete dahı okumadığını ve ge- lismelen ızlemedığını ıfade ede- rek Mezun olduğu ylın bılgı- lerıne çakılıp kalan oğretmenle- nn bu bılgılerle çocuklanmızı Ataturk un gosterdığı çağdaş uvgarlık duzeyıne çıkarmasını beklemek safdıllık olur" dedı Toptan Tum Ilkoğretım Mutettışlen Derneğı'nın genel kurulundd yaptığı konuşmada. ogreımenlenn kendılennı^elış- urmemesınden yakındı Oğret- menlerc toplumun eğıtımınde mutettışlere ıse hem toplumun hem de oğretmenlenn eğıtılme- Mnde onemlı rehberlık gorevı dııştugunu kavdeden Toptan bovlesıne onemlı gorevı ustle- nen keMmın kendısını vetennce gelıştırmedığını kaydettı Bu \ıl ıçınde vapılan mufeı- lışlık sınavına katılanlann bır t,oeunun Turkıy e'nın son s baş- • Mıllı Eğıtım Bakanı Koksal Toptan, İlköğretım Müfettışlen Derneğı'nın genel kurulunda yaptığı konuşmada. oğretmenlenn kendılenni gelıştırmemesinden yakındı. Koksal Toptan bakanını ve egıtım bakanlan- nın ısımlennı bılemedığını anla- lan Toptan. sozlennı şoyle surdurdu "Bunun dışında gunluk bır takım gelışmelen öğretmen ar- kadaşlann ızlemedığını gor- duk Demek kı öğretmen arka- ddşlar. bırakınız kıtap okuma- vı gunluk gazete bıle okumu- yorlar Butun mesleklerde vardır Okulu bıtırdığı gun ne oğren- mışse 10 vıl >onra da avnı bılgı- lerle ışını yapmaya çalışan ın- sanlara rastlanır Ama artık dunya değışmıştır Hele oğret- menlenmızın bu duruma duş- melen kabul a dılemez Okul- dan mezun olduklan yılda çakılıp kalan o bılgılerle çocuk- lan eğıten oğretmenlenn ço- cukldnmızı Ataturk'un goster- dığı çağdaş uygarlık duzeyıne çıkarmalannı beklemek satdıl- lık olur " Oğretmenlenn ıçınde bulun- duklan durumu çok ıyı bıldık- lennı ıfade eden Mıllı Eğjtım Bakanı, ışı zora koşmak değıl. bırtakım onlemler alarak bu- nun onune geçmek ıstedıklennı belırttı Mıllı Eğıtım Bakanı Toptan, mufettışlığı 25-30 yıl oncesının saygınhk duyulan donemıne teİcrar kavuşturmak ıçın çaba harcadıklannı belırterek bunun ıçın de hızmetıçı eğıtımın yay- gınlaştınlması gerektığını kay- dettı Toptan, müfetüşlenn denetım gorevının yanı sıra reh- berlık ve hızmetıçı eğıtım ele- manı gıbı çalışmalannın da başta gelen gorevlen olduğunu bıldırdı Bakan Toptan, "Oğ- retmenlenmızden ve mufettışle- nmızden çok şey beklıyoruz ama. 450 oğretmenden vılda ancak 19 bınını hızmetıçı eğıtı- me tabı tutabılıyoruz Bu denlı duşuk rakamla bır yere vara- mayız Mutlaka venı bır metot bulmamız gerek Şımdı bunun çaresını gelıştırecek projeler uzennde çahşıyoruz" dedı Basbakan Eroğlu, Devlet Bakanı Kilercioğlu ile görüşecek '93, KKTC içinkalkınmayılı olacak' \NK\R\ (\\) - KKTC Ba^bakanı Denış Eroğlu dun Ankard ya geıdı Froğlu nu Esenboğa"da kar- şılavan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu KKTC Başbakanı ıle Mvasal ekonomık ve dığer ıkılı konularda goruşmelerde bulunulacagını sovledı Kıbns td Banş Harekâtrnın vapıldığı 1974 tenbuvana banş ortamının kurulduğunu. Tur- kıye nın. bu ortamı golgeleye- ı.ek her turlu harekete karşı olduğunu bır kez daha gunde- me aetırmenm yararlı olacağını behrten Kilercioğlu KKTC"- nın yapılan ekonomık vaatlenn de 1992 yılında buyuk olçude gerçekleştınldığını kaydettı Kilercioğlu " ' 1993 yılı KKTC ıçın bır kalkınma, refah Mİıolacaktır "dedı Eroğlu da açıklamasında. y a- nn Ankara Sanayıcı ve İşadam- lan Derneğfnın duzenleveceğı toplantıda bır konuşma ydpa- cağını belırterek bu vesıle ıle Kıbns konusundakı son gelış- melen de Turkıye hukumetı ıle deeerlendırecekİennı kaydettı "•KKTC'ye. sevındıncı ha- berlerle doneceğımı sanıyo- rum' dıyen Eroğlu bır soru uzenne bu haberlenn ıkı alanı kapsayabıleceğını kaydettı Eroğlu bunlardan bınncısının KKTC dekı ekonomık gınşim- lere kavnak arayışı çerçevesın- de olacağını ıkıncısinın de BM Guvenlık Konseyı'nın Kıbns konusunda aldığı ^89 sayılı ka- ran konusunda olacağını be- lırttı Eroğlu şovle dedı "Guvenlık Konseyı'nın 789 savılı karan artık bır çozumu masaya koyan, kabul etmeye- nın de uzlaşmaz olarak ılan edılmesine vesıle olacak bır ka- rardır Hukumetımızın bu ko- nuda bır stratejısı var Bu stra- tejıyı anavatan ıle değerlendıre- ceğız Bu stratejının nasıljlenye goturulebıleceğı konusunda de- ğerlendırmeler yapılacakur " Sozlennı. "Bıam aslında bu konuda bır endışemıayok" şek- hnde surduren Eroğlu. "Bazı çevrelenn degışık mesajlar ver- me\e başladıklannı" ka;dede- rek şoyle konuştu ' Kamuoyunu yanıltıcı ha- berlenn şu veya bu şekılde gun- deme getınlmesının. Kıbns a bakış açısını değıştıreceğıne ınanmıvoruz Ama boyle bır duşuncenın var olduğu bır do- nemde. hukumet uyelennın ve- receğı mesajlar Kıbns Turku'ne hem guç hem moral verecek- tır" TUSIAD TRT'den va^eçiyor • Raştarafı I. Sayfada masında olan telev ızyon programı projesı ıçın TR f den ızın aldıklannı açıkla- mıştı Toplantıya katılan ışa- damlan da daha fazla dınleyıcı- ye hıtap eımesı ve ozfil televız- yon kanallannın yasal statulen- ne kavuşmamalan nedenıyle programlann TRT de yayım- lanması konusunda ortak kara- ra varmışlardı TRT Televızyon Daıresı Baş- kanı Bulent Varol da TU- SIAD'ın program onensının kendılenne geldığını doğru- layarak. önenye sıcak baktıkla- nnı soylemıştı Bulent Varol TÜSIAD programının TRT ıle ortak program olacağını prog- ram arası reklam kuşağına TÜSIAD uyelennın reklam vermeyı taahhut ettıklennı açıklamıştı Işadamlan, TRT'nın prog- ram onayını uzatmasını huku- metle TUSİAD arasında son aylarda yaşanan gergın olayla- ra bağlarken TUSIAD'ın program onensının hâlâ onay gormemesı ıle ılgılı olarak TRT den ust duzey bır yetkılı "Onenlennde TLSIAD'ın amaçlannı yaymak şekbnde bır cumle var Bu cumle bızı sıkın- tıya sokuyor TÜSİAD'a ızın venldıkten sonra başka dernek- Sevda Tepesi kurtulacak mı? • Baştarafi I. Sayfada da Tepesi ıle ılgılı herhangı bır ışlem vapılmadı Kdmulaştırma çalışmalan ıçın onemlı maddı kavnağa ıhtı- vaç olduğu. bunun beledıye ta- rafından karşılanmasının zor olduğunu behrten Sozen. gere- ken maddı kaynağın bulunması halınde kamulaştırma çahşma- larına başlanabıleceğını belırte- rek " Yabancı sermayenın Boğaz'ı parsellemesının ılk or- neğı olması açısından Sevda Tepesi nın İslanbul ıçın ayn bır onemı var Gereken parayı te- mın edebılırsek burasını Istan- bul halkının hızmetıne sunaca- ğız Bovlesıne buvuk bır maddı kavnağı bugune dek bulama- üik Tek sorunumuz para" şek- hnde konuştu Boğazıçı"nın Anadolu yaka- sındakı 57 donumluk Sevda Tepesf nın sahıbı Velıaht Prens Abdullah Bın Abdulazız, Kor- fezSavaşıoncesı mulkıyetınde- kı Sevda Tepesı'ne bır saray vaptırmak ıçın gınşımlere bdş- ldtnıştı Prof Dr Kemal Ahmet Aru nun hazırladığı, Arap mı- mansıne uvgun saray projesını uygulamak amacıvla Suudı Arabıstan'ın Istanbul Başkon- solusluğu 1990 yılının temmuz ayında gınşımlere başladı Konsolosluğun başvurusu uze- nne Sevda Tepesi nde bulunan ve 1964 vılından ben ısletılen Omur Tepe Restoran Usku- dar Kaymakamı Mansur Oz- luer'ın emnyle 30 Temmuz l990tanhınd'emuhurlendı Kı- ra sozleşmesı surerken ve ruh- sata aykın hıçbır ışlem olmadı- ğı haİde yapılan muhurleme ışlemının yasalara aykın oldu- ğunu ılen suren restoran ışlet- mecısı Kose aılesı yargıya baş- vurdu Işletme sahıplennın avukatı Zekaı Şems. kıra soz- leşmesı ve ruhsata karşın yapı- lan muhurleme ışlemını. "Suu- dı Arabıstan Velıahtı'nın şahsı ısteklenne Turkıye Cumhunye- tı kanunlarının feda edılmesı olarak yorumluyor "Suudı Prens 5 yıl once bu yen satın al- dı Aradan geçen sure ıçınde mahkemeyc muracaat yoluyla buranın tahlıye edılmesını ıste- medı Vehahtın 55 mılyon Turk vaıandaşından hıçbır ayncalığı yoktur Bu. demokrdtık gelış- me ıçınde ulkemız ıçın tehlıkelı bır harekettır' dıyordu Muhurleme olayından bır- kdç gun sonra Irak'ın Kuveyt ı ışgalıvle başlayan Korfez Sava- şı muhurleme ışlemının unu- lulmdsind ve Sevda Tepesi uze- nndekı kara bulutlann dağıl- masına neden oldu Savaş Suudı prense Sevda Tepesi nı unutturdu Bu son gehşmeden sonra Sevda Tepesi ıçın Suudı yetkılı- lerden herhangı bır talep gelme- dı 1984 evlul avındd donemın Başbakanı Turgut Ozal'ın ko- nuğu olarak >İstanbul"a gelen Suudı Arabıstan Velıaht Prens Abdullah Bın Abdulazız. Bele- dıye Başkanı Bedrettın Dalan ıle Sevda Tepesf nı gezdı Ken- dısıne yazlık saray ıçın arazı arayan Velıaht Prens. buranın satın alınması ıçın bır emır ver- dı Prensın bu emnnden sonra yaklaşık 100 yıldır Dırvana aı- îesının mülku olan 57 donum- luk Sevda Tepesi, Beledıye Başkanı Dalan'ın aracılığıyld 800 mılyon lıraya satıldı 2960 sayılı Boğazıçı Yasası gereğj SİT alanı olan ve kamuya açık bına dışında ınşaata ızın venl- meyen arazı ıçın Velıaht Prens, satın aldığı arazıye yazlık sara- vın yapıîması ıçın ProfDr Kemal Ahmet Aru yuksek mı- mar Yalçın Emıroğlu ve Altay Erol dan oluşan ekıbı gorevlen- dırdı Suudı Arabıstan'da Tel Aviv'de Filistinlilere destek yürüyüşü • Baştarafi I. Sayfada gervcklc^iırılcn gostcrıdc Israıl hukumctının. H AM AS ve Isla- mı Cıhad oreulu uvesı oldukla ıı gcrckLCsıy lc 415 Fılıstınlıyı sinırdışı ctmcsı kınapıiı Soğuk navavavcsağanakya- ğışd rağmen ellerınde meşaleler mumlar ve şcmsıyelcrle bınlcrcc gostcncının katıldığı yuruyuş- te. " sınırdışı edılenlen gen alın" "sınırdışıevlemınehayır" gıbı sloganların yer aldığı pdn- kartlar taşındı "Barış Şımdı' orgutunun sozcusu Dr Munı Pcleg, yaptı- ğı konuşmada vuruyuşun dmaunın hukumetın almış ol- duğu bu lalıhsız karan lersıne çcvırtmek ve sınırdışı edılenlen fazta gecıkılmedcn ulkeve gen getırmek olduğunu belırttı Sozcu. hukumetın yapması gcreken şeyın. tum orgut uyelc- nnı ulkeve gen alarak, onlan mahkemcdc yargılamdsı oldu- ğunu ıfade ettı Peleg ayrıca hukumetın, Fılıstın Kurtuluş Orgutu'nun. Fılıstın halkının tek temsılcısı olduğunu ve banş goruşmelenndekı hızlandına rolunu kabul ctnıesı gerektıâını de belırttı Bu arada aşın sağcı bır grup gostenvı dağıtmak ıstedıyse de bınlcrcc kışılık kalabalığın kar- şısında başanlı olamadı Aşın sağcılar. gostencılere "haınler" dıye bağırdıldr Gosterıcılenn çoğunluğunu Vahudılenn oluşiurduğu ve bu kışılerın, 'kodlısyon hukumetı- nın kendılcrını ydnılttığını ve bdnşd yonelık umutldnnı boşa çıkarttığını' ıfdde ettıklen bc- ler ve kurumlar da aynı şekılde program onensı ıçın onen vere- bıhrler" şekhnde konuştu Gerçekten de TUSIAD'ın te- levızyon programı ıçın TRT ıle anlastıâ volundakı haberlenn yayımlanması uzenne TOBB Başkanı Yalım Erez kendılen- nın de bır televızyon programı projelen olduğunu açıkkmıstı TÜSİAD Genel Sekten Ih- san Özol, programlann yayını ıçın ocak ayını hedefledıklennı. yapımı ıçın de "Boğazıçılı bır grup"la anlaştıklannı belırte- rek,"Son durum TRTde onay aşamasında Israrla takıp edı- yoruz " dedı onemlı projelen gerçekleşurmış olan bu ekıp, prense ıkı proje hazırladı Öncelen projelen be- ğenen prens, daha sonra hıçbır gerekçe gostermeden projeıen Tptal ettı Prensın ıptal nedenı- nın. daha gostenşlı bır saray ıs- temesınden kaynaklandığı be- lırtıldı SİTalanınaınşaatyapı- lamayacağını bılen Prensin arazı alması ve Dalan'ın bu sa- tışta aracılık etmesı buyuk tep- kılere yol açtı Ancak ozel bır uygulamayla. Anıtlar Yuksek Kurulu ve Yuksek Ekonomık Kurul'un ayn ayn vereceklen ızınle 2960 sayılı yasaya rağmen buraya tunstık tesıs yapılması- na ızın venlıyordu Donemın Beledıye Başkanı Dalan, o gun- lerde Anıtlar Yuksek Kurulu ve \ uksck Ekonomık Kurul'un Sevda Tepesı'ne ozel ızın verıp venncvoceğı konusunda bır soruyu şoyîe yanıtlıyordu "Henuz boyle bır karar yok ama olabılır Ölursa da çok ıyı olur Velıaht Prensı İstanbul da kabul etmek bızım ıçın onur- dur Bu Prensı bırçok ulke kd- bul etmek ıçın sarayı bıle hedıye edıyor Ben ınanıyorum kı Prensten sonra lOOOİşadamı Is- tdnbul d gelır, ev ve iş sahıbı olur Bu da tıcdreü getınr " lırtıldı Yuruyuşe kdtılan onemlı bır şahsıyet de Nobcl Edebıvat Odulu almış olan Emıl Habıbı ıdı 18 yaşındakı bır Israıl asken ıse Hlıstınlılenn sınırdışı edıl- mesının bır "demokrası avıbı" olduğunu soyledı Israıl ın Arjp toprdklannı ış- galıne karşı tavır gelıştıren sol eğıhmlı Şalom Arşav grubu kurulduğu temmuz ayından bu yana ılklcez Işçı Pdrtısı yonetı- mıne kdrşı gosten yapmış oldu GOZLEM UCUR MUMCU • Baştarafi 1. Savfada ve ıslemlerı hakkında mufa/aa mahıyetındekı yayını suç sayıyor Basın Yasası nın dısmda 'bu ne bıcım adalet gıbı sozler de Ceza Yasası nın 159 maddesıne gırebılecek turden suc olusturuyor Bu yuzden mahkeme kararından sonra tepkılerın dıle getırılmesınde çok dıkkatlı davranmak gerekıyor Futbolda nasıl bellı kurallar varsa ceza yargılamasın- dada vardır Ofsaytdurumda atılan gol nasıl sayılmazsa ve nasıl faul ceza atıslarına yol acarsa ceza yargılamasında da uyulması gereken kurallar vardır Bu kurallara uy- mak gerekır Futboldakı ' kırmızı kart' gıbı ceza yargılamasında da ceşıtlı yaptı rımlar vardır Kımse 'Ben çok unluyum Gazeteler benden soz eder Televızyonlara cıkanm yayın yapanm dıye yar- gıyı etkılemeye kalkmamalıdır Futbolcu olarak Tanju'yu sevebılırız Boyle yeteneklı bır futbolcunun yıllarca hapıs yatmasına ısyan da edebı lırız Bunlar ınsancıl duygular ve duygusal tepkılerdır Bu duygular ve tepkıler de bır olcude hoşgorulebılır Bu hosgoru yasaların basladığı yere kadardır Bu sı- nırdan sonra dava dosyası başlar Bu dava dosyasında ne gıbı belgeler var'' Savcı davayı hangı kanıtlara da- yanarak açtı'' Sanıklar hazırlık soruşturmasında nasıl ıfade verdıler9 Bu tanıklar mahkeme onunde ne gıbı açıklamalarda bulundular'' Bunları bılıyor muyuz'' Hayır Hem bu aşamadan sonra bılsek ne olacak'? Ceza yargılaması Turk ulusu adına' mahkemelerce yapılır Savcı suclar sanıklar avukatları aracılıgı ıle ken- dılennı savunurlar Mahkemekarannıverır Yargıtaybu karan ınceler gerekırse bozar gerekırse onar Yetkı onlarındır Yalnızca onların Turkıye de son zamanlarda bır hastalık başgosterdı Bu hastalığın adı 'bılgı sahıbı olmadan fıkır sahıbı ol- ma hastalığıdır Herkes her konuda hıçbır arastırmave ınceleme yapmadan kesın yargı sahıbıdır Pekı araştırma pekı bılgı7 Bılgı de onemlı değıl araştırma soruşturma da Soz gelışı 1987-1988 yılları arasında eskı Mıllı Savun- ma Bakanlanndan Ercan Vuralhan ıle ılgılı bazı belgeier yayımlayarak bu olayın araştırılmasını ıstedım ANAP yandaşı basın benı top ateşıne tuttu Sonra ne oldu 9 O zamankı Basbakan özal olayı araştırmak ıçın kendı danışmanlarını gorevlendırdı Danışmanlar belgelerı ınceleyınce ılen surduğumuz saviarı dogrulayıcı rapor verdıler Bunun uzenne Dışışlerı Bakanlığı bır Incele- me Komısyonu' kurarak olayı uç buyukelçıden oluşan bu komısyona ıncelettırdı Bu 'Inceleme Komısyonu nun raporundan sonra ce- za soruşturması başladı ' Memurın Muhakemat Kom,s- yonu", yaptığı soruşturma sırasinda Vuralhan ın doku- nulmazlığının kaldırılmasını ıstedı Bu ıstek zamanın Başbakanı tarafından uygun gorulmedı Uç buyukelçıden oluşan bu komısyon zırhlı araç ve gereç alımmda sorumlu gorduğu dışışlerı memurları hakkında 'yargılamânm gereklılığı ıstemıyle duzenle- dığı dosyayı Danıştay 2 Daıresı ne gonderdı Danıştay 2 Daıresı gereken sure ıçınde ceza kovuş- turmasının başlatılmadığı gerekçesı ıle zamanasımı netlenıyle yargılamânm gereksızlığıne karar verdı O gunlerde ANAP yanlısı koşe yazarlarının yazdıktarı^ nı anımsayınca basın mesleğı adına utanmamak elderT gelmıyor Bır doktor, hastayı muayene etmeden hastalık konu- sunda teşhıskoyamaz, bır avukat dosyayı ıncelemeden savunma yapamaz bır muhendıs projesını gormedığı bır bınada tuğla uzenne tuğla koyamaz Ama koşe yazarlarımız ıncelemedıklen dosyalar ko- nusunda ' kesın hukum verıp bu hukmu de koşelennde ılan ederler Hukuk ansıklopedılerı yok kı bu ansıklopedılerı gaze- telerden kupon karşılığı alıp hıçbır ınceleme yapmadan tek bır dosyanın kapağını aralamadan, hıç ıncelemeden araştırmadan, soruşturmadan bılgı sahıbı olmadan fı- kır sahıbı olan koşe yazarlarına okutalımJ Yatırımda Arap oyunu • Baştarafi 1. Sayfada bırçok Turk var Bunlar daha sonra karşımıza ışadamı oldrak çıkıyor Yalova'dâkı Arap ser- mayesı saruldığından çbk fazla" dedı Yalova ılçesıne bağlı Gokçe- dere Koyu nu us olarak kullanan Suudı ve Kuveythler Gokçedere Koyıı'nde mulk edınme yasağı çıkmadan once yaklaşık 20 luks vılla sahıbı olurken bu taleplenn artması uzenne 1985 yılında TBMM'de kanunlaşünlan "ya- banalara mulk edınme yasağj" ıle bırlıkte yatınm sahıbı olmak ıçın Turkıve'dekı dostlannı dev- reye sokmaya başladılar Mulk edınme vasağını aşmak amaayla saün alınan vıllalar yorede yaşa- yan camı ımamlan. ımam hatıp ve dın dersı hocalannın uzennde gostenlıyor Mulk daha sonra bu kışılerden ayhk 10 bın lıra gıbı duşuk rakamlarla 99 yılhğına kı- ralanıyor Araplann bu şekılde mulk edındıklen yaklaşık 50 ye yakın vıllanın bulunduğu Gok- çedere, Çınarak ve Emırbayır'da mulk edınrrenın bır dığer yonte- mı de aralannda Turk ortağın bulunduğu şırketler kurmak Suudı ve Kuveythlere yatınm ımkânı sağlayan şırketler araah- ğıyla mulk sahıbı olanlar bolge- de tepkılen uzerlenne çekmemek ıçın camı ve Kuran kursu bınala- nnın v apımına da buyuk katkıda bulunuvorlar Yalova bolgesınde 'Arapdos- tu" ve "şeyh' olarak tanınan Erzurumlu Abdullah Gun de boyle bır emlak pazariama şırke- tını kuranlardan sadece bın 1983 yılından bu yana Ortado- ğululdra emlak pdzarlavan Gun şırketını şovle tanımhvor "Y onetımımızde Araplann da olduğu bır şırket kuruvonız Bu şırket 5 kışıbk y onetımden oluşu- vor Şırketı kurduktan sonra sa- tılık olan konut ve tcsıslen sdtın ahyoruz Satın aldıklannuz bu şırketın oluvor Daha sonra vap- tığımız ozel sozleşmelerle bunla- n, gerçek sahıbı olan Arap dost- lanmıza de\ redıy oruz Gokçedere Koyu muhtar var- dıması Orhan Sonmez kovde yaklaşık 1S0 mıhar lıra dolaynn- da \rap sermaveMnın bulundu- ğunu ılen surerken \alova Çı- narcık ve çevfesınde bu rakamın 1 tnlyoncıvannda olduğu belırtı- hvor Suudıkr vatınmlannı arsa ve konut dışında tunstık tesıslere de aktanyorlar Bunun bır ornegı Yalova Termal ^ olü ndakı ' Araplara Ozel Sultan Resto- ran" 5 donum arsa uzennde ku- rulu olan tesıs vdda sddece 4 ay açık kalırken Araplann en çok uğrak yerlennden bın olarak go- ze çarpıyor Çevredekı îşleüneo- ler bu olayı Araplann dovıa dışan bırakinamak amaanı taşı- ması oldrak vorumluvorldr Gokçedere Je vıl'a sahıbı olanlardan bazılan şunlar 'Mınahı Osavmı Fahed Ber- rak Saad Turmkı Haşım Saıd Mahmut z^ıhnı. Umnıul el Baha Muhammet \h Sabur Gokçedere koyunun v amaçla nnda kurulan ve ' Arapkent olarak anılan bolgede 1 ^ luks vıl- la ve Rabıtanın da katkılan ıle bır mılyara mal olan b] r tamı bu lunuvor ÖNÜTNDE SAVUNMA Abdullah Başturk 20 000 hra (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınları Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-İstanbul Odemeli gondenlmez. GEÇMİŞ ZAMAN OLURKİ Sara Ertugrul Korle 20 000 lıra (KDV ıvmde) Çağdaş Yayınları Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu İstanbul Odemeii gondenlınez.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle