16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25ARAUK1992CUMA EKONOMI PARA RAPORU BORSAVERİLERİ Endeksler Bırleşik Mali Sanayi önceki 4094.02 2500.71 5017.64 işlem hacmi(Oünkü) işlem miktarı(Dünkü) Dünkii 4059.98 2480.81 4975.77 Farfcf/.) -0.83 -0.82 -0.84 168141841.235 36.954 568 5 BORSA „_ - MatÇm.(A) ManaÇm (0 mmmtm. AfyonCimnto AUTetsU ittak Akpmuto Maa Abrto Hotfng AbftoSaayı Mınyjnıs ÇCŞJTM Afeqttı AnaMıCmC) Arct* Asatsan AsünÇmento Aygaz BarM MoKn* B«1* Tûtun Bolu Cmento Bnsa Burcafk ÇeSkHaat (taataı Çnsa (atanMEk Demtank OenalCın Oenrod •an Mt^ı Oafrgaı Dtfas OuranOts«t EcaaCj? Yatmm Ecac*w*»t E4o i p * Ege B n c * E(tMMI EoeGûtn Emetagau EıtoHoldng Eretftı BncM E/jgiDemO* Esoank M|MİBta|Bi Fnasta* GaMK Gm fliM TAraı MrtaM GüDre FıDnkalar GuneyBnca* HeHö-, *um*el Gjzrteo» k f n l Fta. BJ*9 ÜMvfMM Izrar » m « Crt« Iratam bnsnsan I R KtKekMoMya KenGna KepeıBeM* Hoc tottng Koç Yattm Koap OBKKÛ C V Komâ KonjmaTjnm Ktyut Kûtadya Posrtn Lüfcs Kadffe UaBruTjnm MvfrıÇmmo ttnl Mv MayuM. MvMstM ttarsM MmvotSantnl MBB Mgros Nrtar* NttHoKng NetTmzm ObnTstett OHlüloa Otoon Psan PEGPrato Prtm Pctrokcnt Turam PnarSirt Pmar Entegre El PmrUn(BU) Pptrol Ofîsı Pmylen ProHoTelra Ratt* Satah Yayma* SanM HoMng Sj-nusyan Srfas Sfmei SÖ«S1 SöflfDEZ ntVDCfit Sun EMctcon* TamSgoru TDt^ank TeBOtaı* Teeus Ttoın TGirjntıBjn Tlşta* (B) T S B J I * (A) | T ls B*m (C50BOL) T Iş Bann (CSOBOZ) TSBak (0 TnKutsan TurMye Kıtunlna Toös OtomotH F Tofas Oto Tearel ToDnkKatıt TnkfiCa Tmsturk HoMn« TSmnefB 1 TSoeCam ; TSKB TDeımDMım Tu^as Pemfcululı TtfVHmYolan ' Tûlûntan» , ÛnreOmcmc V*ri Yatmnt On Vestel «MFk.Or. Yt» Krtdı Biiıosı Ynu h o u 6500 1 150 M M 120000 3650 U M 5200 13000 «500 4350 1 «00 5 700 1850 6500 4150 6300 7100 1 150 9000 8 200 1300 1300 3600 3 200 M M 2 750 1UM 8000 7.800 1150 650 3400 1JM 11000 500 5606 1700 4750 3100 3200 34 500 1JM 625 1450 6300 24 000 2800 1 000 4.1N 2200 1800 4200 M U M 1JM 7X 10 500 1050 2300 UM UM 1JM 350 9500 2050 t t a 2400 8000 3900 8 500 16.750 7S.0O0 2.200 8T5 1.300 25 500 2300 400 11500 U M 925 1000 5300 5 200 725 325 35ü» 700 550 2.200 ıfMH 575 1450 12ü» 500 1250 400 900 1850 850 Ht 775 1JM 3800 575 15 250 425 2300 450 9 700 725 7000 2100 9 000 3150 5 000 1 500 975 1900 1050 1950 6 600 220 000 «50 650 1000 1900 1150 10 750 64 000 7500 1JN 1.5O0 12 000 «75 1050 8.600 3600 3000 500 4JM 2700 6400 1JH 1150 950 1JM 1100 1050 1400 6 300 1 150 1JM 0 3500 UM 5100 12 750 8200 4250 0 5700 1050 6400 4250 6 000 6700 1150 0 8100 0 1250 3550 0 U M 2 700 1UM 7900 7700 0 650 0 1JM 10 250 500 5500 0 4650 3700 0 34 500 1JM 600 1450 6100 24 000 2 750 0 um 2 150 1650 0 M İ U M U M 625 10000 1050' 2 250 1JM U M 1.4M 350 9200 2 000 Z.1M 2400 0 3800 8400 16 500 74 006 2.150 850 1250 25 000 0 375 11250 Z.1N 0 975 5100 5 200 725 325 35000 675 525 0 1VUOT 575 1400 12250 425 1 150 400 875 1700 800 175 775 1JM 3550 575 0 425 2300 450 9500 725 0 0 0 3100 5000 1450 950 1SS0 0 1900 6400 0 425 625 ' 975 1900 1150 10500 62 000 0 U M 1450 11500 «50 1050 8500 3550 2900 475 UM 0 6400 1JM 0 900 1JM 1050 iooo 1350 «ikMk 6400 1 150 1JM 0 3600 L4M 5200 13 000 8500 4350 0 5700 1 100 6.500 4400 6300 7.000 1200 0 8200 0 1300 3650 0 7JM 2750 1UM 8.000 7900 0 650 0 1JM 10 750 500 5600 0 4750 3 800 0 35 500 1JM 625 1450 6200 24 500 2 800 0 4JM 2 200 1800 0 «Z5 11M U M 625 10 750 1050 2300 1.3M ı a 1JM 375 9400 2000 U M 2400 0 3900 8500 17 000 75 000 1200 875 1300 25 500 0 375 11500 Z.1M 0 ıa» 5300 5.200 72S 350 35 500 700 550 0 1MJM 575 1450 12 500 500 1250 400 900 1700 825 175 775 1.7M 3750 575 0 450 2300 475 9800 725 0 0 0 3150 5000 1450 975 1900 0 1950 6600 0 425 650 1000 1900 1.150 10500 65 000 0 1JS* 1500 11750 875 1100 8600 3600 3000 475 U M 0 6700 1.7M 0 950 1JM 1100 1050 1400 24 6 400 1 150 1.*M 0 3500 UM 5 IX 12 750 8300 4250 0 5700 1050 6500 4300 6000 6900 1150 0 8100 0 1300 3550 0 7JM 2 7X 1 U H 7900 7 800 C 650 0 U M 10 500 500 5 500 0 4650 3750 0 34 500 1JM 600 1450 6100 24 000 2800 0 4JM 22O0 1800 0 «25 U M U M 625 10250 1050 2300 1.3M U M 1.5M 350 9 200 2000 M M 2400 0 3800 8500 16 500 74.000 2150 " B50 1300 25 000 C 375 11250 M M 0 1000 51X 5.200 725 325 35 500 675 550 0 TIBJIS 575 1400 12 250 425 1 150 400 875 1700 800 (75 775 1.7M 3 700 575 0 425 2300 450 9500 725 0 0 0 3100 5000 1450 975 1900 0 1950 6 400 0 425 625 1000 1 900 1150 10500 62 000 0 ust 1500 11750 850 1050 8500 3550 2950 475 4JM 0 6400 1.7M 0 900 U M 1050 1050 1400 ARALIK 1992 1346 000 302178 BJM 0 2 696 500 ML7M 103 380 292 0» 354 720 195 850 11 20 000 4000 751840 713 621 3000 700248 241966 0 4640 0 141725 45 000 0 S1JM 734 200 I7İ.SM 50350 394 399 0 10 233 0 17UM 24 000 42 000 172 803 0 178 270 415 097 0 184 150 m jm 46100 1000 25 000 107 000 1892 465 0 «JM 10 700 117 100 0 171JM M1JM U M 1010 449 000 36 035 5300 M.744 S7.7U a j M 245 700 45 900 102 725 « M 2454 0 330993 234 461 63 224 126.450 363 745 79 555 104 400 39 000 0 4650 627 700 4 U M 270 139 000 679 850 2000 39420 717 265 72 610 58 400 29 700 0 6000 30 000 188.225 35 000 165 615 91550 33.660 3000 258 220 U M 12 000 7JM I 185180 4000 0 252 249 3000 256 000 657 300 19 000 0 0 0 59 000 8300 1000 6000 78 260 0 1271922 124 000 1 224 600 36 480 79 640 91000 29 000 103 575 39 06O 0 I4J1I 5460 160 525 22 600 9 237 142.413 66 200 570100 44 687 SUN 0 540400 BJM 0 1181760 21.3S» 1352 000 1 641 716 21500 6 372 1 150 1531 3 3529 JJ1I 5121 12934 8355 4266 0 5700 1075 6 416 4289 . 6166 6846 1151 0 8166 0 1281 3 596 U42 2 724 1US4 7 950 7 774 0 650 0 un 10 552 500 5 579 0 4 704 3 750 0 35 076 1.7» 503 1 450 6125 24 203 2 799 0 4JM 2160 1727 0 123 U M 2.M* 625 10501 1050 2 28' U » 3.S1I 1451 350 9275 2000 2-2*0 2400 0 3 847 8485 16 778 74 097 2 186 869 1299 25 315 0 375 11 264 2.11* 0 999 5 200 5200 725 325 35 279 692 526 0 1IS ••• 575 1 411 12 287 446 1205 400 882 1700 801 175 775 1.721 3 687 575 0 429 2 300 450 9604 725 0 0 0 3 126 5000 1450 954 1898 0 1939 6425 0 425 644 996 1900 1 150 10 500 63 384 0 U « 1475 11 746 352 1066 8546 3 594 2946 475 4*5» 0 6560 1.IU 0 923 1.3M 1064 1049 1383 SOYLEV (Cilt 1-2) Hıfzı V. Velidedeoğlu 21. bası 30.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınları Türkocağt Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gonderilmez. SÖYLEV (Belgeler Bolumu: Cilt 3) Hıfzı V. Velidedeoğlu 3. bası 20.000 lira (KDV ıçinde) Çağdaf Yayınları Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-htanbul Ödemeli gonderilmez. Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Melih Şensoy, dövizde sırdaş hesap açılmasmı önerdi 'Hazine boşuna yüksek faiz veriyor' ABDURRAHMAN YILDIRIM Yapı ve Krcdi Bankası'nın yatınm bankacılığı ve sermaye piyasalanndan sorumlu genel müdür yardımcısı Me- lih Şensoy. bugün Hazine faizlerinin >üksek olmasının Hazine ıle Merkez Bankası arasındakı koordinasyonsuz- lukian ve pıyasayı yeterince tanıma- maktan kaynaklandığını belirterek "Bono faizleri 10-15 ptıan aşağı çekile- bilir" dcdı. Faızlerin düşürülmesi karşısında dövıze yönelmeyı önlemek ıçın rezervlenn arttınlmasının gerekti- ğini belirten Melıh Şensoy, gizlı kasa- larda ve yastık altında milyarlarca do- lar bulunduğuna ışaret ederek bu d<> vızlerin bankalara çekılebilmesı için "dövizde sırdaş hesap" uygulamasının başlatılmasını onerdı. Melih Şensov a sorulanmız ve ya- - nıtlan şöyle: Yatırım araçlanndaki çeşitliliğin bankalara ilave bir maliveti. uzun \ade- de bir deza>antajı var rnı? Bugün scrmave pıyasası ıle para pi- yasalan birbırini bütünleyici unsurlar halıne gelmıştir. Ne sermaye piyasası para pıyasasına. ne para pıyasası ser- maye piyasasına rakıptir. Fakat bankalar olarak olaya bakar- sak mc\duata rakip gelmiştir. Çünkü bugün büyük birikimlcrin toplandığı yer mevduattır. Dolayısıyla bugün yatırım araçlan çeşitlenmeye baş- İddığında ve mevduatın üzerinde bir getın sağlamaya başladığında paranın çckıldıği yer mevduattır. Dolayısıyla bankalara dezavantajı mevduat yö- nünden olmaktadır. Ama nerede de- zavantaj? Bugün bankalann topladığı mev- duaiın paçal malıyeline baktığımızda hcpsı ziyandır. Yani bugün aldığınız vadclı mevduattan zararetmcktesınız. Bu hcnıen hcr banka için gecerlidir. Hc^aplar meydanda. Bugün mevdu- atın yü/de 75"ı de üç ay vadelıde top- lanmı^lıı. Bu orana \ ükseldi mi? • Bono faiz oranlannın<bu koşullarda bu düzeylerde olmasının hiçbir anlamı yok. Bu faizlerin bugün en az 10 puan altında olması lazım. • Niyedeğil? Bunun nedeni, Hazine'nin ve Merkez Bankası'nın birbiri ileanlaşamamasıdır. Hazine'nin piyasayı iyi tanımamasıdır. • Hazine ile Merkez Bankası koordineli çalışmahdır. Merkez Bankası yüzde 69 ile açık piyasa işlemi yaparken Hazine yüzde 73 ile ihale yapmamalıdır. 'V adcli mevduatta zarardaytz' Tabıı. Bu süraile buraya gcldı. Bu şunu da göstcriyor ki Türkiyc'de her- kes kısa \adch ış yapıyor. Mcvduaı ışı de dahıl olmak u/erc. Şımdı üç ayda verdiğiniz yüzde 68 faiz yıllık vüzdc 90'lara gclir. Munzamı. dısponıbilite- sını koy yüzde l(Wün üzenne çıkar banKavd malıyetı. Ben de bu parayı yüzde 100'ün üzerinde satamadığnna göre lopladığım her vadeli mevduat- tan zarar ediyorum demcktir. Vadeli mevduatın bu yükünü vadesiz mevdu- at dengeliyor. Ama vadeli mevduatı da likiditc âçısından almak durumun- dayım. Yatırım araçlannın çeşitlen- mesiyle vadeli mevduatın azalması ile- nde bankalann başına lıkıdıte sorunu açabilir. Vadeli mevduat trendi bu şe- kılde gıderse, bankalar ozkaynaklannı arttıramazlarsa. bankalann lıkiditesı- ne mutlaka tesiri olur. Sözlerinizden, Türkive'de mevduat bankacılığı bitiyor sonucunu çıkarta- bilir miviz? Bıtmek üzere. Bitmedi. ama bitme yolunda adımlar atılmıştır Bilhassa yeni duzenlemelerle bunu görüyoruz. Sermaye piyasalan daha da geliştikçe bizim klasık anlamda anladığımız eskı mcvduat bankacılığı bıter. Bu mun- zam \c dısponıbilıte yükü bankalann üzerinde devam ettıği sürece bıter. Bu yük olduğu sürede bız o mevduatı karlı bir şekılde plase cdemeyiz. Hal- buki devlet bundan elını yav'aş yavaş çekse bugün mevduat faızîen de aşağı- ya düşer, krcdi faizlen 20-25 puan dü- şer. Fai7in düşmesı. yenı yatınmlanna yapılmasını sağlar ve ışsizliğe de bir çözümdür Bugün Türkive'de iç borçlanmanın artması >e vadenin kasılması karşısında bankalann da likiditc* ihtivaçları artı- vor. Burada bir kısır döngü olabilir mi? Bir çıkma/a doğru mu gidilivor likidite \önünden? \a da bankalar faiz arttı- rmak zorunda kalabiliıier mi önümfiz- deld aylarda? Düşmeyecek diyebilirim en azın- dan. Düşmeyeceği kesin bu şartlarda. Çünkü devletin rekabeti gittıkçe artı- yor. Devletin vcrdiğı faizler. devletin ıç borçlanma araçlanyla tespıt ettiği faızler bir yerde mihenk. ölçü. Bugün en güvenilir olarak görülen hazine bonolanndan bankalar daha az faiz veremez. Eğer dev let üç aya yüzde 72 net venyorsa. sız banka olarak yüzde 72"nin altında mevdual toplaya- mazsınız. Ve bu gittikçe rcalite haline gelecektir. Hiçbir bankanın bu parayı alıp kar etmesi mümkün değıldir. Ama mecburen alacak. Bunun sonu- cunda da sağlıksız bir bankacılık sis- temi oriaya çıkacak. Bu bankacılık sisteminin olduğu yerde de sağlıklı bir ekonomınin olması mümkün değıl. 'Devletin faizleri indirilmeir Pekı dıyeceksınızbirçıkmaz var. ne yapacaksınız? Devletin borçlan- masını ve verdiği faiz oranlannı azal- tacağız. Çünkü devletin verdiği faiz- ler bır ölçü teşkil cdiyor. Dcvlcl, ban- kalar şunu veny or mevduata dıye fai- zini biçmiyor. Bankalar devlet bunu veriyoT diye faızinı biçiyor. İlginc, ben de tersini düşünüvordum. 'Devtet borçlanmak zorunda olduğu için bankalar ihaleierde Hazine"ve faiz empoze ediyorlar diye. Katiyen değıl. Bır yerde devlet ban- kalan bir tarafta özel bankalar devle- tin karşısında bırbırleriyle anlaşa- mazlar. Anlaşmalan mümkün değil. Bir kere sistem olarak baktığımızda Türkiye'de özel banka o kadar az ki. Bankacılık da devlet hakimiyetinde. Mevduat faizlerinin artışı Hazine bonolanna verilen faizdendir. Ha- zine'nin de bu kadar y üksek faiz ver- mesıne hiçbir sebep yok. Birincisi dev- letin mevduat faızinden daha fazlasını vermeye ihtiyacı yoktur. Çünkü devlet bankalardan daha sağlamdır. Dün- yanın hiçbir yerinde devletin Hazine bonolanna verdiği faiz mevduat faiz- lerinin üzerinde değildir. Olamaz. Altındadır. Çünkü bir risk faktörü vardır. Devlet daha azrisklıdir.Mev- duat faizlerinin 1-2 puan altında verse rahatlıkla borçlanabilir. Cstelik Tür- kiye'de devlet iç borçlanma senetlerin- de Kurumlar Vergisi muafıyetı vardır mevduatta olmayan. Yüzde 46'lık bir avantaj sağhyorsunuz. Zaten bu faiz oranlannın bu koşullarda bu düzey- lerde olmasının hiçbir anlamı yok. Bu faizlerin bugün en az 10 puan altında olmâsı lazım. Niye değil? Bunun nedeni. Hazine'- nin ve Merkez Bankası'nın bırbıri ıle anlaşamamasıdır. Merkez Bankasf- nın piyasadaki para arzını açık piyasa ışlemleri yoluyla kontrol etmesi son derece doğaldır. Ama Haane'nin yaptığı ihalelelerin de bu açık piyasa işlemleri ile koordineli olmas: lazımdır Biri yüzde 69 olurken diğeri yüzde 73 faiz vermemclidir. Yani genelde faizi artıran Hazine mi? Evet. Ama bilinçli bir şekılde yap- tığından değil. Bugün Hazine bonosu Bankalar Birliği Genel Sekreteri Yaşar'dan 92 değerlendirmesi: Bankalarda reel büyüme yokANKARA (AA) - Bankalar Bırliğı Genel Sckreleri Erhan Yaşar. ban- kacılık sektorünün dcğişik olumsuz koşullara rağmcn 1992 yılmda ba- şanlı bır performans gösterdığini söyledi. Bankacılık sektorünün 1992 yılını değcrlendıren Erhan Yaşar. sektö- rün belirlı derecede başanlı perfor- mansına rağmcn 1992 yılında ciddi bir büyümeden ve parasal gelişme- den söz edilemeyeceğını kaydetti ve şunları söyledi: "Türk bankacılık sektörü 1991 de olduğu gibi 1992 yılında da bir per- formans gösterdi. Ancak bu başanlı •performans hcrhalde bankacılık sek- torünün kcndı eski pozisyonlannı korumasına yetecek. Ciddi bir büyü- meden ve gelişmeden parasal olarak söz etmemız reel terimlerlc mümkün olmayacak. Kesin yıl sonu verileri bellı olmamakla bcraber. görünen o ki Türk bankacılığı nomınal düzcyde çok büyük sayılarla bezenmiş bir profil arzetse de gerçek sayılarda kân enflasyonun gerisinde kalmıştır. Böyle çıkacağını değışık gözlemciler de tahmın etmekteler." Bankalar Birliği Genel Sckreten Erhan Yaşar. sektörün güncel sorun- lannı da şöyle sıraladr. "Bankacılık seklörünün çeşitli so- runlan var. Yasal altyapının yetersiz- lıği. günlük işlemlerde uyulması gere- ken mevzuatın bu arada vergı mevzu- atının rasyonel olmay an yönleri, dev- letin hem kural koyucu, hem de bu kurallan uygulayıa. hem de oyunda rakip oyuncu olarak sektörün faali- yetlerinin büyük bir kısmına hük- metmesi ve sektörün özel kısmını bir yana ıtmesi. bütün bu sorunlar ban- kacılığın performansını kuşkusuzet- kileyen' sorunlardır. Ama sonuç itı- banyla bankacılık pozisyonunu ko- rumuştur. Çok olumsuz dış etkenlere rağmen bunu yapâbilmıştır." Yaşar. sektörde 1992 yılında kay- dcdilcn gelışmelen de şövle sıraladı: "Bunlann birincisi nısanın başın- da faaliyete geçen elektronik fon ıransfen sistemidir. Türkiye'deki ekonomik fon transfen sistemi he- men hemen hiçbir büyük sorun çık- madan çalışmaktadır. Birkaç hafta önce günlük kullanım 32 trilyon Türk Lirası'na ulaşmıştır. Yani gün- de EFS'den geçen ödeme miktan 32 trilyon lirasına enşmiştir, bugün daha da artmış olması beklenebilir. İkinci gelişme. yeni çıkanlan yasa- lann ve kurallann da müsaade etme- siyle VDMK arzıdır. VDMK'lann arzı Türk bankaalığının yeni mali kaynaklar arayışında bır hamledir. Çağdaş bankacılık ensıürmanlannı kulîanmada da bır aşamadır. Genel ekonomı boyutlanna göre Türkiye'- dc küçük kalmış olan malı sektörün ve bankacılık sektorünün büyüme çabalanna bir ek eylemdir." Yaşar. SPK yasasında bu yıl sek- törün göriişü alınarak yapılan deği- şiklıkleri de bankalar âçısından olumlu bulduklannı kaydetti. Yaşar. 1993 yılında bankalar birlı- ğinin çabalannın sektörün sağlıklı bır yasal atyapıya kavuşturulması konusunda yoğunlaşacağını bildırdi. ahcısının kim olduğu tam olarak belır- lenmemiştir. Bunun en büyük alıcısı mecbunyettcn dolayı bankalardır. Esir edilmiş bir alıcı kitlesı zaten var. Ne yapsanız alacak. İkinci büyük alıcı kitle repoya yatınm yapanlar. Repo yapanlar sokaktakı Ahmet Efendi. Mehmet Efendi değil. Reponun yüzde 85"ine varan bir kısmını şirketler yap- maktadır. Şirketler de Kurumlar Ver- gisi'nden muaf olduğundan dolayı, vadesiz mevduata göre çok büyük avantajlan bulunduğundan dolayı ter- cih ediyor. Bugün hiçbir bankadan va- desiz mevduata yüzde 35'den fazla faiz alamazsınız. Kurumlar Vergisi'ni düş- tükten sonra elde kalan net gelır ise yıllık bazda yüzde 17-18"dir. Ama repo yaparsanız, bankasına ve za- manına göre net yüzde 40-70 arasında değışen gelir elde edersinız. Yani repo müşterisinın Kurumlar Vergisi'nden dolayı çok büyük bir kar marjı var. Repo faizleri de devletin verdiği faize göre belirleniyor. Burada dayanmak çok önemli. bankalann dayatması fi- lan yok. Hazine bonosu faizlen mev- duat faizlerinin altına inmesi* lazım. Bono faizlerinin düşmesi herkesin menfaatınedir. Türkiye'de bir yerde kısa vadeden kaçmamız lazım. Ama yatınmcıyı da kandıramayız. 'Dövizde de sırdaş hesap' Faizlerin 10-15 puan düşmesi gerek- tiğini sa>unuyorsunuz. Faiz oranlannın bu yüksekliğine karşılık bugün dö\ize bir kayma var. Faizleri düşürürseniz dövize vönelmeyi kamçılamaz mısınız? Ya da faiz düşürmeye karşılık dövize yönelmenin önüne nasıl geçersiniz? Türkiye'de dövıze yönelmeyi önle- mek için ekonomik ıstikran sağlamak gerekıy or Belki ondan evvel politik is- tıkrar lazım. Her şey birbirine bağl. Bugün Hazine bonolannın faizini 10 puan aşağı çekerseniz, bu. dövizi ben- ce arttırmaz. Çünkü bononun alıcısı zaten dövize yönelecek bır alıcı değil. Repo müşterisinden bahsediyoruz. Bunlar parayı dövizde tutma şansına sahıp değıller. Fakal dövize kayma ih- timali mevcut. Türkıye'de bunun da bır yolu var. O da dövızımizi arttır- mak. Bugün döviz tevdiat hesaplan artıyor. ama çok daha hızlı artabilir. Gözükmesın diye banka kasalannda yasük altında duran, miktannı kesin bılemeyeceğim milyarlarca dolar var. Madem Türkiye'de Türk ürası'nda sırdaş hesap var. mevcut dövizde de bır sırdaş hesap düşünülebilir. Bu ol- duğu takdırde inanıyorum banka ka- salannda veya yastık altında duran dövizlenn önemli bir kısmı bu hesap- lara yatınlacaktır. Bankalara yattığı takdirde de dolayisıyla ekonomiye gi- decektir. Bankalann topladıkları dövizi kar- şıhklardan kaçınmak için yurtdışına gönderdikleri beürtiiiyor. Yaygın mı bu? Bugün bankalann yüzde 80. yüzde 20 gibi bır rasyosu var. Yani, döviz borçlannızın döviz kaynaklannın yüz- de 80'inı aşmaması lazım. Bu böyle ol- duğu zaman paranın bir kısmını döviz kredısi olarak kullandınyorum. Döviz kredısi olarak veremediğimı de bir yer- de. daha çok yurtdışında depo ediyo- rum. Ondan sonra gidıyoruz o depo etüğimız bankalardan bu paralan borç olarak geri alıyonoz. Ve bizım aldığımız faizden daha fazla bir faiz vererek. Bir yerde dış ülkelerin banka- lannı ve dış ülkeleri fınanse etmeye başlıyoruz. Bunun da değişmesi için yüzde 80 oranının 70'lere, 60lara. 50' lere çekılmesi lazım. Kendi paramı. borç olarak geri almak durumundan kurtulmalıyız. BANKALAR NE FAİZ VERİYOR? fYÜzdel Zıraat IsBânkas- Eırlakbank Akbatık Yapı Kredı Vakdbank Hakbank Parrükbapk Gorantı lay TL 55-58 58 55-58 ¥-58 54 Turtbank 585-60 lutnto» Etibank TEB Ejefaar». 6MI5 »53 59 /O SıyvaMi TLİ 70-72 65 !D 5-72.0 72-72 56 | 69 «1 66-70 Demırtantf Alte'rattov. Si-57 57-53 53 S5 [ 655 45 57-56 3.5 2.5 25 25 45 375 25 45 DM 5i 55 (IIVNM TL 71-73 68-70 68-70 68-70 •15-73-5 65 74-76 66-70 73-75 45 2i 35 45 35 65 9» 66-70 £•« 745 62i J1-73 1.5 3.5 35 45 55 475 3i 475 42 35 32 25 35 55 45 72 95 65 925 55 105 95 65 72i 65 TL 73-75 69-72 69-72 69-72 74 75 78 lli 75-79 67-70 63-70 4.5 3.5 3i 35 45 2.5 45 55 52 475 35 45 5İ DM 75 55 65 65 65 75 B5 775 65 55 75 115 55 85 65 55-975 YATIRIM H)NLARI Katlma beigesiadı lsYatırım-1 lsYatıriTı-2 lsYatırım-3 lşYatırım-4 lsYatırım-5 lsYatırım-6 lnterfon-1 lnterfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 lnterfon-5 lktısatYat-2 lktısatYat-3 lktısatYat-4 Ikt Atılım Fon Gar Yatınm-1 Gar Yatırım-2 Gar Yatırım-3 Gar Yatırım-4 Gar Yatırım-5 Esbank Fon 1 EsbankFon2 EsbankFon3 YKB Yatırım F YKBSektorF YKB Hısse F YKBKamuF YKBLıkıtF YKB Karma F YKB Döviz F YKB Kapıtal F YKBAktıfF VakıfFon-1 VakıtFon-2 VakıfFon-3 Vakıf Hısse VaKif Dunya Vakıf Fon-6 Dıs Mavı Fon Bugün Değ. 184 69/ 62 476 48728 37.054 TC23 35365 128423 95.117 54061 54 491 10 960 93 642 44 602 45.055 28639 141645 53.011 34.917 19.511 18.116 139.321 46 439 33 786 121 241 98 432 95 670 96 691 84 370 95 753 43 641 33 638 31378 95111 229 541 43238 25 427 37 385 26 566 82 447 •/. 017 0 31 017 010 0.25 0 17 016 0.16 015 0 16 0 24 0 16 0 16 0 16 0 16 C18 022 0 17 0 74 -0 52 015 0 14 017 0 18 017 -0 34 017 0 16 017 0 16 0 18 083 0 15 0 14 0 16 000 029 012 009 Kaölma bdgesiadı Dtşbank Beyaz Dışbank Pembe TutunFon-1 Tutun Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Fınans Fon-2 FınansFon-3 Fınans Fon-4 Fınans Fon-5 Zıraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Zır BaşakFon Zıraat Fort-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 HalkFon-3 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest Emlak Denız F lmpex Fon 1 lmpexFon2 Sumer Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demır Fon-1 Demır Fon-2 Tarıs Fon-1 Tarış Fon-2 Ortak Fon TürkbankFon Net Fon Etı Fon TSKBUzmanF Akfon 24MUUK1M2 Bugün Değ. 125 455 35209 99.385 27.205 317.235 36.349 56.965 47.461 33.024 30.971 50.778 37.290 39.958 36 685 52.113 39 012 34969 52 189 33.930 44.423 33.824 13 367 42.287 44 979 33.906 34 203 32 554 14032 36 213 33 816 17 076 37 714 15 588 29 394 28 753 29 798 29 623 14093 14854 % 019 023 016 0 15 0 15 014 018 019 034 018 0 41 020 0 16 0 18 014 012 017 027 032 017 017 014 015 015 014 011 015 014 017 014 013 017 017 0.17 0.16 0.15 0.15 0.50 017 MERKEZ BANKASI KURLARI 2SARAUKI992 CİNSİ lABDDoları 1 Alman Markı 1AvustralyaDoları 1 AvusturyaŞilini 1 Belcıka Frangı IDanımarkaKronu IFınMarkkası 1 Fransız Frangı 1 HollandaFlorını 1 isvec Kronu 11sviçre Frangı 100 Italyan Ltretı UaponYenı IKanadaDoları 1 Norvec Kronu 1 Sterlın ISArabıstenRıyalı BftVİZ u* 846104 530074 5863.50 756.29 258.35 1375.89 1617.58 1554.48 4714.99 1201.66 5853.37 593.76 68.34 6724.72 124979 12920.02 225610 unş 8478.00 531136 587525 75781 258.87 137865 1620.82 1557.60 4724.44 1204.07 5865.10 594.95 68.48 6738.20 1252.29 12945.91 2260.62 ffEKTtF NUf 8452 58 5295.44 5775.55 75553 255.77 1362.13 160140 1552.93 4710.28 1189.64 584752 587.82 67.32 6623.85 1237.29 12907.10 222226 . MflŞ 8603.43 5327.29 5892.88 76008 25965 1382.79 162568 1562.27 4738.61 1207.68 5882.70 596.73 68.69 6758.41 1256.05 12984.75 2267.40 SERBEST DÖVİZ CINSI ABD Doları Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Florını InglızSterlını S Arab Rıyalı AvusturyaŞılinı 100ltal Lırefı AUŞ 8550 5345 5900 1555 4755 13100 2240 760 595 SATIŞ 8580 5380 5965 1585 4810 13220 2290 770 605 DÜNYA BORSALARI Altının onsu: 333 50 dolar ABD Dolan: 1 5 9 » Airr.an Markı 123 90Japon Yenı 1 5320 i Sterhnı Peb-olün varili: 18 68 dolar MERKEZ BANKASI • Emısvon [23 AralıKi 35 439 • TL Interbank taızlerı "'C67 35 Isıem Hacmi 6 738 mılyar Gecehk O o35 Hattaiıkrepo %58 Aylık repo %62 ALTIN cmsı AUŞ SATIŞ Cumhurıyet Resal Z4ayaraltın 22ayarbMezık 610000 630 000 92 000 82 500 620 000 660 000 32 300 90 800 ÇAPRAZKURLAR 1AB0 DOLARI 15962 14430 111875 61495 52307 54430 17945 11322 70411 14455 142500 12380 12582 67700 37503 ISMc 1ECt SM: SMt AİMIİMI AnstPil)fiMvı taiHrtılMi FnMiPkkts fmafrm RrtHBnlrtB l^MytlPntiHi |snçlr«a tortçnFni rnmum JÜHTHİ biviıMvi Hmntım SJtnHstM Hyıi 15270IUIMVI 12254*UDltan 13836 U B M a i 1173046TL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle