20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28ARALIK1992PAZARTESİ 10 TELEVIZYON GÜNDNFHJMLERİ Marjinal (10.50) ( Le Margmal) - Kendıne özgüyön temlerleçalışan birdedektifın öyküsü. Bu çok özgün (!) konu. Jean Paul Belmondo'nun sempatısi sayesinde seyrediliyor. Emnio Morricone'nin müzi- ğini de ıhmal etmeyin. Sayısız kez gösterilmişti. Jacques Deray yönetmış. 1983 yapımı, 95 dakika. -k-k Liberace (12.10) Ünlü, eşcınsel ve yetenekh piyanist Liberace üzerine bır fihn denemesı. Bol bol müzik dinlemek için izlenebilir. David Gree- ne yönetti, Victor Garber. Saul Rubinek oynadılar. 1988 yapı- mı, 95 dakika. • • Köprüsü(i4.20) Tren makinısti bir babanın (Kadir Savun) iki oğlundan polis olan (İzzet Günay), hapisten kaçan hükümlü kardeşini (Tamer Yığıt) yakalamakla görevlendirilir. Pamuk tarlalannda, Men- deres nehrinde ve köprüsiinde soluk kesen bir kaçıp kovalama- ca başlar. Yönetmen Sım Gültekın'in 1968'de Sadık Şendil'in senaryosu ve Mustafa Yılmaz'ın siyah beyaz görüntüleriyle gerçekleştirdiğı "Menderes Köprûsü", daha çok adıyla ilgi çe- ken, biri yasadışı. öbürü kanun adamı iki kardeşin çatışması üzerine kurulu hareketli. sürükleyici bir '"takip" öyküsü. Sevda Ferdağ. Pervın Par, Reha Yurdakul. da oynuyor.** Gözünü Mehmet(16.30) İstanbul'a çalışmaya gelen köylü Mehmefın başına gelmedik iş kalmaz. Parasmı yıtirir, aç kalır. sokaklarda dolaşır. Sonun- da bir mobilya mağazasında ış bulur. Bır kulüpte tanıdığı cilve- li bir kıza âşık olup ilk kez mutluluğu tadar."Aç Gözünü Meh- met", TV dizisi "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz"daki rolüyle popüler olan tiyatro oyuncusu Mehmet Keskinoğlu ile hafîf müzik sanatçısı Füsun önal'ı bir araya getiren duygusal bir güldürü örneği. Süreyya Duru'nun 1974'te yönetmenliğıni yaptığı. Ahmet Üstel'in senaryosundan alınan fılmde Kenan Pars, Şemsı İnkaya, İhsan Yüce, Nevin Güler, Elif Pektaş. Muharrem Gürses, Talat GözBak, Adile Naşit de oynuyor. * * "•a Gece Yolculuğu (20.45) Yeni filmı için senaryocu Yavuz'la (Macit Koper) güneybaü Anadolu'da uygun bir "mekân" arayan yönetmen Ali (Aytaç Arman), çok etkilendiği terk edilmiş bir köyün harap Rum ki- lisesine kapanarak oradaki yaşlı bir adamın anılannda yer eden Stella adlı bir Rum güzelinin yaşantısını yazmaya yönebr. Ömer Kavur'un 1987'de senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Gece Yolculuğu", doğum sancılan ıçindeki bir yönet- menın değışık fonlardakı ruh senivenıne eğilerek sinema mes- leğinın çılesını, zorluklannı, oluşumunu sergilemeye çalışıyor. Şahika Tekand, Zuha! Olcay. Orhan Çağman, Arslan Kacar, Nurseli Çamlıbel, Osman Alyanak. Erol Durak, Ergun Özcan, Orhan Başaran. Erdinç Bora, Mehmet Esen. Azmi Erses oy- nuyor. 1988'de 25. Antalya Film ŞenliğTnde en iyi fılm. en iyi yönetmen, en iyi göriintü yönetmeni (Salıh Dikışçi). en iyi mü- zik (Atılla Özdemıroğlu), en4yi oyuncu (Aytaç Arman)ödülle- rinialdı -k-k-k SS Gramofon Avrat(20.45) 1930"lu yıllann Konya'nın "oturak alemlcri"nde sesı ve raksıy- la nam salan "Gramofon Avrat" takma adlı işveli ama talihsiz, acılı Cemile'nin (Türkan Şoray). arabasma bindiği faytoncu Muralla (Emın And) hüzünlü ve özverili aşk öyküsü, Yusuf Kurçenlinın 1987'de yönetmenliğini yapıp Ayşe Şasa ile se- naryosunu yazdığı "Gramofon Avrat", Sabahattin Ali'nın öv- küsünden uyarlandı. Kenan Davutoğlu'nun görüntülediği. Arif Erkin'ın müzıgini yaptığı fılmde Hakan Balamir, Gülsen Tuaccr, Guzin Özipek, Menderes Samancılar, Sevinç Pekin, Mehmet Akan, Kemal İnci. Ferda Ferdağ, Oktar Durukan, Selahattin Fırat da oynuyor. Bir üslup bütünlüğü taşıyan, İç Anadolu"da bır döncmin eğlence evrenine eğilerek aydın-halk karşıtlığı içinde kasaba yaşamına ışık tutan düzeyli bir edebi- yat uyarlaması.*** ^ o Swann'ın Aşkı (21.20) (Un Annnır de S\<;ann ı - Marcel Proust'un dev yapıtı 'Yitik Za- manın Peşinde'nin bır bölümünün sinemaya uyarlaması. Eş- çinsel baronun çevresıyle ılışkilennı anlatan film, baron rolün- de Alaın Delon'un oynamasından başka bir sürpriz içermiyor. Yetenekli Alman sinemacısı Volker SchlondorfTun Proust'u en iyi anlayacak ve sinemaya uyarlayacak kışı olmadığı kesin. Daha önce de küçük ekrana gelmişti. Jeremy İrons, Ornella Mutı. Fanny Ardant da kadroda. * * Betsy'nin Düğünü (21.40) (Betsy's Wedding) - Kızını evlendirmeye kalkan bir babanın başına gelenler. "Gelinin Babası" tarzı bir güldürü denemesi. 'Mash' dızısiyle üne kavuşan Alan Alda'nın hem yönetıp hem oynadığı fılm. rahatça" ızlenecek düzeyde. Aynca Joey Bishop, Madehne Kahn. Joe Pesci de oynamışlar. 1990 yapımı. * • oktor Wojek (22.40) Yıllar boyu Afrika'da çalışan bir doktor, Kanada'ya döndü- ğünde yepyeni bir çevreyle karşılaşır... Düzeyli bir Kanada yapımı. Glenn Bloomfield yönetmiş, John Veron, Patncia Col- linsoynamışlar 1992yapımı,90dakika.** JP. Anne ve Kızı (23.10) (High Tide) - Ana-kızarasında, ananın mesleği nedeniyle olu- şan ilişkilerin öyküsü. Avustralya sınemasından gelme ve bu sinemanın ünlü yıldızı Jidy Dayvis"in oynadığı duygusal ve dü- zeyli bir yapım. Gillıan Armstrong yönetmış. 1987 yapımı. 10 dakika. kanal 6 * * . Atilla Dorsay'ın yabancı, Turhan Gürkan'ın yerli, film değer- lendirmeleri:* Sıradan, **îzlenebilir, **Kaçırmayın. • * * • Başvapıt. RADYOLAR RAD\O1 05.00 Haberler 05.05 Turkûler Gcçıdı. 05J0 Şarkılar \e O> un Havalan. 06.00 Yurtlan Haberler ve Denız Hava Ra- poru 06.15 Gûn Bajiarken. 07.00 Ha- berler. 07.05 Herşcy Buler lem. 07.30 Haberler 07.40 Gunle Gelen (11.09.40 Arkası 'ı .ınn. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu Şaot C). 12.00 Haberler. 1110 Hayatın İçınden. 12.50 Reklarnlar \e Rad>o Programldn. 13.15 Turk Halk ÇalgıUnndan Ezgıler. 13.30 Bölgesel Yayın ve RekUmlar 17.00 Haberler. 17.85 İş ve Işg Dünvasından. 17-30 Hafıf Müzik. 17J5 Haftanın Çocuk Şarkısı. l7.40Çocuk Bahçcsi. 17.55 Bu Dünva Bızım. 18.00 Haberler, 18.05 Akşamdan Akşama. 18.55 Bölge*H Yayın ve Reklaralar. 19.00 Haberler. 19J0TurkceSozlu HafıfMuzık. 20.00 İyıL'vkuJarÇocuklar. 20.10 Hafıf Mü- rik. 20.15 Eğlence Dünyasmda Sıne- ma. 21.00 Haberler. 21.05 SolısllerGe- çidi (TSM). 21J0 Beraber ve Solo Tür- kiiler. 22.00 YorumcuUnmız. 22J0 Beraber ve Solo Şarkılar, 23.00 Haber- ler. 23.15 Gecenın İçınden (4). 00.55 Günün Haberlennden ÖA-tler, 01.00 Program ve Kapanış RADY O 2 07.00 Açılt) Prozram ve Haberler. 07.05 Sohstlerden Seçmeler. 07J 0 Ha- berler. 07.40 Turkûler ve Ovun Hava- lan. 08.00 Sabah Konieri.08J0İkıSo- hstten Şarkılar. 09.00 Haberler 09.05 Çocuk BahçeM. 09.20 Tanhten Savla- lar. 09.35 Çeşıılı M uak. 10.00 Halk'Ez- plennden Seçmeler. 10.20 Zaman ve Demokrası. 10.40 Turkçe Sozlu Hafıl Mûak. 11.00 Haberl r. 11.05 Eğıum Dûnvamız, IIJ5 Hafif Muzık. 12.00 Sohstfcr Geçıdı (ISM). 1130 Turkûler ve Oyun Havalan. 13.00 Haberler. 13.15Hafir Müak. 13J0 Tivatrovu Ya^alanlar. 13.45 Şarkılar. 14.00 Y : a- bana Dıl Dera. 15.00 Haberler. 15.05 Bu Toprağın Sesı. 15.30 Sazlarla Türk Sanat Muzığı. 15.40 Arkası Yann. 16.00 Eplım Dûnvamız. 16.30 Esıntı- ler. 17.00 Haberler. 17.05 ErCekler Topluluğundan Şarkıkr. 17.30 Kadı- nlar Topluluğundan Türkuler. 18.00 Yegah Fasiı. 18J0 Hıkavealenmu ve Hıkavelen. 19.00 Haberİer. 19.30 So- lısllerden Bırcr Şarkı. 20.00 Yubancı- Dıl Dersı. 21.00 Açıkoğretım. 21.40 Hafıf Mûzık. 2Z0O Solıstler Geçıdı (TSM). 22.30Turkûler. 22.45 Bır Ro- man Bır Hıkaye. 23.00 Haberler. 23.15 Sohstlerden Seçmeler. 23.40 Ha- fıl' Muak. 23.55 Çağın Önculen. 00^5 Gunün Haberlennden Özetler. 00^8 Program ve Kapanış. RADYO 3 07.00 Aglı>. Program ve Haberler. 07.05 Gıine Başkırken. 08.00 Sabah İçin Mtak. 09.00 Haberler, 09.15 Sa- bah Konsen. 10.00 Muzıkiı Dakıkalar. 11.00 öâleve Doğru. 12.00 Haberler. 12.15 Mrkrofondan Sıze. 13.00 Unuta- madığımız Eserler. 14.00 Haberler, 14.15" Dün\anm Dort Bucağndan. 15.00 Kuzev Ülkelennden Müak. 15.45 Haftanm Gelırdıklen. 16J0Caz Uslalan. 17.00 Haberler. 17.15 Sızler İçin. 18.00 Tempo. 19.00 Haberler, 19.15 Dıinden Yanna Muzık. 20.00 Pop StûdyobU, 21.00 Moaee Övgu. 22.00 Haberler 22.15 Gökkuşaâ. 23.00 Opera Saati. 24.00 Gece ve Mü- zik. 00.55 Günün Haberlennden özet- ler. 0058 Program ve Kapani} KAMOY'un araştırmasınagöre ShowTV ikinci, interStar üçüncü TRT-1 en çok izleııeıı TV kanalı ANKARA (AA)- TRTnın Türkıye ve geneLnde "KA- MOY Araştırma Firması'na yaptırdığı 'radyo ve TV ya- yınlan kamuoyu araştırması- nda" TRT1 en çok ızlenen TV kanalı oldu. ShovvTV ikinci sırayı alırken intersiar üçüncü oldu. KAMOY'un Ankara. İstan- bul. İzmir, Adana, Trabzon, Antalva, Edirne, Bursa. Erzu- rum ve Diyarbakır ile bu illere bağlı ilçe ve köylerde 1564 de- nek üzerinde yaptığı kamuoyu araştırması sonuçlandı. Araştı- rmada TV 1 yüzde 40.60 izlen- me oranı ile ılk sırayi aldı. Yüz- de 2O.59"la ShovvTV ıkıncı ız- lenme oranına sahıp oldu Onu yüzde 15.54 oranla interstar ız- İedi. Aynı araştırmada. TV ka- nallannın kır ve kentte ızlenme oranlan da saptandı. Buna göre TV1 kanalı kırsal kesimde yüzde 42.88'lik bir orana ulaşı- rken bu oran kentte yüzde 39. 19"da kaldı. ShowT\r nin ise kırsal kesimde '-izlenme oranı TVl'den yüzde 7 oranında dü- şük olarak (yüzde 35) belirlen- di. Bu arada TV1 kanahrun kadınlardan daha çok erkekler tarafından izlendiği gözlendi. KAMOY'un aynı illeri kap- sayan araştırmasında, Radyo 1 en çok dinlenen ıstasyon oldu. Büyük kentlerde yayına geçen özel radyolann dinlenme oranı ise yüzde 11.25 olarak saptandı. Araştırmada, 1RT radyo- lannın orta ve daha yukan yaş, özel radyolann 15-24 yaş grubu tarafından dinlendiği ortaya çıktı. Bu arada en çok radyo dinleyicileri ev kadınlan olur- ken onlan memurlar. sanayici ve tüccarlarızledi. Kanal 69 dan yeni yılda bir yerli clizi daha TV Servisi- Kanal6"da yeni yılda yeni bir yerli dizi yayına gınyor; "Bizim Takım." Senar- yosu Avni Özgürel'e ait dlan di- ziyı Temel Gürsu yönetti, Suna Yıldızoğlu, Aydemir Akbaş. Erdinç Akbaş. Suna Pekuysal ve Sibel Gökçe rol aldı. Dizinin temasını oluşturan futbol, daha önce televizyon- larda drama çerçevesinde ele alınıp ışlenmemiş bir konu. Futbolcuiann aşk ilişkileri, ış kurma hayalleri, şikeler 'Bizim Takun"da işlenen konular. Bizim Takım'ın kısaca özeti şöyle; Bırbırinin ezeli rakibı iki futbol takımından birinin baş- kanı, idarecilerin süreklı kendi- sirıden para sızdırmasından bı- karak yönetımi.bırakır. Nigar. kocasından kalan fabrikayı kaynanasıyla birlikte yönet- mekte olan dul ve erkek delisi bir kadındır. Kulübün profes- yonel yö.neticileri Nigar'ı (Suna Yıldızoğlu) takımın baş- kanlığını almaya iknaederler. Nigar'ın ne futbol bilgisi ne de spora ilgisi vardır. Ancak bir- den başkan olunca popülaritesi artar ve iki takım arasındaki re- kabet alabildiğine büyür. "Bizim Takım", 3 ocak pazar günü saat 19.00'da yayımlana- cak Kanal 6"nın yeni >ılda yayına koyacaği 'Bizim Takım' adlı dizi- nin başrol oyuncusu Suna Yıldızoğlu bir kulüp yöneticisi rolünde Şereftuğ yeni yılda sunucu TV Senisi- Kanal6 Yılbaşı Özel Eğlence Programf nın bu yılki sürprizlennden biri Atilla Şereftuğ. Türkiye'nin starlannı bir ara- ya getiren ve çeşitli armağanlar sunan Kanal6, yılbaşı akşamı Cenk Koray, Müge Oruçkaptan. Mehmet Ali Erbil ve Çığdem Tunç'tan oluşan kadrosuna Atilla Şereftuğ'u da dahıl etti. Özel Eğlence Programı için İsvıçre'den gelecek olan Şereftuğ, canlı yayın boyunca beşinci sunucu olarak programa katılacak ve piyanosu ile küçük bir konser verecek. Şereftuğ, ilk kez yapa- cağı sunuculuğun yanı sıra hıç bilmediğımiz yönlen ile de ekrana gelecek. Aynca tanınmış pop müzik sanatçılannın taklıtlennı ya- pacak. Kanalö'nın özel olarak yılbaşı programı için bestelettiği şarkıyı düzenley en Şereftuğ, bu şarkıy ı diğer sunucularla birlikte seslendırecek. SEÇTİKLERİMİZ Stüdyoda Buluşahm Tuna Senm'ın sunduğu programın bu sabahki konusu 'suç- lu kadmlar.' Konuklar Ayşe, Fatma, Sevinç Ergenler, Gö- nül Ediz ve Tülın Arman. (Kanal6,11.00) Teleobjektif Kadir Çelık'in hazırlayıp sunduğu, canlı yayımlanan prog- ramın bu akşam ekrana gelecek ilk görüntüleri Berlin'den. Bu bölümde yıllar önce Almanya'ya işçi olarak giden An- koğlu ailesinin oğullan Selman'ın değişcn yaşamından kesit- ler gelecek ekrana. Selman Ankoğlu. dünyada erkek erkeğe evlenen ilk Türk. Teleobjektif ekıbı. Türkıye"nin önde gelen çek-senet mafyasının lideri Yavuz Ateş'le de görüştü. Kım- sesizler yurtlannda kalan çocuklann 18 \ aşına gelince yurtlardan çıkanlmalan da programın bir dığer konusu. (İMerstar, 20.00) Gong Haber Haber programda bu hafta E-6 Karayolu'nun Mahmutbey mevkiinde Hazine arazisi üzerine kurulmuş yasak yapılaş- manın görüntülenni ve Bizans'tan günümüzedek İstanbul'- daki tek canlı varlığın daha genç arkadaşlanyla vcrdıği ya- şam mücadelesiekrana geliyor. (BRT,20.00) Gecenin Konuklan Aziz Üstel ve Gülten Evren'in birlikte sunduğu programın bu akşamki konuklan Feyzi Tuna, Yasemin Evcim ve Melis Sökmen. (interstar, 2330) Basın Kulübü Tansu Çiller Güneri Cıvaoğlu'nun yö- netliği programın bu ayki konuğu ekonomiden so- rumlu Devlet Bakaru Tan- su Çiller. Ertuğrul Özkök, Şule Talu, Huge Pope ve Fehmi Koru. Tansu Çil- ler'e çeşitli sorular yönelte- cekler. Çiller "2000 yılına kadar Türkiye'de bır İcadın başbakan olacak mı", 'Hü- kümet ıçindeki sürtüşme- ler". "Dövize ya da borsaya yatınm yapma konusunda- İcı görüşleri", "Türkıye ekonomisindeki son du- rum" gibi sorulan yanıtlar- ken bir de aşk şiiri okuyor. (Show TV, 22.30) TVPROGRAMLARI 07.00 07.00 intcrStar Çocuk Dizı: Ltıssıe 07.00 Kanal6 Günaydm Türki- IX' 07.00 SbowTV5/wı. Bailıvor 07.00Teleon Çizgi Film Kö/ie ve Mukarna 07 00TVI Gwı 07.03 interStar nınuhn Seçmeler 07.25 Teleon Çizgi Film: Fırtı- ııu Kufları 07.30 interStar Komeıli Dızisı Acı Tıııh ' 07.50 HBB Herkese Gümıydın 07.50 Teleon Yerli Klipler 11.00 Sho»TV Türk Sinema- s/. Takaı II.00Teleon Yerli Klipler 11.15 HBB.Müzık-MTV 11 25TY1 Arkası Yann- Tele- totnlakı Ses 11.30 HBB Dizi: Allın Vlkesi 1. Bölünıj 11 58 GAPTV Açılıs ve Günün Pı oçramlan 12.00 08.00 08.00 interStar İvi Giinler Ttir- kıve 08.00 Teleon İvi Giinler Türki- ve 08.00 TVl Haberler 08.08 TV2 Açılış 08.10 TV2 Açık Lise Progra- 08.13 TVl GüııBaslıyor 09.00 09.00 HBB Dizi. Ha\ al Adası 09.00 Kanal6 Artı Pazarlama 09.00 ShowTV Muzik: Sabah Esmüleri m.mi\\ Çocuk Kıtşağı 09.30 interStar Pembe Dizr Emperaıriz 09.30 Kanal6 Türk Filmi: Se- her I akli 09.30 Sho»TV Magazin İşte Havat 09.30 Teleon Dizi. Papatyala- n Kopurtmavın 09.30 TS'l Âçıköğretim 09 45 HBB Çevre Kulübü 09.55 HBB Tamtım Tdcn77\e 12 (X) HBB Huberler ve Hava Duntnnı 12 00Kanal6 Haberler \2.WT\2 GAPTrveGeçis 12.05 HBB. \fii:,k-MTV 12.10 Kanal6 Sinema: Libera- ce 12.10 TV1 Cennetlen Köşeler j 12.20 HBB Dizi. Zavallt Mar- j cella i 12.28TV4.4;///{ | 12.30 interStar Star Haber 12.30ShowTV A}k Rüzgarla- n. Prenses 12.30 Teleon Haber 12.30 TV4 Âçıköğretim 12.35 TV1 Bir Solist: Hamiyet Tııraıı 12.40 interStar Dizi. San Francısı o Sokakları 12.40 Teleon Dizi Bırak Bea- ver 12.45 GAPTV Çizgi Film 12.58 GAPTV Belgesel: Al- lavlar 10.00 10.00 HBB Haberler ve Ha\a Durıımıı 10.00 interStar Pembe Dizi- Sanlcı Bctrhıira 10.00 Teleon Dizi: Gelecekieki Yaşam 10.00 TV1 Haberler 10.05 HBB Kadm Magazin 10.10 TV 1 Müzikli Dakikalar 10.30 HBB Dizi: Martelena 10.30 ShowTV Dizi: Gizli Sohbet 10.30 TV1 Arkası Yann: Yal- ııızca Maria 10.50 interStar Sinema: Mar- jinal 10.55 TV1 Arkası Yann Ah Şıı Komiuhınmtz 11.00 1.00 Kanafö Sıüdvoda Bu/u- 13.00 13.05 HBB Spor Koktevli 13.05 Teleon Dizi: Harry ve Hendersonlar 13.15 ShowTV Öğle Sineması: Aşk Kanalı 13.I5TV1 Arkası Yann: Tut- ku 13.30 HBB Dizi: Dbkuzdan Beşe 13.30 interStar Pembe Dizi: Sevgı Isığı 3.30 Kanafö Pembe Dti: Ya- sak Aşk 13.30 Teleon Dizi: Dünya Döndükçe 13.55 HBB Tamtım 13.58 GAPTV Spot-Tanm- Sağlık çıgıller 14.20 Teleon Türk Sineması: Menderes Köprüsü 14.36 GAPTV Tarihte Bu Hafta • 14.46 GAPTV İlkokullar Bilgi Yartfma.fi 14.50 HBB Kamera Şakaları 14.55 TV1 Görüntü ve \tü.-ik 15.00 15.00 interStar Pembe Dizi: İhanet 15.00 Kanafö Dizi: Garfield 15.00 ShowTV Müzik: Moza- ik 15.00TV1 Haberler 15.00 TV5 Türk Dil Dersi 15.05 HBB Belgesel: Hayvan- lar Alemı 15.10 TV1 Arkası Yann: Ca- mila \526GAPTVGAPSpor 15.30TV5 Haberler 15.35 HBB Çizçi Film: Dol- huk 15.45 TV5 Susam Sokağı 16.00 16.00 GAPTV Gide Gide GAP 16.00 HBB Çizgi Film: Sevim- li Canavarlar 16.00 Kanafö Çizgi Film: Gar- fıeld 16.00ShowTV Çizgi Dizi: Yu- murcak 16.00 Teleon Yerli Klipler 16.00TV1 Çocuk Kuşağı 16.10 interStar Çizgi Film: Genç James Bond 16.15 TV5 Müzikh Dakikalar 16.30 HBB Dızi- Kolej Yıllan 16.30 Kanafö Çizgi Film: Snoppr 16.30 ShowTV Türk Sıtıema- sı: Aı, Gözünü Mehmet ]6.3>0T\'5 Haberler 16.35 interStar Komedı Dizisi: Konuşan Bebek 16.45 TV5 An Stüdvosundan Bekçilen 17.42 TV2 Arkası Yann: Sev- 18.00 18.00 HBB Haber Röponaj 18.00 Kanafö Dizi: Sıcak Ta- kip 18.00 StomTV Dizi: İlk Öpü- cük 18.00 Teleon Çizgi Film: Sco- obv-Do 18.00TV1 Haberler 18.05 TV4 Açık Lise Progra- mı 18.10 TV1 VideoMix 18.10 TV2^r/ros/ Yann: Ya- lan Rüzgârı 18.13 T\3 Açılış \S.\5HBE Müzik-MTV 18.20 interStar Market 18.25 Teleon Çizgi Film: Se- vimli Tavşan 18.30 HBB Gizemli Kadm 18.30 interStar Dizi: A Takımı 18.30SbowTV Yanşma: Hay~ di Bastır 18.30 TV1 Anadolu'dan Görü- nüm 18.30 TV5 Asyadan Müzikli Esinıiler 18.45 TV3 Müzik: Rock Mar- ket 18.50 Teleon Market 18.55 ShowTV Dizi: Polis ve Köpeği 19.00 17.00 14.00 14 00 GAPTV Haberler ve Hava Durumu 14.00 HBB Dızi: Stellina 14.00 Kanafö Hint Dizisi 14.00 TV1 Dızi Film: Orkide Evi 14.15 GAPTY Yann Anonsu 14.15 interStar Pembe Dizı Başka Bir Dünva 14.16 GAPTV' Drama: Erik- 17.00 interStar Star Haber 17.00 Kanafö Çizgi Film: Kara Kanat 17.00 Teleon Haber 17.10 interStar Pembe Dizi: ' Cesıtr ve Güzel j 17.10 Teleon Dizi: Karakol \ 17.20 TV1 Bu Toprağın Sesı ' 17.30 Kanafö Muppet Show 17.30 TV4 Müzik: Beraber ve Solo Şarkılar 17.35 HBB Dizi: Benimle Dans Et 17.35 Teleon Çizgi Film. Yogi Dejhıe Peşinde 17.40 interStar A ı na-A yna 17.40 TV2 GA P TVden geçiş 17.40 TV5 Yerli Drama: Gece 19.00 BRT Istanbul Günleri 1 19.00 Kanafö Yanşma: Parola 19.00 Teleon Dizi: Yarmları Ararken 19.00 TV1 Akşaına Doğru ' 19.02 TV5 Haberler 19.03 TV2 Akşam Bültenı 19.10 BRT IstanbuTım Orta Yeri 19.15 HBB Haberler ve Hava Durumu 19.15 TV3 Arkası Yarm: Kim- sesiz Marıa 19.20 ShowTV Yanşma: Sü- per A ile 19.20 TV2 Spor Panorama 19.20 TV5 Ah Şu Komşulan- mız 19.30 interStar Star Haber 19.30 Kanafö Haberler 19.30 Teleon Haber 19.43 TV1 Yanşma Joker 19.45 HBB Yanşma. Yirmibir 19.45 TV5 Kadm Magazin 19.55 SboytTV Haber £0.00 20.00 BRT Gong 20.00 interStar Tele Objektif 20.00 Kanafö Üç Aşağı Beş Yukan 20.00 Teleon Teleon Tele Ob- jektif 20.00 TV1 Haberler ve Hava Durumu 20.05 TV3 Caz 20.10 Kanafö Yanşma: Süper- market 20.10 ShowTV Yanşma: Çar- kıfelek 20.15 HBB Tarot 20.15 TV5 Yerli Drama: Yıl- dızlar f3ece Büvür 20.20 TV2 25. Kare 20.30 BRThtanbul Günleri 2 20.30 HBB Film: Amansız Yarış 20.34T\l Spor 20.35 TV3 Dizi: Komiser Te- sadüf 20.40 Kanafö Dti: Mahalle- nin Muhtarları 20.45 ShowTV Türk Sinema- sı: Gramofon A vrat 20.45 TV1 TVde Türk Sine- ması: Gece Yolculuğu 20.50 TV2 Mini Dızi: Pancho Barnes 21.00 21.00 BRT Mimar Sınan Üni- versitesi Sinema Televizvon Em. 21.00 interStar Tamam Mı Devam mı? 21.00 Teleon Tamam mı De- vam mı 21.10 Teleon Türk Sineması: Fosforlu Cevriye 21.15 TV5 Görüntü ve Müzik 21.20 interStar Sinema: S\\ann'ın Aşkı 21.20 TV5 Gençlerle Gençler için 21.30 TV3 Belgesel: Kanser Dosyası 21.40 Kanafö Sinema: Betsy'- nin Düğünü 22.00 22.00 HBB PortatifHüseyin 22.00 TV2 Gece Bülteni ve İn- gilizce Haberler 22.00 TV5 Haberler ve İng.- Alm. Haberler 22.20 TV1 Eğrisiyle Doğru- suvla 22.25 TV3 Dizi: Korku 22.30 HBB Russ Abbot Shon 22.30 ShowTV Basın Kulübü 22.35 BRT Bizim Tribün 22.40 TV2 Bilinmeyen Sine- malar 22.45 TV5 Yanşma: Tumike 22.50 Teleon Zenginler Kulü- bü 23.00 23.00 HBB Müthiş Hickev 23.00 Teleon On ca Müzik 23.10 Kanafö Sinema. Anne ye Kızı 23.15 TV4 Eğitim'Paketi 23.20 interStar Star Haber 23.25 TV1 Dizi Film: Alaca- karanlık Kuşağı 23.30 interStar Gecenın Ko- nuklan 23.35 BRT İstanbulGünleri 3 23.40 BRT Program ve Kapa- mş 23,40 ShowTV PlastıpShow 23.45 HBB Haberler ve Hava Durumu 23.45 SbowTV//a6er 23.50 ShowTV Gece Keyfi 23.50 TV5 Almanva Konserle- n 00.00 00.00 HBB Dizı: The Saint 00.00 SoowTV Dizi: Kâbuslar Kahvesi 00.00 TV1 Haberler 00.05 TV4 Geçmişe Özlem 00.10 TV1 Kamera Sizde W.\QT\1 Kapamş 00.25 TV5 Bir Portre 00.30 interStar Yasemin 00.35 TV4 Kapanıs 00.40 interStar Star Haber 00.40 Kanafö Unutulmayan Maçlar 00.40 Teleon Haber 00.45 HBB Müzik 00.50 interStar Sinema: Mar- jinal (Tekrar) 00.50 Teleon Dizi: Gülen Ayva Ağlavan Nar 00.50 TV1 Kapamş 00.50 TV5 Seyredemedikleri- miz: Kaldınm Serçesi 01.00 01.00 HBB Kapamş ve Yannm Programlan 01.00 ShowTV Kapamş 01.20 Teleon. Sinema: Muhte- şem Düğün 01.40TV5 Kapamş 02.00 02.10 Kanafö Âü^arc^ 02.30 interStar Dizi- Mimai Vice 02.50 Teleon Konser 05.00 05.10 interStar Konser 05.20 Teleon Dizi: Gelecektekı Yaşam 05.20 Teleon Dizi: Hava Kur- du 05.50 Teleon Dizi: Kızlar Yur- du 06.00 06.10 interStar Dızi Düş Dün- vası 06.40 interStar Ninja Kaplum- bağalar 06.58 TVlAçılış ÜYDULAR RTL PLUS 07.00 RTL Haberler 08.00 Gunavdın Almanva I0.0C H.ıbcılcr 10.10 AtianlısVkn Gelen <Vdam 11.10 Zcngın \c Gü/cl 11J0 Ödul Sıcaktır 12.00 Rısk.1. I2J0 AılcSaw,ı 13.00 Babam L?dvlı 13.30 Genc ıc Ate>lı 14.20 Kalıforruva \ıL~-ı 15.15 Spnngfıcld Hıkjvoı 16.00 Mjvı Karı 17.00 Ham Vlcıser 17.50 bahıldckı Otcl 19.45 RT1 Aklüd 20.15 Paılanıa 20.45 !y Zamanlar Kotu Zamanlar 21.15 Knlomho Insaıi Ik> Kcrı? Ölm<v 23.00 Qu- ınc> 23.55 Dırk Bach Şt« 0OJO Onbıre 10 Kala 00J5 Gozdckı Beyaz 02.40 Porta Dcl Cannonc 04.20 Han> Meıser 05.15 Patlama 05.45 Dırk Bach 06.10 Qnnc> SAT1 06.30 S.U I Bölgc Hahcrkn 07.00 Sat ITc Gunav- dın 09.30 Komşular 10.00 Haber 10.0S Hayvanlar Alcmı 10.30 Bır Afnka Maccrjsı 10.55 Uzav Yolu 11.30 Genc Indıaru Joncs I2J0 Çarkıfelek 13.45 Borsadan Haberler 14.35 K.ılıfornıv.t Gune^ının Mıında 15.30 Kom>uijr 16.05 Kolb'v \IICM 17.00 l FO 18U)5 Bîn ük Dujunun 18.45 Bolge Hahcrlen 19.l5Bmgol9.45S.it I Haberler%cHa\a Durutnu 20.00 Dıan 20.20 Çarkıfelek 21.15 Dağ Doktoru 22.15 Mtın Plaklar GCCKII 23.00 Kurtarra 24.00 Haberler ve Spor 24J»5 Yeraler ve Ö>kulen OOJO Kanal40l.45 UFO02.35Tan.tim02.40Sat I Text PR0 7 06.15 L/avdan üelcn Çocuk 07.05 Vıckıe 07.25 Numara 7 09.05 Sert Ama Kalplen 09.55 Lolarva 11.35 Kıal Nehırdcn Gelen Adam 13.10 Mallock 14.00 Gdzctccı I4J0 Shorliy 14.45 lyı Kalplı Ajan 15.40 Mıke Hammer HoclvucxxJ ta 17.10 Sert Ama Kalplen 17.40 N jmar.ı ' 17^0 Dcıın^ 18.35 Tın Toon Maceralan 19.00 Ta» Devn 19.35 Bıll Cosby Sho» 20.05 San Franasco Sokaklan 21.00 Haberler 21.15 Ravalodakı Tayfun 22^5 Chı- cara'dan Kacı$ 00.35 Man Hcadrom 01J0 Haber- ler 01.40 Sıyah Mamna 0120 Haberler 03J0 Sı- mon TemplJr04.15 HaberlerM.25 Bın Mıllık Yol TELE 5 07JO PepM Spor Sensı 07.40 Top Model 07.55 Bım Bam Bıno 09.25 Yanımdakı CMav 10.50 Babanı Hcı>:>! Yapar 11.15 Ruck Zuck I T.45 Hopp Ya d.ı Top 12.25 Top Model 13.00 Vahşı Batı I3J5 Al- manya da Bır \cr 14.00 Bım Bam Bıno 14-30 Tc- • mcl Rcıs 16.05 CcMjr Yıklu I7.0S Temel Reıs 17.15 Vah^ı Kcdısı 17.40 Atc^lc Ovun 18.15 Mıchael Slrogofî 19J0 Faat Daıre 2aÖ0 Ruck Zuck 2O35 Hopp Yada Top 21.15Gcce VardıvaM 22.05 LukN Tutkunu 23.45 Guçlülenn Gücu 00.50 Muozemn Zamanı 02.15 Dünya Haberlcn OtSS Peps Spor Sensı 03.10 Asker Postalı 04J5 Guclülenn Gûcıi 05.25 Cınav.irlar Kdbme^ı 06.50 Gece Vardıvası SUPER CHANNEL 09.30 Haberler 10.00 E Kanalı 10J0 Supcr Dük kan 12.00 Foku> 12J0 TunsUk Haberler 13J0 FTT\' 13.40 Doğu Avrupa Hahcrlen 14.00 Japon Ekononıısı 14.30 Hahcrlcr 15.00 Içcndcn Haberler 15J0 Senc Noıre 16.00 The Mıx 17.00 Ali Mued Lp 18.00 Bağlanüda 19J0 Bonanza 20J0 Siyah Son 21.00 Bıll Cosby Sho» 22.00 Içenden Haberler 22J0 Eco Record 23.00 Haberler 24.00 Korkunc Tcrör 01.40 Haberler 02.10-0İ40 Eco Record
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle