13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 ARALIK1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA YURTHABERLERI 13 Kardeş cinayeti • MERSİN(AA)- Mersin'de bır genç kız, ağabeyi tarafından tabancayla vurularak öldürûldü. Dün saat: 15.00 sıralannda Alsancak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dilek Dilek (18) adlı genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Savaş Dilek tarafından öldürûldü. Yetkihler. olaydan sonra kaçan sanığın yakalanmasına çalışıldığını. cınayetin hangi nedenle işlendiğinın araştınldığını bildırdıler. Tarsus'un kurtuluşu • TARSLS (AA)- Tarsus'un düşman ışgalinden kurtuluşunun 71. yıldönümü törenlerle kutlandı. Belediye Başkanı Bedrettin Sankaya, törende yapüğı konuşmada, "Bosna-Hersekte yaşanan olaylarnedeniyle kurtuluşumuzu bu yıl buruk kutluyoruz. Temennimiz, orada yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlenmizin de bu vahşetten en kısa zamanda kurtulmalandır" diyekonuştu. Trafik kazası •ÇAN(AA)- Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kışi öldü. Hamdi Sezer'in kullandığı özel otomobilin, Yuvalar Mevkii'nde yolun buzlu Oİması nedeniyle şarampole yuvarlandığı bildırildi. Hamdi Sezer. hastaneye kaldınlırken \olda öldü. Kan sıkıntısı ^ • ERZURUM(AA)- Erzurum Kozılay Şube Başkanı Mithat Turgutcan, halkın büyük bir bölümünün kan vermekten çekindiğini bildirdi. Beşay önce kan bağışı kampanyası başlattıklannı söy leyen Turgutcan. bu süre içınde ancak 9 şışe kan temin edildiğini söyledı. Her yuz . kişıden ancak 3-5"inın kan verdığini anlatan Turgutcan, "Bölgede kan sıkıntısı çekiyoruz. Bızlerin dışında hastaneler ve kan merkezleri deaynısıkıntıda. Ihüyacımızın büyük bölümünü bölgedekı askeri birüklerden karşıhyoruz" dedi. Nigde'ye asfalt • NİĞDE (Cumhuriyet) - Niğde Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Özmen, kentin asfalt sorununun büyük ölçüdeçözüldüğünü söyledi. Birkaç yıl önce kentte kışın diz boyu çamur olduğunu anlatan Ozmen. bunun ıçın 12 bın 302 ton asfalt kullanıldığını söyledı. Kent asfaltının dörtte üçünün tamamlandığını belırten özmen, "Bunlar tamamlandıktan sonra ağaçlandırma çalışmalanmıza başlayacağız. Bol yeşü saha için kişi başına 10 ağaç hedefledik. Aynca ekmek fabrikası, tanzim satış mağazalan, gecekondu liapulannın verilmesi de «r 1993'te yapılacak ışlenmiz arasında" diye konuştu. bugün bilsak Kastamonu'da 5 karayolu işçisi mahsur kaldı. Doğu'da birçokköy yolu ulaşıma kapandı. Kar vesoğuk^üretîciyi dondurdu• Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Bölgede çiftçilerin milyarlarca lira zarara uğradığı belirtilerek hükümetten acil yardım istendi. zararlan giderecek formüller bulması gerekir" diye konuştu. Aşın soğuk yüzünden Çuku- rova'dakı güneş enerjısi sistem- leri de büyük zarar gördü. Yurt Haberleri Servisi -Yur- dun büyük bölümünde elvenş- sız hava koşullan etkisini sür- dürüyor. Kastamonu'da kar mücadelesi yapan 5 karayolu işçisi mahsur kaldı. İkı gün önce çığ düşmesi sonucu 3 kişi- nın öldüğü Kayaarkası Mahal- lesı'ne henüz ulaşılamadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok ilçe ve köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı yerleşim birimlerine elektrik ve- nlemiyor, bölgede çiftçilerin milyarlarca lira zarara uğradığı belirtilerek hükümetten yardım istendi. Samsun'un Terme ilçe- sinde ise kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi. Bir haftadır etkisini sürdüren soğuk hava ve yağışlar, Güney- doğu'da tanm üreticisini peri- şan ederken Çukurova bölge- sinde narenciyede don olayı ya- şanmaya başlandı, dalyanlarda balık ölümleri oldu. Bölgedeki narenciye üreticilerinden sera- larda soba yakmalan istendi. Diyarbakır Ziraat Odası Başkanı Şevket Kaya, "Bölge Öte yandan Diyarbakır, Ma- latya, Elazığ, Sıirt, Şırnak, Bat- man ve Mardin'de 2 bıne yakın köye ulaşım sağlanamıyor. İlçe yoÜannın ulaşıma açılması ıçin ise çalışmalar aralıksız sürdürü- lüyor. Karayollan yetkilileri, önceki gün çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkâri- Çukurca, Yüksekova-Şemdın- li. Mutki-Meydan. Mutki- Aynm-Kavakbaşı, Yükseko- \a-Dağlıca ve Aynm-Ördekli yollannın açılması içın çalışma- lann sürdüğü bildirildi. Orta Karadeniz bölgesınde ise yoğun kar yağışı yüzünden Samsun, Ordu, Sinop ve Amas- ya'da 1460 köy yolu ulaşıma kapandı. Samsun'un Terme ilçesinde enerji nakil hatlanndaki anza nedeniyle elektnk venlmesinde aksamalar oldu Çatalzeytın-Kastamonu en büyük geçim kaynağı tanm. yolu açılması çalışmalanna Pamuküreticılerininönemlibir kaülan ve geçen perşembe gü- ürününü Ürününü YOLLAR KAPALI - Soğuk hava \e \ogun kar vağışı vurdun her jerinde etkili. Llaşıma kapanan yollarda ise Kara- yolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürihor. (Fotoğraf: CUMHURİYET) bölümü tarlasmdan toplayamamıştı. kaldıramadığı gıbi yerine buğday ve arpa da ekemedi. Hükümetin acil olarak nünden bu yana mahsur kaian Ramazan Bağcı, Yılmaz Aşan, Yahya Yayla. Muhıttın Yalçın- kaya ve Asım Can adlı karayo- lu işçilerine ulaşılamadı. Karlı yollarda bisikletli bir Avrupalı Çelebi KENAN BİLİZ 'Seyyah ve Çelebi' bir Avrupah. Olav Haugetun çocukluk düşferini susle- yen Hindistan'ı, Pakis- tan'ı, İran'ı ve son olarak da Türkiye'yi bisikletfc gezmenin o egzotik gize- mini yaşıyor. Üç ay önce başlayan yolculuk bazen karlı dağlar. ba- zen yol vermez geçitlerle sürüp gitmiş. Ama Olav ıçin bunlar adeta yaşanması ge- reken mutluluk anlan. Modern Çelebi'yi en fazla yoran İran sınırlannı aşıp dondu- rucu soğuk ve kanyla Doğubeyazıt-Ağn- Erzurum arasını geçmek olmuş. Bir bisik- leti ve birde düşleri... Olav. sonunda çocuk luk düşlerini tamamlamış, geriye yığınla anı topİayarak. Kültür • Sanat 28 Aralık Pazartesi: 19.30 Tiyatro: "Sıcaklık" Yazan: Ewa Pokas Oynayan: Esen Özman Tai-Chi Chuan Hareketlı Mcdıtasyon ÇınEgsersıdcn Erol KESKİN yöncumindc Kayıılanm/başlamışur (Jorsel Sanat Atolyeleri Mehmcı GULERYUZ yoncıımınde Perşcmbe-Cuma Fotograf \e Sinema Atolyesi Sclçuk TURANLI Seramik Atolyesi Kadme Ezcl "AĞAOĞLU yönetımındc Salı - Pcrşcmbc-Cumancsı Cafe-Fover-Bar(Ginş) Akustık Gılar-Tanju A. Rock Cafe-Bar(5.Kat) bilsak, sırasclvılcr cad., soğancı ;sok. 7 cıhangir . 243 28 79-99 Ansiklopedileriniz ve romanlarınız yerinizden alınır. 554 08 04 Bütün Kutsal Kitapların İlk Emri " ASl>\ ÖLDÜRMEYECEKSİN " Tiı.: Krıyı.Lf KIESLOWSKI Bu fılmin etkılerinden uzun sûre kurtulamayacaksmız. CMnesFestıvoliJvnÖıelÖdûli BeHtn Festrrafi Ahın Ayı (Bvyvt Ödul) • Avrupa Oscofı (Feh) itf'A Ödûl ttyjbfİTAŞ (24901 M) 11.30-14.15-16JO-18.4S-2I.0O 232 64 26 • 230 21 87 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 23O 21 87 Bizim Tiyatro/Karaca Tivatrosunda »45 h 90 Salı veCuma 18.30 Büchner Yön: Zafer Diper BtâUlMAKtbnr M t a k y m Kotkıhmyi* 246 35 89 • 247 36 34 YAPI KREDI K Ü L T Ü R M E R K E Z İ SALI TOPLANTILARI KİTAP DÜNYASI Kitap Kurtlan' Yöneten: Hulki Aktunç Konuşmacılar: Orhan Duru, Alâeddin Eser, Ahmet Oktay, Güven Turan 29 Arahk 1992 Saat. 18.30 Giriş ücretsizdir. Yapı Kredi Kültûr Merkezı Sermet Çıfter Kütüphanesi Istiklâl Caddesı-Beyoğlu Tel-252 01 15 «"«*|STANBUL DEVLET TIYATROSU AKMBUYUKSALON ı ?5156 00/254 Cmt:2130 Paıar 14 00 19.00 W. Shakespeare MACBETH Yöoeten. Kenon Işık 2-3-9-1 OOcak AKM KONSER SA10KÜ 2515600/254 (mt 19.30. Pbzor 16.00 Ira Levin ÖLÜM TUZA6I Yöneten: Kartol Tibet 2-3 Ocak • Eugenie Labiche LOURCİNE ŞOKAGI CİNAYETİ Yön: Yılmaz Onay 9-10 Ocak AZiZ NBIN SAHNESI Bakırköy Btledıytsi 502 08 53-507 4382 Haldun Taner SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yöneten' Semih Sergen 6-7-8-9 Ocak TAKSIM SAHNESI 249 69 44 Sol, Ccr, Per. (»m: 20 30 Cmt: 15 00.20 30. Pozor 15.00 Barbara Scholtenfelt YEDİ KADIN Yöneten: Engin Cezzar 29-30 Arahk 2-3 Ocak • Yüksel Pazarkaya FERHAT'IN YENİ ACILARI Yöneten: Raik Alnıoçık 5H5-7-8-9-1 OOcak Umit Denizer UÇAN ŞEMSİYE Yönefen: Turguf Cfenizer 2-3-9-1 OOcak AKMODATIVAIROSU 25156 00/254 Sol, Çor, Per, Cum 19.00 Cmt: 15 001900 Pazcf 15 00 Burak Mıkaıl Uçar UMUT CİNAYETİ Yön: Zekai Müftüoğlu 29-30 Arahk 2-3 Ocak • Istvan Orkeny KEDİ OYUNU Yön: Can Gürzap 5-6-7-8-9-10 Ocak «TRCAIİLETMTB VakkDrmı Tak»n 25115 71 VAtocMM Sıadıyt: 3M M10 GtteıaOn. :55İ95«/11M TmJC»<mrMİSİ{B: 24i 41 a (» H»l) S T İ N 5 U L B E L E D İ Y E S İ j Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I Harbıye M. Ertugrul Sahnesi (240 77 20) • OCAKTAN tTlBAHEN MOLIERE TARTUFFE Türkçesi: Orhan VeliKANIK Yöneten: Jean Louis Martin BARBAZ (8 -9-10-12-13-14-15- 16-17 Ocak) Kodıkoy Holdun Taner Sahnesi (349 04 63) John GUARE ALTIDERECE UZAK Türkçesi ve Yön: Tunç YALMAN 29-30 Arahk 2-3 Ocak CEP TIYATROSU 240 77 20 A. R. GOURNEY AŞK MEKTUPLARI Türkçesi: Armağan ERSİN Yön: Hakan ALTINER (12-14-15-19-21-22-26- 28-29 Ocak) Fotih Reşat Nuri Sahnesi (526 53 80) S OCAKTAN hİBAREN Memet BAYDUR VLADIMIR KOMAROV Yön: Engin ULUDAĞ (5-6-7-8 -9-10-12-13- 14-15-16-17 Ocak) Usküdar Musahipzade Celal Sahnesi (333 03 97) HaşmetZEYBEK AYRANGEVEN Yön: Haşmet ZEYBEK (29-30 Aralık 2 Ocak) Wılly RUSSELL BİR KADIN Türkçesi Semra KARAMÜRSEL Yön: Çetin İPEKKAYA (3 Ocak Pazar) Gaziosmanpoşa Sahnesi (578 60 67) RefikERDURAN DELİ Yön: Çetin İPEKKAYA (2-3 Ocak) OYUN GÜNLERİ Salı 20 30 • Çarçamba 15 00-20 30 • Perşembe 20.30 Cuma 20 30 • Cumartesı 15 00-20 30 • Pazar 15 00-18 30 HARBİYE M ERTUGRUL VE FATİH REŞAT NURİ GİŞELERİ 28 ARALIK PAZARTESİ GÜNÛ BİLET SATIŞINA BAŞLAYACAKTIR Dİ5ER TİYATROLARIN EİLET SATIŞLARl BAŞLAMIŞTIR Sinema Tiyatro 1 Gösteri | D L.Coburn Komedi 2 bölüm KONKEN PARTISI Yıldız Kenter Müşfik Kenter Per ş.-CuıtM 21.00 C.tesi-Pazar 15.00-18.00 Kurtur eakar.!<ğı desteği ılt gercekleşiırılmrçlif İSTANBUL B€LEDI YESI E H İ R T İ Y A T R O L A R I TİYATROSEVERLERE ONARIMITAMAMLANAN HARBİYE M. ERTUGRUL, CEP ve FATİH REŞAT NURİ TİYATROLARI PERDELERUİ O C A K A Y I N D A A Ç I Y O R Harbiye M. Ertuğrul'da: Moliere'nin "TARTUFFE"ü CEP Tiyatrosunda A. R. Gurney'in "AŞK MEKTUPLARI" Fatih Reşat Nuri'de Memet Baydur'un "VLADIMIR KOMAROV'u BİLET SATIŞLARl "28 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00'DEN İTİBAREN SATIŞA SUNULACAKTIR. CEMALREŞITREYKONSERSALONU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ • : : • - . : : - - •••• . " • * " > • • : » • - : : - • Sinema • Tiyatro Gösteri 28 Aralık 1992 Pazartesi Saat: 19.00 YUZUKO HORİGOME Keman Resitali 1980 Yılında Bekiko'do Kroke Eliıabeth uluslorarast keman ymışmasında birincilik odulunu oldıgından beri dünya ıtuizik sohnelermde büyvk beğeni toplayan Tokyolu sanata, son zamanlardo londra Filormonisi, Riccardo Chailly ile New York Fiiarmonisi, Jonhalle, Sudwestfunk ve Berlin filarmonhiyk, Helsinki Filarmonisi, Birminghom Senfoni Orkeslrmı iie kmerlet verdi. Japon FSarmom Orkcslrasıyla Avrupa turnesigerceklestirdi. Gecen yılHorigome "Academy St. Martin m the Field" orkestrasıylo 1991 Ekim'de Japonya turnesi, Tokyo Senfoni Orkestrasıyfa Ingiltere ve ABD turnesi yoplı. Boch koncertolorın İngiliz 0da Orkestrosıyta, CBS Sony plaklorım yapan Horigome Bach soto sonatları ve tum Mozart koncertohrın daplağtnı Salzburg Comerata orkestralonyla yapmışnr. Bllet flymtlan $ S0.000-40.O00-30.0O0 Tl.- 2 Ocak 1993 Cumartesi Saat: 19.OO CARLOS BONELLGİTAR TOPLULUĞU Ploklan Amerikon Grammy odukınu olon (arlos Bonelt, Ronesansdan Baıok laga kador uzanan değişik çolgılar kin beslelenmis eserleri içeren repertuarı yorumlamada gosterdiği basarılarlo tanınmok tadır. Topluluk Bach, Vivotdi, Albeniz, Rodrigo, Af/yogı, BrouY/tr ve Bonell'in eserlerini yorumluyor. Blfef flyatlorı ı 4O.OOO-3O.OOO TL.- 3 Ocak 1993 Pazar Saat: 19.OO ANIELLO DESIDERIO Gitar Resitali 1986 'da Kuba'nm 4. Havona yorısmsında birincilik odulunu olon Desiderio, genc kusok gitaristlerin en onde gelenlerinden bhidir. Dtsiderio resilolinde Dov/land, Bach, Jarrega ve Oinaslera'nın eseıleriniyorumlayacak. Bllet fiymtiarı t fO.OOO-3O.OOO TL.- 4 Ocak 1993 Pazartesi Saat: 19.OO YENİ YIL KONSERİ Gençkusaktm sekizopera sanatası (Gokhon ikyüz, Joklin Carkcı, [hfSovş, Suho Yıldız, iiursei Oncul, AyiulBuyüksovaş, Eralp Kıyıcı, Ruhsar Ocall yeni yılı, opera doğarının en seckin eserleriyle karsılıyorlor. Bllet flymtlmrı ı 3O.OOO-2O.OOQ TL.- Bilet Satış Yerlerl: (RR Konser Salonu. 248 53 92 • AKM Konser Gisesi: 25156 00 Eıletler hergun soat 10.00 ile 18.00 armı yukarıdo belirtilen gtselerden temin edileblir. " Salonumuzun butun lıyal kademeled'nde ogtelmen, oğrend ve emeklilere q »50 indirim yapılır" HER KONSER SONRASINDA TAKSİME OTOBÜS SERVİSİMİZ VARDIR. Bafra'daki kaalarda eski çağlarda Samsun'da kafatası ameliyatlan yapıldığı ortaya çıktı Eski çağda'kötü ruh9 a cerrahi ıııüdalıale CEMİL CİGERİM İstanbul tjniversitesı tarafından Bafra İkiz- tep>e'de >apı- lan kaalarda bulunan kafa- taslanndaki amehyat izleri. eski çağlarda Samsun'da da kafatası ameli- yatlan yapıldığını ortaya çıkar- dı. Başın herhangi bir yerine yer- leşmiş olan kötü ruhun dışan çıkanlması içın vapılan ameli- yat izlerine. arkeolojik kazılar sonucu bulunan baa kafatasla- nnda rastlandı. Bazı kafataslan ve iskeletlerdeki ameliyat izleri. ınsan vücuduna cerrahi müda- halenin. kafatası ameliyatlan- nın çok eskıden beri bilindiğini gösterdi. İkıztepe kazılan sırasında bulunan "ameliyatlı kafatasla- n" konusunda yapılan açıkla- mada. "'eski çağlarda ve ilkel topluluklarda baş. ruhun be- dende yer aldığı en önemli böl- ge kabul edılır. Bu devırlerde ve topluluklarda büyü ve din her şeye egemendir. Kafatası ame- üyatlannda tedavi edici araaan yanısıra dinsel-bü^sel değerler de önemli rol oynamaktadır. Kafatasında açılan delik ile ba- şın herhangi bir yerine yerleş- miş olan kötü ruhun dışanya çı- kanlacağına ya da beynin işle- \inde ortaya çıkan bir anormal- liğin ortadan kaldınlacağına inanılırdı ve çağımızda olduğu gıbi ruhsal-sınirsel rahatsızlık- lann nedeni başta ararurdı" go- rüşü savunuldu. Bılınen en eski ameliyath ka- fatasının İsrail'de, Mont-Car- mel mağarasında bulunduğu ve Mezoliük kültür devrine(l 1,12 bin yıl önceye) ait olduğu bildi- rilen açıklamada şöyle denikli: "Yapılan kazılar ve araştır- malar bu tür ameliyatlann Ne- olitik devirde bazı Avrupa ve Balkan ülkelerinde bilindiğini. Eski Romalılann, bazı Afrika kabilelennin. İnkalann ve Araplann da kafatası ameliya- tını uyguladıklannı ortaya koy- muştur. Uygulandığı dönem ve amacı ne olursa olsun kafatası amelivatlan belirli bır uygariık düzeyinm göstergesidir. Baş- langıçta daha ağır basan büyü- sel-dınsel amaç. zamanla yerini tedavi cdicı amaca bırakmıştır. Başta delik açılırken hastanın aa duymasını önlemek ve en- feksıyon tehlikesıni ortadan kaldırmak için çeşıth önlemler alınmış. bu amaçla uyuşturucu etkisi bilınen bazı bıtkilerden vararlanılmıştır. Ameliyatlarda kullanılan araçlar devirlere ve kültürlere göre değişiklik göstc- rir Mezolitik veNeolitikdevir- lerde çakmaktaşı, obsidiyen, hayvan kemikleri ve dişleri kul- lanılmaktayken. zamanla bakır ve demir gibı metallerden bu amaçla yapılmış özel aletlerin kullanıldığı, aynca ameliyat sonrasında yaraya iyileştirici olarak kömür tozu, sıcak kum, ölü küllen ve bazı bitkilerin yapraklanndan hazırlanan ka- nşımın konulduğu bilinir. Eski çağlarda kafatası ameliyatlan belirli bir deneyim ve beceriye sahıp büyücü cerrahlarca yapı- lırdı ve ameliyatlann yaklaşık vansında başan sağlanırdı." 1 9 9 3 ROCK YILI YILBAŞI PARTÎSİ ERKİN KORAY BULUTSUZLUK ÖZLEMI KESMEŞEKER KRAMP LEKE Sınırsız Içkl, smırsız eğlence... Sürpriz Hediyeler, şanslı bir çlfte harika tatil... 31 ARALIK 1992 21:00 . 05:00 BİLETLER BİLSAK 3. KATTAI YERİMİZ KISITLI. ACELE EDİNf BILSAK ROCK-CAFB BAR Sıraselvller Cad. Soğancı Sok. Mo: 7 Kat: 5 Clhanglr TEL: 243 28 79 - 243 28 99 ÇALINTI OTO 13 Aralık 1992 günü Bahçelievler, Altın Sokak'tan çalınan 34 LZY 23 plakalı, 1992 model, beyaz, binek, Toros otomobilim hakkında daha sonra plakasının 34 BRB 17 olarak değıştırildiği yolunda bir ihbar aldırn. Bilgisi olanların aşağıdaki telefonumu aramalannı rica ederım. Otomobilimin bulunmasını sağlayacak kışi ödüllendirilecektir. Birol Şahin Tel: 9-1-512 05 05 / 485-486 9-1-555 04 73
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle